Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Baktay Ervin
(1890-1963)

1925-ig GOTTESMANN ERVIN (szül. 1890. jún. 24. Dunaharaszti - megh. 1963. máj. 7. Budapest), orientalista, indológus, művészettörténész. 1933-ban a Debreceni Egyetemen doktorált. 1934-től a Földgömb c. periodika egyik szerkesztője, 1946-tól a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum munkatársa, majd igazgatóhelyettese, a múzeum India-gyűjteményének rendszerezője, emellett az ELTE előadótanára.

Eredetileg festészetet tanult, 1920-tól foglalkozott indológiával, s elkészítette a Káma-Szutra első magyar fordítását. Nővére meghívása nyomán jutott el Indiába, ahol 1926-29 között az ott élő népek kultúráját tanulmányozta. Bejárta - egyebek közöt - Észak-Indiát, Pandzsábot, Kasmírt, Bengáliát, a Gangesz-síkságot, Dél-Indiát, Ceylont, valamint Nyugat-Tibetet, az utóbbi területen emléktáblával jelölte meg Kőrösi Csoma Sándor egykori lakóhelyeit. Súlyosan megbetegedett, ezért tért vissza Magyarországra. Személyes kapcsolatban állt Rabindranath Tagoréval és Mahatma Gandhival. 1956-57-ben az indiai kormány meghívására tett ismét tanulmányutat Indiában.

Számos érdekes kötete közül kiemelkedő A világ tetején (1930), az India (1931), a Messzeségek vándora (1934), A Pándzsáb (1937), az Indiai éveim (1938), az India művészete (1958), valamint a Kőrösi Csoma Sándor (első kiadása: 1962).

Baktay Ervin: A diadalmas jóga PDF

Baktay Ervin: Szanátana dharma, az örök törvény PDF

Paul Brunton: India titkai (Baktay Ervin fordítása) PDF

Baktay Ervin Omar Khajjámról

Baktay Ervin Káma-Szútra fordítása

Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve

 

Baktay Ervin megjelent könyvei

1.
Rabindranath Tagore
Budapest, Fővárosi Könyvtár
Lapkiadó, 1921.

2.
Szangara. Indiai elbeszélések gyűjteménye
Budapest, Sacelláry, Pesti ny., 1921.

3.
Rabindranath Tagore: az ember, a művész és a bölcs
Budapest, Világirodalom, Heller ny., 1922.

4.
Gandhi. Mahatma Gandhi az indiai szabadsághős könyve
Vál., ford., bev. Baktay Ervin
Budapest, Athenaeum, 1926.

5.
A világ tetején. Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain a nyugati Tibetbe
Budapest, Lampel, 1930, 1934. (MFT Könyvtára, 25. sz.)

6.
India múltja és jelene, vallása, népélete, városai, tájai és műalkotásai. I-II.

Budapest, Singer és Wolfner, 1931-32, 1941.

7.
Magyar utazó Indiában
Budapest, Singer és Wolfner, 1933.

8.
A boldog völgy országa. Barangolások Kasmírban
Budapest, Franklin, 1934. (MFT Könyvtára, 35. sz.)

9.
A messzeségek vándora. Kőrösi Csoma Sándor Indiában és Tibetben
Budapest, Singer és Wolfner, 1934.; Móra, 1960.

10.
Szanátana dharma, az örök törvény
Budapest, Révai, 1936.

11.
Pandzsáb, az Öt Folyó országa
Budapest, Franklin, 1937. (MFT Könyvtára, 54. sz.)

12.
Hindusztán
Budapest, Franklin, 1938. (MFT Könyvtára, 58. sz.)

13.
Indiai éveim. I-II.
Budapest, Révai, 1938., 1939.

14.
Királyfiak földjén. Rádzsputána és Gudzsarát
Budapest, Franklin, 1939. (MFT Könyvtára, 64. sz.)

15.
Jancsi nyeregbe száll (Ifjúsági regény)
Budapest, Révai, 1940.

16.
A diadalmas jóga. Rádzsa jóga. A megismerés és önuralom tana
Budapest, Pantheon, 1942.

17.
A Háromszéktől a Himalájáig. Kőrösi Csoma Sándor életútja
Budapest, Vörösváry, 1942.

18.
India szabadságot akar
Budapest, Pesti Lloyd, 1942.

19.
A csillagfejtés könyve
Budapest, Magánkiadás, 1942, 1943, 1945; Metropolitan Verlag, 1979; Szépirodalmi, 1989.

20.
India bölcsessége. A hindu világszemlélet ismertetése
Budapest, Pantheon, 1943.

21.
Indian Stone Sculpture in the Budapest Museum of Eastern Asiatic Arts
(Klny. az Acta Orientalia Hungarica-ból)
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1954.

22.
India művészete. A Keletázsiai Művészeti Múzeum India kiállítása
Budapest, Tört. Múz. Soksz., 1955, 1956.

23.
India művészete a történelem és művelődés keretében az őskortól a XX. századig
Budapest, Képzőművészeti Alap, 1958, 1963, 1981.

