« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Ezra Pound (1885-1972)
USA


Ezra Pound, 1913.

EGY METRÓÁLLOMÁSON
In a Station of the Metro, 1913
Zanin Csaba fordítása

Három éve (1911), mikor Párizsban jártam, és kijutottam a La Concorde metróállomásról, hirtelen csodaszép arcok tűntek fel gyors egymásutánban... és én egész nap kerestem a szavakat, amelyek élményemről számot adtak volna... És aznap este... hitelen megtaláltam a kifejezést... nem beszédben, hanem hirtelen felrémlő színfoltokban. Ennyi volt az egész – egy "minta", azaz aligha minta, hogyha ezalatt valami megismételhetőt értenénk, ige volt a számomra, egy új, a színekben kifejezésre jutó nyelv kezdete volt ez számomra...
Írtam egy harmincsoros verset, amit azonnal meg is semmisítettem, mert olyan munka volt, amely másodlagos intenzitással íródott. Hat hónapra rá írtam egy fele olyan hosszú verset; egy évre rá pedig megírtam ezt a hokkuszerű mondatot:

Arcok jelenése a tömegben;
Szirmok egy nedves, fekete ágon.

* * *


Ezra Pound. "In a Station of the Metro." Poetry 2:1, Chicago, April 1913.

Eörsi István fordításában:

Arcok jelenése e tömegben;
szirmok nedves, fekete ágon.

*

Károlyi Amy fordításában:

..... Ez arcok ..... jelenése ..... a tömegben ......... :
..... Szirmok ..... egy nedves, fekete ..... ágon ..... .

*

Terebess Gábor fordításában:
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 159. oldal

Metrómegállóban

Arcok bukkannak fel a tömegből:
Ázott-fekete gallyon virágszirmok.

*

Györe Balázs fordításában:

A metró egyik állomásán

Kísértenek a tömegben ezek az arcok;
Esőmosta szirmok fekete ágon.

*

Török Attila fordításában:

Metrómegálló

Arcok kísértete a tömegben;
Szirmok egy nedves, fekete ágon.

* * *

 

Hannes Böhringer A vortexről (Részlet)
Poundra visszatérve: 1914-ben egy angol költőcsoport számára Vorticism címen írt egy manifesztumot. A vortex, vertex a vertre (=fordulni), forgatni szóból ered és örvényt jelent. Ebben az írásában Pound egy olyan megnevezést keres - a szöveg a modern művészet poetikájának is nevezhető -, amely minden művészetre érvényes. Konkrétan azonban csakis a képzőművészetre, a zenére és a költészetre vonatkoztatja. A vortexet ebben a szövegben a maximális lendítőerő és sűrítés pontjának tekinti. így ezt a vortexet befelé és kifelé örvénylőnek kell elképzelnünk. Úgy vélem, hogy azt, amit Pound vortexnek, maximális lendítőerejű pontnak nevez, összevethetjük azzal, amit később Kandinszkij mond a pontról. A költészet és a zene kapcsolata imígyen zavartalan, szabad ritmus, mondhatni lírai, melodikus fluxus. Ám a képzőművészet és a költészet kapcsolata mindig is problematikus volt és Pound erre a kapcsolatra használja az image kifejezést. Ennek jegyében beszél imaginista költészetről. Az image, a kép nem retorikus metafóra, nem díszítmény, hanem abszolút metafóra, egy vortex, egy pont. E pontot, az abszolút sűrűség pontját nevezhetjük költői sűrűségnek. Ez a legnagyobb sűrűség megfelel egy matematikai formulának. Ugyanaz a tömörsége, a világossága és precizitása, mint ennek a szigorú tudománynak.

Azt írja: "Három éve Párizsban, ahogy a Concorde téren kiszálltam a metróból, megláttam egy gyönyörű arcot, aztán még egyet és még egyet, aztán egy szép gyermek, majd egy szép nő arcát. Egész álló nap szavakat kerestem ennek az élménynek a kifejezésére, de nem találtam egyet sem, amely méltónak bizonyult volna és egyiket sem éreztem olyan bájosnak, mint amilyen a hirtelen jött érzés volt." Ez is példa arra, amit Pound image-nek nevez: "Aznap este, a Rue Reynourdon hazafelé menet még mindig kísérleteztem és váratlanul találtam rá a kifejezésre. Nem szavakat találtam; de adódott egy megfelelés... Nem nyelvben, hanem színfoltokban." (A színfoltok - ezek megint a pontok. A továbbiakban arról ír, hogy közben megismerte Kandinszkij színelméletét. Majd következik a vers, amelyikre így talált:)

"Ez arcok jelenése a tömegben:
Szirmok egy nedves, fekete ágon."

