« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Paul Reps (1895-1990)
USA

haikui
Eredetiben
More Power To You – Poems Everyone Can Make,
(Sok sikert! - Mindenki tud verset csinálni), 1939;
Zen Telegrams,
(Zen táviratok), 1959, c. kötetekből.
Ez az első két nyomtatásban megjelent angol nyelven írt haiku-kötet!


Terebess Gábor fordításai
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 164-168. oldal


Waterfall
no trouble
at
all

vízesés
gond
egy csöpp
se

*

Dead flowers
rearranged
in a sudden breeze.

elhalt virágot
éleszt újra
egy fuvallat

*

From puddle
to puddle:
the moon.

tócsáról
tócsára
a hold

*

Within
the wind,
the wind...

szélben lenne
benne
a szél

*

Perhaps
only perhaps
you stand beside me
in the falling rain.

talán
csak talán
mellettem állsz
koppanó esőben

*

seeing the smile
in your eyes
I have forgotten
that people
die

szemedben
mosolyt látok
elfelejtem
hogy meg kell halni

*

sometimes
in May rain
I can hear
my fingernails
growing

néha
májusi esőben
meghallom
hogy nő
a körmöm

*

below
ever
above

alatta
mindig
fölötte

*

cobwebs
hesitating
us

a pókhálók
habozásra
késztetnek

*

Drinking
a bowl of green tea
I stopped the war

iszom
egy csésze zöldteát
véget vetek a háborúnak

*

Pine drinking
luminous dew
as if nothing
had happened

fénylő harmatot
iszik a fenyő
mintha mi se
történt volna

*

potato
seeing
everywhere
below

egy krumpli
mindent
lent
lát

*

who can say
I am Japanese
American
African
when in the next day
he may be a butterfly

ki mondhatja
japán vagyok
amerikai
afrikai
mikor maholnap
lepke lehet

*

lose your
un-flower
mind

virágtalan
eszedtől
szabadulj

*

How the dust flies!
Shaking my mop
into the sunset

hogy száll a por!
naplementébe rázom
a tollseprűm

*

walking through the forest
I rearrange
the trees

keresztül az erdőn
átrendezem
a fákat

*

Sand, sundown, sea
nobody's dog
watches with me

föveny, napnyugta, tenger
gazdátlan kutya
velem bámulja

*

Kite on a string
Airplane
Evening star

zsinegen sárkány
repülőgép
Esthajnalcsillag

*

snow man
snow woman
melting away in the sun

hóember
hóasszony
elolvad a napon

*

a single strand
of spider silk
stops her

egy szál
pókfonál
megállítja

*

fourteen yellow petals
blown
into the doorway

szélfútta sárga szirom
tizennégy
a kapualjban

*

do not
step
on our
tears

ne
tipródj
a
könnyeinken

*

square wheel
to go backward

négysarkú kerék
hátramenethez

*

captured
snowflakes
suffering

elkapott
hópelyhek
kínja

*

under my
clothes
I am naked
too

ruhám
alatt
csupasz vagyok
én is

*

earthworm
writing letters
to mankind

földigiliszta
levelet ír
az emberiségnek

*

world through
my door
how wide
house how tiny
from outside

a világ
ajtómból
milyen tág
a ház milyen szűk
kintről

*

sound of flute
has returned
to bamboo
forest

fuvola hangja
visszatér
a bambusz
erdőbe

*

silently
the river
silently

csendben
folyik a folyó
csendben

*