« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

A magyar haiku kronológiája

Szerkeszti: Terebess Gábor
Kapcsolat

Süss fel, Nap, fényes Nap!
Kertek alatt a ludaim
Megfagynak.
(17 szótagos magyar népköltés)


Bevezetésül néhány adat a nyugati haiku koronológiájából. A holland Hendrik Doeff (1777-1835) volt az első nyugati, aki haikut írt: Japánban japánul adott ki két haikut a 18-19. század fordulóján; az első európai haikukötetet a francia Paul-Louis Couchoud (1879-1959) adta ki 1905-ben; az amerikai kontinens első haiku költője a mexikói José Juan Tablada (1871-1945), első haikuit 1900 őszén írta, jokohamai látogatása alkalmával, első haiku-kötete pedig 1919-ben jelent meg; Paul Reps (1895-1990) nevéhez fűződik az első két (!) nyomtatásban megjelent angol nyelven írt haikukötet (USA, 1939 és 1959);
az 1940-es évek végére a japán haiku R. H. Blyth fordításaiban a beatnemzedék íróinak figyelmét is felkeltette: Allen Ginsberg, Gary Snyder és Jack Kerouac mind írtak haikut;
azóta számos nyugati költő próbálkozott e rövid japán versformával. De olyan híres „közszereplők” is írtak haikut, mint II. János Pál pápa, a lengyel Karol Wojtyła (1920-2005); a svéd Dag Hammarskjöld (1905-1961), volt ENSZ-főtitkár és az Európai Tanács első elnöke, a belga Herman Van Rompuy.

Ami a magyarokat illeti,

Kosztolányi Dezső
fordított először mind japán, mind nyugati (J. J. Tablada) haikut.


A 23 éves Weöres Sándor
tollából jelentek meg nyomtatásban az első magyarul írt haikuk 1936-ban.


Beney Zsuzsa és Lengyel József
haiku-publikációival 1969-ben elindult a haiku hazai térhódítása.

Az első magyar nyelvű haiku-kötetet

Molcer Mátyás

írta és adta ki Szabadkán 1970-ben.

Megcsapta a haiku szele a 70-es években olyan nagyjainkat is, mint

Illyés Gyula,

a fiatalabbakat is, mint

Tandori Dezső és Oravecz Imre,

az avantgárd művészeket is, mint

Erdély Miklós és Hajas Tibor,

és haikut írt ismét

Weöres Sándor,

de a legsikeresebb - ma már klasszikus - haiku költőnk

Fodor Ákos lett.
Elvont íróasztal-haikui iskolát teremtettek.

Külföldön a legismertebb magyar haiku költő az angolul is sikeres

Bakos Ferenc.

A műfaj kritikai elemzését

Szepes Erika vállalta fel.

Jeles haiku-propagandistáink:

Vihar Judit és Szondi György.

Terebess Gábor, a jelen kronológia összeállítója, 1999-től az internet legnagyobb haiku-adatbázisát szerkeszti (magyar, japán, angol, francia, spanyol, portugál, olasz, német, svéd nyelven), 15 nyelvből vagy 5000 haikut fordított, nyolc haiku kötete van, verseiből készült 2006-ban az első magyar haiku-hangoskönyv.

A kronológiával kapcsolatos adatgyűjtést Terebess Gábor 2010 év végével befejezte, ezután csak esetlegesen várhatók adatok.

 

 

1926

Rabindranath Tagore 1926-ban fejezte be Balatonfüreden azt a 256 rövid versből álló, haikukra emlékeztető versgyűjteményét, amely bengáli nyelven a Lékhan [= (Toll)vonások] címet viseli, de angolul Fireflies [= Szentjánosbogarak] néven lett ismert. A haiku nem volt ismeretlen számára, hiszen többször járt Japánban és a század elején fordított már japán haikukat bengáli nyelvre. Korábban is írt haiku szentenciákat: Stray Birds, 1916 (Eltévedt madarak, Bartos Zoltán fordítása, 1921, Kóválygó madarak, Terebess Gábor fordítása, 2002).

