« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Japán Alapítvány Budapesti Japán Kulturális Központ
MAGYAR NYELVŰ HAIKU

Pályázat

SZABÁLYOK

A klasszikus japán haiku formáját a közismert tömörség igényén kívül még számos
szigorú szabály köti, így a haiku-írásban a legnagyobb bravúrt az jelenti, ha a haidzsin,
azaz haikuköltő úgy képes eredetit, hatásos költeményt alkotni, hogy közben pontosan
megtartja a műfaj összes előírását. A Maszaoka Siki által vezetett XIX. század végi
japán haiku újjáéledésének köszönhetően ezeket az idővel egyre merevebbé váló
szabályokat ma jóval nagyobb rugalmassággal kezelik, de elmondhatjuk, hogy aki
haikuírásra adja a fejét, biztonsággal kell hogy mozogjon a régi stílusú kötött formában
is.
Magyar nyelvű haikuirodalom (elsősorban műfordítások útján) a XX. század eleje
óta létezik, bár költőink elsősorban a versforma az impresszionizmus jellegzetességeivel
rokon vonásait ragadták meg, így a szigorúan kötött hossz, forma és motívumkincs
helyett a (gyakran, de nem szükségszerűen természeti témából kiinduló) tömör,
képszerű ábrázolás, a pillanat és a pillanatnyi benyomás megörökítése, valamint a
(többnyire) háromsoros vershossz került előtérbe. Ezek mellé a jellegzetességek mellé a
nyugati versírás kötelezőnek mondható elemei is gyakran megjelentek, így a magyar
haikukban a sorok gyakran rímelnek, és a költők sokszor külön címet is adnak az
elkészült műveknek. A ma alkotó haikuköltők különböző utakat követnek, de sokuk
igyekszik verseiben a klasszikus haiku letisztultságát visszaadni a régi szabályok
magyar nyelvbe való átültetésével.
A Japán Alapítvány haikupályázatának elsődleges célja a klasszikus haiku
szépségének megismertetése a japán kultúra iránt érdeklődő szélesebb magyar
közönséggel, ezért a beadandó pályművekkel szemben állított követelmények
alapvetően a klasszikus formai és tartalmi előírásokat tükrözik – természetesen a
magyar nyelv lehetőségeihez, jellegzetességeihez igazítva.

1. Szótagszám
A pályaművek a nyugati hagyománynak megfelelően 3 soros, soronként 5, 7, 5
szótag hosszú költemények legyenek (a japán nyelv on- vagy moraszámát
pontatlanság lenne szótagnak nevezni, de a magyar nyelvű haikuban
hagyományosan a leírt szótagokat számoljuk). Kisebb, 1-2 szótagos eltérések
természetesen elfogadhatóak.

2. Évszakszó (kigo)
A kigo (évszakszó) a japán haikuban olyan szó, mely önmagában is alkalmas egy
évszak felidézésére. Ilyen lehet például egy állat (pl. kabóca – nyár, pacsirta –
tavasz), valamilyen természeti elem (forróság – nyár, mennydörgés – ősz), vagy pl.
ünnepek nevei (Újév – tél). Sok klasszikus évszakszó szorosan a japán
gondolkodásmódhoz kötődik, és más kultúrákban nem hordozza ugyanazt az
asszociációt (pl. a hold – ősz). A klasszikus kigok előre meghatározott, vastag
kötetekben összegyűjtött elemek, ám a beadandó pályaművekben megjelenő
évszakszó kiválasztását a költőre bízzuk.

3. Természeti kép
A klasszikus haiku tematikájában szorosan a természethez kötődik, egyik
leggyakoribb motívuma a természet nagyobb vagy akár egészen apró szépségei
keltette impresszió, váratlan benyomás. Basó legszebb versei nagy részét
gyalogszerrel vándorolva költötte, Japán híres látképei, természeti szépségei előtt
meditálva.

4. Csattanó
A klasszikus haiku Basó alkotta szabályai szerint az utolsó sor az első kettőben
megrajzolt képhez képest egy váratlan, meglepő motívumot, újszerű gondolatot hoz
be, ellentétbe hozva a vers két részét.

5. Egyéb formai előírások
A haikuban alapvetően nincsen rím, a japán költészet ezt az eszközt nem
használja, ellenben előszeretettel használ alliterációt. Pályazatunkban az
alliteráció nem kötelező elem.

