Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Fohászok és vallomások
A világ legszebb imái
(Részletek)

Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

A válogatás alapjául szolgáló kötet címe:
Die schönsten Gebete der Welt,
Südwest Verlag, München, 1964

Christoph Einiger összeállítása

A magyar változatot szerkesztette
Lukács László

A szemelvényeket fordította
Bánhegyi Miksa

Lektorálta
Rádics József
Tillmann J. A.

===================================================================

Részletek a Koránból Közel-Kelet


1. szúra

Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának,
a könyörületesnek és az irgalmasnak,
aki az ítélet Napját uralja!
Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért.
Vezess minket az egyenes úton,
azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál,
s ne azokén, akiket haragvásod sújt,
sem a tévelygőkén!

113. szúra

Menedéket keresek a hajnalhasadás Uránál
annak a rossza elől, amit teremtett
és a szétterjedő sötétség rossza elől
és a csomókba fújó (boszorkányok) rossza elől
és az irigy rossza elől, amikor irigykedik.

114. szúra

Menedéket keresek az emberek Uránál,
az emberek királyánál,
az emberek Istenénél: minden lopva sugalmazó elől,
aki (gonosz gondolatokat) sugalmaz az emberek keblébe --
legyen ő dzsinn, avagy ember.

(Simon Róbert fordítása)
========================================================================
,,A mindenható és mindentudó.'' Mohamed imája Közel-Kelet


Az irgalmas Isten nevében! Minden; ami az égen és a földön van,
dicséri Istent. Ő a mindenható és mindentudó. Övé az uralom égen és
földön. Ő ad életet, Ő adja a halált, Ő mindenható. Ő az első és az
utolsó, a látható és a rejtett, Ő ismer minden dolgot. Hat nap alatt
teremtette az eget és a földet, s aztán helyet foglalt trónusán. Ő
tudja, hogy mi hatol be a földbe, és mi lép ki abból; Ő tudja, mi hull
le az égből és mi emelkedik föl oda; Ő veletek van, bárhol legyetek
is! Isten figyeli minden cselekedeteket! Övé az uralom égen és földön.
Egykor majd Istenhez tér vissza minden. Ő hozza a nappalra az
éjszakát, Ő hozza az éjszaka után a nappalt, Ő ismeri a szív
legbensejét!
========================================================================
,,Könyörgök hozzád a jóért.'' Mohamed imája Közel-Kelet


Ó Isten, könyörgök hozzád, hogy szilárd legyek elhatározásomban,
megingathatatlan szándékomban! Könyörgök hozzád odaadó szívért,
őszinte beszédért. Könyörgök hozzád a jóért.

========================================================================
Mohamed bocsánatkérő imája Közel-Kelet


Bocsáss meg nekünk, Urunk, Istenünk! Hozzád menekülünk! Isten senkit
sem terhel meg jobban annál, amennyit elbír. Mindenki a cselekedete
szerint kapja jutalmát. Urunk, Istenünk ne büntess bennünket, amiért
nem figyeltünk rád és gonoszat tettünk! Ne rakd ránk azt az igát, amit
az előttünk járókra raktál. Ne rakj ránk olyan terhet, amely túl nehéz
nekünk! Bocsáss meg nekünk, irgalmazz, légy hozzánk kegyelmes! Mert Te
vagy a mi támaszunk! Segíts bennünket a hitetlenekkel szemben!
========================================================================
Mohamed dicsőítő imája Közel-Kelet


Az irgalmas Isten nevében. Dicsőség Istennek, akié minden, ami az
égen és a földön van, dicsős ég neki a másvilágon! Mert Ő ismer és
lát mindent. Tudja, hogy mi hatol be a földbe, és mi lép ki abból; mi
hull le az égből, és mi emelkedik oda föl. Ő irgalmas és megbocsátó.
========================================================================
,,Kegyelmezz!'' Mohamed Közel-Kelet


Hatalmadra kérlek, kegyelmezz; mert Te erős vagy, én erőtlen; Te
tudó vagy, én tudatlan... Te vagy az Úr, és én a szolgád vagyok!
Bocsásd meg minden bűnömet; mert a bűnöket senki meg nem bocsátja
rajtad kívül! Vezess el engem a jó erkölcsökre, mert rajtad kívül
senki nem vezet el oda; távolítsd el tőlem a rossz erkölcsöket, mert
senki sem távolítja el azokat rajtad kívül! Minden jó a te kezedben
van...
========================================================================
,,Vezess bennünket az egyenes úton!'' Közel-Kelet
Mohamed


Dicséret legyen Istennek, a világok Urának, a könyörülőnek, az
irgalmasnak, az Ítélet Napja királyának! Téged imádunk és tőled kérünk
segítséget! Vezess bennünket az egyenes úton; azoknak az útján,
akiknek megadtad kegyelmedet; ne a haragvók és ne a tévelygők útján!
========================================================================
Karaván imája a sivatagi homokviharban Közel-Kelet


Kegyelmezz, Istenünk, a halál áll a hátunk mögötti Kegyelmezz,
Istenünk, nincs itt anyánk, nincs itt nővérünk, és váratlanul közeleg
a halál! Elhagyottak vagyunk, senki sem sirat meg bennünket! Bocsáss
meg, Istenünk! -- Állt egyszer egy magasra épített ház, s a világ
szétrombolta, szétmorzsolta a kőpilléreket. Kegyelmezz; élő Isten,
oltalmazz e nyomorult sírtól, a bosszú angyalától és a kövek súlyától!
========================================================================
Mezopotámiai reggeli imádság. Al-Ghazáli Közel-Kelet


Dicséret legyen Istennek, aki életet adott nekünk, miután hagyott
bennünket meghalni, és akihez újra föltámadtunk! Fölébredtünk, és
Allahé az uralom és a nagyság; a hatalom, a fenség és az erő Allahé, a
világok uráé! A napot az odaadás érzületénél kezdjük, a tisztaság
megvallásával, Mohamed, a mi prófétánk vallásában, ősatyánknak,
Ábrahámnak a követőiként, aki igazhívő volt és moszlim, nem a
bálványok szolgája. Istenünk, kérünk téged, csak a jóra kelts föl
bennünket ma; hozzád menekülök, hogy ne kövessek el ma semmi rosszat,
ne tegyek semmi rosszat egy moszlimmal szemben sem! Ó Istenünk, veled
kezdjük a napot és veled fejezzük be, veled élünk és veled halunk és
hozzád támadunk föl! Tőled kérjük a mai napban rejlő jót, és hozzád
menekülünk a rossz elől, amit ez a nap rejteget!
========================================================================
Mezopotámiai magasztaló ének. Al-Ghazáli Közel-Kelet


Dicsértessél, Istenünk, ahogy megillet a dicséret! Megvallom, hogy
nincs isten rajtad kívül. Gonoszat tettem és lelkem bűnt követett el!
Bocsánatodat kérem és visszatérek hozzád; bocsáss meg hát nekem és
fordulj újra hozzám, hisz Te megbocsátó vagy és irgalmas! Ó Istenem,
tégy engem a megtértek, a bűntől mentesek egyikévé, igaz szolgáid
egyikévé; tégy engem türelmessé és hálássá; tedd, hogy sokszor
megemlékezzem rólad, s hogy korán és későn is magasztaljalak téged!
========================================================================
Imádság a mecsetbe való belépéskor. Al-Ghazáli Közel-Kelet


Ó Istenem, áldd meg Mohamedet és Mohamed családját, és add meg neki
az üdvösséget! Ó Isten, Te vagy az üdvösségi S tőled jön az üdvösség
és hozzád tér vissza! Engedd, Urunk, hogy üdvösségben éljünk, és
vezess el bennünket a te szent helyedre, üdvösséged áldott helyére! Ó
Fenséges, tiszteletreméltó! Dicsőség az én Uramnak, a Nagynak, a
Legnagyobbnak! Nincs más isten Allahon kívül, neki nincs társa, övé az
uralom és övé a dicsőség! Ő adja az életet és a halált, de Ő
halhatatlan; az Ő kezében van a jó s Ő mindenható! Nincs isten Allahon
kívül, s mi nem imádunk senkit, csak Őt, neki hódolunk őszinteséggel,
ha a hitetlenek ellene szegülnek is! Ó Istenem, nézd, nem tudom
elkerülni, amit utálok, s nem tudom elérni, ha valami hasznosat
remélek, mert a te kezedben s nem más kézben van a dolog, én kötve
vagyok a cselekedetemhez; és nincs nálam szegényebb szegény előtted, s
nincs nálad gazdagabb gazdag előttem. Ő Istenem, ne adj örömöt
ellenségemnek, ne adj szomorúságot barátomnak énmiattam. Ne engedd,
hogy boldogtalan legyek a vallásomban, ne engedd, hogy a világ legyen
a legnagyobb gondom, tudásom tartalma, s ne engedd, hogy vétkem miatt
az uralkodjék fölöttem, aki velem szemben nem ismer irgalmat!
========================================================================
Mezopotámiai imádság. Al-Ghazáli Közel-Kelet