1931

Kosztolányi Dezső ford. és bev.: Kínai és japán versek. Révai, Budapest, 1931, 1940, 1942, 1943, 1947. További kiadás Jaschik Álmos illusztrációival: Budapest, Genius, 1932

1933

Kosztolányi Dezső: Új japán versek (Harminc haiku), Nyugat, 1933. április 1. (26. évf.), 7. szám, I. 386-388. oldal

1936

Weöres Sándor: Magyar haiku versek (Kerti jelenet, Ábránd, Szomorú játék, Lábnyom, Verőfény, Vélemény), Tükör, 1936/5. 347. oldal; újraközlés: Egybegyűjtött művek, Elhagyott versek, Helikon Kiadó, Budapest, 2013, 243-244. oldal

1937

Pröhle Vilmos haiku fordításai (Basó 3 és Csijó 2 haikuja) A japáni nemzeti irodalom kis tükre, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1937, c. művében

1940

Horváth Imre: Színek a palettán, 1940. [Somlyó György szerint: „Világraszóló magyar-ajkú haiku"-kat írt, bár kérdés, haikukat írt-e egyáltalán.]

1942

Idegen költők, ford. Kosztolányi Dezső; sajtó alá rend. és bev. Illyés Gyula. Budapest, Révai, 1942, 1943, 1944, 1947 [José Juan Tablada mexikói költő: Un día..., 1919, c. haiku kötetéből: Előhang, Méhecskék, Bambusznád, Páva c. versekkel. Ezek az első magyarra fordított nyugati haikuk.]

1946

Weöres Sándor: Egysoros versek I-XXXIII (1946). In: A fogak tornáca. Versek. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1947. [A költő némelyik egysoros versét, különösen az egyszavas verssorokat ma már egyértelműen haikunak tekintené a nemzetközi haiku irodalom.]

1956

Weöres Sándor: A hallgatás tornya, Harminc év verseiből, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1956

1957

András László fordításában José Juan Tablada mexikói költő 6 haikuja, Dél keresztje. Latin-amerikai költők versei, Európa, 1957, 142-143. oldal

Kínai és japán költők, ford. Kosztolányi Dezső; [az utószót írta Vas István]. Budapest, Szépirodalmi, 1957

1958

Franyó Zoltán japán haiku fordításai: Évezredek húrjain, Franyó Zoltán műfordításai, Első kötet, Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Marosvásárhely, 1958, 278. oldal (A második Basó vers tévesen Ranzetszu név alatt szerepel)

Weöres Sándor: A lélek idézése, Műfodítások, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1958. c. kötet mottója

1960

Weöres Sándor: Egysorosok és más aforizmák I-XLI (1960). In: Egybegyűjtött írások, II. kötet, 758-763. oldal, Magvető, Budapest, 1970

1966

Kosztolányi Dezső: Idegen költők. Összegyűjtött műfordítások, Szépirodalmi, Budapest, 1966

1969

Beney Zsuzsa haikui. In: Költők egymás közt, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 52-55. oldal

Hoványi János haikuját 1969. augusztusában írta (Széles, nyári ég. / Búcsúznék! de úgy ragyog / minden. S még itt tart.); kötetben: Rigó és mandala, Borda Antikvárium, Budapest, 2000, 23. oldal

Lengyel József: Tizenhárom magyar Haiku, Kortárs, XIII. évfolyam 7. szám, 1969. július, 1044. oldal; kötetben: Ó Hit-Jeruzsálem, Magvető, Budapest, 1973, 72-74. oldal

Tandori Dezső első haikuversét (Kavafisz-haiku: Már fél három! / Milyen hamar / elmúlt egy év.) 1969-ben írta, valószínűleg ez a legismertebb magyar haiku; kötetben: Egy talált tárgy megtisztítása, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1973, 23. oldal

Terebess Gábor: Elindultam Párizs városából. Haibun napló (1969. november 21 - december 3.); nyomtatásban: Kilincs: nem kizárólag irodalmi folyóirat, 2006/1. szám, 21-27. oldal

1970

Molcer Mátyás: Haiku, Versek, Szabadka, 1970 [Ez az első nyomtatásban megjelent magyar haiku-kötet!]

