« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Horváth Ödön (1938-)
haikui

Kéziratként a szerzőtől
e-mail: napeledel@gmail.com

Horváth Ödön haiku ciklusai 2011. október 15-ig:

Az örök idő nyomában: 847 haiku
Aki Benned bízik: 629 haiku
Kutass magad felé: 470 haiku
Gyümölcsök ideje: 628 haiku
Teremtőnk tenyerében: 258 haiku
Források nyomában: 2195 haiku
901 új haiku

Horváth Ödön japán haiku fordításai

GYÜMÖLCSÖK IDEJE

A boldogsághoz
nem kell sok dolog, csupán
elégedettség.

A gonosz tettek
sohasem fájnak úgy, mint
a gonosz nyelvek.

Felvilágosult
emberek sötét dolgot
nem cselekszenek.

Jótetteidért
egyre többször száll áldás
őszes fejedre.

Tetteid sokkal
többet mondanak rólad,
mint a szavaid.

Mások hibái
tanítóid lehetnek,
ha tűnődsz rajtuk.

Nem könnyű hinni,
remélni még nehezebb,
hát még szeretni.

Tapasztalhatod:
nincs ragyogóbb a napnál,
fénylőbb a holdnál.

Magányos órán
milyen nagy hatással van
ránk a csönd szava.

Ne hagyd annyiban,
ha kell, emeld fel szavad
az igazságért.

Hol létezel most?
A valótlanságban és
a változóban.

Amit látsz, nem több,
mint kétes illúzió;
léted színdarab.

A lét számodra
gyakorlótér, hogy szolgálj
és megszabadulj.

Tudatlanságunk
befelé látásunktól
oldódik, tisztul.

Lelkünk kötetlen;
ám szárnya-szegett lesz, ha
testbe költözik.

Láthatsz szem nélkül,
igen, hallhatsz fül nélkül,
mehetsz láb nélkül.

Boldogító cél:
véglegesülő öröm
és belső béke.

Minden egységben
van; a különbözőség
csak illúzió.

Higgy, bízz magadban,
úgy földi küldetésed
teljesítheted.

Legyen mindenkor
gondolatod, szavad és
tetted emberi.

Mindennél jobban.
jobban életednél is
szeresd a hazát.

Életünk célja:
ránk bízott szerepünket
jól eljátszani.

A Célt elérni
nem nehéz; csak ne kövesd
önösségedet.

Saját érdeked,
ha nem vezérel, jól jársz,
felmagasztosulsz.

A vallás célja:
felemelni az embert
a köz javára.

Ne engedd magad
elállatiasodni;
fogd fel, lelked van.

Öröm és bánat,
gondjaid, boldogságod
mind osztályrészed.

Válaszd szellemi
előrehaladásod
a világ helyett.

Ha megértetted,
mi helyes s mi helytelen,
tedd, ami helyes.

Mind a két világ:
szellemi s az anyagi
összefüggenek.

Ha már úgy érzed,
kint mindent elrendeztél,
bent is van dolgod.

A válaszúton
nyomasztó eldöntened:
jobbra, vagy balra?

Ez a teremtett
világ örök körforgás;
minden változik.

Testvériségünk
szabad akaratunknak
legszentebbike.

Három dolog hajt
újra születni: bűn, vágy,
s a tudatlanság.

Iszonyú nehéz
elfogadni a ránk rótt
szenvedéseket.

Minden szó és tett
a múltban oka annak,
ahogy most élünk.

Csak csöndben lehet
rájönni, életünkben
mi a lényeges.

Tégy fel négy kérdést,
és csöndben, egymásután
add meg válaszod:

Ki vagyok? Honnan
jövök? Hová megyek? és
Meddig leszek itt?

Békeszeretők
erőszakmentessége
tért hódíthatna.

Senkit se sértsünk
meg könnyelmű szavakkal,
se hitvány tettel.

Önvizsgálatod
segít megválaszolni,
miért s hogyan élsz?

Eszünk nem elég
átlátni, mi a legjobb
út a számunkra.

A Teremtésnek
van kezdete, de nem lesz
befejezése.

Jó úton haladsz,
ha egyre többet teszel
a közösségért.

Isten nevében
tömegesen gyilkoljuk
testvéreinket.

A ránk szakadó
nyomorúságunk sok bölcs
dologra tanít.

Birtoklási vágy,
irigység, gyűlölködés
rossz útra vezet.

Hiába minden;
előbb-utóbb visszahúz
régi szokásunk.

Imádkozol, de
nincsen benned szeretet;
mire számítasz?

Soha ne ítélj
el senkit, nem tudhatod,
mit miért csinált.

Hol van a pokol?
Keresd és megtalálod;
ott van magadban.

Szeretet nélkül
nagy üresség vesz körül,
akármerre jársz.

Hogyha igazán
szeretsz, végleg feladtad
önösségedet.

A szeretettől
minden megújul, minden
új értelmet kap.

Belső világod
csöndjében nincs félelem,
küzdened sem kell.

Három világ van:
a földi, az éteri
és a mennyei.

Ne csak kívülről
szemléld a valóságot,
benned is ott van.

Ha elcsöndesedsz,
ne gondolj semmire se,
semmit se akarj.

Bár tárva-nyitva
ablakod, csukott szemmel
nem látod a fényt.

Ritka eredmény,
tudatnélküliséged
meghódítása.

Ha egész lényed
belső fényed járja át,
mindent másképp látsz.

Ha felébredtél,
ha valóban ébren vagy,
megvilágosodsz.

Ismerd fel végre
a látszat fátyla mögött
a valóságot.

A legnehezebb,
de legszentebb vonásunk,
önzetlenségünk.

Csukd be a szemed;
figyeld meg, mi történik
veled a csöndben.

Ha a harangszót
nyitott szívvel hallgatod,
szárnyal a lelked.

A csönd egyszer majd
szelíden, váratlanul
átjárja lelked.

A külső világ
lármájától nem hallod
belső hangodat.

Ki annyira bölcs,
hogy előre látja, mi
a legjobb neki?

