Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

A KISEBBIK TISZTA FÖLD SZÚTRA
AVAGY AMITÁJUSZ BUDDHA SZÚTRÁJA

Fordította: Kenyeres Péter
A fordítás az alábbi szöveg alapján készült: THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA SUTRA or The Sutra on the Buddha Amitayus. Translated from the Chinese Version of Kumarajiva by Nishu Utsuki
A szöveg angol eredetiben elérhető:
http://web.mit.edu/stclair/www/smaller.html

 

1. Így hallottam. Egy alkalommal a Buddha Srávasztiban tartózkodott, a Dzséta Ligetben, Anáthapindika kertjében ezerkétszázötven szerzetes társaságában. Csupa nagy arhat, köztük az ismert, tiszteletreméltó Sáriputra, Mahámaudgaljajána, Mahákásjapa, Mahákátjájána, Mahákauszthila, Révata, Szuddhipanthaka, Nanda, Ánanda, Ráhula, Gavámpati, Pindola-Bhadadvádzsa, Kálódajin, Mahákaphina, Vakkula, Aniruddha, nagy tanítványok és bódiszattvák mint Mandzsusri a igazság ura, Adzsita, Gandhahasztin, Nitjodjukta bódiszattvák és még számtalan isteni lény, köztük Sakrodévanam-Indra.

2. Akkor Buddha így szólt a tiszteletreméltó Sáriputrához:
Innen százezer Buddha-földre nyugatra, létezik egy Tiszta Föld (Sukhavati) nevű világ. Azon a földön tartózkodik egy buddha - Amitájusz aki épp a törvényt tanítja. Sáriputra miért hívják azt a földet Tiszta földnek?
Az élőlények azon a földön nem szenvednek, csak a gyönyörben részesülnek. Ezért nevezik Tiszta Földnek.

3. Továbbá Sáriputra, A tiszta Földet hét sor mellvéd, hét sor finom háló, hét fasor veszi körbe, zárja el és ezek mind a négy drágakőből állnak. Ezért nevezik ezt a világot Tiszta Földnek.

4. Továbbá Sáriputra, a Tiszta földön tavak vannak a hét drágakőből, melyek vizét a nyolc érdem tulajdonságai töltik fel. A tavak alja arany föveny, és a négy oldalukon a lépcsők aranyból, ezüstből, berillből, és kristályból vannak. A földön emelvények és karzatok állnak, melyeket arany, ezüst, berill, kristály, fehér korall, vörös gyöngy, és gyémánt díszít.
A lótuszvirágok a tavakban nagyok akár a szekérkerék. A kékek kék fénnyel ragyognak, a sárgák sárga fénnyel ragyognak, a pirosak piros fénnyel ragyognak, a fehérek fehér fénnyel ragyognak, mind tökéletes és tiszta illatú.
Sáriputra a Tiszta Föld ilyen jó minőségekkel ékesített.

5. Továbbá Sáriputra, azon a Buddha-földön a mennyei hangszerek folyamatosan zengnek, arany borítja a földet. Minden éjjel és nappal hatszor Mandárava virágok záporoznak. Derűs reggeleken, annak a földnek lakói tányérjukat megtöltik csodálatos virágokkal, és elmennek felajánlást tenni a többi birodalom százezer Buddhájának. Mikor eljön az étkezés ideje, visszatérnek saját hazájukba, majd az étkezés után sétálnak.
Sáriputra a Tiszta Föld ilyen jó minőségekkel ékesített.

6. Továbbá Sáriputra, azon a vidéken mindenféle ritka és sokszínű madár van: hattyú, páva, papagáj, chari, kalavinka és a kétfejű madarak. Éjjel és nappal hatszor a madarak fülbemászó dallamokat énekelnek, ezek a dallamok az Öt Erényről, az Öt Erőről, a Megvilágosodás Hét Tényezőjéről, a Nemes Nyolcrétű Ösvényről, és más hasonló törvényekről szólnak. Annak a földnek az élőlényei mikor hallják az éneket, a Buddhához folyamodnak, a Tanhoz folyamodnak, a Közösséghez folyamodnak. Sáriputra ne gondold, hogy azok a madarak valójában bűn megtorlásaként születtek. Mi végre hát? Azon a földön nem létezik a Három Gonosz Királyság. Sáriputra azon a földön neve sincs a Három Gonosz Királyságnak. Hogy is lehetnek akkor azok a királyságok! A madarakat Amitájusz Buddha csodálatos módon hozta létre azon kívánsággal, hogy hirdesse énekük a Törvényt.
Sáriputra, mikor azon a földön enyhe szellő kél, a drágakő fák a sorokban és a csodálatos háló finom és pompás dallamot bocsátanak ki. Mely olyan, mint mikor százezer hangszer játszik egyszerre. Mindenkiben, aki hallja ezt a zenét, természetesen megfogan a gondolat, hogy Buddhához folyamodjon, a Tanhoz folyamodjon, a Közösséghez folyamodjon.
Sáriputra a Tiszta Föld ilyen jó minőségekkel ékesített.