J. D. Salinger: Franny és Zooey, ford. Elbert János, Tandori Dezső. Budapest, Európa (Modern könyvtár, 181), 1970, 198 oldal; Magasabbra a tetőt, ácsok ; Seymour: Bemutatás, Lengyel Péter, Tandori Dezső. Budapest, Európa (Modern könyvtár, 182), 1970, 210 oldal [A Zooey c. kisregényben Salinger haikuja; Seymour: Bemutatás c. kisregényében pedig hosszas fejtegetések a haikuról.] Vö. Seymour Glass [= Petőcz András írói álneve] haikui: Tenyered, ha csattan, Ister, Budapest, 2003.

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások, I-II. kötet, Magvető, Budapest, 1970; Második kiadás [változatlan utánnyomás], 1973

1971

Beney Zsuzsa: 15 haiku (1970): Vigilia, 1971. július, XXXVI. évfolyam 7. szám, 479. oldal; kötetben: Tűzföld, Szépirodalmi, Budapest, 1972, 76-79. oldal; újraközlés: Szép versek 1973, Magvető, Budapest, 1974, 28-29. oldal

1972

Beney Zsuzsa: 15 haiku: Tűzföld, Szépirodalmi, Budapest, 1972, 76-79. oldal

1973

Fazekas László kötete 15 haikuval: Sziklaösvény, Szépirodalmi, Budapest, 1973, 81-86. oldal

Képes Géza 23 haiku műfordításával, Fordított világ, Magvető, Budapest, 1973, 183-190. oldal

Kuczka Péter 33 haikuja: Majdnem haikuk (1973. június 5.), Ezredvég, IX. évfolyam, 1. szám, 1999. január, 7-8. oldal

Tandori Dezső haikui. In: Egy talált tárgy megtisztítása, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1973: 23, 32, 103. oldal

Weöres Sándor 6 haikuja „Japán haiku strófák" címmel jelent meg először egy beazonosítatlan napilap (?) 5. oldalán, 1973 táján. (Újságkivágás formájában került hozzánk.) Újraközlések: Élet és Irodalom, 1988/13., 3. oldal; A sebzett föld éneke, [sajtó alá rendezte Károlyi Amy], Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 26-27. oldal; Egybegyűjtött művek, Elhagyott versek, Helikon Kiadó, Budapest, 2013, 19. oldal

1974

Böndör Pál haikui. In: Karszt, Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat (Symposion könyvek), Újvidék, 1974

Erdély Miklós: Magyar haikuk. In: Kollapszus orv. - Második kötet, Magyar Műhely, Párizs, 1974, 70. oldal; reprint: Második kötet, Magyar Műhely, Párizs - Bécs - Budapest, 1991

1975

Karen Anderson 6 scifi-haikuja Fazekas László fordításában, Galaktika, 1975, 13. szám, 110. oldal. Ezek az első publikált science fiction haikuk (scifaiku), "Six Haiku" (The Magazine of Fantasy and Science Fiction, July 1962) magyar változatai.

Saitos Lajos: Három haiku. In: Az ember énekei - Fejér megyében élő írók, költők antológiája, Fejér Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya, Székesfehérvár, 1975, 183. oldal

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások, I-III. kötet, Harmadik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1975

Vankó Gergely: Haiku. Versek éve 1975 - Jugoszláviai magyar költők műhelye, Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Újvidék, 1975, 99. oldal

1976

Molcer Mátyás: 24 haiku zongorára, 1976

Somlyó György: Két haiku. In: Épp ez, Szépirodalmi, Budapest, 1976, 81. oldal

Tandori Dezső: Fodor Ákos versei elé, Élet és Irodalom, 1976, 45. szám

Vankó Gergely haikuja: örvénygyökér, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1976, 15. oldal: „a csöppek / szertefutnak az úton / az út / nem szalad velük"

1977

Fazekas László kötete 19 saját haikuval és 4 japán haiku fordítással: Bölény a falon, Szépirodalmi, Budapest, 1977

Illyés Gyula: Két háborús haiku, In: Különös testamentum (Nyüszítés mögöttünk c. ciklusában), Szépirodalmi, Budapest, 1977

Vajda Gábor, Szürrealizmus és haiku, Magyar Szó, 1977. június 4. (Szűgyi Zoltán: Hangosan és csendesen, versek, Újvidék, 1977, c. kötetéről)

1978

Roland Barthes: Becsempészett jelentés; A jelek birodalma: Japán (L'empire des signes, 1970) c. esszékötet egyik fejezete. Fordította: Ádám Péter, a haikuverseket: Gergely Ágnes, Nagyvilág, 1978. október

