« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

« Vissza a Fodor Ákos főoldalra

Fodor Ákos válogatott haikui


A szerző portréja a  Dél után  (1997) c. kötetről
Fotó: Díner Tamás

Az alábbi válogatást (a versek sorrendjét és szöveggondozását is beleértve) Fodor Ákos maga készítette a Szepes Erika szerkesztette MAGYAR HAIKU KÖLTŐK (Orpheusz és Terebess Kiadó) c. antológia számára 1999. április 3-án. Itt-ott javított korábbi kiadásain, bár a kötet papírkiadása nem készült el, anyaga beépült ide, a http://haiku.hu weblapba.

 

A HAIKU

lábam előtt ült
egy madár, majd felröppent -
Nehezebb lettem.

 

CIVILIZÁCIÓ

forgóajtó áll
a sivatagban. Aki
kikerüli: nincs

 

ALTATÓ

minden veszteség
fájdalombacsomagolt
megkönnyebbülés

 

PONT

Szórakozottan
másvalaki arcával
Mosolyodtam el.

 

ECCE HOMO

ha tisztálkodunk
eltávolítjuk a koszt
- m á s közelébe

 

AXIÓMA

mire megtanulsz
énekelni, dalod már
rég nem arról szól

 

EGY AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSA

Ne adj igazat.
Neked túlsokba kerül;
nekem meg épp van.

 

EPIKTÉTOSZ-VISSZHANG

Sose mondd azt: "el-
veszítettem", semmiről;
mondd: "visszaadtam".

 

(

milyen érvényes
lett arcom: két tenyered
zárójelében!)

 

BEATRICE

üregesedő
anyagom alakodat
rajzolja körül

 

TÁRSASÉLET

fölkereslek, hogy
ne kelljen rádöbbenned:
magamrahagytál

 

STÁTUSZ

e fásvilághoz
érzékeknek öt sebén
által szögezve

 

GYAKORLAT

segíts mindennek
olyannak lennie, mint
amilyen úgyis

 

METAIDILL

itt ülök én és
gondolataim se száll-
nak sehová se

 

A TEREMTMÉNY ÉNEKE

Új szememmel nézni
a régi képre: ez a
mi alkotásunk.

 

MOZART

nincs rossz fű. Nincs szél,
ami ne jól fújna. Nincs
hamis madárfütty.

 

HALOTTAK

képeik falnak
fordultak felőlünk és
a hátuk: tükör

 

VÁLTOZATOK EGY JÁTÉKRA

keresem egyen-
súlyomat (és semmi mást):
labda a lejtőn

*

én is vágtam szét
labdát: én is zokogtam:
nincs benne semmi

*

(mondd, Mindenttudóm:
a mozdulatlan labda
áll? ül? vagy fekszik?)

*

színünk, nagyságunk
m á s; pörgünk, pattogunk e g y
sötétség körül

*

titkom ne firtasd:
fölhasítod labdád: se
tudás - se játék.

 

AXIÓMA

a szeretésen
kívül minden emberi:
tett: romépítés

 

INDISZPOZÍCIÓ

Amikor szívem
gyáva és agyam lusta:
véleményem van.

 

HAIKU-KOAN

még az sem kizárt,
hogy a céltábla nyilad
útjába kerül

 

MŰHELY-HAIKU

Talán hozzá se
nyúlj. Csak nézd és nézd, míg csak
gyönyörű nem lesz.

 

AZ EMLÉKIRATOK UTOLSÓUTÁNI MONDATA

nézve gyönyörű
távolodó nyomokat;
szememből hó hull

 

TÚLCSORDULÓ HAIKU: A SZÉPSÉGRŐL

Van, ki gyönyörű
Van, kin észre kell venni.
S van, aki attól szép,
hogy hasonlít egy csúfra,
akit szeretek.

 

MÉRLEG-HAIKU

akárhogy,
akár-
mikor: aki nem boldog
éppen:
hálátlan

 

JÁTÉK-SZABÁLY

Mihelyt csatának
tekinted az életet:
el is vesztetted.

 

JELENTÉS

Vakot vezettem
s így köszönt el, istenem:
"Viszontlátásra!"

 

SZINOPSZIS

Hozzá-térdeltem:
úgy meghatott a Kicsi.
"Pfug, törpe!" - mondta.

 

TÉTEL EGY MÉRLEGBESZÁMOLÓRÓL

Fogamat lassan
előrli a táplálék:
adódom vissza.

