« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

John Cage (1912-1992)
USA

haikuja
Terebess Gábor fordításában

"I have nothing to say, I am saying it, and that is poetry."
Nincs mondanivalóm, de kimondom, és ez költészet."


There are no secrets.
It's just we thought that they said dead
When they said bread

nincs titok
azt hallottuk fosztogatnak
pedig osztogattakA haiku John Cage zenéjében:
Haiku, 5 zongoradarab (1950-51)
Hét haiku zongorára (1951-52)

 

John Cage: A csend
(részletek)
Fordította Erős László Antal
Kéziratként a fordítótól

Indeterminancia
Zenekedvelők mezei kézikönyve

Az itt lefordított szemelvények nem szerepelnek A csend címen megjelent Cage írások között
(Válogatta: Wilhelm András, fordította: Weber Kata, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1994)