« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Malcolm de Chazal (1902-1981)
mauritiusi francia költő
Eredetiben


[Vers]

Le bruit de la cigale augmente le mal de dents. « Sens-Plastique »

Illyés Gyula fordítása

A tücsökszó
fokozza
a fogfájást.

 

Mágikus értelem
Lackfi János fordítása

Az illat
Meztelenül
Sétált
A virág
Formája volt
Minden
Ágyékkötője.

 

52 verse
Németh Árpád (1979-ben készült) fordításai
Forrás: Németh István Péter: Nipponi irka, Tapolca, 2006, 14-18. oldal

1.§

A logika
számára soha
semmi sem elég
ésszerű.

2.§

Minden örvénynél
levetkőzik
a folyó.

3.§

Sokáig
várta
az ember
álmát
a matrac.

4.§

A virágok
rövidlátók
leveleik
nélkül.

5.§

Valamennyi
barlang
köhögött
a télen.

6.§

A szivárvány
az Ige
előhírnöke.

7.§

Legcsaládiasabb
testrészünk
a nyelv.

8.§

A földnek
soha sincsenek
gyomorbántalmai.

9.§

A levegő
igazát
a szél
adja.

10.§

A sötétség
a tér
bőröndje.

11.§

A folyó
a gátak
között
egy víziló
mozdulatait
utánozva
haladt.

12.§

Minden
riadt
madár
kalitkában
érzi már
magát.

13.§

Ha meghal
egy kő,
nincsen
szüksége rá,
hogy eltemessék.

14.§

Az arany
a legszélesebb
vállú
érc.

15.§

A kazamaták
csontkupacai
zsetonok
egy szerencsejátékban.

16.§

Az üres
lomtár
testetöltött
rendetlenség.

17.§

A harmat
olyan víz,
miből virág-
kehelyforma
csöpp lesz.

18.§

Késik
a tűz,
vagy siet.
A fény
mindig
idejében
érkezik.

19.§

Minden állat
itatás közben
elmosolyodik.

20.§

Minden
aláhulló tárgy
keresztet vet.

21.§

Akárha
magasszárú
cipőben, úgy
lépdelt a kő
az út menti
kilométer-oszlopokban.

22.§

Lyukon át
kukucskálva
belenézett
az alácsurgó
fénybe,
s behunyta
szemét
hirtelen
a kanális.

23.§

A tűz
jajgatott,
a fa
azonban
nem értette meg
őt.

24.§

A víz
sosem
vájta át
önnön
medre alját.

25.§

Bölcsen
járt a
balog
lábán is.

26.§

Akkor jött
érte a halál,
amikor
nem volt
ottthon.

27.§

A Föld
sosem
ismerte
Kopernikuszt.

28.§

A virágok már
csak úgy tudták
elviselni
a hőséget,
hogy színeiket
használták
legyezőkként.

29.§

A horizont
sohasem
tudott
bogot kötni.

30.§

Minden
kortynál
egy fokkal
édesült
a bor.

31.§

Az éj
mindig
a fény
jelenlétében
telepszik le
az ágyra.

32.§

A kovácsolt
vas
gyöngéd
érzelmekről
dadogott.

33.§

A virágokra
leröppenő
méhek előre
részegséget
mímelnek.

34.§

Nézem
a folyót,
medre
dekoltázsába
látok.

35.§

Szorongni kezd
az illat,
mihelyst
beszippantják.

36.§

A kakas
mikor kapirgál,
szétdúlja
szemétdombját,
de rendbe is teszi azt,
mihelyst
kukorékol.

37.§

Az elvásott
út
nem érzi
többé
fáradtságát.

38.§

A parázsló
szén
még mindig
vissza tudta
idézni
keletkezésének
történetét.

39.§

„Gyere vissza!
És utazz el!”
Így szólt a kerek tér.
„Mindig pontosan
ott fogok lenni.”
Mondta az idő.

40.§

Férfias
a tálon,
nőies
a fán –
gyümölcs.

41.§

A rubin
akkor született,
mikor az asszony
szélesen gesztikulált.

42.§

A kő elnémul,
ha megütik.

43.§

Fösvény
az arany,
mikor
ékszer készül
belőle.

44.§

Meghallotta
az ágyúszót,
s egyből az
orma felé
kezdett magasodni
a hegy.

45.§

Az ólom
csak
akkor érzi
súlyát,
ha föllógatják.

46.§

A fölriadt
madarak egészen
úgy repülnek,
ahogyan a fuldoklók
úsznak.

47.§

A tél csak
a tavasz
közeledtére
kezd vacogni.

48.§

A folyónál
sebesebben
halad a partja.

49.§

Semmi nem
lehet lágyabb
annál
a keménységnél,
ami fölenged
végül.

50.§

A viasz
ismét rálelt
legsajátabb
alakjára,
mikor
fölmelegítették.

51.§

A fény
addig kotorászott
az est
szatyrában,
míg kihúzott
onnét
egy csillagot.

52.§

Az ember
ha nem ragaszkodna
semmilyen
elképzeléséhez,
semmilyen eszméhez,
megismerné
a tiszta szellemet.

 

Versek
Terebess Gábor fordításai

[119]

La main
Se faisait
Nid
Pour attraper
L'oiseau.

Hogy
madarat
fogjon,
fészket
formáz a kéz.


[122]

La route
Est
La seule chose
Qui
Ne perd
Pas
Son temps.

Csak az út
nem
pocsékolja
az időt.


[150]

La pire chaîne
Est
L'espérance.

Nincs
rosszabb
rablánc
a
reménynél.


Sens magique
Varázsérzék

[232]

Le miroir
N'a pas
de mémoire.

A tükörnek
nincsenek
emlékei.


[249]

Nul parfum
N'est vierge.

Nincs parfüm
ártatlan.


[255]

L'araignée
Meurt
Lorsqu'elle
Se voit
Mouche.

A pók
meghal,
mikor
légynek látja
magát.


[264]

Ne force
Pas
Le feu
Il devient froid.

Ne szítsd
a tüzet.
Kihűl.

 

*
La pensée voyage à la vitesse du désir.

A gondolat a vágy sebességével utazik.

*

L’écorce est le crâne des plantes; et la sève en est la matière grise.

A kéreg a növény koponyája; és a mag a szükeállománya.

*

Seul
Le
Feu
Peut
Lécher
Sa
Propre
Langue.

Csak
A
Tűz
Nyaldossa
Saját
Nyelvét

*

L’ h u î t r e
En
S’ouvrant
La bouche
Se
Parlait
Dans
L’oreille.

O s z t r i g a
Ha
Kitátja
Száját
Füléből
Beszél

*