Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

Terebess Ázsia E-Tár
Ez a Terebess ("papírkönyv") Kiadó virtuális könyvtára.
Nemcsak megjelent könyveink hipertext változatai kereshetők itt,
hanem nehezen hozzáférhető régi könyvek, tanulmányok, cikkek,
kiadatlan kéziratok elektronikus kiadásai, sőt speciális adatbázisok is.

Terebess Asia Online (TAO)

= különgyűjtemény
apróbetűs = külső linkek

A Terebess az első könyvkiadó, amely szerződést kötött
a Magyar Elektronikus Könyvtárral (MEK) szövegei közös publikálására a világhálón:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

Afrika
Aden, Abdurahman: Szomáli bölcsességek (Terebess Gábor és György fordítása)

Balázs Judit: Az EU Afrika politikája és Magyarország szerepe
Balázs Judit: Dél-Afrika az apartheid-korszak végén
Balázs Judit: Dél-Afrika: pillanatfelvétel, 2008 május
Benyovszky Móricz: Emlékirat a madagaszkári expedícióról (Jókai Mór fordítása)
Biernaczky Szilárd: Vázlat a szongai irodalomról
Borsos Tamás: Egiptusról (1619)
Canetti, Elias: Marrákes hangjai (Széll Jenő fordítása)
Celler Tibor: Zuluföld uralkodói
Krizsán László: Magyar László nyomában
Krizsán László: Rabszolgalányból felfedező lady

Lengyel József: Fegyverhordó Ndolo naplója
Lopes - Pigafetta: A Kongó királyság l
eírása (Rubint István fordítása)
Mankala, Afrika ősi táblajátéka (Nyiredi Barbara és Tokaji Zsolt összeállítása)
Turóczi Ildikó: Fehér gyógyítóként a hegyi királyságban (Kameruni élménynapló) DOC

Arab világ
A. Gergely András: Nagytáji identitás / etnokulturális integritás: a rai
Al-'Arabí ad-Darqáwí: Az emlékezés rózsakertje PDF
Al-Samad, Ulfat Aziz: Az iszlám és a kereszténység
Al-Zindani, Abdulmajid: A hit útja
An-Nefzawi, Muhammad: Illatos kert > PDF
Arab költészet
Arab közmondások
Arab novellák
Borsos Tamás: Egiptusról (1619)
Burckhardt, Titus: Ibn Mashísh imája

Canetti, Elias: Marrákes hangjai (Széll Jenő fordítása)
Celler Tibor: Az iraki uralkodók
Csiszár Anita: A társas kapcsolatok jellemzői a szíriai arab muzulmánoknál
Czeiner Nándorné: Marokkói útinapló
Az ezeregyéjszaka legszebb meséi
Farkas Zoltán: Az iszlám és az arabok
Fodor Barnabás: Házassági szokások a muszlim világban
Géczi János: Allah rózsái
Geertz, Clifford: Kultúrák
Gibran, Kahlil (1883-1931)
Ibn Tufajl, Abú Bakr: A természetes ember
Keresztély Kata: A muszlim városok bemutatása al-Harírí Maqámáiban
Keresztély Kata: Történelmi tudat vagy fiktív emlékek al-Harírí Maqámáiban
Magyar László András: Az arab orvostudomány
Tunéziai köznyelvi társalgás
(Haskó György tolmácsolásában) DOC

Ausztrália
Ausztrália a Terebess honlapon

Morgan, Marlo: Vidd hírét az Igazaknak (Balázs Éva fordítása)
Morgan, Marlo: Vidd hírét az Örökkévalónak (Sóvárgó Katalin fordítása)

Ázsiai gasztronómia
Ázsiai éttermek Budapesten

Keleti konyhák

Terebess Gábor: Ezerízű Kína
A kínai táplálkozás kultúrtörténete

Bengáli költészet
Dás, Dzsibanánando versei (Bangha Imre és Déri Balázs fordításai)
Sámsur Ráhmán versei (Déri Balázs és Bangha Imre fordításai)
Tagore, Rabindranath versei

Bhután
Majorosi Anna: Bhután, A sárkány birodalma

Buddhizmus
Ácsán Szucsittó: Buddhista Meditáció (Malik Tóth István fordítása)
Agócs Tamás: Buddhista ismeretelmélet
Asóka Rendeletei
Asvaghósa: Buddha élete (Vekerdi József fordítása)
Asvaghósa: A hit felébredése a Mahájánában (Uherkovich László fordítása)
Bardo-tanítások (Migray Emőd fordítása)
A bölcs és a balga. Tibeti buddhista történetek
Buddha beszédei (Vekerdi József fordítása)
Buddhapálita: A középút alapverseinek magyarázata (Fehér Judit fordítása)
A buddhista karma tana (Blága Tibor fordítása)
Csögyam Trungpa
Dhammapada: A Tan ösvénye (Vekerdi József fordítása)
Dhammapada: Az Erény Útja (Fórizs László fordítása)
  Dhammapada: A törvény útja (Oborny Beáta és Szendrő Csaba fordítása)

Dzsátakák (Vekerdi József fordítása)
Eisler Olga, Lajtai László:
A vipassana és a pszichotherápia
Enomiya-Lassalle, Hugo M.: Zen (Marghescu Sándor fordítása)
Fa-hien: (Fa-hszien) utazása (Tőkei Ferenc fordítása)
Farkas Attila Márton: Buddhizmus Magyarországon
Fődi Attila szútra-fordításai (DOC)
Goldziher Ignác: A buddhizmus hatása az iszlámra
Gyémánt szútra
Han-san: A bölcs vigyor (Károlyi Amy fordításai)
Hesse, Hermann: Sziddhárta (Kászonyi Ágota fordítása) PDF
Horváth Pál: Isten nélküli istenkép a buddhizmus világában
Ikkjú Szódzsun (1394-1481): Összegyűjtött magyar versfordítások
Jankovich Andrea: Egy buddhista kolostor képzési programja Myanmarban
Jankovich Andrea: Természet és buddhizmus
Jankovich Andrea: A tibeti család szerkezete
Jankovich Andrea–Jankovich Tibor: Tibeti gyermekfalu száműzetésben
Karma Csagme: Csenrézi mar tri
Kárpáty Ágnes: Buddhizmus Magyarországon
A kisebbik Tiszta Föld szútra (Kenyeres Péter fordítása)
Lankávatára szútra (Migray Emőd fordítása) PDF
Lénard Jenő (1878-1924): Dhammó - Bevezetés a Buddhó tanába, I-II. PDF
Lílávajra (Dr. Pressing Lajos) előadásai
Lótusz szútra (Porosz Tibor fordítása) PDF
Lux Éva: Időtlen idő: a zen
Mahasi Sayadaw: Útmutató a vipassana meditáció gyakorlásához
Mäll, Linnart: A súnjaváda egyik értelmezése (Bereczki Urmas fordítása)
Merton, Thomas: A zen és a falánk madarak (Erős László Antal fordítása)
Nagai Isaburo: Tolsztoj és a buddhizmus (Braun Róbert fordítása)
Nágárdzsuna: Drágakőfüzér (Fehér Judit fordítása)
Nydahl, Ole:
Ahogy a dolgok vannak
A páli kánon tartalomjegyzéke
Porosz Tibor: A Buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban PDF
Ráhula, Valpola: A Buddha tanítása PDF
Renner Zsuzsanna: Afganisztáni buddhista művészet
Rigler Anita: Sziddhartha Gautama (Buddha élete)
Rjókan Taigu (1758-1831):
Összegyűjtött magyar versfordítások
Soós Sándor: Sinran (1173-1262)
Suzuki, Shunryu: Te görbe uborka!
Suzuki, Shunryu: A zen szellem, az örök kezdők szelleme
A szamszára
Sántidéva
: A bódhiszattva ösvény (1-10. fejezet)
Szubhádra Bhikshu: Buddhista káté (Máramaros-Sziget, 1893.)
Szaraha Mahásziddha három éneke
Szív szútra
Szutták a páli kánonból
Terebess Gábor: Folyik a híd Csan buddhista anekdotakincs
Terebess Gábor: Jellemtipológia a páli buddhizmusban
Terebess Gábor: A zen meditáció pszichofiziológiája