A csöndben érzed,
milyen zavaró a sok
üres fecsegés.

Lelked mélysége,
szárnyaló magassága
egy tőről való.

Felemelt fővel,
mint legmagasabb pontról
csöndben nézz körül.

A csönd zenéje
lelkünk mélyén hallatszó,
boldogító dal.

Az időből az
örökkévalóságba
nem könnyű az út.

Egyszerűségünk,
valódi természetünk
s önzetlenségünk.

Balsorsunk gyakran
álruhában érkező,
őszinte barát.

Mikor tartunk ott,
hogy mindnyájan óhajtjuk
a világbékét?

Hosszú életed
gondjai, reményei
mind te magad vagy.

Miért tartod úgy,
ami rossz az jó, s azt is,
hogy a jó az rossz?

Boldogságod jó,
ámde szenvedéseid
irányítanak.

Rossz nélkül a jó
nem létezik, mindkettő
lelkünk terméke.

Lelkünk, ha csönd van,
egyre jobban érthető
visszhangra talál.

Miért lázadunk
egyre makacsabban a
Bölcsesség ellen?

Sokunknak sokkal
bölcsebbeknek kell lennünk
közös jövőnkért.

Minden pillanat
bármikor lehetőség
megtérésünkre.

Egy idő óta
misztikus nagy változás
tanúi vagyunk.

Félelmeinktől
nem szabadulhatunk meg
bölcsesség nélkül.

De jó, amikor
zárt kapuink kinyílnak,
s betódul a fény.

Szeretetedtől
nem csak megszentelődik,
gazdagabb a Föld.

A legszebb világ
itt, ez a mi világunk,
és a csillagok.

Gyönyörűségek
vesznek körül, csak legyél
nyitott irántuk.

Egy nagy közösség,
nagy testvéri közösség
tagjai vagyunk.

Soha nem volt még
ennyire válaszúton
az emberiség.

 

A MINDENSÉG KÉKJÉBEN

Egyes egyedül
az Úr szavát érdemes
komolyan venni.

A szenvedésben
is van vigasz; megérted,
az Úr látogat.

Minden titoknál
magasabb rendű titok:
Isten képmása.

Minden nép közül
egyet választott az Úr,
Izrael népét.

Izrael népe
addig vándorol, amíg
tiszta lesz és szent.

Ha megszenteljük
életünk, mi lehetünk
Izrael népe.

Zsidó, nem zsidó
testvéri szeretetben
Izrael népe.

Legkülönösebb
látogatód érkezett;
ott van szívedben.

Amíg lélegzünk,
az Ő teremtő lelke
van jelen bennünk.

Nézd a játékot,
figyeld a nagy Rendezőt;
és mulass vele.

Visszatalálni
Hozzá, ez mindenegyes
lélek hő vágya.

Lelkünk szeretne
Istennel egyesülni;
itt is és ott is.

Egy vagy az Úrral;
ezt nem csak megértheted,
át is élheted.

Az ember szent lény;
Istenünk szent képmása.
Örökre. Ámen.

Életed rövid,
valósítsd meg Istened
szolgálatoddal.

Az Úr, ha szólít,
egész életeddel adj
rá méltó választ.

Levél se rezdül,
ha az Úr nem akarja,
fűszál se moccan.

Ha elcsöndesedsz,
akkor az a belső hang
az Isten szava.

Te csak magaddal
törődsz; nincstelenekkel
törődjék az Úr?

A leghelyesebb
rábízni magunk az Úr
akaratára.

Az Úr szívünkbe
költözik, csak akarnunk
kell jelenlétét.

Ha Ő akarja,
belső zűrzavaraink
mind elenyésznek.

Könyörületes
volt az Úr velünk, pedig
mi nem követtük.

Mi élünk, halunk;
egyedül Ő marad fenn,
változatlanul.

Se jó nincs, se rossz;
Ő, az Egy uralkodik
mindenek felett.

Az isteni Terv
kezdetét vette; vele
ismerkedhetünk.

Láthatatlanul
s mindenben láthatóan
van jelen az Úr.

Isten az égben,
Isten bennünk, közöttünk
egy és ugyanaz.

Az Úr, ha beszél,
szent édesség folyama
árad belőle.

Saját énünk és
a kozmikus Én között
nincsen különbség.

A Teremtésről
bármennyit elmélkedünk,
fel nem foghatjuk.

Az Egyből sok lett;
isteni boldogságát
úgy osztotta szét.

Neked mindnyájan
köszönettel tartozunk
létezésünkért.

Teremtett világ:
Alaktalan alakja,
Névtelen neve.

Isten közel van;
nyisd ki felé szívedet,
hadd érezhessed.

A csöndben egész
valódat áthatja a
Felfoghatatlan.

Várj, legyél csöndben;
egyszer csak lelked mélyén
szólít Valaki.

A Mindenséget,
a kezdetet, a véget
fel nem foghatjuk.

Ha az Úr vezet,
minden cselekedeted
szívedből ered.

Hallgasd csak szavát,
mindenkiből Ő beszél,
és neked beszél.

Az ember, ha jó,
a Lélek törvényeit
magában hordja.

Álarc nélküli
egyszerűségében jön
el az Igazság.

Segítségeddel
nagy dolgok történhetnek
a földön Uram.

Csak intésedre
várunk, hogy indulhassunk
a Te utadon.

Legyünk Istenben,
s vele kint a világban;
üdvözülhetünk.

Mindenben vagyok;
rejtetten, formátlanul
veletek vagyok.

Az Úr jön és jön;
ha találkozol vele,
ott marad benned.

Ha valamikor
részed volt már csodában,
Ő tűnt fel neked.

Jöjj, láss, tapasztalj,
vizsgálódj tüzetesen,
s ne légy hitetlen.

 

VISSZATÉRŐ ANGYAL

Két ajándék kő:
egy sötét s egy világos
emlékeztet rá.

Ő írta egyszer
sok-sok évvel ezelőtt:
"lelkem a tied".

Soha nem tudtam
pontosan megmondani,
miért kedvelem?