 

XÉNIA

A Derűs él jól:
bölcs-bután. A Borúsnak
csak igaza van.

 

SZINOPSZIS

Egyik sem vagyok.
Sem üllő, se kalapács:
-Talán: a csengés.

 

IMA

léptedért lettem:
utad vagyok - célod nem
Lassan fuss rajtam.

 

A KIBELEZETT PLÜSSNYÚL ÜVEGSZEME TOMPÁN CSILLAN

Kértél. Megkaptál.
Megnézted: mi van bennem.
- Mi már nem játszunk?

 

KIMITTUD

Van, ki gyorsan fut.
Van, ki gyorsan olvas, ír.
Én gyorsan érzek.

 

KOSZTOLÁNYI-HOMMAGE

nekem muszáj volt
megtanulnom röpülni:
futni nem tudok

 

AZ IGAZI NAGYSÁG

Jelentéktelen,
mint nők öle, profilból;
szemből: megrázó

 

ESTE
hommage á P. H.

még egy madárfütty
tűhegy-gyors kis lyukat üt
a csönd sötétjén:
szívszúrásnyi átszökken
A Külső Fényből

 

ÚTIKALAND

Egy pille illeg
hajóm orrán: bámulom:
most ő kormányoz.

 

AXIÓMA

emberi művet
csak abbahagyni lehet:
- befejezni: nem

 

METAOPTIKA

Némelyik árnyék
jelentőségteljesebb,
mint ami veti.

 

HÍVSÁGOS TÁRGYAK NYOMORÚSÁGA

Tükröt és órát
csakis antik-korában
néznek magáért.

 

PÁRBESZÉD

- Csak rémeket látsz...
- Nem csak! De, ha már vannak:
látom őket is.

 

PÁLYA, KÉP

Hányszor maradtam
életben! - ne szomorkodj,
ha fáradtnak látsz.

 

GOETHE-HAIKU

Mindig legyen két
Jó Könyv kezedügyében:
ezt írd, azt olvasd.

 

LI TAJ-PO VÁLASZOL

- Mért iszol folyvást?
- Habár élek: valami
jót csak kell tennem...!

 

EGY LEHETSÉGES BÖLCSHÖZ

Mértékkel élnél?
- A mértéktartásban is
légy mértékletes.

 

AXIÓMA

Szülő és Gyilkos:
csaknem ártatlan szolgák.
V é g r e h a j t a n a k.

 

A LEGJOBB KÍVÁNSÁGOKBÓL

Úgy aludj el, úgy
halj meg, ahogy almába
harap egy gyerek.

 

AXIÓMA

Akiben Isten
hisz: teljesen mindegy, hogy
hisz-e Istenben.

 

A NAGY JÁTÉK

Alkoss egy költőt,
aztán hagyd, hogy írja meg
saját verseit.

 

NEW AGE

Teljesség Lánya!
Nincs szebb, jobb, mint elvesznem:
Részleteidben.

 

AXIÓMA

ahol, akárhol,
akárki imádkozik,
az a hely: templom

 

HIDEG HÁRMASHANGZAT

egy szűzfehér tárgy
kékfehér árnyéka a
hófehér havon

 

OTT

Ott állsz a Vihar
Dobbanatlan Szívében.
Állsz. Állsz és mozgatsz.

 

BEKÖSZÖNTŐ

Ne terítsetek.
Ne bontsatok ágyat. Csak
búcsúzni jöttem.

 

A SZIBILLA FOHÁSZA

Kik mindent adtok:
adjátok meg, Istenek,
hogy tévedhessek.

 

GYEREKHANGRA

Szeretsz gondolni?
- én attól majdnem
mindig szomorú leszek!

 

NOCTURNE

Jó éjt, Kicsi Fény!
Most jött el a te időd:
láttatsz és látszol.

 

W

gyík nyaka lüktet,
leng az inga, száll a szél,
ég a gyertya, ég

 

MIKROMÁNC

meglátni és le-
mondani róla: egy pil-
lanat műve volt

 

HAIKU-APOKRIF

Nevemben: h a r c o l s z?
olyan, mint ha valaki
azt ordítja: "CSEND!!!"

 

EGY VISZONY-TÍPUS

életreszóló
távolmaradnivalónk
lehet egymástól

 

AXIÓMA

Szabadság az, ha
megválaszthatom: kitől
és mitől függjek.

