« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Geza Siegfried Dombrady (1924-2006)
Németország
versei

Szende Tamás fordításai


Jer a hazába
Stádium, 1990 tél, III/4, 109. oldal

hol
már csak a pásztortáska
jelzi a helyet, hol egykor
a várrom állt -

hol
már csak a csenevész kutyatej
virít illat nélkül
a hústrágyázta romhalmazon -

hol
már csak a sakálok lábnyoma
igazítja utad
a messzi pálmaoázis felé -

hol
sugárfertő-hamuban már csak
egy-két kóró senyved, melyet
az emberáldás megkímélt -

hol
az élet utolsó kódjelét már csak
egy virág lávazárványa rejti -

hol
már csak a műholdak őrzik
a világőrület velejét -

gyere,

vár a senkiföldje
a senkié föld

hová?
ide?
oda?

...odavan...

 

Gyász, már most
Stádium, 1990 tél, III/4, 110. oldal

Hagyd rám
a fészket,
ha már
elköltöztél

Rádhagyom
a fészket,
csedben
elhagytam immár

a kertet
a gazzal és
bozóttal

a kert
zöld fényét a
rátarti bogáncskoronákkal

az állványt tele könyvvel
minden rögeszmeörvényével
örök ellenkezésben

az állványt
a könyvekkel mind mind
kettőnk bibliái voltak

a macska kosarát
a kifésült
pihepamacsokkal

a macska
kosarát
alommelegével

az azáleatartót
öntözetlen
humuszával

a tartót,
hová együtt
ültettünk azáleát

az órát,
mindegyre másként járt,
mint az enyém

az órát,
amit utánunk
már senki át nem állít

 

Domrády G. S.
1924-ben született Budapesten, német anyanyelvű családban; 1942-ben érettségizett mint pataki diák. A háborút és a háború utáni káoszt illegalitásban vészelte át; 1952-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait távol-keleti szakon (filozófia, irodalom és összehasonlító vallástörténet tárgykörökben); 1957-ben egyetemi doktorátust szerzett; a Hamburgi Egyetem tanársegéde, majd egyetemi tanáraként működött; kétéves tanlmányútja során Japán valamennyi régióját bejárta.
1977-ben kinevezték a Kölni Egyetem Japanológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanárává; 1989-ben nyugalomba vonult. Tudományos pályáján mintegy harminc könyvet, ill. tudományos cikket publikált. "Äusserungen" (Megnyilatkozások) sorozatcím alatt jelentek meg verseskötetei (rendszeresen, 1973-tól). 2006-ban hunyt el. > Japán fordításai magyarul