Ó Istenem, hozzád könyörgök minden jóért, a hamarosan és a későn
eljövőért, amit Te már ismersz, én azonban nem ismerek! Könyörgök a
paradicsomért és azért, ami elvezet hozzá: tettért, szóért,
szándékért, meggyőződésért! Könyörgök a jóért, amiért szolgád és
prófétád, Mohamed könyörgött hozzád: Istenem, add, hogy jól végződjön,
amit számomra elrendeltél!
========================================================================
Abdullah Anszári imája Közel-Kelet


Ó Uram, add szívemnek kegyelmesen az élet lelkét, hisz türelmesen
nyújtod orvosságod minden fájdalomra! Hogyan tudnám én, szegény
szolga, hogy mit keressek? Csak Te vagy a tudója mindennek -- add hát
nekem, amit tudsz!
Nyugtalanul ingadozom nélküled, Uram, mert a te jótéteményednek
nincs száma, se határa: s ha minden hajamszála nyelvvé válna is, akkor
sem tudnék elég hálát adni neked! A szeretet úgy lüktet testemben,
mint a vér, baráttal tölt be engem, s kiüresít önmagamból; testemnek
részeit megragadta a kegyes jóbarát; belőlem csak a test maradt meg, a
többi ő!
========================================================================
Rabi'eh Al'-Adavija misztikusnő imája Közel-Kelet


Ó Istenem, amit a világból nekem akarsz adni,
add az ellenségeidnek,
s amit az égben akarsz nekem juttatni
add a barátaidnak,
mert Te egyedül elég vagy nekem!

Ó Istenem, ha a pokoltól való félelem miatt imádlak,
akkor égess el engem poklodban,
s ha paradicsomod miatt imádlak,
akkor zárd be előttem ajtaját.
De ha csak miattad imádlak,
akkor ne fossz meg engem arcod látásától!
========================================================================
Libanoni keresztény-arab ráolvasó imádság Közel-Kelet


Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Ó Istenem, aki minden dolgok királya vagy, aki a fény királya vagy,
magasztaltassál és dicsértessél szentjeid között!
Amit szolgád ellensége... írt egy ciszternába, egy üllőre vagy
bármely más tárgyra, ha az el van téve a szabadban vagy a házban,
veszítse el erejét.
Atyám, nyisd meg előttem az irgalom kapuit a nap és a fény által, a
reggel és csillogása által, a mi Urunk erejében, aki megjelent e
hegyen és megmutatta magát tanítványainak, miközben felhő fedte el
őket; s aki megnyitotta a vakok szemét és megnyugtatta szájának
szavával a tengert.
Éppen úgy, ha valaki varázslatot űz vagy zsinórt kötöz, hogy
rémületet okozzon vagy levegye az erőt, vagy akár egy irigy szem az,
semmisítsd meg mindezt, ó nagy hatalmú Isten, s szálljon el mindez
szolgád elől. Minden gonosz hatalmat űzzön el Isten ereje, s ne álljon
meg előtte semmi, ami Isten szolgájának a tulajdonát fenyegeti. Az
Atya, a Fiú és a Szentlélek, az egy Isten nevében. Ámen.
Megparancsolom nektek, gonosz szellemek és ártó hatalmak, az élő
Isten nevében, aki a sziklára írt, de a szikla nem tudta elviselni
írását és megolvadt tőle, tehát olvadjatok meg..., mint a viasz
megolvad a tűztől. A tűz, amely előtte ég, semmisítsen meg minden
rosszat, ahogy a tűz elégette Illés szavára az ötvenötöt. Istenre, a
királyok mindenható Királyára, az urak Urára parancsolom nektek Isten
nevében: ti gonosz szellemek, s minden, ami rossz gondolatot táplál, a
kereszt nevében ne menjetek közel hozzá vagy házához, amikor ébren
van, s amikor alszik, amikor megy, s amikor jön, amikor fölkel, s
amikor leül. Bárhol van is ez az imádság, meneküljön onnan a sátán,
mert nincs benne keresnivalója, és pusztuljon el és omoljon le, mint
ahogy leomlottak Jerikó falai. És ha ti, gonosz szellemek és rossz
szemek nem engedelmeskedtek, hanem közel mentek hozzá, akkor jöjjön
rátok azon a napon rettegés és félelem. Táguljatok innen a trombita
hangjára, amelyet megfújnak az Úr Jézus előtt, Mózes, a próféta miatt,
aki átvette a kőtáblákat, amelyekre Isten ujja ráírta a
parancsolatokat, a törvény miatt, Gábriel és Mihály miatt, a három
ifjú imádsága miatt a tüzes kemencében. Minden gonosz hatalom
meneküljön az elől, aki ezt az írást viseli, bárhol legyen is.
István koszorúja miatt, a mi Urunk nevében, a kereszt miatt, a
szögek miatt, amelyekkel kezei oda voltak szögezve, a spongya miatt,
amelyet odanyújtottak neki, amikor szomjazott, a lándzsa miatt, amely
átfúrta oldalát, a sír miatt, amelybe temették, miközben elsötétedett
a nap és nem adott világosságot, a templom kárpitja miatt, amely
kettéhasadt, a sírok miatt, amelyek megnyíltak, és minden megnevezett
és meg nem nevezett csoda miatt semmisüljön meg az előtt, aki ezt az
imát hordja, minden varázsló megkötés és minden gonosz szem. A Golgota
és a Szentsír miatt, János jobbja miatt, amely oldalát érintette,
menjenek ki az ördögök és a gonosz szellemek, és temettessenek el a
halotthordó ágyban. Senki ne vegye magának a merészséget; hogy közel
menjen hozzá vagy megérintse, vagy útját álja, mert Isten védelme
alatt áll, aki alkotott minden. teremtményt, aki kiszárította a Vörös-
tengert; és Jézus védelme alatt áll, aki leszállott az égből, és Pál
védelme alatt áll: hogy semmi ártalmas dolog ne férkőzhessék pózzá
vagy földjéhez; hanem mellette maradjon minden jó, mindörökkön örökké,
ámen, ámen, ámen.
========================================================================
Indiai hindu imádság India


Te vagy az anyám,
Te vagy az apám is;
Te vagy a rokonom,
Te vagy a barátom is!
Te vagy a neveltetésem,
Te vagy a gazdagságom is!
Ó, istenek Istene --
számomra Te vagy minden!
========================================================================
Rabindranath Tagore: Te alkottál végtelennek India


Te alkottál végtelennek,
Mert úgy tetszett a szívednek --
Lelkem törékeny edénye,
Mert akartad, testet öltött,
Újra, újra kiüríted,
S friss élettel újratöltöd.

Ezt a kicsiny nádtilinkót
Mindenütt hordod magaddal
És betöltöd a világot
Örökké új dallamokkal.

Kezed halk érintésére
Szívem bilincse lepattan,
S ujjongó szavak születnek
Arra, ami mondhatatlan.

Amit adsz, oly véghetetlen,
Hogy nem fér el két kezemben --
Évek tűnnek, korok múlnak,
Folyton töltesz dús kezekkel,
De az edény nem telik meg,
S ahova tölts, mindig lesz hely.