 

IDŐJÁRÁSI HELYZETKÉP
hommage á Bashô

Köd-kedvű napon
az ablak, meg a tükör
se kacsint össze...

 

K. S. - EMLÉKKONCERT

Feszült drótokat
súrol a szél vonója,
eső kíséri.

 

KÖR

ébredni alszom;
lefeküdni kelek föl:
napmintnapmintnap

 

VALLOMÁS

Mint a gépeket:
önmagamat sem értem,
csupán használom.

 

REGGELI MOSOLY
hommage á Bashô

Más-alakúra
gyúr, gyűr fejed s fejem két
egyforma párnát!

 

EGY HIPOTÉZIS

Páncélunk arra
is jó, hogy a világot
megvédje. Tőlünk.

 

OPUS MAGNUM

szerető szemmel
színarannyá bámullak:
mindenkiévé

 

SZATURNUSZ-GYŰRŰ

Magamra szólok,
hogy nem helyes ennyiszer
magamra szólnom.

 

HITVALLÁS
hommage á V. F.

A béke m á s, mint
szünet, két háború közt;
a Jó: nem rossz Rossz.

 

KOMPOZÍCIÓ-IGÉNY

Viszonyunk csonka,
míg -ha csak lélekben is-
búcsút nem vettünk.

 

A SZERETETRŐL

Kit, mit nem volnál
képes elengedni, azt
csupán használod.

 

MANTRA

Egészséges az,
aki békességben él
betegségével.

 

ERKÖLCSI KÉRDÉS

- a rés méretén
múlna, hogy amit látsz: azt
nézed, vagy lesed?

 

MAGNÓSZALAG, FÉL-HOSSZON TÚL

mind sebesebben
pörög a bal-orsó; mind
teltebben a jobb

 

CHOPIN-MAZURKA

fegyelmezett kín,
tapintatos szenvedés,
gyász, tánclépésben

 

TÁVIRAT EGY ÉRETTSÉGI-TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVŐIHEZ

Nem jövök el: rossz
program, ha sajnálnak, vagy,
ha irigyelnek.

 

FŐHAJTÁS

Úgy tapaszkodunk,
mint zúzmó a kövön is
- sejtve sem: miért.

 

EGY ZSENI FÉRCMŰVÉRŐL

Mért ne értenéd?
Színaranyból is készül
számos giccs-bizsu!

 

SUMMA

Minden megérint.
- Úgy látszik: sose nő be
a szívem lágya.

 

ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT

Versemet oldd föl
életed vízében: úgy,
ahogy szereted.

 

BASHÔ-HANGMINTA

kiszáradt tóból
szétugráltak a békák.
Egy kő fehérlik

 

BOCI-BOCI HAIKU

Színmintás bece-
borjú, kétszer. Fül, farok,
tej: nincs. - Költözünk!

 

ÉDESSÉG

Mulatok rajtad.
- Ha komolyan vennélek:
megkeserülnénk.

 

DERŰ

Csak gyerek-füllel-
hallhatóan röhögök,
mint a hintaló.

 

LEAR

Rátokhagytam e
tébolydát s vágóhidat
- mégsem szerettek?!

 

GYERTYAOLTÁS ELŐTT

Bámulom tested
falra szökkent árnyát - ma
két lánnyal alszom!

 

SÓHAJ

Jó volna végre
lenni vagy nem lenni: már
sok a kevésből.

 

ESTI FOHÁSZ

Ahova nézek:
csak tennivalót látok.
Szemhéjam, segíts!

 

KÉRÉS ÉS ÍGÉRET

Halál, légy gyöngéd.
Ha nem erőszakolsz meg:
jó szeretőt kapsz.

 

SZEMBEFÉNYBEN

Fehér Egyszarvú
neszét halljuk s csak pata-
nyomát láthatjuk

 

AZ ELSŐ KEDVES DÍCSÉRETE

Megszabadított:
a világtól, először;
utóbb: magától.

a

Végy egy Ezt-vagy-Azt,
emeld föl a szívedig
s vigyázva tedd le.

 

A fenti válogatást (a versek sorrendjét és szöveggondozását is beleértve) Fodor Ákos maga készítette a Szepes Erika szerkesztette MAGYAR HAIKU KÖLTŐK c. antológia számára 1999. április 3-án. Itt-ott javított korábbi kiadásain.

----------------------------------------------------------

 

Válogatás Fodor Ákos
1999 után folyóiratokban megjelent haikuiból

 

 

Parnasszus, VIII. évf., 4. szám, 2002 tél, 10. oldal

HOMOKÓRAREND

Domborul a mű
homorul az élet - és
ha tetszik s ha nem.


