Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

KÍNA BIBLIOGRÁFIA
A kínai szerzők, illetve a nem kínai szerzők magyar nyelven
hozzáférhető kínai tárgyú írásainak listája

Összeállította: Fődi Attila
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

Utolsó frissítés: 2007. október 15.

 

Bibliográfiai művek

Nyelvkönyvek, nyelvi kazetták és szótárak

Nyelvtudomány, nyelvészet

Filozófiai és vallási művek

Kínai buddhizmus

Keresztény térítések emlékei Kínából-Kínáról

Zsidó vallás emlékei Kínában

Kínai történelem (a kezdetektől az újkorig)

Kínai történelem (újkor és XX. század)

Kínai irodalom (klasszikus, a XIX. századig)

Kínai irodalom (modern, a XIX. századtól)

Kínai irodalom-, művészet- és kultúrtörténet

Kétnyelvű könyvek (kínai-magyar)

Kínai tárgyú szakdolgozatok és tudományos értekezések

Harcművészeti könyvek

Kínai orvoslás

Kínai csillagászat és asztrológia

Országismertetések

Kína gazdasága

Egyéb kínai tárgkönyvek (útikönyvek, atlaszok, térképek, stb.)

Magyarországról kínai nyelven (útikönyvek, térképek, nyelvkönyvek és szótárak)

Magyar irodalom Kínában (magyar szerzők műveinek kínai fordításai)

Feng-shui

Hong-kong, Macau és más tartományok kultúrájáról (kivéve Tibetet)

Kínai tárgyú sorozatok

Kínai tárgyú írásokat tartalmazó folyóiratok

Nem kínai szerzők kínai tárgyú irodalmi művei

 

Bibliográfiai művek:

 

Bese Lajos (szerk.): Magyar szerzők Kínáról és Afrikáról (1950-1967), Válogatott bibliográfia, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963

Bibliográfia Kína gazdaságáról, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézete, 1957

Csongor Barnabás válogatott Bibliográfiája, Összeállította: Ferenczy Mária In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp.10-12

Ecsedy Ildikó bibliográfiája, Szerk. Ecsedy Ildikó, 1997, Elektronikus változat: Magyar Elektronikus Könyvtár, 1997 letölthető

Ferenczy Mária: A kiállított könyvek jegyzéke [Bibliográfia] In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 88-95

Fődi Attila: Kínai-magyar bibliográfia 1980-2000, [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2004

Kína, Népesség, gazdaság, társadalom, Számítógépes, vál. annotált bibliográfia, Budapest, KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1988, Szakbibliográfiák 9., ISBN 963 340 641 2

Kínai-magyar bibliográfia, Összeállította Ferenczyné Wendelin Lídia, Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 1959, Új Bibliográfiai Füzetek IV.

Ligeti Lajos műveinek bibliográfiája, [szerző megjelölés nélkül], © Paulik Ágnes, Elektronikus kiadás: SZTE Egyetemi Könyvtár, Ligeti Lajos Keleti Kabinet, 2002-2003 letölthető

Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról 1950-1962 [Válogatott bibliográfia], Összeállította: Apor Éva és Ecsedy Ildikó, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963

Magyar szerzők Kínáról 1963-1978 [Bibliográfia], Összeállította Mészáros Klára, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet Tudományos Tájékoztató Szolgálatának közleményei, 1979

Mészáros Klára: Publikációs jegyzék, 2003, Elektronikus kiadás: MTA Világgazdasági Kutatóintézet, letölthető

Mit olvassunk új Kínáról magyar nyelven? [Bibliográfia], Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Tudományos Központja., 1951, A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Tudományos Központjának népszerű könyvészeti sorozata 3.

Új Kína, Válogatott bibliográfia 1949-1950, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1951, Időszerű kérdések irodalma 1.

 

A fentebbieken túl igen értékes bibliográfia található az alábbi könyvekben:

 

Blunden, C[aroline], Elvin, M[ark]: A kínai világ atlasza, Ford. Pálvölgyi Endre, Budapest, Helikon Kiadó, 1995, (Cultural Atlas of China), ISBN 963 208 348 2

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa, Ford. Salát Gergely (1-3. fejezet), Antóni Csaba (4-10. fejezet), A fordítást az eredetivel egybevetette Antóni Csaba, Salát Gergely, Budapest, Osiris Kiadó, 2002, (The Chinese Experience) ISBN 963 389 322 4

Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története, Ford. Antóni Csaba, A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte Ecsedy Ildikó, Budapest, Osiris Kiadó, 2001, Osiris Tankönyvek, (Le Monde chinois),ISBN 963 389 111 6

ua.: [2. kiad.], Budapest, Osiris Kiadó, 2005, Osiris Tankönyvek, ISBN 963 389 797 1

Maspero, Henri: Az ókori Kína, Ford. Csongor Barnabás, Budapest, Gondolat Kiadó, 1978, (La Chine antique), ISBN 963 280 595 X

Polonyi Péter: Kína története, Budapest, Kozmosz könyvek, 1988, ISBN 963 11 5620 6

ua.: 2. átdolg., bőv. kiad., Budapest, Maecenas Könyvkiadó, 1994, Maecenas történelem könyvek, ISBN 963 8469 33 1

 

Nyelvkönyvek, nyelvi kazetták és szótárak:

 

Nyelvkönyvek:

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 1. 《汉语课本》, Budapest, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987, Keleti Nyelvek Kincsestára 3., ISBN 963 01 8365 x

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 2. 《汉语课本》, Budapest, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987, Keleti Nyelvek Kincsestára 7., ISBN 963 01 8607 1

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 3. 《汉语课本》, Budapest, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1988, Keleti Nyelvek Kincsestára 11., ISBN 963 01 9022 2

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv 4. 《汉语课本》, Budapest, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1990, Keleti Nyelvek Kincsestára 15., ISBN 963 01 9628 x

Klasszikus kínai nyelv – Buddhista szövegek [Jegyzet], Válogatta: Kalmár Éva, A szószedetet készítette: Fődi Attila, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2005 (megjelenés előtt!!!)

Klasszikus kínai nyelv I. – Rövid szövegek [Jegyzet], Összeállította [és a szószedetet készítette]: Kósa Gábor, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2000

Klasszikus kínai nyelv 3. – Filozófiai szövegek [Jegyzet], Összeállította: Kósa Gábor, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002

Klasszikus kínai nyelv 5. – Irodalmi szövegek [Jegyzet], Összeállította: Kósa Gábor, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2003

Klasszikus kínai szöveggyűjtemény I. 《古代漢語文選》, Összeállította: Tokaji Zsolt, A Chiang Ching-kuo Foundation Támogatásával, Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1999

Kósa Gábor: Klasszikus kínai nyelv I., Jegyzet, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2004, Keleti nyelvek

Nagy Bálint: Kínai társalgás, Budapest, Tankönyvkiadó, 1986, Tanuljunk nyelveket!, ISBN 963 17 9022 3

Nagy Bálint: Kínai nyelvkönyv, Budapest, Tankönyvkiadó, 1990, Ariadné Könyvek, ISBN 963 18 2083 1

NyárádY Gáborné - Chen Rongsheng: Bevezetés a kínai üzleti nyelvbe, Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1991, Keleti Füzetek 3.

NyárádY Gáborné Dr.: Külgazdasági sajtószemle kínai nyelven, Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1993, Keleti Füzetek 8.

Tar Tas István: Magyar-kínai társalgás, Torontó, Kanada, szerzői magánkiadás, 1983

 

Nyelvi kazetták:

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 1, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, Budapest, 1987

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 2, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, Budapest, 1987

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 3, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, Budapest, 1988

Galla Endre - Józsa Sándor: Kínai 4, Kőrösi Csoma Társaság Keleti Nyelvek Kollégiuma, Budapest, 1988

Nagy Bálint: Kínai nyelvkönyv - hanganyag, Budapest, Tankönyvkiadó, 1990

 

Szótárak, Lexikonok:

Bartos Huba, Hamar Imre: Kínai-magyar szótár 《漢匈詞典》, Budapest, Balassi Kiadó, 1998, ISBN 963 506 242 7

Csongor Barnabás, Ferenczy Mária: A kínai nevek és szavak magyar átírása, Budapest, Akadémia Kiadó, 1993, ISBN 963 05 6541 2

A kínai nevek és szavak magyar átírása, Tech. szerk. Fábián Pál, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1952

Magyar-Kínai szójegyzék 《匈汉词汇释编》, [Összeállította Li Hong-chen] 李洪臣 , kiadási hely és kiadó megjelölése nélkül, 1996, ISBN szám nélkül

Ötnyelvű üzleti szótár, [magyar-angol-orosz-kínai-héber], Budapest, Scolar Kiadó, 1999, ISBN 963 9193 09 7

Őri Sándor: Magyar-kínai, Kínai-magyar kisszótár, 《匈汉词典/汉匈词典》, Budapest, Kossuth Kiadó, 2004, ISBN 963 09 4550 9

Simonyi Károly: Magyar-Kínai Elekrtotechnikai Szótár, Budapest, Tankönyvkiadó, 1962

《中匈日常用语实用手册》 szerkesztő és kiadó megj. nélkül, 香港, 1999, ISBN szám nélkül

 

vissza a lap tetejére

 

Nyelvtudomány, nyelvészet:

 

A kínai nevek és szavak magyar átírása, Tech. szerk. Fábián Pál, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1952

Bartos Huba: Van-e alany a kínaiban? In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 13-37

Csongor Barnabás, Ferenczy Mária: A kínai nevek és szavak magyar átírása, Budapest, Akadémia Kiadó, 1993, ISBN 963 05 6541 2

Józsa Sándor: A magyar-kínai szótár lektorálása In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 57-59

Kósa Gábor: A mágikus, a szellemi és a varázslatos, A ling szó jelentésének vizsgálata a Jiuge versciklus alapján In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 38-65

Martoni Tamás: Beszámoló a kínai-magyar szótár munkálatairól In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 60-64

Mártonfi Ferenc: Elvetélt ötletek egy magyar-kínai szótár ügyében In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 65-73

P. Szabó Sándor: Újonnan felfedezett ókori kínai szövegleletek In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 192-204

 

vissza a lap tetejére

 

Filozófiai és vallási művek:

 

A bölcsesség útja, Ókori kínai gondolkodók írásaiból, Vál. a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pászka Imre, Ford. Tőkei Ferenc, Bukarest, Kriterion Kiadó, 1988, TÉKA sorozat

A kínai bölcselet rövid áttekintése In: Dr. Málnási Bartók György: A filozófia története, Első rész, A görög filozófia története – az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával, Hága, Stichting Mikes International Alapítvány, 2002, pp. 18-29

Az aranyvirág titka, Egy ősi kínai yoga-könyv, Dr. Hetényi Ernő és Dr. Pressing Lajos ford., Budapest, Buddhista Misszió, 1987 (《太乙金華宗旨》)

Az ősi Kína vallásai In: Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II., Budapest, Osiris Kiadó, 1995, pp. 7-38

ua.: [2. kiad.], Budapest, Osiris Kiadó, 1998, Osiris Könyvtár, pp. 7-38

ua.: [3. kiad.], Budapest, Osiris Kiadó, 2003, Osiris Könyvtár, pp. 7-38

Barátosi-Balogh Benedek: Kína lelke, Budapest, Bencsik Könyvesház, 2000, Barátosi turáni könyvei 3., ISBN 963 03 7900 7

Bellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz, 670 vallás, egyház, kultusz, világnézeti-vallási mozgalom és társaság, valamint vallásfilozófiai iskola lexikona, Ford. Viola József, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993, (Knaurs grosser Religionsführer), ISBN 963 05 6618 4

Civilizációk és vallások, Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához, Szerk. Benkes Mihály, Budapest, Cégér Kiadó, 1994, ISBN 963 8107 14 6

Demény István Pál: Bika képében viaskodó táltosok a régi Kínában In: Honismeret 1993. 4. szám, pp. 66-70

ua.: jav., bőv.: Demény István Pál: Táltosok, kerekek, lángok, Összehasonlító folklorisztikai tanulmányok, Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 1999, pp. 59-60

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története II., Ford. Saly Noémi, Budapest, Osiris Kiadó, 1995, Osiris Könyvtár, (Histoire des croyances et des idées religieuses II.), ISBN 963 379 066 2

ua.: 2. jav. kiad., Budapest, Osiris Kiadó, 1998, Osiris Könyvtár, ISBN 963 379 252 5

ua.: [3. kiad.], Budapest, Osiris Kiadó, 2003, Osiris Könyvtár, ISBN 963 389 405 0

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története, Ford. Saly Noémi, Budapest, Osiris Kiadó, 2006, (Histoire des croyances et des idées religieuses), ISBN 963 389 805 6

[Feng Youlan, 冯友兰] Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története, [Angolból] Ford. Antóni Csaba, Budapest, Osiris Kiadó, 2003, Historia philosophiae, (A Short Story of Chinese Philosophy), ISBN 963 389 479 4

Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás, Bráhminizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám, Ford. Pálvölgyi Endre, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1975, (Die Fünf Weltreligionen),

ua.: 2. kiad., [Budapest], Gondolat Könyvkiadó, 1977, ISBN 963 280 545 3

ua.: 3. kiad., Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1981, ISBN 963 280 945 9

ua.: 4. kiad., Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1984, ISBN ???

ua.: 5. kiad., Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1987, ISBN 963 281 732 X

ua.: 6. kiad., Budapest, Gondolat Könyvkiadó, Talentum Kft., 1993, ISBN 963 282 685 X

ua.: Budapest, Talentum Kft., 1998, ISBN 963 8396 07 5

ua.: [Budapest], Talentum Kft., 2000, ISBN 963 645 059 5

ua.: [Budapest], Talentum Kft., 2003, ISBN 963 645 059 5

Hahn István: Istenek és népek, Budapest, Minerva Kiadó, 1968, Minerva Zsebkönyvek

ua.: 2. átdolg. bőv. kiad., Budapest, Minerva Kiadó és Szolg. Kft., 1980, ISBN 963 223 170 8

Hunyadi László: A világ vallásföldrajza, Vallástörténet és vallásföldrajz, 2. kiad., Budapest, Végeken Kiadó, 1995, ISBN 963 8486 00 7

Jordan, Michael: Kelet bölcsessége, Keleti vallások filozófiái és szertartásai, Ford. Sóvágó Katalin, Bihari György, Budapest, Magyar Könyvklub, 2000, (Eastern Wisdom), ISBN 963 547 216 1

Kézikönyv a vallásról, Szerk. Kovaljov, Sz. I., Ford. Szepesy Gyula, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1961, (Спутник атеиста)

Kína vallásai In: Hahn István: Istenek és népek, Budapest, Minerva Kiadó, 1968, Minerva Zsebkönyvek, pp. 120-128

Kína vallásai In: Lukács József: Istenek útjai, második kiadás, Kossuth Kiadó, Budapest, 1974, pp. 140-147

Kínai civilizáció In: Civilizációk és vallások, Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához, Budapest, Cégér Kiadó, 1994, pp. 43-99

Kínai filozófia, Ókor I-III., Szöveggyűjtemény, Vál., ford., a bevezetéseket és jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962-1967, Filozófiai írók tára, Új folyam, XXII-XXIV.

ua. 2. változatlan kiad.: Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, Filozófiai írók tára, Új folyam, XXII-XXIV., ISBN 963 05 2356 6

ua. 3., változatlan kiad.: Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986, Filozófiai írók tára, Új folyam XXII-XXIV., ISBN 963 05 4293 5

Kínai filozófia, Ókor I-III., Szöveggyűjtemény, Vál., ford., a bevezetéseket és jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, [Budapest, Kossuth Kiadó], 2005, Tőkei Ferenc életműsorozat, ISBN 963 217 751 7

Kínai mitológia In: Mitológiai Enciklopédia II., Főszerk. Tokarev, Sz. A., Budapest, Gondolat Kiadó, 1988, ISBN 963 282 026 6, pp. 385-456

Kínai vallások In: Bellinger, Gerhard J.: Nagy valláskalauz, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993, pp. 273-277

Kowalski, Jan Wierusz: Szerzetesek, egyházak, társadalom, Ford. Pfeifer Dániel, Budapest, Kossuth Kiadó, 1975, (Świat mnichów i zakonów), ISBN 963 09 0289 3

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet I.1. [Jegyzet], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet I.2. [Jegyzet], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet II.1. [Jegyzet], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002

Kósa Gábor: Kínai filozófia és vallástörténet II.2. [Jegyzet], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002

Küng, Hans, Ching, Julia: Párbeszéd a kínai vallásokról, Ford. Mesés Péter, [Bp.], Palatinus Könyvek, 2000, Kereszténység és világvallások [4.], (Christentum und chinesische Religion), ISBN 963 9259 47 0

Lukács József: Istenek útjai, A kereszténység előzményeinek tipológiájához, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1973

ua.: 2. kiad., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1974, ISBN 963 09 0079 3

ua.: 3. kiad., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979, ISBN 963 09 1461 1

Dr. Málnási Bartók György: A filozófia története, Első rész, A görög filozófia története – az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával, Hága, Stichting Mikes International Alapítvány, 2002, ISBN 90-807101-1-3, letölthető

Mitológiai Enciklopédia II., Főszerk. Tokarev, Sz. A., Budapest, Gondolat Kiadó, 1988, ISBN 963 282 026 6

Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, Sinológiai Műhely 1., ISBN 963 506 357 1

Palmer, Martin: A Jézus-szútrák, A taoista kereszténység elveszettnek hitt tekercsei, Ford. Szemere Zsolt, Debrecen, Gold Book Kft., 2001, (The Jesus Sutras), ISBN 963 9437 24 7

Saurat, Denis: A vallások története, Budapest, Cserépfalvi Kiadó, 1935, (La religion des géants et la civilisation des insectes)

Smith, Huston: A világ nagy vallásai, Ford., Karafiáth Jenő, Nádasdy Dóra, Budapest, Magyar Könyvklub, 1995, (The illustrated world's religions : a guide to our wisdom traditions), ISBN 963 548 193 4

Vallásfenomenológia: Ókori vallások, világvallások, Összeáll: Herceg Pál, Budapest, Budapesti Református Teológiai Akadémia, 1993

[Bacильeв, Лeoнид Cepгeeвич] Vasziljev, L[eonyid] Sz[ergejevics]: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában, Ford. Kovács Zoltán, Budapest, Gondolat Kiadó, 1977, (Культы, религии, традиции в Китaе), ISBN 963 280 475 9

Világvallások képes enciklopédiája, Ford. Szentgyörgyi József (I-III. fej.) és Medgyesi Zsófia (IV-VII. fej.), Budapest, Magyar Könyvklub, 1997, (World Religions, The Illustrated Guide), ISBN 963 548 977 3

 

Ji Csing (易經):

A Változások Könyve, Ji Csing, [Richard Wilhelm német változatából] Ford. Deseö László, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994, Titkos tanok, (I Ging, Das Buch der Wandlungen), ISBN 963 8290 40 4

ua.: Budapest, Édesvíz Kiadó, 1999, Titkos tanok, ISBN 963 528 362 8

ua.: Budapest, Édesvíz Kiadó, 2001, Titkos tanok, ISBN 963 8290 40 4

Az I Ching mint az univerzum kínai modellje In: Uszó 4., Tanulmányok az Intézet előadásaihoz, Budapest, Buddhista Misszió, 1988, pp. 5-22.

Drasny József: A Ji King elfeledett világképe, A Ji-gömb, Budapest, Szenzár Kiadó, 2005, ISBN 963 7014 07 1

Halzer Dorottya: Feng Shui jóskönyv, Feng Shui és a Ji King : Útmutatás a tudatos, sikeres és boldog élethez, Budapest, Komáromy Publ., 2004, ISBN 963 86423 4 3

I Ching, [Az ősi kínai bölcselet alapján] írta: Marlies Holitzka, Ford. Bőhm Márta, Piliscsaba, Bioenergetic Kft., 1998, ISBN 963 8120 37 1

Ji Csing, A Változás Könyve, Egy ősi kínai jóskönyv, Ford. és összeállította Beöthy Mihály és Dr. Hetényi Ernő, Budapest, Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1989, ISBN 963 7403 36 1

Ji King, A Változások Könyve I-II., [Richard Wilhelm német változatából] Ford. Pressing Lajos, Budapest, Orient Press, 1992, Kelet Szent Könyvei, (I Ging, Das Buch der Wandlungen), ISBN 963 7985 06 9

Johnson, Julie Tallard: Jóskönyv nem csak felnőtteknek, Irányítsd a sorsod a Ji csing segítségével, Ford. Csáky Ida, Budapest, Bestline, 2003, (I Ching for teens), ISBN 963 528 601 5

[Liu Yiming, 劉一明] Liu Ji-ming: Taoista Ji King, [Angolból] Ford. Drasny József, Budapest, Szenzár Kiadó, 2006, ISBN 963 7014 09 8, (《周易闡真》)

Mireisz László: A taoizmus és a Ji King, CD melléklettel, [A szerző 2002-ben megjelent köteteinek összevont és bővített kiadása], Budapest, Paradigma Könyvek, 2006, ISBN 963 86663 1 5

Mireisz László: A Taoizmus és a Változások Könyve, A Ji King szellemi háttere és belső összefüggései, Budapest, Paradigma Könyvek, 2002, ISBN 963 202 429-X

Mireisz László: A Változások Könyve örök igazságai, A születési hexagram kiszámítása és a 64 jel kifejtése, Budapest, Paradigma Könyvek, 2003, ISBN 963 204 771 0

Müller Péter: Jóskönyv, Ji-king mindennapi használatra, [Budapest], Dr. Herz Bt., 2001, ISBN 963 00 8049 4

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-Ching: I Ching, A Változások Könyve és a változatlan igazság, Ford. Erdei Edit, Edelényi Gyula, Budapest, Lunarimpex, 2006, Mesterek, életek, tanítások, (The Book of Changes and the Unchanging Truth), ISBN 963 9219 57 6

 

Konfucianizmus:

A konfucianizmus In: Kézikönyv a vallásról, Szerk. Kovaljov, Sz. I., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1961, pp. 69-76

Konfucianizmus In: Smith, Huston: A világ nagy vallásai, Budapest, Magyar Könyvklub, 1995, pp. 99-122

Konfucianizmus In: Civilizációk és vallások, Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához, Budapest, Cégér Kiadó, 1994, pp. 44-71

[Kong-zi, 孔子] Konfuciusz: Beszélgetések és mondások, Ford., bev. és jegyzetekkel ell. Tőkei Ferenc, Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995, A bölcselet mérföldkövei [1.] , (論語), ISBN 963 8199 40 7

[Kong-zi, 孔子] Konfuciusz: [Lunyu] 論語 Beszélgetések és mondások, A kínai szövegeket vál., gond. és magyarra ford., valamint a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 2001, ISBN 963 446 168 9

Konfuciusz In: Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás, Budapest, Gondolat Kiadó- Talentum Kiadó, 1975, 1977, 1981, 1984, 1987, 1993, 1998, 2000, 2003, pp. 169-189

[Kong-zi, 孔子] Kung Fu-tse: Lun Jü, Ford. Hamvas Béla, Budapest, Bibliotheca Kiadó, 1943, (論語)

[Meng-zi, ] Menciusz: Konfuciusz nagy követője, Vál., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Tőkei Ferenc, Szeged, Szukits Kiadó, 1997, A bölcselet mérföldkövei 2.,  (), ISBN 963 9020 36 2

Őri Sándor: A konfuciuszi kötelességtudat és emberbarátság, avagy az erkölcsi vezérelv, a zhong-shu fogalompáros In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 37-49

Őri Sándor: Konfuciusz élete és kora, Budapest, Kossuth Kiadó, 2002, ISBN 963 09 4338 7

Őri Sándor: A lunyu hermeneutikája In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 220-236

P. Szabó Sándor: Zhou Dunyi kozmogóniai koncepciója és A Nagy Eredőpont ábrájának magyarázata In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 66-77

P. Szabó Sándor: A kínai erkölcs és a szülők tisztelete, Ford., a tanulmányokat írta és a jegyzeteket készítette: P. Szabó Sándor, Budapest, Kossuth Kiadó, 2003, ISBN 963 09 4498 7

 

Taoizmus:

A taoizmus In: Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás, Budapest, Gondolat Kiadó- Talentum Kiadó, 1975, 1977, 1981, 1984, 1987, 1993, 1998, 2000, 2003, pp 190-202

A taoizmus In: Kézikönyv a vallásról, Szerk. Kovaljov, Sz. I., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1961, pp. 63-68

Taoizmus In: Civilizációk és vallások, Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához, Budapest, Cégér Kiadó, 1994, pp. 71-92

Borel, Henri: Wu wei, Lao-ce útmutatásai, Ford. Kenéz György, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995, (Wu-wei, Übersetzt von Werner Zimmermann), ISBN 963 85349 1 7

Buber, Martin: A Tao tanítása, Ford. Bíró Dániel és Kalmár Éva, Debrecen, Latin Betűk Alapítvány Kiadó, 1996, (Die Lehre von Tao), ISBN 963 85580 4 0

[ZHang Xutong, 张绪通] Dr. Chang, Stephen T.: Az öngyógyítás teljes rendszere, Belső taoista gyakorlatok, Szerk. Tészabó Júlia, [Budapest], Top Trading Hungary Ker. Kft., [1995], (Le système complet d’autoguérison), ISBN 963 7881 05 0

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: Az Öt Elem fúziója I. szint, Alapfokú és haladó meditációk a negatív érzelmek átalakításához, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1998, Mesterek és harci művészetek XIV., ISBN 963 85739 6 1

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang Ce bölcsessége, ABC Könyvkiadó, Budapest, 1944 (莊子)

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang Ce bölcsessége, Összeáll., kommentárral ellátta Brelich Angelo, Budapest, [Farkas Lőrinc Imre] magánkiadás, 1991, (莊子), ISBN szám megj. nélkül

ua.: 2. kiad., Budapest, [Farkas Lőrinc Imre] magánkiadás, 1992, ISBN szám megj. nélkül

ua.: Ford., a bev. tanulmányt és a kommentárt írta Brelich Angelo, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994, ISBN 963 85223 4 8

ua.: [3. kiad.], Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995, ISBN 963 85223 4 8

ua.: Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2002, (a Lie-ce: A Tao könyve c. művel egybekötve), ISBN 963 85223 4 8

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang-ce: A virágzó délvidék igaz könyve, I-XVI. fejezet, Ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László, Budapest, Palatinus-könyvek Kft., 1997, A Távol-Kelet gondolatkincse [2.], (南華真經), ISBN 963 85726 9 8

[Zhuang-zi, 莊子] Csuang-ce: A virágzó délvidék igaz könyve, XVII-XXXIII. fejezet, Ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László, Budapest, Palatinus-könyvek Kft., 2000, A Távol-Kelet gondolatkincse [3.], (南華真經), ISBN 963 9259 55 1

Fajcsák Györgyi: A lélek útja a túlvilágra: A Song-kor (960-1279) taoista túlvilágkép-ábrázolása urnavázák vallomása alapján In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 22-36

[He yin yang] 《合陰陽》, A jin és jang egyesítése, Ford. Vámos Péter In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 45-51

Hoff, Benjamin: Micimackó és a Tao, Ford. Kiss Marianne, Budapest, Tercium Kiadó, 1994, (The Tao of Pooh), ISBN 963 8453 00 2

ua.: 2. jav. kiad., Budapest, Tercium Kiadó, 1994, ISBN 963 8453 00 2

ua.: 2. jav. kiad., utánny., Budapest, Tercium Kiadó, 1994, ISBN 963 8453 02 8

ua.: 2. jav. kiad., utánny., Budapest, Tercium Kiadó, 1997, ISBN 963 8453 38 9

ua.: 3. jav. kiad., [Budapest], Tercium Kiadó, 2000, ISBN 963 8453 46 X

Hoff, Benjamin: Malacka és a Tao, Ford. Kiss Marianne, Budapest, Tercium Kiadó, 1994, (The Tao of Piglet), ISBN 963 8453 001

ua.: 2. jav. kiad., Budapest, Tercium Kiadó, 2000, ISBN megj. nélk.

