« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Міраслаў Шайбак / Mirasłaŭ Šajbak (1965-)
(Eredeti név: Міраслаў Вячаслававіч Адамчык)
Belarusz (Fehéroroszország)
haikui


Terebess Gábor fordításai:


Цыгарэтны дым:
у паветры паплылі
шэрыя кветкі.

Cigarettafüst:
levegőben lebegő
szürke virágok.

*

Запаліў сьвятло:
напалоханая мыш
зьнікла ў шчыліне.

Felgyullad a fény:
megrémült egeret
tűntet el egy rés.

*

Жоўтае лісьце
вецер на ганак прынёс.
Як пераступіць?

Elsárgult levél,
tornácra hozta a szél.
Hogy mehetnél át?

*

Восень. Сухую
галінку не пазнаеш
на дрэве жывым.

Ősz. Az elszáradt
faág nem tud róla,
de él még a fa.

*

Доўгі, доўгі дзень.
Сёньня мне ліст ад маці
павінен прыйсьці.

Hosszú, hosszú nap.
A mai nap levelet
vártam anyámtól.

*

Маці на кухні,
пах смажанага сала -
вайсковы ўспамін.

Anya a konyhában,
sült szalonna illata -
háborús emlék.

*

Сьвяточная ноч,
грукае ў шыбу маю
толькі вятрыска.

Ünnepi este,
kopognak az ablakon
csak egy fuvallat.

*

У белай місе,
нібы вока восені,
чырвоны яблык.

Fehér tálban,
mint az ősz szeme,
piros alma.

*

Чарку гарэлкі
наліў і выпіў адзін.
Ня маю сябра.

Egy pohár vodka
kiöntöm és magamban
iszom – másom sincs.

*

Запалі ліхтар.
Кроплі дажджу прачнуцца
на маім вакне.

Gyújtsd meg a lámpát.
Ablakomon ébrednek
az esőcseppek.

*

Сьвятло маланкі.
Месяц за хмарамі зьнік
так незаўважна.

Villámcsapás.
Hónapos felhők tűntek el
pillanat alatt.

*

Чарга ў лякарні
няўтульнае крэсла...
Прыемны скразьняк.

Várom a sorom,
kórház, kényelmetlen szék…
Szép kilátások.

*

Галінка вярбы.
Дакрануўся, і зьніклі
кропелькі расы.

Szomorúfűzág.
Alig értem hozzá, de
eltűnt a harmat.

*

Фарбую сьцяну.
Ці знойдзе шэры павук
сваю шчылінку?

Festem a falat.
A szürke pók megtalálja
vajon a rését?

*

Добрая душа,
падары цыгарэтку,
запалім разам.

Jótét lélek,
adj egy cigarettát
rágyújtunk együtt.

*

Ядлаўцовы куст,
ці чалавек на грудзе
махнуў рукою?

Borókabokor,
vagy egy ember integet
fent a dombon?

*

Што мне трэба ўзяць?
Яблык у кішэнь паклаў.
Холад раніцы.

Végszükségben?
Zsebrevágok egy almát.
Hideg a reggel.

*