A szerelmesek
nem látnak, nem hallanak,
csak csókolóznak.

Negyven év után
egyszer csak úgy döntöttek:
megházasodnak.

Már hatvan éve
házasok; még sohasem
zördültek össze.

 

HOMLOK MÖGÖTTI TÁJ

Mikor létezünk?
Amikor úton vagyunk,
vagy álmainkban?

Nem könnyű dolog
életünk elképzelni
barátok nélkül.

Milyen nagy öröm,
ha rég látott cimborád
újra felbukkan.

Ha közelebb lépsz,
hamarabb észreveszed:
nem tökéletes.

Tökéletesség;
tökéletlenségünknek
ösztönző vágya.

Minden változó;
életünkben semmi sem
következetes.

Milyen jó volna
egyszer úgy igazában
meggazdagodni.

Kivel kellene
tudatni legféltettebb
titkunk? Ó, kivel?

Szíved titkait
ne oszd meg mindenkivel,
de mondd el, ha fáj.

A szerencsétlen
embernél mindenki jobb
eséllyel indul.

A szembejövő
külső megjelenése
mindig csalóka.

Ha adósságod
gyarapszik, vele együtt
nő szegénységed.

Ha adósságba
kevered magad, mások
szolgája leszel.

Mert megszülettél,
valami történt veled
és körülötted.

Tapasztalatod
segítségedre lehet
a csalók ellen.

Nyakadon az örv
meggátolja, hogy csak úgy
elkóborolhass.

Önzésünk elől
nagyon nehéz elbújni;
hamar ránk talál.

Önösséged és
vágyaid egyre jobban
eltompítanak.

Kényszerítő vágy
parancsol a testünknek,
de elménknek is.

Vágyakozásod
olyan, mint a sós hering
utáni szomjad.

Jó természeted
világi vágyak vastag
rétege fedi.

Romlásunk felé
legtitkosabb vágyaink
hajtanak minket.

Vágy, tett, szenvedés
örökmozgó kereke
sodor magával.

Ember nem lakik
az őserdő közepén,
se tenger mélyén.

Amikor minden
gondolatod elcsitul,
kezdődik az éj.

A hajnal után
fényes napra kerül sor,
estét éj követ.

Feszület előtt
három égő gyertyáról
csorog a viasz.

Minden tehetség
azért hajszolja magát,
hogy elismerjék.

Soha nem lehet
előre megmondani,
mit hoz a holnap.

A mai korban
gyűlölet és félelem
vesz erőt rajtunk.

Mohóság, harag,
ostobaság tüzeit
nehéz oltani.

Ha könnyen gerjedsz
haragra, ne csodálkozz,
hogy veled marad.

Soha nem volt még
ennyire kiélezett
különbség köztünk.

Messzire nyúlik
emlékezni a múltban
történt dolgokról.

Ugyanaz többször
ismételgetve egyre
jobban érthető.

Belénk táplálták:
az anyagi világban
csak a pénz számít.

Összességében
elmondhatjuk magunkról:
ostobák vagyunk.

Tudatlanságunk
lelkünk egyik legnagyobb
tisztátlansága.

Az ostoba nem
hallgat a tanításra,
mert nem is érti.

Komolytalanság,
nagylelkűség hiánya
jellemez minket.

Ha ítélkezel,
jól fontold meg, hogy miért,
hogyan és kiről.

Nincs annál nagyobb
sértés, ha becsületed
kétségbe vonják.

A jól ismert út
nem tartogat sem újat,
se meglepetést.

Szedd fel horgonyod,
s indulj el ismeretlen
új vizek felé.

Ha nem időzöl
se múltban, se jövőben
nyugodtabban élsz.

Mondanivalónk
cikázó gondolatok
egymásutánja.

Miért oly fontos
számodra, ami már nincs
és ami még nincs?

Születésedkor
sok lehetőséged volt;
mi lett belőled?

Szinte már minden
haszontalannak tűnik
s értelmetlennek.

Több száz szelvénnyel
annyi esélyed van, mint
egyetleneggyel.

Ma még nagyon fáj,
de holnapra megenyhül
az első bánat.

Magaunt lélek;
előbb-utóbb kiszárad,
oly örömtelen.

Ki él teljesebb
életet, az eszes vagy
a kelekótya?

Az üres fejnek,
naiv hiszékenységnek
örül a gonosz.

Együnk és igyunk,
éljük világunk; holnap
kezdődik a böjt.

Testi örömök
időnként megcukrozzák
sanyarú létünk.

Amikor házad
lángokban áll, hiába
ásnád a kutat.

A nehézséget
könnyebbnek érezzük, ha
már megismertük.

Hangulatod és
egészséged attól függ,
hogyan emésztesz.

Többet ér egy mély
két órai alvás, mint
nyolc felületes.

A lábadozót
legjobb, ha nem terheljük
nyavalyáinkkal.

Az ember néha
jókedvre kerekedik;
olyankor boldog.

Jóindulatú,
bölcs és békeszerető
ember kevés van.

Ha hozzászoktál
a hazugsághoz, könnyen
körmönfont leszel.

Könyörtelenség
mindenkire visszaüt;
meg nem úszhatjuk.

A legtitkosabb
gaztett is előbb-utóbb
napfényre kerül.

A csirkefogó
gyermeke mért lenne más,
mint csirkefogó?

Te elvetemült;
mielőtt megöregszel,
jó megváltoznod.

Dolgozz serényen,
de vigyázz, ne legyen túl
megerőltető.

Magától semmi
sem oldódik meg, semmi
se jöhet rendbe.

Hogyha kártyázol,
a kibictől óvakodj,
károdra lehet.

Élj természetes
életet gondtalanul,
szabályok nélkül.

Óvd egészséged;
ép gondolataidnak
fundamentuma.

Baráti szavad
mindenkinek jól esik;
mondd ki hát gyakran.

A közösen vitt
fadarabnak te viszed
a könnyebb végét.

Ma reggelire
három ropogós kifli,
fél liter tejjel.

Ne egyél sokat;
mindenegyes falatot
emésztened kell.

