« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Борис Акунин / Borisz Akunyin (1956-)
(Григорий Шалвович Чхартишвили / Grigorij Salvovics Cshartyisvili egyik írói álneve; grúz származású orosz író)

haikui regényeiben

 

Любовница смерти
(Из серии: Приключения Эраста Фандорина, #9), 2001
http://lib.ru/RUSS_DETEKTIW/BAKUNIN/lub.txt_with-big-pictures.html

A regénynek két magyar fordítása van:
A halál szerelmese, ford. Szabó Mária; a versbetéteket ... N. Kiss Zsuzsa ford., Budapest, Európa, 2009. 273 oldal
Halál szeretője, ford. M. Nagy Miklós. Budapest, Európa, 2010. 366 oldal


Terebess Gábor fordítása:

Яблоко прекрасно
Не на ветке и не в желудке,
А в миг паденья.

Csodás az alma
Nem a fán és nem a szájban,
Hanem hulltában.

 

 

Алмазная колесница
(Из серии: Приключения Эраста Фандорина, #11), 2003, Том I. Ловец стрекоз, Том II. Между строк,
http://lib.ru/RUSS_DETEKTIW/BAKUNIN/kolesnica.txt_with-big-pictures.html

Magyar fordításban:
A gyémántszekér I-II; ford. Szabó Mária, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2011. 744 oldal;

A haikuk végigkísérik az egész regényt:

I - A szitakötővadász, Oroszország, 1905; a haiku mintájára építi fel az első kötetet: a három fejezet további alfejezetekre oszlik, a haikusorok szótagszámának megfelelően.

II. - A sorok között, Japán, 1878; a második kötetben minden fejezetet egy haiku zár, mintegy összefoglalva a cselekményt.


Terebess Gábor fordításai:

Ночью ураган,
На рассвете тишина.
То был сон цветка.

Az éj vihara,
A hajnal néma csendje.
Virágálom volt.

*

Самый прекрасный
Дар дерева – прощальный:
Осенний листок.

Búcsúajándék,
legszebb mit adhat egy fa:
őszi levelét.

*

Быть красивыми
После смерти умеют
Только деревья.

Szépnek maradni
még a halál után is -
csak a fák tudnak.

*

Полная сумка
Любви, радости, горя
У почтальона.

Táskája tele -
szerelmet, örömöt, bút
hord ki a postás.

* * *

 

Szabó Mária fordításai:

Не беречь красы
И не бояться смерти:
Бабочки полет.

Őrizd a szépet
és ne félj a haláltól:
pillangó röpte.

*

Всё ноет, клянет
Злые ухабы Пути
Моя курума.
(повозка)

Átkozott út ez,
csupa kátyú s göröngy:
jaj, kurumám,* te!

*riksa

*

Три вечных тайны:
Восход солнца, смерть луны,
Глаза героя.

Három nagy titok:
napkelte, hold halála,
a hős szemei.

*

Нет, не ты ее –
Она тебя швыряет,
Игральная кость.

Nem te dobod el,
dehogy, a játékkockát -
az dob el téged.

*

Ночью ураган,
На рассвете тишина.
То был сон цветка.

Éjjel vihar dúlt,
hajnalra elcsendesült:
a virág álma.

*

Отчего любит
Лишь тех, кто к ней холоден,
Игральная кость?

Miért azokat
kedveli a kocka, kik
hidegek hozzá?

*

Ах, если б всегда
Ты внушал почтение,
Флаг родной страны!

Ó, bárcsak mindig
tiszteletet keltene
hazánk zászlaja!

*

Набьют синяков
Булыжники дороги.
Тяжел Путь Чести.

Kék-zöld foltokat
ütnek kövei: nehéz
a Becsület-út.

*

Вокруг суета,
Один лишь он спокоен,
Ушедший к Будде.

Mindenütt élet,
eleven - csak az nyugodt,
ki Buddhához tart.

*

Как иней жизни
На зимнем стекле смерти,
Блики на клинке.

Fényfolt a pengén,
mint a halál üvegén
az élet dere.

*

То ли укусит,
То ли щекотнет мехом
Быстрый горностай.

Vagy beléd harap,
vagy csiklandoz szőrével:
fürge hermelin.

*

У настоящей
Красавицы туфельки,
И те летают.

Igazi szépség,
még a cipőcskéi is,
lám, hogy repülnek.

*

Казалось – конец,
И надежды нет. Но вдруг –
Первый луч солнца.

Úgy tűnt, itt a vég,
és nincs remény. De akkor:
első napsugár!

*

Сколько мудрости,
Сколько тайн в себе хранит
Сердце мамуси. (змея)

Mennyi bölcsesség,
hány meg hány titok benne:
mamusi
* szíve!

*vipera

*

Перевернута
Еще одна страница.
Новогодний снег.

Még egy lapozás
a történelemkönyvben:
az újévi hó.

*

А в конце пути
Вспомнишь: неслась сквозь туман
Белая лошадь.

Az út végén majd
ne feledd, hogy vágtatott:
fehér ló ködben.

*

О, как хочется
Улыбнуться от души
Хоть напоследок.

Ó, de jó lenne
még szívből mosolyogni
legvégül egyet.

*

Грех отрывать зонт,
Когда небо сочится
Сливовым дождем.

Bűn ernyőt nyitni,
amikor a kék égből
szilvaeső hull.

*

Светит, не зная
Собственного имени,
Звезда Сириус.

Fénylik, s nem tudja
tulajdon nevét sem a
Szíriusz csillag.

*

Благородный муж
Так чист, что не запачкать
Даже навозом.

