« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Charles Henri Ford (1913-2002)
USA
haikui


Terebess Gábor fordításai:


He's out on the loggia,
Singing in falsetto
As the rain falls.

Kinn áll a tornácon,
Falzettet énekel a
Zuhogó esőben.

*

When you close your eyes
In the sun, all you want is
The sun on your eyes.

Ha lehunyod a szemed
A napon, bárcsak láthatnád
A napot szemhéjadon.

*

In struggling to get
On its feet the dung beetle
Knows what it's doing.

Küszködik hogy lábra
Álljon a ganajtúró bogár
Tudja mit csinál.

*

A place in which to
Talk to oneself, while a child's
Kite flies in the rain.

Hely hol magammal
Társalgok, míg egy gyerek
Sárkányt ereget az esőben.

*

What am I dreaming of?
Nothing. I'm creating the
Dream. Heavy soul!

Miről álmodok?
Semmiről. Megalkotom az
Álmom. Nehéz lélek!

*