Burma
Czeiner Nándorné: Burma útinapló
S. N. Goenka (1924-)
Orwell, George: Burmai napok (Máthé Elek fordítása)
Jankovich Andrea: Egy buddhista kolostor képzési programja Myanmarban

Egyiptológia
Egyiptológiai bibliográfia

Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjtemény

Gyógynövények, hagyományos orvoslás
Azték, maya és inka orvoslás
Babulka Péter: Gyógynövényhasználat az Európán kívüli népek hagyományos orvoslásában
Bartha Júlia: Török etnobotanika
Benedek István: 160 tibeti gyógynövény
Hildegárd, Szent: Liber simplicis medicinae (Physica)
Kéri Katalin: „Édes szirupok, gyógyító balzsamok”
Kognitív irányultságú meditációs módszerek a medicina perifériáján PDF
Lajtai László: A minangkabau dukun (szumátrai orvoslás)
Lencz László: A hagyományos kínai orvoslás elméleti alapjai és gyakorlati módszerei
Liao Jücsün: Hagyományos kínai orvoslás PDF
Nagy Richárd: Mi az a „unani”?
Nagy Richárd: Az iszlám medicina és dietétika
Tarr József: A ginkó

Hadművészet
Jamamoto Cunetomo: Hagakure – A szamurájok kódexe
Kautilja: Arthasásztra (Töttössy Csaba fordítása)
Lassú Zsuzsa: A bushido
Szun-ce: A hadviselés törvényei (Tőkei Ferenc fordítása)

Haiku
A japán haiku Összegyűjtött magyar fordítások
Magyar haiku költők Összegyűjtött versei
Modern nyugati haiku

Hinduizmus, jóga
Baktay Ervin (1890-1963) könyvei
Barabás Máté: Közösségek találkozása. Krisna-völgy Somogyvámoson
Bhagavad-gítá
Bhaktivedanta Swami, A. Cs.:
Az élet végső célja
Bivolaru, Gregorian: Napüdvözlet
Brunton, Paul művei
Danka Krisztina: Isteni színjáték

Danka Krisztina: Mű és kinyilatkoztatás
Dely Károly [et al.]:  Jóga
Duka Árpád: A jóga és a jóga istenképe
Hatha-jóga
Ísvarakrisna: A számvetés megokolása Szánkhja-káriká
Kaczvinszky József (1904–1963) könyvei
Kamarás István: Krisna-tudat Magyarországon
Kékesi Krisztina: A hindu viselkedéskultúra
Marriott, Mckim: Holi - Egy Krisna ünnep
Narayan, B. A.: Csaitanja Maháprabhu élete és tanítása
Pál Dániel írásai
Parry, Jonathan: Az aghori aszkéták (Tarr Dániel fordítása)
Pancsatantra – Hindu tanmesék (Balogh Barna fordítása)
Patandzsali: Jóga szútrái
Rácz Géza: A zarándoklat misztériuma a hinduizmusban
Rámájana (Vekerdi József fordítása)
Ramana Maharsi tanításai: A nyílegyenes ösvény
Rosta Erzsébet: Hindu tenyérjóslás
Sankara: A Brahma-szútra magyarázata (Ruzsa Ferenc fordítása)
Shankara: Vivekachundamani
Sri Chinmoy (1931-2007) művei
Srídhar, B. R.: Az arany avatár
Szin Csaba: A teremtés és a tudat
Taimni, I. K. : A jóga tudománya (Reicher László fordítása)
Tasi István: Táncoló fehér elefántok A Krisna-hit történet
Tasi István: A vaisnavizmus múltja és jelene
Thákur, Bhaktivinód: A Bhágavata
Tóth-Soma László: A hinduizmusról
Upanisadok (Tenigl-Takács László fordítása)
Verma, Nirmal: Kumbh Mela
Vígh Béla (1932-2016) jóga könyvei
Visnu-sutra
Weninger Antal (1902-1993) jóga könyvei
Wojtilla Gyula: A hindu zarándoklatok Vigilia 2001:3, 183-188.
Yesudian, Selvarajan (1916-1998) jóga könyvei

India
"Agjéj": Két novella (Balogh Dániel fordítása)
Kaljánamalla: Anangaranga avagy A szerelmi játékok istenének színpada (Fordította: Wojtilla Gyula)
Ánandghan: A Jótudásúhoz (Bangha Imre és Déri Balázs fordításai)
Asóka Rendeletei
Asvaghósa: Buddha élete (Vekerdi József fordítása)
Bangha Imre: Költők és koldusok között - Indiai napló 2001-2017
Sri Aurobindo elmélkedései
Bivolaru, Gregorian: Napüdvözlet
Buddha beszédei (Vekerdi József fordítása)
Buddhapálita: A középút alapverseinek magyarázata (Fehér Judit fordítása)
Butalia, Urvashi: Családtörténet
Chopra, Deepak:
Az élet hét törvénye
Cláudio, Mário: Barnabás bolyongása Indiában (regényrészlet)
Csák Gyula: Indiai jegyzetek
Csák Gyula: Mr. Sharma
Danka Krisztina: Isteni színjáték
Danka Krisztina: Mű és kinyilatkoztatás
Dhammapada: A Tan ösvénye (Vekerdi József fordítása)
Duka Árpád: A jóga és a jóga istenképe
Dzsajadéva: Gíta Govinda (Weöres Sándor fordítása)
Dzsátakák (Vekerdi József fordítása)
Dumont, Louis: Az indiai kasztrendszerről
Franyó Zoltán: Hindu erotika
Gáthy Vera: A Nagy Lélek Mahátmá Gandhi
Gótama: A logika szövétneke (Tenigl-Takács László fordítása) rtf
Himnuszok a Rig-védából (Weöres Sándor és Szabó Lőrinc fordítása)
Indiai líra
Indiai mesék (Kiss Csaba fordítása)
Ísvarakrisna: A számvetés megokolása Szánkhja-káriká
Kautilja: Arthasásztra (Töttössy Csaba fordítása)
Koestler, Arthur: A lótusz és a robot Első rész: India
Kovács Gábor: Az özvegyégetés (PDF)
Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)
Mahápátra, Szítákánta versei
Manu ​törvénykönyve (Borbély Judit Bernadett fordítása)
Marriott, Mckim: Holi - Egy Krisna ünnep
Mäll, Linnart: A súnjaváda egyik értelmezése (Bereczki Urmas fordítása)
Mehta, Suketu: Mumbai
Michaux, Henri: Egy barbár Indiában (Somlyó György fordítása)
Mírá hercegnő misztikus versei és legendája (Bangha Imre és Déri Balázs ford.)
Mörk Péter: "Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkan..."
Nágárdzsuna: Drágakőfüzér (Fehér Judit fordítása)
Nami király megtérése - Dzsaina legendák (Vekerdi József fordítása)
Orbán Ottó: Ablak a Földre
Orwell, George: Tűnődés Gandhiról
Pál Dániel írásai
Pancsatantra - Hindu tanmesék (Balogh Barna fordítása)
Parry, Jonathan: Az aghori aszkéták (Tarr Dániel fordítása)
Patandzsali: Az igázás szövétneke
Rákóczi István: Források és tények: Diu első és második ostroma
Rámájana (Vekerdi József fordítása)
Ramana Maharsi tanításai: A nyílegyenes ösvény
Rao, Raja: Barlang és kagyló
Raszkhán: Négysorosok (Bangha Imre és Déri Balázs fordításai)
Rosta Erzsébet: Hindu tenyérjóslás
Rosta Erzsébet: Vegetáriánus konyha Indiában
Rushdie, Salman (1947-)
Ruzsa Ferenc : A klasszikus szánkhja filozófiája (+ diakritikus jelek)
Ruzsa Ferenc: Az ind filozófia eredete – A termékeny összecsapás
Sankara: A Brahma-szútra magyarázata (Ruzsa Ferenc fordítása)
Sámsur Ráhmán: Néhány sor egy macskára (Déri Balázs és Bangha Imre ford.)
Schmidt József: Az ind filozófia
Schmidt József: A szanszkrit irodalom története
Shankara: Vivekachundamani
Sher-Gil, Amrita (1913-1941)
Sri Chinmoy (1931-2007) művei
Szalay László: Jágjaszéní
Szanszkrit tündérmesék (Vekerdi József fordítása)
Tagore, Rabindranath versei
Tasi István: Táncoló fehér elefántok A Krisna-hit története
Tasi István: A vaisnavizmus múltja és jelene
Tamil közmondások
Terebess Gábor: Jellemtipológia a páli buddhizmusban
Tóth Csaba: Indiai útimapló
Tóth-Soma László: A hinduizmusról