Nemes férfiú
még trágyától se szennyes -
oly makulátlan.

*

В зверинце пусто,
Зрители разбежались.
Тигр на свободе.

A ketrec üres,
a közönség szétszaladt.
A tigris szabad.

*

Грустные мысли,
На сердце тоска – и вдруг
Запах ирисов.

Bús gondolatok,
szívbeli bánat - s akkor:
írisz illata.

*

Забыть обо всем,
Нестись сломя голову –
Таков зов любви.

Mindent feledve,
nyakunkat szegve akár:
szerelem szólít.

*

Наступит вечер,
В тишине таинственно
Скрипнет калитка.

Leszáll az este.
Csendjében rejtélyesen
ajtó csikordul.

*

Тьма изучавших,
Но как мало постигших
Науку страсти.

Sokan tanulják,
mi a szenvedély, mégis
alig ismerik.

*

Жар без холода,
Счастье без горя – хлопок
Одной ладонью.

Hév hideg nélkül,
öröm bú nélkül - mint ha
egy tenyér csattan.

*

Кружит голову,
Сводит с ума белая
Акации гроздь.

Zúg s forog a fej,
megőrjítik az akác
fehér fürtjei.

*

Нет, не отщипнуть,
Сколько ты ни старайся,
От счастья кусок.

Bárhogy igyekszel,
egy falatot se kaphatsz
a boldogságból.

*

Два восемнадцать
Или два девятнадцать -
Не все ли равно?

Kettő tizennyolc,
vagy mindjárt tizenkilenc -
nem mindegy-e hát?

*

Ты правда хочешь,
Чтоб однажды пелена
Прочь упала с глаз?

Tényleg akarod,
hogy lehulljon szemedről
egyszer a hályog?

*

Было в начале
И останется в конце.
Слово есть Слово.

Mint az elején,
adott szó kötelez, a
végén ugyancsak.

*

Самый прекрасный
Дар дерева – прощальный:
Осенний листок.

Legszebb ajándék
búcsúzóul a fától
egy őszi levél.

*

Быть или не быть –
Глупый вопрос, если ты
Хоть раз был счастлив.

Ostoba kérdés -
lenni vagy nem lenni, ha
voltál már boldog.

*

Зрение – первым,
Последним умирает
Осязание.

Előbb a látás,
végül az érzékelés
hal ki belőlünk.

*

Даже слетев с плеч,
Несколько секунд еще
Живет голова.

A fej a nyaktól
elválasztva is él még
pár pillanatig.

*

Все меняется,
Но не лицо на старой
Фотокарточке.

Minden változik,
kivéve az arcot egy
régi fényképen.

*

Жизнь звучит так:
Динь-динь, тирибом, ку-ку,
А в конце: дон-дон.

Az élet hangja:
din-din, tiribom, ku-ku,
s a végén: don-don.

*

Самый верный друг,
Ты по-прежнему со мной,
Головная боль.

Megint velem vagy,
leghűbb, régi barátom:
főhasogatás.

*

Днем – нет, никогда.
Лишь ночью слышится мне
Твой тихий голос.

Nappal sohasem,
csak éjszakánként hallom
a halk hangodat.

*

Такие же, как
У ангелов и эльфов,
Крылья стрекозы.

A szitakötő
szárnya mint angyaloké
vagy tündéreké.

*

На синем небе
Попробуй-ка разгляди
Синюю звезду.

A kék égbolton
igyekezzél meglátni
a kék csillagot.

*

Когда прочитал,
Как пo-латыни "вереск",
Стал курить трубку.

Megtudván, mi a
csarab neve latinul,
szívta pipáját.

*

Глупый ритуал,
Что никак не отомрет:
Сцепленье двух рук.

Ostoba rítus
Örök időkre: két kéz
kulcsolódása.

*

Быть красивыми
После смерти умеют
Только деревья.

Haláluk után
igazán szépek lenni
csak a fák tudnak.

*

Дерево – огонь –
Уголь – время – диамант.
И – колесница.

Fa is meg tűz is,
szén meg idő meg gyémánt.
és aztán szekér.

*

Сегодня праздник.
Победа, враг истреблен.
Как одиноко!

Ünnep. Győzelem.
Az ellenségnek vége.
Mily magányos így!

*

Ещё прекрасней,
Чем любовь двух фламинго,
Любовь двух кротов.

Két flamingónak
szerelménél is szebb két
vakond szerelme.

*

Солнце всё делит,
Тьма всё объединяет.
Ночью мир един.

A nap megosztó,
a sötét egyesítő.
Éj - s egy a világ.

*

Дрогнула рука,
Вино пролилось на стол.
Злая примета.

Megrándult a kéz,
a bor az asztalra dőlt -
ó, de rossz ómen!

*

Так и смотрел бы
До самого рассвета
На пламя костра.

Így nézte volna
egészen hajnalig a
máglya lángjait.

*

Хуже нет, когда
Ничего не ответит
Тот, кто всё знает.

Legrosszabb, mikor
semmit sem válaszol az,
aki tud mindent.

*

Полная сумка
Любви, радости, горя
У почтальона.

Szerelmes, boldog,
bús levelekkel teli
a postástáska.

*

У акунина*
Хриплый смех, нож в зубах,
Шальные глаза.

*gazember

Akuninkacaj:
rekedt, fogai közt kés,
a szeme téboly.

*

Забудь, что прочел.
Учись читать заново.
Так сказал сэнсэй.

Felejtsd a régit,
újra olvasni tanulj -
mondta a szenszei.

* * *