Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Zeami Motokiyo:
A nô kilenc fokozata sorrendben
Nagy Balázs fordítása
http://balubox.gq.nu/

Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

A Kilenc Fokozat Zeami különböző írásaiban talált esztétikai elveinek összegzése és rendszerezése. Kései munkának tűnik ez, és az összes esztétikai-kritikai munkái közül, részint a megmagyarázatlan technikai terminusok, részint pedig a kifejtés zen módja miatt ezt a legnehezebb megérteni. Az értelmező munka egyik szaktekintélye, Nôsei Asaji így fogalmazott:

"Annak érdekében, hogy megfelelően értsük ezt a munkát, már eleve jelentékeny tapasztalattal kell, hogy rendelkezzünk a zen gyakorlatok terén s eleve feltártaknak kell, hogy legyenek előttünk a zen rejtvények (kôan) talányai. Azontúl pedig el kell mélyednünk Zeami esztétikai munkáiban. Képtelenség bármiféle végleges magyarázatát is adni a szövegnek, hacsak nem közelítünk e munkához e kettős szempontból nyerhető bölcsességgel."

(...) A zen tanítások hatása mindvégig kimutatható Zeami munkáján. A nô különböző fokozatainak jellemzésére használt legtöbb mondat és kifejezés japán zen szerzetesek által írt versekből származik. Az ilyen szimbólumok használata maga is egy zen fogás, de az esszé általános szerkezete, összefoglaló jellege és terminológiájának nagy része emlékeztet a tendai és a shingon szekták tanaira.


I. A három felső fokozat

1. A természetfeletti virág

"Éjfélkor Sillában ragyog a nap"

A természetfeletti túlhalad a beszéd erején és ez az, ahol az elme működése legyőzetik. Vajon az éjféli nap belül van-e a beszéd birodalmán? Így minden dicséret porba hull a mesteri színész yugen-je elött, a csodálat túlhalad az elme felfogóképességén, lehetetlenné válik minden kísérlet az osztályozásra és besorolásra.
Azt a művészetet, mely ilyen reakcióra gerjeszti a közönség egy részét, a természetfeletti virágnak nevezhetjük.

 

2. A magasztos mélység virága

"Hó fedi a hegyek ezreit,
hogyan maradhat hát hó nélkül az magányosan álló csúcs?"

Egy öregember egyszer azt mondta: A Fuji-hegy olyan magas, hogy a hó sohasem olvad el. A kínaiak nem értettek vele egyet, mondván, hogy a Fuji-hegy oly mélységes...
Ami rendkívűl magas, az mély. A magasságnak vannak korlátai, de a mélység mérhetetlen. Így a tájkép mély misztériuma, melyből a hóval betakart hegyek ezrei közül a behavazatlan, egyedülálló csúcs kimagaslik, a magasztos mélység művészetét jelképezi.

 

3. A nyugalom virága

"Hó púpozódik ezüst csészében"

Ha a hó ezüst csészében van, fehér fényének tisztasága valóban ragyogónak tűnik.
Jelképezheti-e ez a nyugalom virágát?

--------------------------------------------

I. A három középső fokozat

1. Az igazság virága

"Fénylő párába hanyatlik a nap,
skarlátvörösek a hegyek ezrei"

A felhőtlen égbolton sütő nap fényében fürdő halmok és hegyek távoli képe jellemzi az igazság virágát.
Ez előbbre való a sokrétűség és a pontosság művészeténél és ez immár az első lépés a művészet virágainak megszerzésére.

 

2. A sokrétűség és pontosság művészete

"Mindent elmondani -
beszélni a hegyi fellegek természetéről, a tengeren tükröződő holdfényről."

A hegyi felhők természetét, a tengeri holdfényt, a zöld hegyek szemet betöltő teljes szélességét pontosan leírni - ez valóban a sokrétűség és pontosság művészetének vágyott megszerzése.
Itt van az az elválasztó pont, ahonnét valaki feljebb, vagy lejjebb kerülhet.

 

3. A csiszolatlan szépség művészete

"Az Utak Útja nem a szokványos út"

Az Utak Útját a megszokott úton utazva ismerhetjük meg.
Ez azt jelenti, hogy a szépség megmutatkozásának a kezdő fokozatban kell elindulnia. Így a tanulatlan szépség fokozatát, mint a kilenc fokozat tökélyre vitelének bevezetőjét tartják számon.

--------------------------------------------

I. A három alsó fokozat

1. Az erő és kifinomultság művészete

"Villan a fémkalapács, ha mozdul,
hidegen csillog az értékes kard"

A fémkalapács mozgása az erőteljes tevékenység művészetét jeleníti meg. Az értékes kard hideg csillogása az ének és a tánc díszítetlen stílusát sugallja. Ez felel meg a részletes megfigyelésnek.

 

2. Az erő és kidolgozatlanság művészete

"A tigris három nappal születése után már hajlandó elnyelni egy ökröt"

A tigriskölyökben már három nappal születése után megvan az a merészség, hogy megmutassa erejét, de még kidolgozatlan ahhoz, hogy elnyeljen egy ökröt.

 

3. A kidolgozatlanság és pontatlanság művészete

"A mókusnak ötféle a képessége"

Konfuciusz azt mondta, a mókus ötféle dolgot tud.
Meg tudja mászni a fát, tud úszni a vízben, tud gödröt ásni, ugrani és futni.
Mindre képes ezek közül, de egyiket sem csinálja jól. Ha a művészetből hiányzik a kifinomultság, az kidolgozatlanná és pontatlanná válik.

A művészet kilenc fokozaton keresztül való elérésében a színész a középső csoporttal kezd, folytatja a felsővel és végül a három alsó fokozatot sajátítja el. Amikor a kezdő belép a nô művészetébe, elsőként a tánc és az éneklés különböző elemeit gyakorolja. Ez jelképezi a csiszolatlan szépség fokozatát.
A kitartó gyakorlás eredményeképpen csiszolatlan stílusa nagyobb tökélyre fejlődik és állandóan javul addig, amíg csak el nem éri a sokrétűség és pontosság fokozatát.