Upanisadok (Tenigl-Takács László fordítása)
Vátszjájana: Káma szútra
PDF
Verma, Nirmal: Kumbh Mela
Visnu-sutra

Indonézia
Geertz, Clifford: Kultúrák
Lajtai László: Indonéz–magyar szótár
Lajtai László: Magyar–indonéz szótár
Lajtai László: A minangkabau dukun (szumátrai orvoslás)
Tari Eszter: Hagyományok a közép-jávai kortárs festészetben. A wayang a surakartai és yogyakartai festészetben

Iszlám
11 kérdés az iszlámról
25 kérdés az iszlámról
99 tréfás török anekdota a bektasi dervisekről (Haskó György fordítása)
Abdál, Kajguszuz: Bolondok könyve (Sudár Balázs fordítása)
Adorján Imre: Boldog istenként élni
Adorján Imre: Muzulmánok a magyarok közt

Ágoston Gábor - Sudár Balázs: Gül Baba és a bektasi dervisek
Al-Samad, Ulfat Aziz: Az iszlám és a kereszténység
Al-Zindani, Abdulmajid: A hit útja
Anekdoták Naszreddin hodzsáról (Haskó György fordítása)
Anwar Aimen: Zarándoklat
Balázs Judit: Gazdaság - vállalkozás - versenyképesség az iszlám társadalmakban
Basu, Helen: A szent és a nő (Kiss Enikő fordítása)
Bey, Hakim: Az utazás művészete (Szufi utazók)
Bolek Zoltán: A magyar iszlám története
Dervistánc és fakírének (Szúfi zene)
Dudlák Tamás: Mohamed próféta elküldése – Ibn Hišām tudósítása alapján (PDF)
Farkas Zoltán: Az iszlám és az arabok
Ferenci D. Ebubekir: Iszlám kislexikon
Ferenci D. Ebubekir: Magyarok és az iszlám
Fundamentalizmus
Fuzuli: Az iszlám szent mártírjainak rózsakertje
(Adorján Imre fordítása)
Géczi János: Allah rózsái
Géczi János: A muszlim kert
Germanus Gyula vallomása az iszlámhoz vezető útjáról
Goldziher Ignác: A buddhizmus hatása az iszlámra
Godziher Ignác: Az iszlám (PDF)
Goldziher Ignác: Az iszlám az omajjádok bukásáig

Goytisolo, Juan: A mai iszlám és a régi spanyolok
Hajnal István: Mohamed, a próféta
Hammudah Abdulati: Fókuszban az iszlám
Határ Győző: A Fény Megistenülése
Hoffer Krisztián: A mihráb
Ibn Tufajl, Abú Bakr: A természetes ember
Idries Shah: Dervisek történetei
Az iszlám alapelvei (Fodor Ná'má fordítása)
Keresztes Imre: Iszlám: a kaukázusi változat
Kéri Katalin: Művelődés a középkori iszlám világban
Kiss Enikő: Muszlimok Budapesten
Kiss Enikő: Muszlim temetési és születési szertartások Budapesten
Korán (1, 85-114)
Kureishi, Hanif: Fiam, a fanatikus
Major Balázs: Európaiak a Közel-keleten: A keresztes államok
Maróth Miklós: Kereszténység és iszlám
Meddeb, Abdelwahab: Az iszlám rákfenéje
Mohammad bin Abdulwahhab: Az egyistenhit könyve
Mohammad bin Abdulwahhab: Az iszlám három alaptétele
Muhammad bin Salih al-'uthaymin: Jogok és kötelességek az iszlámban
Nagy Richárd: Mi az a „unani”?
Nagy Richárd: Az iszlám medicina és dietétika
Németh Pál: Az iszlám
Sayyid Qutb: Ez a Vallás (Bolek Zoltán fordítása)
Schaya, Leo: Az egység szúfi tanítása

Szemere Bertalan: Utazás Keleten a világosi napok után
Szúfi anekdoták Naszreddin molláról (Haskó György fordítása)
Topbaş, Osman Nûri: Meditáció az Iszlámban
(Haskó György fordítása)
Tüske László: A qaszida. Vázlat egy arab irodalmi forma korai történetéhez

Japán
Abe Kóbó: A negyedik jégkorszak PDF
Abe Kóbó: A piros selyemgubó
Adelstein, Jake: Tokió vice: Egy újságíró a japán maffia hálójában
Akutagava Rjúnoszuke (1892-1927)
Badár Sándor-Horváth János: Jappán - Retró útikalandkönyv
Balogh Pál: A gó
Béky Gellért: Ábel" Japánban
Benedict, Ruth - Mori Szadahiko: Krizantém és kard
Berecz Edgár: Japán konyhatolmács
Clavell, James: A sógun
Clavell, James. Gajdzsin

Dalby, Liza: Muraszaki meséje (Fordítota: Borbás Mária)
Enomiya-Lassalle, Hugo M.: Zen (Marghescu Sándor fordítása)

Felvinczi Takács Zoltán: Kínai és japán képek
Felvinczi Takács Zoltán: Hangok a Távol-Keletről
Felvinczi Takács Zoltán: Ismét Japán
Frédéric, Louis: Japán hétköznapjai a szamurájok korában 1185-1603 (Gyáros Erzsébet fordítása)
Galaktika 1985/59 (Japán sci-fi szám, Erdős György fordításában)
Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai (Fordította: Nagy Imre)
Hearn, Lafcadio: Kokoro (Woida Margit fordítása)
Heisig, James W. & Rácz Zoltán: Megjegyezhető kandzsik I.
Hidasi Judit: Értékválság és értékváltás Japánban
Hidasi Judit: Na és, hogy tetszik Japán?
Hidasi Judit: Vissza Japánba
Ihara Szaikaku: Minden bérlők leggazdagabbja (Miklós Pál fordítása)
Inoue Jaszusi: Utazás a Fudaraku-paradicsomba
Iszei történetek - Ise monogatari

Jamakava Szógen: József Attila és a megvilágosodás
Jamamoto Cunetomo: Hagakure – A szamurájok kódexe

Japán költészet
Japán közmondások
A japán színház Magyarországon (Bibliográfia, összeállította: Koósz István)
Joshida Kenkó: Az időűzés terítéke
Kaiko Takesi: Ószakai éjszakák
Katona Gyula Y. - Simon Beáta: Beszámolók Japánról
Kavabata Jaszunari: A gyönyörű Japán és én (Nobel-beszéd)
Kicsi Sándor András: A régi japán és kínai szépségideálról
Kiliti Joruto: Japán nagy személyiségei
Kitagava Utamaro: Párnadal
Ko-dzsi-ki, 'Régi történetek feljegyzései' (Fordította és magyarázta: Kazár Lajos)
Koestler, Arthur: A lótusz és a robot Második rész: Japán
Kúnos Ignác: A mosolygó Japán
Laczkó Zsuzsa - Radnai Tamás: Paprikáskrumpli evőpálcikával
Lassú Zsuzsa: A bushido
Lux Éva: Időtlen idő: a zen
Macuo Basó: Százhetven haiku (Fodor Ákos fordításai)
Macutani Mijoko: Levelek Tokióból (Székács Anna fordítása)
Máté Zoltán. A japán nyelvről, avagy a „könnyű és nehéz” nyelvek kérdése
Mecsi Beatrix: Japánok az Amerikai Egyesült Államokban
Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán
Merton, Thomas: A zen és a falánk madarak (Erős László Antal fordítása)
Misima Jukio (1925-1970)
Mitsui Sen: A japánkert titkai
Montcassen, Jean-Pierre: Szamuráj és gésa - történelmi regény
Morsbach, Helmut: Egyszerű japán etikett (Gerhardt Krisztina fordítása)
Mori Ógai: A vadlúd (Göncz Árpád, Hürkecz István, Teleki Erzsébet fordítása)
Murakami Haruki: A tv-s emberek (M. Nagy Miklós fordítása)