JOGÁLLÁS

Próbaidőre
felfüggesztett halálos
ítéletünk van.


MENTÁLHIGIÉNÉ

Hazudsz. Muszáj,
olykor; így-úgy. Egy fontos:
hogy te ne hidd el.

* * *

 

Parnasszus, IX. évf., 2. szám, 2003 nyár, 5. oldal

KATARZIS

vízszintes ajkam
s függőleges ajkacskád:
Megváltott Kereszt


NARCISSZA NÁSZAI

jót borzong, mikor
képe belecsobban a
tükör vizébe

*

 

Parnasszus, IX. évf., 3. szám, 2003 ősz, 5-6. oldal

FAIR PLAY

Ha örömömben
nem veszel részt, ne kérj a
bánatomból se.


PRAXIS MORÁL

A tolvaj mélyen
elítéli a tolvajt,
aki tőle lop.


EMLÉK-TÁBLÁCSKA

Egy-egy téglát mind
adtatok a romhoz, mely
csakis az enyém.


HIGIÉNIAI TANÁCS

Tisztázd, mit vársz
az Orvostól: öröklétet,
vagy szebb haldoklást.


TAKTIKAI KONCEPCIÓ

Mindig egyenlő
távolságot tartani
önmagaimtól!


ZENBESZÉD

Hogyan adhatnék
választ, mikor a kérdést
is csak keresem?


PORTRÉ

Mint egy írásjel
a Világ Könyvében: szép,
kicsi és fontos.

*

 

Parnasszus, X. évf., 1. szám, 2004 tavasz, 3-4. oldal

ÉLET-REKLÁM

Sűrített Élmény:
násztánc, gyászindulóra
- NEM HAGYHATJA KI!!!


HEDONISTA TANÁCS

Használd és élvezd
az alkalmat, amikor
nem kell hazudnod!


HOLDKÓD
..........................hommage á P.H.
Alvásban telő
időt, örömben fogyó
pénzt sose sajnálj!

*

 

Parnasszus, X. évf., 3. szám, 2004 ősz, 23. oldal

Hála N.N.nek - amaN.N.ak

Nekem kedvez, hogy
árnyékukban kell élnem:
nem égek le.


AXIÓMA

..........................hommage á P. H.

Szerelem az, ha
ébredned is jó azzal,
akivel alszol.

*

 

Élet és Irodalom, 46. évf., 48. szám , 2002. november 29.

Két nyári haiku
................................ Sz. J. B.-nek

Aranygömb

Pucér tündérek
táncolnak csókunk körül.
Napozik a nap.


Kánikula

Búcsúnkat heves
kis zápor siratta meg.
A hűség maradt.

*

 

Élet és Irodalom, 47. évf., 36. szám , 2003. szeptember 5.

Három hagyományos haiku

Bashô pillanata

Hópihe! lehet,
hogy azért születtem s nőtt
orrom, hogy ráülj.


Bashô-visszhang

Szegény Hold - ha csöpp
tavam is kiszárad: még
magányosabb lesz...


Egy Bashô-kép

agg ágtól búcsú-
levelet kap a patak
s elsiet vele

*


Búcsú

oldódó képed
kicsordul szememből és
arcomra szárad


Birodalomtörténet

kérdővé görbed
a Nagy Felkiáltójel
s pontokká hull szét


Jóság
................................... kis medál a Nagy Táplálékláncon
................................................................N. N.
Egy alvajáró
magabiztosságával
rohant a falnak.


Interjú

"Ars poeticám"?
- Olyat írni, amilyet
olvasni vágynék.


A lélek függetlenségéről

Ha tudod, hogy rossz
a kályhád: nyár hevében
is fázni kezdesz.


Teszt

Jöjj divatba. Menj
ki belőle. Ez után
derül ki: mit érsz.


Felvilágosítás

Gyereket ütni,
koplaltatni: szelaví.
- Simogatni? HMMM...


Hírek; időjárásjelentés

kongó bádogon
jégszemek kopognak: épp
zajlik a semmi


Értékőrzés

Boldog tenyerem
mellkupolácskáidnak
hű negatívja.


Önételrajz

Sütöttem-főztem,
amint tőlem tellett - most
örülök, hogy fogy.

