« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Giuseppe Ungaretti (1888-1970)
Olaszország
haiku-szerű versei

ÖRÖMUJJONGÁS
L'Allegria, 1914-1919

 

SOLDATI

Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie

 

KATONÁK
Dabi István fordítása

Állnak itt
mint ősszel
a fákon
a levelek

 

KATONÁK
Rónai Mihály András fordítása

Állunk,
ahogy csak ősszel
áll meg a fákon
a levél.

 

KATONÁK
Terebess Gábor fordítása

Úgy állunk,
mint levelek
ősszel
a fán.

 

*

 

MATTINA

M'illumino
d'immenso

 

REGGEL
Németh István Péter fordítása

Virrad a tengeren. S ég
bennem a végtelenség.

 

REGGEL
Rónay György fordítása

Megvilágosodom
a végtelennel

 

REGGEL
Somlyó György fordítása

A mindenséggel
fényeskedek

 

REGGEL
Terebess Gábor fordítása

A beláthatatlan
felnyitja szemem

 

REGGEL
Végh György fordítása

Kigyújtja fényeit
Bennem a végtelen.

 

ÉG ÉS TENGER
[címváltozat]
Weöres Sándor fordítása

Megvilágít engem
a határtalan.

 

*

 

STASERA

Balaustrata di brezza
per appoggiare stasera
la mia malinconia

 

ESTE
Képes Géza fordítása

Szél-párkány – rajta
kikönyököl ma este
szomorúságom

 

MA ESTE
Szénási Ferenc fordítása

Szellő-könyöklőn
pihen ma este
a bánatom.

 

ESTE
Terebess Gábor fordítása

Hűs szellő-korlát
óvja ma este
melankóliám

 

*

 

NOTTE DI MAGGIO

Il cielo pone in capo
ai minareti
ghirlande di lumini

 

MÁJUSÉJ
Terebess Gábor fordítása

Minarettekre
tornyozza fel az ég
fénygirlandjait

 

*

 

LONTANO

Lontano lontano
come un cieco
m'hanno portato per mano

 

TÁVOL
Terebess Gábor fordítása

Messze messze
akár egy vaknak
kéznyújtásnyira

 

*

 

HAJÓTÖRÉS ÖRÖME
Somlyó György fordítása

És máris újra
útnak indulsz
ahogy
hajótörés után
egy babonás
tengeri medve

 

HAJÓTÖRÉSEK ÖRÖME
Szénási Ferenc fordítása

S tovább megy
rögtön útján
akár
hajótörés után
a túlélő
tengeri medve

 

*

 

KÁRHOZAT
Hárs Ernő fordítása

Múló dolgok közepette
(a csillagokkal teli ég is véget ér)
mért vágyom az Istent?

 

KÁRHOZAT
Rónay György fordítása

Halandó dolgok közé zárva
(Véget ér a csillagos ég is)
Miért sóvárgok Istenért?

 

*

 

ETERNO

Tra un fiore colto e l'altro donato
l'inesprimibile nulla

 

MINDENKOR
Szénási Ferenc fordítása

Egy letépett s egy ajándék virág között
a kimondhatatlan semmi

 

MINDÖRÖKKÉ
Terebess Gábor fordítása

Leszakított és id'adott virágszál közt
a kifejezhetetlen semmi

 

*

 

AFRIKAI EMLÉK
Szénási Ferenc fordítása

A napfény elnyeli a várost

Nem látszik többé

És nem szegül ellen a kripta se már

 

*

 

MINDENSÉG
Szénási Ferenc fordítása

A tengerrel
hűsítő
koporsót
ágyaztam

 

*

 

ALUDNI
Madarász Imre fordítása

Szeretnék úgy tenni
mint ez a falu
mely hóból szőtt
ingében
nyúlik el

 

ALUDNI
Rónay György fordítása

Szeretném utánozni
ezt a falut
ahogy itt békén
hószőtte ingében
alszik

 

*

 

LÁNGOLÓ RÓZSÁK
Lőrinczi László fordítása

Csengettyűk
óceánján
váratlanul
egy újabb hajnal úszik

 

LÁNGOLÓ RÓZSÁK
Rónay György fordítása

Egy csupa-csengő
óceánon
váratlanul
lebegni kezd egy másik reggel

 

*

 

A VÉG
Lőrinczi László fordítása

Magában és az igazságban hisz, aki lelankad?

 

VÉG
Turcsány Péter fordítása

Hisz magában, vajh, s az igazságban, ki nem remél?

 

*

 

CSILLAG CSÖND
Parcz Ferenc fordítása

És a fák és az éj
Nem mozdul már
Hacsak nem fészkektől.

 

*

 

MAGÁNY
Szénási Ferenc fordítása

És kiáltásaim
mint villámok
megsebzik
az ég
gyönge harangját

Rémülten
lezuhannak

 

*

 

EGY MÁSIK ÉJ
Rónay György fordítása

Ebben a sötétségben
dermedt
kézzel
keresem
az arcom

Látom magam
elhagyottan a végtelenben

 

*

 

SZOBOR
Rába György fordítása

Kővé vált ifjúságom,
Szobra, szobra az emberi nyomornak...

A nagy karaván hosszú útja végén
Ajka hegyével
Koptatja a sziklát.

 

*

 

CSILLAGOK
Rába György fordítása

Fellobognak a mesék a magasban.

Az első szélre levélként pörögnek.

De támad új fuvallat,
És felizzanak újra a sziporkák.

 

*