« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Ausztria

[Haiku-szerű verseiből]
Eredetiben

 

Terebess Gábor fordításai:
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 18. oldal

Entre ses vingt fards
elle cherche un pot plein:
devenu pierre.

Húszféle arcfestéke közt
végre talált egy telit:
kővé keményedett.

*

Kleine Motten taumeln schauernd quer aus dem Buchs;
sie sterben heute Abend und werden nie wissen,
dass es nicht Frühling war.

Sok pici könyvmoly támolyog riadtan;
meghalnak ma este és nem tudják,
tavasz se volt még.

*

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel
Lidern.

Rózsa, ó színtiszta ellentmondás
senki vágyálma se légy
oly sok szemhéj alatt.

*

 

RILKE SÍRFELIRATA
Hajnal Gábor fordítása

Rózsa, ó tiszta ellentmondás, öröm
senki álma se lenni annyi szemhéj
alatt.

 

A KÖLTŐ SÍRFELIRATA
Nemes Nagy Ágnes fordítása

Rózsa, te tiszta ellentmondás, gyönyörűség,
annyi temérdek pilla alatt
senki sem alszik.

 

A KÖLTŐ SÍRFELIRATA
Baránszky-Jób László fordítása

Rózsa, ó tiszta ellentmondás, szent gyönyör,
senki álmának lenni annyi
pillán.

 

RÓZSA, MERŐ ELLENTMONDÁS
Rilke sírkövén
Hárs Ernő fordítása

Rózsa, merő ellentmondás, gyönyör,
oly sok szemhéj alatt aludni senki
álmát
.

*

 

ZÁRÓ DARAB
Lator László fordítása

Nagy a halál.
Rajtunk a bélyeg,
bár nevet a száj.
Míg azt hisszük: körülvesz az élet, -
bensőnkben éled
sírása már.

 

VÉGSZÓ
Franyó Zoltán fordítása

Nagy a halál.
Sorsunk övé lett,
szánkon mosoly ül.
Ha azt hihetnők: mienk az élet,
már sírni mer - érzed
bent, legbelül.

 

VÉGSZÓ
Farkasfalvy Dénes fordítása

Nagy a halál:
szolgái lettünk,
a szánk kacag.
Az élet teljét érzi lelkünk,
sírásra bennünk
akkor fakad.

*

 

RÓZSÁK
Lackfi János fordítása

V.

Hiányra most hiány a társ,
gyengédség gyengédséghez ér itt...
Bensődben szakadatlan érik
Végtelen ön-simogatás;

mert enn-testét simítja egyre
a tompa visszfény ragyogón.
Narcissus viszont-szerelemre
talál: ím az irodalom.


XVIII.

Ami minket megejt, te mind megérzed.
De nem tudjuk, benned mit lelhetünk.
Száz lepke kellene legyünk,
kiolvasni téged.

Van nehéz, enciklopédiányi társad,
s ki leszedi, szeretne
minden szirmot bekötni a kötetbe.
Én jobban kedvelem a rózsa-episztolákat.

 

A RÓZSÁK
Daedalus Tamás fordítása

XVI.

Egy szót se rólad. Kimondhatatlan
vagy, ez természeted.
A többi virágot, mi az asztalon van,
te máris átszínezed.

Egy egyszerű kis vázába raktak -,
s minden megváltozott:
ez talán még ugyanaz a mondat,
ám angyal énekli most.


XVIII.

Részed van mindabban, mi minket meghat.
De nem tudjuk, mi történik veled.
Száz pillangónak kéne lennünk, lehet,
hogy elolvashassunk benned minden oldalt.

Néhányótok olyan, mint egy szótár oldala;
aki ezeket gyűjti,
kedve lenne mindet újrafűzni.
De én azt szeretem, ha a rózsa: episztola.


XIX.

Mondd, tán példaként szegődsz nyomomba?
Betölthetjük-e magunkat, mint a rózsa,
megsokszorozva finom anyagunkat,
amit örök semmittevésre szabtak?

Rózsának lenni az egyetlen munka lenne
akkor – ilyet mondanának.
Az Isten az ablakon befelé tekintve
teremti a házat.

 

Töredék 1924-ből
Németh István Péter fordítása

PORZÓTÓL PORZÓIG
NAGY GONDDAL

SZORGOSKODJ A
BENSŐDBŐL HAJTÓ RÓZSÁN