Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Illyés Gyula
Kúnhalmok
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

 

Kúnhalmok ti, a sokhalu, bő Obtól
e kis Kaposig elfüzérlő dombok,
csönd-állomások, nyomjelző vakondok-
túrások, mesék babszemei, hogy hol

furt az a Szomj, bújt az az Éh előre
- oly mélyen, hogy már földalatti multban -
mely idehozott bennünket, kifúltan
tántorgó népet szabadlevegőre:

ti vagytok a mi - katedrálisaink!
„Márvány-zenék?!" Oh, csak módunk szerint,
így, sárból! - óh ti, piramisaink!

Mert mégis feltörő vágy s hit nyomát
zengitek! Idegem hallja nomád
dobotok tompa tam-tamját: tovább!

 

Kelet-Európa-szerte kurgánok őrzik a népvándorlás kori előkelők sírhelyét; hunok, illírek, szkíták, besenyők, kunok, számos nép az őskortól az újkorig kőrakással, földhányással jelölte meg halottainak gyakorta kerítéssel körülvett sírhelyét. A domb nagysága társadalmi rangot jelzett, akadnak 300 méter kerületű, 20 méter magas kurgánok is.