7. Sáriputra, mit gondolsz, mi végre hívják azt a Buddhát Amit(ábhá)nak?

Az eredeti angol szövegben némi következetlenség található itt. Az egyébként konzekvensen Amitájuszként emlegetett buddhát ebben a fejezetben két alkalommal Amit(-abha)-nak, illetve egyszer Amit(ájusz)-nak nevezik. A fordításom során meghagytam ezt a nyelvi bizonytalanságot.

Sáriputra, annak a Buddhának a fénye határtalanul és akadálytalanul ragyog át a tíz világ országain. Ezért hívják Amit(ábhá)nak.
Továbbá Sáriputra, annak a Buddhának és a népének határtalan és végtelen az élete számtalan világkorszakban, ezért hívják Amit(ájusz)nak. Sáriputra, mióta Amitájusz Buddha elérte a buddhaságot ez a tizedik világkorszak.
Továbbá Sáriputra, annak a Buddhának számos tanítványa van, kik között megszámlálhatatlan nagy arhat és bódiszattva van.
Sáriputra az a Buddha-föld ilyen jó minőségekkel ékesített.

8. Továbbá Sáriputra, a lények kik a Tiszta Földön születtek, többé nem születnek rosszabb világba. A lények sokaságának megszámolhatatlan tömege már csak egyetlen születésnyire van [a Buddhaságig]. A már említett számtalan világkorszakban.
Sáriputra, az érző lényeknek, kik hallják e beszámolót, fohászkodniuk kéne, hogy azon a földön születhessenek, hogy azokkal a csodálatos kiválóságokkal lehessenek.
Sáriputra, az erények, vagy az apró jótettek eszközei által senki nem születik arra földre.

9. Sáriputra ha egy derék férfi, vagy egy derék nő Amitájusz Buddháról hallva a nevét zavartalanul észben tartja egy napig, két napig, három napig, négy napig, öt napig, hat napig, vagy hét napig, az a halálakor meglátja Amitájusz Buddhát és az őt körülvevő, vele utazó szent sokaságot. Halála után azonnal, zavartalan tudattal születhet Amitájusz Buddha Tiszta földjére.
Sáriputra, tanúsítván e jótéteményt, azt mondom, hogy minden lénynek ki hallja ezt a szónoklatot, fohászkodni kéne, hogy azon a földön szülessen.

10. Sáriputra, ahogy dicsérem Amitájusz Buddha elképzelhetetlen kiválóságát, ugyanúgy van a Keleti világrészeken Aksobhja Buddha, Merudhvádzsa Buddha, Mahámeru Buddha, Meruprabhása Buddha, Mandzsughósa Buddha, és más Buddhák annyian, mint homok a Gangesz fövenyén. Mindahányan a saját országukban nyújtják ki hosszú, széles nyelvüket, mely átfog háromezer nagyobb világot, és hirdetik ezen igaz szavakat: Az összes érző lény hisz a Szútrában, mely az összes Buddha által jóváhagyott és védelmezett, melyben dicsőítik Amitájusz Buddha hihetetlen kiválóságát.

11. Sáriputra, a Déli világrészeken Csandraszurjaprádipa Buddha, Dzsacsahprábha, Maharcsiszkandha Buddha, Meruprádipa Buddha, Anántavirja Buddha, és más Buddhák annyian, mint homok a Gangesz fövenyén. Mindahányan a saját országukban nyújtják ki hosszú, széles nyelvüket, mely átfog háromezer nagyobb világot, és hirdetik ezen igaz szavakat: Az összes érző lény hisz a Szútrában, mely az összes Buddha által jóváhagyott és védelmezett, melyben dicsőítik Amitájusz Buddha hihetetlen kiválóságát.

12. Sáriputra, a Nyugati világrészeken Amitájusz Buddha, Amitalaksana Buddha, Amitadhvádzsa, Mahaprábha Buddha, Mahanirbhásza Buddha, Rátnala Buddha, Suddharasmiprábha Buddha, és más Buddhák annyian, mint homok a Gangesz fövenyén. Mindahányan a saját országukban nyújtják ki hosszú, széles nyelvüket, mely átfog háromezer nagyobb világot, és hirdetik ezen igaz szavakat: Az összes érző lény hisz a Szútrában, mely az összes Buddha által jóváhagyott és védelmezett, melyben dicsőítik Amitájusz Buddha hihetetlen kiválóságát.