(Zoltán Vilmos fordítása)
========================================================================
Zsoltárimádság (20. század) India


Ments meg, szabadíts meg, Mindenható! Ments meg és tégy szabaddá!
Engedd, hogy a keblemet eltöltő, szeretet szeretetben beléd
kapaszkodjék!
Engedd éreznem, mily édes vagy; add meg ezt nekem, könyörgök hozzád!
És soha ne távolodjam el, soha ne forduljon él szeretetem tőled.
Nevedet akarom magasztalni, téged akarlak mindig dicsőíteni; ezért a
csodálatos örömért és szeretetért Istenem előtt akarok táncolni és
sírni!
Engedd nekem, Vitthal, hogy szent lábaidnál pihenhessek; add meg
nekem, legdrágább, legjobb, és én teljesen megelégszem.
========================================================================
A kandok imája (19-20. század) India


Mi nem tudjuk, hogy mi a jó, és miért kell imádkoznunk. Te tudod, hogy
mi a jó, add meg azt nekünk!
========================================================================
Tulszi Dasz imája India


Uram, tekints le rám: magamtól semmire sem vagyok képes! Hova
forduljak? Kire bízhatnám gondomat? Néha elfordultam tőled, és a világ
dolgai után nyúltam, de Te vagy az irgalom forrása, ne fordítsd el
tőlem arcodat) Amikor a világra tekintettem, nem volt meg bennem a hit
szeme, hogy láthattalak volna téged; de Te vagy, Mindentlátó. Én csak
áldozati adomány vagyok, odadobva a lábad elé: milyen kélés emelheti
föl a tükörképet az élőhöz, hozzád, aki a tükör előtt állsz? Tekintsd
először magadat, emlékezzél meg irgalmadról és hatalmadról; azután
fordítsd szemedet énrám és rendelkezz szolgádról, jobbágyodról! Mert
az Úr neve biztos menedék, aki megragadja, megmenekül. Uram,
irányításod megörvendezteti szívemet! Tulszi Dasz egyedül a tied! Ó,
irgalmasság Istene, tégy velem belátásod szerint!
========================================================================
A Visnu-hívők bűnvallomása (Jamuna-muni) India


Megsértettem a jogot, nem volt bennem önismeret.
Nem gyakoroltam a hűséget lótuszlábad előtt,
semmi vagyok, nélküled oltalom nélkül való, ó oltalmazóm!
Lábadnál könyörgök hozzád, nyújts nekem menedéket!

Az egész világon nem található olyan rossz,
amit én ezerszer el ne követtem volna.
A bűnben érett voltam. Mert nincs gyámolom,
hozzád kiáltok! Segíts rajtam, föloldást adó!

Elmerülve a létezés hullámaiba, végül mégis
elértem a partot tebenned.
Te is nem keveset nyertél velem:
üres hordót, amit teljesen meg kell töltened kegyelemmel.

Ami soha meg nem történt velem, most essen meg?
Vagy tovább gyötör minden velem született fájdalmam?
Távol legyen tőled, ez nem illik hozzád!
Aki hozzád menekül, az meg nem szégyenülhet!

De ha mégis elűznél magadtól, fenséges Úr;
én megragadnám lábadat, mint a gyermek,
aki még erősebben kapaszkodik anyjába,
hogyha az haragjában elkergeti magától!
========================================================================
Tukaram vallomása (17. század) India


Nem ismertem föl, hogy mi szolgált volna üdvömre; nem arra
gondoltam, hogy mit kellett volna tennem.
Magamnak is rombolás vagyok, mindenki ellensége; megvétésre méltó
vagyok.
Te adj menedéket, irgalomnak tengerei Így szól Tuka.
Életem elmúlt a boldogság utáni csillapíthatatlan vágyban; igazában
egy pillanatig sem küzdöttem megváltásomért.
Kimerültem az ide-oda vándorlásban. Lelkemet a csalódás fátyla vonta
be.
========================================================================
Árjasúra imádsága India


Hozzád vágyódunk, rád szomjazunk,
lelkünk felolvad benned, Urunk...
Amint a gyermek jóllakik, ha tejet iszik,
amint a szegény megvigasztalódik, ha jólétre jut,
amint a szomjazó felüdül, ha vizet iszik,
úgy lesz a lelkem boldog Hari-ban; Uram...
Amint a lámpa a sötétben világít,
amint boldog lesz, ha találkozik társával az,
aki vágyakozva nézte, nem jön-e már,
úgy ugrál a szívem a Hari iránti szeretettől, Uram.
========================================================================
Árjasúra dicsérő imája India


Te vagy az atyám, Te vagy az anyám, Te vagy a rokonom, Te vagy
védelmezőm mindenütt! Hogyan közelíthet hozzám félelem és gond, Uram?
Irgalmasságod által éreztelek meg! Te vagy a támaszom, Te vagy a
menedékem! Kívüled nem találni senkit, minden a te akaratod, a te
műved! Minden eleven lényt Te teremtettél, tetszésed szerint állítod
őket ide vagy oda, minden teremtmény a tied, semmi sem a mienk, Uram!
========================================================================
Raman-Chandrasekhara: Légy kegyelmes India


A te tanítványod vagyok, a te ajkad oktat! Csak a te fiad vagyok,
akkor vagyok boldog, ha megemlékezel rólam, hozzád sietek oltalomért!
Buddha, Úr, Mester és: Atya, őrizz meg engem... Csak te tudsz
kimenteni engem, aki itt tévelygek az atman nélküli ingatag, jó híján
való, rossz-rossz körforgásban, ó kegyelem tengere! Ezért, ó Uram,
légy kegyelmes, kegyelmes, kegyelmes! Légy kegyelmes, Úr; istenek Ura,
világ Ura, Győzelmes, légy kegyelmes hozzám és a világhoz és minden
jóhoz: Imádandó, Buddha, a bűn, a szenvedés, a vágy, a sötétség
legyőzője!
========================================================================
Indiai dicsérő himnusz. Visnu-Purana (8.század) India


Egyedül te vagy minden fényre jutó lény menedéket! Aki megszüntetsz
minden bajt, légy hozzám is kegyelmes, és tisztíts meg minden
tisztátalan dologtól! Tenger vagy és hegység, erdőség és folyó, ég és
föld, levegő és víz és tűz: lélek vagy és tudás, az, ami minden tudást
meghalad, te vagy a lélegzet, az élet ura, az örökkévaló és minden,
ami az örökkévalóság fölött van! Te vagy mindenek fönntartója, fölötte
állsz mindenszületésnek és elmúlásnak, érzésnek és érzékelésnek: el
nem múló vagy, határtalan, változatlan, nem növekszel, nem fogysz.
Lényed egy Brahmával, kezdet és vég nélkül való. Tőled származnak az
istenek, a szent atyák, a lelkek, a szellemek és égi látnokok, tőled a
nimfák, a vízi és más tündérek; belőled származik ember és állat,
madár és hal és vad, kígyó és féreg, belőled virágzik ki minden
növény. Belőled indult ki minden, ami volt, van és lesz, ami mozog és
ami nyugszik, ami alakot nyert s ami alaktalan, ami durva, finom vagy
láthatatlan; ez vagy te, világ fönntartója, s rajtad kívül nincs
semmi! Ó Uram, állandóan háromszoros fájdalmat éreztem gondolatban,
szóban és cselekedetben, a világi lét körpályáján bolyongtam mindig,
és sehol sem találtam nyugalmat. A fájdalmat gyönyörnek tartottam,
mint ahogy a sivatagban a levegő tükrözését tónak nézik, s az élvezet
csak kínt szerzett nekem. Volt a földön hatalmam, kincsem, voltak
barátaim és társaim, asszonyaim és gyermekeim, megvolt minden
vagyonom; ami csak örömet okoz az embernek, s azt gondoltam, ebben
találom boldogságomat -- és mulandóságukban, Uram, csak hiábavaló
nyomorúságra találtam. Még a nagy égi istenek is rászorultak
támogatásomra! Hol van itt maradandó béke? Ki találhat örök nyugalomra
a te kegyelmed nélkül, Leghatalmasabb Szellem, aki mindennek ősoka
vagy? Alakjaid sokaságát nem képes áttekinteni az ember, nem látja
igazi lényedet, újra meg újra járja a szenvedés végtelen ösvényeit:
születés; öregség, halál; újra meg újra pokoli világokba jut, hogy ott
pokoli kínokat szenvedjen: saját tettei következményeit. Odadobtam
magam a lét csábításának, mivel nem ismertelek téged, sötétség és
esztelenség forgatagában kavarogtam; ma azonban itt vagyok nálad,
megtaláltam végső célomat minden uralom Uránál, aki egyedül nyújt
menekülést. Elfordulva a világtól és annak szenvedésétől az üdvösség
beteljesedésére vágyom, az esztelenségtől való menekülésre, minden
létezésnek a végére!
========================================================================
Kálidásza: Az istenek imája Visnuhoz India


Te a szívben lakozol és csupa fény vagy...
Te meg tudod védeni a létezőket, s mégis érzéketlen tudsz maradni
irántuk...
Reád irányulnak gondolataik, reád irányulnak tetteik.
Te vagy az üdvössége azoknak, akik ellentmondanak a szenvedélyeknek,
akik nem térnek vissza a világba!
A te minden földet és minden elemet átfogó nagyságod a szemünk előtt
van, de senki sem képes fölmérni azt!
========================================================================
Részlet az upanisadokból: Az Úr lakozik mindenben India


Az Úr lakozik mindenben, mi a világon él s mozog.
Fogadd el, amit Ő rád hagy, és ne kívánd a más javát.

