« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

John Gould Fletcher (1886-1950)
USA
haikui
Terebess Gábor fordításai
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 129-130. oldal


Japánból
From the Japanese

I

Csak napvilágon élek:
Hadd legyen napom világos,
Vagy jöjjön hamar az éj!


II

Tél, -
Nyári színek szivárvány-palástja fakul
Térj vissza ismét a fehérbe.


III

Kiáltok,
A Visszhang alig válaszol.
A Visszhang költő.


IV

Szellő borzolja az eső-tócsát.
- Szenvedésünk sem csillapszik.
Céltalanul föl-le löki a szél.


V

Hópelyhek szállnak fel és le a széllel:
Még a Tél is bír csöndfehér madárrajokkal.


VI

Ködön át bámultam:
Istennőt láttam?
Csendben felszállt a köd és rámtárult – egy nyitott sírbolt.

(1913)