13. Sáriputra, az Északi világrészeken Arcsiszkanda Buddha, Vaishvanaranirghósha Buddha, Dushpradharsa Buddha, Aditjaszambava Buddha, Dzsaliniprabha Buddha, és más Buddhák annyian, mint homok a Gangesz fövenyén. Mindahányan a saját országukban nyújtják ki hosszú, széles nyelvüket, mely átfog háromezer nagyobb világot, és hirdetik ezen igaz szavakat: Az összes érző lény hisz a Szútrában, mely az összes Buddha által jóváhagyott és védelmezett, melyben dicsőítik Amitájusz Buddha hihetetlen kiválóságát.

14. Sáriputra, az Alsó világrészeken Simha Buddha, Dzsacsas Buddha, Dzsashaprabava Buddha, Dharma Buddha, Dharmadhvadzsa Buddha, Dharmadara Buddha, és más Buddhák annyian, mint homok a Gangesz fövenyén. Mindahányan a saját országukban nyújtják ki hosszú, széles nyelvüket, mely átfog háromezer nagyobb világot, és hirdetik ezen igaz szavakat: Az összes érző lény hisz a Szútrában, mely az összes Buddha által jóváhagyott és védelmezett, melyben dicsőítik Amitájusz Buddha hihetetlen kiválóságát.

15. Sáriputra, az Égi világrészeken Brahmaghosa Buddha, Naksatrarádzsa Buddha, Gandhottama Buddha, Gandhaprabhasa Buddha, Maharciskandha Buddha, Ratnakusumasampushpitagatra Buddha, Salendraradzsa Buddha, Ratnotpalashri Buddha, Sarvarthadarsa Buddha, Sumerukalpa Buddha, és más Buddhák annyian, mint homok a Gangesz fövenyén. Mindahányan a saját országukban nyújtják ki hosszú, széles nyelvüket, mely átfog háromezer nagyobb világot, és hirdetik ezen igaz szavakat: Az összes érző lény hisz a Szútrában, mely az összes Buddha által jóváhagyott és védelmezett, melyben dicsőítik Amitájusz Buddha hihetetlen kiválóságát.

16. Sáriputra, hogy gondolod, miért mondják ezt az összes Buddha által jóváhagyott és védelmezett Szútrának?
Sáriputra, ha egy derék férfi, vagy egy derék nő, aki figyel mindezen Buddhák neveire, és a Szútra nevére, az a derék férfi, vagy nő védve lesz az összes Buddha által és sosem veszíti el a megszerzett végső, tökéletes felébredettséget.
Emiatt Sáriputra, mindent el kell hinned a szavaimból, és abból mit az összes Buddha kinyilvánít.
Sáriputra, ha vannak emberek kik már fogadalmat tettek, vagy fogadalmat tesznek, vagy fogadalmat fognak tenni, hogy Amitájusz Buddha földjére akarnak születni, azok sosem veszítik el a megszerzett végső, tökéletes felébredettséget, és arra a földre születtek, születnek, vagy fognak születni.
Ezért Sáriputra, azon derék férfiak, vagy derék nők, kik bizalmukat a fogadalomba vetik, azon a földön fognak születni.

17. Sáriputra, ahogy most én magasztalom a más Buddhák elképzelhetetlen kiválóságát, ugyanúgy más Buddhák nagyobbítják az én elképzelhetetlen kiválóságomat e szavakat mondva: Shakjamúni Buddha teljesen megvalósította a rendkívüli és hihetetlen nehezet, a végső, tökéletes felébredettséget. A Szenvedéssel Csurig Töltött világában, egy gonosz korszakában az Öt Romlottságnak. - A Korszak Romlottságának, a Nézetek Romlottságának, a Szenvedélyek Romlottságának, az Élőlények Romlottságának, az Élet Romlottságának az összes érző lény érdekében kihirdette a Törvényt, mely nehezen befogadható.
Sáriputra, látnod kell, hogy ennek az Öt Romlottság gonosz világának a közepén teljesítettem a nehéz feladatot, a végső, tökéletes felébredettséget, és minden lény hasznára kihirdettem a Törvényt, melyet nehéz magukévá tenni.
Ez az, amit nagyra tartanak, mint hihetetlen nehézséget.

Buddha kifejtette a Szútrát. Sáriputra, a szerzetesek, az Istenek, emberek, szellemek, stb. minden világon kik csak hallották Buddha tanítását, örömmel fogadták, kifejezték hódolatukat és eltávoztak.