Tedd, ami kötelességed, s éld száz évig az életet:
ha így teszel és nem másként, a tettből rád szenny nem tapad.

A démonok világa az örök sötétség vak hona:
oda zuhan, ki testében igaz Énjét gyilkolja meg.

Egy, mozdulatlan, s sebesebb a szélnél.
Istenek sem bírnak nyomába érni.
Általában megelőzi a futókat.
A levegő a vizet ebben őrzi.

Halad is, mozdulatlan is; közel is van, és messze is.
Az élők belsejében van, s mégis kívül van mindenen.

Aki az összes lényeket önmagában találja meg,
s minden lényben magát látja, az többé semmitől se fél.

Ha felismerte, hogy minden létező nem más: ő maga,
nem gyötri bánat és kétség, ha az Egységet ismeri.

Mindent bejár Az, ragyogóan, tisztán,
testetlenül, sérthetetlen, ronthatatlan.
Önmagától születő, teljhatalmú.
A dolgok rendjét örökre kiszabta.

Vak sötétségbe buknak le a tudatlanság hívei,
de még nagyobb sötétségbe, kit dölyfössé tesz a tudás.

Máshová juttat a tudás, és máshová a nem-tudás.
Így hallottuk a bölcsektől, akik feltárták a valót:

Aki egyaránt ismeri a tudást és a nem-tudást,
nem-tudása halált győz le, tudása öröklétbe visz.

Vak sötétségbe buknak le, kik a nemlétet hirdetik,
de még mélyebb sötétségbe, ki a létben gyönyörködik.

Máshová juttat el a lét, és a nemlét is máshová.
így hallottuk a bölcsektől, akik feltárták a valót.

Aki egyaránt ismeri a létet és a pusztulást,
pusztulása halált győz le, ám .léte öröklétbe visz.

(Vekerdi József fordítása)
========================================================================
Részlet az upanisadokból: A teremtmények Ura India


Vizek ködén túl, a világ-közepén,
az ég ormán ragyogó csillagokban
a Teremtmények Ura fénye lángol,
s élettel tölt meg valamennyi csírát.

A Mindenség benne születve hull szét.
Az istenek benne lakóznak ott fenn.
A múlt benne van; benne van a jövendő.
A változatlan; örök ég az ő hona.

Magába zárja az, eget s a földet.
A Napnak ő ad meleget, sugárzást.
Költők őt éneklik az óceánban,
falandók dicsérik az Óm igében.

Ő teremtette a világteremtést.
A vízből létrehozta a világot.
Növénnyel táplál állatot és embert,
és áthat minden mozgót s mozdulatlant.

Nincs semmi sem, ami nála parányibb,
s nincs rajta túl semmi: Nagyobb a nagynál.
Egy, végtelen, alakja láthatatlan.
Örök és ősi. A homályban is fény.

A népek ajkán a neve: Igazság.
Költők dalában: a magasztos brahman:
Ő testesül meg valamennyi testben.
Ő a Világkerékben a kerékagy.

Ő a tűz, ő a szél és víz, az égbolton a Nap s a Hold,
a halhatatlanság; brahman -- a Teremtmények Ura mind.

A Lélek villámfényéből született meg a pillanat,
a szempillantás; perc, óra, a nappal és az éjszaka,
a hónap, a holdváltozás, az évek és az évszakok.
A légből s égből ő fejte a lenti s fenti vizeket.

Magasságában s széltében semmi mérték sem éri át.
Fölötte nincs parancsoló. Nagy Dicsőség az ő neve.

Nem látható szemmel az ő alakja,
nincs pillantás, amely odáig elhat.
Szív, gondolat, vágy tudja utolérni.
Aki ezt tudja, örök életet nyer.

(Vekerdi József fordítása)
========================================================================
Részlet a Bhagavad-Gítából: Ardzsuna imádsága Krisnához India


Már látva látom az egek lakóit,
látom, nagy isten, ami él tebenned;
lótuszszirom-trón magasán Brahmá ül,
szentek hadában, körül égi kígyók.

Szem, száj, kar, emlő sokasága vagy te,
szent alakod vész a határtalanba,
nincs kezdeted, nincs közeped, se véged,
formád, Világok Ura, fogyhatatlan.

Látom korongod, jogarad, fej-éked,
fény-tömegeddel beragyogsz ma mindent,
óh Mérhetetlen, szemem elvakítja
Napnál vadabban lobogó varázsod!

Minden tudásunk tefeléd, törekszik,
Isteni Törvény örök őre, végső
pillére vagy te az egész világnak,
szent, ősi szellem -- riadozva nézlek.

Hozzád halál, sors, születés nem ér fel,
roppant erő vagy, szemed a Nap és Hold,
karod tervérdek, tüzes ajkad oltár:
világok üszkét legelészi lángja!

Föld s Ég között a teret és a földnek
minden zugát te egyedül betöltöd;
ámulva tested iszonyú csodáin
Hármas Világunk riadozva hőköl.

Beléd sietnek az egek lakói,
reszketve hívnak, kezük összetéve.
,,Üdv!'' zeng e bölcsek s igazak fohásza,
ékes dalukban lobog a dicséret.

(Lakatos István fordítása)
========================================================================
Részlet a Rig-védából: Az éjszakához India


Az éj-istennő érkezett,
felnyitva számtalan szeme,
felöltve ékességei.

Az örök úrnő tölti be
a magasságot és a mélyt,
a sötétséget széttöri.

Az érkező nő űzi el
testvérét, az alkony-sugárt
s vele együtt a félhomályt.

Te vagy, akinek jöttekor
nyugodni térünk, mint a fán
fészeklakó madársereg.

Mind elpihentek a faluk,
négylábúak és szárnyasok
és a fürge ragadozók.

Tartsd távol a farkasokat,
tartsd távol a tolvajokat,
baj nélkül múljék el az éj.

A sötétség ékeskedik,
fekete fénybe öltözött,
és versenytársa alkonyat.

Mint győztesnek tehén-gulyát,
himnuszt hoztam tenéked, éj,
fogadd, ég lánya, égi nő!

(Weöres Sándor fordítása)
========================================================================
Részlet a Rig-védából: A Teremtés Urához India


Őskezdetben mint aranycsíra kelt ki,
majd lett a világ egyetlen urává,
helyére tette a földet s a mennyet:
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

Lélegzet s erő adományozója,
parancsait az istenek fogadják,
árnya öröklét, övé a halálunk;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

Mind e világnak egyetlen királya,
ha lélegzik, ha szemeit lehunyja,
kétlábúak, négylábúak vezére;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

Övé hófödte hegyek sokasága,
övé az óceán, mindenki mondja,
karjai égtájak, akárki tudja;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

A magas mennyet s tartóját, a földet,
aki a fényt s égboltot elhelyezte,
a levegőben a teret kimérte;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

A segítségre váró csatarendek
szorongó szívvel tekintenek őrá,
kitől a: felkelő nap fénye árad;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

Mikor a nagy hullámok útrakeltek,
minden csírát hordva, tüzet vajúdva,
akkor fakadt ő, az isteni lélek;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

Ki végiglát az áldozat szülőjén,
az ajándékot osztó óceánon,
az istenek fölött egyetlen Isten;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

Ne tegyen kárt bennünk a föld-teremtő,
az ég-szülő, az igaz törvénytartó,
a tündöklő nagy víz létrehozója;
ki az, akit tiszteljünk áldozattal?

Teremtés Ura, senki más, csakis Te,
nem uralkodhat más a sokaságon.
Amire vágyón áldozunk tenéked,
az legyen a miénk, mindannyi jószág.