A betegséged
ameddig ismeretlen,
a legijesztőbb.

Nem lehetetlen
nyugvópontot találni
zűrzavarban sem.

Messze, valahol
a büntetőtáborban
is van még remény.

A foglyok közül
egy-kettőnek mindig van
kis plusz kenyere.

Nehéz feledni
az okozott fájdalmat
"bocsánat" nélkül.

Vajon igaz-e:
a fájdalom sose fáj,
okozójának?

Akad olyan nap,
ha felkelsz, vidám vagy és
jól érzed magad.

Vendégednek, ha
fájdalmaidról beszélsz,
hamar elunja.

Kinek fáj jobban:
akinek rossz foga van,
vagy aki épp szül?

Van aki mindig
tesz valamit, soha sincs
egy nyugodt perce.

Mennyire éles
képekben jelenik meg
még mindig a múlt.

A nagy háború,
a legkacifántosabb:
újabbhoz vezet.

Háborús nyomok:
egy becsapódó akna
s áldozatai.

Álmodj. Jó dolog.
Álmodj arról, hogy többé
nincsen háború.

Elmélet szerint:
az ember isteni lény
állat bőrében.

Robotgép álma:
gyors időutazásban
emberré válni.

Tehetség nélkül
is jól élhetsz, ha apád
öröksége vár.

Sohasem lehet
előbbre jutnod, ha nem
határozod el.

Attól még senki
nem lesz híres, ha csak vár,
és nem tesz semmit.

Könyököléssel
noha csak pár lépéssel,
de előbbre jutsz.

Látványos sikert
csak tehetséggel érsz el
és szorgalommal.

Egy-két kupica
pálinkától jó kedve
lesz az embernek.

Mire ébredünk?
Ezt többnyire nem tudjuk,
de az nem is baj.

Ha önteltségünk
kapzsisággal párosul,
meglátszik rajtunk.

Tedd fel a kérdést:
"mikor vagy természetes?"
és válaszolj rá.

A kéjgyilkosság
akarod, nem akarod
kíváncsivá tesz.

Tehetséges vagy?
Készülj fel rá, rágalom
s irigység kísér.

A sok elmélet
csak ideig-óráig
bizonyítható.

Az év bármelyik
napján ott van a siker
lehetősége.

Alkohol nélkül
is elképzelhető egy
derültebb világ.

Aki dolgozik
s élvezi, nem érzi, hogy
repül az idő.

Fényképeiddel
albumba rakod a múlt
pillanatait.

A pénz végtelen
lehetőség, de romlás
melegágya is.

Megfigyelések
alapján se ítélhetsz
csalhatatlanul.

Egész közelről
szemlélve a dolgokat,
furcsáknak tűnnek.

Ékesszólással
felkeltheted a tömeg
érdeklődését.

Az élet rövid.
Az élet hosszú. Mindkét
mondat értelmes.

Ösztönös tettek
néha hasznosabbak, mint
az átgondoltak.

Árnyékaidat
a nap nyújtja hosszabbra,
vagy kurtítja meg.

Trágár szavaink
külsőleg és belsőleg
mocskosítanak.

Vonatablakból
kitekintve mindenről
gyors emlék marad.

Bárhogy szeretnéd,
ma már sehol sem ülhetsz
babérjaidon.

Tudod-e mit hoz
neked az új esztendő?
Honnan tudhatnád?

A kövérebbjét
ne egyed a disznónak,
sem a soványát.

Ma már köztudott:
nyavalyáink forrása
a húsfogyasztás.

Stressz-nélküliség
bizony életművészet,
és sokak álma.

Milyenek voltunk
előző életünkben?
Meg nem mondanánk.

De sok dologról
hisszük, javunkra vannak;
később csalódunk.

Hamis tanítás
képtelenségeivel
meg kell birkóznunk.

Csak árnyékaink:
csalódás és nehézség
formálnak minket.

Ember, a világ
téged szolgál, de nem vagy
hű intézője.

Soha nem látott
mértékben pazaroljuk
Földünk kincseit.

Égető kérdés:
pusztítjuk-e még Földünk,
vagy mi pusztulunk?

Hiszed, nem hiszed?
Itt a földön mindenképp
létezik pokol.

A pokol lángja:
gyűlöletünk, haragunk,
önzésünk tüze.

Megtérésünkre
vajon süketen, vakon
van-e még esély?

Közös jövőnkről
gondoskodnunk kell, de nem
úgy, ahogy eddig.

Ma különösen
jó lenne szót értenünk;
közös érdekből.

Hazámfiai!
Szűnjék meg minden viszály;
nem méltó hozzánk.

Imádkozzatok
mindennapi kenyérért,
megélhetésért

Mindenkinek jut
belőle, ha testvérek
osztoznak rajta.

Csak áldozattal
érhetjük el szent hazánk
felvirágzását.

Hányan mondhatjuk
el magunkról: "mi mindig
hűek maradtunk"

Visszahúzódó
természetünkből fakad
aggályosságunk.

Ha nem használod
agyad, tekervényei
eltömítődnek.

Részegségedben
féktelenkedéseddel
bajba keveredsz.

Nincs annál fájóbb,
mikor szárnyalás közben
visszazuhanunk.

Mert egyedül vagy,
a fájdalmad jobban fáj;
nincs, kinek elmond.

Optimizmusod,
ha többnyire töretlen,
nyugalomban élsz.

Fekete-márvány
síremlékeken nevek,
aranybetűkkel.

 

MÉHEK ÉS HANGYÁK

Ifjú korában
jó pénzért el akarta
adni csontvázát.

Lányos arcával
feltűnő sikere volt
színészkörökben.

Számolatlanul
szórja a pénzt; van neki
gazdag anyjától.

Lábai nyomán
egyre közelebb jönnek
a messzeségek.

Éjjel zseblámpa
fényénél írja legjobb
költeményeit.

Szegénységében
mindig arról álmodott:
egyszer vége lesz.

A hajléktalan,
ha bort kortyolgat, komor
kedve felvidul.

Elrongyolt, koszos
ruhában, szakállasan
áll, s vakaródzik.

