« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

George Swede (1940- )
haikui


Terebess Gábor fordításai:


i shout
at my son - the mountain
shouts back

ráordítok
a fiamra - a hegy
visszaordít

*

in the dentist's waiting room
tulips with their petals
tightly shut

fogorvosi váró
összeszorított szirmokkal
tulipánok

*

thick fog lifts
unfortunately, I am where
I thought I was

felszáll a sűrű köd
balszerencsémre ott vagyok
ahol gondoltam

*

grandfather's old boots
I take them
for a walk

nagyapa öreg csizmája
elviszem
sétálni

*

young widow
asks for another
fortune cookie

özvegy fiatalasszony
kér egy másik
szerencsesütit

*

again, the bald barber
cuts my hair
too short

megint, a kopasz fodrász
túl rövidre
nyírta a hajam

*

dead roadside deer
a snowflake melts
on its open eye

elgázolt szarvas
hópehely olvad
halott szemén

*

mental hospital
my shadow stays
outside

elmegyógyintézet
árnyékom
kívül marad

*

Swinging on the hanger
her white summer dress:
wind chimes

vállfán leng
fehér nyári ruhád:
szélcsengő

*

Fresh snow at dawn
already the footsteps
of the neighbor's cat

friss hóra virradt
már nyomot hagyott rajta
a szomszéd macska

*

Street violinist
fallen leaves
in the open case

utcazenész
nyitott hegedűtokjába
falevelél hull

*

One button undone
in the clerk's blouse—I let her
steal my change

a pénztárosnőn
mélyen kigombolt blúz
csalhatja az apróm

*

 

 

More haiku in English