(Weöres Sándor fordítása)
========================================================================
Részlet a Rig-védából: Kérő imádság India


Tartsd távol tőlem a félelmet, Varuna, légy hozzám jóindulattal, te,
valóban mindenek királya! Oldd le rólam a félelmet, mint a borjúról a
kötelet, mert tőled távol még arra sem vagyok képes, hogy lehunyjam
szememet!
========================================================================
Bahá'ulláh imádsága Perzsia


Ó Istenem, tedd szépségedet ételemmé, jelenlétedet italommá! Engedd,
hogy bizodalmam megnyugvást találjon akaratodban, hogy tetteim
összhangban legyenek parancsaiddal. Engedd, hogy szolgálatom elnyerje
tetszésed, s hogy minden tettem a Te dicsőítésed legyen! Engedd, hogy
csak tőled kapjak segítséget, hogy otthonom legyen lakóhelyed, Szent
és Határtalan. Te vagy a legnemesebb, a mindenütt jelenlévő, a mindent
szerető!
Hozzád menekülök; ó Uram! Nevedre kérlek, amelynek fénye beragyogja
az eget és a földet, tégy engem arra képessé, hogy alávessem
akaratomat annak, amit Te rendeltél parancsaid útján, hogy ne érezzek
más vágyat, csak azt, amit Te kívánsz legfőbb hatalmad erejében, ne
akarjak mást, csak azt, amit Te rendeltél szent akaratoddal!
Ó Istenem, segíts, hogy igaz ember lehessek. Ments meg engem a
babonák és a képzelet világának tengeréből, adj nekem lelki szemet,
hogy életem körforgásában meglássam és megértsem a te egységedet. a te
igazságodat!
Kérlek téged, Istenem, erőddel és hatalmaddal, amely átfog mindent,
ami az égen és a földön van, mutasd meg szolgáidnak az egyenes utat,
hogy olyan bizonyossággal ismerjék fel egységedet és egyetlen voltodat
hogy se a kételkedők képzelgései ne rendíthessék meg őket, se a
tévelygő vándorok hiú feltevései ne téveszthessék meg őket!
========================================================================
Dzselal ed-Din Rúmí: A dervisek imája Perzsia


Te, aki egyedül vagy élő és bölcs,
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Életünk utazásán segíts bennünket,
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Örökkévaló, kegyesen fölnyitod kezedet,
csodálatos vagy, vég nélkül szent,
csak az irgalom az adományod;
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
A gyönyörök vernek bennünket bilincsbe,
a vágyak hozzák ránk a szolgaságot,
s mi a rejtett dolgokat kutatjuk --
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Gyengék és szegények vagyunk, tele szégyennel.
Értelmetlenül tévelygünk távol országokon,
a testkötelékeinek bilincsiben vagyunk --
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Akik fejüket küszöbödre hajtják,
hallani: nyelvük dicsőítésedre rebben,
hangosan és csendben, mindig téged magasztalva:
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Igen, előtted eltűnik minden rossz,
kegyesen eltávolítasz minden bűnt,
és engeded, hogy kegyelemre leljünk;
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Egyszer a világ gyönyörűsége nyűgöz le,
máskor a világ jutalma boldogít,
s a Mester nincs szemünk előtt,
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
A fülemüle reggeli dalához hasonlóan
zengjenek mindig panaszaid,
fájdalmadban és megalázottságodban dadogod:
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Fejedelem, aki bölcsen old és köt mindent,
nézz szolgáid seregére, amely vakon
egyedül kegyelmedben talál vigaszt;
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Te eltakarod szolgád hibáit,
gazdagon és gyönyörűen ékesíted lelkedet,
korlátlanok, parancsolataid
Úr és Isten súlyosan vétkeztünk!
Ne engedd hogy elvesszünk a bűnben,
akik bánatosan bocsánatért esdeklünk;
de, ó, bent vagyunk a fekete könyvben,
Úr és Isten, súlyosan vétkeztünk!
Halld, miként kiált, hozzád Dzselal
a forró szeretet ösztönzéséré; Uram!
félénken csatlakozik a kerub szent énekéhez:
Úr és Isten; súlyosan vétkeztünk!
========================================================================
Dzselal ed-Din Rúmí éneke Perzsia


Dob peregjen! Síp is zengjen! Allah hu!
Hajnalpír is táncra lengjen! Allah hu!
Téged, Nap, az Úr emelt, hogy így legyél
fényközép a csillagrendben! Allah hu!
Szívek és világok tánca, szerelem
hajtja őket, mind kerengjen! Allah hu!
Szerelemnek létra-tánca hajnalpír
s nap fölött-ér célt a mennyben. Allah hu!
Énekelj a rózsafának, csalogány!
Tenger vad viharja rengjen! Allah hu!
Ha a lélek úgy forog, mint csillagok,
földi gondon mért merengjen? Allah hu!
Az, aki a tánc hatalmát ismeri,
meg tud halni szerelemben. Allah hu!

(Vas István fordítása)
========================================================================
Dzselal ed-Din Rúmí: Nyújtsd a kezed Perzsia


Jöjj, hogy hadd fogjalak, nyújtsd a kezed!
Hogy soha el ne engedjelek, nyújtsd a kezed!
Nézd a sötétséget, amely a földet borítja,
a sötét utcán nyújtsd a kezed!
Megtudtam, hogy a sors végzése gonoszat forral ellenem;
az út veszélyes pontján nyújtsd a kezed!
Zarándokod útját ellenség fenyegeti,
védd ki gyűlöletét, nyújtsd a kezed!
Gyere, hadd szorítsam égő szívemre,
könnyes szememre, nyújtsd a kezed!
Tehozzád, kastélyodba török, szelíd Hold,
hogy neked haljak, nyújtsd a kezed!
========================================================================
Abu Mohamed Nizámi: Könyörülj meg rajtam Perzsia


Adj nekem, Erőteljes, erőt, aki nálad nélkül oly gyönge vagyok, ó
tanácstalan tanácsa, ügyeim intézőjel Hazulról kezdettől fogva nem
hoztam semmit. Te adtad nekem, amim van, s a tied, ami vagyok. Mert Te
gyújtottad meg fényemet a te csillagodnál, tartsd hát távol tőlem a
szelet, amely kioltja a fényeket. Magas a hegy nyerge, meredek a vad
patak medre: keményen fogd a kantárt, ne engedj elszunnyadni a
nyeregben! Engedd, hogy szerencsésen jussak át a szakadék fölötti
keskeny ösvényen, hogy alattam ne vigye el az ár a hidat! Szemem
telített hited fényével, nyílt előttem a hozzád vezető út. Amit én, a
teremtmény, tekintetemmel elérek, az mind teremtőjéről, rólad ad jelet
nekem! Minden helyen és minden időben rajtad keresztül látom, hogy
minden általad van, s csak Te vagy önmagad által! Azonban köztem és
közted rengeteg állomás van, s engem csak fényed vezet. Bár a magam
akaratából indultam el, hajtott a vágy feléd, de félúton ottragadtam.
Útközben mindig elbotlottam a fele úton, a félúton gyere elém
kegyelmeddel! Az enyém a keresés, a tied a vezetés, s amikor elhagy az
erőm, rád hárul a tikkadó felüdítése. Olyan vagyok, amilyennek
alkottál; úgy nőttem, ahogy növeltél, s kezedből veszem sorsomat,
amilyet szánsz nekem. Mit kívánsz tőlem, erőtlen gyöngétől? Neked adom
akaratomat, adj viszonzásul erőt! Tégy velem jót utazásom alatt! Ne
úgy bánj velem méltatlannal méltatlanul! Fejemet, amelyre a
kiválasztás jelét helyezted, ne engedd a porban heverni! Szívemet,
amelynek bejárást és enyhületet engedtél palotádban, ne hagyd idegen
kapuknál koldulni és vendégeskedni!
========================================================================
Abu Hariri kérő imádsága Perzsia


Istentől kérem minden bűnöm bocsánatát, amit valaha is elkövettem.
Ó, a tévedések mily tengerét hajóztam végig, amikor elbódított a
hatalom! Milyen vakon engedelmeskedtem vágyaimnak nappal és éjszakai
Dacoltam a tilalom zablájával és kantárszárával, nevettem a parancson,
megmásztam minden bűn csúcsát, átkutattam minden rossz mélységét! Ó,
bár ne születtem volna, s ne gondolna rám senki! Mert a bűnösnek jobb
volna a halál, mintsem tudatosan megbántani Istent. Ó Istenem! Bocsáss
meg, hiszen Te meg tudsz bocsátani annak is, aki gonoszat cselekszik!
========================================================================
Ibn Khuszrau Nasziri hálaimája Perzsia