A kukákból él,
kapualjakban alszik,
tizenöt éve.

Jó két kilónyi
szalonna a kukából
deríti kedvét.

Cigarettafüst
akit szolgájává tett,
büdösségben él.

A dobozos sört,
hogy hatása is legyen,
konyakkal issza.

Gizgazos romkert;
kóbor macskákkal osztja
meg reggelijét.

Túl nehéz dolog
annyi hosszú év után
többé nem inni.

Immunrendszere
megerősítésével
kísérletezik.

Vívódás után
nagy belső forradalom
útjára lépett.

Bort már nem iszik,
a kávét is elhagyta,
nem is bagózik.

Jó körülnézni;
köröskörül a falon
saját képei.

Üres papírra
szép rendben sorakoznak
gondolatai.

Aki eddig még
nem ismerte nevét, most
megtanulhatja.

Egyszerűsége
örök példaként szolgál
mindahányunknak.

Nagy vasszögekkel
lyukasztották át mindkét
kezét és lábát.

Ott a keresztfán
két útonálló között
épp kiszenvedett.

Mindig megbánja,
ha őrzőangyalához
nem igazodik.

Mennyit kínlódott,
amíg végre sikerült
megoldania.

Pár órát alszik;
záros határidőre
kell kész lennie.

Hadarva beszél;
amit mond, és ahogyan
követhetetlen.

Széles mosollyal,
s két feltartott karjával
üdvözöl minket.

Kedvenc mondása
íme, szállóige lett,
úgy bálványozzák.

A kövér úrnak
sok pénzével fiatal
szeretője van.

Nagy pocakjával
az uszoda vizében
könnyebben lebeg.

Török pasának
öltözik be s naponta
járja háremét.

Bölcs hallgatással
a gyors helyi pletykákból
tájékozódik.

Nem sokat keres,
de mivel jól beosztja,
spórolni is tud.

A hó végére
már nincs egy fityingje se
fizetéséből.

Sikkasztott pénzből
fizeti ki növekvő
adósságait.

Egyszerű lélek;
ha meglát, máris mondja:
éppen mije fáj.

Már majdnem minden
tizenévesnek ő lett
a példaképe.

Megnyugtatóan
rendeződött vitájuk;
senki sem halt meg.

Mindig mosolyog;
hányattatott életét
senki se sejti.

Égő nyilakat
lődöz kiszáradt tölgyfa
gallyai közé.

A mocskos szájú;
gyermekei előtt sem
fékezi magát.

Tömeggyilkosság
egyik főszereplőjét
épp nyakon csípték.

Egyre gyakrabban
s barátságtalanabbul
beszélnek róla.

Gondolatai
között mindig akadnak
kártékonyak is.

Senki se látta;
jól irányzott lövéssel
szabadult tőle.

Családtagjait
megkínozták; bosszúból
most ő törlesztett.

Kisgyermekeket
sem kíméli; rémtette
nem ismer határt.

Éppen szabadul:
arcán és a lelkében
börtönévei.

Tolókocsiban
látta viszont a kocsmák
fenegyerekét.

Az övéiben
sem bízik már; csalódott
s elkeseredett.

Első versei
legtöbbjét felesége
tűzbe vetette.

Sok tisztázatlan
ügy szakadt a nyakába;
attól ideges.

Átfut a célon;
hosszú, fekete lába
a föld felett jár.

Dicsőségszomjtól
hajtva küzdött; fél távnál
még úgy látszott, győz.

Hiába minden,
fárad, ellenfelei
mind utolérik.

A pillanatnyi
gyors felmérések szerint
nincs sok esélye.

Kétszáz kilóval
kellett megbirkóznia
az elsőségért.

Az aranyat már
ott érezte nyakában;
sajnos túldobták.

A vége előtt
két másodperccel gólt lőtt;
így döntetlen lett.

A gólt berúgták;
sajnos nem segíthetett
kabalája sem.

"Csodák nincsenek"
- mondja, miközben éjjel
álmodik róluk.

Veszteségeit
(úgy gondtalanabbul él)
nem tartja nyilván.

Sokan irigylik:
tűzrőlpattant menyecske
a felesége.

Pénzátutalás
segítségével nem csak
pénzt küldött haza.

Gyümölcsszedéskor
hálával emlékezik
a sok virágra.

Unottan ásít;
nem zavartatja magát,
mindig így szokta.

Jó volt az ebéd;
a nagy diófa alatt
tátott szájjal ül.

Épp fácánra lő…
a prédikáció ma
hosszúra nyúlik.

Fehér nyelvének,
gyomorégéseinek
disznó az oka.

Gyomorhurutra
gyanakodtak; kiderült,
bélfekélye van.

Maláriája
tette tönkre a máját
s az idegeit.

Idegsorvadás
van lábaiban; egyre
lassabban mozog.

Gyufásdobozból
építi fel álmai
non plusz ultráját.

Pornóújságja
szemérmetlen képei
felvillanyozzák.

Könyörögve kér,
ám hiába kapja meg,
elégedetlen.

Rosszul előzött;
a szembejövő autó
túl gyorsan haladt.

Kerékpárjával
egy lejtősebb kanyarban
jobbra sodródott.

A sűrű ködben
egyszer csak azt érezte,
előrebukik.

Még sohasem volt
Kínában, se Japánban,
se Budapesten.

Istenem, minek
kell annyit tülekednünk?
- sóhajt a lusta.

Autószerelő;
egy elgennyedő kelés
gerincére ment.

Ha egyszer mégis
visszatérhet a földre,
új életet kezd.

Hanyagságáról
híres és még arról is,
megbízhatatlan.

Kemény évekre
emlékszik; egyre jobban
fáj valamennyi.

Ideggyógyásza
kezeli orvossággal
és bíztatással.

Belenyugvással
nem ment semmire se, most
stratégiát vált.

Vakációja
jó volt; most egész évben
beszélhet róla.

Síparadicsom;
az egyik lába három
helyen törött el.

Újabb kölcsönt vett
fel; a rossz forint helyett
most svájci frankban.

