« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Paul Éluard (1895-1952)
Franciaország

Pour vivre ici
onze haï-kaïs
(1920)

ITT ÉLNI
tizenegy haiku

Terebess Gábor fordítása
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 38-40. oldal

 

1

A moitié petite,
La petite
Montée sur un banc
.

Félig kisebb
A kislány
Fönt a padon.

 

2

Le vent
Hésitant
Roule une cigarette d'air.

A szél
Éledez,
Légből sodor szivarkát.

 

3

Palissade peinte
Les arbres verts sont tout roses
Voilà ma saison.

Festett cölöpsor
Mily rózsás zöldellő fák –
Itt az évadom.

 

4

Le coeur à ce qu'elle chante
Elle fait fondre la neige
La nourrice des oiseaux.

Havat olvaszt
Oly szívhezszólón dalol
S dajkál madarat.

 

5

Paysage de paradis
Nul ne sait que je rougis
Au contact d'un homme, la nuit.

Mennyei tájék
Pirulok egy érintésre
Ki látja – az éj.

 

6

La muette parle
C'est l'imperfection de l'art
Ce langage obscur.

A néma nő szól –
A művészet hibája
E zűrös beszéd.

 

7

L'automobile est vraiment lancée
Quatre têtes de martyrs
Roulent sous les roues.

Száguld a kocsi
Kerekek alá pörög
Négy mártír feje.

 

8

Roues des routes,
Roues fil à fil déliées,
Usées.

Úti keréknyomok
Nyom nyomba öltve,
Lehasználva.

 

9

Ah! mille flammes, un feu, la lumière,
Une ombre!
Le soleil me suit.

Ó! ezer láng, tűz, a fény.
Egy árny!
Mögöttem a Nap.

 

10

Femme sans chanteur,
Vêtements noirs, maisons grises,
L'amour sort le soir.

Dalnok nélkül a nő,
Fekete ruhák, szürke házak,
este lép a szerelem.

 

11

Une plume donne au chapeau
Un air de légèreté
La cheminée fume.

Kalapot egy szál toll
Légiessé könnyít,
Füstöl a kémény.