Istenem, kiárasztottad rám kegyelmedet, felnyitottad előttem a
gondolat kapuját -- áldással teljes felhőből öntötted szívem gyökerére
a bölcsesség esőjét!...
Bocsáss meg, ha valami rosszul sikerült, s tömd be tetteim burkán a
repedést! Bocsáss meg nekem jóságodban, szenteld bensőmet istenes
gondolatoknak! Minden időben a te kegyelmedben reménykedem, Te adod
meg nekem ehhez a remény örömét. S ha kiragadnál engem az érzékek
korlátai közül, százszorosan mondanék köszönetet neked, Te őskép!
Igazság Istene, óvd meg szavaimat attól, hogy a csalárdságnak az
igazság látszatát kölcsönözzék! Engedd, hogy lelkem mindig az igazat
és a helyeset nézze, hogy hamis szó ne hagyja el számat! Én tudom, mi
az igazi belátás, tudom, hogy a tudásban nagyon szegény vagyok. S hogy
oly tudatlan és gyönge vagyok, bocsáss meg nekem, utamon vezetőm,
ajándékozz meg kegyelmeddel!
========================================================================
Abu Szaid bűnvallomása Perzsia


Uram, bűneim gyalázata romba döntötte életutamat; szégyent ébreszt
bennem mindaz a rossz, amit mondtam vagy tettem! Engedd, hogy
kegyelmed árja ömöljön világodból szívembe, hogy kiöljön szívemből
minden semmit érő őrültséget!
========================================================================
Firdauszi: Te vagy... Perzsia


A világ mélysége és magassága vagy.
Ki tudja, mi vagy? Az vagy, ami van.
========================================================================
A yezidek imája Perzsia


Ó Uram; Te kegyelmes vagy! Ó Uram, Te örökkévaló vagy! Isten vagy,
az országok és birodalmak Istene, a kegyelem országának Istene, a
magas trón Birtokosa! Kezdettől fogva örökkévaló vagy, tiéd a
mennybolt, tiéd a trón, Te vagy a dzsinnek és a látható lények Istene,
Te méltó vagy az ég legvégső határaira! Nincs alakod, nincs hangod;
nincs Színed; senki nem tudja, milyen vagy. Te vagy az imádságok
elbírálója, a királyok és rabszolgák bírája! Te alkottad a bűnbánó
Ádámot, Te alkottad Jézust és Máriát, Te teremtetted nekünk a gondot
és az örömöt! S Te mégis megemlékezel rólam, Te vagy a Cyk'ub
gyógyszere. Ó Uram, bocsásd meg bűneimet! Ó Istenem, ó Istenem! Ámen.
========================================================================
Muzulmán imádság (Dicsőség neked, Szent Uralkodó...) Törökország


Dicsőség neked, Szent Uralkodó; dicsőség neked, Szent Uralkodó;
dicsőség neked, Szent Uralkodó!
Úristen, irgalmadat remélem, hogy megmenekülök a nekem szánt
büntetéstől! Remélem, Úristen, hogy nem keltem föl nemtetszésedet, s
bízom kegyes jóindulatodban, amellyel magaddal szemben viseltetsz! Nem
tudlak eléggé magasztalni mindazon nevekkel, amelyek megilletnek!
Vezess bennünket, Úristen, miként mindazokat, akiket Te vezettél! Tárd
föl előttünk akaratodat, mint mindazoknak, akiknek kinyilatkoztattad
akaratodat!
Add áldásodat mindazokra, akiket velünk egyesítettél! Óvj meg
bennünket attól a szerencsétlenségtől, amely eleve el van rendelve
számunkra!
Egyedül Te határozod meg, hogy mindazok, akik téged Istenként
imádnak, sohase aláztassanak meg, s hogy ellenségeink ne
gyarapodjanak!
Neved legyen dicsőséges és szent, dicsértessék, hogy akaratod
teljesedjék mindenkor! Irgalmadat kérjük, Úristen, s kérünk, fogadd el
bűnbánatunkat.
Könyörgök hozzád, Úristen, szabadíts meg engem minden értéktelen
tudástól, minden olyan munkától, amely nem tesz nemessé, s az erőtlen
imádságtól!
Gazdagítsd, Úristen, értelmemet, ékesítsd szívélyességgel lényemet,
add, hogy a jóság uralkodjék bennem, s a teljes egészség legyen
ékességem! Könyörgök hozzád, Úristen, hogy szerencsésen alakuljon
életünk -- itt s odaát!
Védelmezz bennünket, Úristen, a szegénységtől, a sors csapásaitól;
hiúsítsd meg a szerencsétlen szándékot, hogy másokat el akarjak
nyomni, vagy hogy engem nyomjanak el!
Szabadítsd meg, Uram, szívemet a kétszínűségtől, tevékenységemet a
csalárdságtól és hazugságtól, szememet a vágyakozástól!
Könyörgök hozzád, Úristen, védelmezz minden kín, gond, gyöngeség,
lustaság, könnyelműség és fukarság ellen!
========================================================================
Ziyá Gökalp: Iszlám misztikus himnusz Törökország


Szíved olyan a szorongattatásban, mint a téli napon éhen haló
fülemüle! A lelkem beteg, Te vagy az orvossága, ments meg
szenvedésemtől, Istenem!
Sem közel, sem távol nem vagyok tőled, csak megrettent vagyok a
zavarban! Nem tudok tőled elszakadni, olyannyira hozzád szoktam!
Engedd, hogy újra szeressük egymást, Istenem!
Én nem láttalak téged, Te rám tekintesz, világosságom leszel és
szívembe áradsz! Ha égek, Te vagy az, aki lángra lobbantasz! De a tűz,
amely lángra lobbant, maga is ég, Istenem! Ne engedj át a semminek!
Dobj engem, ha akarsz, a pokolra! Mert a pokolban is ott van fényednek
egy sugara: arra vágyakozom, hogy lássalak téged, Istenem!
========================================================================
Hocsói imádság (4-5. század) Törökország


Kegyelmes Atyánk! Ó jót cselekvő Fejedelmünk! Számtalan milliárd év
múlt el azóta, hogy elválasztattunk tőled!... A te kedves, ragyogó,
eleven arcod látásáért epedünk és vágyakozunk! Amíg a te erőd jegyében
jártunk, addig veszélytelenül jártunk-keltünk. Azonban nem
teljesítettük parancsolataidat! Kegyelmes királyi Istenem, légy
irgalmas! Látni szeretnénk örökké tökéletes, ártatlan lényedet! El
akarjuk feledni a hosszú időn át elszenvedett kínjainkat! Örökkévaló,
szeretettel teljes, örömmel teljes... ilyenek akarunk lenni.
========================================================================
Mardu hosszú húros éneke Babilon/Sumer


Vitéz, fenséges ifjú: tied a messzi hegyvidék, tiéd legszélső széle
is;
Mardu, fenséges ifjú: tied a messzi hegyvidék, tiéd legszélső széle
is!
Vad oroszlán erejű isten: a hegység szűzi földjén, fénylő emelvényen
ülsz;
Mardu, vad oroszlán erejű isten: a hegység szűzi földjén, fénylő
emelvényen ülsz!

Rémület árad belőled: a fénylő An nemzett, a végtelen ,,erő'' téged
ékesít,
Ninhurszag a szülőanyád,
alakodat remek tagokkal látta el, nem mer rád támadni senki,
az Anunnák, a nagy istenek,
hatalmassá tették vitézlő karod, igaz szóval szóltak rólad,
tekintélyt adtak, mely a csatában pajzsként jár előtted,
kezedbe adtak buzogányt, dárdát, öles íjat, nyilat, tegezt,
tökéletessé tették istenséged, nincsen hozzád hasonló!

Mellét düllesztve jár a mezőkben,
ő a hatalmas; ereje oroszláné,
ő a rettenetes; ereje fene oroszláné,
ereje öklelő bölényé.
Marka a hét szelet szorítja, tűz-esőt szór,
harcban, csatában elsodor, villámot villant,
fensége a gonoszt lenyűgözi -- betemeti, mint a déli szél,
a város, melyet átkába foglal, erejét nem nyeri vissza;
a királynak engedetlen országokat feldúlja,
s az igaz pásztornák, fénylő szíve választottjának,
Mardu, An fia, a kezét nyújtja.

Neve fenséges név; szándékába ember nem láthat,
isteni keze tiszta, kezet mosott; ,,erő''-i ragyogó ,,erő''-k;
a háborút, erőszakot elpusztítja, helyükre jogot állít,
haragos isten ő: egyenes ítéletet hoz, tud dönteni,
ő a tanácsadó: atyjától a szó adományát kapta.

Nemzőatyja, az istenek ura, a sorsot megszabó fejedelem
(a messzi eget, a téres földet őneki adta),
a tiszta hegységet, a lazúrkő hegyet neki ajándékozta: ez a Mardu-
hegy.