Most, amikor már
minden elcsöndesedett,
nekilát és ír.

Szombat délután;
egy jó kártyacsatához
épp négyen vannak.

Hold-közelbe csak
néhány űrhajós került,
s a holdkórosok.

Dolgos parasztok;
a munkájukból jönnek
kerékpárjukon.

Svájcban nyaraltak;
két hétig hazulról vitt
szalámit ettek.

Mindennap magas
póznákra mászik fel, csak
úgy kedvtelésből.

Legújabb panasz;
reggel, felkelés után
zsibbad a lába.

Egyre nehezebb
kényelmes autójába
beleülnie.

Mindkét kezével
takargatja, amit írt;
ne nézegessék.

Hálával gondol
anyjára és apjára:
megszülethetett.

A gondolatot
távol tartja magától,
de nehéz dolog.

"Egyszer majd jobb lesz";
régebben, fiatalon
még hitt is benne.

Kellemetlenül
érintette a dolog;
nem várta volna.

Sokat dolgozik;
mindegyre kapósabbak
giccsfestményei.

Mióta híres,
egyre gyakrabban vesznek
fércműveiből.

Átlagon felül
teljesít, pénztárcája
mégsem vastagszik.

Sok feladatra
nagy időzavarában
már nem kerül sor.

Mielőtt baj lesz;
a fokozott iramból
jó visszavenni.

Politikai
közömbösségét régen
elveszítette.

Nemrég kiderült,
sőt, bebizonyosodott:
nem volt igaza.

Sejtése már van,
de szolgáltatnia kell
bizonyítékot.

Állandó stresszben
él, s alig több, mint havi
ötvenezerből.

Még lábadozó;
nagyon keveset beszél;
hangja is gyönge.

Végelszámolást
készített az ó-évről:
jó se volt, rossz se.

Régi fényképek
s még régebbi levelek
fiókjaiban.

A valósággal
mindig hadilábon állt,
most rádőlt egy fa.

Fellépti díját
özvegye utólag csak
perrel kapta meg.

Körülményeit
tekintve nagyobb lábon
élhetett volna.

 

RÓZSAKOSZORÚ

Magasba dobja
a piros, pöttyös labdát;
látszik, hogy boldog.

Esze ágában
sincs elárulni titkát,
pedig szeretnénk.

Két tökéletes,
két leírhatatlan láb
egymásra téve.

Sok irigye van;
valóban elmondható
párját ritkító.

Te kis hiszékeny,
hogyha bárki bármit mond
készpénznek veszed?

Apróságokra
költi el hó végére
fél fizetését.

Ártatlansága
igazolódott, mégse
érzi jól magát.

Úgy tűnik, minél
gyakrabban látja, annál
csúnyábbnak látszik.

Amikről beszélt;
most bevallja magának,
álmosította.

Meztelen combján
húzogatja, rendezi
rövid szoknyáját.

Csicseri hangján
csacsiságokról beszél
újabb mobilján.

Kis kutyácskája
ott üldögél ölében
és kezét nyalja.

Legyezőjével
lelegyezte magáról
gavallérjait.

Kicsi lakását
kirabolták, autóját
pedig elvitték.

Kis digitális
fényképezőgépe ma
egész nap kattog.

A sok hibától
lángvörösen játszotta
Chopin etűdjét.

Egyedül benne
van a hiba, ezt tudja,
igen, de mégis…

Védekezésül
maga elé tartotta
mind a két kezét.

Komolyodhatna;
mentegetődzéseit
már jól ismeri.

Halálos csókra
vágyott; sajnos zavaró
volt a fokhagyma.

"Gyere ide" és
"ide gyere" - kiáltja
kiskutyájának.

Könnyelműsége
mindig bajba vitte, most
éppen terhes lett.

Gömbölyű hassal
az utolsó hónapban
egyre nehezebb.

Esőtől síkos
úton megcsúszott, most jobb
lábára sántít.

Újabb csalódás
a szombati húzásnál;
egy száma se jó.

Az ajtóban áll;
ennél nem lehet nagyobb
összevisszaság.

Sokat vásárolt;
zömét babakocsiban
szállítja haza.

Az olimpián
harmincnyolcadik hellyel
is elégedett.

A fotómodellt
barátja s barátnője
tette hidegre.

Végre belátja;
gyermektelenségére
nincsen megoldás.

A sok dudvától
alig látszik valami
veteményéből.

Némi csodaszer,
vadvirágokból tea,
talán segíthet.

Unalmában és
megszokásból járogat
gyógykezelésre.

Gyönyörűségét
leli, ha elmondhatja,
amit ma hallott.

Hóbortjának él
tizenkilenc macskája
társaságában.

Nem hitte volna,
hogy az a régi dallam
úgy megríkatja.

Könnye is csordul,
olyan jóízűt nevet
egy csacska viccen.

A világhálón
böngészget, azóta nem
érzi magányát.

Ha telefon cseng,
összerezzen; a kagylót
félve veszi fel.

Fura dolog, de
a váratlan ajánlat
összezavarta.

Három gyermekkel
mindenesetre jól jön
egy pici plusz pénz.

Kézi tükrében
ma jóval öregebbnek
látszik koránál.

Így felvarrt arccal
visszatért önbizalma;
internetezhet.

Úgy döntött, ő is
megműtteti melleit,
bármibe kerül.

Meleg színekben:
pirosban és sárgában
érzi jól magát.

Új szakácskönyvén
egyre több a petty, a folt;
gyakran használja.

A szigorú böjt:
két hét koplalókúra
megtisztította.

Két nagy szatyorban
hordja éléskamráját,
ruhásszekrényét.

Álmában kétszer
is megerőszakolták;
nem tiltakozott.

Mosolyog, dicsér,
finomságokat süt-főz;
valamit akar.

Látogatója
egy sem volt, de valahogy
ma nem is bánja.

Percet sem aludt,
pedig főnöke csupán
fejét csóválta.

Szeretetével
tette tönkre gyermekét,
pedig jót akart.

Ismerős eset;
amitől annyira félt,
bekövetkezett.

