« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Richard von Sturmer (1957-)
haikui


Terebess Gábor fordításai:

raindrops
and the sound
of a shoe being unlaced

eső csepereg
és csattog
egy kibomolt cipőfűző

*

bitter tea – my teeth
leave indentations
in the polystyrene cup

keserű tea – fogam
nyomot hagy
a polisztirol poháron

*

my teacup cooling
on the windowsill,
dark leaves of the magnolia

ablakpárkányon
hűl a teám,
setét magnólialevél

*

to write as simply
as you pick
a single blade of grass

egyszerűen úgy írni
ahogy letépsz
egy fűszálat

*

each day less light,
the smell of printer's ink
on the morning newspaper

minden nap fogy a fény,
nyomdafesték szag
a reggeli újságon

*

first snow,
the eyes of the sparrows
sharp and bright

első hó,
a veréb szemek
felragyognak

*

the old broom
sweeps away
bits of itself

rozzant seprű
elsöpri
saját hulladékát

*

winter's end–
a folded poem
stops the window rattling

télvége –
többrét hajtott vers
nem zörög az ablak

*

after my father's death:
autumn leaves
the color of whiskey  

apám halála után:
a hulló falevél
viszki színű

*

strangely yellow –
an autumn maple
by lamplight  

másvilági sárga –
az őszi juhar
lámpavilágnál

*

random calligraphy
black twigs
in the snow

talált kalligráfia
fekete gallyak
a hóban

*