« http://haiku.hu, a Terebess Online http://terebess.hu különlapja

 

Amy Lowell (1874-1925)
USA

HAIKUK
Haiku in English


Terebess Gábor fordításai
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 155-157. oldal


Nuance

Even the iris bends
When a butterfly lights upon it.

Nüansz

Az írisz is hajlik
Ha pillangó száll le rá.

*

Autumn Haze

Is it a dragon fly or maple leaf
That settles softly down upon the water?

Őszi köd

Szitakötő vagy juharlevél
Ami puhán a vízre libben?

*

Proportion

In the sky there is a moon and stars,
And in my garden there are yellow moths
Fluttering about a white azalea bush

Arány

Hold az égen és csillagok,
És sárga pillék repdesik be
Kertem fehér azálea bokrát.

*

The Fisherman's Wife

When I am alone,
The wind in the pine-trees
Is like the shuffling of waves
Upon the wooden sides of a boat.

A halász neje

Egyedül vagyok,
A fenyők közt úgy fúj a szél,
Mint hullámok súrlása
A ladik oldalán.

*

 

Twenty-Four Hokku on a Modern Theme
Huszonnégy modern témájú hokku
A What’s O’clock (Minő óra), 1925, c. kötetből

VI

This then is morning.
Have you no comfort for me
Cold-coloured flowers?

Hát reggel van.
Nem vigasztaltok,
Hideg-színű virágok?

 

IX

Even when you smile
Sorrow is behind your eyes.
Pity me, therefore.

Ha mosolyogsz is,
Bánat ül a szemedben.
Megsajnálhattál.

 

XV

Night lies beside me
Chaste and cold as a sharp sword.
It and I alone.

Éj hever mellém,
Hideg mint egy éles kard.
Egyedül vagyunk.

 

XVI

Last night it rained.
Now, in the desolate dawn,
Crying of blue jays.

Esett az éjjel.
Most, elhagyott hajnalon
Szajkók kiáltoznak.

*

 

Janó István: A haiku hatása Amy Lowell imagista költészetére; in: Folia Japonica Budapestiensia, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Japán Tanszék, 2001. 45-62.