*

 

Napút, 2009. március - XI. évfolyam 2. szám, 6. oldal

Ujjlenyomat

PÉLDAKÉPEK: Példaképem Mindenki, Akitől valaha is tanulhattam bármi követendőt, vagy elvetendőt. Mindannyiuknak hálás vagyok.

CSALÁD: Biológiai családommal sem érzelmi, se szellemi kapcsolatot nem ápolok. „Fogadott/fogadó családom” tagjai viszont oly számosak, hogy nevük puszta felsorolása is igénybe venné e lap teljes terjedelmét…

Őszi fa

rajtam nőtt, rólam
hullott levelek. Avar-
örvényben állok


Egy Bash
ô-kép

agg ágtól búcsú-
levelet kap a patak
s elsiet vele

*

 

Kortárs, 2011. május

A haiku
Két megközelítési kísérlet (tizenhét illusztrációval)

A formatechnikai minimum (17 szótag, 3 sorban: 5 / 7 / 5; rímtelen, stb.) tiszteletben tartása kötelező, de nem elegendő (aminthogy az még nem szonett, ha egy szöveg tizennégy sorból áll, és a megfelelő helyeken rímel). Egy-egy kiforrott műfaj már mentalitás: élethez, világhoz való viszony, melyet a Szerző képes vagy képtelen hitelesen megérlelni és továbbadni.

A haiku hűvös tökéletességéért „meg kell dolgozni”. A haiku nem harci induló szövege, nem szerelmes levél, nem önajnározó szépelgés, nem muzeális műveltségbemutató. Hanem? Hm. A haiku: haiku. Szerintem valami igen gondosan kimunkált, keskeny, kényes rés, esetleg átjáró: Valóság és Igazság között. Ennek megtalálása sok-sok játékos komolyságot és komoly játékosságot igényel – „feladótól” és „címzettől” egyaránt. Szemlélődő, távolságtartó módon megértő és elfogadó tűnődés és mosolyképesség nélkül csupán haikunak látszó tárgyak jöhetnek létre.

*

A haiku kettőt tesz költővé, amint a szerelem kettőt, szeretővé.

Leírója nem sámán, nem szónok, nem sebész; elolvasója nem alávetett, nem elszenvedő, nem tétlen. Találkozva e fókuszban, oldva oldódhatnak, gyógyulva gyógyíthatnak, s válnak, míg vállalják, valami Harmadikká.

Aszketikus forma, próteuszi műfaj, eleven mentalitás; időt, teret inkább teremt, mint fogyaszt.

Boldogok, akik – ha egyetlen haiku pontjában is – találkozhatnak, és megérinthetik egymást.

Tavasz, hajnal
hommage á Basho

Csöndszentélyt rombol
egy nagycsőrű kismadár:
„Élek! Itt vagyok!”


Ébredés

fölépíteni
és belakni magamat
napmintnapmintnap


Vanitatum vanitas

Épp hiúságból
nem nézek tükörbe (ha
elkerülhető).


Intelem

Ne „küzdj a Jóért”.
Keresd és szeresd. Örülj,
amikor elér.


Az igazi gazdagság

Nekem nem kell, hogy
enyém legyen: legyen – és
kapjak belőle.


Oldás & kötés

Nem szeretsz. Érzem.
– Hogy engem? vagy magadat?
Magadban döntsd el.


Kör

Félek azoktól,
akik félnek – csoda hát,
hogy magamtól is?


Gyógyhatás

Mióta szedem:
sokkal-sokkal lassabban
vagyok ideges!


Hálózati személy jelent

„Megfigyeltem, hogy
Nagy Testvérem megfigyel.
MEGFIGYELENDŐ!!!”


A népszónok

Hogyha nem ordít:
ő maga se hallja meg
a saját hangját.


Prognózis

én soha olyan
Örök Nagyság nem leszek,
mint sokak voltak


Bevezetés

Mindig kérdezd meg
falatod-kortyod: nekik
ízlik-e a szád?


Két érték

Van jobb szerető
s van, aki jobban szeret.
– Örülj pontosan.


...Túlsúly, melytől leszakad...

tudom: ideszáll,
mégis meg fog lepni a
Híd Pillangója


Egy virág-nézet

Tulipán. Feszült
szirma elselymesedett.
Bölcsenszép Agghölgy.


Korhozadék

Nem a lábam visz
már: én viszem lábamat...
– Tévelygésgátló.


Státusz

ég s föld közt függve
lusta és feszült vagyok,
mint érett gyümölcs

*