« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Mario Benedetti (1920-2009)
Uruguay
haikui
Rincón de haikus (Haikusarok), 1999, c. kötetből


Káliz Endre fordításai:
Kéziratként a műfordítótól

élni akarok
a butaság utolsó
pillanatáig


ott a lelkedben
ott a szívedben bizony
ottan senki sincs


erdőnk ligetünk
kákán zsombékos fészkek
szavaim kincse


minden tájéknak
saját fanatizmusa
érdeme szerint


a bombázások
örökre orvosolják
éhséged szomjad


minden egyes nő
két asszony lehet; egyet
hagyjatok nekem


derült éjszakán
mi védelmez minket?
csupán te, tejút


jobban tisztelem
a nyilvános cédát mint
a politikust


aranyláz tombol
utcákon mezőkön
sár és koldusok


és lépten-nyomon
egyre csinosabb lányok
egyre vénebb vagy

*

 

Kertes Gábor [Írói álnéve: Kurta] fordításai:
http://mufordito.blog.hu

29.
a bűnös lelkek
kiket elvisz az ördög
ők is csak lelkek

44.
ne lássalak már
az idén többet vagyis
a jövő keddig

52.
hogyha szédülök
talán megrészegített
a tekinteted

99.
a világtájak
nagy bulit csapnának ha
öten lennének

128.
gyermekkoromban
sosem hagytak aludni
a bölcsődalok

164.
a pápa mondta
nincs mennyország se pokol
nem semmi a hír

185.
kissrácként nárcisz
tükröt kért karácsonyra
a jézuskától

188.
volt egy hitetlen
bár ő is imádkozott
csak franciául

*

 

Terebess Gábor fordításai:
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 121-124. oldal

11
las hojas secas
son como el testamento
de los castaños

száraz levelet
hullat a gesztenyefa
végrendelkezik

*

16
hay pocas cosas
tan ensordecedoras
como el silencio

kevés dolog van
annyira siketítő
mint a csend

*

17
son manos locas
de pianista o de herrero
las que nos hablan

bolond egy kéz
zongoristáé vagy kovácsé
társalog velünk

*

25
me gustaría
mirar todo de lejos
pero contigo

szeretnék mindent
nagyon messziről nézni
a közeledből

*

36
cuando te ríes
mis ojos te acompañan
con lagrimones

ha majd elneveted magad
szemem elkísér
könnyeivel

*

40
en plena noche
si mis manos te llaman
tus pechos vienen

éjszaka mélyén
ha hív a kezem
kebled jön hozzám

*

64
no me seduce
el burdel del poder
prefiero el otro

nem szédít meg
a hatalom bordélya
jobb az igazi

*

77
llueve sin ruido
pero bajo el paraguas
funciona el beso

zajtalan esik
de az esernyő alatt
cuppan a csók

*

115
cuando me entierren
por favor no se olviden
de mi bolígrafo

ha eltemetnek
kérném nem elfelejteni
a golyóstollamat

*

130
me gustaría
ser noble y elegante
como un pingüino

olyan nemes és
elegáns szeretnék lenni
mint egy pingvin

*

143
el preso sueña
algo que siempre tiene
forma de llave

a fogoly álmának
mindig olyan
kulcsformája van

*

149
sé que el abismo
tiene su seducción
yo ni me acerco

a szakadéknak
túl nagy a csábereje
nem közelítek

*

151
con la tristeza
se puede llegar lejos
si uno va solo

szomorúsággal
igen messzire eljutsz
ha egyedül mész

*

161
desde el espejo
mis ojos no me miran
miran al tiempo

rám se figyelek
szemem a tükörből
az időt nézi

*

187
si me torturan
no diré nada nunca
dijo el cadáver

megkínozhatnak
én nem mondok soha semmit
mondja a halott

*

217
nada conforta
como una teta tibia
o mejor dos

semmi sem nyugtat
úgy mint egy langyos emlő
jobb mindjárt kettő

*