Horgász Csaba: A taoista szexuális hagyomány a pszichoanalízis szemszögéből, [A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 9. Őszi Analitikus Konferenciáján elhangzott előadás
2002. október 25-26., Budapest], elektronikus forrás:
letölthető

Kósa Gábor: Halandó halhatatlanok: A xian-halhatatlanság képzete a Baopuzi 2. fejezetének tükrében In: Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán, Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, pp. 77-136 (《抱朴子內篇論仙卷二》)

[Lao-zi, 老子] Lao ce utolsó tanításai (Wen-ce), Ford. Varga Sándor, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995, ISBN 963 85349 7 4

ua.: 2. kiad., Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 2002, ISBN 963 8522 38 0

[Lie-zi, 列子] Lie-ce: A tao könyve, Ford. Meier Lídia, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995, (A fordítás alapja: The book of Lieh Tzu), ISBN 963 7310 04 5

[Lie-zi, 列子] Lie Ce: [Liezi] Az elomló üresség igaz könyve, Ford., jegyzetekkel ell. és az utószót írta Dobos László, Budapest, Ferenczy Könyvkiadó, 1994, A Távolkelet gondolatkincse, (《沖虛真經》), ISBN 963 8258 08 X

[Liu Yiming, 劉一明] Liu Ji-ming: Taoista Ji King, Ford. Drasny József, Budapest, Szenzár Kiadó, 2006, ISBN 963 7014 09 8, (《周易闡真》)

[Nan Huaijin, 南怀瑾] Nan Huai-chin: A halhatatlanság útja, A meditáció Taoja, [kínai eredetiből angolra] ford. Dr. Wen Kuan Chu [Zhu Wen-guang, 朱文光], [angolból] ford. Drimál István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2005, Mesterek, életek, tanítások, (Tao and Longevity: Mind-Body Transformation), ISBN 963 9219 51 7

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-Ching: Belső alkímia, A halhatatlansághoz vezető természetes út, Ford. Berkics Mihály, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2000, Mesterek, életek, tanítások, (Internal Alchemy: The Natural Way to Immortality by Ni, Hua-Ching), ISBN 963 9219 03 7

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-Ching: Tao, A leheletfinom, egyetemes törvény, Ford. Berkics György, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2004, Mesterek, életek, tanítások, (Tao, the Subtle Universal Law), ISBN 963 9219 38 X

Palmer Martin: Jin és Jang, Egyensúly és harmónia a kínai bölcseletben, művészetben és hétköznapokban, Ford. Béresi Csilla, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1998, (Yin&Yang), ISBN 963 528 672 4

P. Szabó Sándor: A Halhatatlanokról szóló feljegyzések és a halhatatlanság-keresés filozófiai, vallási és tudományos háttere a középkori Kínában In: Kínai filozófia és vallás a középkori Kínában, Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, pp. 137-187 (《神仙傳》)

Prutkay Csaba: Az írásalapú taoista talizmányok hagyománya In: Kínai filozófia és vallás a középkori Kínában, Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, pp. 189-234

Prutkay Csaba: A taoista oltár In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 78-89

Prutkay Csaba: Három Barlang Négy Kiegészítés, avagy a taoizmus írásos hagyománya In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 237-252

Robinet, Isabelle: A Taoizmus kialakulása és fejlődése, Ford. Szabados Levente, Budapest, Arany Hegy Alapítvány, 2006, (Histoire du taoïsme des origines au XIVe siècle), ISBN 963 229 346 0

Tao Lexikon, Összeáll. Szegő László, Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2003, ISBN 963 8477 72 5

Taoizmus In: Smith, Huston: A világ nagy vallásai, Budapest, Magyar Könyvklub, 1995, pp. 123-143

Tábori László: A tao virágai, Beszélgetések és írások a tao-ról, Budapest, Katalizátor Iroda, 1993, ISBN 963 7467 09 2

Tábori László: Tao és a kereszténység, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1998, ISBN 963 7310 41 x

Tábori László: Tao és a halhatatlanság, Taoista kézikönyv haladóknak, Budapest, Melkizedek Kiadó, 2003, ISBN 963 430 710 8

[Deng Mingdao, 邓明道] Teng Ming-Tao: Taoista történet, Egy taoista mester titokzatos élete és vándorlásai, Ford. Lokodi András, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, Mesterek, életek, tanítások 2., (The Chronicles of Tao, The Secret Life of a Taoist Master), ISBN 963 85739 8 8

ua.: változatlan utánnyomás, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2001, ISBN 963 85739 8 8

[Tianxia zhi dao tan] 《天下至道談》, Az égalatti legnagyobb tanításáról, Ford. Vámos Péter In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 53-67

 

Lao-ce: Tao te King (fordítások) (道德經)

Ágner Lajos: A Legfőbb lényről és az Erényről, Lao-ce Tao te Kingje In: Vallások Könyve, Budapest, Officina Kiadó, 1943 pp. 3-112 letölthető

[Lao-zi, 老子] A titkos völgy: Tao te king, James Legge kínaiból értelmezett angol szövegét magyarra ford., a jegyzeteket és az utószót írta Máté János, Budapest, Gondverő Kiadó, 2001, (道德經), ISBN 963 85503 4 1

Heider, John: Taó, Út a vezetéshez, Ford. Benczúr Lilla és Benczúr András, Budapest, SHL Hungary Kft., 1998, (The Tao of Leadership, Lao Tzu’s Tao Te Ching adopted for a New Age), ISBN 963 03 6231 7

ua.: 2. kiad, Budapest, Edge 2000 Kiadó, 2004, SHL Könyvek, ISBN 963 86450 2 4

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Az Út és Erény Könyve (Tao te king), Ford. Weöres Sándor, A kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Az Út és Erény Könyve, Ford. Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1980 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao Tze: Az Út és az Ige könyve, Ford. Hatvany Bertalan, München, Griff Verlag, 1977 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao Ce: Tao te King, Lao-ce életbölcselete, Ford. Stojits Iván, Budapest, Athenaeum Kiadó, 1907

[Lao-zi, 老子] Lao-ce életbölcselete, Tao te King, Összeáll., ford., bevezetéssel és magyarázattal ell. Stojits Iván, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1993, ISBN 963 450 234 2

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: [Daodejing] Tao te king, Külföldi kútfők nyomán összeállította, bevezetéssel és magyarázattal ellátta Stojits Iván, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1996, (道德經), ISBN 963 7310 11 8 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao Ce: Tao te king, Az út könyve, Ford. Dao Ngoc Thang, [Felcsút], Heliodos Bt., 1997, ISBN 963 04 9109 5 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King, Az Út és Erény Könyve, Weöres Sándor fordítása Tőkei Ferenc prózafordítása alapján, [Budapest], Tercium Kiadó, 1994, ISBN 963 8453 05 2 letölthető

ua.: Budapest, Tercium, 1996, ISBN 963 8453 22 2

ua.: Budapest, Tercium, 1997, ISBN 963 8453 25 7

[Lao-zi] , Lao-ce: [Daodejing] 道德經 Az Út és Erény Könyve, Versbe ford. Weöres Sándor, Kínaiból magyar prózára ford. és kommentálta Tőkei Ferenc, Budapest, Balassi Kiadó, 1996, Kínai-magyar könyvek [4.], ISBN 963 506 094 7

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King (részletek), Ford. Weöres Sándor, Budapest, Magyar Iparművészeti Főiskola, 1979, (kereskedelmi forgalomba nem került)

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King, Ford. és az utószót írta Karátson Gábor, Budapest, Cserépfalvi Könyvkiadó és Könyvkereskedelmi Kft., 1990, ISBN 963 7990 04 6 letölthető

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King, Ford. és a kommentárokat írta Karátson Gábor, 2. átdolg. kiad., Budapest, Cserépfalvi, 1997, ISBN 963 8364 90 4

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King - In Seven Languages, Ford. Steven Mitchell et al., Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995, (a magyar szöveg Ágner Lajos fordítása), ISBN 963 7310 03 7

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te king, Az Út és az Erény könyve, függelékben: A kuotieni lelet, Ford. és az utószót írta Kulcsár F. Imre, [Szentendre], Kairosz Kiadó, 2001, ISBN 963 9302 60 0

ua.: 5. jav. kiad., [Budapest], Kairosz, [2005], ISBN 963 ????

[Lao-zi, 老子] Lao-ce: Tao te King, Kínaiból ford. és a kommentárokat írta: Karátson Gábor, 3. teljesen átdolg. kiad., Budapest, Q.E.D. Kiadó, 2002, ISBN 963 204 648 x

[Lao-zi, 老子] Lao-cse intelmei In: Szentmihályi Szabó Péter: A Nagy Számítógép, [Versek], Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980, ISBN 963 15 1751 9 letölthető

 

A kínai univerzizmus In: Glasenapp, Helmut von: Az öt világvallás, Budapest, Gondolat Kiadó- Talentum Kiadó, 1975, 1977, 1980, 1984, 1987, 1993, pp 141-220

A pillangó álma, A régi Kína bölcsessége, Összeáll. Dobos László, [Budapest], Helikon Kiadó, 1992, ISBN 963 208 234 6 [HE 350]

ua.: 2. kiad., Budapest, Helikon Kiadó, 2005, ISBN 963 208 938 3 [HE 980]

Kína: a Taoizmus, Konfucius In: Saurat, Denis: A vallások története, Budapest, Cserépfalvi Kiadó, 1935, pp. 324-325

Kínai szofisztika és logika, Szerk., a kínai szöveget gondozta, magyarra ford., bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1997, Történelem és kultúra 13., ISBN 963 506 141 2

Kósa Gábor: A manicheizmus Kínában In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 90-122

Kósa Gábor: Samanizmus a Tang-kor előtti Kínában In: Sámánok és kultúrák, Szerk. Hoppál Mihály, Szathmári Botond, Takács András, Budapest, Gondolat Kiadó, [2006], pp. 296-360

Kósa Gábor: Sámánizmus és mitológia az ókori Chu államban In: Állandóság a változásban, T’ung Pien, Tőkei Ferenc 70. születésnapjára, Szerk. Puskás Ildikó, Budapest, Politika+Kultúra Alapítvány, 2000, pp. 398-428

[Mo-zi, 墨子] Mo Ti: Konfuciusz hívei ellen, Vál., ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc, Szeged, Szukits Kiadó, 1995, A bölcselet mérföldkövei [2.], (墨子), ISBN 963 8199 90 3

Nisan sámánnő, Mandzsu vajákos szövegek, Vál., mandzsuból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Melles Kornélia, Budapest, Helikon Kiadó, 1987, Prométheusz Könyvek 15., ISBN 963 207 631 1 [HE 184]

Oláh Csaba: Az iszlám megjelenése és elterjedése Kínában In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 123-139

Salát Gergely: Vallások Mao Kínájában In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 140-160

Tokaji Zsolt: Kínai jelképtár, Szeged, Szukits Könyvkiadó, 2002, ISBN 963 9393 27 4

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai buddhizmus:

 

A buddhizmus Kínában In: Civilizációk és vallások, Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához, Budapest, Cégér Kiadó, 1994, pp. 92-93

A buddhizmus Kínában In: Skilton, Andrew: A buddhizmus rövid története, Ford. Agócs Tamás, A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte: Puskás Ildikó, Budapest, Corvina Kiadó, 1997, pp 130-137

A „Csak tudat” iskola In: Uszó 6., Tanulmányok az Intézet előadásaihoz, Budapest, Buddhista Misszió, 1999, pp. 5-19

A jógácsára filozófiája, A bev. tanulmányt írta, a szövegeket ford. és magyarázatokkal ell. Tenigl-Takács László, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1997, ISBN 963 7310 27 4

A kínai zarándokok In: Kowalski, Jan Wierusz: Szerzetesek, egyházak, társadalom, Budapest, Kossuth Kiadó, 1975, pp. 53-62

A rőzsehordóból lett Hatodik Pátriárka In: Ullmann, Robert, Reichenberg-Ullmann, Judith: Szentek, bölcsek, mesterek és misztikusok, Megvilágosodásbeszámolók a régmúlttól napjainkig, Budapest, Filosz Kiadó, 2005, pp. 33-43

A Zen Kapui, Ford. Szigeti György, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1998, (Zen Flesh, Zen Bones transcribed by Nyogen Senzaki and Paul Reps, 《無門關》, Two Zen Classics tr. by Katsuki Sekida), ISBN 963 7310 53 3

[Bodhidharma, 菩提達磨] Bódhidharma: A gyakorlás körvonalai In: Sódó Harada: Bódhidharma ösvényén, Budapest, Filosz Kiadó, 2005, pp. 13-79, 入道四行

Buddha tudat, Zen buddhista tanítások, Ford., szerk. és vál. Szigeti György, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1999, ISBN 963 7310 46 0

Cun-Csing feljegyzései a Nagy Gyöngyszemnek is nevezett Huj-haj zen mesterről In: Huj-Haj zen tanítása, Budapest, Buddhista Misszió, 1987, pp. 57-103

Csibra Zsuzsanna: Buddhista barlangtemplomok faragott Buddha-szobrai az Északi Wei-dinasztia korából [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994

[Fa-Zang, 法藏] Fa-Cang: Tanulmány az Arany Oroszlánról, Ford. Tőkei Ferenc In: Kínai buddhista filozófia, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993, pp. 95-99 (《華嚴金師子章》法藏 )

ua.: utánnyomás, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1996, Történelem és Kultúra 10., pp. 95-99

ua.: In: Kínai filozófia, Ókor, III. kötet, Budapest, Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, [Budapest, Kossuth Kiadó], 2005, Tőkei Ferenc életműsorozat III., pp. 448-452

Gyémánt és lótusz, Zen tanmesék és versek, Ford. Trajan Kft., Budapest, Trajan Könyvesműhely, 2004, ISBN 963 86624 1 7

Gyűjteményes példázatok könyvének fordítása [Szakdolgozat], Ford. Szabó Anikó, Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1999 (《雜譬喻經》)

Hamar Imre: Kínai buddhizmus a középkorban, Ch'eng-Kuan élete és filozófiája, Budapest, Balassi Kiadó - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 1998, Történelem és kultúra 15., ISBN 963 506 196 X

Hamar Imre: Az abszolút tudat és a természet-keletkezés fogalma a kínai buddhizmusban In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 50-65

Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban, Budapest, Balassi Kiadó, 2002, Sinológiai Műhely 2., ISBN 963 506 486 1

Hamar Imre: Buddhista kommentárirodalom Kínában In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 253-275

Hamar Imre: A kínai buddhizmus története, Egyetemi jegyzet, Budapest, ELTE Kelet-ázsiai Tanszék-[Balassi Kiadó], 2004, ISBN 963 506 602 3

Hat zen kóan In: Uszó 6., Tanulmányok az Intézet előadásaihoz, Budapest, Buddhista Misszió, 1989, pp. 23-31

Hamar Imre: Mou mester eloszlatja a kételyeket: az első kínai buddhista apológia In: Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán, Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, pp. 235-294 (《牟子理惑論》)

[Hui Neng, 慧能] Hui Neng: A Hatodik Pátriárka szútrája, A „The Sutra of Hui Neng” című könyv felhasználásával magyarra átültette: Szigeti György, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1998, (《六祖壇經》), ISBN 963 7310 48 7

[Hui Neng, 慧能] Hui Neng: Az alapvetés könyve, Ford. Tőkei Ferenc In: Kínai buddhista filozófia, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993, pp. 101-108, (《六祖壇經》)

ua.: utánnyomás, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1996, Történelem és Kultúra 10., pp. 101-108

ua.: In: Kínai filozófia, Ókor, III. kötet, Budapest, Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, [Budapest, Kossuth Kiadó], 2005, Tőkei Ferenc életműsorozat III., pp. 453-460

[Hui Neng, 慧能] Hui Neng zen tanításai, Ford. Szigeti György, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, é.n., (korábban: A Hatodik Pátriárka szútrája) , (《六祖壇經》), ISBN 963 7310 48 7

[Hui Neng, 慧能] Wei-Lang: A hatodik Patriárcha sūtrája, Ford. Dr. Hetényi Ernő, Budapest, Buddhista Misszió, 1984, (《六祖壇經》)

Huj-Haj Zen tanítása a hirtelen megvilágosodásról In: Huj-Haj zen tanítása, Budapest, Buddhista Misszió, 1987, pp. 11-55 (《頓悟入道要門論》)

[Hui-Yuan, 慧遠] Hui-Jüan: A test kimerül, de a lélek nem hal el (A Œramaýa nem hódol a királynak, V. rész), Ford. Tőkei Ferenc In: Kínai buddhista filozófia, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993, pp. 33-37 (《沙門不敬王者論‧形盡神不滅第五》慧遠 )

ua.: utánnyomás, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi Kiadó, 1996, Történelem és Kultúra 10., pp. 33-37

ua.: In: Kínai filozófia, Ókor, III. kötet, Budapest, Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, [Budapest, Kossuth Kiadó], 2005, Tőkei Ferenc életműsorozat III., pp. 394-398

[Xuan-Zang, 玄奘] Hszüan-CangDharmapála: Bizonyossága annak, hogy minden csak tudomás (4.), Ford. Tenigl-Takács László In: A jógácsára filozófiája, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1997, (《成唯識論》), pp. 129-130

[Guo-an, 廓庵師遠] Kakuan: Tíz Bika Történetek, Budapest, Magyar Iparművészeti Főiskola, 1984 (kereskedelmi forgalomba nem került) (十牛圖廓庵師遠 )

Kapujanincs átjáró, Kínai csan-buddhista példázatok, Vál., kínaiból ford., a jegyzeteket és az utószót írta Miklós Pál, a fordítást az eredetivel Csongor Barnabás vetette egybe, Budapest, Helikon Kiadó, 1987, Prométheusz Könyvek 16., (《臨濟錄》、《無門關》、《碧巖錄》), ISBN 963 207 671 0 [HE 195]

ua.: 2., változatlan kiad., Budapest, Helikon, 1994, ISBN 963 208 307 5 [HE 426]

Kínai buddhista filozófia, Vál., ford. és kommentálta Tőkei Ferenc, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1993, Történelem és kultúra 10., ISBN 963 7450 882

ua.: utánnyomás, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Balassi Kiadó, 1996, Történelem és Kultúra 10., ISBN 963 506 101 3

ua.: In: Kínai filozófia, Ókor, III. kötet, Budapest, Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, [Budapest, Kossuth Kiadó], 2005, Tőkei Ferenc életműsorozat III., pp. 375-462

Kopár hegycsúcs, Zen mesterek élete és tanítása, Ford., szerk. és vál. Szigeti György, [Budapest], Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1996, ISBN 963 7310 11 8

Tábori László: Zen üzenet (Buddhizmus az irodalomban), Budapest, Buddhista Misszió, 1986

Terebess Gábor: Folyik a híd, Zen/csan buddhista anekdotakincs, A kötet anyagát vál., átültette, szerk. Terebess Gábor, Budapest, Officina Nova, 1990, Bibliofil könyvek, ISBN 963 7835 69 5 letölthető

Varsányi György: A csan buddhizmus története, Budapest, Buddhista Misszió, 1984

Zen bölcsességek, történetek, Vál. és kínaiból ford. Tokaji Zsolt, Szeged, Szukits Könyvkiadó, 2001, Szabad szellemeknek, ISBN 963 9393 10 X

Zen történetek, Ford., szerk. és vál. Szigeti György, [Budapest], Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1996, ISBN 963 7310 12 6

 

A fentieken túl érdemes megnézni a Buddhista Kislexikon, Szerk. Dr. Hetényi Ernő, Budapest, Buddhista Misszió, 1990, ill. ua. Buddhista Lexikon, Szerk. Dr. Hetényi Ernő, Budapest, Trivium, é.n., ISBN 963 7570 30 6 kínai tárgyú szócikkeit

 

vissza a lap tetejére

 

Keresztény térítések emlékei Kínából-Kínáról

 

A Time a Vatikán és Kína viszonyáról In: Világosság folyóirat, 1973/8-9. szám, p. 569

Chao Tung-sung: Kína és a katolikus egyház, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944, Ferences Világmissziók sorozat 29.

Cser László SJ: Pekingi séták, Budapest, 1945

Csu Klári: Kínai levelek a magyar kislányokhoz, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942, Ferences Világmissziók sorozat 12.

Ferences Mária misszionáriusnővér: Hét bíborrafestett liliom, Budapest, 1943, Ferences Világmissziók sorozat 18.

P. Gábris Grácián O.F.M.: A kínai nyomor poklában, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942, Ferences Világmissziók sorozat 13.

Galicz Töhötöm: Montecorvinói János, Kína első püspöke és érseke 1244-1328, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944, Ferences Világmissziók sorozat 35.

Golgovszky Bernarda irgalmas nővér, magyar misszionárius: Vadvirágok a kínai ugaron, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942, Ferences Világmissziók sorozat 10.

Gyetvai Péter: Mai kínai magyar missziók, Budapest, 1933

P. Hajnal Ágoston O.F.M.: Magyar áldozat Kína oltárán, A hithirdető Szabin testvér élete, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943, Ferences Világmissziók sorozat 16-17.

Juvencia M[ater]: Lángoló szívek Kína felett, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944, Ferences Világmissziók sorozat 26.

[P.] Károlyi Bernát: Magyar ferencesek Kína felé, Egy misszionárius útinaplója I., Budapest-Sanghai, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942, Ferences Világmissziók sorozat 7.

[P.] Károlyi Bernát: Magyar ferencesek Kína felé, Egy misszionárius útinaplója II., Sanghai-Yungchow, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942, Ferences Világmissziók sorozat 14.

[P.] Károlyi Bernát: Magyar ferencesek Kína felé, Egy misszionárius útinaplója III., Yungchow, Kínai világszemlélet és a kínai nyelv, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944, Ferences Világmissziók sorozat 32.

Kékessy Imre SJ: Kína „sárga veszedelme”, Budapest, 1936

Kiao Lin János: Tu Fu, a kínai kém, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944, Ferences Világmissziók sorozat 27.

Klaus Albert: A kínai nő, A bölcsőtől a sírig, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1941, Ferences Világmissziók sorozat 1.

Koch István: Bevégeztetett, Koch István naplója a magyar jezsuiták kínai missziójának pusztulásáról, Sajtó alá rend., az előszót és a jegyzetet írta Vámos Péter, Budapest, Terebess Kiadó, 1999, ISBN 963 9147 20 6, elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár, 1999 letölthető

[P.] Lombos József László: A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története, Historia brevis Prefecturae Apostolicae de Paoking, Ford. Tömösvári Emese, [Budapest], Kapisztrán Szt. Jánosról Nevezett Ferences Rendtartomány, 2005, ISBN 963 219 915 4

P. Lombos László O.F.M.: Hősi harcok Kína földjén, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942, Ferences Világmissziók sorozat 11.

P. Lombos László O.F.M.: Pogány istenek árnyékában, Élmények a kínai életből, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943, Ferences Világmissziók sorozat 15.

Lukács Pelbárt: A keresztény Kína véres napjai, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1944, Ferences Világmissziók sorozat 33.

M. Klára, M. Aléna magyar misszionárius nővérek: Magyar nővérek Ázsia szívében, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943, Ferences Világmissziók sorozat 19.

M. Klára, M. Aléna magyar misszionárius nővérek: Mosolygó-könnyes történetek Kínából, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1943, Ferences Világmissziók sorozat 21.

Magyar jezsuiták Kínában, A tamingi magyar misszió első tíz éve, A bevezetőt írta Krywald Ottó, Budapest, Katolikus Missziók, 1935

Molnár Ödön S.J. kínai hithirdető: Ragyogó csillagok a kínai égen [belső címoldalon: Ragyogó csillagok a kinai éjben], Budapest, A Szív Kiadása, 1937

Némethy Sándor: Pagodák árnyékában, Budapest, Magyar Református Külmissziói Szövetség, 1944

[P.] Oslay Oswald: A szeretet-Isten hőse az ártatlanokért és a bűnösökért, Budapest, 1934

Salát Gergely: A katolikus egyház Kínában, elektronikus kiadás: Terebess Online, 2000 letölthető

Szajkó József SJ: A pogány Kína, Budapest, 1928

Szajkó József SJ, Szarvas Miklós SJ: Magyar jezsuiták Kínában, Szeged, 1935

Szenvedés Krisztusért In: Krisztusi Szolidaritás folyóirat, 1999. április, pp. 7-8

Theodozius Rikárd: Szovjet csillag Kína fölött, Budapest, Ferences Missziók Országos Ügyvivősége, 1942, Ferences Világmissziók sorozat 9.