24.
Kőrösi Csoma Sándor
Budapest, Gondolat - Zrínyi, 1962, 1963, 1981.

25.
Indiai regék és mondák. Válogatás a Mahábháratából és a Rámájanából
Válogatta és feldolgozta: Baktay Ervin
Budapest, Móra, 1963.; Madách - Móra, 1977, 1979, 1986.

26.
Die Kunst Indiens.
Übers. Edith Róth. Bearb. Heinz Kucharski
Berlin - Budapest, Terra - Akad. Verlag, 1963.

27.
Bhagavad Gítá – A Magasztos szózata.
Baktay Ervin. (ford.)
Filosz, Budapest, 2007, 2013. [Kéziratban: 1944]

Noha dr. Baktay Ervin írásai és fordításai sorra láttak napvilágot a magyar könyvpiacon már a második világháború előtt is, legkedvesebb munkáinak egyike, A Magasztos szózata (Bhagavad Gítá) – melyet szanszkrit eredetiből ültetett át verses formában magyarra – mindeddig kiadatlan maradt. A bevezetőben a neves orientalista a tőle megszokott igényességgel, énekről énekre vezeti be az olvasót a Bhagavad Gítá világába. A művet, amely a hindu vallási irodalomban szinte Bibliaként kezelnek, dr. Baktay Ervin „a világ egyik legnemesebb és legfenségesebb bölcseleti költeményeként” méltatta. A kézirat sorsa is kalandos: másolatát a szerző Latinovits Zoltánnak ajándékozta, akitől hosszú és zegzugos úton került a kiadóhoz. A Magasztos szózata megjelenésével – negyvennégy évvel halála után – teljessé válik a Baktay-életmű.

A második kiadás újdonságai

A könyv első, 2007-es kiadásakor megemlítettük, hogy a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum Adattára is őriz egy kéziratot (1944-es keltezéssel), amely helyenként különbözik az általunk megjelentetett szövegtől. Érdekesség, hogy az első kiadás óta előkerült egy újabb (datálatlan) kézirat, melyet szintén a kelet-ázsiai múzeum őriz. Második kiadásunkban figyelembe vettük ezeket a kéziratokat, melyek Baktay Ervin saját kezűleg írt javításait is tartalmazzák. E javítások elsősorban a bevezetést és a tartalmi ismertetést érintik, maga a fordítás csupán néhány helyen változott.

Baktay Ervin szanszkrit eredetiből, kötött szótagszámú sorokkal készült munkájával a magyar nyelvű Gítá-fordítás gazdag irodalma egy újabb remekművel bővült, mely méltán tarthat igényt az olvasók figyelmére

 

Baktay Ervin társszerzőkkel írott művei

1.
India élete, indiai városok
In: A Föld és lakói
Budapest, Pesti Hírlap kiad., 1938, 1939.

2.
India és Indonézia felfedezése és meghódítása
In: A Föld felfedezői és meghódítói. III. kötet, 3-117. pp.,
Budapest, Révai, 1938.

3.
Észak-Amerika felfedezése és meghódítása
In: A Föld felfedezői és meghódítói. IV. kötet, 3-123. pp.,
Budapest, Révai, 1938.

 

Baktay Ervin (Dunaharaszti, 1890. jún. 24. – Bp., 1963. máj. 7.): orientalista. Eredetileg festőművésznek készült, Münchenben tanult Hollósy Simonnál. Az I. világháború után orientalista tanulmányokat folytatott. 1926-tól 1929-ig Indiában megismerte az indiai vallásokat, bölcseletet, művészetet és népéletet. 1928-ban felkutatta Kőrösi Csoma Sándor egykori tartózkodási helyeit és emlékeit. 1929-ben betegen tért haza. A debreceni egy.-en 1933-ban bölcsészdoktorrá avatták. 1946-tól 1958-ig, nyugdíjazásáig a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múz. h. ig. ja. Újjárendezte és korszerűsítette az indiai gyűjteményt. Közben a bp.-i egy.-en az indiai művészettörténet előadója. 1956–57-ben az indiai kormány meghívására újabb tanulmányutat tett Indiában. – F. m. Rabindranath Tagore az ember, a művész és a bölcs (Bp., 1922); India (I–II., Bp., 1931); A boldog völgy országa. Barangolások Kasmírban (Bp., 1934); India művészete a történelem és művelődés keretében az őskortól a XX. századig (Bp., 1955); Kőrösi Csoma Sándor (Bp., 1962). – Irod. Felvinczi Takáts Zoltán: dr. B. E. (Műv. tört. Ért., 1964. 1. sz.); Harmatta János: B. E. (1800–1963) (Antik Tanulm. 1964. 3–4. sz.)

Forrás: Magyar életrajzi lexikon (1000-1990)

Kiss, Csaba. 'Baktay és a guru.' [On Hungarian orientalist Ervin Baktay's work on Patanjalayoga] In: Az indológus indián. Baktay Ervin emlékezete. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, 2014. pp. 239-244.