« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Eugène Guillevic (1907-1997)
Franciaország
haikui


Terebess Gábor fordításai
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 45. oldal

Le jeu du soleil
Sur le tronc du chêne,
Le temps d'un bonheur.

Napfény játéka
A tölgyfa törzsén:
Szerencsés idő.

*

Si un jour tu vois
Qu'une pierre te sourit,
Iras-tu le dire ?

Ha rádmosolyog
Az útfélen egy kavics
Megmondod neki?

*

J'ai réussi à mettre
un peu d'ordre en moi-même,
je commence à me plaire…

Sikerült tennem
egy kis rendet magamban,
nekem is tetszem...

*

Je suis allé trop loin
Avec mon souci d'ordre.
Rien ne peut plus entrer.

Túlzásba vittem
A rendmániám.
Már semmi sem jöhet.

*

Au moins, tu sais, toi
Océan, qu'il est inutile
De rêver ta fin

Remélem, tudod, te
Óceán, hogy hasztalan
Álmodsz a végről

*

Sur chaque chose
En pleine lumière
Le goût du secret

Mindahány dolgon
Verőfényben
A titok íze

*

 

AMULETTEK
Illyés Gyula fordítása

Megy a fürész a fába,
ketté esik a fa,

s még a fürésznek
volt jajszava.

*

Késett a tavasz, de
milyen szilárdan
várta a madarak torka.

*

Mégsem
madárszárny.

Levél
csapong a szélben.

Csak éppen
nem fú a szél sem.

*

Lejtős legelő, bölcs-szelíd,
ámul a kegyen, hogy vele
galagonya kedveskedik.

 

LÁTNI
Somlyó György fordítása

Tisztábban kellene
Végtére látni már,

Úgy tenni a dolgokkal,
Ahogy a fény csinál.

 

CSONKA KÚP
Somlyó György fordítása

Mennyire is hasonlitasz
Sokakra közülünk,

Kik nem juthattak addig,
Hogy csúcsuk is legyen.

*

 

BATTEMENT

Pas d'aile, pas d'oiseau, pas de vent, mais la nuit,
Rien que le battement d'une absence de bruit.


KÁPRÁZAT

Somlyó György fordítása

Nem szárny ez s nem madár, nem szél, csak éjszaka,
Csak a nemlétező neszek káprázata.


DOBBANÁS
Terebess Gábor fordítása

Se szárny, se madár, se szél, csak az éj,
Csak a szív dobbanása, ha nincsen lárma.

*

 

VIETNAMI HADMŰVELET
Gereblyés László fordítása

I
Azt hinnők látván titeket
Holtakkal árkot kell
Bebútoroznotok


II
Tinéktek hála a nirvána
Rágcsál s kérődzik
Élettől fosztott
Ember-formában


III
Kell néktek mind e sok halott
Hogy akként lássanak

Ahogy bevésnek titeket
A világ-történetbe


IV
Látván titeket dünnyögünk
Van olyan Semmi még
Mely érti mesterségét


V
Folyvást ez árok itt
Mely nem tömődik el sehogy
Mások szemével

Ha mind kiégett is
A szemetek előtt.