Thun Albin: A magyar misszió végnapjai Kínában, Sajtó alá rend., az előszót írta Fáy Zoltán, Szeged, Agapé Ferences Nyomda és Könyvkiadó, 1997, ISBN 963 458 082 3

Vámos Péter: Két kultúra ölelésében, Magyar jezsuiták a Távol-Keleten, Vámos Péter interjúi, Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, 1997, Anima una-könyvek, ISBN 963 8014 16 4

Vámos Péter: Kína katolikusai az ezredvégen In: Távlatok 46. (1999. Karácsony), pp. 561-572

Vámos Péter: Magyar jezsuiták Kínában In: Korunk folyóirat (Kolozsvár), III. Folyam IX/8. (1998. aug. 3.), pp. 110-116., elektronikus kiadás: letölthető

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában, Budapest, Akadémia Kiadó, 2004, Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 26., ISBN 963 05 7912 X

Vámos Péter: A kommunista valláspolitika és a katolikus misszionáriusok helyzetének alakulása Kínában az 1940-50-es években In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 161-174

Vatikáni Rádió: A kínai katolikusok helyzete In: Távlatok 77. (2007. Magyarok Nagyasszonya), pp. 352-353

Vették a bátorságot In: Krisztusi Szolidaritás folyóirat, 1998. február, p. 4, elektronikus kiadás: letölthető

XVI. Benedek levele a kínai katolikusokhoz In: Távlatok 77. (2007. Magyarok Nagyasszonya), pp. 349-351

 

Zsidó vallás emlékei Kínában

Vámos Péter: Kínai zsidók – zsidók Kínában In: Remény folyóirat, 1999. 3-4. szám, pp. ??? letölthető

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai történelem (a kezdetektől az újkorig):

 

Az ókori Kelet, CD-ROM, Baja, Profi-Média Kft., 2002, Profi-Töri sorozat

Cotterell, Arthur: Kína, Ismerkedjünk meg a császárkori Kína történelmével, a Nagy Fal építésétől kezdve az utolsó császár idejéig!, Ford. Fery Veronika, Budapest, Park Könyvkiadó, 1996, Szemtanú 26., (China), ISBN 963 530 089 1

Csongor Barnabás: Kínai források az ázsiai avarokról, Budapest, Balassi Kiadó - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 1993, Történelem és kultúra 9., ISBN 963 7450 87 4

Ecsedy Ildikó: A kínai állam kezdetei, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1986, Keleti Könyvtár, ISBN 963 05 3668 4

Ecsedy Ildikó: A kínai történelem rejtelmei, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1999, ISBN 963 9024 55 4

Ecsedy Ildikó: A kínai történeti források magyarországi tanulságai, Függelék: A kínai történeti források fordításának gondjai In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 9-20

Ecsedy Ildikó: Kína és szomszédai, Keleti művelődéstörténeti tanulmányok, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1997, ISBN 963 9024 15 5

Ecsedy Ildikó: Kínai császárok és alattvalók, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1992, A Világtörténelem nagy alakjai, ISBN 963 09 3604 6

Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határain, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979, Kőrősi Csoma Kiskönyvtár 16., ISBN 963 05 1769 8

FitzGerald, Patrick: Az ősi Kína, Ford. Pálvölgyi Endre, Budapest, Helikon Kiadó, 1989, A múlt születése, (Ancient China), ISBN 963 207 826 8 / ISBN 963 207 942 6 [HE 239]

Gernet, Jacques: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén 1250-1276, Ford. Gyáros Erzsébet, Budapest, Gondolat Kiadó, 1980, (La vie quotidienne en Chine à la veille de l’invasion mongole 1250-1276), ISBN 963 280 730 8

Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története, Ford. Antóni Csaba, A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte Ecsedy Ildikó, Budapest, Osiris Kiadó, 2001, Osiris Tankönyvek, (Le Monde chinois),ISBN 963 389 111 6

ua.: [javított utánnyomás], Budapest, Osiris Kiadó, 2005, Osiris Tankönyvek, ISBN 963 389 797 1

Hatvany Bertalan: Ázsia lelke, Budapest, Franklin Kiadó, 1935

Hessler, Peter: Kína, Mesélő Shang-kori bronz In: National Geographic Magyarország, I. évfolyam 5. szám (2003. július) pp. 48-71

Kína, Ford. Bíró Ágnes, Budapest, Elektra Kiadóház, 2006, Fedezd fel az ókor világát! Sorozat [5.], (Step into the world of ancient China), ISBN 963 7053 42 5

Kína rövid története, Ford. Forgács Marcell, Budapest, Gondolat Kiadó, 1960

[Luo Guan-zhong, 羅貫中] Lo Kuan-csung: A három királyság története [I-VI. fejezet], Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1987, Történelem és kultúra 4., (三國演義羅貫中 ), ISBN 963 7256 18 0

ua.: 2. jav. kiad., Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1997, Történelem és kultúra 14., ISBN 963 506 121 8

Lóczy Lajos: A Mennyei Birodalom (Khina) története, Lampel Róbert Rt. Könyvkiadó Váll., 1901, A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 2.

dr. Lützner, R. - dr. Schulze, J.: Kína történelme In: Világtörténelmi Kisenciklopédia, Budapest, Kossuth Kiadó, 1973, pp. 381-411

Marco Polo utazásai, Ford. Vajda Endre, Budapest, Gondolat Kiadó, 1963, Világjárók, Klasszikus útleírások III., (I viaggi di Marco Polo)

Maspero, Henri: Az ókori Kína, Ford. Csongor Barnabás, Az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Gondolat Kiadó, 1978, (La Chine antique), ISBN 963 280 595 X

Menzies, Gavin: 1421, Amikor Kína felfedezte a világot, Ford. Babits Péter, Pécs, Alexandra Kiadó, 2003, (1421 The year China discovered the World), ISBN 963 368 644 x

Morby, John E.: A világ királyai és királynői, Az idők kezdetétől napjainkig, Budapest, Maecenas Könyvkiadó, 1991, (Dynasties of the World), ISBN 963 7425 48 9, pp. 293-302

Polonyi Péter: Kína története, Budapest, Kozmosz könyvek, 1988, ISBN 963 11 5620 6

ua.: 2. átd., bőv. kiad., Budapest, Maecenas Könyvkiadó, 1994, Maecenas történelem könyvek, ISBN 963 8469 04 8

Qi Wen: Kína, Általános áttekintés, Ford. Lukács Éva, Peking, Kínai Idegen Nyelvű Kiadó, Budapest, Interpress Kiadó, 1985, (China, A General Survey), ISBN 963 7222 04 9

Richárd Balázs: Egy kínai térkép átírhatja a világtörténelmet, elektronikus dokumentum, SG.hu Hírmagazin, 2006. január 18, letölthető

[Sima Qian, 司馬遷] Sima Qian: A hunok legkorábbi története, A Shiji 110. kötete, Ford. Du Yaxiong [杜亚雄] és Horváth Izabella, Budapest, Magyar Ház, [2002], Magyar Ház könyvek, ISBN 963 9335 03 1 (《史記匈奴列傳》司馬遷著)

ua.: Budapest, Magyar Ház, [2005], ISBN 963 9335 06 1

Salát Gergely: Az Első Császár évkönyvei a Shijiben In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 151-177

Scarpari, Maurizio: Az ősi Kína, A kínai civilizáció a kezdetektől a Tang-dinasztia végéig, Ford. Székely András, Budapest, Officina ’96 Kiadó, 2000, (Antica Cina, La civilitá cinese dalle origini alla dinastia Tang), ISBN 963 9026 53 0

Szegő Iván Miklós: Világörökség lesz a hunok fővárosa?Kínában a magyarokat tartják az utódoknak In: National Geographic, 2004.04.08., elektronikus kiadás: letölthető

Tokaji Zsolt: A régi Kína fegyverei, Budapest, Zrínyi Könyvkiadó, Budapest, Terebess Kiadó, 1997, ISBN 963 327 289 0 letölthető

Tokaji Zsolt: Bombák és aknák a régi Kínában, elektronikus kiadás: Terebess Online, letölthető

Tőkei Ferenc: Az ázsiai termelési mód kérdéséhez, Budapest, Kossuth Kiadó, 1965

ua.: [2.], jav. bőv. kiad. Budapest, Kossuth, 1975, ISBN 963 09 0265 6

Őstársadalom és ázsiai termelési mód, Szerk. Tőkei Ferenc, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1976, Elvek és utak, ISBN 963 270 084 8

ua.: 2., bőv. kiad., Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1982, ISBN 963 271 633 7

Vay Péter: Kelet császárai és császárságai, Budapest, Franklin, 1906

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai történelem (újkor és XX. század):

 

A KKP VIII. országos kongresszusának második ülésszaka, 1958. május 5-23., Kossuth Kiadó, Budapest, 1958

Alekszandrov, I.: A Kínai Népköztársaság új alkotmánya: jelszavak és gyakorlat In: Kína és a maoizmus, Moszkva, Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976, pp. 25-39

Alekszandrov, I.: A népek létérdekeivel ellentétben In: Kína és a maoizmus, Moszkva, Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976, pp. 40-54

Baracs Dénes: Teng Hsziao-ping, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1987, ISBN 963 09 3154 0

Berei Andor: A kínai népforradalom világtörténelmi jelentősége, Budapest, Szikra Irodalmi és Nyomdai Rt, 1950, nincs ISBN szám

Braun, Otto: Menetelés Kínában 1932-1939, Ford. Tandori Dezső, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1975, (Chinesische Aufzeichnungen 1932-1939), ISBN 963 09 0401 2

Bresztovszky Ernő: Negyven kinézerek, Nyugat, 1908, II. pp. 54-56 letölthető

[Chen Jian, 陈兼] Csen Csien: Peking és az 1956-os magyar válság, [Angolból] Ford. Somlai Katalin In: Évkönyv 1996/1997, Budapest, 1956-os Intézet, 1997, pp. 186-195 (Beijing and the Hungarian Crisis of 1956)

Elvin, Mark: Fejlődés és stagnálás a kínai történelemben, Ford. Endreffy Zoltán, Budapest, Kossuth Kiadó, 1977, (The Pattern of the Chinese Past), ISBN 963 09 0735 X

Epstein, I[srael]: Kína forradalma, Ford. Gömöri Endre, Budapest, Szikra Kiadó, 1949, (The Unfinished Revolution in China)

Frank László: Szun Jat-szen élete, Budapest, Móra Könyvkiadó, 1966

Garaudy, Roger: A kínai kérés, Ford. Várkonyi Tibor, Józsa Péter, Előszó: Darvasi István, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968, (La problème chinois)

Gecse Mariann: Gázos szomszédság, Japán háborús bűnök Kínában In: HVG XXV. évfolyam 39. szám (2003. szeptember 27.) pp 41-44

[Глунин, Владимир Иванович] Glunyin, Vlagyimir [Ivanovics]: Szocialista forradalom Kínában, Budapest, Kossuth Kiadó, 1961, (Социалистическая революция в Китае)

Gömöri Endre: A sas és a sárkány, Washington-Peking 1844/1982, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984, Nemzetközi Zsebkönyvtár, ISBN 963 09 2240 1

Hidasi Gábor: Gazdaság és politika a Kínai Népköztársaságban, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979, ISBN 963 09 1422 0

Hu Csiao-mu: A Kínai Kommunista Párt harminc éve, Budapest, Szikra Kiadó, 1952

Imre György: A pekingi szemüveg, Budapest, Kossuth Kiadó, 1973

Ivanov, O.: A szovjet-kínai kapcsolatok: valóság és koholmányok In: Kína és a maoizmus, Moszkva, Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976, pp. 55-68

Jacsó Boglárka: A diplomáciai protokoll sajátosságai a Magyar Köztársaság és Japán, valamint a Kínai Népköztársaság viszonylatában, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2005

[ЕФИМОВ Геронтий Валентинович] Jefimov, Gerontyij V[alentyinovics].: Kína újkori és legújabb kori története, Ford. Kozma Géza, Budapest, Szikra Lap- és Könyvkiadó, 1951, (Новая и Новейшая история Китая)

[Ермашев Исаак Израилевич] Jermasov, Iszaak [Izrailevics]: Kína tegnap és ma, Budapest, Szikra Kiadó, 1953, (Свет над Китаем)

[Ермашев Исаак Израилевич] Jermasov, Iszaak Izrailevics: Szun Jat-szen élete, Ford. Perényi József, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969, (Сунь Ят-Сен)

Jordán Gyula: Kína története, [Budapest], Aula Könyvkiadó, 1999, XX. század, ISBN 963 9215 19 8

Jordán Gyula: Kína: a civil társadalom (újjá)születése In: Társadalmi Szemle, 1995, 50. évf. 6. szám

Jordán Gyula, Tálas Barna: Kína a modernizáció útján a XIX-XX. században, Budapest, Napvilág Kiadó, 2005, ISBN 963 9350 50 8

Józsa Sándor: Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966, Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 2.

[Капица, Михаил Степанович] Kapica M[ihail] Sz[tyepanovics]: Kína, Három évtized, három politika, Ford. Polonyi Péter és Nyírő József, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1982, (КНР: Три десятилетия - три политики политиздат), ISBN 963 09 1993 1

[Кара-Мурза Георгий Сергеевич] Kara-Murza, Georgij Sz[ergejevics]: A nagy kínai parasztháború 1850-1864, Ford. Kozma Géza, Budapest, Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat, 1954, (Тайпины, Великая крестьянская война и тайпинское государство в Китае. 1850-1864)

Kína, Szerk.: Félix Pál, Budapest, Szikra Könyviadó, 1955

Kína és a maoizmus, [Cikkgyűjtemény a szovjet sajtóból], Moszkva, Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976, (Маоистий Китай)

Kína Kommunista Pártjának VIII. kongresszusa, Rövidített jegyzőkönyv, Budapest, Kossuth Kiadó, 1956

Kínai múlt és jelen, Szerk. Pálos Tamás és Polonyi Péter, Budapest, Kossuth Kiadó, 1973

Kavagucsi Judit: Nanking japán szemmel In: HVG XXV. évfolyam 39. szám (2003. szeptember 27.) p. 43

Konrad, Nyikolaj: A történelem értelméről, Budapest, Magvető Kiadó, 1977, Gyorsuló idő

Korkunov, I., Morozov, A., Nyikolszkij, M.: A Kínai Népköztársaság gazdasági helyzete: az 1974-es év adatai In: Kína és a maoizmus, Moszkva, Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976, pp. 69-80

[Kузьмин, B. B.] Kuzmin, V.V.: A kínai kártya, Kína az amerikai imperializmus stratégiájában, Ford. Dalos György, Szüszmann György, Budapest, Kossuth, 1979, Nemzetközi zsebkönyvtár, (Китай в стратегии американского империализма), ISBN 963 09 1568 5

Lengyel Miklós: Peking véres tavasza, Helyszíni beszámoló a diákmozgalom drámai napjairól, Budapest, Háttér Kiadó, Gondolat Könyvkiadó, 1990, ISBN 963 7403 61 2

[Liu Shaoqi, 刘少奇] Liu Sao-csi: A párton belüli harcról, Ford. Gál Éva, Budapest, Kossuth, 1958, nincs ISBN szám

Malraux, Andre: Az ember sorsa, Ford. Réz Pál, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1969, (La Condition Humaine)

ua.: Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988, Olcsó Könyvtár, ISBN 963 15 3675 0

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Válogatott művei I-IV., Budapest, Szikra Kiadó, 1952, 1953, 1954

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung: Válogatott művei V-VI., Budapest, Kossuth, 1978

Mészáros Klára: A fiatalítás jegyébenaz irányvonal nem változik, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2002, Vélemények, kommentrok, információk 43. szám (2002. november 25.)

Mészáros Klára: Elnökválasztás Tajvanon - a szavazatokat újra számlálják, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2004, Vélemények, kommentárok, információk 77. szám (2004. március 25.)

Mészáros Klára: Hongkong a demokráciára szavaz, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2003, Vélemények, kommentárok, információk 62. szám (2003. július 16.)

Mészáros Klára: Stratégiai versenytársak vagy szövetségesek?, Az USA és a Kínai Népköztársaság közötti kapcsolatok, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2002, Vélemények, kommentárok, információk 19. szám (2002. február 22.)

[Miao Zhuhuang, 苗祝皇] Miao Csu-huang: A Kínai Kommunista Párt rövid története, Ford. Szabó Mária, Kossuth Kiadó, Budapest, 1959 (Краткая история коммунистической партии Китая)

Nemere István: Az igazi Sztalin, Mao, a diktátor, Budapest, Anno, [2001], Ez volt a XX. század, [A két mű hátlapjával egybekötve], ISBN 963 9199 02 8

Nyárády Gáborné Dr.: Külgazdasági sajtószemle kínai nyelven, Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1993, Keleti Füzetek 8.

Polonyi Péter: Mi történt?, Tienanmen-tér, ’89, [Budapest], Hírlapkiadó Vállalat, [1991], Tabu, ISBN 963 7328 22 x

Polonyi Péter: Mao, A. Sajti Enikő: Tito, Budapest, Pannonica, 2000, Fekete-fehér, ISBN 963 9252 24 7

Průšek, Jaroslav: A kínai nép szabadságharca, Ford. Úrhegyi Emilia, Budapest, Szikra Kiadó, 1950, (Činský lid v boji za svobodu)

[Pu Yi, 溥仪] Pu Ji: Az utolsó kínai császár voltam, Kínaiból ford. és az utószót írta: Józsa Sándor, Budapest, Kossuth, 1969, (《我的前半生》溥仪 )

ua.: Budapest, Kossuth Kiadó, 1972

ua.: [3., teljes kiadás] Budapest, Láng Kiadó, 1990, ISBN 963 02 5688 6

Rickett, Allyn és Adele: Kémek voltunk Kínában, Ford. Makay György, Budapest, Kossuth Kiadó, 1957, (Prisoners of liberation)

[Шикин, Иосиф Васильевич] Sikin, J[oszif] V[asziljevics], [Сапожников, Борис Григорьевич] Szapozsnyikov, B[orisz] G[rigorjevics]: A távol-keleti győzelem, Budapest, Zrínyi Könyvkiadó, 1978, (Подвиг на дальневосточных рубежах), ISBN 963 326 639 4

Smedley Agnes: A vérző Kína, Budapest, Epocha Kiadó, 1938

Smedley Agnes: Kína harci dala, Budapest, Szikra Kiadó, 1948

Smedley Agnes: Kína visszaüt, Budapest, Szikra Kiadó, 1950

Sorman, Guy: Kifelé a szocializmusból, [Budapest], Editorg, 1991, (Sortir du socialisme), ISBN 963 7438 17 3

[Симонов, Константин Михайлович] Szimonov, Konsztantyin [Mihajlovics]: Harcoló Kína, Budapest, Szikra Kiadó, 1950

Tálas Barna: Japán Kínából nézve: A japán-kínai kapcsolatok In: Japán a kilencevenes években I., Gazdaság, politikai, külkapcsolatok, 1995

Tálas Barna: Kína az ezredfordulón, (China at the Turn of Millennium), Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1998, Keleti Füzetek 22.

Tálas Barna - Jordán Gyula: Kína az új évezred küszöbén, Tanulmányok Kínáról, Budapest, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, 1999, Védelmi tanulmányok, ISBN 963 8117 76 1

Vámos Péter: Együttműködő ellenfelek: Az Egyesült Államok Kína-politikája In: Külügyi Szemle, 2003., [2. évf.] 4. szám, pp. 88-116.

Vámos Péter: EU-Kína kapcsolatok: A fegyverembargó vége? In: Külügyi Szemle, 2005., [4. évf.] 1-2. szám, pp. 181-196

Vámos Péter – Sárdy Lóránt: Kína és Magyarország, 1959 In: História folyóirat, 2003/05-06, letölthető

Várnai Ferenc: A maoisták útja, Budapest, Kossuth Kiadó, 1976

Várnai Ferenc: A maoizmus a nemzetközi kommunista mozgalom ellen, Budapest, Kossuth, 1980, ISBN 963 09 1687 8

Várnai Ferenc: A hosszú meneteléstől az agresszióig, Budapest, Zrínyi Kiadó, 1979, ISBN 963 326 062 0

Vidal, Jean Emile: Jelentés Kínáról, Ford. Fekete Sándor, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1967, (Ou va la Chine?)

Vincze Attila: Kína bel- és külpolitikája a KKP XII. kongresszusának tükrében, Budapest, Magyar Külügyi Intézet, 1983, ISBN szám megj. nélkül

Vlagyimirov, O.: A maoizmus ideológiájának osztályjellege In: Kína és a maoizmus, Moszkva, Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976, pp. 8-24

Vlagyimirov, P[jotr] P[arfjonovics]: Kína különleges körzete, 1942-1945, Ford. Fazekas István és Kassai Csaba, Budapest, Kossuth Kiadó, Uzsgorod, Kárpátia Kiadó, 1976 (Особый район Китая), ISBN 963 09 0589 2

White, Melville J. – Jacoby, A.: Kínában reng a föld, Budapest, Magyar Könyvbarátok Kultúregyesülete, 1949

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai irodalom (klasszikus, a XIX. századig):

 

A fej nélküli szellem [Jüan-kori drámák], Régi kínai komédiák, Vál., ford., az utószót és a jegyzeteket írta Kalmár Éva, a verseket Eörsi István ford., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1978, (《秋胡戲妻》石君寶 著、《看錢奴》鄭廷玉 著、《生金閣》武漢臣 ), ISBN 963 07 0991 0

A hét taoista mester, Kínai elbeszélés, [kínairól angolra] Ford. Eva Wong, [angolról magyarra] Ford. Kiss Zoltán, Budapest, Libruna Kft., 2005, (《七真因果傳》), (Seven Taoist Masters, A Folk Novel of China translated by Eva Wong), ISBN 963 86839 0 2

A kilenc intés [Lianggong jiu jian]《梁公九諫》, Régi kínai históriás elbeszélés, Kínaiból fordította: Kádár Zoltán Dániel, A fordítást az eredetivel egybevetette: Kalmár Éva, Szentendre, Tillinger Péter műhelye, 2002, ISBN 963 440 861 3

A kínai bor dícsérete, 《古代酒頌》, Vál. és kommentálta Tőkei Ferenc, Ford. Eörsi István et al., Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2001, Kínai-magyar füzetek, (《酒賦》鄒陽 、《酒德頌》劉伶 、《搜神記千日酒》、《飲酒-其一、三、七、十四》陶淵明 、《五柳先生傳》陶淵明 、《待酒不至》李白 、《月下獨酌四首》李白 ), ISBN 963 9316 28 8

[Chajiulun]茶酒論 A tea és a bor vetélkedése, Az eredeti kínai szöveg Csongor Barnabás és Donga György fordításával, Tőkei Ferenc jegyzeteivel, Budapest, Balassi Kiadó, 1996, Kínai-magyar könyvek [5.], ISBN 963 506 093 9

A rászedett kísértet, Régi kínai kísértethistóriák és más különös történetek, Vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta: Tőkei Ferenc, Ford. Csongor Barnabás et al., Budapest, Nippon Grafikai Stúdió, 1995, ISBN 963 85356 0 1

A sárkánykirály lánya, Tang-kori történetek, [Angolból] ford. Viktor János, Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1956, (The Dragon King’s Daughter)

A sárkánykirály palotája, Kínai, tibeti … mesék, Ford. Viktor János et al., Vál. Tőkei Ferenc, Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1959, Népek meséi IV.

ua.: 2. kiad., Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1967, Népek meséi

ua.: 3. kiad., [Budapest], Kossuth Könyvkiadó, 1996, ISBN 963 09 3800 6

A szépség szíve, Régi kínai esztétikai írások, Vál., szerk., ford. és a bevezető tanulmányt írta Tőkei Ferenc, A verseket ford. Szerdahelyi István, Budapest, Gondolat Kiadó, 1973

ua.: Budapest, Európa Könyvkiadó, 1984, Mérleg sorozat, ISBN 963 07 3206 8

A Távol-Kelet varázsa, Népmesék, legendák, történetek, Vál., ford., szerk.: Maróczy Magda, [Budapest], Gazella Kiadó, 1999, ISBN 963 85628 1 1

Az olajárus és a kurtizán, Négy elbeszélés a Csin ku csi kuan gyűjteményből, Ford. Kemény Katalin, Az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958, Világirodalmi kiskönyvtár, (《賣油郎獨占花魁》、《灌園叟晚逢仙女》、《錢秀才錯佔鳳凰儔》、《金玉奴棒打薄情郎》)

[Cao Zhi, 曹植] Cao Cse versei, Ford. Csukás István et al., Vál., kínai eredetiből magyar prózára ford., utószóval és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960 (《曹植詩選》 曹植 )

[Cao Xueqin, 曹雪芹] Cao Hszüe-csin, [Gao E, 高鶚] Kao O: A vörös szoba álma I-II., [Franz Kuhn rövidített német szövegéből] ford. Lázár György, A versbetéteket ford. Szerdahelyi István, Az előszót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959, A világirodalom klasszikusai, (Der Traum der roten Kammer), (紅樓夢曹雪芹高鶚 )

ua.: 2. kiad. [egy kötetben], Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962

ua.: 3. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1964, A világirodalom remekei

ua.: 1976

ua.: 1988

[Cao Xueqin, 曹雪芹] Cao Hszüe-csin, [Gao E, 高鶚] Kao O: A vörös szoba álma, [Franz Kuhn rövidített német szövegéből] ford. Lázár György, A versbetéteket ford. Szerdahelyi István, Az előszót írta Tőkei Ferenc, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1975, Horizont Könyvek, (Der Traum der roten Krammer), (紅樓夢曹雪芹高鶚 )

[Shi Nai’an, 施耐庵] Csi Nai Ngan: Vu Szung, a szegénylegény, A kínai eredeti után átköltötte Albert Ehrenstein, A német kiadásból ford. Jankovics András, Budapest, Dante Könyvkiadó, 1943, (水滸傳施耐庵 )

[Qu Yuan, 屈原] Csü Jüan válogatott versei, Ford. Weöres Sándor, A verseket kínaiból magyar prózára ford., utószóval és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954 (《屈原詩選》 屈原 )

[Qu Yuan, 屈原] Csü Jüan: Száműzetés, Ford. Nagy László, Kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959 (離騷屈原 ) letölthető

[Qu Yuan] 屈原, Csü Jüan: [Lisao] 離騷 Száműzetés, Az első nagy kínai költő főművének eredeti kínai szövege Nagy László műfordításával, Tőkei Ferenc kommentárjaival, Budapest, Balassi Kiadó, 1994, Kínai-magyar könyvek letölthető

[Shijing] Dalok Könyve, Si King, Ford. Csanádi Imre et al., Kínai eredetiből magyar prózára fordította és a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957, (《詩經》)

ua.: 2. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959

Franyó Zoltán: Kínai verseskönyv, Bukarest, Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 1959 letölthető

Han mesék, Ford. Striker Judit, A válogatás Zalka Miklós munkája, Budapest, Littoria Könyvkiadó, 1994, (Folk Tales from China), ISBN 963 7854 21 5

[Han Shan, 寒山] Han San: A bölcs vigyor, [Han Shan válogatott versei], Ford. Károlyi Amy, Vál., kínaiból ford. és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt, Károlyi Amy részére a verseket vál., a nyersfordítást készítette, mindkét műfordító verseit az eredetivel egybevetette és az előszót írta Csongor Barnabás, Budapest, Terebess Kiadó, 1997, ISBN 963 85723 7 X [TE 18] letölthető

[Shi Nai’an, 施耐庵] Hsi Nai An (Si Nai-an): Vízparti történet, Athenaeum, Budapest, 1950 (水滸傳施耐庵 )

Japán és kínai költők, Ford. Kosztolányi Dezső, Sajtó alá rend. Réz Pál, [Budapest], Könyvesház Ker. és Kiadói Kft., Budapest, Pantheon Kiadó, 1995, ISBN 963 225 035 4

Képes Géza: Fordított világ, Ford. Képes Géza, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1973, Képes Géza műfordításai, pp. 142-173.

[Jiuge] 《九歌》 Kilenc varázsének (Csü Jüan [Qu Yuan]: Kilenc dal), Az eredet szöveg Weöres Sándor műfordításával, Tőkei Ferenc előszavával, Tokaji Zsolt jegyzeteivel, Budapest, Balassi Kiadó, 1998, Kínai-magyar könyvek [7.], (《九歌》屈原 ), ISBN 963 506 195 1

Kínai és japán költők, Ford. Kosztolányi Dezső, [Bp.], Szépirodalmi Könyvkiadó, [1957], Kosztolányi [Dezső] válogatott műfordításai

ua.: Budapest, Sziget Könyvkiadó, 1999, Sziget verseskönyvek, ISBN 963 8138 39 4

ua.: 2. kiad., Budapest, Sziget Könyvkiadó, 2004, Sziget verseskönyvek, ISBN 963 8138 88 2

 

Kínai és japán versek, Ford. Kosztolányi Dezső, Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Int. Rt., [1940]

ua.: Reprint kiad., [Budapest], Laude Kiadó, 1998, ISBN 963 9120 18 9

Kínai költészet - kínai festményekkel, Budapest, Glória Kiadó, 2000, Faludy Tárlata, ISBN 963 9283 06 1

Kínai költők antológiája, [Eszperantóból magyarra] ford. Papp Tibor, [műfordítás] D. Kovács Éva, [Hajdúszoboszló], [Hírforrás], 2000, (El cina poezio), ISBN 963 00 4392 0 letölthető

Kínai szelence, Ford., a jegyzeteket és a bevezetést írta Illyés Gyula, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958

Klasszikus kínai elbeszélések, Ford. Csongor Barnabás et al., A verseket ford. Kalász Márton et al., Vál. és az előszót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962, A világirodalom klasszikusai

Klasszikus kínai mesék, [Angolból] ford. Striker Judit, Budapest, Nótárius Könyvkiadói GMK, 1991, (Chinese Ancient Fables), ISBN 963 7503 07 2 letölthető

Klasszikus kínai költők I-II., Ford. András László et al., Vál., szerk. és életrajzi jegyzetekkel ellátta Csongor Barnabás (IV-VI. rész) és Tőkei Ferenc (I-III. rész), Az előszót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1967

Kosztolányi Dezső: Kínai és Japán versek, Ford. Kosztolányi Dezső, Révai Kiadó, Budapest, 1931

ua.: Genius, 1932,

ua.: 2. kiad., Genius, 1940,

ua.: Genius, 1942,

ua.: Genius, 1943,

ua.: Genius, 1947,

ua.: Budapest, Magyar Könyvklub, 1999 letölthető

[Guan Hanqing, 關漢卿] Kuan Han-csing: Tou O ártatlan halála, Csao Pen-er, a mentőangyal, Két dráma, Ford. Tőkei Ferenc, Miklós Pál, A verseket ford. Nagy László, Az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958 (《竇娥冤》、《救風塵》關漢卿 )

[Li Xingdao, 李行道] Li Hszing-tao: A krétakör, Dráma, Ford. és az utószót írta Tőkei Ferenc, A verseket ford. Garai Gábor, Budapest, Magyar Helikon, 1960 (《灰闌記》 李行道 )

[Li Yu, 李漁] Li Jü: A szerelem imaszőnyege, Erotikus regény a Ming-korból, Angolból ford. Kiss Imre, Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1989, (《肉浦團》李漁 ), ISBN 963 241 698 8

[Li Bai, 李白] Li Taj-po versei, Ford. András László et al., Vál., az utószót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961 (《李白詩選》 李白 )

[Li Bai, 李白] Li Taj-po, [Du Fu, 杜甫] Tu Fu, [Bai Juyi, 白居易] Po Csü-ji válogatott versei, Ford. András László et al., Vál. és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1976, Lyra Mundi, (《李白、杜甫、白居易詩選》 李白等 ), ISBN 963 07 0730 6

[Liu Zhang, 劉璋] Liu Csang: Csung Kuj, az ördögűző, Ford. Tokaji Zsolt, Budapest, Terebess Kiadó, 1999 (《鐘馗斬鬼傳》劉璋 ), ISBN 963 9147 16 8 [TE 66] letölthető

[Liu Zongyuan, 柳宗元] Liu Cung-jüan: Megszeretem a száműzetést, Ford. Ecsedy Ildikó et al., Budapest, Terebess Kiadó, 1997, ISBN 963 85631 2 5 [TE 7] letölthető