Ez a vers, miként a szövegben elmondja, egy kínai hagyomány, a hokku szerint íródott, amelyre a tömörség jellemző; voltaképpen hiányzik belőle az állítmány. Ezt a technikát, amelyikre Ezra Pound a hokkuban talált rá, a későbbiekben montázsnak nevezik. Ő egymásrahelyezésnek vagy rétegzésnek hívja.
(Tillmann J. A. fordítása)
http://www.c3.hu/~tillmann/forditasok/Bohringer_esszek/Vortex.html

* * *

 

Janó István: Az imagizmustól a vorticizmusig - Ezra Pound haikuértelmezése (DOC)
Kortárs japanológia I., szerk. Farkas Ildikó, Sági Attila, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 53-63. oldal

 

Ezra Pound

Meditatio

When I carefully consider the curious habits of dogs
I am compelled to conclude
That man is the superior animal.

When I consider the curious habits of man
I confess, my friend, I am puzzled.

MEDITÁCIÓ
Eörsi István fordítása

Ha gondosan mérlegelem a kutyák különös szokásait,
Arra kell következtetnem,
Hogy az ember a felsőbbrendű állat.
Ha mérlegelem az ember különös szokásait,
Megvallom, barátom, zavarba jövök.

 

Coda

O My songs,
Why do you look so eagerly and so curiously into
people's faces,
Will you find your lost dead among them?

CODA
Károlyi Amy fordítása

Énekeim,
Mért néztek oly mohón és kiváncsian minden arcba,
Vesztett halottaitokat akarjátok megtalálni bennük?

Coda = olasz zenei műszó, jelentése: függelék, befejező rész.

 

Liu Ch'e

The rustling of the silk is discontinued,
Dust drifts over the court-yard,
There is no sound of footfall, and the leaves
Scurry into heaps and lie still,
And she the rejoicer of the heart is beneath them:

A wet leaf that clings to the threshold.

LIU CSE
Gergely Ágnes fordítása

A selyem zizegése abbamarad,
Por lebeg át az udvaron,
Lépés se hallik, és a levelek
Örvény-halmokban ülnek el,
S mélyükben ő, akinek örvendez a szív -

Nedves levél tapad a küszöbön.

Liu Cse ( Kr. e. 156-87) = kínai költő és császár (Han Vu-ti, uralk. 140-87)

 

Alba

As cool as the pale wet leaves
of lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn.

ALBA
Károlyi Amy fordítása

Hűsen mint a liliom
.................. sápadt nedves levele
Feküdt mellettem virradatkor.

Alba = provanszál eredetű lírai dal a hajnalról, amikor a szeretőknek el kell válniuk egymástól.

 

"Ione, Dead the Long Year"

Empty are the ways,
Empty are the ways of this land
And the flowers
Bend over with heavy heads.
They bend in vain.
Empty are the ways of this land
Where Ione
Walked once, and now does not walk
But seems like a person just gone.

IONÉ, EGY HOSSZÚ ÉVE HOLT
Bendes Rita fordítása

Kihalt mind az út,
Kihalt mind az út e földön
S a virágok
..................Nehéz feje meghajol.
Hiába már.
Kihalt mind az út e földön
....................................Hol Ioné
Járt egykoron. De mintha
Épp az imént ment volna el.

Ioné = az angliai "New Freewoman" című folyóirat körüli társaság tagja volt egy fiatal, francia származású táncosnő, Jeanne Heyse, aki Joan Hayes néven is szerepelt, művészneve pedig Ione de Forest volt. 1912. augusztus 2-án londoni lakásán öngyilkos lett. Ez "egy hosszú évvel" az előtt történt, hogy Pound gyászverse először megjelent.

 

Papyrus

Spring . . . . . . . . .
Too long . . . . . . . .
Gongula . . . . . . . . .

PAPYRUS
Károlyi Amy fordítása

Tavasz . . . . . . . . . .
Túl hosszan . . . . . .
Gongula . . . . . . . . . .

Gongula = (Gongüla) Szapphó kolophóni származású tanítványa.

 

Ancient Wisdom, Rather Cosmic

So-shu dreamed,
And having dreamed that he was a bird, a bee, and a butterfly,
He was uncertain why he should try to feel like anything else,

Hence his contentment.

ŐSI, KOZMIKUS BÖLCSESSÉG
Bendes Rita fordítása

Szo-su [Szósi] álmodott.
S miután álmában volt már madár, méh és pillangó,
Nem tudta, mért kéne még másnak is éreznie magát,

Ezért elégedett.

Szo-su = helyesen: Szósi [Sôshi] = Csuang-ce nevének japán olvasata.