« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Mike Farley (1940-)
USA
haikui


Gergely László fordításai

Kalifornia -
már napkeltekor dugós
végig a kanyon

elsápadt a hold…
feleannyi se vagyok
már mint szoktam volt

ó, lopott csókok -
tompa pajtacsöndbe fúlt
ereszcsicsergés

fagyott a hold is -
harmadik pohár vörös
lefekvés előtt

vöröslő szenek…
ők beszélnek rá hogy még
ágyban maradjak

szelíd fuvallat -
futó pillantást vetek
feszes combjára

megint kisütött…
bús tehenek mély hóban
a sorompónál

fagyos a reggel -
a csikó zsebbökdöső
anyját figyeli

egyedül...
tanulom a nyugalmat
egy homokkő arctól

egy sodrópille -
ökörszemek randalíroznak
a tornáckorláton

holdárnyékok -
wapitigulya tanyázott le
az autóút mentén

száraz hőség -
fecsegők pokoli ricsaja
a bíróság épülete előtt

poros út -
grizzly szőre
a szögesdróton

időm apával -
krumplisaláta
a sírkövön

kőgörgeteg...
egy elúszó felhő vissza se néz
hagyja a napot ahol volt

mézszopó
már maga a szó is
milyen jóízű

ringó fenyőcsúcsok -
káprázatnyi mozgó fényfoltok
a nedves füvön

alszik a macska -
puhán kanyargó ködök
a hegygerinc fölött

virrad -
madárkák zsivajognak
mindenfelé

már majdnem nyár van -
mégis minden cserepünk
teli friss hóval

kelő nap...
új árnyék
a pej kanca alatt

nyárfa -
szeplős árnyékban
műanyag dömper

farsang -
érzem a varrást
üres zsebemben

a bika
belevicsorít
a makacs szélbe

talán farkas -
sötétebb a kék
a mancsnyomokban

csend és nyugalom
végig a behavazott út mentén
csak apró madarak neszezése

csöndes reggel...
a palánk egy része
még áll

tűnik a köd -
pirosak, sárgák és kékek
pettyezik a szánkópályát

gyökerestül kitépett írisz
az összesározott kölyök
a törzsét himbálja

tavaszi hó
és melegség ahogy a fogorvosasszisztens
nekem támaszkodik

szól a blues
és eszembe jut az idő
amikor még bagóztam

Jack Daniels viszki
csak egy loccsanás
a folyóparton

susogó levelek
és egy röpke pillanatra
kivillant a combja

lábnyom a ködben
és a bukóhullámok
tompa moraja

csendes a reggel…
szünet nélkül vonyít egy
autóriasztó

 

Terebess Gábor fordításai

porlepte út -
fönn a szögesdróton
medve szőre

metsző szél -
a bika kimutatja
foga fehérjét

egyedül -
kőszikla nyugalmát
tanulom