« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Paul Watsky (1943-)
USA
haikui
http://www.paulwatskypoetry.com/poems/haiku-senryu-tanka/


Terebess Gábor fordításai:

beach sunrise—
long shadows
of pebbles

kelő napban
parti kavicsok
nyurga árnya

*

county fair—
the first prize lemons smaller
than the second

vidéki vásár -
kisebb az első díjas citrom
mint a második

*

heat wave—
grease spots
the cookie bag

kánikula -
süteményes zacskón
átütő zsírfoltok

*

carrying their canes
two old women lean
on each other

két idős asszony
botjuk helyett
egymásra támaszkodnak

*

foggy morning—
the wind chime trembles
soundlessly

ködös reggel -
hangtalanul rezgő
szélcsengő

*

late blackberries
covered with road dust—
still unripe

kései szeder
porral lepi be az út -
éretlen még

*

his ashes scattered
what to do
with the box

széthintett hamvak -
mi legyen
az urnával?

*