[Liu E, 劉鶚] Liu O: Öreg Can kóborlásai, Ford. és az utószót írta Polonyi Péter, A versbetéteket ford. Csongor Barnabás, Kiss Zsuzsa, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985, (老殘游記劉鶚 ), ISBN 963 07 3612 8

Mostani és régi idők csodálatos látványai (Csin ku csi kuan) [Jin gu qi guan], Ford. Kemény Katalin, A verseket ford. Kalász Márton, Az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960, (今古奇觀選)

Nagy László: Versek és műfordítások II., Versfordítások 1957-1973, Budapest, Magvető, 1975, pp. 551-600

Ó-kínai tanmesék, Ford. Rozsnyai Katalin, Budapest, Littoria Könyvkiadó, 1993, (Wit and Humor from ancient China), ISBN 963 7854 12 6

[Pei Xing, 裴鉶] Pej Hszing: A déltengeri rabszolga, Kínaiból ford., illusztrálta és az utószót írta Tokaji Zsolt, Budapest, Terebess Kiadó, 1999, (裴航、《昆侖奴》、

《聶隱娘》、《陳鸞鳳》、《崔煒》裴鉶 ), ISBN 963 9147 07 9 [TE 43] letölthető

[Bai Juyi, 白居易] Po Csü-ji versei, Ford. Weöres Sándor, Nyersford. és jegyz.: Csongor Barnabás, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952 (《白居易詩選》 白居易 )

[Pu Songling, 蒲松齡] Pu Szung-ling: A pokolbíró, Kísértethistóriák és más különös történetek, Ford. Tőkei Ferenc, 2. átdolg. kiad., Budapest, Nippon Grafikai Stúdió, 1995, (聊齋志異(選集) 蒲松齡 ), ISBN 963 85356 1 X

[Pu Songling, 蒲松齡] Pu Szung-ling: A templom démona, Ford. Tokaji Zsolt, Budapest, Terebess Kiadó, 1997, (聊齋志異(選集) 蒲松齡 ), ISBN 963 85632 3 3, [TE 11] letölthető

[Pu Songling, 蒲松齡] Pu Szung-ling: Furcsa históriák, Ford., az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Magyar Helikon, 1959 (聊齋志異(選集) 蒲松齡 )

Régi kínai kísértetmesék, 《古代鬼記》, Vál. Tőkei Ferenc, Ford. Csongor Barnabás, Kara György, Tőkei Ferenc, Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2001, Kínai-magyar füzetek, (《幽明錄新死鬼》、《列異傳張奮》、《列異傳宗定伯》、《列異傳談生》、《搜神記秦巨伯》、《搜神記干將莫邪》) ISBN 963 9316 27 X

Régi kínai viccek, 《古代笑話》, Vál., ford. Tőkei Ferenc, Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2001, Kínai-magyar füzetek, (《屁文章》、《腹內全無》、《醫生》、《醫屁》、《墜轎底》、《不哭》、《虱子》、《不留客》、《請客》、《和尚》、《遠近》、《懼內(避打)》、《不寡》、《一人好酒》、《好酒》、《好飲》、《善忘》、《廚子》、《僧與士人》、《想得我好》), ISBN 963 9316 26 1

Sarkady Sándor: Régi kínai költők, In: Új Dunatáj, VI. évf. 3. szám, Szekszárd, 2001 letölthető

[Shijing] Si King, Dalok Könyve, Ford. Csanádi Imre et al., [Kínai eredetiből a nyersfordításokat készítette Tőkei Ferenc], Budapest, Európa Könyvkiadó, 1974, Lyra Mundi, (《詩經》), ISBN 963 07 0346 7

ua.: Budapest, Európa Könyvkiadó, 1976, Lyra Mundi,

ua.: 3. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 19??, Lyra Mundi,

ua.: 4. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994, Lyra Mundi, ISBN 963 07 5606 0

[Shi Nai’an, 施耐庵] Si Naj-an: Vízparti történet (Suj hu csuan) I-II., Ford., az előszót és a jegyzeteket írta Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiaó, 1961, A Világirodalom Klasszikusai,  (水滸傳施耐庵 )

[Shi Nai’an, 施耐庵] Si Naj-an: Vízparti történet I-III., Ford., a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás, 2., bőv. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1977, A Világirodalom Remekei, (水滸傳施耐庵 ), ISBN 963 07 1168 0

[Shiwen] 《十問》, Tíz kérdés, [Ford. Vámos Péter] In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 15-41

Száz kínai vers, Bethlen Nyomda, Budapest, 1937 (Ágner Lajos, ford.) letölthető

Szép asszonyok egy gazdag házban (Csin Ping Mej) [Jin Ping Mei], Ismeretlen kínai szerző regénye a XVI. század végéről, [Franz Kuhn német szövegéből] ford. Mátrai Tamás, A verseket ford. Pór Judit, Az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1964, (Kin Ping Meh, oder die abenteurliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen), (金瓶梅)

ua.: 2. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1968, A Világirodalom remekei

ua.: 3. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1971

ua.: 4. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1973

ua.: 5. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1978, ISBN 963 07 0967 8

ua.: [6. kiad.], Budapest, Árkádia Kiadó, 1983, ISBN 963 307 011 2

ua.: Budapest, Fátum-Ars Könyvkiadó, 1993, ISBN 963 8214 33 3

ua.: Budapest, Tercium, 2002, ISBN 963 8453 591

Titkos találkák, Részlet a Szép asszonyok egy gazdag házban című XVI. századi kínai regényből, Ford. Mátrai Tamás, Budapest, Népszava, 1989, Pajzán történetek, (金瓶梅), ISBN 963 322 889 1

[Du Fu, 杜甫] Tu Fu versei, Ford. Illyés Gyula et al., A verseket vál., kínaiból magyar prózára ford., az előszót és a magyarázó jegyzeteket írta Csongor Barnabás, Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1955 (《杜甫詩選》 杜甫 )

[Dong Yue, ] Tung Jüe: Ami a Nyugati utazásból kimaradt, Ford., a jegyzeteket és az utószót írta Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1980, (《西補》 ), ISBN 963 07 2289 5

Tündérek, törpék, táltosok, Tündérmesék a világ minden tájáról, Vál. T. Aszódi Éva, Budapest, Móra Ferencn Könyvkiadó, 1973

[Wang Shifu, 王實甫] Vang Si-fu: A nyugati szoba, Kínaiból ford. és az utószót írta Tőkei Ferenc, A jegyzeteket írta Csongor Barnabás, A verseket ford. Károlyi Amy, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960, (西廂記王實甫 )

Virágok árnya a függöny mögött, Ismeretlen kínai szerző regénye, [Franz Kuhn német szövegéből] Ford. Mátrai Tamás, A verseket ford. Pór Judit, Az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1965, (Mondfrau und Silbervase) (《隔帘花影》)

Virágos gyertyák avagy egy jó házasság története, Kínai regény a XVII. századból, [Franz Kuhn német szövegéből] ford. Varga Ilona, A verseket ford. Károlyi Amy, Az előszót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959, (Eisherz und Edeljaspis, oder die Geschichte einer glücklichen Gattenwahl), (《好逑傳》)

ua.: [két kötetben] Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961, Olcsó Könyvtár 19-20.

ua.: 2. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1969, A Világirodalom Remekei

ua.: 3. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1974, ISBN 963 07 0315 7

[WU Cheng’en, 吳承恩] Vu Cseng-en: Nyugati utazás avagy a majomkirály története I-II., Ford., a jegyzeteket és a bevezetőt írta Csongor Barnabás, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1969, (西游記吳承恩 )

ua.: 2. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1980, ISBN 963 07 2234 8

[Wu Jingzi, 吳敬梓] Vu Csing-ce: Írástudók [Rulin waishi], Kínai eredetiből ford. s az utószót írta Polonyi Péter, A szöveget a kínai eredetivel egybevetette s a jegyzeteket írta Ecsedy Ildikó, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1966, (儒林外史吳敬梓 )

Weöres Sándor: A lélek idézése, Műfordítások, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958

Zenepalota (Jo Fu), Ford. Fodor András et al., Vál., kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959 (樂府詩)

 

A fentieken túl érdemes megnézni a Világirodalmi Lexikon kínai tárgyú címszavait

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai irodalom (modern, a XIX. századtól):

 

[Ai Wu, 艾芜] Aj Vu: Vad hegyek között, Ford. Józsa Sándor, A fordítást átdolg. Institoris Irén, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958 (《山野》艾芜 )

[Cao Yu, 曹禺] Cao Jü: Pekingi emberek, Dráma három felvonásban, Ford. és az utószót írta Mészáros Vilma, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961 (北京人曹禺 )

[Cao Yu, 曹禺] Cao Jü: Zivatar, Színmű négy felvonásban, Kínai eredetiből ford. és az utószót írta Miklós Pál, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959 (《雷雨》曹禺 )

[Cao Ming, 草明] Cao Ming: Energia, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1951 (《原动力》草明 )

[Zeng Bu, ] Ceng Pu: Virág a bűn tengerében, [Oroszból] ford. Háy Gyula, A verseket Polonyi Péter kínaiból készült prózája alapján ford. Szerdahelyi István, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962, (Цветы в море зла, Перевод В. Семанова), (孽海花 )

ua.: 2. kiad., Budapest, Európa Könyvkiadó, 1988, ISBN 963 07 4685 9

[Zhang Rong, 张戎] Chang, Jung, Halliday, Jon: Mao, Az ismeretlen történet, Ford. Frank Orsolya, Latorre Ágnes, Révész Ágota, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2006, (Mao, The Unknown Story), ISBN 963 07 8158 1

[Zhang Rong, 张戎] Chang, Jung: Vadhattyúk, Kína három lánya, [Angolból] ford. Kalmár Éva [1-13. fej.], Révész Ágota [14-28. fej.], Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994, (Wild Swans, Three Daughter of China), (《鸿》张戎 ), ISBN 963 07 5680 3

ua.: Budapest, Magyar Könyvklub, 1995, ISBN 963 548 129 2

ua.: Budapest, Európa Könyvkiadó, 2002, ISBN 963 07 6890 9

ua.: Budapest, Európa Könyvkiadó, 2006, ISBN 963 07 8148 4

[Zhao Shuli, 赵树理] Csao Su-li: Kis Er-hei házassága, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952, (《小二黑结婚》赵树理 )

[Zhao Shuli, 赵树理] Csao Su-li: Li Ju-caj dalocskái, Kínaiból ford. Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959, (《李有才板话》赵树理 )

[Zhao Shuli, 赵树理] Csao Su-li: Változás Lic Jac Zsuanban, Révai, Budapest, 1950 (《李家庄的变迁》赵树理 )

Cheng Tcheng: Egy kínai anya, Ford. Pap László, Budapest, Biblioteca, é.n., (Ma Mère)

[Zheng Nian, 郑念] Cheng, Nien: Élet és halál Sanghajban, Ford. Németh Ferenc, Budapest, Novotrade Kiadó, 1989, (Life and Death in Shanghai), ISBN 963 585 035 2

ua.: [Pécs], Alexandra Kiadó, 1995, ISBN 963 8086 99 8

[Zhou Libo, 周立波] Csou Li-po: Orkán, Ford. Somogyi Györgyné, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1951 (《暴风骤雨》周立波 )

[Dai Sijie, 戴思杰] Dai Sijie: Balzac és a kis kínai varrólány, Ford. Gulyás Adrienn, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2002, (Balzac et la Petite Tailleuse Chinoise), ISBN 963 07 7130 6

[Dai Sijie, 戴思杰] Dai Sijie: A Di-komplexus, Ford. Tótfalusi Ágnes, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2006, (Le Complexe de Di), ISBN 963 07 8159 x

[Ding Ling, 丁玲] Din Lin: Felkelt a nap a Szangan folyó felett, Budapest, Szikra, 1950 (《太阳照在桑干河上》丁玲 )

[Jin Xuefei, 金雪飞] Ha Jin: Várakozás, Ford. Loósz Vera, Budapest, Ulpius-ház Könyvkiadó, 2000, (Waiting), (《等待》哈金 ), ISBN 963 85931 6 4

[He Jingzhi, 贺敬之] Ho Csing-cse, [Ding Yi, 丁毅] Ting Ji: A fehér hajú lány, A prózai részeket Galla Endre, a verseket Molnár Imre ford., Az utószót írta Galla Endre, Budapest, Magyar Helikon, 1961, (《白毛女》贺敬之、丁毅 执笔)

[Hong Ying, 虹影] Hong Ying: A szerelem művészete, [igaz történet alapján], Ford. Sipos Kitti, [Budapest], Jokerex, 2004, Világsiker sorozat, (K : The Art of Love), (K), ISBN 963 9368 32 6

Kína 1958, A nagy kohó, Ford. Árvay János et al., Az utószót írta Galla Endre, Budapest, Európa Kiadó, 1959, Modern könyvtár 26.

[Gu Hua, 古华] Ku Hua: Hibiszkuszháza, Ford. és az utószót írta Polonyi Péter, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1987, (《芙蓉镇》古华 ), ISBN 963 07 4514 3

[Kong Jue, 孔厥] Kung Csüe, [Yuan Jing, 袁静] Jüan Csin: Új hősök, Oroszból ford. Zalai Edvin, Budapest, Ifjúsági Könyvkiadó, 1954, (《新儿女英雄》孔厥、袁静 合作)

[Guo Moruo, 郭沫若] Kuo Mo-zso: Csü Jüan, Tragédia öt felvonásban, Kínai eredetiből ford. és az utószót írta Miklós Pál, Budapest, Európa Könyvkiadó, 195[8?]9 (《屈原》郭沫若 )

[Guo Moruo, 郭沫若] Kuo Mo-zso: Egyetemi éveim, Kínai eredetiből ford. és a jegyzeteket írta Miklós Pál, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962 (《学生时代》郭沫若 )

[Guo Moruo, 郭沫若] Kuo Mo-zso: Ifjúkor, Kínai eredetiből ford. Miklós Pál, A jegyzeteket írta Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961, (《少年时代》郭沫若 )

[Lao She, 老舍] Lao Sö: A tigriskisasszony meg a férje, Kínai eredetiből ford. Miklós Pál, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1957 (《骆驼祥子》老舍 )

[Lao She, 老舍] Lao Sö: Fekete Li és Fehér LiA holdsarló, Kínaiból ford. Lomb Kató, Az utószót írta Miklós Pál, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959 (《黑白李》、《月牙儿》老舍 )

[Lao She] Lao Sö: Macskaváros krónikája, Ford. és az utószót írta Galla Endre, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1981, (《猫城记》老舍 ), ISBN 963 07 2318 2

[Lao She, 老舍] Lao Sö: Teaház, Színmű három felvonásban, Kínaiból ford. s az utószót írta Miklós Pál, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1960, (《茶馆》老舍 )

[Liu Fulian, 刘福莲] Lau, Evelyn: Szökevény, Egy utcagyerek naplója, Ford. Nagy Veronika, Budapest, Konkrét Könyvek, 2005, (Runaway, Diary of a Street Kid), ISBN 963 86486 9 4

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Mi, kínaiak, Budapest, Révai Nyomda és Kiadó, é.n. (My Country and My People), (《吾国与吾民》(散文集) 林语堂 )

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Mi, kínaiak, Ford. és az utószót írta Mártonffy Attila, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1991, (My Country and My People), (《吾国与吾民》(散文集) 林语堂 ), ISBN 963 07 5337 5

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Mi, kínaiak, Ford. Kulcsár Dalma és Sümegi Balázs, Budapest, Tercium, 2002, (My Country and My People), (《吾国与吾民》(散文集) 林语堂 ), ISBN 963 8453 58 3

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: A bölcs mosoly, [Angolból] ford. Benedek Marcell, Budapest, Révai [Nyomda], 1939, (The Importance of Living), (《生活的艺术》林语堂 )

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1940

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1940

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1941

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1942

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1943

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1944

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1946

ua.: Budapest, Révai [Nyomda], 1947

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Az élet sója, avagy az élet megélésének fontosságáról, [Angolból] ford. Pavlov Anna, Budapest, Tercium, 2000, (korábban: A bölcs mosoly), (The Importance of Living), ISBN 963 8453 49 4

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Egy múló pillanat, [Angolból] Ford. Pünkösti Andor, Budapest, Révai [Nyomda és Kiadó], 1945, (Moment in Peking), (《京华烟云》林语堂 )

ua.: Budapest, Árkádia Kiadó, 1990, ISBN 963 307 162 3

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Falevél a viharban, Ford. Németkéry Zoltán, Budapest, Révai Nyomda és Kiadó, 1945, (Leaf in the Storm) (《暴风雨中之落叶》林语堂 )

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Méz és bors, [Angolból] ford. Hertelendy István, Budapest, Révai [Nyomda és Kiadó], 1943, (With Love and Irony), (《热爱和冷嘲》(散文集) 林语堂 )

ua.: [Bp.], Filum Kiadó, [2002], ISBN 963 9351 17 2

[Lin Yutang, 林语堂] Lin Yutang: Fehérek és színesek, Budapest, Révai Nyomda és Kiadó, 1943, 1947, 1949 (Between tears and laughter), (《眼泪与笑之间》(论文集) 林语堂 )

[Liu Qing, 柳青] Liu Csing: A kezdet kezdete, Ford. Éliás Béláné (Hszie Kun-hua), Budapest, Európa Könyvkiadó, 1963 (《创业史》柳青 )

[Liu Baiyu, 白羽] Lju Paj-jü: A három harcos, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951 (《无敌三勇士》白羽 )

[LU Xun, 鲁迅] Lu Hszin: A-Q hiteles története, Válogatott elbeszélések, Ford. R. Bakonyi Vali et al., A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a fordításokat az eredeti kínai szövegekkel egybevetette Mészáros Vilma, Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1956, A Világirodalom Klasszikusai,  (《阿Q正传》鲁迅 )

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: A vihar visszhangja, [Elbeszélések, kisebb írások, cikkek], [Oroszból] Ford. Makai Imre, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszün: Irodalom, forradalom, társadalom, Irodalompublicisztikai írások, Vál. és ford., az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1981, ISBN 963 07 2552 5

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: Szülőföldem, Elbeszélések, Ford. Gyöngyi László, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1951, (《故乡》鲁迅 )

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: Régi mesék mai szemmel, Kínaiból ford. és az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1959, A Világirodalom Klasszikusai, (《故事新编》鲁迅 )

[Lu Xun, 鲁迅] Lu Hszin: Vadfüvek, Versek prózában, Ford., az utószót és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, [Budapest], Magyar Helikon, 1961 (《野草》鲁迅 )

[Ma Feng, 马烽] Ma Feng – [Xi Rong, 西戎] Hszi Zsung: A lüliangi hegyekben, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952 (《吕梁英雄传》 马烽、西戎 )

[Mao Zedong, 毛泽东] Mao Ce-tung huszonegy verse, Ford. Weöres Sándor et al., A nyersfordítás, a jegyzetek és az utószó Józsa Sándor munkája, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1959 (《诗二十一首》毛泽东 ) letölthető

[Mao Dun, 茅盾] Mao Tun: A selyemhernyó, A nyersfordítást Józsa Sándor készítette, A szöveget gondozta és az utószót írta Wessely László, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1958, (《春蚕》茅盾 )

[Mao Dun, 茅盾] Mao Tun: Éjfél, [Angolból] ford. Szíjgyártó László, Az előszót írta Galla Endre, Budapest, Magvető Kiadó, 1977, Világkönyvtár, (Minuit), (《子夜》茅盾 ), ISBN 963 270 526 2

[Mao Dun, 茅盾] Mao Tun: Hajnal előtt, Ford. Kemény Ferenc, Budapest, Új Magyar Könyvkiadó, 1955 (《子夜》茅盾 )

Mennék én utánad, Kínai szerelmes versek, Vál. és az előszót írta Baranyi Ferenc, [Budapest], General Press, [2001], Szép versek, szép köntösben, ISBN 963 9282 50 2

[Min, Anqi, 闵安琪] Min, Anchee: Katherine, Ford. Császár Mariann, Tiara Rt., 2001, (Katherine), (《卡瑟琳》闵安琪 ), ISBN 963 00 6737 4

[Min, Anqi, 闵安琪] Min, Anchee: Madame Mao, Ford. Tóth Zsuzsa, Tiara Rt., 2001, (Becoming Madame Mao), (《江青传》 闵安琪 ), ISBN 963 00 6034 5

[Min, Anqi, 闵安琪] Min, Anchee: Vörös azalea, Élet és szerelem Kínában, Ford. Burns Katalin, Tiara Rt., 2001, (Red Azalea), (《红杜鹃》闵安琪 ), ISBN 963 008085 0

Modern kínai költők, Ford. Demény Ottó et al., Vál. s kínaiból magyar prózára ford. Galla Endre és Miklós Pál, A jegyzeteket írta Galla Endre, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1961

[Mo Ying-feng, 莫应丰] Mo Jing-feng: Túl szép a menyasszony, Ford. Polonyi Péter, Budapest, Kossuth Kiadó, 1987, Nők Magazinja Kiskönyvtára, (《难与人言的故事》莫应丰 ), ISBN 963 09 2822 1

Modern kínai tanmesék, [Németből] ford. Striker Judit, Budapest, Littoria Könyvkiadó, 1993, (Moderne chinesische Fabeln), ISBN 963 7854 11 8

[Nie Hualing, 聂华苓] Nie Hua-ling: Két asszony Kínából, [Angolból] ford. Rakovszky Zsuzsa, Az utószót írta Tóth Éva, Budapest, Magvető Kiadó, 1986, Világkönyvtár, (Two women of China, Mulberry and Peach), (《桑青与桃红》聂华苓 ), ISBN 963 14 0905 8 [MA 5085]

Nők egy fedél alatt, Mai kínai kisregények, Vál., ford. és az életrajzi jegyzeteket írta Zombory Klára, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2003, (《妻妾成群》苏童 著、《世事如烟 余华 著、《一地鸡毛》刘震云 著、《虚构》马原 著、《爸爸爸》韩少功 ), ISBN 963 07 7314 7

[Ouyang Shan, 欧阳山] Ou-jang San: A nép szolgája, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952 (《高干大》欧阳山 )

[Ba Jin, 巴金] Pa Csin: A család, Regény, Ford. Lomb Kató, A jegyzeteket írta Csongor Barnabás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1957 (《家》巴金 )

[Ba Jin, 巴金] Pa Csin: A nyugalom kertje, Ford. Pálos István, Az utószót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1962 (《憩园》巴金 )

[Ba Jin, 巴金] Pa Csin: Az örök élet tornya, [Elbeszélések], Ford. Pálos István, [Budapest], Európa Könyvkiadó, 1959, (《长生塔》巴金 )

[Pu Yi, 溥仪] Pu Ji: Az utolsó kínai császár voltam, Kínaiból ford. és az utószót írta: Józsa Sándor, Budapest, Kossuth, 1969, (《我的前半生》溥仪 )

ua.: Budapest, Kossuth, 1972

ua.: [3., teljes kiadás] Budapest, Láng Kiadó, 1990, ISBN 963 02 5688 6

[Qiu Xiaolong, 裘小龙] Qiu Xiaolong: Egy vörös hősnő halála, [Regény], Ford. Uram Tamás, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2002, (Death of a Red Heroine), ISBN 963 07 7215 9

[Shao Zinan, 邵子南] Sao Ci-nan: Mindenütt aknák, Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1951 (《地雷阵》邵子南 )

[Shen Rong, 谌容] Shen Rong: Az élet derekán, Kisregény, Ford. Krasznai Márton, Az utószót Kalmár Éva írta, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1989, Modern Könyvtár, (《人到中年》谌容 ), ISBN 963 07 4940 8

[Tan Enmei, 谭恩美] Tan, Amy: A Mennyei Örömök Klubja, Ford. Arató Katalin, Budapest, Geopen Könyvkiadó, 2006, (The Joy Luck Club), ISBN 963 9574 73 2

[Tan Enmei, 谭恩美] Tan, Amy: A száz titkos érzék, Ford. Ladányi Katalin, Budapest, Magyar Könyvklub, 2003, (The Hundred Secret Senses), ISBN 963 547 811 9

[Tan Enmei, 谭恩美] Tan, Amy: Tűzisten asszonya, Ford. Tandori Dezső, Budapest, JLX Kiadó, 1994, (The Kitchen God’s Wife), ISBN 963 7822 65 9

[Tian Jian, 田间] Tien Csien: Egy kordé története, Ford. Kormos István, A nyersfordítást készítette Csonka Ernő, Nagy Bálint, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1954 (《赶车传》田间 )

[Tian Han, 田汉] Tien Han: Egyfelvonásosok, Dokumentumok a kínai polgárháború korszakából, az 1920-30-as évekből, Ford. Ecsedy Ildikó, Tőkei Ferenc, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1989, Történelem és kultúra 7., (《咖啡点之一夜》、

《南归》、《洪水》、《江村小影》 田汉 ), ISBN 963 7450 67 x

Új kínai elbeszélők, Ford. Csanádi Imre et al., Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952

[Wang Lulu, 王露露] Wang, Lulu: Tavirózsa Színház, Egy kínai lány visszaemlékezései, [Németből] ford. Nagy Imre, Budapest, Trivium, 2001, (Lelietheater), ISBN 963 9367 08 7

[Wang Meng, 王蒙] Vang Meng: A csirizgyár igazgatója, Elbeszélések, Ford. Polonyi Péter, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1985, Modern könyvtár, (《悠悠寸草心》、《最宝贵的》、《蝴蝶》、《说客盈门》、《春之声》 王蒙 ), ISBN 963 07 3529 6

[Wei Hui, 卫慧] Wei Hui: Shanghai Baby, Igaz történet szerelemről, szexről és önmagunk megtalálásáról, Budapest, Bestline, 2001, (Shanghai Baby), (《上海宝贝》 卫慧 ), ISBN 963 528 546 9

 

A fentieken túl érdemes megnézni a Világirodalmi Lexikon kínai tárgyú címszavait

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai irodalom-, művészet- és kultúrtörténet:

 

A forradalmi Kína fametszetei, Művészeti Alkotások N. V., 1950

A terrakotta hadsereg, Az első kínai császár agyaghadserege, Szerk. Roberto Ciarla, Ford. Leyrer Ginda, Pécs, Alexandra, 2005, (The eternal army), ISBN 963 369 273 3

A Tíz Bambusz Csarnoka, Könyv- és nyomdászattörténeti kiállítás a Kínai Nemzeti Könyvtár kincseiből, The Ten Bamboo Studio, Ancient Rare Books with Block Printing and other Treasures from the Collection oh the National Library of China, 《書墨香》中國古代版刻印刷珍品展,  中國國家圖書館, Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, National Széchenyi Library, 2003, ISBN 963 200 471 x

Bányász Edit: Kínai irodalom a népköztársaság első évtizedeiben [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Bányász Edit: Az „Új Érzék” irodalmi társaság rövid története In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 110-132

Chinart, Kínai kortárs művészet /Chinese Contemporary Art, 《中国当代艺术》, [Az azonos című kiállítás buletinje], Budapest, Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Művészeti Múzeum, 2003

Cotterell, Maurice M.: Az agyagharcosok, A császár seregének titkos jelei, Ford. Tamás Gábor, [Debrecen], Gold Book, [2004], (The terracotta warriors), ISBN 963 425 010 6

[Sheng Cheng, 盛成] Cheng Tcheng: Egy kínai anya, Ford. Pap László, Budapest, Biblioteca, é.n., (Ma Mère)

Csibra Zsuzsanna: Buddhista barlangtemplomok faragott Buddha-szobrai az Északi Wei-dinasztia korából [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994

Csongor Barnabás: Emberi világ egy kínai regényben In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 44-56

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa, Ford. Salát Gergely (1-3. fejezet), Antóni Csaba (4-10. fejezet), A fordítást az eredetivel egybevetette Antóni Csaba, Salát Gergely, Budapest, Osiris Kiadó, 2002, (The Chinese Experience) ISBN 963 389 322 4

Demény István Pál: Kínai és magyar dalok hasonlóságai In: Honismeret 1993. 2. szám,

ua.: Demény István Pál: Táltosok, kerekek, lángok, Csíkszereda, Pallas-Akadémiai Kiadó, 1999, pp. 11-16

[Du Yaxiong, 杜亚雄] Du Ya-xiong: Rokon vonások a magyar és észak-kínai népzene között, Ford. Végvári József, Debrecen, Dél-nyírségi Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, 1998, Főnix Könyvek sorozat, ISBN 963 03 6079 9

Ecsedy Ildikó: A magyar „Attila sírja” hagyomány keleti hátteréről In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 205-219

Ecsedy Ildikó: Ex oriente lux, Bevezetés a régi Kína társadalmának és kultúrájának történetébe, Tanulmányok Kínáról Európa ókorában, Miskolc, Miskolci Bölcsész Egyesület, 1992, Keleti művelődéstörténeti tanulmányok 1.

