« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Diane di Prima (1934-)
USA
haikui

Terebess Gábor fordításai:


4 TAKES, SAME HAIKU
for Tigger Beauparlant

First storm of autumn
and the path is strewn
with fallen fuchsia blossoms

Hummingbird seeking
the fallen fuchsia blossoms:
first autumn storm

After this first storm
the hummingbirds mourn
fallen fuchsias on wet ground

Fuchsias broken on
wet ground; hummingbirds hungry
Autumn storms begin

"4 Takes, Same Haiku" in: Pieces of a Song: Selected Poems . San Francisco: City Lights Books, 1990. p.127

 

4 fogás, egyazon haiku

Első őszi vihar
és az ösvényt beszórta
hullott fukszia virággal

Kolibrik fürkészik
a hullott fukszia virágot:
első őszi vihar

Az első vihar után
a kolibrik siratják
az ázott földre hullott fuksziákat

Letört fuksziák
az ázott földön; éhes kolibrik
Őszi viharok jönnek

*

 

THE WIDOW'S SMILE
a ten haiku sequence
[1966]

AZ ÖZVEGYASSZONY MOSOLYA
tíz haikus szekvencia

1

the widow's smile
as she arranges winter roses
in a glass

özvegyi mosoly
hunyorvirágot rendez
egy pohárba


2

marks of the
jackrabbit's teeth on every
pad of the prickly pear

mezei nyúl foga
nyoma a töviskörte
minden levelén


3

laughter of the thin child
on her way
to cancer surgery

kacag a vézna kislány
műtétre menet
a rákkórházba


4

old man's mind
flares brightly as he
writes the last page of his journal

öregemeber sziporkázó
elméje felragyog
naplója utolsó oldalán


5

even off-season
the cholla
flowers

holtszezonban is
virágzik
a kötélkaktusz


6

died in yr sleep
laid out in yr own bed:
how did the dream change?

meghaltál álmodban
kiterítettek saját ágyadra:
mire változott az álom?


7

cold winter morning
the baby quail search for seeds
under the sagebrush

hideg téli reggel
fürjfióka magot keresgél
a zsályacserje alatt


8

dawn over mountains
in the dead tree
the ladder-back woodpecker is ready

pirkad a hegy tetején
holt fa törzsén
a fakopáncs készen áll


9

would like to hold you
in silence, say yes
grief is as you describe it

szeretnélek átkarolni
csendben, hagyd csak
olyan a bánat mint mondod


10

in the dry wash
tracks of coyote
white bones of something small

a vegytisztítóban
prérifarkas nyom
apróvad fehér csontja

*

 

too much wind
the poppies
refuse to open

túl szeles
a pipacsoknak
nem nyílnak

*

 

További haikui angolul

A beatnemzedék haikui
Gregory Corso. Alchemical Poem / Alkímiás vers
Diane di Prima's Haiku / Haikuk
Allen Ginsberg. Mostly Sitting Haiku / Elkülön ülő haikuk
Jack Kerouac. American Haiku Pops / Amerikai haikuk
Michael McClure. Haiku Edge / Haiku arcél
Peter Orlovsky. Cat Haiku / Macska haiku
Gary Snyder. Hitch Haiku / Kósza haikuk
Lew Welch. Redwood Haiku
Philip Whalen. Haiku-esque Poems / Haiku-szerű versek