Muraszaki: Gendzsi regénye 1 > 2 > 3 (ford. Hamvas Béla, átdolg. Philipp Berta)

Nacume Szószeki: A kapu (Kolumbán Mózes fordítása)
Nacume Szószeki: A Kölyök (Vihar Judit fordítása)
Nacume Szószeki: Macska vagyok (Erdős György fordítása)
Nádai Pál: Japán ízlés
Nagai Isaburo: Tolsztoj és a buddhizmus (Braun Róbert fordítása)
Nagy Balázs: Martin Heidegger filozófiájának japán recepciója
Nagy Balázs: A többrétegű vallási mintázat kifejlődése Japánban
Nakamura, Kiharu: Kiharu, a gésa (Fordította: Nagy Imre)
Natsuo Kirino: Kín (Fordította: Komáromy Rudolf)
Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes Japánban
Nemes Ödön: Hogyan dolgozik egy japán misszionárius?
Némethy Andrea: Szemere Attila hagyatéka - A japán út emlékei
Nó-színház
Norinaga Akira: A legszebb virágok (Baron Péter fordítása)
Okakura Kakudzó: Teáskönyv (Nemes Ágnes fordítása)
Pakurár Gyöngyvér: A gésák nevelése
Pogácsás Emese: Sushi
P. Papp Zoltán: Szumó-birkózás
Raucat, Thomas: Tiszteletreméltó kirándulás (Fóti József Lajos fordítása)
Sengai (1750-1837) zen tusfestményei
Soós Sándor: Sinran (1173-1262)
Szatmáry Károly: Csillagászati konferencián Kyotóban
Szei Sónagon: Párnakönyv
Szepesi Attila a japán metszetekről
Taketori monogatari (Máté Zoltán és Buda Ferenc fordítása)
Takigucsi Jaszuhiko: Harakiri (Erdős György fordítása)
Terebess Gábor: Egy csésze tea Isszával
Terebess Gábor: A japán kertművészet - Zen kertek
Terebess Gábor: A japán raku és amerikai reneszánsza
Terebess Gábor: A zen meditáció pszichofiziológiája
Tóth-Vásárhelyi Réka cikkei
Tsushima Michihito: A japánok és a vallás (
Nagy Balázs fordítása)

Uchikawa Kazumi: A japán vezetéknevek
Vereb Katalin: A japán ruházkodás története

Vereb Katalin: Japán étkezési edények
Vihar Judit: A japán irodalom rövid története
(PDF)

Játék
Keleti táblás játékok

Kambodzsa
Czeiner Nándorné: Kambodzsa útinapló
Malgot István: Barangolások Cambodiában
Szlávnits László: Angkori levelek

Kelet kultúrája Magyarországon
Ázsiai éttermek Budapesten

Ázsiai harcművészetek
Farkas Attila Márton: Buddhizmus Magyarországon
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Japánkertek Magyarországon
Japán Múzeum, Füzesgyarmat

Keleti vallások Magyarországon
Körmendi Alpár: Nagy Szulejmán szultán sírja és türbéje Szigetváron
Körmendi Alpár: Nagy Szulejmán két szigetvári türbéje helyének megtalálásáról
Körmendi Alpár: Szulejmán szultán erődje — Időutazások Szigetváron
Körmendi Alpár: A térkép, ami minden kétségert eloszlat
Néprajzi Múzeum
Ráth György Múzeum

Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjtemény
Teaházak Budapesten és vidéken
Török műemlékek Magyarországon

Kína
Az aranyvirág fakadásának titka (Kaczvinszky József fordítása)
Az aranyvirág titka (Hetényi Ernő és Pressing Lajos fordítása)
Balázs Béla: Wan-Hu-Csen könyve
Ballard, J. G.: A Nap birodalma
Balogh Attila: Rokonlátogatás Shanghaiban

Bencze István: Visszaemlékezés
Braga, Maria Ondina: Karácsony Kínában; A féléletű ember
Bresztovszky Ernő: Negyven kinézerek
Can Xue: Ház a hegytetőn
Cheng Nien: Élet és halál Sanghajban
(PDF)
Clavell, James: Patkánykirály

Clavell, James: A Tajpan
Crow, Carl: A megszentelt rizsestál (Gáspár István fordítása)
Cser László: Nekrológ. Önéletrajz
Cserháti András: Kínai élménybeszámoló
Csi Paj-si garnélarák-festményei
Csuang Ce bölcsessége (Brelich Angelo fordítása)

Fa-hien: (Fa-hszien) utazása (Tőkei Ferenc fordítása)
Fajcsák Györgyi: A Ming-bútor
Fajcsák Györgyi: Kínai bútorok reneszánsza > PDF
Feng Meng-lung: A gyilkos rézgaras (Kutas György fordítása)
Földes Péter: „A kínai fenyegetés” [Diplomadolgozat] PDF
Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története (PDF)
Györe Imre: Kínai teák

György Mátyás: Kínai szimbólumok
Hamar Imre: A hirtelen megvilágosodás előfutára: Tao-seng
Han Jü, az igaz konfuciánus
Han-san: A bölcs vigyor (Károlyi Amy fordításai)
Jaschkó István: Feljegyzések a tamingi misszióról
Ji king - Csatolt Magyarázatok (Tőkei Ferenc fordítása)
Jókai Mór kínai témájú írásai
Jordán Gyula: A kínai országegyesítés

Kalmár Éva: Lelkes kövek
Kalmár Éva: Vers: hang-kép
Kántor Lajos: Kína-földrész
Kao Hszing-csien, az első kínai író, aki Nobel-díjat kapott
A kisebbik Tiszta Föld szútra (Kenyeres Péter fordítása)
Kínai akupresszúra otthon (PDF)
Kína bibliográfia > PDF > doc (Összeállította: Fődi Attila)

Kínai költészet
Kínai közmondások
A kínai nyelv legfontosabb átírásainak összehasonlító táblázata
Kínai viccek (Tőkei Ferenc fordítása)
Kissinger, Henry: Kínáról (Magyarics Tamás fordítása)
Klasszikus kínai tanmesék (Striker Judit fordítása)
Koch István naplója, 1945-1947
Konfuciusz: Beszélgetések és mondások (Tőkei Ferenc fordítása)
Krasznahorkai László: Csak a csillagos ég
Lao-ce: Tao-tö-king Összegyűjtött magyar fordítások
Lee Chiang: A mah-jong játékszabályai
Lengyel József: Keresem Kína közepét
Liang-kaj (13. sz. eleje) néhány tusfestménye

Liu Cung-jüan: Megszeretem a száműzetést
Liu O: Öreg Can kóborlásai
(rtf)
Liu Cung-jüan kisebb írásaiból (Ecsedy Ildikó fordítása)
Lóczy Lajos: A khinai birodalom története
Magánkertek Szucsouban
Mao Ce-tung (1883-1976)
Megoldják! Karikatúrák Kínából
Mester Béla: A Kung-szun Lung-ce nyelvelméletéről
Mester Béla: Az égi megbízatás megváltozásának toposza a kínai gondolkodásban
Mészáros Klára: Kínaiak Európában
Miklós Pál: Az első kínai császár cseréphadserege
Miklós Pál: Csi Paj-si
Modern kínai elbeszélők
Molnár Réka: Feng-shui
Az olajárus és a kurtizán

