« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Leonard Cohen (1934-2016)
Kanada
haikui


Terebess Gábor fordításai
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 78-81. oldal


SUMMER-HAIKU
For Frank and Marian Scott

Silence

and a deeper silence

when the crickets

hesitate


Nyári haiku
Frank és Marian Scott-nak

Csönd

és még csöndesebb

míg a tücskök

tétováznak

*

 

POEM 111 ("Each man ...")
from "The Energy of Slaves"

Each man
has a way to betray
the revolution
This is mine

(Minden ember...")

Minden ember
tudja, hogy’ árulja el
a forradalmat
én így

*

 

DEAR HEATHER

Dear Heather
Please walk by me again
With a drink in your hand
And your legs all white
From the winter

Drága Heather

Drága Heather!
Jöjj vissza hozzám
kezedben pohárral
és hófehér lábbal
a télből

*

 

A PROMISE

I will never
return
the Holy Grail
to its
"rightful owners."

"Perhaps this can serve as my New Year's Resolution"
- Leonard Cohen, Los Angeles, December 28, 1999

Ígéret

Sose adom
vissza
a Szent Grált
jogos tulajdonosának"

[a Grál az a kehely, amely a keresztre feszített Krisztus vérét fogta fel.
Ugyanezt az edényt használták tanítványai az utolsó vacsorán,
s ennek keresésére indultak a kerekasztal lovagjai.]

 

THE SWEETEST LITTLE SONG

You go your way
I'll go your way too

A legaranyosabb dalocska

Járod az utad
Járom az utad én is

*

 

MOROCCO

I brought a man his dinner
He did not wish to look into my eyes
He ate in peace

Marokkó

Odavittem a vacsoráját
nem kívánt a szemembe nézni
békésen eszegetett

*

 

MY ROOM

Come down to my room
I was thinking about you
and I made a pass at myself

Szobám

Gyere le a szobámba
rád gondoltam
s megsimogattam magam

*

 

MT. BALDY MONKS

After listening to Mozart
we go around
with pianos
strapped to our backs

Baldy-hegyi szerzetesek

Mozartot hallgatunk
utána hátunkra kötött
zongorával
mászkálunk

*

 

 


Leonard Cohen és a zen buddhizmus