Oroszlánfejű vitéz, csatában a király segítő karja;
az egyenes szándékú férfi, akinek ő jogos ítéletet hozott, mindig
hozzá fog könyörögni;
pálcája vezeti a népet, lakóhelyét messzire terjeszti ki,
jót tesz vele:
téres karámjába borjúkat terel,
aklában, karámjában a jószágot megszaporítja,
halat, madarat ad neki, friss gyümölcsöt érlel,
a király kincses házából az ezüstöt nem engedi kifogyni;
nagy sorsot rendel neki,
a folyam vizét bőségessé teszi, édes vizet iszik belőle,
a szántók hozamát bőségessé teszi, gabonát eszik belőle,
a bőségben kinyújtózik a nép...

Akit kegyes szívében a királyságra választott ki,
azt az igazság Oltalmazója védi,
oldalán áll nap mint nap, nem pihenve.
Fénylő ének zengi őt, a drága istent, a hegység emberét,
magasztalásra méltó neve felragyog.
Ó Mardu, An fia, édes a dicséreted!

(Komoróczy Géza fordítása)
========================================================================
Himnusz a Naphoz Babilon/Akkád


Mi Urunk, aki eloszlatod a sötétséget
és megvilágosítod az ember arcát,
kegyelmes isten vagy te:
fölegyenesíted a meghajoltat, véded a gyöngét --
a föld fiai mindenütt a te fénylő orcádra tekintenek!
Jöttödkor
egyugyanazon hang mozdul minden élő torkában,
s a fejek is egyféleképpen emelkednek,
amikor első sugárkévéid fölizzanak --
keltedet mindenek örvendezve és ujjongva köszöntik.
Te vagy a távoli egek határán kibomló fény,
te vagy a föld peremén lobogó égi máglya --
ha csak reád pillantunk,
halandó szívünk belereszket!

(Rákos Sándor fordítása)
========================================================================
Szin Holdisten magasztalása Babilon/Akkád


Világító Szín, erős égen, földön!
Király a királyok között,
isten az istenek között!
Ó, te, a nagy Minden királya,
szent istenek apja-őse,
Anunnakik ura-jegyese!
Nálad különb, előkelő hőst
sem az ég, sem a föld nem szült még!
Ó, te, egek világossága,
istenek nyája rád figyel,
lesi-várja bölcs szavaid folyását!
Nélküled ott fönn gyűlés nem esik --
és itt alant az embernek fia
bölcs fényed nélkül rettegi az éjt!
Úgy fakad élet csak,
ha rendeled;
pártját fogod a gyöngének;
kiegyenesíted a meghajoltak derekát:
igaz szép igazság, egyenes szép egyenesség
ítéletét ítéled!
Fiat adsz annak, aki magtalan;
a meddő méhet termővé teszed;
a hozzád kiáltót meghallgatod;
a benned bízót erős karod védelmezi.
Az első gyermek kínját-gyönyörét,
néked köszönik asszonyaink;
a vezér azt, hogy elöl megy a sorban --
mert lett légyen bármily gyönge az ember,
emelt fővel jár, ha te akarod.
Könyörgünk:
az elszéledt családokat tereld össze!
Akinek bűne van,
oldozd föl!
Akivel istene haragos,
békítsd meg istenével!

(Rákos Sándor fordítása)
========================================================================
Ima házszentelőkor Babilon/Akkád


Ég s föld ura, Samas!
Városaink és házaink építője!
Intézed sorsukat,
igazítod elrendelésüket.
Szavad megáll,
számadásod nem változik.
E mai napon arra kérlek,
áldd meg a házat, melyet építettem!
Szabj neki jó sorsot,
parancsolj neki boldog elrendelést!
Bárcsak békét égettek volna tégláiba,
bárcsak béke költöznék falai közé!
Bárcsak Teljesség Háza lehetne a házam!
Ó, Samas, adj hát jó sorsot nekem is,
aki házat építettem!
Gyarapodjék a ház,
építője gazdagodjék!
Örökké tartsa meg Samas ezt a házat --
mi épnek épült, ép maradjon!
Lelje a gazda örömét benne,
ünnep legyen itt hétköznapja is!
Bár verne szíve fészket e falak közt,
s ne kívánkoznék el-innen soha!

(Rákos Sándor fordítása)
========================================================================
Samashoz könyörög feloldozásért Babilon/Akkád


Hozzád kiáltok, Samas,
téged magasztallak!
Éltessél engem! Bízd rá sorsomat
istenem, istennőm kegyes kezére
életem korsaját épségben
ők majd megőrzik!

(Rákos Sándor fordítása)
========================================================================
Imádság Kwanyin istennőhöz Kína


Szívem valóban telve van hálával azért, hogy osztályrészemül jutott
megismerni a megváltás útját, amelyet Buddha mutatott nekünk. Bár én
már elindultam ezen az úton, és istenhozzádot mondtam a világnak,
mégis fájdalmas tudatában vagyok annak, hogy szívemet még nem járta át
egészen az igazság. Még nagyon gyakran nincs meg bennem a helyes
belátás, még egész tömege van bennem a hiú gondolatoknak és hamis
elképzeléseknek. Hiányzik belőlem az erénynek az az ereje, amely
szükséges volna ahhoz, hogy előbbre jussak lelkileg. Bár szorgalmasan
kutatom az írásokat, még nem vagyok képes arra, hogy teljesen
megértsem és elsajátítsam szent bölcsességüket... Lásd, szívem
tisztaságára vágyakozom, s közben a félelem könnyei hullanak
szememből. Tisztelettel és alázattal borulok térdre előtted: éjjel s
nappal arcodon csüggnek gondolataim. Moss le édes harmatoddal, hogy
letörölje rólam a gyűlölet és a rosszakarat minden szennyét; tisztíts
meg minden bűntől és gonoszságtól, s tedd tisztává gondolkodásomat és
cselekvésemet!... Ó, bár világosan fölismerném gyöngeségemet! Bár
hálámat mutathatnám minden irgalomért, amelyben részem volt.
Bizalmamat Buddhába helyezem, a törvénybe és a megvilágosultak
közösségébe. Bár találkozna össze minden élőlény a tökéletes
bölcsességben, amely elvezet a Buddhaság békességére!
========================================================================
Imádság (5. század első fele) Kína


Legyen vége az egész világon minden lény szenvedésének, a sérültek
sorsa forduljon ismét jóra, gyógyuljanak be mind a sebek, gyógyuljanak
meg hamar a betegek!
========================================================================
A megnevezhetetlen -- Egy -- Lao-ce Nagy Szelleme Kína
(Kr. e. 4. század)


Feléje nézünk és nem látjuk,
ő a megismerhetetlen.
Feléje figyelünk és nem halljuk,
ő a felfoghatatlan.
Utána nyúlunk és nem érjük el,
ő a megfoghatatlan.
Lényének háromsága szétválaszthatatlan,
csak egymásba fonódó egységként ismerhetjük meg.
Felülete nem áttetsző,
mélysége nem áthatolhatatlan.
Örökké munkálkodik, mégis megnevezhetetlen.
A lénynélküliségig nyúl vissza.
Úgy hívják: az alaktalan alakja,
a kép nélküli képe.
Úgy hívják: a felfoghatatlan-titokzatos.
Eléje megyünk és nem találjuk a kezdetét.
Követjük és nem találjuk a végét.
Aki megérti a régi mesterek Tao-ját,
az uralkodik általa a saját korán
és minden korok őskezdetiségén.
Ez a Tao végtelen lánca.
========================================================================
Kínai buddhista imádság. Tsin-Tu, a Tiszta Ország iskolája Kína


Amitabha, odaadom magam neked. Bár minden teremtmény eljutna az élet
nagy törvényének a megértésére, és felfogná azokat a dolgokat, amelyek
felülről jönnek.
n átadom magam az élet nagy törvényének. Bár a teremtmények mind
elmélyednének az írásokban és eljutnának arra a bölcsességre, amely
hatalmas, mint a tenger.
tadom magam a szent közösségnek: Bár a teremtmények mind egyetlen
zárt menetben vonulnának a minden szentek nagy gyülekezetéhez!
========================================================================
Imádság az ezer Buddhához (Tibet) Kína


Tartsatok őrséget fenn a magasban, tartsatok őrséget lent a földön.
Gyújtsatok fényt a sötét éjszakában, győzzétek le az ellenség és az
ördögök seregét. Teljesüljön be vágy és reménység, legyen részünk
életerőben, a gazdagság teljességében, nagy boldogságban.
========================================================================
Imádság Nepál


Hol vagy, ó Mindenható,
aki az élet való elve vagy?
Az egész világ csalóka látszat,
eltakar téged, Mindenható!

