« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Katherine Samuelowicz
Ausztrália
haikui
Haiku in English


Terebess Gábor fordításai:


cold night moth
on the window
clings to brightness

hideg éjszaka
ablak fényébe
pille kapaszkodik

*

walking along the beach
my shadow
still young

tengerparton
jár az árnyam
milyen fiatal

*

picnic-
jacaranda blossoms
in the salad bowl

piknik -
jacaranda-szirmok
a salátás tálban

*

reading glasses collide -
first kiss

olvasó szemüvegek
koccanása -
első csók

*

... now on the floor
clothes empty of
arms legs breasts

... a földön most
kartól lábtól kebeltől
üres ruhák

*

autumn mist
under my chestnut tree
other lovers kiss

őszi köd
gesztenyefám alatt
mások csókolóznak

*

my book
on the bookshop shelf
i feel like someone else

saját könyvem
a könyvesboltban
mintha másé lenne

*

shadow of a butterfly
on the curtain moving --
colourless

lepke árnya
mozdul a függönyön -
színtelen

*

how the trees have grown
... still your voice
can stop my heart

megnőttek a fák
... hangodra ma is
megáll a szívverésem

*