Perelman, Bob: Kína (H. Nagy Péter fordítása)
Plattner Félix: Jezsuita mandarin
Polonyi Péter: XVII. századi kínai festészetesztétikai munka
Prutkay Csaba írásai
Pu Szung-ling: A festett bőr. A festett fal (Tőkei Ferenc fordítása)

Rosta Erzsébet: Kínai kézdiagnosztika

Salát Gergely tanulmányai
Sen Csi-csi: Zsen, a rókatündér (Viktor János fordítása)
Szabó Géza:
A nagy kínai mese
Szuan-pan, a kínai golyós számológép
Szun-ce: A hadviselés törvényei (Tőkei Ferenc fordítása)
Tarr József: A ginkó
Terebess Gábor: Ezerízű Kína A kínai táplálkozás kultúrtörténete
Terebess Gábor: Folyik a híd Csan buddhista anekdotakincs
Tőkei Ferenc:
Jegyzet a pekingi utcáról
Tung Jüe: Ami a nyugati utazásból kimaradt (PDF)
Verne, Jules: Egy kínai viszontagságai Kínában
(V. Pánczél Éva fordítása)
Virágos gyertyák, avagy egy jó házasság története (Tőkei Ferenc utószava)
Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a majomkirály története (1) (PDF) (2) (PDF)
Wang Pi: A hexagramok magyarázata (Tőkei Ferenc fordítása)

Wen-ce: Lao-ce utolsó tanításai
Yuan Xiang: Kínai gyógygolyók
Xi Chuan: Jövőmúlt (Karádi Éva fordítása)
Zilahy Péter: Kína ínyenceknek

Korea
Drjenovszky Zsófia: Dél-Korea tegnap és ma
Jósa Piroska: Az Illatos Hegyektől a Csendes-óceánig
Koreai költészet
Koreai közmondások
Koreai népmesék
Koreai novellák
Mészáros Csaba: Kultúra és művészet Koreában
Osváth Gábor: A dél-koreaiak magyarságképe
Osváth Gábor a koreai irodalomról
Osváth Gábor a koreai nyelvről
Osváth Gábor: A mai dél-koreai elbeszélő irodalomról
Osváth Gábor: A koreaiak magyarságképe és 1956 a koreai irodalomban
Pek Namdzsun / Nam June Paik: Nem-időbeli információ
A tigris intelme – Koreai elbeszélések
> HTML > PDF
Vay Péter: Korea - Egy misszionárius feljegyzései
Vay Péter: Korea of Bygone Days
Egy tiszta gyermeki mosoly: Won Sung su-nim

Költészet
Arab költészet
A beat irodalom
Claudel, Paul: A Kelet megismerése (Lackfi János fordítása)
Györe Imre: Kínai teák
Haiku/International
Indiai líra
Japán költészet
Juhász Gyula japános versei
Kínai költészet
Koreai költészet
Körmendi Lajos: A puszta fiai Kazak irodalmi antológia
Magyar haiku költők
Mickiewicz, Adam: Krími szonettek
Perelman, Bob: Kína (H. Nagy Péter fordítása)
Perzsa költők tára
Szilágyi Ákos: Szittya-szótyár
Tibeti dalok (Rab Zsuzsa fordítása)
Török költők tára
Ujgur irodalom
Weöres Sándor: A teljesség felé

Közmondások
Arab
Baskír
Grúz
Japán
Kazak
Kínai
Kirgiz
Koreai
Magyar
Perzsa
Szomáli
Tamil
Tatár
Török
Tuva
Ujgur
Zsidó

Kunok
A. Gergely András: Kun etnoregionális kisvárosi sajátosságok?
Bánkiné Molnár Erzsébet: Jászok és kunok a magyar történelemben
Bartha Júlia: A Kunság népi kultúrájának keleti elemei
Bellon Tibor: A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása
A Codex Cumanicus
Illyés Gyula:
Kúnhalmok
Katsányi Zsigmond: A komondor származásának rejtélye
Mándoky Kongur István: A Hantos-széki kunok
Mándoky Kongur István: A Kun Kódex találóskérdései
Mándoky Kongur István: A kunok Ulas törzse és törökségi kapcsolatai
Zúduló sasok : Új honfoglalók - besenyők, kunok, jászok - a középkori Alföldön és a Mezőföldön

Laosz
Czeiner Nándorné: Thaiföld – Laosz útinapló
Maróczi Magda: A születés és a halál rítusai

Magyar orientalisztika, őstörténet
Borsányi-Schmidt Ferenc: Orientalisztika az Országos Rabbiképző Intézetben
Kiszely István: A magyar nép őstörténete

A magyar orientalisztika születése és eredményei
A magyar őstörténet muszlim forrásai

Memetika
Memetika (Susan Blackmore, Richard Dawkins stb. művei)

Mesék
Adorján Imre: A turul gyermekei
Oguz eredetmondák és a magyar népi kultúra

Ali, a gyáva vitéz - Kurd népmesék
(Pór Judit fordítása)
Bambara népmesék (Görög Veronika fordítása)
A bölcs és a balga. Tibeti buddhista történetek
Dhammapada: A Tan ösvénye (Vekerdi József fordítása)

Dzsátakák (Vekerdi József fordításai)

Erdélyi cigány mesék (Nagy Olga gyűjtése)
Evenki (tunguz) mesék (Kara György fordítása)
Az ezeregyéjszaka legszebb meséi (Benedek Elek és Honti Rezső fordítása)
Indiai mesék (Kiss Csaba fordítása)
Japán népmesék (Hukaya Berta fordítása)
Kínai népmesék (Hajdú Lajos fordításai)
Klasszikus kínai tanmesék (Striker Judit fordítása)
Koreai népmesék
Maori népmesék (M. Horváth Adrienne fordítása)
Mongol eredetmondák és mítoszok
Mongol népmesék
Népek meséi sorozatok (100 kötet PDF)
Pancsatantra - Hindu tanmesék (Balogh Barna fordítása)

Szanszkrit tündérmesék (Vekerdi József fordítása)
Szögkirály, cigány mesék (Sáfár Sándor gyűjtése)
Tibeti mesék Ladakhból (Kepe Róbert fordítása)
Teremtéstörténetek
Török mesék (Adorján Imre fordítása)
Török népmesék (Bartha Júlia fordítása)
Udmurt népmesék (Kozmács István fordításai)
Ujgur népmesék (Buda Ferenc fordítása)
Vietnami mesék, legendák (Gion Gábor fordítása)

Mezopotámia
Kalla Gábor: Az információtárolás és -átadás korai technikái Mezopotámiában
Komoróczy Géza: Mezopotámia története az őskortól a perzsa hódításig (Kr. e. 539)

Mongólia
Barta Zsolt: A mongol tűzkultusz

Dzsingisz kán: A bölcsesség kulcsa (Obrusánszky Borbála fordítása)
Forbáth László: A megújhodott Mongolia

Kara György: Hit, hatalom és írás a mongol világban

Lőrincz László: Dzsingisz kán
Lőrincz László: Mongol mitológia
Mongol életmód
Mongol eredetmondák és mítoszok

Mongol népmesék
A mongolok titkos története (Közreadja Ligeti Lajos)
Obrusánszky Borbála tanulmányai

Salát Gergely: Mongol hódítás Kelet-Ázsiában a 13. század első felében

Sárközi Alice: Füstáldozat

Nepál
Voith Erzsi: Királyi építészet Nepálban
Kovács Balázs: Nepál

Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában
Bach, Richard: Jonathan Livingston, a sirály
Balassi Bálint, a "bejbejutott"
költő

A beat irodalom
Bey, Hakim: Káosz: az ontologikus anarchizmus szórólapjai
Borges, Jorge Luis (1899-1986)
Cage, John (1912-1992)
Canetti, Elias: Marrákes hangjai (Széll Jenő fordítása)
Claudel, Paul: A Kelet megismerése (Lackfi János fordítása)
Clavell, James (1924-1994)
Conrad, Joseph (1857-1924)
Coulmas, Florian: Az orientalizmustól az ázsianizmusig
de Mello, Anthony (1931-1987)
Eliade, Mircea (1907-1986)
Az ellenkultúra írásaiból
Ezotéria
Fáy András: A szulióták (1864)

