« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

A beat irodalom: Jack Kerouac (1922-1969)
Jack Kerouac: Amerikai haikuk
(307 haikuja angolul és Terebess Gábor magyar fordításában)

 

Jack Kerouac (1922-1969)

HAIKU-BETÉTEK REGÉNYEIBŐL


Terebess Gábor fordításai:

DHARMA BUMS / DHARMA TRÓGEREK (1958)
[Embedded haiku / Beágyazott haikuk]

I’m so mad
I could bite
The montaintops

Olyan dühös vagyok
leharapnám
A hegyek fejét

*

The taste
of rain -
Why kneel?

Az eső
íze
– Miért térdepelek?

*

Birds flew
Over the shack
Rejoicing

Örömest
Szárnyalnak viskóm felett
A madarak

*

Late afternoon
My mop drying
On the rock

Késő délután -
Felmosóm kinn szárad
A sziklán

*

Late afternoon
My bare back
Cold

Késő délután
Csupasz hátam
Beleborzong

*

LONESOME TRAVELER / MAGÁNYOS UTAZÓ (1960)

Useless! useless!
- heavy rain driving
Into the sea

Mihaszna! mihaszna!
- felhőszakadás
Esőzi a tengert

*

What is a rainbow,
Lord? - a hoop
For the lowly

Mi a szivárvány,
Uram? - karikajáték
A pórnépnek

*

Walking along the night beach,
- Military music
On the boulevard.

Éjjel a parton sétálok,
- Katonazenekar játszik
A bulváron.

*

 

Kepes János és Szántai Zsolt fordításai:

DESOLATION ANGELS / AZ ELHAGYATOTTSÁG ANGYALAI (1965)

A bubble, a shadow -
woop -
The lightning flash

Buborék, káprázat -
Hoppá -
Villám villanása

*

Thunder in the mountains -
the iron
Of my mother's love

Mennydörgés a hegyen -
Vasalója
Anyám szeretetének

*

Mist boiling from the
ridge - the mountains
Are clean

Köd hömpölyög
a hegygerincről - a hegy
Tiszta

*

Mist before the peak
- the dream
Goes on

Köd a csúcs alatt
- az álom
Egyet ereget

*

The sound of silence
is all the instruction
You'll get

A csend hangjai
Nincs semmi más
Eligazítás

*

While meditating
I am Buddha -
Who else?

Meditálás közben
Én vagyok Buddha -
Ki más?

*

as cold
water in a dell
on a dusty tired trail -

mint hideg
víz a szurdokban
tikkadt, poros ösvényen -

*

Mayonnaise -
mayonnaise comes in cans
Down the river

Majonéz -
Majonézkonzerv dobozok
Lefelé a folyón

*

Girls' footprints
in the sand
- Old mossy pile

Lányok lábnyoma
A homokban
- Mohalepte vén göröngy

*

Wooden house
raw gray -
Pink light in the window

Fakunyhó
Nyers szürke -
Rózsaszín fény csillan az ablakon

*

Neons, Chinese restaurants
coming on -
Girls come by shades

Neonok, kínai éttermek
Jönnek szembe -
Meg redőnyök mellett a lányok

*

 

Török Attila fordítása:

BIG SUR / MŰVÉSZTELEP (1962)

Summer afternoon -
impatiently chewing
The jasmine leaf

Nyári délután -
Türelmetlenül rágom
A jázminlevelet

*