Ahogy titokzatos módon megadtad nekem
a testi életet, úgy el is veszed majd.
Add, hogy fölismerjem: az igazi, a magas értelem
nem a testemhez van kötve, Mindenható!

Az igazságban benned vagyok s te bennem,
engedj legyőznöm mindent, ami elszakít tőled;
fényed csak akkor ragyogja be bennem
a föld sötétjét, ha akarod, Mindenható!

Nélküled olyan vagyok, mint aki fönnakadt a hurkon:
kérlek hát, ne takard el fenséges arcodat.
Hiszen te vagy a Nap, amely egyedül képes most és mindenkor
virágot fakasztani sorsom földjén, Isten!
========================================================================
Imádság az eső istenéhez Vietnam


Adj nekünk esőt a rizsföldekre, hogy növekedjék a rizs!
========================================================================
Imádság a gazdagság, a termékenység és az öregkor istenéhez Vietnam

Védelmezz bennünket, hogy mi és gyermekeink egész öregségünkig meg
legyünk áldva a föld ajándékaival!
========================================================================
Imádság a sors istenéhez Vietnam


Engedd, hogy halottaink bemehessenek a paradicsomba, s ott Buddhának
szolgáljanak!

========================================================================
Imádság halottért Vietnam


Az eltávozott lelke éljen örökké, míg a teste porrá lesz!
========================================================================
Li Hung Csang: Ima a selyem istennőjéhez Japán


Eléd, a selyemvilág teremtő istennője elé
lép egy férfi, a földig borulva,
akit megáldottál, akit boldogítasz!
Lelkének teljes alázatával kér téged:
hallgasd meg imáját, dicséretét, kérését.
Te, aki a legnemesebb mű ősúrnője vagy,
túlságosan magasztos vagy méltatlan szavaimhoz képest.
Mert a hét tavasz mennyei köreiben
milliók és milliók vannak,
akik tőled kapták lelkük leheletét
és testük táplálékát.
Ők most alázatos szolgáid és alattvalóid,
magasztalásuk hangja zeng föl hangosan,
s fülednek oly édesen;
az éri szavaim kemények és durvák,
rossz hangzásuk biztosan zavar.
Ó csodás művészet gyönyörteljes királynője,
te nem tudhatod, hogy egyvalaki, aki oly csekély,
oly kicsi, mint én, ott él pompás országodban,
s még kevésbé azt, hogy semmi-koldusod ezekben a napokban
a nevedet magasztalta és tisztelte, dicséretedet énekelte;
azokért imádkozott, akik hozzád kiáltanak;
végtelen jóságodról gondolkodott nappal, álmodott éjszaka,
amelyet a virágok országának ajándékoztál.
De ó, ősi Sin magasztos asszonya,
én, csekély koldusod, mint gyermek
ott dolgoztam az eperfák alatt,
gonddal etettem a kis állatokat,
amelyeket te tanítottál meg a művészi fonásra,
törékeny házacskájukról én tekertem le
a mennyei ragyogást, amelynek létrehozását te tanítottad,
saját kezemmel szőttem a selymes fonatokat, találmányodat,
és szőttem szélesen és hosszan a csillogó anyagot,
amit magasztal minden világ...
Imámat, ó páratlan istennő,
fájdalommal kell megrövidítenem.
Pedig olyan szívesen szólnék hozzád
az éj minden órájában. De tudom,
hogy hangom elhal égi magasodban,
anélkül, hogy tetszésedre találna.
De most újra merem kérni,
hogy a legsötétebb éjszakának ebben az órájában
árassz új áldást mindazokra,
akik most dolgoznak műveden.
Áldd meg azokat, akik a földeken levelet szednek,
áldd meg a selyemhernyó gömbölyded gubóját,
áldd meg azokat, akik a munka csarnokaiban dolgoznak,
áldd meg azokat, akik a sós tengeren vitorláznak,
akik viszik az árut idegen országokba,
áldd meg azokat, akik szép termetükön
a kincses Indiában, Európa és a Nyugat
távoli országaiban hordják az anyagot;
a szigeteken, az égtájakon,
hidegben és melegben, napsütésben és esőben,
magas hegyek között és kies völgyekben,
gazdag palotákban és egyszerű kunyhókban,
mindenütt, ó hatalmas Nap, szerető Királynő,
ismert és magasztalt a te neved.
Küldd rájuk áldásodat, mint a harmatot a földre.
========================================================================
Sintoista ima az ősökhöz Japán


Hozzátok szólok, minden nemzedékben őseimnek magasztos lelkei
Évenként ismétlődő gyakorlatainkat követve, mi, a rokonaitok,
összegyűltünk itt, hogy az ősök tavaszi (őszi) ünnepét megüljük.
Hallgassátok nyugodtan, amint ígéretet teszünk, hogy különböző
áldozatok bemutatásával nagy tisztelettel szolgálunk nektek. Könyörgök
hozzátok, ne engedjétek, hogy ezt a házat valamilyen szerencsétlenség
érje, és engedjétek, hogy mi, a ti gyermekeitek és unokáitok, a végső
nemzedékig szolgálhassunk nektek ezzel az ünneppel, mint ma is, szünet
és mulasztás nélkül.
========================================================================
A batakok áldozati imája (Észak-Szumátra) Polinézia


Egy lelkülettel nagyapánkkal, a nagy istennel, aki a testet alkotja,
aki a mellet szélessé teszi, aki a lábikrát kövérré teszi, aki a kéz
ujjait karcsúvá teszi, aki a fejet kerekké teszi, tisztává a szemet,
hallóvá a fület.
Legyen halló a füled, tiszta a szemed, hogy őrizz, bennünket, hogy
egészségesek és jól legyünk. Adj nekünk fiakat, akik harcos kedvűek, a
tanács emberei és előharcosok; adj nekünk lányokat, akik tudnak főzni
egy nagy fazékkal, akik ügyesek a szövésben, adakozókedvűek. Számtalan
a csillag, tornyosulnak a felhők, így legyenek számosak a fiak, így
szaporodjanak a lányok.
========================================================================
A főpap esti imája (Dél-tenger) Polinézia


Engedjétek aludni a földet, simítsátok el a tengert a föld
közelében, ne engedjétek, hogy nagyon magasra csapjanak a hullámok,
Loua és Hakahiliaroho! Óvjátok a halászt, ha este halászni indul,
őrizzétek. Engedjétek látni a csillagokat az éjszakában. Vigyázzatok
ránk. Hallgassatok meg bennünket!
========================================================================
Dél-szigetiek könyörgő imája békéért Polinézia


A király hangja egyedül:
Kiválasztottuk a véres áldozatot oltárunkra. Elűztük földünkről a
gonoszt, amelyik fölemelkedett az alvilágból.
Minden dob és minden hang:
Kezdődjék béke. Felhőtlen legyen az ég. Kezdődjék béke. Felhőtlen
legyen az ég. Űzz el minden gonoszt! Űzd el, űzd el, űzd el örökre. Ó
add, hogy az a fenyegető felhő eltűnjön egészen!
========================================================================
Dél-szigeti asszony imája Polinézia


Ments meg, ments meg. Este van, az istenek estéje. Őrködj mellettem,
istenem; mellettem, Uram! Őrizz meg engem minden balgaságtól és rossz
tanácstól. Őrizz meg engem a hirtelen haláltól, a rossz gondolatoktól,
a rossz kívánságoktól. Őrizz meg engem a titkos támadásoktól, a
veszekedéstől és a föld megosztásától. Uralkodjék tartósan béke
közöttünk. Ő Istenem, őrizz meg engem az őrjöngő harcostól, attól, aki
őrjöngve jár körbe, aki élvezi, ha megriaszt, akinek haja mindig égnek
áll. Hogy éljek én és a lelkem. Ó Istenem!

(följegyezte Paul Gauguin)
========================================================================
Mikronéziai törzsek imája Polinézia


Itt van az adomány számodra, ó Yonaláv, nos tedd meg tehát, hogy
elmúljon a járvány a közép-karolinai primatháukról menjen el a tájfun
lakóhelyüktől, hozzanak a fák gyümölcsöt lakhelyükön, hogy az emberek
szívesen legyenek terhesek a primatháuk otthonában, és egyenlően oszd
el az esőt és a napsugarat.
========================================================================