« haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

A beat irodalom: Gary Snyder magyarul
Selected Poems
Gary Snyder's Haiku
Gary Snyder, Zen Master

 

Gary Snyder haikui

Terebess Gábor fordításai


from The Back Country, 1967
Vad vidék, 1967, c. kötetből

 

Hitch Haiku [1965]
Kósza haikuk

Vö. Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 173. oldal

 

 

They didn't hire him
              so
he ate his lunch alone:
the noon whistle

 

Nem fogadták fel
                hát
megebédelt egyedül:
a déli szirénára* * *

 

 

Cats shut down
                     deer
thread through
men all eating lunch

 

Leállt lánctalpasok
                      szarvascsorda csörtet át
az emberek mind ebédelnek

 

* * *

 

 

Frying hotcakes in a dripping shelter
               Fu
Manchu
Queets Indian Reservation in the rain

 

Palacsintasütés beázó menedékben
               Fu
Manchu lógó bajsza
esik a Queets indián rezervátumban

 

 

* * *

 

 

A truck went by

                     three hours ago:
Smoke Creek desert

 

Elhajtott egy teherautó
                     három
órával ezelőtt:
Smoke Creek sivatag

 

 

* * *

 

 

Jackrabbit eyes all night

   breakfast in Elko.

 

Vadnyulak szeme éjhosszat
   reggelire
Elkóban.

 

 

* * *

 

 

Old kanji hid by dirt

on skidroad Jap town walls

               down the hill

to the Wobbly hall

 

                                     Seattle

 

Régi kandzsit rejt a kosz
rönkszállító japcsi város falán
                le
a hegyről
a Roskatag szállásra

 

                                     Seattle

 

* * *

 

 

Spray drips from the cargo-booms

a fresh-chipped winch

                spotted with red lead

young fir

soaking in summer rain

  
Szórt csöppek a darukarról
frissen-csorbult emelőn
                míniumfesték
pöttyök
fenyőcsemete –
ázik a nyári záporban

 

 

* * *

 

 

Over the Mindanao Deep

 

Scrap brass
          
dumpt
off the fantail
falling six miles

 

Mindanao-árok fölött

 

Fémhulladék

            a hajó tatjáról
hat mérföldet esik

 

 

* * *

 

 

[The following two were written on classical
themes while travelling through Sappho, Washington.

The first is by Thomas L. Hoodlatch.]

 

Moonlight on the burned-out temple

              wooden horse shit.

 

Holdfényes a kiégett templom –
              szarik a trójai faló.

 

Sunday dinner in Ithaca

               the twang of a bowstring

 

Vasárnapi ebéd Ithakában
               íjhúr
pendül

 

 

* * *

 

 

After weeks of watching the roof leak

                I fixed it tonight
by moving a single board

 

Heteken át figyeltem a lyukas tetőt
                ma
este rendbehoztam
egy mozdulat volt az egész

 

 

* * *

 

 

A freezing morning in October in the high
Sierra crossing Five Lakes Basin to the

Kaweahs with Bob Greensfelder and Claude Dalenburg

 

Stray white mare

               neck rope dangling

forty miles from farms.

 

Elkószált fehér kanca
              nyakán
kötél lóg
ide negyven mérföld egy farm.

 

 

* * *

 

 

Back from the Kaweahs

 

Sundown, Timber Gap

                       sat down

                    dark firs.

    dirty;       cold;

too tired to talk

 

Haza a Kaweah-csúcsokról

 

Napnyugta, Timber Gap
                 
leült –

                    sötét fenyők.

   koszos;    meghűlt;

beszélni is fáradt

 

 

* * *

 

 

Cherry blossoms at Hood river

                rusty sand near Tucson

mudflats of Willapa Bay

 

Cseresznyevirág a Hood-folyón
                rozsdás
homok Tucson táján
a Willapa-öböl iszap lapálya

 

 

* * *

 

 

Pronghorn country

 

Steering into the sun

               glittering jewel-road

shattered obsidian

 

Pronghorn-vidék

 

A napba visz
               csillog a drágakő-út
széttört obszidián

 

 

* * *

 

 

The mountain walks over the water!

Rain down from the mountain!

               high bleat of a

cow elk

        over blackberries

 

Vízen jár a hegy!
Eső zuhog le a hegyről!

                 hangosan bőg egy
jávorszarvas tehén
        a szedresben* * *

 

 

A great freight truck

                lit like a town

through the dark stony desert

 

Kivilágított kamion
                akár
egy város
át a sötét kősivatagon

 

 

* * *

 

 

Drinking hot saké

                     toasting fish on coals

    the motorcycle

out       parked in the rain.

 

Forró szakét iszom
                    parázson sütök halat
   a motorkerékpár
kint      áll az esőben.

 

 

* * *

 

 

Switchback

 

turn, turn,

and again,     hard-
scrabble

steep travel a-

head.

 

Hullámvasút

 

fordul, fordul,
és ismét,     bősz
kaparászás
meredek út e-
lőttünk.

 

 

 

 

from Regarding Wave, 1969
Ami a hullámot illeti , 1969, c. kötetből

 

Hiking in the Totsugawa Gorge

pissing

watching

a waterfall

 

Gyalog a Tocugava-szurdokban

vizelek

vízesést

figyelek

 

 

 

from Earth House Hold, 1957
Földháztartás, 1957, c. kötetből

 

You be Bosatsu,
I'll be the taxi-driver
Driving you home.

Légy bódhiszattva,
Én majd a taxi sofőr,
Ki hazavezet.

 

 

 

from Danger on Peaks, 2004
Veszély a csúcson, 2004, c. kötetből

 

Hammering a dent out of a bucket
          a woodpecker
                    answers from the woods

Kikalapálok egy horpadást a vödrön
            fakopáncs

                        válaszol az erdőből

*

               Nap on a granite slab
half in shade, you can never hear enough
          sound of           wind in the pines

                   Gránit tömbön szunyókálsz
félig árnyékban, sosincs eleged a szél
            susogásából      a fenyők között

*

Catching grasshoppers for bait
attaching them live to the hook
             —I get used to it

Szöcskét fogok csalinak
és élve tűzöm a horogra
                
hozzá lehet szokni

*

 

 

 

 

 

 

A beatnemzedék haikui
Gregory Corso. Alchemical Poem / Alkímiás vers
Diane di Prima's Haiku / Haikuk
Allen Ginsberg. Mostly Sitting Haiku / Elkülön ülő haikuk

Jack Kerouac. American Haiku Pops / Amerikai haikuk
Michael McClure. Haiku Edge / Haiku arcél
Peter Orlovsky. Cat Haiku / Macska haiku
Gary Snyder. Hitch Haiku / Kósza haikuk

Lew Welch. Redwood Haiku
Philip Whalen. Haiku-esque Poems / Haiku-szerű versek