Goethe, Johann Wolfgang: Nyugat-keleti díván
Guénon, René (1886-1951)

Györe Imre: Kínai teák
György Mátyás: Kínai szimbólumok
Hamvas Béla (1897-1968)
Határ Győző: A Fény Megistenülése
Határ Győző: Keleti kulisszák
Honti Katalin: Brecht és a távol-keleti színház
Jókai Mór keleti témájú írásai
Jósika Miklós: Diamante (1846)
Juhász Gyula japános versei
Kafka, Franz: A Kínai Fal építése (Tandori Dezső fordítása)
Koestler, Arthur: A lótusz és a robot Első rész: India
Koestler, Arthur: A lótusz és a robot Második rész: Japán
Koestler, Arthur: A tizenharmadik törzs
Krasznahorkai László (1954-) műveiből
Magyar haiku költők Összegyűjtött versei
Márai Sándor (1900-1989)
Merton, Thomas (1915-1968)
Mickiewicz, Adam: Krími szonettek
Mikes Kelemen: Törökországi levelek és Misszilis levelek
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös
Mikszáth Kálmán: Török regék és történetek
Nagai Isaburo: Tolsztoj és a buddhizmus (Braun Róbert fordítása)
Naipaul, V. S.
Novák Valentin: Japánkert
Orwell, George (1903-1950)
Perelman, Bob: Kína (H. Nagy Péter fordítása)
Pirsig, Robert M.: A zen meg a motorkerékpár-ápolás művészete
Popper Péter (1933-2010)
PrAkash (Vörös Ákos): Vízöntő-szutra > PDF
Rushdie, Salman (1947-)
Salinger, J. D. (1919-2010) összes művei
Staud Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában
Szilágyi Ákos: Szittya-szótyár
Tamkó Sirató Károly jógázik az egészségért
Tandori Dezső: Keletbe-fúlt kísérletek
Tandori Dezső: Lábon vett filozófia (Zen vagy sem)
Tandori Dezső: Zen Koala Kártya > PDF
Tandori Dezső: A zen-lófogadás
Tarr Dániel írásai
A teozófia klasszikusainak írásai
Tillmann J. A.: Távkertek
Tóth Béla: A dervis kilenc egere
Tradicionalitás, tradicionalizmus, Metafizikai Hagyomány
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Verne, Jules: Egy kínai viszontagságai Kínában (V. Pánczél Éva fordítása)
Verne, Jules: Sztrogof Mihály (Supka Géza fordítása)
Vian, Boris (1920-1959)
művei
Voltaire: Indiai kaland
Weöres Sándor: A teljesség felé
Weöres Sándor és Nyisztor Zoltán keleti útja
Westphal, Bertrand: Két mai regény a kazár birodalomról

Perzsia
Avicenna (980-1037)
> Birtalan Győző
Bangha Imre: Iráni levelek
Bey, Hakim: Káosz: az ontologikus anarchizmus szórólapjai
Clavell, James: Forgószél
Idries Shah: Dervisek történetei
Lofti Ramin: A perzsa fundamentalizmus vallási és filozófiai alapjai
Omar Khajjám sátra alatt Összegyűjtött magyar rubáí fordítások
Pábagfia Ardakhsír tetteinek könyve (doc) (Kovács Előd fordítása)
Perzsa költők tára
Perzsa közmondások
Vámbéry Ármin (1832-1913) Ázsiában

Pszichedelikus irodalom
Huxley, Aldous: Az észlelés kapui
Szasz, Thomas: Szertartásos kémia (I. rész)
Watts, Alan W.: Az öröm kozmológiája

Szummer Csaba: Pszichedelikumok és spiritualitás

Roma kultúra
Lakatos Dóra: Cigányok Indiában?
Erdélyi cigány mesék (Nagy Olga gyűjtése)
Orsós Anna: Beás mesék
Szögkirály, cigány mesék (Sáfár Sándor gyűjtése)

Samanizmus
Castaneda, Carlos (1925-1998)

Diószegi Vilmos: Samanizmus
Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén
Eliade, Mircea: A sámánizmus PDF
Horváthné Schmidt Ilona: A sámánisztikus világkép alapszimbólumai
Lux Éva: Sámándobok és hímes tojások

Ujvári Gábor: Sámán (Kisregény)

Szex
Kaljánamalla: Anangaranga avagy A szerelmi játékok istenének színpada (Fordította: Wojtilla Gyula)
An-Nefzawi, Muhammad: Illatos kert > PDF
Dobrovits Mihály: Szex és iszlám
Dzsajadéva: Gíta Govinda (Weöres Sándor fordítása)
Fenyvesi László: Paráznák és szoknyapecérek
Franyó Zoltán: Hindu erotika
Horgász Csaba: A taoista szexuális hagyomány
Kicsi Sándor András: A régi japán és kínai szépségideálról
Kitagava Utamaro: Párnadal
Krasztev Péter: Hétköznapi töröklét - Nőtan alapfokon

Norinaga Akira: A legszebb virágok
(Baron Péter fordítása)
Pál Dániel - Kiss Katalin: Szex, szerelem, szentség a hinduizmus vallási rendjében
A taoista "Kámaszútra"
(Miklós Pál)
Vátszjájana: Káma szútra

Virágtábor – Brokáthadrend (Tokaji Zsolt fordítása)

Wojtilla Gyula: Szexualitás, vallásfilozófia, templomi művészet Indiában

Szibéria
Arszenyev, V. K.: Derszu Uzala
Csehov, A. P.: Szibéria
Dalos György: Szahalin – Csehov szigete
Diószegi Vilmos: Samanizmus
Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén
Gazda József: Emlékek Ázsiája
Gulag
Ritheu, Jurij: Amikor a bálnák elmennek
Verne, Jules: Sztrogof Mihály (Supka Géza fordítása)

Taoizmus
Az aranyvirág fakadásának titka
(Kaczvinszky József fordítása)
Az aranyvirág titka (Hetényi Ernő és Pressing Lajos fordítása)
Chang, Dr. Stephen T.: Az öngyógyítás teljes rendszere PDF
Csuang Ce bölcsessége (Brelich Angelo fordítása)
Hoff, Benjamin: Malacka és a Tao (rtf)
Hoff, Benjamin: Micimackó és a Tao (rtf)
Horgász Csaba: A taoista szexuális hagyomány
Lao-ce: Tao-tö-king Összegyűjtött magyar fordítások
Prutkay Csaba írásai
Wen-ce: Lao-ce utolsó tanításai

Thaiföld
Boulle, Pierre: Híd a Kwai folyón
Bögös László: A thai írás
Czeiner Nándorné: Thaiföld – Laosz útinapló
Lányi György: A sziámi halviadal

Tibet
Bardo-tanítások (Migray Emőd fordítása)
Benedek István: 160 tibeti gyógynövény
A bölcs és a balga. Tibeti buddhista történetek
Csögyam Trungpa: A szabadság mítosza
A dalai láma üzenete
Dalai láma: Ősi bölcsesség, modern világ
Harrer, Heinrich: Hét év Tibetben
Hoffmann, Helmut: A tibeti műveltség kézikönyve

Horváth Z. Zoltán: Benedek professzorék... kalandja a tibeti misztikával
Jankovich Andrea: A tibeti család szerkezete
Jankovich Andrea–Jankovich Tibor: Tibeti gyermekfalu száműzetésben
Karma Csagme: Csenrézi mar tri
Kepe Róbert: Khri lDe-gtsug-rtsan Tibetje
Kepe Róbert: A tibeti konyha
Kuklis Kálmán: Milarepa élete
Sári László: "Tested ízes húsú barack"
Soós Sándor: A nyolcvannégy mahásziddha legendája (PDF)
Szaraha Mahásziddha három éneke
Szögjal rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról (Sárközi Alice fordítása)
Terebess Gábor: Lamaista „sematizmus”
Tibeti dalok (Rab Zsuzsa fordítása)
Tibeti halottaskönyv (Kara György fordítása)
Tibeti mesék Ladakhból (Kepe Róbert fordítása)
Tibeti útleírás
Tillmann J. A. beszélgetése a dalai lámával (1995)
Tokaji Zsolt: Tibeti festett bútorok
Vasubandhu: A Tanítást elemző bölcselet kincsestára (Fordította: Végh József)
Waddel L. Austine: A rejtelmes Lhassza

