« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

William Carlos Williams (1883-1963)

The Red Wheelbarrow
(1923)

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens


A VÖRÖS TALICSKA
Terebess Gábor fordítása
Modern nyugati haiku, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 178. oldal

Olyan sok
múlik

egy vörös
talicskán

ragyog az eső-
víztől

körötte fehér
csirkék

 

FALAK KÖZÖTT
Gergely Ágnes fordítása

A kórház
hátsó

szárnyán ahol
semmi

se nő salak
hever

melyben ott
fénylik egy

zöldszínű palack
darab

 

CSAK AZT AKAROM MONDANI
Várady Szabolcs fordítása

megettem
a hűtő-
szekrényből
a szilvát

pedig
alighanem
a reggelihez
tetted el

Bocsáss meg
felséges volt
olyan hűs
olyan édes

 

VERS
Török Attila fordítása
http://vnet.hu/torokat/

A rózsa kifakul
és megújul újra
magvaiból, természete szerint
de hol

ha nem a versben
őrzi meg
örök
pompáját

 

A TÉL ELJÖVETELE
OKTÓBER 28.
Máté György fordítása

ebben az erős fényben
a kopár bükkfa
felhőként világít

mintha belülről sugározna
a szerelem
puha pőre fényével
a törékeny fűszálak felett

De ha újra nézem
néhány remegő
sárga levelet
is látok

távol egymástól

itt is egy
ott is egy
reszkető árva

 

NANTUCKET
Máté György fordítása

Levendulaszín és sárga virágok
az ablakon túl

már csak egy fehér függöny.
Tisztaságszag.

Napfény, késő délután.
Üvegtálcán

kancsó, lefelé fordított
pohár, mellette

kulcs hever. Hófehéren
vár a vetett ágy.

 

NANTUCKET
Végh György fordítása

Az ablakban virág van,
sárgák, levendulák és

a függönyök fehérje -
Terjeng a tisztaság itt –

Napfény a késő délutánban -
üvegkancsó a tálcán,

ivópohár előtte,
a szája lefelé néz,

mellette kulcs, - amott meg
szeplőtlenül fehér ágy.

 

A NAGY SZÁMJEGY
The Great Figure
Máté György fordítása

Az esőmosta
fényben
aranylón csillogott
az 5-ös szám
a vörös tűzoltó-
kocsin:
elszáguldott
mellettem
sivalkodva,
szinte ott se volt:
sziréna vijjog,
négy kerék csattog
a sötét városon át.

 

A TETT
The Act
Tímár Laura fordítása

Rózsák nyíltak az esőben.
Könyörögtem, hogy ne vágd le őket.
Elhervadnak úgy is, azt felelted.
De olyan szépek
ott, ahol vannak.
Oh, valaha mind szépek voltunk,
mondta,
S levágta őket, és a kezembe
adta.

 

MEGÉRKEZÉS
Hommage
Csillag Gábor fordítása

És mégis valahogy megérkezel.
Észreveszed, hogy lazítod
ruhájának kapcsait.
Egy furcsa hálószobában.
Érzed, amint az ősz
bokái köré
hullatja selyem és vászon leveleit.
Egy cifra vénájú test bújik elő.
Önmagára tekeredve,
mint a téli szél.

 

PROLETÁR PORTRÉ
Proletarian Portrait
Orbán ottó fordítása

Nagydarab fiatal nő fedetlen fővel
kötényben

Simán hátrafésült hajjal áll
az utcán

Harisnyás lába nagyujjával a járdára
támaszkodik

Cipője a kezében. Vizsgálódva
néz bele

Kihúzza belőle a papír talpbélést
hogy megtalálja a szöget

Ami szúrta a lábát

 

MINTHA
The Term
Kodolányi Gyula fordítása

Gyűrött, barna
csomagoló
papír, hossza és

alakja mintha
emberé volna,
görgött lassan

a széllel véges
végig az
utcán, míg

ráhajtott egy
autó és szét-
lapította. Nem

ember módra
felkelt és görgött
ismét a széllel

véges végig az
utcán, hogy legyen
mi volt azelőtt.