Ecsedy Ildikó: Hétköznapok és ünnepek a régi Kínában, Budapest, Corvina, 1990, Irisz [sorozat], ISBN 963 13 2894 5

Fajcsák Györgyi: A kínai buddhizmus művészete a 10-19. században, Budapest, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 1994, A buddhizmus művészete 1., ISBN 963 7098 40 2

Fajcsák Györgyi: A lélek útja a túlvilágra: A Song-kor (960-1279) taoista túlvilágkép-ábrázolása urnavázák vallomása alapján In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 22-36

Fajcsák Györgyi: Az irodalmi hagyomány és az archaizálás néhány kérdése a kínai kerámiaművességben In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 276-291

Fajcsák Györgyi: A Ming-bútor, A kínai bútorművesség fénykora a 16-18. században, Budapest, Terebess, 2001, ISBN 963 9147 38 9 letölthető

Felvinczi Takács Zoltán: A Kelet művészete, Budapest, Dante Kiadó, 1943

Felvinczi Takács Zoltán: Buddha útján a Távol-Keleten I., Budapest, Révai Kiadó, 1938, pp. 148-153

ua.: Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990 (az 1938-as kiadás hasonmás kiadása), ISBN 963 05 5602 2

Felvinczi Takács Zoltán: Buddha útján a Távol-Keleten II., Budapest, Révai Kiadó, 1938, pp.5-121

ua.: Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990 (az 1938-as kiadás hasonmás kiadása), ISBN 963 05 5603 0

Ferenczy Mária: Kína kultúrája magyarul (Válogatás az utolsó harmincöt év könyvterméséből), Függelék: Harmincöt év prózafordítói és nyersfordítói kínai eredetiből; Harmincöt év kínai műfordítói; A kiállított könyvek jegyzéke In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 83-95

Halzer Györgyi: Válogatás a császári Kína és Japán díszítő motívumaiból, Kína és Japán, Budapest, Komáromy Publ., 2003, Díszítőművészeti mintakönyv 3., ISBN 963 86423 2 7

Hamar Imre: Buddhista kommentárirodalom Kínában In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 253-275

Hatvany Bertalan: Ázsia lelke, Budapest, Franklin, 1935

Horváth Tibor: Kína szobrászata, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1955, Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára 7.

Horváth Tibor: Ázsia művészete a Budapesti Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményében, Budapest, Képzőművészeti Alap, 1954

Kalmár Éva: A kínai színjáték és a magyar színpad In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 21-26

Kalmár Éva: Mutatványok és átváltozások, A kínai színjáték előtörténetéből In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 92-109

Kádár Zoltán Dániel: A kilenc intésről In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 66-91

Kárpáti Andrea: India, Kína, Japán és a prekolumbián Amerika művészete 7-8. o., Pécs, JPTE PSZM Projekt Programiroda, 1997

Kárpáti Andrea: Művészettörténet IV., India, Kína, Japán és a prekolumbián Amerika művészete, Pécs, JPTE PSZM Projekt Programiroda, Budapest, Tárogató Kiadó, 1995

Kárpáti János: Kelet zenéje, Budapest, Zeneműkiadó, 1981, ISBN 963 330 375 3

ua.: Budapest, Gemini Budapest Kiadó, 1998, ISBN 963 8168 30 7

Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, Történelem és kultúra 2.

Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, Sinológiai Műhely 4., ISBN 963 506 559 0

Kinaiak a színházról, Ford. Miklós Pál, Budapest, Színháztudományi Intézet, 1960, Korszerű szinház, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Színházművészeti szakosztályának Kiskönyvtára [16.]

Major Kornélia: Mérleg és ökrösszekér: irodalom és társadalom Taiwanon az 1920-30-as években In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 133-150

Mártonfi Ferenc: Az írástól a versig, [Különböző kiadóknál megjelent tanulmányok hasonmás kiadása], Budapest, Kőrösi Csoma Társaság, 1992, Keleti értekezések 4.

Mészáros Klára: Kína-kutatás a Világgazdasági Intézetben In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 74-77

Miklós Pál: A kínai művészet és műgyűjtés hazánkban In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 27-30

Miklós Pál: A sárkány szeme, Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába, Budapest, Corvina Kiadó, 1973

Miklós Pál: A tunhuangi Ezer Buddha barlangtemplomok, Budapest, Magyar Helikon, 1959

Miklós Pál: A Zen és a művészet, Budapest, Magvető Kiadó, 1978, Gyorsuló idő, ISBN 963 270 689 7

ua.: Szeged, Lazi Bt., 2000, ISBN 963 9227 40 4

Miklós Pál: Csi Paj-si (1862-1957), Budapest, Képzőművészeti Alap, 1962, A művészet kiskönyvtára XXXIII.

Miklós Pál: Kína művészete, Vezető a Keletázsiai Művészeti Múzeum Kína Múzeumának kiállításához, Budapest, Iparművészeti Múzeum, 1956

Miklós Pál: Kína művészete / Chinese Arts, Budapest, Iparművészeti Múzeum Rath György Múzeuma, 1982

Miklós Pál: Tus és ecset, Kínai művelődéstörténeti tanulmányok, Budapest, Liget Könyvek, 1996, ISBN 963 7907 52 1

Oláh Csaba: Kínai irodalom, kínai nyelv és a gozan-szerzetesek a középkori Japánban In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 292-312

[Образцов, Сергей Владимирович] Obrazcov, Sz[ergej Vlagyimirovics]: A kínai színház, Ford. Siklósi Mihály, Budapest, Gondolat Kiadó, 1960, (Театр китайского народа)

Pajor Géza: Kínai kerámiaművészet, Budapest, Népművészeti Propaganda Iroda, 1973

P. Szabó Sándor: Újonnan felfedezett ókori kínai szövegleletek In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 192-204

Rajkai Zsombor: Történelem és irodalom: képzelet és valóság a kínai elbeszélő irodalomban In: Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, pp. 178-191

Szabolcsi Bence: Zenei tanulmányúton Kínában, Budapest, MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály, [1954?], Klny. a MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei VIII. kötet 1/4

Távol-keleti festmények és kalligráfiák a Prágai Nemzeti Galéria gyűjteményéből, Rendezte Oldrich Král, A katalógust szerk. Miklós Pál, Ford. Kozlovszky Kázmér, Budapest: kiadási hely megj. nélkül, 1987

Thilo Thomas: Hagyományos kínai építészet, Ford. megj. nélkül, Budapest, Corvina Kiadó, 1985, (Klassische chinesische Baukunst), ISBN 963 13 1172 4

Tőkei Ferenc: A kínai elégia születése, K'ü Jüan és kora, Budapest, Akadémiai, 1959, Esztétikai Kiskönyvtár

ua.: Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1986, Esztétikai Kiskönyvtár, ISBN 963 09 2827 2

Tőkei Ferenc, Miklós Pál: A kínai irodalom rövid története, Budapest, Gondolat Kiadó, 1960

Tőkei Ferenc: Műfajelmélet Kínában a III-IV. században, Liu Hie elmélete a költői műfajokról, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967

Tőkei Ferenc: Sinológiai műhely, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1974, Elvek és utak

Tőkei Ferenc: Vázlatok a kínai irodalomról, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1970, Esztétikai Kiskönyvtár

Tőkei Ferenc: A régi kínai „hálószobai” tankönyvekről In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Válogatta és bevezetéssel ellátta Tőkei Ferenc, A jegyzeteket írta Vámos Péter, Fordította Tőkei Ferenc, Vámos Péter, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 7-14

[Bacильeв, Лeoнид Cepгeeвич] Vasziljev, L[eonyid] Sz[ergejevics]: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában, Ford. Kovács Zoltán, A fordítást ellenőrizte és a jegyzeteket kiegészítette dr. Ferenczy Mária, Budapest, Gondolat Kiadó, 1977, (Культы, религии, традиции в Китaе), ISBN 963 280 475 9

Várnai András: A Kína-kép változásai a magyar történelmi szemléletben (Szemelvények a kezdetektől századunkig) In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 31-43

 

A fentieken túl ajánlható még az Iparművészeti Múzeum évkönyvei közül számos kötet, különösen a VII (1964), VIII (1965), X (1967), XIII (1971)

 

vissza a lap tetejére

 

Kétnyelvű könyvek (kínai-magyar):

 

A szeretkezés kínai tankönyveiből, Válogatta és bevezetéssel ellátta Tőkei Ferenc, A jegyzeteket írta Vámos Péter, Fordította Tőkei Ferenc, Vámos Péter, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, Történelem és kultúra 16., (《十問》、《合陰陽》、《天下至道談》、《素女經•玄女經》、《洞玄子》), ISBN 963 506 241 9

A kínai bor dícsérete, 《古代酒頌》, Vál. és kommentálta Tőkei Ferenc, Ford. Eörsi István et al., Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2001, Kínai-magyar füzetek, (《酒賦》鄒陽 、《酒德頌》劉伶 、《搜神記千日酒》、《飲酒-其一、三、七、十四》陶淵明 、《五柳先生傳》陶淵明 、《待酒不至》李白 、《月下獨酌四首》李白 ), ISBN 963 9316 28 8

[Chajiulun]茶酒論 A tea és a bor vetélkedése, Az eredeti kínai szöveg Csongor Barnabás és Donga György fordításával, Tőkei Ferenc jegyzeteivel, Budapest, Balassi Kiadó, 1996, Kínai-magyar könyvek [5.], ISBN 963 506 093 9

[Jiuge] 《九歌》 Kilenc varázsének (Csü Jüan [Qu Yuan]: Kilenc dal), Az eredet szöveg Weöres Sándor műfordításával, Tőkei Ferenc előszavával, Tokaji Zsolt jegyzeteivel, Budapest, Balassi Kiadó, 1998, Kínai-magyar könyvek [7.], (《九歌》屈原 ), ISBN 963 506 195 1

[Qu Yuan] 屈原, Csü Jüan: [Lisao] 離騷 Száműzetés, Az első nagy kínai költő főművének eredeti kínai szövege Nagy László műfordításával, Tőkei Ferenc kommentárjaival, Budapest, Balassi Kiadó, 1994, Kínai-magyar könyvek

A kilenc intés [Lianggong jiu jian]梁公九諫, Régi kínai históriás elbeszélés, Kínaiból fordította: Kádár Zoltán Dániel, A fordítást az eredetivel egybevetette: Kalmár Éva, Szentendre, Tillinger Péter műhelye, 2002, ISBN 963 440 861 3

[Kong-zi] 孔子, Konfuciusz: [Lunyu] 論語 Beszélgetések és mondások, A kínai szövegeket vál., gond. éa magyarra ford., valamint a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc, Budapest, Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 2001, ISBN 963 446 168 9

[Lao-zi] , Lao-ce: [Daodejing] 道德經 Az Út és Erény Könyve, Versbe fordította Weöres Sándor, Kínaiból magyar prózára fordította és kommentálta Tőkei Ferenc, Budapest, Balassi Kiadó, 1996, Kínai-magyar könyvek [4.], ISBN 963 506 094 7

Mou Guoliang (szerk.): Tisztelet a Dunának, A kínai-magyar baráti kapcsolatok dokumentumai a 90-es években, Budapest, Duo Nao Nemzetközi Kereskedelmi Kulturális és Művészeti Kft., 1996, ISBN 963 046413 6

[Sunzi bingfa] 孫子兵法 Szun-ce: A hadviselés törvényei, Az eredeti szöveg Tőkei Ferenc fordításával, Budapest, Balassi Kiadó, 1995, Kínai-magyar könyvek [2.]

ua.: 2. kiad., Budapest, Balassi Kiadó, Kínai-magyar könyvek [2.], 1998, ISBN 963 506 194 3

[Gushi shijiu shou]《古詩十九首》 Tizenkilenc régi vers, Az eredeti kínai szöveg Tellér Gyula műfordításával, Tőkei Ferenc jegyzeteivel, Budapest, Balassi Kiadó, 1996, Kínai-magyar könyvek [3.], ISBN 963 506 081 5

[Zhonnguo huishu xuan] 《中國繪書選》 A kínai festészet elmélete, Vál., a kínai szövegeket gondozta és magyarra ford. Tőkei Ferenc, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség - Argumentum, 1997, ISBN 963 446 066 6

[Zhongguo wenlun xuan] 《中國文論選》 A kínai költészet elméletéből, Vál., a kínai szövegeket gondozta és magyarra ford. Tőkei Ferenc, Budapest, Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 1998, ISBN 963 446 080 1

[Zhongguo yinyue lun] 《中國音樂論》 A kínai zene elméletéből, A kínai szövegeket vál., gondozta és magyarra ford. Tőkei Ferenc, Budapest, Argumentum - [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, 2000, ISBN 963 446 125 5

[Yuefu shi xuan]《樂府詩選》 A Zenepalota verseiből, Az eredeti szöveg magyar műfordításokkal, Vál., magyar prózára ford., az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Tőkei Ferenc, Versbe öntötte Fodor András et al., Budapest, Balassi Kiadó, 1997, Kínai-magyar könyvek [6.], ISBN 963 506 150 1

[Zhong Xiong wenxuan, di yi] 《中匈文選》第一 Kínai-magyar irodalmi gyűjtemény I., Az eredeti szövegek magyar műfordításokkal, Szerkeszti Tőkei Ferenc, Budapest, Balassi Kiadó, 1997, ISBN 963 506 157 9

[Zhong Xiong wenxuan, di er] 《中匈文選》第二 Kínai-magyar irodalmi gyűjtemény II., Az eredeti szövegek magyar műfordításokkal, Szerkesztette Tőkei Ferenc, Budapest, Balassi Kiadó, 1999, ISBN 963 506 301 6

Régi kínai kísértetmesék, 《古代鬼記》, Vál. Tőkei Ferenc, Ford. Csongor Barnabás, Kara György, Tőkei Ferenc, Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2001, Kínai-magyar füzetek, (《幽明錄新死鬼》、《列異傳張奮》、《列異傳宗定伯》、《列異傳談生》、《搜神記秦巨伯》、《搜神記干將莫邪》) ISBN 963 9316 27 X

Régi kínai viccek, 《古代笑話》, Vál., ford. Tőkei Ferenc, Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2001, Kínai-magyar füzetek, (《屁文章》、《腹內全無》、《醫生》、《醫屁》、《墜轎底》、《不哭》、《虱子》、《不留客》、《請客》、《和尚》、《遠近》、《懼內(避打)》、《不寡》、《一人好酒》、《好酒》、《好飲》、《善忘》、《廚子》、《僧與士人》、《想得我好》), ISBN 963 9316 26 1

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai tárgyú szakdolgozatok és egyéb tudományos értekezések:

 

Diploma- és Szakdolgozatok:

Anyiszonyán Diána: Arany sárkányok, vörös denevérek, A férfiak udvari ruházkodása a Qing-korban, [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2003

Apatóczky Ákos Bertalan: Szintaktikai sajátosságok a kínai nyelvben (A ba és bei szerkezetek esete), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2002

Bancsi Judit (ford.): Lü Dong-bin megmenekíti a vasbotos Lit, [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2001, (《鐵拐李岳》岳伯川 )

Bányász Edit: Kínai irodalom a népköztársaság első évtizedeiben, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Bartos Huba: Some problems of Chinese syntax: topic, ba-phrase, and thematic roles, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

Csibra Zsuzsanna: Buddhista barlangtemplomok faragott Buddha-szobrai az Északi Wei-dinasztia korából, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994

Czékmány Péter: Mao Dun élete és munkássága, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1996

Fajcsák Györgyi: A kínai lakkművesség története a kezdetektől a Yüan-korig, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1991

Fehér Tamás: A Három Szurdok Erőmű és annak társadalmi, környezeti és gazdasági problémái, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Fődi Attila: Kínai-magyar bibliográfia 1980-2000, [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2004

Földes Péter: „A kínai fenyegetés”, [Diplomadolgozat], Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskeelmi Főiskolai Kar, 2003

Galambos Imre: Csuang-ce filozófiája (tanulmány és fordítás), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1993

Gerhard Ákos: A Naxi kultúra, [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2000

Hamar Imre: A függő keletkezés, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

Havassy Dóra: Ai Qing és a francia költészet, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1995

Jokán András: Az akupunktúra és a nyugati medicina kapcsolódásának lehetőségei, [Szakdolgozat], Budapest, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, 2004

Kátai Zsuzsanna: Mezőgazdasági munkák és földművelési szertartások a régi Kínában, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1999

Kicsi László: Kü ju: Cien-teng szin-hua első részének műfordítása és kommentálása, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1989

Kósa Gábor: Hegyek és tengerek könyve (Shanhaijing), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1997

Major Kornélia - Verestói Nárcisz: Kankovszky Ede fényképhagyatéka (feldolgozási kísérlet és háttér), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1993

Magyar Vilma: Áttöri-e a tőke a kínai Nagy falat?, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004

Mártonffy Attila: Lin Jü-tang – elmúlt pillanat?, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1989

Miklós Katalin: Az egykikötős kereskedelem - külföldiek Kantonban 1757-1842 között, A kereskedés sajátos feltételei, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2000

Mohr Richárd: A kínai nyomtatás története a nyomódúctól a számítógépig, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Nagy Ibolya: A kínai beutazó turizmus lehetőségei és feltételei Magyarországon, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2003

Nagy Réka: Néhány gondolat Mao Ce-tung és a „vörösgárdista” mozgalom viszonyáról, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1994

Nagy Zoltán (ford.): Bodhidharma: Yijin jing, azaz „Értekezés az inak és izmok átalakításáról” c. műve a taoista belső alkímia tükrében [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002 (《易筋經》)

Őri Sándor: Konfuciusz élete, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Pál Adrien: A prefekturális rendszer és a centralizáció összefüggései a Tang-korban, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Prutkay Csaba: A kínai taoista talizmánok hagyománya régen és ma, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2000

Rajkai Zsombor: A tajvani családszerkezet átalakulása az elmúlt ötven évben, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1998

Schäffer Ildikó: Wu császárnő, Egy erőskezű asszony a sárkánytrónon, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 2001

Somfai Vera: A kínai beutazó turizmus Magyarorságon, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004

Szabó Anikó (ford.): Gyűjteményes példázatok könyvének fordítása [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 1999 (《雜譬喻經》)

Szegő László: Zsou Si (kor- és műelemzés), [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1972

Térmeg Vera: Tajvan, Európa egyik kelet-ázsiai partnere, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2003

Tokaji Zsolt: Wuzi: A hadviselés törvényei, A Wuzi bingfa fordítása és történeti vonatkozásai, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1998 (武子兵法)

Vámos Péter: Az egészségmegőrzés kínai módja: a qigong fogalma, elmélete és módszerei, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

Vértes Róbert: A kínai „nyitás politika” különös tekintettel annak politikai hátterére és a bankrendszer reformjára, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2002

Vizi Balázs: Egy Lu Xun esszé fordítása, Filológiai apparátus és kísérő tanulmány, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1996

Wortmann Gabriella: Esküvői rítusok az ókori Kínában – a Qing-kor, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1997

Zilahi Gábor: A kínai gondolkodók világképe, Miért támadta Modi mester Konfuciusz mester tanításait [Szakdolgozat], Budapest, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, 2002

Zólyomi Ágnes: Kelet és Nyugat találkozása Shanghaiban, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

 

Disszertációk:

Dr. Bajcsy Előd: A Harco tojóhibrid baromfi piacának sajátosságai, különös tekintettel a kínai piacra, [Disszertáció] Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1995

Cseke Miklós: A délkelet-ázsiai gazdasági válság elemzése és hatásai, [Disszertáció], Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1998

Fülöp Andrea: A 90-es évek gazdasági robbanása Kínában és annak következményei, [Disszertáció], Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1997

Gulyás Olivér: Gazdasági válságok az ázsiai gazdasági válságokon keresztül, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

Hamar Imre: Változások a huayan hagyományban a 8-9. században, Chengguan élete és a négy dharma-dhátu elmélete, [Disszertáció], Budapest, ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszék, 1997

Jacsó Boglárka: A diplomáciai protokoll sajátosságai a Magyar Köztársaság és Japán, valamint a Kínai Népköztársaság viszonylatában, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2005

László Róbert: Felnőttek a kistigrisek?, [Disszertáció], Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1995

Mészáros Klára: Tudományos-technikai modernizáció és gazdasági fejlődés Kínában, A multipoláris világrend egy új nagyhatalmának születése, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Posztgraduális Kar, 1999

Nagy Katalin: Egy távol-keleti import ügyletről közelről, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

Vida Krisztina: A sanghaji és sencseni értéktőzsdék története, az A-, B-, és H-részvénykategóriák alakulása, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

 

Tudományos értekezések:

Ecsedy Ildikó: A magyar keletkutatás útjai a Nagy Falon innen és túl (Az Orientalisztikai Munkaközösség Kőrösi Csoma-Emlékülésének anyagából) In: Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, pp. 96-100

Kína kultúrája Magyarországon, Szerk. Ferenczy Mária, Budapest, MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1985, Történelem és kultúra 2.

Kínai nyelv és irodalom, Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára, Szerk. Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, Sinológiai Műhely 4., ISBN 963 506 559 0

 

vissza a lap tetejére

 

Harcművészeti könyvek:

 

Kung-fu 功夫:

Chow, David - Spangler, Richard: A Kung Fu történelme, filozófiája és technikái, Budapest, Hunor Vállalkozás, 1992, Budo Ismeretterjesztő Kiskönyvtár, (Kung fu history, philosophy & techniques), ISBN megj. nélkül

ua.: Budapest, Hunor Vállalkozás, [1995], ISBN 963 85364 9 7

[Liang Ting, 梁挺] dr. Leung Ting: A legendás Shaolin hosszúbot technikája, Ford. Szabó Dénes, Kecskemét, magánkiadás, 1992, ISBN 963 02 9375 7

[Liang Ting, 梁挺] dr. Leung Ting: Wing Tsun Kuen 1., Ford. Mádai Norbert, Kecskemét, magánkiadás, 1992 (咏春拳梁挺 ), ISBN szám megj. nélkül

Leyrer Richárd, Szabó Julianna: A kung-fu királya, Bruce Lee és a Jeet Kune Do, [Budapest], Lapkiadó Vállalat, [1987], ISBN 963 272 075 X

Mádai Norbert: A Gyönyörű Tavasz Virága, Kecskemét, magánkiadás, 1994

dr. Molnár Csaba: Wing Chun Kung Fu, Debrecen, magánkiadás, 1991

ua.: 2. kiad., Debrecen,

ua.: 3. kiad., Debrecen, Tigrisszív Bt., 1995, ISBN 963 04 6120 X

[dr.] Molnár Csaba: Tapadó kezek, [Harmónia és önvédelem], Debrecen, Tigrisszív Bt., 1997, ISBN 963 03 6728 9

Pataki Ferenc, Márton László: Az önvédelem művészete II., A Hong Lung Ch’uan Tao (紅龍拳道館), Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2005, Mesterek és harci művészetek, ISBN 963 9219 50 9

Plavecz Tamás, Plavecz Nándor: Bruce Lee mozaik, Harcművész, ember, legenda, 2. kiad., Budapest, Hunor Vállalkozás, 1995, ISBN 963 85365 4 3

Tóth Zoltán - Kiss Zsolt: Ving Chun, Önvédelem és harci művészet, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2001, Mesterek és harci művészetek, ISBN 963 9219 13 4

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: A Shaolin-kolostor Chin Na-technikái, Oktatói kézikönyv minden harcművészeti rendszerhez, Ford. Pavelcze István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek VIII., (Analysis of Shaolin Chin Na), ISBN 963 85565 7 9

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: Shaolin Chin Na haladóknak, Gyakorlati önvédelmi útmutató a cseles fogások kínai művészete alapján minden harcművészeti irányzat részére, Ford. Szalai Balázs, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2002, Mesterek és harci művészetek, (Comprehensive Application of Shaolin Chin Na), ISBN 963 9219 36 3

 

Tai Chi Chuan [Taijiquan] 太极拳:

Crompton, Paul: Taj Csi, A kínai hagyomány ajándéka, Több ezer éves mozgásrendszer a test és a lélek egészségéért és harmóniájáért, Ford. Vásárhelyi Mária, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994, (The Elements of Tai Chi), ISBN 963 528 010 6

Havasi András: Gyakorlati Tai Chi Chuan és Chi Kung, [Budapest],  Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek I., ISBN 963 85565 0 1

ua.: utánny., [Budapest], Lunarimpex Kiadó, ISBN 963 85565 0 1

ua.: 3. utánny., [Budapest], Lunarimpex Kiadó, 1999, ISBN 963 85565 0 1

Havasi András: A nagy Tai Chi Chuan könyv, Yang-stílus, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek VII., ISBN 963 85565 6 0

Havasi András: A Taijiquan elmélete és filozófiája, [Budapest], Lunarimpex, 2004, Mesterek és harci művészetek sorozat, ISBN 963 9219 32 0

Rácz József - Molnár Csaba: A csodálatos Tai Chi Chuan, [Az önvédelemtől a testformálásig], Debrecen, Tigrisszív Bt, 1995, ISBN 963 04 6119 6

ua.: Debrecen, Tigrisszív Bt., 1996, ISBN 963 04 3119 6

[Cao, Fengshan, 曹风山] Tsao, Jesse: Tai Chi szűk térben, Kis helyigényű kombinált tai chi gyakorlatok, Ford. Matolcsi Gábor, Budapest, Bioenergetic, 2001, (Compact Tai Chi, Combined Forms for Practice in Limited Place), ISBN 963 9343 22 6

Tóth Zoltán: Wu stílusú Tai Chi Chuan, A 37 lépéses formagyakorlat és alkalmazási lehetőségei, Budapest, Lunarimpex, Szeged, T-M Worldtrade Kiadó, 2005, Mesterek és harci művészetek, ISBN 963 9219 47 9

Tucker, Paul: Tai Chi, Áramló mozdulatok: a harmónia és az egyensúly megteremtése, Ford. Pete Klára és Sudár Balázs, Pécs, Alexandra, [2000], New Life könyvek, (Tai Chi), ISBN 963 367 770 X

Vadas Mihály: Taijiquan, Budapest, Lunarimpex Kiadó, Budapest, 1999, Mesterek és harci művészetek különkiadás, ISBN 963 85739 6 1

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: Yang-stílusú Tai Chi Chuan, Ford. Pavelcze István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek XI., (Yang Style Tai Chi Chuan), ISBN 963 85739 2 9

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: A legendás mesterek Taiji-titkai, Ford. Drimál István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2004, Mesterk és harci művészetek, (Taichi Secrets of the Ancient Masters), ISBN 963 9219 31 2

dr. Yu Fu-nian, Schwarzenberger József: A Taiijiquan művészete, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek X., ISBN 963 85565 9 5

 

Chan, Jackie, Yang, Jeff: Íme Jackie Chan, Akciófilm az életem, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, (I am Jackie Chan, My Life in Action by Jackie Chan with Jeff Yang), ISBN 963 921902 9

[Liang Shouyu, 梁守渝] Liang Shou-Yu, [Yang Junmin, 扬俊敏] Dr. Yang Jwing-Ming: Xingyiquan, Teória, gyakorlat, küzdőtechnika és szellemiség, Ford. Héjjas Balázs, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2005, Mesterek és Harci művészetek, (Xingyquan, Theory, Applications, Fighting Tactics and Spirit), ISBN963 9219 52 5

Ralston, Peter: Chen Hsin, Az erőfeszítés nélküli erő alapelvei, Ford. Kis Zsuzsanna, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2004, Mesterek és harci művészetek, (Cheng Hsin: The Principles of Effortless Power), ISBN 963 9219 39 8

[Sunzi bingfa] 孫子兵法 Szun-ce: A hadviselés törvényei, Az eredeti szöveg Tőkei Ferenc fordításával, Budapest, Balassi Kiadó, 1995, Kínai-magyar könyvek [2.]

ua.: 2. kiad., Budapest, Balassi Kiadó, Kínai-magyar könyvek [2.], 1998, ISBN 963 506 194 3