Nagy becsben tartja
(kis ezüst szelencében)
epeköveit.

Többnyire morog;
egyszer ezzel van baja,
máskor meg azzal.

Egyedülléte
noha harminc éve tart,
nem unatkozik.

Egyik lányától
(noha közel laknak) se
kér segítséget.

Nála találhatsz
különféle bajodra
alkalmas teát.

Minden érdekli,
mindenről tudnia kell;
a falu réme.

Férje sírkövén
már rég ott van a neve,
csak dátumra vár.

 

AKIKRA MINDIG BÜSZKÉK VAGYUNK

2008-ban
augusztus nyolcadikán
nyolckor született.

Minden kis csöppség
ártatlan szemeiben
nagy kérdőjelek.

Bilin ücsörög;
kis szájába tömködi
a csokoládét.

Szegény kis beteg;
egyre többet szenved, és
nem tudja, miért.

Háborús gyerek;
neki hiába mondják,
hogy szent a béke.

Nagy fadobozban
számtalan megunt játék
vár a sorára.

Apja börtönben,
anyja elvonókúrán,
ő csak csavarog.

Mind a két zsebe
tele lehullt dióval;
ma nem hal éhen.

Kemény tanulás
után milyen jól esik
a szabadidő.

Örömünk teljes,
ha megérjük, gyermekünk
végre boldogul.

Ha a szülők jók,
mind jóravalók lesznek
gyermekeik is.

A majomnak is
a legaranyosabbak
saját kölykei.

 

HALLOTTAK ALAPJÁN

Még sohasem élt
ennyi ember a földön
boldogtalanul.

Annyi év után
a határtalanságot
furcsa megszokni.

Öreg Európa;
egymás után veszted el
határaidat.

Magyarnak lenni
2008-ban egyre
kedvezőtlenebb.

Minden hónapban
ha néhány forinttal is,
de minden drágább.

Keserves évek;
egyre növekvő árak,
csökkenő bérek.

Politikánkban
mindennap lenyűgözőbb
lesz a pimaszság.

Az éhínségből,
tudatlanságból, mikor
gyógyul ki a Föld?

Két komor alak
kijelenti, ha fizetsz,
békében hagynak.

Közömbösségünk
miatt egyre több a szenny
s a hajléktalan.

Hajléktalanok
között is van boldogság,
ha van némi bor.

Félédes furmint;
sajnos, épp most fogyott el
utolsó cseppig.

Ha nagy gazságot
követsz el, se fenyeget
a nyakravaló.

Nyögj, ha kegyelmet
szeretnél kicsikarni,
keservesen nyögj.

Ki a felelős,
hogy egyre több embernek
nincsen munkája?

Pályázati pénz;
kezdő költők pályázzák,
ismertek kapják.

Nagy pénzt keresni
jó kapcsolatok nélkül
valószerűtlen.

A pályakezdő
látástól-vakulásig
gürcöl. Mikor él?

Tízből háromnak
zsinór lóg a füléből,
mobilon beszél.

Megbeszélésük
hosszas tárgyalás után
holtpontra jutott.

Miért hajszoljuk
annyira a pénzt, miért
gyűjtünk oly sokat?

Ott üldögélünk
a váróteremben, és
várunk sorunkra.

Ővele, aki
fumigálja portékád,
jó vásárt csaphatsz.

Az érmeinket
rossz teljesítményeink
vették el tőlünk.

A kényes ügyet
egyszer és mindenkorra
befejeztették.

Ha nem derül ki
a gonosztett boldogít.
De ha kiderül?

Szép számmal vannak
közöttünk gazemberek;
sőt, egyre többen.

Miért van olyan
sötétség az arcokon
és a szemekben?

A kölcsönkérő
hangja, mint az angyalé,
míg lépre nem mész.

Senki se látja
a piszkos fehérneműt,
ha otthon mosod.

Némelyik újság
nagy érdekek szócsöve;
hamisan érvel.

Százötven halott
az első támadásnál;
vajon még mi lesz?

A visszazuhant
repülőgépen ülők
mind szörnyethaltak.

Elmúlt az ünnep;
most valahogy rövidebb
s unalmasabb volt.

Állandó témák:
a korrupció és a
demokrácia.

Uborkaszezon;
neked fontos ügyekkel
nem foglalkoznak.

A valószínű
tömeges elbocsátás
nem mendemonda.

Ötven év után
el lehet még mondani
hogy mi is történt?

A zavargások
nem véletlenül törtek
ki éppen ősszel.

Számos veszélytől
menekülsz meg biztosan,
ha otthon maradsz.

Valamikor itt,
Az utcáinkon tankok
talpa dübörgött.

Hajnali négykor
indult meg a támadás
városunk ellen.

Fanatizmusból
de sok ember pusztult el
értelmetlenül.

Minden lázadás
haszontalannak tűnik
a zsarnok ellen.

Akkor tankokkal,
most vízágyúval lőnek
a tömeg közé.

Sokféle emlék
tolul fel egymásután
a szoborparkban.

Vallatás közben
tudatalattiból is
törnek fel titkok.

Talán egyszer még
egyértelmű lesz, ki volt
közülük gyilkos.

Köztemetőben
a legdíszesebb síron
legtöbb a vörös.

Rossz múltunk után
közel két évtizede
áltatjuk magunk.

Mindnyájan tudjuk:
életünk teljessége
csalóka ábránd.

A jó és a rossz
életünk során egymás
nyomában járnak.

Összefogással
virágzásnak indulna
minden, ami jó.

Keresztelőre
bő zsírban készülnek a
tenyérnyi húsok.

Ülj le körünkben;
itt egy tányér, púpozd meg,
vegyél, amit látsz.

Marhapörköltre
hogy könnyebben emészthesd,
kell a fanyar bor.

Jó ebéd után
elmaradhatatlan jó,
egy csésze kávé.

Ha nyerset eszel,
nem kell oly sokat enned,
és nem hízol el.

Vacsora után
jó dolog, ha félórát
sétálsz a parkban.

A lebontott ház
helyére hamarosan
mélygarázs épül.

