« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Amy Lowell (1874-1925)
USA

HAIKUK
Haiku in English

 

Janó István fordításai

Ephemera

Silver-green lanterns tossing among windy branches:
So an old man thinks
Of the loves of his youth.

Mulandóság

Ezüstös-zöld lámpások imbolyognak a szeles ágak között:
Így gondol egy öregember
Ifjúkora szerelmeire.

*

The Pond

Cold, wet leaves
Floating on moss-coloured water
And the croaking of frogs –
Cracked bell-notes in the twilight.

A tó

Hideg, nedves levelek
Lebegnek a mohaszínű vízen,
S békák hangja –
Érdes harangzúgás a szürkületben.

*

Peace

Perched upon the muzzle of a cannon
A yellow butterfly is slowly opening and
Shutting its wings.

Béke

Ágyúcsőre telepedve
Sárga pillangó lassan bontogatja s
Csukogatja szárnyait.

*

Janó István: A haiku hatása Amy Lowell imagista költészetére (DOC)
in: Folia Japonica Budapestiensia, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Japán Tanszék, 2001. 45-62.


Terebess Gábor fordításai
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 155-157. oldal


Nuance

Even the iris bends
When a butterfly lights upon it.

Nüansz

Az írisz is hajlik
Ha pillangó száll le rá.

*

Autumn Haze

Is it a dragon fly or maple leaf
That settles softly down upon the water?

Őszi köd

Szitakötő vagy juharlevél
Ami puhán a vízre libben?

*

Proportion

In the sky there is a moon and stars,
And in my garden there are yellow moths
Fluttering about a white azalea bush

Arány

Hold az égen és csillagok,
És sárga pillék repdesik be
Kertem fehér azálea bokrát.

*

The Fisherman's Wife

When I am alone,
The wind in the pine-trees
Is like the shuffling of waves
Upon the wooden sides of a boat.

A halász neje

Egyedül vagyok,
A fenyők közt úgy fúj a szél,
Mint hullámok súrlása
A ladik oldalán.

*

 

Twenty-Four Hokku on a Modern Theme
Huszonnégy modern témájú hokku
A What’s O’clock (Minő óra), 1925, c. kötetből

VI

This then is morning.
Have you no comfort for me
Cold-coloured flowers?

Hát reggel van.
Nem vigasztaltok,
Hideg-színű virágok?

 

IX

Even when you smile
Sorrow is behind your eyes.
Pity me, therefore.

Ha mosolyogsz is,
Bánat ül a szemedben.
Megsajnálhattál.

 

XV

Night lies beside me
Chaste and cold as a sharp sword.
It and I alone.

Éj hever mellém,
Hideg mint egy éles kard.
Egyedül vagyunk.

 

XVI

Last night it rained.
Now, in the desolate dawn,
Crying of blue jays.

Esett az éjjel.
Most, elhagyott hajnalon
Szajkók kiáltoznak.

*