« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Németország
haiku-szerű töredékei 1888-ból

 

CSILLÁMLÓ, TÁNCOLÓ PATAK
EIN GLITZERNDER BACH

Csillámló, táncoló patak, melyet
kanyargó
sziklameder terel.
Fekete szirtek között
csillog és hánykolódik nyugtalansága.

PETRI GYÖRGY

 

FIGYELMEZTETNI
DEN VERWEGNEN

Figyelmeztetni
óvakodj a vakmerőt!
A figyelmeztetés okán
rohan bele mégúgy a szakadékba.

PETRI GYÖRGY

 

KANYARGÓ UTAT
KRUMM GEHN

Kanyargó utat jár a nagy ember s a nagy folyó,
kanyargót, de az ő célja felé vivőt:
legszebb vakmerése, hogy
vissza nem rettenti a sok kanyar.

PETRI GYÖRGY

 

KÖZÖTTETEK
UNTER EUCH

Közöttetek én mindig,
mint vízen az olaj:
mindig legfelül vagyok.

PETRI GYÖRGY

 

VISSZA MINDIG
DU MUSST WIEDER

Vissza mindig a tömegbe:
a tömegben kemény és síma leszel.
A magány megporhanyít...
a magány kikezd...

PETRI GYÖRGY

 

FÉLRE NE ISMERJÉTEK
VERKENNT IHN NICHT

Félre ne ismerjétek!
Felkacag
- mint a villám:
de mögötte
dühvel morajlik hosszan a dörgés.

PETRI GYÖRGY

 

RÉSZVÉTE KEMÉNY
SEIN MITLEID IST HART

Részvéte kemény,
gyöngéd szoritása szétnyom:
ne adjatok kezet óriásnak!

LATOR LÁSZLÓ

 

MOST ÍGY AKAROM
SO IST'S JETZT

Most így akarom,
és mióta így akarom,
minden kedvem szerint van -
ez volt legmélyebb okosságom:
azt akartam, amit muszáj,
lebírtam így minden muszájt
azóta nincs nekem muszáj...

LATOR LÁSZLÓ

 

VIGYÁZZ
HÜTE DICH

Vigyázz,
ne légy a sorsod
üstdobosa!
Térj ki a hírnév
bumbumja elől!

LATOR LÁSZLÓ

 

SZERETLEK BENNETEKET?
LIEBE ICH EUCH?

Szeretlek benneteket?
Lovas szereti így a lovát:
célba viszi.

LATOR LÁSZLÓ

 

SZŰKÖS LELKEK
ENGE SEELEN

Szűkös lelkek,
szatócslelkek!
Ha a pénz a ládába esik,
vele esik mindig a lélek is!

LATOR LÁSZLÓ

 

A MAGÁNY
DIE EINSAMKEIT

A magány
nem éltet: érik...
S ehhez még a nap is barátod kell legyen.

LATOR LÁSZLÓ

 

TERHEIDET VESD A MÉLYBE!
WIRF DEIN SCHWERES IN DIE TIEFE!

Terheidet vesd a mélybe!
Ember, feledj! Ember, feledj!
Szent művészet a felejtés!
Szállni akarsz,
otthon lenni a magasban?
Tengerbe legnagyobb terhed!
Vesd a tengerbe magadat!
Szent művészet a felejtés.

PETRI GYÖRGY

 

HÍRNÉV-HAJÓKA
WASSERFAHRT-RUHM

Méghogy ti, hullámok!
Kis nőcskék! Fura alakzatok!
Ti ágaskodtok ellenem?
Ti csobogtok mérgesen?
Evezőmmel jó nagyot csapok
balga fejetekre!
Ezt a sajkát ti magatok
sodorjátok a halhatatlanságba!

GÖRGEY GÁBOR

 

A CSÚCSOKON ÉN
AUF HÖHEN BIN ICH

A csúcsokon én otthon vagyok,
ezért nem hajt a vágy csúcsok felé.
Nem kell fölemelnem tekintetem,
én mindig csak alátekintek,
a dolgom: áldást osztani,
és mind, aki áld, lefelé tekint...

GÖRGEY GÁBOR

 

IGAZSÁGOK
WAHRHEITEN, DIE

Igazságok, melyeket még mosoly
be nem aranyozott;
zöld fanyar türelmetlen igazságok
ülnek köröttem.