[Sun-zi] Sun Tzu: Ping-Fa, A hadviselés művészete, Magyarra átdolg. Hahn István, Budapest, Kobudo-Iaido Távolkeleti Harcművészetek Baráti Köre, [1997], Budo Ismeretterjesztő kiskönyvtár, (《孫子兵法》), ISBN 963 04 4882 3

ua.: Budapest, Kobudo-Iaido Távolkeleti Harcművészetek Baráti Köre, [1998], ISBN 963 04 2882 3

[Sun-zi] Szun Ce: A hadviselés tudománya, Ford. Édes Bálint, Budapest, Göncöl Kiadó, 1996, (A ford. Lionel Giles "The art of war" c., 1906-ban megjelent fordítása alapján készült), (《孫子兵法》), ISBN 963 7875 85 9

ua.: 2. kiad., Budapest, Göncöl Kiadó, 1998, ISBN 963 9183 03 2

ua.: 3. kiad., Budapest, Göncöl Kiadó, 2002, ISBN 963 9183 39 3

[Sun-zi] Szun Ce: A háború művészete, Ford. Tokaji Zsolt és Szántai Zsolt, [Wu-zi] Wu Ce: A hadviselés szabályai, Ford. Tokaji Zsolt, [Sima Rangju] Sima Rangju: A tábornagy metódusa, Ford. Tokaji Zsolt, Budapest, Cartaphilus Kiadó, 2006, (《孫子兵法》, 《武子兵法》, 《司馬法》司馬穰苴), ISBN 963 744 854 3

[Sun-zi] Szun mester: A’ hadakozás regulái, [Zrínyi Miklós XVII. századi stílusában] ford. Tokaji Zsolt, Budapest, Terebess Kiadó, 1997, (《孫子兵法》), ISBN 963 85631 8 4 [TE 9] letölthető

[Sun Bin, 孫臏] Szun Pin: A hadviselés művészete, Ford. Tokaji Zsolt, [Szeged], Szukits Könyvkiadó, 2003, (孫臏兵法》), ISBN 963 9344 63 X

Dr. Ujvári Miklós: Kung fu-technikák és edzésmódszerek, [Budapest], Origo-press, 1989, ISBN 963 7405 26 7

dr. Ujvári Miklós: A délkelet-ázsiai harci művészetek, Budapest, Szerzői kiadás, 1990, ISBN 963 500 390 0

[Wu-zi] Vu Ce: A háború útja, Kínai eredetiből ford., az előszót és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt, Budapest, Terebess Kiadó, 1999, ISBN 9639147 09 5 [TE 45] (《武子兵法》) letölthető

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai orvoslás:

 

Általános művek:

A hagyományos kínai orvoslás (TCM) gyógyszertani alapjainak rövid összefoglalása és kínai receptúrák ismertetése, Összeáll. [Dr.] Pálos István, München, Budapest, Egészség Biztonság Alapítvány, 2004, ISBN 963 214 969 6

[Zhang Xutong, 张绪通] Dr. Chang, Stephen T.: Az öngyógyítás teljes rendszere, Belső taoista gyakorlatok, Szerk. Tészabó Júlia, [Budapest], Top Trading Hungary Ker. Kft., [1995], (Le système complet d’autoguérison), ISBN 963 7881 05 0

Eckert, Achim: A gyógyító Tao, Az öt elem egyensúlyán alapuló egészség, Ford. Márton Ferenc, Budapest, Bioenergetic Kft, 1998, (Das Heilende Tao), ISBN 963 8120 47 9

dr. Eke Károly: A keleti gyógyítás útjain, Budapest, Medicina Kiadó, 1986, ISBN 963 241 514 0

Gascoine, Stephen: Kínai gyógymódok, Gyógyulás a hagyományos kínai orvoslás segítségével, Ford. Haiman Ani, Budapest, Magyar Könyvklub, 2001, (The Chinese way to health), ISBN 963 547 257 9

Harper Jennifer: A tudatos test, Kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás szolgálatában, Ford. Márton Ferenc, Budapest, Bioenergetic Kft., 1999, (Body Wisdom), ISBN 963 8120 77 0

Kaptchuk, Ted J.: Évezredek hagyománya, Kínai orvostudomány, Filozófiai, elméleti és gyakorlati alapok, Budapest, Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület, 1992, A hagyományos kínai gyógyászat kiskönyvtára, (The web that has no weaver), ISBN 963 04 2202 6

Lencz László: A hagyományos kínai orvoslás elméleti alapjai és gyakorlati módszerei, Budapest, Medicina, 2001, ISBN 963 242 741 6

[Ni Huajing, 倪华经] Ni Hua-Ching: Belső alkímia, A halhatatlansághoz vezető természetes út, Ford. Berkics Mihály, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2000, Mesterek, életek, tanítások, (Internal Alchemy: The Natural Way to Immortality by Ni, Hua-Ching), ISBN 963 9219 03 7

dr. Pálos, I[stván]: A hagyományos kínai orvoslás, Budapest, Gondolat Kiadó, 1963

Schramm, G.: A klasszikus kínai orvostudomány segédeszközei In: Orvosi Hetilap, 102. szám, 1961, pp. 12-35

Simoncsics Péter: Betegségeink jelei, Távol-keleti diagnosztika, [Budapest], Westinvest Magyar-Osztrák Befektetési és Külkereskedelmi Kft., [1992], ISBN 963 7609 09 1

Svoboda, Robert, Lade, Arnie: A Tao és a Dharma, A kínai orvoslásról és az ajurvédáról, Ford. Bokor Erzsébet, Budapest, Forever Kiadó, 2003, (Tao and Dharma, Chinese Medicine and Ayurveda), ISBN 963 204 144 5

 

Akupunktúra 针灸:

A legsikeresebb kiegészítő gyógymódok, Akupunktúra, aromaterápia, homeopátia, masszázs, Ford. Bódizs Barbara, Budapest, Jószöveg Műhely, 2001, (Complementary Therapies), ISBN 963 9134 49 X

Az akupunktúra problémája In. Orvosi Hetilap, 118. szám, p. 2641, 1977, (Szerkesztőségi közlemény)

Auteroche, B. et al.: Hagyományos kínai orvoslási technikák: A tűk, a moxák, a köpölyök, a kézi módszerek gyakorlata, Fordította: Berendy Éva, 3*8*3 Publishing Ltd. (Ireland), 1993, Az akupunkturista a mindennapi gyakorlatban [3.], (中医技术针灸拔罐手法实际), ISBN 963-04-3635-3

Boros M.: Az akupunkciós dilemma: paramedicinális mágia vagy potenciális anaesthesiológiai módszer? In: Orvosi Hetilap, 118 szám, 1977, pp. 26-27

Boros M. - Matkó I. - Kovács G. - Tanos B. - Tárnoky K.: Az elektroakupunktio alkalmazása és hatásai a szívsebészeti anaesthesiában In: Orvosi Hetilap, 118 szám, 1977, pp. 26-32

dr. Debreceni László: Akupunktúra a gyógyításban, Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1989, ISBN 963 241 770 4

[Dr.] Debreceni László: Klinikai akupunktúra, Budapest, Medicina, 1994, ISBN ????

Dravetzky Éva: Akupunktúra, Elmélet, gyakorlat, A hagyományos kínai orvoslás Pálos professzor előadásai alapján, Pécs, Dr. Haller Média Kiadó, 2000, ISBN 963 85884 0 3

Hempen, Carl-Hermann: Atlasz Akupunktúra, 361 akupunktúrás kezelés, 135 színes oldal, Ford. Dr. Pesztenlehrer István és Dr. Pesztenlehrer Norbert, Szerk. Dr. Laboda Edit, Budapest, Athenauem 2000 Kiadó, 2000, Atlasz [sorozat] 7., (Atlas Akupuntur), ISBN 963 9261 25 4

ua.: utánny., Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó, 2004, ISBN ????

Jokán András: Az akupunktúra és a nyugati medicina kapcsolódásának lehetőségei, [Szakdolgozat], Budapest, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, 2004

dr. Józsa László: Akupunktúra és moxibusztió, Gyógymód vagy mágia?, Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1986, ISBN 963 241 519 1

Kalmár I. - Százados M.: Nyitott és zárt szívműtétek során végzett kombinált elektro-akupunktúrás érzéstelenítéssel szerzett tapasztalataink In: Orvosi Hetilap 118 szám, 1977, pp. 26-41

Marton Sándor.: 1390 beteg akupunktúrás kezelésének tapasztalatairól In: Akupunktúra-szimpózium, 1984. V. 12., ed. SZOT, Hévíz, 1984, pp. 32-35

Marton Sándor, Csáki László: Akupunktúra therápiás ABC, Budapest, Med-Contact Kft., Budapest, Alfa Trade Bt., 1994, ISBN ???

dr. Pálos István - dr. Werner, Inge: Akupunktúrás kézikönyv A-tól Z-ig, Esetismertetések a TCM alapján a keleti és a nyugati orvoslás tünettanának párhuzamba állításával, Budapest, Golden Book, 1997, (Consilium Cedip acupuncturae), ISBN ???

ua.: 2. jav. kiad., Budapest, Golden Book, 2003, ISBN 963 9275 31 X

Rédey Tibor: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányútról In: Akupunktúra-szimpózium, 1984. V. 12., Ed. SZOT, Hévíz, 1984, pp. 49-58

Rédey Tibor, Kozma László: Laser terápia – akupunktúra kézikönyv, Pécs, Kozág Bt., 1995

Simoncsics Péter: Akupunktúra, életenergia, egészség, [Budapest], Téka, 1990, ISBN 963 7392 96 3

Simoncsics Péter: A kínai akupunktúra régen és ma, Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1988, ISBN 963 282 145 9

Simoncsics Péter: A tradicionális kínai integrálterápia In: Akupunktúra-szimpózium, 1984. V. 12., Ed. SZOT, Hévíz, 1984, pp. 12-17

Simoncsics Péter: Az akupunktúra csodája, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2003, ISBN 963 9219 21 5

Simoncsics Péter: Az akupunktúrás érzéstelenítés neurophysiológiai alapjairól In: Anaesthesia és reanimáció, 3. szám, 1975. pp. 155-160

Vinai A.: A kínai akupunktúra és filozófiai alapjai In: Orvosi Hetilap, 100. szám, 1959, pp. 8-74

 

Akupresszúra és különböző masszázstechnikák:

Auteroche, B. et al.: Hagyományos kínai orvoslási technikák: A tűk, a moxák, a köpölyök, a kézi módszerek gyakorlata, Fordította: Berendy Éva, 3*8*3 Publishing Ltd. (Ireland), 1993, Az akupunkturista a mindennapi gyakorlatban [3.], (中医技术针灸拔罐手法实际), ISBN 963 04 3635 3

Chia, Mantak: Tao Yin, Élénkítő, egészségmegőrző és életmeghosszabbító gyakorlatok, Ford. Kovács Magdolna, Budapest, Lunarimpex, 2005, Mesterek és harci művészetek, (Tao Yin), ISBN 963 9219 48 7

Dalet, Roger: Gyógyító pontok enciklopédiája, Ford. Nyerges Mária, [Budapest], Jokerex Kiadó, 2004, (Encyclopédie des points qui guérissent), ISBN 963 936 831 8

dr. Eőry Ajándok: Akupresszúra, Budapest, Egészség Biztonság Alapítvány, 1996, ISBN 963 01 8613 60

Házi természetgyógyász, Gyógynövény terápia, korszerű táplálkozás, reflexológia, gyógymasszázsok, akupresszúra, csípésterápia, vízkúrák, Szerk. Koronczai Magdolna, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1995, ISBN 963 09 3788 3

ua.: Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1996, ISBN 963 09 3874 X

Dr. Eőry Ajándok: A kínai masszázs hatása az iskoláskori rövidlátásra, Budapest, Egészség Biztonság Alapítvány, 1996, ISBN 963 04 6663 5

Hillebrecht, Maitri: Akupresszúra, Egy út az egészséghez, Ford. Magyar Vivien, Piliscsaba, Bioenergetic Kft., 1998, (Akupressur), ISBN 963 8120 40 1

Jarmey, Chris, Tindall, John: Akupresszúra hétköznapi bajokra, Budapest, Magyar Könyvklub, 1996, (Acupressure for common ailments), ISBN 963 548 238 8

Kaiser, Jürgen - Scharmann, Alexander - Poyck-Scharmann, Beate: A kéz reflexmasszázsa, [Hatásos fájdalomcsillapítás és gyógykezelés], Ford. Körber Ágnes, Budapest, Magyar Könyvklub, 1997, (Handreflexzonenmassage), ISBN 963 548 463 1

Kínai akupresszúra otthon, Nyíregyháza, Black & White, 2002, ISBN 963 9407 35 6

Kínai akupresszúra otthon, [Tyukod], Black & White, 2006, ISBN 963 7095 92 6

Temesvári Gabriella: Gyógyító eleink hagyatéka, Pontmasszázsakupresszúra, Budapest, BioTer Bt., 2002, ISBN 963 204 387 1

dr. Wagner, F[ranz]: Akupresszúra otthon, Ford. Brencsán János, Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1988, (Akupressur leicht gemacht), ISBN 963 241 689 9

ua.: 2. kiad., Budapest, Medicina, 1990, ISBN 963 241 244 3

dr. Wagner, Franz: Reflexzóna-masszázs mindenkinek, [Ford. Brencsán János], Budapest, Medicina Könyvkiadó, 1989, (Reflexzonen Massage für jeden), ISBN 963 241 921 9

ua.: 2. kiad., Budapest, Medicina, 1990, ISBN 963 241 243 5

Dr. Wagner, Franz: Akupresszúra, A gyógyító pontok, A gyors önsegély gyakori panaszok, fájdalmak ujjnyomással történő gyógyításához, energiafeltöltéshez és belső nyugalom megteremtéséhez percek alatt, Ford. Kovács Melinda, [Kaposvár], Holló és Tsa., 2001, Egészséges életmód, (Akupressur), ISBN 963 9388 03 3

Dr. Wang Jun: Hagyományos kínai orvoslás, A kínai felnőttmasszázs technikái, Budapest, ???, 30/851-1246, 30/618-8420

 

Diagnosztikai módszerek:

Chi An Kuei: Arcunk titkai, Hogyan lehet egyetlen pillantással felismerni azt, aki szembejön velünk, felismerni jó és rossz tulajdonságait, reményeit és félelmeit, Ford. Almássy Ágnes, Budapest, Magyar Könyvklub, 1997, (Geheimnisse, die das Gesicht verrät), ISBN 963 548 480 1

Maciocia, Giovanni: Nyelvdiagnózis a kínai orvoslásban, Fordította: Michael O. Lentulay, 3*8*3 Publishing Ltd. (Ireland), 1994, Az akupunkturista a mindennapi gyakorlatban [4.], (中医舌诊), ISBN 963-04-4169-1

Rosta Erzsébet: A kezed nem hazudik, Nagy tenyérkönyv, Budapest, Hungaprint Kiadó, 1994, ISBN 963 8413 31 X

Rosta Erzsébet: Kézdiagnosztika avagy Milyen betegséghajlamokat hordoz a kezünk?, [Budapest], Szerzői kiadás, 1996, ISBN 963 650 489 X

Rosta Erzsébet: Kínai kézdiagnosztika, Budapest, Terebess Kiadó, 1998, ISBN 963 9147 03 6 letölthető

 

Qigong [Qigong] 气功:

Chia, Mantak: Chi-fejlesztő önmasszázs, A fiatalság megőrzésének és visszaszerzésének taoista módszere, Ford. Erdei Edit, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek VI., (Chi Self-massage), ISBN 963 85565 5 2

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: A Tao Gyógyító fényének felébresztése I., Ford. Pavelcze István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek IX/1., (Aweken Healing Light of the Tao I.), ISBN 963 85565 8 7

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: A Tao Gyógyító fényének felébresztése II., Ford. Pavelcze István, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek IX/2., (Aweken Healing Light of the Tao II.), ISBN 963 85739 1 0

[Lin Jinquan, 林锦全] Lam Kam Chuen: Éltető erő, Gyakorlatok a test és az elme hatékony működésének segítésére, Ford. Csordás Dóra, Budapest, Bioenergetic, 2004, (The Way of Power, Reaching Full Strenght in Body and Mind), ISBN 963 9569 21 6

Qigong In: [Dr.] Urbán István, [Dr.] Saáry Kornélia: Qi, avagy az életerő megőrzésének ősi, kínai módjai, Budapest, M Sprint Kiadó és Nyomda, 1990, pp. 159-192

[Dr.] Urbán István, [Dr.] Saáry Kornélia: Qi, avagy az életerő megőrzésének ősi, kínai módjai, Budapest, M Sprint Kiadó és Nyomda, 1990, ISBN 963 028764 1

Tohei, Koichi: A Ki a mindennapi életben, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek IV., ISBN

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, é.n., ISBN megj. nélkül

ua.: 3. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, ISBN 963 85739 9 6

Vámos Péter: Az egészségmegőrzés kínai módja: a qigong fogalma, elmélete és módszerei, [Szakdolgozat], Budapest, ELTE BTK Kelet-Ázsiai Tanszék, 1992

[Dr. Xu Mingtang, 许明堂] Dr. Xu Mingtang, Dr. Berend Róbert: A Chi Kung világa 1-2., Ősi kínai egészségmegőrző módszer, Budapest, Bioenergetic Kiadó, 2002, ISBN 963 9343 72 2

ua.: 2. kiad., [1 kötetben], Budapest, Bioenergetic Kiadó, 2005, ISBN 963 9659 73 9

[Xu Mingtang, 许明堂] Hszü Mingtang, [Мартынова, Тамара] Martinova, Tamara: Csung Jüan Csikung, A Felemelkedés Iskolája, Első szint – Megtalálni az Utat, Elmélet és gyakorlat, Ford. Nagy Zsuzsanna, Budapest, 8 Kincs Kiadó, 2005, (Чжун Юань Цигун, Книга для чтения и практики), ISBN 963 86731 0 9

[Xu Mingtang, 许明堂] Hszü Mingtang, [Мартынова, Тамара] Martinova, Tamara: Csung Jüan Csikung, A Felemelkedés Iskolája, Első szint – Megtalálni az Utat, Gyógyulás és gyógyítás, Ford. Nagy Zsuzsanna, Budapest, 8 Kincs Kiadó, 2005, (Чжун Юань Цигун, Книга для чтения и практики), ISBN 963 86731 1 7

[Xu Mingtang, 许明堂] Hszü Mingtang, [Мартынова, Тамара] Martinova, Tamara: Csung Jüan Csikung, A Felemelkedés Iskolája, Második szint – Elérni a Csendet, Elmélet és gyakorlat, Ford. Cseh Artúr, Budapest, 8 Kincs Kiadó, 2005, (Чжун Юань Цигун, Книга для чтения и практики), ISBN 963 86731 2 5

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: A Nyolc Brokáttekercs, Egészségmegőrző és fejlesztő Wai Dan Chi Kung gyakorlatsorozat, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek II., (The Eight Pieces of Brocad), ISBN 963 04 4995 1

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1998, ISBN 963 85565 1 X

ua.: 3. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, ISBN 963 85565 1 X

[Yang Junmin, 扬俊敏] dr. Yang Jwing-Ming: Chi Kung, Egészség és a harci művészetek, Ford. Edelényi Gyula, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, Mesterek és harci művészetek V., (Chi Kung, Health & Martial Arts), ISBN 963 85565 4 4

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, ISBN 963 85565 4 4

[Yang Junmin, 扬俊敏] Dr. Yang Jwing-Ming: A kínai Qigong gyökere, Az egészség, a hosszú élet és a megvilágosodás titkai, Ford. Puppán Dóra, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2002, Mesterek és harci művészetek XXVI, (The root of Chinese qigong), ISBN 963 9219 20 7

[Yang Junmin, 扬俊敏] Dr. Yang Jwing-Ming: Qigong, az örök fiatalság forrása, Da Mo (Bodhidharma) híres tanításai az izmok és inak átalakításáról valamint a velőtisztításról, Válogatott Qigong-gyakorlatok haladóknak, Ford. Szabados Levente, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 2005, Mesterek és harci művészetek, (QigongThe Secret of Youth), ISBN 963 9219 43 6

Yuan Xiang: Csikung, Gyógyító golyók az ősi Kínából, Budapest, Walzer Kft., 1991, ISBN 963 8507 00 4

ua.: 2. kiad., Budapest, Terebess Hungária Kft., 1996, ISBN 963 04 6198 6 letölthető

Yudlove, Eric Steven: 100 nap a jobb egészségért, a jó szexért és a hosszú életért, A taoista jóga útmutatója és a chi kung, Budapest, Bioenergetic, 2003

Zhu Zong-xiang, Dr. Prof., Qiao Zhi-gui, dr.: Élj száz évet egészségesen a "3-1-2" meridián gyakorlatokkal, Ford. Szász Éva, Fót, Víztérítő Kiadó, 2001, Vis vitalis sorozat M1, (《黃帝內經》), ISBN 963 006 427 8

 

Szexuális egészség:

A szeretkezés kínai tankönyveiből, Vál. és bevezetéssel ellátta Tőkei Ferenc, A jegyzeteket írta Vámos Péter, Ford. Tőkei Ferenc, Vámos Péter, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, Történelem és kultúra 16., (《十問》、《合陰陽》、《天下至道談》、《素女經玄女經》、《洞玄子》), ISBN 963 506 241 9

Chang, Jolan: A Tao tanítása a szerelemről és szexről, Ősi kínai módszer a gyönyör elérésére, eredeti illusztrációkkal, Ford. Temesi Ferenc, Budapest, Arany Lapok Kiadó, 1990, (The Tao of Love and Sex), ISBN 963 02 8724 2

Chang, Jolan: A tao tanítása a lelki és testi szerelemről, Ősi kínai módszer a gyönyör elérésére, Ford. Temesi Ferenc, Budapest, Réka Könyvműhely 21 Kft., 1999, Seneca Könyvek, (az előző kiadás címe: A Tao tanítása a szerelemről és szexről), (The Tao of Love and Sex), ISBN 963 9162 17 5

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: Gyógyító szerelem, Titkos kínai tanítások a nő szexuális energiájának gondozásához, fejlesztéséhez és finomításához, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, Mesterek és harci művészetek XII., (Cultivating female sexual energy), ISBN

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1997, ISBN 963 85739 3 3

ua.: 3. utánny., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, ISBN 963 85739 3 7

Chia, Mantak, Winn, Michael: Taoista szerelmi titkok, Ősi kínai tanítások a férfi szexuális energiájának gondozásához, fejlesztéséhez és finomításához, Ford. Berkics Mihály et al., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1998, Mesterek és harci művészetek XIII., (Taoist Secrets of Love), ISBN 963 85739 4 5

[Dong Xuan-zi] 《洞玄子》, Tung-hszüan mester, [Ford. Tőkei Ferenc] In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 107-131

Gecse Mariann: Szexualitás Kínában, Szemérmes hallgatás In: HVG XXV. évfolyam 34. szám (2003. augusztus 23.) pp. 31-33

[He yin yang] 《合陰陽》, A jin és jang egyesítése, [Ford. Vámos Péter] In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 45-51

[Xue Xinran, 薛欣然] Hszin Zsan: Asszonysorsok Kínában, Szexualitás és történelem, Ford. Szűr-Szabó Katalin, Budapest, Magyar Könyvklub, 2003, (The Good Women of China), ISBN 963 547 896 8

Russell, Stephen, Kolb, Jürgen: A szexuális masszázs és a Tao, Ford. Tótisz András, Budapest, Officina Nova Könyv- és Lakpkiadó Kft., Magyar Könyvklub, 1998, (The Tao of sexual massage), ISBN 963 548 681 2

[Su nü jing, Xuan nü jing] 《素女經玄女經》, Az Egyszerű Lány könyve és A Titokzatos Lány könyve, [Ford. Vámos Péter] In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 69-105

[Tianxia zhi dao tan] 《天下至道談》, Az égalatti legnagyobb tanításáról, [Ford. Vámos Péter] In: A szeretkezés kínai tankönyveiből, Budapest, [MTA] Orientalisztikai Munkaközösség, Balassi Kiadó, 1998, pp. 53-67

Tissier, Alain: A távol-keleti nők titka, Ford. Horváth Aranka, Top Trading Hungary Kereskedelmi Kft., é.n., (Le secret des femmes thailandaises), ISBN 963 7881 21 2

Yudlove, Eric Steven: 100 nap a jobb egészségért, a jó szexért és a hosszú életért, A taoista jóga útmutatója és a chi kung, Budapest, Bioenergetic, 2003

Zettnersan, Chian: A tao hálószobatitkai, Tao Chi-kung, Az ősi kínai gyógyászat az egészségért és a hosszú életért, A szerelem szexuális tudományának mélységeiről, Ford. Márton Ferenc, Budapest, Bioenergetic Kft., 2001, (Taoistische Schlafzimmergeheimnisse), ISBN 963 9343 24 2

 

Táplálkozástudomány és kínai szakácskönyvek:

A 100 legjobb kínai étel, Szerk. Korpádi Péter, Kistarcsa, STB Könyvek, 2004, A 100 legjobb… sorozat, ISBN

Ahmed, Lalita: Kínai szakácskönyv, Ford. Szabó Olimpia, A magyar vonatkozású kiegészítéseket és magyarázatokat írta Farkas Erzsébet, Kaposvár, Holló és Társa Kiadó, 1994, A világ konyháinak legjobb ételei, (Chinese cooking), ISBN 963 8380 06 3

Dr. Chen Zhen: A gyógyító kínai konyha, Válogatás ötezer év hagyományos gyógyító receptjeiből, Kínai nyelvről ford. Ms. Chen Si Wen, Budapest, Oriental Herbs, 2002, (《藥膳與驗方》), ISBN 963 204 235 2

ua.: 2. kiad., Budapest, Oriental Herbs, 2003, ISBN 963 204 235 2

Cey-Bert Róbert Gyula: A kínai konyha, Az erotika és a jin-jang filozófia titokzatos világa, Budapest, Paginarum Kiadó, 2002, ISBN 963 9392 030

Cey-Bert Róbert Gyula: A szerelem gasztronómiája, A kínai császárok titkos szeretkezési szertartásaitól a nemi potenciát erősítő afrodiziákum-ételek rejtélyes világáig, Budapest, Mezőgazda, 2005, ISBN 963 286 171 x

Heinen, Martha P.: Ételünk és életünk az öt elemmel, Vitalitás, egészség és örömteli élet a hagyományos kínai táplálkozás segítségével, Ford. Balázs Ildikó, Budapest, Bioenergetic Kft., 2003, (Kochen und Leben mit den fünf Elementen), ISBN 963 9569 00 3

Ilies, Angelika et al: Wok, Gyorsan és könnyedén, Ford. Kovács Melinda, Kaposvár, Holló [és Társa Kiadó], [2002], (Wok blitzschnell und leicht), ISBN 963 9388 41 6

Kínai ízek, Sütés-főzés wokban, Ford. Török Irén, Budapest, Grafo Könyvkiadó és -terjesztő Kft., 1998, (Dr. Oetker, Wok), ISBN 963 8280 61 1

ua.: Grafo Könyvkiadó és –terjesztő Kft., 1999, ISBN 963 8280 68 9

Kínai ízek, Szerk. Lenkei Júlia, Ford. F. Nagy Angéla, Budapest, Vince Kiadó, 1998, A család konyhája, (Step by step Chinese cooking), ISBN 963 9069 86 8

Kínai konyha, Szerk. Kieslich Sabine, Pécs, Alexandra Kiadó, [1999], Egyszerűen jó, ISBN 963 367 526 X

Kínai konyha, Szöveg: Szabó Zsolt, Ford. Mészáros Orsolya, Kisújszállás, Újhold, 2005, Ízvarázslat sorozat, ISBN 963 9555 35 5

Kínai szakácskönyv, Összeáll. Makarész Miklós, Budapest, Új Ex Libris Kiadó, [1996], Konyhavarázs, ISBN 963 9031 02 X

Korpádi Péter: Kínai és távol-keleti konyhák, [Budapest], Officina Nova, [1991], Nova szakácskönyvek, ISBN 963 7836 38 1

ua.: 2. kiad., Budapest, Officina Nova, 1994, Nova szakácskönyvek, ISBN 963 8185 81 3

[Liu Zihua, 刘子华] Liu Zihua: Az igazi kínai konyha, [Jellegzetes receptek és gasztronómiai benyomások a négy leghíresebb régióból], Ford. Kiszlinger Henrietta, Kaposvár, Holló és Társa Kiadó, 2003, (Die echte chinesische Küche), ISBN 963 684 118 7

[Lu Yu, 陸羽] Lu Yu: Teáskönyv, A teázás szent könyve a nyolcadik századi Kínából, Ford. és a tanulmányt írta: Nyiredy Barbara és Tokaji Zsolt, Budapest, Terebess, 2005, (《茶經》), ISBN 963 9147 69 9

Lurz Gerda: A 100 legjobb kínai recept, Mindennapi és különleges recept nem csak ínyenceknek, Kistarcsa, Sajgó és Tsa. Bt., 2000, ISBN 963 9266 48 5

Lusztig Tamás: Kínai konyha, Budapest, Anno, 2000, ISBN 963 375 127 6

Sauerborn, Marlies: A varázslatos wok, Ford. T. Bíró Katalin, Utánny., [Budapest], K. u. K. Könyvkiadó, 2000, (Gerichte aus dem wok), ISBN 963 9173 69 X

ua.: utánny., [Budapest], K. u. K. Könyvkiadó, [2002], ISBN 963 9173 77 0

[Su Xinjie, 苏欣洁] So Yankit: Yan-kit klasszikus kínai szakácskönyve, Ford. Szűr-Szabó Katalin, Budapest, Park Könyvkiadó, 1994, (Yan-kit’s classic Chinese Cookbook), ISBN 963 530 158 8

Stacey, Jenny: Kínai konyha, Ford. Piros Christa, Budapest, Vince Kiadó, 2005, A legjobb receptek sorozat, (Cookshelf Chinese), ISBN 963 9552 60 7

Szécsi (Märcz) Ari: Ételtől lélekig, Makrobiotika, avagy az Öt Elem szerinti táplálkozás, ételkészítés elmélete és fortélyai, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1999, Mesterek, életek, tanítások 3., ISBN 963 9219 00 2

Terebess Gábor: Ezerízű Kína, A kínai táplálkozás kultúrtörténete, Budapest, Helikon Kiadó, 1986, ISBN 963 207 613 3, elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár: letölthető

Wok, Ford. Horváth Zsuzsa, Budapest, Magyar Könyvklub, 2001, (Wok), ISBN 963 547 522 5

 

Relaxáció, meditáció és belső folyamatok:

Chia, Mantak: A stressz életerővé alakításának taoista módszerei, A belső mosoly - A hit gyógyító ereje, Ford. Erdei Edit, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1995, Mesterek és harci művészetek III., (Taoist Way of Transform Stress into Vitality), ISBN 963 04 5887 X

ua.: 2. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996

ua.: 3. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996

ua.: 4. kiad., Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1996, ISBN 963 85565 2 8

Chia, Mantak, Chia, Maneewan: Az Öt Elem fúziója I. szint, Alapfokú és haladó meditációk a negatív érzelmek átalakításához, Ford. Erdei Edit, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1998, Mesterek és harci művészetek XIV., (Fusion of the Five Elements I.), ISBN 963 85739 6 1

 

vissza a lap tetejére

 

Kínai csillagászat és asztrológia:

 

A kínai csillagászatról In: Couderc, Paul: A csillagászat története, Budapest, Gondolat Kiadó, 1964, Gondolattár 22., pp. 35-37, pp. 62-68

A kínai csillagászatról In: Herrmann, Dieter B.: Az égbolt felfedezői, Budapest, Gondolat Kiadó, 1981, p. 36

A kínai csillagászatról In: Kulin, György - Róka, Gedeon (szerk.): A távcső világa, 2. bővített kiadás, Budapest, Gondolat Kiadó, 1980, pp. 589-590

A kínai űrkutatásról In: Horváth András (szerk.): Űrhajózási Lexikon, Budapest, Akadémia Kiadó, Zrínyi Kiadó, 1981, pp. 327-329, p. 615, p. 820

Barabás Péter – Markotay Csaba: Sikeresen Földet ért az első kínai asztronauta In: Népszava 2003. október 17. (243. szám) p. 8.