Törökország, török népek
99 tréfás török anekdota a bektasi dervisekről
(Haskó György fordítása)
Abasiyanik, Sait Faik: A "Szteljanosz Hriszopulosz" hajó (Tasnádi Edit fordítása)
Ács Pál: Osztrák és magyar renegátok mint szultáni tolmácsok
Abdál, Kajguszuz: Bolondok könyve (Sudár Balázs fordítása)
Adorján Imre írásai

Ágoston Gábor: Menekültkérdés Törökhonban
Ágoston Gábor: Rabnők, ágyasok, szultánák
Ágoston Gábor - Sudár Balázs: Gül Baba és a bektasi dervisek
Andric, Ivo: Magyar Musztafa (Csuka Zoltán fordítása)
Atsiz, Nihal: Szürke farkasok (Bakonyi Gábor fordítása)
Ayse C. Cagolar: Törökök Berlinben (Pál Eszter fordítása)
Balassi Bálint, a "bejbejutott" költő
Balázs Judit: Gazdaság és társadalom az Oszmán Birodalomban
Balázs Judit: Az Oszmán Birodalomtól a modern Törökországig
Balázs Judit: Törökország Kelet és Nyugat között
Balázs Judit: Török „ízelítő”
Bartha Júlia:
Fogyó Hold
Bartha Júlia:
Keleti tanulmányok
Bartha Júlia: Török etnobotanika
Bartha Júlia: Az anatóliai törökök temetkezési szokásai
Bartók Béla: Népdalgyűjtés Törökországban
Barton, Edward jelentései Konstantinápolyból (1593-1597)

Bíró Vencel: Erdély követei a portán
Burchard-Bélaváry, Jules-Conrad: A törököknél
Celler Tibor: Az Oszmán-dinasztia
Comenius, Johannes Amos: Constantinapoly
Csorba László: A kütahyai magyar emigráció
Dávid Géza: Balassi János török kapcsolatai
Dede Korkut könyve (Adorján Imre és Puskás László fordítása)
A Díváni Hidájet (Nemes Krisztián fordítása)
Dudlák Tamás: A kávé elterjedése körüli jogi viták a 16. században (PDF)

Dudlák Tamás: Történeti nézőpontok a korai oszmán állam jellegéről (PDF)
Egressy Gábor törökországi naplója (1849-1850)
Edgü, Ferit: Ibramfia Ibram története (Tasnádi Edit fordítása)

Emre, Yunus: Egy török költő tanításai (Fordította és összeállította Haskó György)
Erdélyi történelmi adatok
Erődi Béla: Török mozaik
Fáy András: A szulióták (1864)
Fenyvesi László: Paráznák és szoknyapecérek
Fodor Pál: A kávészemek karrierje A kávé kultúrtörténete
Fodor Pál: Kié legyen Pankota (1565)?
Girardin, Pierre de: Pierre de Girardin francia követ feljegyzései az Oszmán birodalomról (1685-1689)
Goytisolo, Juan: Török buszpályaudvar
Györffy István írásai a Balkánról és Törökországról

Hajnal Bettina: Cserjétől a csészéig, avagy a kávé és a kávéházi kultúra elterjedése az oszmánli időkben
Inalcik, Halil: A hódítás oszmán módszerei (Rácz Attila fordítása)
Jókai Mór keleti témájú írásai
Jósika Miklós: Diamante (1846)
Kakuk Zsuzsa: Hoztam tenger mélyéből
Kakuk Zsuzsa: Bükkönyrét a Volga partján
Kerekesházy József: Az igazi Kemál
Két tárgyalás Sztambulban (Hieronymus Laski – Habardanecz János)

Kiss István: Jerusálemi utazása (1793-1796)
Komáromi János: Konstantinápoly leírása

A Kossuth-emigráció Törökországban
Körmendi Alpár: Nagy Szulejmán szultán sírja és türbéje Szigetváron
Körmendi Alpár: Nagy Szulejmán két szigetvári türbéje helyének megtalálásáról
Körmendi Alpár: Szulejmán szultán erődje — Időutazások Szigetváron
Körmendi Alpár: A térkép, ami minden kétségert eloszlat
Körmendi Lajos: A puszta fiai Kazak irodalmi antológia
Krasztev Péter: Hétköznapi töröklét - Nőtan alapfokon
Kúnos Ignác: Tatár foglyok táborában
Kúnos Ignác: A török hodzsa tréfái > PDF
Kúnos Ignác: A török népköltés (Tasnádi Edit fordítása)
László Károly: Katonai életemből
Mándoky Kongur István: Amu-darja széles vize
Mészáros Lázár törökországi naplója (1849-1850)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek és Misszilis levelek
Mikszáth Kálmán: Török regék és történetek
Moldova György: Ha jönne az angyal... (regény, LIV-CXV)
Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…
Nogel István: Utazása Keleten (1847)

Oflazoglu, Turan: Nagy Szulejmán szultán (Tasnádi Edit fordítása)
Oguz, Arzu: Az összehasonlító jog szerepe a török polgári jog fejlődésében (Rácz Attila fordítása)
Orbán Balázs török tárgyú írásai
Pálffy Géza: A másfél évszázadnyi török uralom mérlege
Rácz Attila
: Haci Bektas fiai
Rosnyai Dávid: Balkáni és krétai utazások (1665-1670)
Saussure, César de: Törökországi szokások (1730-1739)
Sertoglu, Murat: Battál Gázi, a győzedelmes (Bakonyi Gábor fordítása)
Sertoglu, Murat: Tőrös betyár (Bakonyi Gábor fordítása)
Széchenyi István: Keleti utazása, 1818-1819 (Györffy Miklós fordítása)
Széchenyi István: Morgenländische Fahrt, 1818-1819
Szemere Bertalan: Utazás Keleten a világosi napok után
T. Nyíri Mária: Törökország és a magyar zsidóság
Takáts Sándor: Bajvívó magyarok
Takáts Sándor: Buda két árulója

Topbaş, Osman Nûri: Meditáció az Iszlámban (Haskó György fordítása)
Tóth Béla: A dervis kilenc egere
A török fürdő
Tasnádi Edit: A török irodalom Magyarországon
A török kor Magyarországon (1526-1699)
Török költők tára

Török mesék (Adorján Imre fordítása)
Török műemlékek Magyarországon
Török népek szólásai és közmondásai (Buda Ferenc fordítása)
Zay Ferenc: Az Landorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött
Zorlu, Tuncay: Oszmán hajó-vízrebocsátási ceremóniák: szokásgyakorlat jelképek és rítusok között (Rácz Attila fordítása)

Történelem
Ázsia ezer évvel ezelőtt

Bánhegyi György: Kelet és Nyugat: kulturális dichotómia vagy pluralizmus?
Komoróczy Géza: Mezopotámia története az őskortól a perzsa hódításig (Kr. e. 539)

A mongolok titkos története (Közreadja Ligeti Lajos)
Párizs, 1968 május

Parkinson, C. Northcote: Kelet és Nyugat (Kada Júlia fordítása)
Toynbee, Arnold: A vallás, ahogyan a történész látja
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története
Wiener György: Tulajdon az "ázsiai" termelési módban

Ujgurok
Ujgur irodalom
Ujgur közmondások

Ujgur népmesék (Buda Ferenc fordítása)

Utazók, felfedezők
Almásy György (1867-1933)
Balogh Attila: Rokonlátogatás Shanghaiban
Barton, Edward jelentései Konstantinápolyból (1593-1597)

