« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Kató Súszon haikui
(1905-1993)


Faludy György fordításai

Tokióban született keresztény japán családból. Elemi iskolai tanítóként kezdte, majd irodalomból doktorált. 1940-ben, amikor már ismert költő volt, a Mennydörgés télen című befolyásos folyóiratot alapította. Tíz kötet haikut adott közre. (F. Gy.)

Szállongó falevél.
Lelassul az idő,
mikor a földhöz ér.

A harmatos kertben sétálunk ketten.
Belőle macska lett.
Én embernek születtem.


Szántai Zsolt fordításai

HALÁL

A hold búcsúzik.
Dér hull, fehér, kegyetlen
a hajnalkára.

ÖRÖKSÉG

Ma hangyát öltem,
s megijedtem: fiaim
figyeltek közben.


Terebess Gábor fordítása

Hangyát gyilkolok,
felnézek, és bámul rám
három gyermekem.

Hulló levelek
végeláthatatlanul...
Hová sietnek?

Ködbe veszett fák -
egy távoli csillogás
szürkegémmé alakul.

Elaludt egy bogár -
szeretném, ha a halál
csak ilyen lenne.

míg szomorkodom
egy gébics nekirepül
az arany napnak


Végh József fordítása

A félhold másik
fele fagyként szakad le
a hajnalkákra.