Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Szun mester [Szun-ce]
A' HADAKOZÁS REGULÁI
Az hadi dolgoknak mindennemű fortélyárúl és naturájárúl való tractatust,
mindenik hadakozó hadnagy és kapitány okulására, tizenhárom discursusban egyben foglalván
megírá a' chinai Vu fejedelemség vitéz hadnagya:
SZUN mester

Terebess Kiadó, Budapest, 1997
A könyv borítója

Tartalom
I. A' praecptumok
II. A' hadviselés
III. A' stratagema
IV. A' figura
V. Az erő
VI. A' gyönge és az erős
VII. A' sereg viadala
VIII. A' kilenc változás
IX. A' vonuló hadak
X. Natura loci
XI. A' kilenc föld
XII. Tűz által való támadás
XIII. A' kémeknek alkalmazása.
Jegyzetek
Szójegyzék
A fordító utószava

 

A könyv szövegét 2011. március 23-án töröltük: Tokaji Zsolt nem járult hozzá a további ingyenes közzétételhez.