« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Stephen King (1947-)
USA
haikuja
Az "Az" (It, 1986) c. regényből

Your hair is winter fire,
January embers.
My heart burns there, too.


Terebess Gábor fordítása:

Tél tüze hajad,
parazsa januárnak.
Szívem is ott ég.


Vö.

Hajad téli tűz,
Januári parázs,
Szívem is benne ég.

Stephen King: Az, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008, 1. kötet, 247. oldal
[A haiku műfordítójának kiléte nem deríthető ki a kötetből.]