Craze, Richard: Kínai asztrológia, Ford. Kerner Barbara, Pécs, Alexandra, 2000, New Life Könyvek, (The Chinese Astrology Handbook), ISBN 963 367 940 0

[Zhu Kezhen, 竺可桢] Csu Ke-csen: A kínai csillagászat nagy eredményei az Ó- és Középkorban In: Természet és Társadalom Folyóirat, 1954. 10. szám, pp. 608-610

Ecsedy Ildikó: Csillagok a Selyemút fölött Kínától a Római Birodalomig In: Mítoszok és vallások Kínában, Szerk. Hamar Imre, Budapest, Balassi Kiadó, 2000, pp. 17-21

Garamvölgyi edit: Kínai asztrológia, Beszélgetések a szabad akaratról és a sorsról, Budapest, Média Kiadói Iroda, 1988, ISBN 963 02 5960 5

Gecse Mariann: Csillagvárostól Csiucsüanig In: HVG XXV. évf. 42. szám (2003. október 18.), p 9.

Green, Dorian: Nagy horoszkópkönyv, Európai, kínai, fás, virágos, arab, azték, indiai horoszkóp, Ford. Tímár Tamás, Budapest, Hungalibri Kiadó, [1996], (Zodiac universal), ISBN 963 85556 9 6

Horváth Andrea: Éves horoszkóp, egyéni tarot jóslással és kínai asztrológiával, 2003, [Budapest], Horizont, [2003], ISSN 1585-3462

Horváth Andrea: Hódítási kalauz, Négyféle asztrológiai rendszerrel (hagyományos, kínai, kelta, perzsa horoszkóp), három kártyával, szerelmi kártyajóslással és szerelmi varázslatokkal, Budapest, White Golden Book, 2006, ISBN 963 9476 13 7

Horváth Andrea: Kínai asztrológia, Horoszkóp a 2004. évre, [Bp.], Horizont, 2004, ISBN 963 9408 27 1

Horváth Andrea: Kínai asztrológia a 2006-os évre, Önfejlesztő sorselemzés asztrológiai prognózissal és Hold naptárral, [Üllő], Regnum Press Kiadó, [2005], ISBN 963 7459 19 7

Kínai asztrológia, Ford. Lénárd Csilla, [Budapest], Trivium, 2004, Fürkész könyvek, (Chinese Astrology), ISBN 963 9367 62 1

Horváth Andrea: Negyedéves horoszkóp, április, május és június hónapra, [Önfejlesztő sorselemzés asztrológiai prognózissal, tarottal és kínai asztrológiával], [2002. II. negyedév], [Budapest], Horizont, 2002, ISSN 1585-3492

[Guo Wanke, 郭万克] Kwok Man-Ho: Kínai asztrológia: a jövő titkai a kínai horoszkóp alapján, Ford. Sárközy Elga, Budapest, Magyar Könyvklub, 1999, ISBN 963 548 973 0

Nemes Gábor: Nem határ a csillagos ég, Kínai űrkutatás In: HVG XXV. évf. 42. szám (2003. október 18.), pp 8-11.

Németh András, Nagy Gábor: A legkisebb űrnagyhatalom In: HVG XXV. évf. 42. szám (2003. október 18.), p 10.

Polonyi Péter: Miből lesz a Selyemhernyó In: HVG XXV. évf. 42. szám (2003. október 18.), p 11.

Ponori Thewrewk Aurél: Kína csillagászata In: A csillagos ég Folyóirat, 1959. 2. szám, pp. 5-15

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 1994, A Kutya éve, Ford. Horváth A. Balázs, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1994, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope for 1994), ISBN 963 8290 29 3

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 1996, A Patkány éve, Ford. Fodor Ágnes, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1996, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope for 1996), ISBN 963 528 089 0

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 1997, A Bivaly éve, Ford. Fodor Ágnes, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1996, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope for 1997), ISBN 963 528 145 5

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 1998, Mit tartogat számunkra a Nyúl éve?, Ford. Fekete Ganriella, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1997, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope for 1998), ISBN 963 528 207 9

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 1999, Mit tartogat számunkra a Nyúl éve?, Ford. Vajdics Anikó, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1998, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope for 1999), ISBN 963 528 303 2

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2000, Mit tartogat számunkra a Sárkány éve?, Ford. Vajdics Anikó, Budapest, Édesvíz Kiadó, 1999, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope for 2000), ISBN 963 528 403 9

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2001, Mit tartogat számunkra a Kígyó éve?, Ford. Szántai Zsolt, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2000, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2001), ISBN 963 528 481 0

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2002, Mit tartogat számunkra a Ló éve?, Ford. Szűr-Szabó Katalin, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2001, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2002), ISBN 963 528 530 2

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2003, Mit tartogat számunkra a Kecske éve?, Ford. Csáky Ida, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2002, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2003), ISBN 963 528 610 4

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2004, Mit tartogat számunkra a Majom éve?, Ford. Kovács Ivett, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2003, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2004), ISBN 963 528 723 2

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2005, Mit tartogat számunkra a Kakas éve?, Ford. Újhelyi Bálint, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2004, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2005), ISBN 963 528 818 2

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2006, Mit tartogat számunkra a Kutya éve?, Ford. Simon Szilvia, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2005, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2006), ISBN 963 528 849 2

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2007, Mit tartogat számunkra a Disznó éve?, Ford. Tóth Júlia, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2006, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2007), ISBN 963 528 917 0

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2008, Mit tartogat számunkra a Patkány éve?, Ford. Molnár Edit, Budapest, Édesvíz Kiadó, 2007, Titkos tanok, (Your Chinese horoscope 2008), ISBN 963 528 985 1

Szabó Sándor: Távcsövek a mesés Keletről: Kína, elektronikus dokumentum, letölthető

Szentmártoni Béla: Csillagászati intézmények a Kínai Népköztársaságban In: A csillagos ég Folyóirat, 1959. 3-4. szám, pp. 84-87

Walters, Derek: A kínai asztrológia 12 állatjegye a napi horoszkóp elkészítését tartalmazó leírással 2000-ig, Budapest, Proprint, 1989,

Webster, Richard: Kínai jóslás, számmisztika, A jólét és beteljesülés útja, Ford. Tasi Júlia, Budapest, Édesvíz, 2006, (Chinese Numerology), ISBN 963 528 875 1

 

Az első kínai asztronauta útjával foglalkozó hosszabb-rövidebb cikkek jelentek meg – a fentieken túl – az alábbi napi- és hetilapokban: Népszabadság

 

vissza a lap tetejére

 

Országismertetések:

 

A kínaiak In: Kiszely István: A Föld népei, 2. kötet Ázsia, Budapest, Gondolat Kiadó, 1984, pp. 480-515

Ázsiai kultúrák, Társadalomismereti tankönyv középiskolások számára, Szerk. és részben írta: Stefány Judit, a filozófiai és vallástörténeti részek anyagát vál. Keszei Róbert, Budapest, Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, 1994, ISBN 963 8328 09 6

ua.: 2., átdolg. kiad., Budapest, Alternatív Közgazdasági Gimnázium Kiadó, 1997, ISBN 963-8328-51-7

Ázsia politikai földrajza, Szerk. Pap Norbert, Pécs, Alexandra, 2005, Kontinensek politikai földrajza [2.], ISBN 963 369 048 x

[Sheng Cheng, 盛成] Cheng Tcheng: Egy kínai anya, Ford. Pap László, Budapest, Biblioteca, é.n., (Ma Mère)

Crow, Carl: A megszentelt rizsestál, Ford. Gáspár István, Budapest, Terebess Kiadó, 1994, (400 Million Costumers), ISBN 963 85631 1 7 [TE 10] letölthető

Gecse Mariann: Szexualitás Kínában, Szemérmes hallgatás In: HVG XXV. évfolyam 34. szám (2003. augusztus 23.) pp. 31-33

Kisch, Egon Erwin: A titkos Kína, Pozsony, Eugen Prager Kiadó, 1937, Az új Európa könyvesháza

Kína, Földünk legnépesebb országa In.: Ázsia, Képes Földrajz, Móra Könyvkiadó, Budapest, 1983, 1984, pp. 178-192, pp. 242-243

Kínai civilizáció In: Civilizációk és vallások, Szöveggyűjtemény a civilizációk összehasonlító tanulmányozásához, Budapest, Cégér Kiadó, 1994, pp.43-102

Kopper Lászlóné: Társadalomismeret, Népek, kultúrák, [Életmódtörténet], Budapest, Műszkai Könyvkiadó, 1998, Calibra könyvek, ISBN 963 16 2016 6

ua.: 2. jav. kiad., Budapest, Eötvös J. Könyvkiadó, 2004, ISBN 963 9316 80 6

Ligeti Lajos: Kína, Mult és jelen, Budapest, Magyar Szemle Társaság, 1935, Kincsestár, A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára 20.

Lóczy Lajos: A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása, Budapest, K. M. Természettudományi Társulat, 1886

Polonyi Péter: Mit kell tudni a Kínai Népköztársaságról?, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1974, Mit kell tudni…, ISBN 963 09 0126 9

ua.: 2. jav. és bőv. kiad., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1980, ISBN 963 09 1516 2

Qi Wen: Kína, Általános áttekintés, Ford. Lukács Éva, Peking, Kínai Idegen Nyelvű Kiadó, Budapest, Interpress Kiadó, 1985, (China, A General Survey), ISBN 963 7222 04 9

Salát Gergely: Kínai országismeret, Földrajz-történelem-nyelv, Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1999, Keleti Füzetek

 

vissza a lap tetejére

 

Kína gazdasága:

 

A külföldi beruházások Kínában, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1993, Kihívások 18.

A Legend kínai számítógépgyártó, Helyi hős In: HVG XXV. évfolyam 31. szám (2003. augusztus 2.), pp. 29-30

A Nagy Fal ostroma, Amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok In: HVG, 1995, XVII. évf. 6. szám (1995. jan-febr)

Az új EU-tagok olcsóbbak Kínánál? In: Piac&Profit, 2005, október 5., letölthető

Ábrahám Anna: A gazdasági reformok 20 éve Kínában, Sokszorosított tanulmány, Peking, Magyar Köztársaság Nagykövetsége, 1998

Ábrahám Ferenc: Kínai Népköztársaság ’98, Sokszorosított tanulmámy, Peking, Magyar Köztársaság Nagykövetsége, 1998

Ábrahám Ferenc: Kínai Népköztársaság ’98, Főbb statisztikai adatok, Tájékoztató anyag, Peking, Magyar Köztársaság Nagykövetsége, 1999

Adam, Jan: Kína átalakulási stratégiájának tanulságai In: Külgazdaság, 1996, 40. évf. 7-8. szám

Bassa Zoltán et al.: Világgazdasági régiók, Budapest, Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., 2004, ISBN 963 394 562 3

Brown, Lorie et al.: A világ helyzete 2006, a washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról, [Fókuszban: Kína és India], Ford. Amtmann Mária, Budapest, A Föld Napja Alapítvány, [2006], (The State of the World 2006) ISSN 1215-2064

Almási Miklós: A Kína-szindróma In: Európai Szemle, 1994, 5. évf. 2. szám, pp. 67-74

Artner Annamária et al: Az Ázsia-Európa dialógus (ASEM) fõbb nemzetközi összefüggései és tanulságai Magyarország számára, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2000, Műhelytanulmányok 23. szám (2000. augusztus)

Artner Annamária et al: Távol-keleti gazdaságok pozitív és negatív fejlődési tapasztalatai: Tanulságok Magyarország számára, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2002, Műhelytanulmányok 37. szám (2002. február)

Dr. Bajcsy Előd: A Harco tojóhibrid baromfi piacának sajátosságai, különös tekintettel a kínai piacra, [Disszertáció] Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1995

Balázs, Étienne: Gazdaság és társadalom a régi Kínában, Válogatás a szerző Chinese civilisation and bureaucracy és La bureaucratie céleste c. kötetéből, Vál., a jegyzeteket, a név- és tárgymutatót készítette Ecsedy Ildikó, Az előszót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1976, ISBN 963 07 0270 3

Bánlaki Lajos: Kína új gazdaságpolitikája és a magyar-kínai külgazdasági kapcsolatok jelene és jövője, Budapest, Világgazdasági Tudományos Tanács, 1984, A Világgazdasági Tudományos Tanács hivatalos használatára készült tanulmányai (1984/16)

Bassa Zoltán: Az ázsiai gazdasági válságról röviden, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1998

Blejer, Mario I., Szapáry György: A költségvetési politika szerepe a reformfolyamatban álló központi tervgazdaságokban, Kína példája In: Pénzügyi Szemle, 1990, 34. évf. 2. szám, pp. 117-140

Bocskai József: A kutatás és fejlesztés sajátosságai Kínában In: OMFB Műszaki Információs Iroda Közlemények, 1989, 5. szám, pp. 64-85

Crow, Carl: A megszentelt rizsestál, Ford. Gáspár István, Budapest, Terebess Kiadó, 1994, (400 Million Costumers), ISBN 963 85631 1 7 [TE 10] letölthető

Csaba László: A kínai és a kelet-európai átalakulás összehasonlítása In: Európai Szemle, 1996, 7. évf. 3. szám

Csaba László: A Tienamnmen tér bája, Hozzászólás K. Griffin és A.R. Khan Átmenet a piacgazdaságba c. cikkéhez In: Közgazdasági Szemle, 1994. 9. szám, pp. 802-806

Csaba László: Az írástudók felelőssége, Viszontválasz In: Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 7-8. szám, pp. 760-765

[Zhang Xiang, ] Csang Hsziang: Kereskedelm Kínával: Legkisebb kockázat, optimális szerződés, Ford. Víg Erzsébet, Budapest, Aula, 1997, ISBN 964 9087 29 8

Csúcstalálkozó az információs társadalomról, Halló, itt vagytok? In: HVG XXV. évfolyam 41. szám (2003. október 11.), pp. 41-44

de Melo, Martha, Gelb, Alan H.: Pillanatkép az átmenetről: összehasonlító áttekintés 2. rész In: Külgazdaság, 1997, 41. évf. 6. szám

F.C.: Olajmezőkért verseng Kína és India, elektronikus dokumentum, FigyelőNet, 2006 január 16., letölthető

Faragó László: Kína a növekedési pólus elmélet gyakorlati megvalósítója In: Tér és Társadalom, 1995, 9. évf. 3-4. szám

Farkas György: A kínai külkereskedelem az évtizedfordulón, Visszatekintés és kilátások, Budapest, Kopint-Datorg, 1981

Fekete Ferenc: A családi felelősségi rendszer a kínai vidék reformjának folyamatában In: Nemzetközi agrárstratégiák, Budapest, Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1989, pp. 423-436

Félix Péter: Ki vehet a végén?, Magyar-kínai árucsere In: Heti Világgazdaság, 1991, XIII. évf. ??. szám, (1991. novmber 9.), pp. 91-92.

Földes Péter: „A kínai fenyegetés”, [Diplomadolgozat], Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskeelmi Főiskolai Kar, 2003

Fülöp Andrea: A 90-es évek gazdasági robbanása Kínában és annak következményei, [Disszertáció], Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1997

Gaál Gergely: A belkereskedelem tevékenységét meghatározó tényezők alakulása Kínában In: Kereskedelmi Szemle, 1994, 35. évf. 1. szám

Gaál Gergely, [Gong Kunju, ] Gong Kun-ju: Ablak Kínára: Sencsen különleges gazdasági övezet In: Kereskedelmi Szemle, 1995, 36. évf. 11. szám

Gaál Gergely: A felelősségi rendszer kialakulása, formái és a továbbfejlesztés lehetőségei Kína agrárrendszerében In: Közgazdasági Szemle, 1993, 40. évf. 10. szám, pp. 900-910

Gaál Gergely: A „kínai-modell” a piacgazdaság útján In: Kereskedelmi Szemle, 1994, 35. évf. 3. szám, pp. 42-49

Gaál Gergely, [Xu Yanji, ] Xu Yan-ji: A „kínai-modell” és az infláció In: Statisztikai Szemle, 1997, 75. évf. 10. szám

Gaál Gergely: A reform és a nyitás hatása Kína külkereskedelmére In: Kereskedelmi Szemle, 1993, 34. évf. 7. szám, pp. 35-39

Gaál Gergely: Kína a modernizálás útján In: Kereskedelmi Szemle, 1993, 34. évf. 4. szám, pp. 34-39

Gaál Gergely: Kína belkereskedelme a reformfolyamatok tükrében In: Kereskedelmi Szemle, 1994, 35. évf. 2. szám, pp. 27-34

Gaál Gergely: Kína gazdasági és ipari arculata az új gazdaságpolitika tükrében In: Kereskedelmi Szemle, 1993, 34. évf. 5. szám, pp. 31-37

Gaál Gergely, [Xu Yanji, ] Xu Yan-ji: Kína kereskedelme 1993/94-ben In: Kereskedelmi Szemle, 1995, 36. évf. 3. szám

Gaál Gergely: Kína külkereskedelme a számok tükrében In: Kereskedelmi Szemle, 1993, 34. évf. 8. szám, pp. 20-26

Gaál Gergely, [Xu Yanji, ] Xu Yan-ji: Kína külkereskedelme és perspektívái In: Kereskedelmi Szemle, 1995, 36. évf. 9. szám

Gaál Gergely, [Gong Kunju, ] Gong Kun-ju: Kína néhány kiemelt gazdasági övezete kiállítások tükrében In: Kereskedelmi Szemle, 1994, 35. évf. 11. szám, pp. 13-18

Gergely László: Vízerőművet is eladna Kína hazánknak In: Piac&Profit, 2005, június 16. letölthető

Dr. Gergely Miklós Attila: Azonosságok és külpolitikák Kelet-Ázsiában - Japán, Kína, Korea, Budapest, Teleki László Intézet, 2001, TLI Tanulmányok 32.

Dr. Gergely Miklós Attila: Kiengesztelődés és kiegyezés a tajvani politikai kultúrában - belső források és regionális összefüggések, Budapest, Teleki László Intézet, 2003, TLI Tanulmányok 126.

Griffin, Keith, Khan, Azizur Rahman: Átmenet a piacgazdaságba, A kínai út tanulságai Oroszország és KeletEurópa számára In: Közgazdasági Szemle, 41. évf., 1994. 5. szám, pp. 391-410

Griffin, Keith, Khan, Azizur Rahman: Párhuzamos vagy szakaszos reformok a rendszerváltás időszakában, Válasz Csaba Lászlónak In: Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 7-8. szám, pp. 754-760

Gulyás Olivér: Gazdasági válságok az ázsiai gazdasági válságokon keresztül, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

Hagelmayer István: Ellenőrzés Kínában In: Pénzügyi Szemle, 1994, 38. évf. 11. szám, pp. 900-905

Heimer György: Beton a szurdokban: Óriási vízierőmű In: HVG XVII. évf. 9. szám (1995. március-április)

Herrmann-Pillath, Carsten: Növekedés, mobilitás és társadalmi-gazdasági változás, A hagyományos kultúra szerepe Kína modernizációjában In: Külgazdaság, 1997, 41. évf. 6. szám

Hidasi Gábor: Gazdaság és politika a Kínai Népköztársaságban, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1979, ISBN 963 09 1422 0

Hirn, Wolfgang: Kína, a nagy falat, Miként változtatja meg életünket Kína felemelkedése, Ford. Kozma Géza, Budapest, HVG Kiadói Rt., 2006, HVG Könyvek, (Herausforderung China, Wie der chinesische Aufstieg unser Leben verändert), ISBN 963 7525 483

Holch Gábor: A kínai kommunikáció különösségei, Minden másként van In: HVG XXV. évfolyam 35. szám (2003. augusztus 30.) pp. 65-66

[Hu Xi-gui, ] Hu Hszi-kuj, [Xu Ti-xin, ] Hszü Thi-szin: A kapitalista ipar és kereskedelem békés átalakítása Kínában, Ford. Lomb Kató, Józsa Sándor, Budapest, Kossuth, 1958

Jordán Gyula, Tálas Barna: A terv és háttere Kína 10. ötéves tervéről In: Külügyi Szemle. 2002. 2. szám, pp. 80-103

Jordán Gyula: A foglalkoztatás Kínában In: Statisztikai Szemle, 1997, 75. évf., 7. szám, pp. ???

Jordán Gyula: A külföldi működőtőke szerepe Kína gazdaságában In: Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. július-augusztus, pp. 619-635

Jordán Gyula: A nagy kínai éhínség, 1959-1961 In: Statisztikai Szemle, 2000. január, pp. 33-46

Jordán Gyula: A privatizáció Kínában – tények és feltevések In: Közgazdasági Szemle, 1996, XLIII. évf. 1. szám, pp. 45-57

Jordán Gyula: Egyoldalú vagy kölcsönös függés?, Tajvan és a Kínai Népköztársaság gazdasági kapcsolatai In: Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005, 2. szám, pp. 163-183

Jordán Gyula: Kína az 1990-es években: Szocializmus kínai jellemzőkkel, szocialista piacgazdaság vagy … In: Társadalmi Szemle, 1993, 48. évf. 7. szám, pp. 39-49

Jordán Gyula: Kínai dilemmák In: Társadalmi Szemle, 1996, 51. évf. 7. szám

Jordán Gyula: Külföldi bankok Kínában In: Pénzügyi Szemle, 1996, 41. évf. 8. szám

Jordán Gyula: Külföldi befektetések Kínában In: Társadalmi Szemle, 1995, 50. évf. 12. szám, pp. 37-45

Jordán Gyula: Hongkong pénzügyi és bankrendszerének néhány kérdése, Budapest, Budapest Bank Rt., 1994, Budapest Bank tanulmányok 16., ISBN 963 8134 07 0

Juhász Péter: Kell-e félnünk Kínától? In: Üzlet&Siker, 2005, 2005/4. szám (május), pp. 14-17

Kereskedelmi partnerünk Kína, Szerk. Megyeriné Andó Erzsébet, Budapest, Kopint-Datorg, [1992]

Kiss Judit: Külföldi tőkeberuházások Kínában In: Külgazdaság, 1993, 37. évf. 6. szám, pp. 56-70

Kínáról – beruházóknak In: Marketing és Menedzsment, 1998, 32. évf. 5. szám

Kivételezett dollármilliárdok, Külföldi tőke Kínában In: Figyelő, 1991 november, pp. 21-30

Konjunktúrajelentés 1990/1., A világgazdasági helyzet 1990 elején, Közreadja a Konjunktúra-, Piackutató és Informatikai Intézet, 1990, Budapest, Kopint-Datorg

Korkunov, I., Morozov, A., Nyikolszkij, M.: A Kínai Népköztársaság gazdasági helyzete: az 1974-es év adatai In: Kína és a maoizmus, Moszkva, Novosztyi Sajtóügynökség Kiadója, 1976, pp. 69-80

Kornai János: A piaci szocializmusról In: Kornai János: Útkeresés, Budapest, Századvég, 1993, pp. 15-44

Kozma János, Makaruk Ludwik: A kínai-magyar gazdasági kapcsolatok perspektívái, Budapest, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 1987, Tanulmányok a gazdaság irányításáról és szervezetéről 32.

Kulcsár Kálmán: Kína a világpolitikában, Az átalakuló Kína, Budapest, Akadémiai, 2007, ISBN 963 05 8505 7

László Róbert: Felnőttek a kistigrisek?, [Disszertáció], Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1995

Mádi István: Gazdaságfejlesztési stratégia és modernizációs sajátosságok Dél-Koreában és Tajvanon a modernizáció második fázisában (1980-1994), Budapest, MTA Világgazdasági Kutatintézet, 1995

Mádi István: Kína árnyékában: Tajvan a kilencvenes években In: Cégvezetés, 1999, 7. évf. 6. szám

Mádi István: Tajvan gazdasági fejlődése, politikai demokratizálódása és a Kínai Népköztársasághoz fűződő viszonyának alakulása a kilencvenes években, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1998

Magyar Lajos: A kínai mezőgazdaság hagyományos szerkezete, Ford. Polonyi Péter, Sajtó alá rend. és a mutatókat készítette Ferenczy Mária, Budapest, Kossuth Kiadó, 1981, (Экономика сельского хозяйства в Китая), ISBN 963 09 1664 9

Magyar Vilma: Áttöri-e a tőke a kínai Nagy falat?, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004

Mártonffy Attila: Kommunista kapitalizmus, Kínai gazdasági reform In: Heti Világgazdaság, 1993, 15. évf. ?? szám (1993. december 18.), pp. 26-27

Mészáros Klára: A fegyverembargó feloldásának kételyei, EU-Kína, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2005, Vélemények, kommentárok, információk 98. szám (2005. február 22.)

