« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Birtalan Ferenc (1945-)
haikui


Tizenegy haiku
Ezredvég, XVI. évfolyam 8-9. szám - 2006. aug.-szept.
A félnégyes barom, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2007

jó Héphaistos
a patkót rávered-e
hogy ideérjen

*

simítsd ki tollad
nem jön több téli szombat
rigóleánykám

*

lepkeszárnyakat
röpít a nyár szemedre
virágvarázsnap

*

gyeplőt feszesre:
indulj Hold udvarából
cinóbereste

*

borzongsz barátom
amikor halnak a fák
tudd: születnek is

*

kalózos őszben
tépett elkoszlott felhők:
mi lett belőlem

*

ősz hova lettél
s hova gyöngymosolyú te
sose volt nyárból

*

van ötven ága
ragyogj hadd öregedjen
Napocska drága

*

fagy: februármány
havat karvalyzó tél zúg
március: várj rám

*

közeli télvég
pedig mennyire élnék
de csal a mélység

*

menyasszonyfátylat
görget a szél: vége az
akácfanásznak

"A Tizenegy haiku egyikében össze is köti a virágokat a varázslattal egy szép szóösszetételben: lepkeszárnyakat / röpít a nyár szemedre / virágvarázsnap. (kiem. Sz.E., a szóösszetétel mélyén szójátékkal céloz a virágvasárnapra, de ez funkcionális szójáték, nem önmagáért való blődli.) A következő haiku nemcsak azért fontos ehelyütt, mert cinóbervörösben lángol benne az alkony, hanem azért is, mert benne Birtalan nemcsak a haiku versformáját (5-7-5 szótagos sorokból álló kisstrófa) tartja be, hanem műfaji sajátságait is. Az eredeti japán haikuban ugyanis kell lennie egy ún. évszakszó-nak (kigó), amit itt a tavaszi alkonyat színe teremt meg, kell lennie valamiféle misztikumnak, szimbolisztikának, amit Birtalan a haiku-kezdettel ad meg: gyeplőt feszesre (minthogy a megszólított az este, ez a kép teljesíti ki a misztikumot: az este antropomorfizálódva fogathajtóvá válik (a kép mögött felsejlenek a mitológiák fogathajtó Napistenei), ha a felszólítás emberhez szólna, elveszne a haiku harmadik műfaji kötelme, a meglepetés, a váratlanság, a csattanós jelleg, ami az ún. kiredzsi, azaz hasítószó után következik be. A cinóbereste felhívása cselekvésre a váratlanság követelményének is eleget tesz."
Szepes Erika: Spanyolnátha, 2007 nyár

 

Nincsenek rigók
Ezredvég, XIX. évfolyam 11. szám - 2009. november

csalogánycsöndben
sólymok szállnak a napnak
esti madárgyász

*

meglátod arcod
víz tükrén szelecske
ha meghalsz este

*

jégkristálykovács
ver üvegmadársikolyt:
hajnalhaláldal

 

A szerző honlajai:
http://peszleg.freeweb.hu/birtalan_ferenc.htm
http://www.birtalan.hu/ferenc/