HAJNAL GÁBOR

 

LASSÚTEKINTETŰ SZEM
LANGSAME AUGEN

Lassútekintetű szem,
mely ritkán szeret,
ám ha szeret, villám cikázik,
mint aranybánya mélyeiből, hol
a szerelem kincsét őrzi egy sárkány.

GÖRGEY GÁBOR

 

TÚL SOKÁIG ÜLT
ZU LANGE SASS

Túl sokáig ült ketrecben ő,
a szökevény!
Túl sokáig remegett
a botozástól.
Most remegve járja az útját:
csak botorkál,
s megbotlik egy bot árnyékában is.

GÖRGEY GÁBOR

 

TÚL ÉSZAKON
JENSEITS DES NORDENS

Túl Északon, jelenen, jégen,
túl a halálon,
a mi éltünktől, mi üdvünktől -
távol!
Se szárazon,
se vizen
nem leled meg az utat
hozzánk, Hyperboreusokhoz:
ezt jövendölte egy bölcs szája rólunk.

GARAI GÁBOR

 

EGY FOGOLY
EIN GEFANGNER

Egy fogoly, kinek a legkeményebb sors jutott:
görnyedten dolgozni,
dohos, sötét aknában dolgozni:
egy tudós...

GARAI GÁBOR

 

MÉG ZÚG
NOCH RAUSCHT

Még zúg a viharfelhő:
de már ott függ
villogón csöndes-súlyosan
Zarathustra bősége a földek felett.

GARAI GÁBOR

 

CSAK EZ SZABADÍT MEG
DIES ALLEIN ERLÖST

Csak ez szabadít meg minden szenvedéstől -
válaszd hát:
a gyors halált
vagy a hosszú szerelmet.

GARAI GÁBOR

 

ITT ÁLLNAK, ITT
DA STEHEN SIE DA

Itt állnak, itt
a súlyos gránit macskák,
ősidők értékei:
jaj! hogy fogod megdönteni őket?

GARAI GÁBOR

 

ÚJABB ÉJSZAKÁKBA
NEUE NÄCHTE

Újabb éjszakákba burkolózol,
oroszlántalpad új pusztákra lel.

TELLÉR GYULA

 

AZ ESKÜT-ÉRDEMLŐK KÖZÜL
ICH BIN EINER

Az esküt-érdemlők közül vagyok:
esküdj...

TELLÉR GYULA

 

TÚLADTAM MINDENEN
ALLES GAB ICH WEG

Túladtam mindenen,
holmin, vagyonon,
egyebem sem maradt,
csak te, roppant reménység.

TELLÉR GYULA

 

AZT MONDJA
SO SPRICHT

Azt mondja minden hadvezér:
"Győztesnek se hagyj,
legyőzöttnek se nyugtot!"

TELLÉR GYULA

 

MI EZ?
WAS GESCHIEHT?

Mi ez? Tán apad a tenger?
Nem. Földem gyarapszik:
új izzás tolja a magasba.

TELLÉR GYULA

 

GONDOLAT
EIN GEDANKE

Gondolat, mely
még forró-folyékony, láva:
de minden láva várat
épít maga körül,
minden gondolatot végül
agyonnyomnak "törvényei".

HAJNAL GÁBOR

 

A HAJNALPÍR
DIE MORGENRÖTHE

A hajnalpír
szemtelen ártatlansággal
látta ezt és eltűnt.
Viharfelhők jöttek mögötte.

HAJNAL GÁBOR

 

HA A MAGÁNYOSRA
WENN DEN EINSAMEN

Ha a magányosra
ráront a nagy félelem,
ha egyre fut és fut,
s maga se tudja, hová,
ha mögötte viharok bőgnek,
ha ellene tanú a villám,
ha a barlang kísértetekkel
rémíti őt -

GARAI GÁBOR

 

A SZFINX
DIE SPHINX

Itt ülsz kérlelhetetlenül,
mint mohó kíváncsiságom,
mely hozzád kényszeritett.
Nos hát, szfinx,
kérdező vagyok én is, akár te.
Ez a mélység közös tulajdonunk
lehetne egy szájjal beszélnünk!

LATOR LÁSZLÓ