Forrás: http://www.jfbp.org.hu/upload/files/haiku_palyazat_szabalyok.pdf

 

 

Japán Alapítvány Magyar Nyelvű Haiku Pályázat, 2010
Téma: Nyár

A bírói panel (tagjai: Fodor Ákos, Vihar Judit, Zalán Tibor)
a közel 350 jelentkező közül az alábbi győzteseket választotta:


1. Kategória
(középiskolai diák,
14-18 éves kor között):

I. díj
Pataki Patrícia Andrea, Páty

Nyári Hajnal. Hűs
szisszenés; szinte látom,
a fű mint serken.


II. díj
Nagy Ulla, Szombathely

Táncoló keszeg
kristályvízű tóban
horogra szédül


III. díj
Keserű Péter Ferenc, Telki

Augusztus vége,
hullámzik a Balaton.
Nem megyek haza!

 

2. Kategória
(egyetemista,
18-26 éves kor között):

I. díj
Oláh Gergely, Budapest

A réten

Bohókás szellő
szalma apró pálcáit
tűzi hajadba


II. díj
Turi Emese, Sály

PIRKADAT

Hajnali csöndben
csacsogó pacsirtaraj.
Én még aludnék.


III. díj
Bodonovits Regina, Szentes

Nyár Velemben

Egy maréknyi port
kap fel az útról a szél:
Tündérszárny lebben.

 

3. Kategória
(felnőtt,
27 éves kortól):

I. díj
Bozsoky Erika, Kemence

Tücsök költözött
szobám sarkába, mától
ketten virrasztunk.


II. díj
Gáspár Ildikó, Budapest

Pipacs

Útszéli pipacs,
ismer minden lábnyomot
- porba lóg feje.


III. díj
Sánta Hajnalka, Pécs

Nyárutó

Hűlő kavicsok
közt nosztalgiázik egy
csupasz szilvamag

 

4. Kategória
(hivatásos,
publikált költők):

I. díj
Szlukovényi Katalin, Budapest

Kabócák kara –
rejtőzve szép: a dal szól,
és nem a dalnok.


II. díj
Füzesi István, Budapest

Ki sírhatott a
fűszálakra csillogó
harmatcsöppeket?


III. díj
Jankowska Radoslawa

Zápor, szárazság –
Természetanyánk megint
Csak játszik velünk.

 

 

Japán Alapítvány Magyar Nyelvű Haiku Pályázat, 2011


1. "Középiskolai diák" kategória


I. helyezett
Faludi Viktória, Solymár

Távoli füttyszó
Egy meg nem született dal
Kóbor ösvényén.

II.helyezett
Rózsa Krisztina, Budapest

Szalad az élet,
Mint a folyó vize,
Kifogyott tusom.

III. helyezett
Ferencz Evelin, Szigethalom
Békák éneke

Susog a nádas,
Béka ugrik a vízbe -
Elillan a csend.2. " Egyetemista" kategória

I.helyezett
Asbóth Dávid, Budapest

Két félénk csápja
Épp hogy kibújt házából
Jaj! Eltapostad.

II. helyezett
Nagy Franciska, Nyíregyháza

A napsütötte
földre árnyékot vet most
a mennyország is.

III. helyezett
Komor Zoltán, Nádudvar

fák volnánk? lombunk
a föld alatt, gyökerünk
az égbe fúrva


3. "Felnőtt" kategória

I. helyezett
Szénási Zoltán, Tatabánya

életút-vesztő haiku GPS-re
Atiko Yashironak

az első lehet
séges alkalommal rög
tön fordulj vissza

II. helyezett
Földeáki-Horváth Anna, Budapest

Életvonalát
kiegyenesítette
konyhakésével.

III. helyezett
Bencze Bertalan, Budapest

vénuszdomb alján
deresedő álomvölgy,
téli szerelem


4. "Hivatásos" kategória

I. helyezett
Verrasztó Tibor, Celldömölk

Fehér bokorban
fülemüle énekel:
orgonakoncert.

II. helyezett
Tokai András, Budapest

Holdas papír-táj.
Tollászkodnak a kandzsik,
s nézd, fölrepülnek.

III. helyezett
Füzesi István, Budapest

Homokórában
állva bőrömre pereg
az élet pora.