« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Margaret Chula (1947- )
USA
haikui
Haiku in English


Terebess Gábor fordításai
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 125-127. oldal


Sudden shower
in the empty park
a swing still swinging

Hirtelen zápor -
az üres parkban
még leng a hinta.

*

old man speaks
the breath
before the sound

Öreg embernek -
levegőt kell vennie,
mielőtt megszólal.

*

lying side by side
separate letters
from our divorced friends

Egymás mellett -
elvált barátainktól
két külön levél.

*

long winter night
tangerine peels
piling up

Hosszú téli éj -
felkupacolódnak a
mandarinhéjak.

*

sweeping, sweeping, sweep—
the old woman's broom
no match for the wind

Söprés, söprés, söp -
öreg néni söprűje
nem bír a széllel.

*

top of the mountain
snow, sky, the outlines of birds
I disappear

Hegytető, hó, ég,
madarak árnyképei...
Eltűntem.

*

host and guest
breathe together
powder becomes tea

Gazda és vendég
együtt lélegzik -
tea lesz a porból.

*

grinding my ink—
a black cat
howls in childbirth

Tust dörzsölök -
fekete macska
szülési sikolyai.

*

in strawmat raincoats
farmers plant rice
their boots croaking

Szalmaköpenyben
rizsültető parasztok -
vartyog a csizmájuk.

*

New Year's Day
my overalls stained
with last year's garden

Újév napja van -
kezeslábasomon
a tavalyi kert sara
.

*

sawing afternoon
into evening
cicadas

Csak fürészelnek
délutántól estelig -
a kabócák.

*

on the second floor
corpse
with the night light on

Fönt a másodikon -
egy halottnak
ég a lámpa.

*

returning
the borrowed umbrella
splattered with blossoms

Visszaadod
a kölcsön ernyőt -
telehullt szirommal.

*