Mészáros Klára: A kínai közösségek integrációs folyamata, A "Nagy Kínai Gazdasági Térség" Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2000, Műhelytanulmányok 26. szám (2000. október)

Mészáros Klára: A központi bank kamatot emelt Kínában, Budapest, Világgazdasági Kutatóintézet, 2004, Vélemények, kommentárok, információk 92. szám (2004. november 16.)

Mészáros Klára: A modernizáció útja és dilemmái Kínában In: Külgazdaság, 44. évf., 2000. 10. szám, pp. 29-52

Mészáros Klára: A „Nagyobb Kína” mint a XXI. század meghatározó gazdasági és politikai ereje In: Magyar Tudomány, 2001, 46. évf. 9. szám, pp. 1021-1030

Mészáros Klára: A sokoldalú partnerség követelménye, A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2002, Kihívások 155. szám (2002. május)

Mészáros Klára: A textilkvóta feloldásaKi itt a felelős?, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2005, Vélemények, kommentárok, információk 107. szám (2005. július 21.)

Mészáros Klára: A tudományos-technikai modernizáció kilátásai Kínában, (The Prospects of Scientific and Technological Modernization in China) Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1999, Műhelytanulmányok 20. szám (1999. december), ISBN 963 301 344 5

Mészáros Klára: Az EU és Kína In: Euróai tükör, A Miniszterelnöki Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal folyóirata, 1998, 3. évf. 3. szám

Mészáros Klára: Bővülő kapcsolat, Magyarország és a Kínai Népköztársaság, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2004, Vélemények, kommentárok, információk 85. szám (2004. július 9.)

Mészáros Klára: Húsz év reform Kínában, A tengi örökség dilemmái In: Cégvezetés, 1999, VII. évf. 2. szám

Mészáros Klára: Kína a világban In: Magyar Tudomány, 2001, 46. évf. 5. szám, pp. 556-565

Mészáros Klára: Kína és Hongkong egyesítésének gazdasági perspektívái, Budapest, Világgazdasági Kutatóintézet, 1997, Műhelytanulmányok 1. szám (1997. május), ISBN 963 301 295 3

Mészáros Klára: Kína és Hongkong - új integrációs modell?, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1997, Kihívások 87. szám (1997. május)

Mészáros Klára: Kínai jelen és jövő, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2005, Műhelytanulmányok 68. szám (2005. június)

Mészáros Klára: Kínai kérdőjelek, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1992, Kihívások 6. szám (1992. május)

Mészáros Klára: Kínaiak egymás között: Hongkong egy éve In: Cégvezetés, 1998, 6. évf. 7. szám

Mészáros Klára: Lejárt a bérlet: Hongkongi változások In: Cégvezetés, 1997, 5. évf. 7. szám

Mészáros Klára: Tajvan, Egy gazdaság a Kínai Népköztársaság „árnyékában” In: Artner Annamária et al: Távol-keleti gazdaságok pozitív és negatív fejlődési tapasztalatai: Tanulságok Magyarország számára, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2002, pp. 5-10

Mészáros Klára: Távol-keleti kihívás - súlyponteltolódások a 21. században, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1997, Kihívások, 99. szám (1997. november)

Mészáros Klára: Turizmusjönnek a kínaiak, Budapest, MTA Világgazadasági Kutatóintézet, 2003, Vélemények, kommentárok, információk 51. szám (2003. február 20.)

Nagy András: Az Európa és Kelet-Ázsia közötti kereskedelem elemzése, 1955-1993-as adatok kereskedelemáramlási modellje alapján In: Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. november, pp. 970-986

Nagy Gábor: Dollárdiplomácia: Az Egyesült Államok és Kína In: Heti Világgazdaság (1994. június 4.), pp. 21-23

Nagy Ibolya: A kínai beutazó turizmus lehetőségei és feltételei Magyarországon, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2003

Nagy Katalin: Egy távol-keleti import ügyletről közelről, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2001

Nemes Gábor: Koncepciós perek Kínában, A pénz vajjal jár In: HVG XXV. évfolyam 31. szám (2003. augusztus 2.) pp. 33-35

Nemes Gábor: Kínai-Magyar gazdasági kapcsolatok, Nagy fal In: HVG XXV. évfolyam 34. szám (2003. augusztus 23.) pp. 97-98

Nemes Gábor: Kína és a jüan, Pénznyomás In: HVG XXV. évfolyam 39. szám (2003. szeptember 27.) pp 26-28

Nove, Alec: A megvalósítható szocializmus, Budapest, Közgazdasági és Jogi Köyvkiadó, 1990, (The economics of feasible socialism), ISBN 963 222 253 9

Nyíri Pál: Magyarország és a kínai migráció In: Magyar Tudomány, 1998, 43. évf. 3. szám, pp. ???

Ötnyelvű üzleti szótár, [magyar-angol-orosz-kínai-héber], Budapest, Scolar Kiadó, 1999, ISBN 963 9193 09 7

Pasha, W.: A harmadik vilg hajnalaavagy új világgazdasági vonzásközpontokká válnak-e a keletázsiai küszöbországok? In: Külgazdaság, 1. szám, pp. ??

Perkins, Dwight: Reformok a kínai iparban és külkereskedelemben In: Külgazdasági liberalizálás, Nemzetközi tapasztalatok és a magyar gazdaságpolitika, Szerk. Köves András, Márer Pál, Budapest, Kopint-Datorg, 1991, pp. 347-360

[Qian Yingyi, ] Qian Yingyi, [Xu Chenggang, ] Xu Chenggang: A kínai gazdasági reform sajátos vonásai In: Európa Fórum, 1995, 5. évf. 2. szám

Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról 2. rész: Gazdasági szabályozás, államszervezet, törvényhozás In: Jogtudományi Közlöny, 1987, 42. évf. 1. szám, pp. 7-15.

Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról 3. rész In: Jogtudományi Közlöny, 1987, 42. évf. 2. szám, pp. 79-86

Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról 4. rész In: Jogtudományi Közlöny, 1987, 42. évf. 3. szám, pp. 132-137

Sárközy Tamás: A kínai gazdasági reform jogáról 5. rész In: Jogtudományi Közlöny, 1987, 42. évf. 4. szám, pp. 189-197

Sárközy Tamás: Hasonlóságok és különbségek a kínai és a magyar gazdasági reform jogában In: Társadalomkutatás, 1984, 1. szám, pp. 30-44

ifj. Simon György: Reform és növekedés Kínában In: Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. július-augusztus, pp. 673-692

Singh A.: Részvénypiac a szocialista gazdaságban, Megjegyzések a kínai gazdasági reformhoz In: Közgazdasági Szemle, 1990. 6. szám, pp. 658-673

Somfai Vera: A kínai beutazó turizmus Magyarorságon, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004

Szakáts Sándor: A japán és kínai agrárátalakulás a második világháború után, Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1995

ua.: In: Agrártörténeti Szemle, 1995, 37. évf. 1-4. szám

Tagányi Zoltán: Hagyományo hatalmi szervezetek és mezőgazdasági üzemek, avagy etnológia európai analógiák fényében In: Agrártörténeti Szemle, 1997, 39. évf. 1-2. szám

Tálas Barna: A kínai bankreform újabb fejleményei In: Pénzügyi Szemle, 1995, 40. évf. 9. szám

Tálas Barna: A kínai kommunisták újabb „hosszú menetelése” a szocialista piacgazdaság felé, Budapest, Budapest Bank Rt., 1994, Budapest Bank tanulmányok 18., ISBN 963 8134 09 7

Tálas Barna: A pénzügyi rendszer reformjának aktuális kérdései Kínában In: Pénzügyi Szemle, 1993, 37. évf 9. szám, pp. 731-746

Tálas Barna: Kína alkalmazkodása a világgazdaság változásaihoz, Budapest, Budapest Bank Rt., 1995, Budapest Bank tanulmányk 21., ISBN 963 8134 12 7

Tálas Barna: Kína nemzetközi gazdasági kapcsolatai a 90-es években In: Külgazdaság, 1995, 39. évf. 10. szám

Tálas Barna: Kína nemzetközi gazdasági kapcsolatainak fejlődése a kilencvenes években In: Külgazdaság, 1998, 42. évf. 12. szám, pp. 55-65

Tálas Barna: Kínai Közös Piac: Vízió vagy perspektíva, Budapest, Budapest Bank Rt., 1992, Budapest Bank tanulmányk 2., ISBN 963 03 3428 3

Tálas Barna: Kínai Közös Piac: Vízió vagy perspektíva? In: Külgazdaság, 1992, 36. évf. 9. szám, pp. 24-44

Tálas Barna: Meddig jutott a tízéves kínai reform? In: Társadalmi Szemle, 1990, 45. évf. 3. szám, pp. 79-89

Térmeg Vera: Tajvan, Európa egyik kelet-ázsiai partnere, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2003

Túlpörgés fenyegeti Kínát In: Magyar Hírlap, (2004.04.15), letölthető

Út a kínaiak repteréhez? In: Piac&Profit, 2005, december 9., letölthető

Vida Krisztina: A sanghaji és sencseni értéktőzsdék története, az A-, B-, és H-részvénykategóriák alakulása, [Disszertáció], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar 2001

Világgazdasági felzárkózás és modernizáció Tajvanon - esélyek, lehetőségek és tanulságok, Budapest, MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1994, Kihívások 42. (1994. szeptember)

Vértes Róbert: A kínai „nyitás politika” különös tekintettel annak politikai hátterére és a bankrendszer reformjára, [Diplomadolgozat], Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2002

[Xu Yanji, ] Xu Yan-ji, Gaál Gergely: Ember-munka-szervezet a „kínai modell”-ben In: Statisztikai Szemle, 1998, 76. évf. 2. szám

[Xu Yanji, ] Xu Yan-ji, Gaál Gergely: Gazdasági-társadalmi  változások és a migráció Kínában In: Demográfia, 1995, 38. évf. 2-3. szám

[Zhang Lian, ] Zhang Lyan: Fenntartható fejlődés Kínában In: Gazdaság, Vállalkozás, Vezetés, 1999, 1. szám

 

Az említetteken túl érdemes megnézni a HVG, a Közgazdasági Szemle és a Világgazdasági Kutatóintézet különböző sorozatainak és kiadványainak kínai tárgyú gazdasági írásait.

 

vissza a lap tetejére

 

Egyéb kínai tárgyú könyvek (útikönyvek, atlaszok, térképek, stb.):

 

Útleírások, beszámolók, riportok:

 

Arnold Éva: Hutong, 胡同, [Fényképalbum magyar, angol és kínai műcímekkel], [Magyar és angol szöveg: Arnold Éva, kínai fordítás: Liu Syne], Budapest, Argumentum Kiadó, 2004, ISBN 963 446 283 9

Ázsia, CD-ROM, írta: dr. Miczek György, Budapest, Kossuth Kiadó Rt., [2002], Kontinensről Kontinensre, ISBN 963 09 4165 1

Bakonyi Péter: Kalandok Keleten, Budapest, Interart Stúdió Kiadói Iroda, 1990, ISBN 963 01 9979 3

Baracs Dénes: A fal mögött: Kína, Budapest, Gondolat Kiadó, 1975, Világjárók 98., ISBN 963 280 230 6

ua.: 2. kiad., Budapest, Gondolat Kiadó, 1976, Világjárók, ISBN 963 280 418 x

Baracs Dénes: Tanuld meg újra Kínát!, Budapest, Gondolat Kiadó, 1984, Világjárók 163., ISBN 963 281 490 8

Baracs Dénes: Virágozzék egy szál virág!, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1980, ISBN 963 09 1615 0

Barangolások Ázsiában, Rajzoló Pozdora Zsuzsa, Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, 2000, ISBN 963 926 936 0

Bárdi László: Homokba temetett karavánutakon, Budapest, Masszi, 2005, (DVD melléklettel, Selyemút, Stein Aurél nyomában I-VIII, Budapest, Duna TV, 2005), Napút könyvek, ISBN 963 9454 63 x

Bárdi László: Őseink nyomában a Távol-Keleten, Expedíció a Selyem út mentén, [Pécs], Baranya Megyei Könyvtár, 1993, Pannónia Könyvek, ISBN 963 7272 66 6

Benkő Imre: Utak, Fotóesszé, Ways, Photo essay, Budapest, Szerzői kiadás, 2004, ISBN 963 460 390 4

Bokor Pál: Egy kínai nyár, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1980, Ország-Világ, ISBN 963 09 1590 1

Cholnoky Jenő: A sárkányok országából I-II., Veszprém, 1900,

ua.: A sárkányok országából, Életképek és utirajzok Khinából,  [Budapest], Lampel Róbert Rt. Könyvkiadóvállalat, 1913, A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára 15.

ua.: 1935

Erdősi Ferenc: Anakronizmus vagy Vitathatatlan szükségszerűség?, I.: Kína példátlan mértékű vasútépítésének mozgatórugói In: Közlekedéstudományi Szemle, 2004, 54. évf. 1. szám, pp. 28-36

Erdősi Ferenc: Anakronizmus vagy Vitathatatlan szükségszerűség?, II.: Kína példátlan mértékű vasútépítésének mozgatórugói In: Közlekedéstudományi Szemle, 2004, 54. évf. 2. szám, pp. 72-78

Everest 50 év múltán is hívogat In: National Geographic Magyarország, I. évfolyam 3. szám (2003. május) pp. 16-27

Fitoussi, Michelle: Ma Yan tanulni szeretne In: ELLE IV. évfolyam 1. szám (2004. január) pp. 60-61

Gábori Miklós: Régészeti kalandozások, Budapest, Gondolat Kiadó, 1969, Világjárók 69.

Gervais, Albert: Nehéz orvosnak lenni Kínában, Ford. Dr. Hevesi András, Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., é.n.

Guadalupi, Gianni: Kína felfedezése, A nyugati világ és a Mennyei Birodalom találkozása, Ford. Ivancsics Irma és Babits Péter, Pécs, Alexandra Kiadó, [2003], (China Revealed), ISBN 963 368 537 0

Dr.Gyímesi János: A világot már megjártam…, kiadási hely megj. nélkül, Magánkiadás, 2005, ISBN 963 460 510 9

Hedin, Sven: Pekingtől Moszkváig, Budapest, Franklin Kiadó, é.n., A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára

Kalandozások a titkok birodalmában, Ford. Földváry Gábor et al., Budapest, Reader's Digest Kiadó, 1999, (Voyage au coeur du mystérieux, Sélection du Reader’s Digest, Paris), ISBN 963 8475 34 X, p. 155, pp. 188-189

Hessler, Peter: Két év Kínában, A Jangce partján, Ford. Sümegi Balázs, Budapest, Park Könyvkiadó, 2005, (River Town, Two Years on the Yangtze Perennial), ISBN 963 530 244 4

Kartali Zsuzsanna, Udvari Gábor: Úti cél: Kína, Peking, Sanghaj, [Bp.], Kalandor Könyvkiadó, 2004, ISBN 963 955 709 9

ua.: 2. kiad., Budapest, Kalandor Könyvkiadó, 2007, ISBN 963 955 741 3

Kína, Barangolás a hajdani mandzsú császárok és a Nagy Fal birodalmában, CD-ROM, Budapest, Enveco Hungary Kft., [2004], Menjünk világgá! sorozat

Kína, Utazás előtt, alatt, után, …helyett?, Szerk. Vandana Mohindra, Ford. és a kiegészítéseket írta: Salát Gergely, Budapest, Panemex Kft., Budapest, Grafo Kft., 2006, Útitárs könyvek, (China), ISBN 963 9491 70 5

Klesius, Michael: Utak a csúcshoz In: National Geographic Magyarország, I. évfolyam 3. szám (2003. május) pp. 28-43

Kompolthy Jób: Tíz év Kínában, Budapest, 1928

L. Kelemen Gábor: Peking, Térképpel, hasznos tanácsokkal, szálloda- és étteremajánlatokkal, Budapest, LKG Kiadó, 1999, ISBN 963 85663 2 9

Le Tac, Héléne: Peking, Ford. Tímár Andrea, Budapest, Geographia Kiadó, 2006, (Pékin), ISBN 963 9547 61 1, Városjárók zsebkalauza, kinyitni, kihajtani, felfedezni!

Makra László: Barangolások Kínában, Budapest, Press Publica Kiadó, 2000, Változó világ 37, ISBN 963 9001 40 6

Makra László, Gál András: A varázslatos Kína, Útikönyv, Szeged, [Makra László], Szerencs, [Gál András], 1996, ISBN 963 650 677 9

McDonald, George: Kína, Ford. Császár László, Pécs, Alexandra, 2007, Útravaló sorozat, (China), ISBN 963 370 201 7

Mezey István: Kelet magyar vándorai, Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1963, Búvár Könyvek 38.

Miller, Peter: A nem mindennapi hős In: National Geographic Magyarország, I. évfolyam 3. szám (2003. május) pp. 44-47

Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában, Szerk.: N. Rózsa Erzsébet, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005, ISBN 963 7081 04 6

Moretti, Marco: Kína, A sárkány birodalma, Ford. Todero Anna, Budapest, Geographia Kiadó, 2005, National Geographic könyvek, (China), ISBN 963 9547 21 2

P. Szabó József: 72 nap a Távol-Keleten, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1974, ISBN 963 09 0107 2

P. Szabó József: Kína - ma, Budapest, Zrínyi Könyvkiadó, 1986, ISBN 963 326 971 7

P. Szabó József: Kínai kaleidoszkóp, Budapest, Panoráma Kiadó, 1986, ISBN 963 243 308 4

Polonyi Péter: Diák voltam Pekingben, Budapest, Gondolat Kiadó, 1982, Világjárók 150., ISBN 963 281 216 6

Polonyi Péter: Kínai filmkockák, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1986, Ország-Világ, ISBN 963 09 2721 7

Polonyi Péter: Kína, Budapest, Panoráma Kiadó, 1987, Panoráma Könyvek, ISBN 963 243 256 8

ua.: Kína, Hongkonggal, Makaóval, Tajvannal, Tibettel, 2., bőv. és átdolg. kiad., Budapest, Panoráma, 2002, Panoráma Könyvek, ISBN 963 243 799 3

ua.: Kína, Hongkonggal, Makaóval, Tajvannal, Tibettel, 3. kiad., Budapest, Panoráma, 2005, Panoráma Könyvek, ISBN 963 243 920 1

Rama - dr. Lenz, Frederick: Szörföltem a Himaláján, Budapest, Lunarimpex Kiadó, 1998, Mesterek, életek, tanítások 1., ISBN 963 85739 5 3

Sándor József, Makra László: Kínai utazások, CD-ROM, [Eger], Eszterházy Károly Főiskola, [2000]

Stein Aurél: Romvárosok Ázsia sivatagjaiban, Ford. és átdolg. Halász Gyula, Budapest, Magyar Természettudományos Társaság, 1913

Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában, Három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain, Budapest, Franklin Kiadó, 1934, A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára

Taj-san, a kínaiak szent hegye In: Westwood, Jennifer: Mítoszok földjén, A világ szent városai, megjelölt helyei, ősi települései és az elsüllyedt földrészek, Budapest, Magyar Könyvklub, 1993, pp. 16-19

Varázslatos Föld körüli utazás - Vulkánok, vízesések, sivatagok, Budapest, Reader's Digest Kiadó, 1994, pp. 178-192

Udvari Gábor: Turistaút Kínába I-II., Budapest, Biadrukt Nyomda és Kiadó, 1995, ISBN 963 85432 0 5

Udvari Gábor, Kartali Zsuzsanna: Kína, Útikönyv, [Budapest], Pallas Stúdió, 2001, ISBN 963 9207 43 8

Vámos Péter: A kínai Manhattan: Pudong In: História folyóirat, 2001/03. letölthető

Vincze Lajos: Napkelte a Jangce partján, Budapest, Gondolat, 1959, Világjárók 13.

Westwood, Jennifer: Mítoszok földjén, A világ szent városai, megjelölt helyei, ősi települései és az elsüllyedt földrészek, Ford. Bakay Dóra (6-83, 198-205. old.) és Deák Márta (84-197, 206-238 old.), A verseket ford. Kiss Zsuzsa, Budapest, Magyar Könyvklub, 1993, (Mysterious Places, The World’s unexpected Sacred Sites, Symbolic Landscapes, Ancient Cities and Lost Lands), ISBN 963 8224 21 5

Wilkinson, Phillip: Jangce, Ford. Antóni Csaba, Budapest, Kossuth, 2006, (Yangtze), ISBN 963 09 4756 0

Winnington, Alan: A Hideghegyek rabszolgái, Ősi társadalmi viszonyok és jelenkori változások Kína távoli délnyugati határvidékén, Ford. Győri Pálné, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1961, (The Slaves of The Cool Mountains)

Wolk György: Magyarok az Everesten In: National Geographic Magyarország, I. évfolyam 3. szám (2003. május) pp. 48-53

Z. Vincze György: Vendégként az Örömök Kertjében, [Budapest], Sportpropaganda Vállalat, [1987], ISBN 963 7543 75 9

Zola, Alberto: Kína, Ford. Gorzó Andrea, Budapest, Biográf Kiadó, 1998, Kilátó sorozat, (Cina), ISBN 963 9051 26 8

Zsebkönyv a Kínai Köztársaságról, 2. kiad., Taipei, Taiwan, Government Information Office, 1993

 

A múlt nagy rejtélyei - Tények és téveszmék, avagy mi rejlik a történelem igaznak vélt eseményei mögött?, Reader's Digest Kiadó, Budapest, 1994, 1995, pp. 26-30

Az ókori Kína nevelése In: Bognár László: Az ókori Kelet nevelése, Kína, Babiloni-asszír, Egyiptom, Ózsidó, India, Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 1992

Balázs, Étienne: Gazdaság és társadalom a régi Kínában, Válogatás a szerző Chinese civilisation and bureaucracy és La bureaucratie céleste c. kötetéből, Vál., a jegyzeteket, a név- és tárgymutatót készítette Ecsedy Ildikó, Az előszót írta Tőkei Ferenc, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1976, ISBN 963 07 0270 3

Blunden, C[aroline], Elvin, M[ark]: A kínai világ atlasza, Ford. Pálvölgyi Endre, Budapest, Helikon Kiadó, 1995, (Cultural Atlas of China), ISBN 963 208 348 2

Boulnois, Luce: A selyemút, Ford. Litván György, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1972, Univerzum könyvtár, (La route de la soie)

Davis-Kimball, Jeannine, Behan, Mona: Harcos nők, Egy régész kutatása a történelem rejtett hősnői után, Ford. Szabó Beáta, [Debrecen], Gold Book Kft., [2004], (Warrior women), ISBN 963 425 009 2

Egy lépéssel közelebb a Kínai Főnix rejtélyéhez In: National Geographic, 2004.03.29, elektronikus kiadás: letölthető

Galla Endre: Világjáró magyar irodalom, A magyar irodalom Kínában, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1968, Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 5.

Hagyomány és modernizáció a mai kínai kultúrában, Helikon Folyóirat, 1991, 3-4. szám

Harpur, James - Westwood, Jennifer: Legendák földjén, Ford. B. Szűcs Margit, Budapest, Magyar Könyvklub, 1994, (The Atlas of Legendary Places), ISBN 963 8224 90 8, pp. 178-185, pp. 231-232

Hergár Emil: Mah-jong szabály, Budapest, Terebess Kiadó, 1997, ISBN szám megj. nélkül

[Xue Xinran, 薛欣然] Hszin Zsan: Asszonysorsok Kínában, Szexualitás és történelem, Ford. Szűr-Szabó Katalin, Budapest, Magyar Könyvklub, 2003, (The Good Women of China), ISBN 963 547 896 8

Jordán Gyula: A kínai nemzetiségi politika egyes kérdései In: Valóság, 1996, 39. évf. 3. szám

Jordán Gyula: A környezet és környezetvédelem egyes kérdései Kínában In: Valóság, 1993, 36. évf. 2. szám, pp. 80-93

Jordán Gyula: A népességnövekedés ellenőrzése Kínában In: Statisztikai Szemle, 1995, 73. évf. 8-9. szám, pp. 726-734

Kaplan, Vivian Jeanette: Sanghaji fogság, Utazás a túlélés reményében, Ford. Getto Katalin, Pécs, Alexandra, 2004, (Ten green bottles), ISBN 963 368 888 4

Kínai műkincsek a feketepiacon (rövidített változat) In: Reader's Digest Válogatás Folyóirat, 1996. augusztus, pp. 57-60 (angol nyelvű eredetije megtalálható: Newsweek 1994. augusztus 22. szám)

Kósa Géza: Kína kerti virágai, Budapest, Móra Kiadó, 1986, Búvár Zsebkönyvek, ISBN 963 11 5076 3

Li, Jenny: Kína, Bevezető az üzleti élet, szokások és etikett világába, nem csak üzletembereknek, Ford. Bárány István, Budapest, Adoc-Semic, 2001, Passport sorozat, (Passport China), ISBN 963 9233 15 3

[Li, Jiang] Chiang Lee: A Mah-jong játékszabálya és történeti fejlődése, Budapest, Terebess Kiadó, 1996, (Mah Jong and How to Play it), ISBN 963 04 6199 4 letölthető

Mason, Caroline: Egyszerű kínai etikett, Ford. Gerhardt Krisztina, Budapest, RealEx Kiadó, 1992, (Simple etiquette in China), ISBN 963 8130 03 2

Misztikus történetek gyűjteménye - Évszázadok természetfeletti jelenségei, Ford. Boros László et al., Budapest, Reader's Digest Kiadó, 1998, (Almanach of the Uncanny ed. by Carol Natsis, Meryl Potter), ISBN 963 8475 24 2, p. 11, 19, pp. 31-33, p. 48, 52, pp. 53-55, 63-65, p. 72, 76, 90, 91, 102, 103, 124, 144, 154, 156, 158, 209, 237, 242, pp. 255-256

N[agy] György Louis [Lajos]: Idegenlégiós éveim, Bregenz-Afrika-Indokína-Kína-Szovjetunió-Magyarország, Szeged, Dávid Kiadó, 1997, (My years in the French Foreign Legion), ISBN 963 85643 5 0

Nagy László János: Aranylótusz, [Jin lian] [Debrecen], Fábián, 2004, ISBN 93 86420 2 5

Nagy Márton: A Chinaiak nevelészete In: Akadémiai Értesítő IV. köt., Pest, 1863

Nemeskéri Zsolt: Nyugati elméletek a kínai valóság tükrében, A kínai regionális politika fejlődése 1980-1996 között In: Tér és Társadalom, 1998, 12. évf. 4. szám

Összehasonlító politológia, Szerk.: Almond, Gabriel A., Powell, G. Bingham, Ford. Béndek Péter, Budapest, Osiris, 1996, Osiris Tankönyvek, (Comparative politics today), ISBN 963 379 105 7

ua.: Budapest, Osiris, 1999, ISBN 963 379 560 5

ua.: Budapest, Osiris, 2003, ISBN 963 389 544 8

Salát Gergely: Az első kínai „jogtörténet”, Ban Gu értekezése a büntetésekről In: Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán, Szerk.: Hamar Imre – Salát Gergely, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, pp. 13-75 (《漢書刑法志》)

Salát Gergely: Büntetőjog az ókori Kínában, Qin állam törvényei a shuihudi leletek alapján, Budapest, Balassi Kiadó, 2003, Sinológiai Műhely 3., ISBN 963 506 487 X

Szegő László: Keleti jómodor 1. rész: Illik, nem illik - Kínában In: PR Herald, A bizalomépítés alapjai, 1996, 2. évf. 11-12. szám

Szegő László: Keleti jómodor 2. rész: Illik, nem illik - Kínában In: PR Herald, A bizalomépítés alapjai, 1997, 3. évf. 2. szám

Szemelvények az ókori Kelet jogforrásaiból, Válogatás az ókori Irán, India és Kína jogemlékeiből, Szerk. Jany János, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2003, Studia Orientalia sorozat, ISBN 963 9296 76 7

Wehrfritz, George: Egymilliárd marék rizs