Benedek Elek: Zágoni Mikes Kelemen élete
Benyovszky Ázsiában
Bey, Hakim: Az utazás művészete (Szufi utazók)
Borsody Bevilaqua Béla: Régi magyar világjárók
Borsos Tamás: Egiptusról (1619)

Burchard-Bélaváry, Jules-Conrad: A törököknél
Canetti, Elias: Marrákes hangjai (Széll Jenő fordítása)
Clifford, James: Utazó kultúrák
Crow, Carl: A megszentelt rizsestál (Gáspár István fordítása)
Czeiner Nándorné: Burma útinapló Thaiföld – Laosz Kambodzsa
Czeiner Nándorné: Marokkói útinapló
Csák Gyula: Indiai jegyzete
k
Csehov, A. P.: Szibéria
Diószegi Vilmos: Sámánok nyomában Szibéria földjén
Egressy Gábor törökországi naplója (1849-1850)
Erődi Béla: Török mozaik
Fa-hien: (Fa-hszien) utazása (Tőkei Ferenc fordítása)
Gazda József: Emlékek Ázsiája
Germanus Gyula (1884-1979)
Györffy István írásai a Balkánról és Törökországról
Hedin, Sven: Ázsia szívében
Heyerdahl, Thor: Tutajjal a Csendes-óceánon
Hidasi Judit: Na és, hogy tetszik Japán?
Hidasi Judit: Vissza Japánba

Iyer, Pico: Mindenütt otthon
Jelky András kalandjai
Julianus barát és követői

Kakas István, Zalánkeményi (1556 körül - 1603)
Kántor Lajos: Kína-földrész
Katona Gyula: Beszámolók Japánról
Kiss István: Jerusálemi utazása (1793-1796)
Koestler, Arthur: A lótusz é
s a robot Első rész: India
Koestler, Arthur: A lótusz és a robot Második rész: Japán
Komáromi János: Konstantinápoly leírása
Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842)

Krasznahorkai László: Csak a csillagos ég
Krasztev Péter: Hétköznapi töröklét - Nőtan alapfokon
Krizsán László: Benyovszky Ázsiában
Krizsán László: Magyar László nyomában
Krizsán László: Rabszolgalányból felfedező lady
Krizsán László: Őshazakeresők
Laczkó Zsuzsa - Radnai Tamás: Paprikáskrumpli evőpálcikával
Ligeti Lajos (1902-1987)

Magyar jezsuiták Ázsiában

Majorosi Anna: Bhután, A sárkány birodalma
Marriott, Mckim: Holi - Egy Krisna ünnep
Mehta, Suketu: Mumbai
Mészáros Lázár törökországi naplója (1849-1850)
Michaux, Henri: Egy barbár Indiában (Somlyó György fordítása)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek és Misszilis levelek
Mörk Péter: "Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkan..."
Németh Géza: Sejahtera Malaysia
Nogel István: Utazása Keleten (1847)
Orbán Balázs török tárgyú írásai
Polo, Marco, utazásai
Prinz Gyula (1882-1973)

Rosnyai Dávid: Balkáni és krétai utazások (1665-1670)
Saussure, César de: Törökországi szokások (1730-1739)
Stein Aurél (1862-1943)
Szabó László: Magyar jezsuita a Közel-Keleten
Széchenyi István: Keleti utazása, 1818-1819 (Györffy Miklós fordítása)
Széchenyi István: Morgenländische Fahrt, 1818-1819
Szemere Bertalan: Utazás Keleten a világosi napok után
Szlávnits László: Angkori levelek

Tibeti útleírás
Vay Péter: Korea

Vámbéry Ármin (1832-1913)
Verma, Nirmal: Kumbh Mela
Weöres Sándor és Nyisztor Zoltán keleti útja
Zilahy Péter: Kína ínyenceknek

Üzbegisztán
Farkas Péter: Üzbegisztán
Szali Bibi-hanum: Az üzbég konyha remekeiből

Vallások
Adorján Imre: Alapvető különbség három monoteista vallás közt

Blackmore, Susan: A vallások mint mémplexek

Debeljak, Aleš: A fundamentalizmus indiszkrét bája
Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái
Fohászok és vallomások - A világ legszebb imái

Horváth Pál: Vallástörténet

Kis filokália
Leloup, Jean-Yves: A ,,hészükhaszta'' imamód

Nemeshegyi Péter: A világvallások típusai
Nemeshegyi Péter: A zarándoklat sajátosságai a távol-keleti vallásokban
Toynbee, Arnold: A vallás, ahogyan a történész látja
A Zarándok

Vietnam
Bögös László: A kaodaizmus
Celler Tibor: A vietnami dinasztia
Vietnami mesék, legendák (Gion Gábor fordításai)
Greene, Graham: A csendes amerikai
Gion Gábor: A Második Indokínai Háború

Zen/Csan
Angyalosi Gergely: Kakuk Marci: a picaro és a [zen] buddhista
A bivalyhajtás tíz képe / A bika hazaterelése
Blackmore, Susan: Ébredés a mémálomból (Erős László Antal fordítása)
Blackmore, Susan: Odafigyelés (Erős László Antal fordítása)

Cortázar, Julio: Sántaiskola (Benyhe János fordítása)
Julio Cortázar Rayuela [Sántaiskola] című regénye és a Zen buddhizmus (Csép Attila)
Coward, Vanessa: Rôhatsu 1956
Dienes László (1889-1953): A Zenizmus (Korunk, 1926. február)
Doris, David T.: Zen-kabaré (Koppány Márton fordítása)
Dürckheim, Karlfried: A nyugalom japán kultusza
Enomiya-Lassalle, Hugo M.: Zen (Marghescu Sándor fordítása)

Han-san: A bölcs vigyor (Károlyi Amy fordításai)
Herrigel, Eugen: A zen-út
Howard, Louise: Zen barikák számára (pdf)
Ikkjú Szódzsun (1394-1481): Összegyűjtött magyar versfordítások
Ito Tenzaa Chuya: A csodálatos macska (Hetényi Ernő fordítása)
Jamakava Szógen: József Attila és a megvilágosodás
Jung-csia Hszüan-csüe: Az azonnali felébredés éneke (Sódóka)
Liang-kaj (13. sz. eleje) néhány tusfestménye
Lux Éva: Időtlen idő: a zen
Merton, Thomas: A zen és a falánk madarak (Erős László Antal fordítása)
Mesterek és tanítványok Masters and Disciples
Nacume Szószeki: A kapu (Kolumbán Mózes fordítása)
Néhány csan mester életrajza
Pirsig, Robert M.: A zen meg a motorkerékpár-ápolás művészete
Rjókan Taigu (1758-1831):
Összegyűjtött magyar versfordítások
Román József: A zen buddhizmus másodvirágzása
Rónay Mária: Halál a buddhista-kolostorban (Tolnai Világlapja, 1940/2. szám)
Sato Zenchu tusfestményei
Sengai (1750-1837) zen tusfestményei
Su-la-ce: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában (Közreadja Sári László)
Suzuki Daisetz Teitaro (1870-1966)
Suzuki Shunryu: Te görbe uborka! (Halasi Sándor összeállítása)
Suzuki Shunryu: A zen szellem, az örök kezdők szelleme (Halasi Sándor fordítása)
Szeng-can: A harmadik zen pátriárka szútrája
Szung Szán: A lehamuzott Buddha Két szemelvény
Takahasi Sinkicsi versei (Bakos Ferenc fordításai)
Takahasi Sinkicsi versei (Terebess Gábor fordításai)
Tandori Dezső: A zen-lófogadás
Terebess Gábor: Folyik a híd Csan buddhista anekdotakincs
Terebess Gábor: A japán kertművészet - Zen kertek
Terebess Gábor: A zen meditáció pszichofiziológiája
Terebess Gábor - Tarnóczy Zoltán: Zen buddhista egypercesek
Vankó Gergely: A zen buddhizmus
Varga Imre: Ráhagyatkozva egy nagyobb erőre
Zeami Motokiyo: A nô kilenc fokozata
Zen buddhista kóanok (Szabó János tolmácsolásában)
Zen főoldal