A halálgépről
rengetegen hallottak;
legtöbbjük retteg.

Mocskos vonatok;
állandósult szegénység
tanújelei.

Bombariadó;
az egész pályaudvar
üresen tátong.

Sok közös vonás
apáról fiúra száll
a nevelésben.

Egyszerű szabály:
részvényt akkor érdemes
venni, ha olcsó.

Kötelességünk
lehetőleg ne legyen
több jogainknál.

Barátok között
is ott ólálkodik a
viszály veszélye.

Mikor lesz jólét
ebben a kis országban,
s végre nyugalom?

Vegyes érzelmek;
rokonai voltak itt,
de már elmentek.

Bizonytalanság;
két napja kiöntéssel
fenyeget az ár.

Több ezeréves
halcsontokra találtak
a Szaharában.

 

LEFELÉ MENET

Vén vagy? Van időd
motyogva levetkőzni,
ágyba feküdni.

Senki sem érzi
jobban, mi az irigység,
mint az öregek.

Ismét jó dolog
(utolsó éveidben)
szarral játszani.

Felkel, eszébe
jut, hogy tegnap vele volt,
csak az nem, hogy hol.

Minél öregebb
az ember, annál jobban
örül, ha felkelt.

Ha megöregszel,
már ingyenes utazás
se sarkall többé.

Ha gyógyszereid
már nem használnak, szedhetsz
vitaminokat.

Magányosságát
már megszokta, mégis jó
elbeszélgetni.

Egyre fárasztóbb
felkelni; lefeküdni
még megy valahogy.

Különösebben
a feltűnő szépségek
se érdeklik már.

Hetven éves lett;
sült lazaccal ünnepli
az IKEA-ban.

Nyolcvanévesen
az ember már nem megy el
messze hazulról.

Olyan régen volt;
már nem is tudja mitől
húzza a lábát.

Az öregségről
az öreg jól tudja, hogy
ronda betegség.

Remegő kézzel,
de nehéz aláírni
útleveledet.

Magában motyog;
már senki sem emlékszik,
vajon mióta?

Öreg emberek
testszaga emlékeztet
az elmúlásra.

Ha megbetegszel,
vékony pénztárcádat kell
mozgósítanod.

Rosszindulatú
daganattal küszködik,
de élni akar.

Hiába ette
a tömérdek fokhagymát,
már nem gyógyult meg.

Beletörődött;
több szakorvos is mondta:
gyógyíthatatlan

A halál közel,
de vigaszául szolgál
öt unokája.

Halála előtt
még egyszer körülnézett,
s behunyta szemét.

 

AKI ELJÖN ÉRTÜNK

Kimúlt a farkas;
a bárányok nyugodtan
legelészhetnek.

A betegektől
sokat tanulhatunk és
a halottaktól.

Halálunk után
szebben beszélnek rólunk,
mint életünkben.

Halála előtt
senkiről se mondhatjuk,
hogy boldog ember.

A dicső halál
sokkal jobb, mint az élet,
ha szégyenteljes.

A halál süket,
azért van, hogy nem figyel
jajgatásodra.

Ha az ajtódon
a halál kopog, jó ha
szélesre tárod.

Csak a haláltól
hallhatod a színtiszta
igazág szavát.

Életedben nincs,
csupán halálodban van
végső vigaszod.

Születésedtől
ha nem menekültél meg,
halálodtól sem.

Lehetsz-e nyugodt?
Léted minden percében
a halál vár rád.

Ha a halál jön,
a gazdag nem fizethet,
pedig van pénze.

Ha a halál jön,
a szegénynek eltörli
adósságait.

A fiatalnak
a halál ott álldogál
a háta mögött.

A vén embernek
a halál ott álldogál
az orra előtt.

Mindegyikünkhöz
ellátogat a halál,
és nem ok nélkül.

A halál ellen
eddig még nem találtunk
ki orvosságot.

Amikor elsőt
lélegzünk, halálunknak
az a kezdete.

Halálunk napja
sok szempontból olyan, mint
születésünkké.

A halál ott ül
az ágyad túlsó végén
lábujjaidnál.

Végeredményben
nem sokat nyom a latba,
mikor halunk meg.

Ha egyre többször
jut eszedbe a halál,
emberibben élsz.

A halál mindig
váratlanul érkezik;
egyszer csak ott van.

Halál közelben
érzed át a legjobban,
milyen jó élni.

Egyszer csak itt van
a betegség, öregség;
végül a halál.

Hiába vagy ott,
és hiába szereted;
viszi a halál.

Testünk múlandó,
de halhatatlan lélek
időzik benne.

Mindennap újra
és újra közelebb jön
utolsó percünk.

Létünk nem csupán
evés-ivás, élvezet,
alvás és halál.

Halálod után
jó, ha jobb lett a világ
tetteid nyomán.

A Lét zenemű;
rövid, szerény szólamot
te is játszhattál.

Bölcs, ha úgy élünk:
minden pillanat lehet
az utolsó is.

Mielőtt meghalsz,
óhajaidnak fele
valóra válik.

Bárhogyan éltünk,
ha a végső óra jön,
búcsút kell vennünk.

Ne élj oly gyorsan;
túlzott sietségedben
hamarabb halsz meg.

Amikor mindkét
szemed lezárod, veled
hal a világ is.

A végtelen Csönd,
a nagy, titokzatos Csönd,
végleg befogad.

Aki nem hal meg
fiatalon, többet kell
elszenvednie.

Mindig búcsúzunk,
de a végső búcsúra
egyszer kerül sor.

Boncolás közben
jól látni, mi volt a baj,
sajnos, már későn.

Testünk elporlad;
táplálékául szolgál
újabb testeknek.

Rossz móka volna
mindent, ami eddig volt
újra kezdeni.

Csak egyszer vagyunk
itt, a földön ebben a
porhüvelyünkben.

Lelkünk visszatér,
de ugyanúgy többé nem;
csak másik testbe,

Vajon mi a jobb:
újra testesülni, vagy
végre pihenni?

Kismaros, 2008. szeptember 18.