« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Anna Świrszczyńska (1909-1984)
haikui
Zsille Gábor fordítása
Pánsíp, 10. évfolyam, Negyedik folyam, 2002/II. szám

 

Úszás közben
(Pływak)

Ha a mélybe kell is
vesznem, a fenéken még
kincset kutatok.

 

A magyar nyelvterületen teljességgel ismeretlen Anna Świrszczyńska (1909-1984) élete elválaszthatatlanul egybeforrott Krakkóval. Festőművész édesapja a város hű szerelmeseként alkotott, férje, Jan Adamski pedig ma is aktív, legendás alaknak számító krakkói színész. Anna költői pályája az 1930-as években indult – Czesław Miłosz-éval azonos időben és szellemi rokonságban. A második világháború során ápolónőként részt vett az iszonyatos vérveszteséget követelő varsói felkelésben – az ott szerzett élményeket később egy egész kötetnyi megrázó versben örökítette meg. A negyvenes évek végétől egészen haláláig a híres krakkói Irodalom Házában lakott – ugyanakkor a kommunista hatalom „jóvoltából” kizárólag gyerekverseket és meséket publikálhatott.

Költői rehabilitálása Czesław Miłosz-nak köszönhető, s a történet sokat elárul az ún. puha diktatúra természetéről, nemkülönben Miłosz kulturális és társadalmi tekintélyéről. 1980-ban, a frissen elnyert Nobel-díj védelmét élvezve, az emigráns Miłosz harminc év után először hazalátogatott. A krakkói Városházán hatalmas tömeg fogadta, s mindenki megpróbált a közelébe férkőzni. Az akkor hetvenegy éves Świrszczyńska – amolyan félig-meddig megtűrt irodalmárként – nem tolongott: a terem hátsó sarkában, egy zsámolyon szerénykedett. Miłosz, megpillantván őt, félresöpörte az udvaroló kultúrpolitikai hatalmasságokat, és a fotóriporterek gyűrűjében egyenesen hozzá sietett. Ó, Anna is itt van! – mondta tüntetőleg, majd átölelte, s leült mellé beszélgetni. A hoppon maradt elvtársak lesütött szemmel álldogáltak – Anna pedig visszakerült a költészeti folyóiratokba.

Miłosz attól kezdve nemzetközi megismertetéséért is sokat fáradozott. A nyolcvanas években rangos tengerentúli antológiákban szerepeltette, Micsoda vendégünk volt! címmel tanulmánykötetet írt róla, majd kétkötetnyi versét angolra fordította és megjelentette az Egyesült Államokban. (A könnyebb megjegyezhetőség és kiejtés kedvéért a vezetéknevet Swirre rövidítve.)

Świrszczyńska túlnyomórészt szabadvers formában alkotott, legfőbb erőssége a költői miniatűr műfaja. (Zs. G.)