« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Malle Talvet
Észtország
haikui


Káliz Endre fordítása:


Pruunidelt puudelt
pärastlounale laotub
igaviku lohn

gesztenyét
ölel a délután,
örök illat...