Fodor Ákos [kötete 27 haikuval]: Kettőspont, Magvető Kiadó, Budapest, Magvető, 1978, 128 oldal; („szórakozottan / másvalaki arcával / mosolyodtam el")

Kurtág György: Eszká-emlékzaj. Hét dal énekhangra és hegedűre Tandori Dezső verseire [1. A damaszkuszi út 2. Kant-emlékzaj 3. Két sor a „Tekercs"-ből (első - utolsó) 4. Kavafisz-haiku 5. Hogy ki ne jöjjünk a gyakorlatból 6. A puszta létige szomorúsága 7. Les Adieux], partitúra: Op. 12. Katalógusszám: 7940. Énekes kamarazene, Kiadó: Editio Musica Budapest (EMB), 1978, 12 oldal

Illyés Gyula 15 japán haiku fordítása: Nyitott ajtók. Összegyűjtött versfordítások, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978, 2. kötet, 441-449. oldal

Miklós Pál: A zen és a japán haiku. In: A Zen és a művészet, Magvető, Budapest, 1978, 100-104. oldal

Molcer Mátyás: Három haiku énekhangra, 1978

Somlyó György: „Két haiku XV. sz." [sic!] In: Kőkörök. Összegyűjtött versek II. 1942–1976. Szépirodalmi, Budapest. 1978. (Életműsorozat 3.); ugyanaz, mint „Két haiku" In: Épp ez. Versek. Szépirodalmi, Budapest. 1976. 81. oldal

Villányi László haikui: Délibábünnep, Kozmosz, Budapest, 1978, 111 oldal

Zelei Miklós haikui: In: Híd az Éren át..., Battonya Nagyközség Tanácsa, Battonya, 1978, 109. oldal

1979

Malcolm de Chazal (1902-1981) mauritiusi francia költő 52 haiku-szerű verse Németh Árpád (1979-ben készült) fordításában, nyomtatásban fia, Németh István Péter kötetében: Nipponi irka, Tapolca, 2006, 14-18. oldal

Cselényi Béla haikui: Mozgó Világ, 1979. március, V. évfolyam, 3. szám, 114. oldal

Dedinszky Erika: Nyár a vörös szigeten, Magyar Műhely (Párizs), 17. évfolyam, 59. szám, 1979. december 15., 7-13. oldal

Fodor Ákos haikui: Mozgó Világ, 1979. február, V. évfolyam, 2. szám, 102-103. oldal

Fodor Ákos [kötete 40 haikuval]: Idéző jelek (versek, műfordítások), Magvető, 1979, 156 oldal; („A haiku: lábam előtt ült / egy madár, majd felröppent – / Nehezebb lettem.”)

Oravecz Imre kötete 9 haikuval: Egy földterület növénytakarójának változása, Magvető, 1979

Weöres Sándor: Egysoros versek; Szántó Tibor montázsaival. Magyar Helikon - Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979 [A kötetben lényegében két versciklus szerepel számozatlanul: Egysoros versek (1946), Egysorosok és más aforizmák (1960); a 152 illusztrált oldalon nincs lapszámozás.] A mai nemzetközi haiku felfogás ezt a kötetet egyértelműen (szabad)haiku-kötetnek tekintené!

1980

Csordás Gábor: 13 haiku. In: Fél korsó hiány: Parti Nagy Lajos, Csordás Gábor, Meliorisz Béla, Pálinkás György versei, szerkesztette Bertók László, Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Baranya megyei Bizottsága, Pécs, 1980, 35-36. oldal

Egyedi, Béla François (1913-1982): Haiku etc! : Haiku-no-hiroba, Mansfield Book Mart, l'auteur, Montréal, 1980, 46 p. texte en français

Fodor Ákos versei. Mozgó világ, 1980. (6. évf.) 8. szám, 37. old.

Naschitz Frigyes: Basó, Buszon, Issza, Siki fordításai: Öt világrész költészetéből, Tel-Aviv, Kolosszeum, 1980

Weöres Sándor: Ének a határtalanról, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980, 99. oldal

Zelei Miklós haikui: Alapítólevél, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980

1981

Gergely Ágnes kötete 14 haikuval: Hajóroncs, Szépirodalmi, Budapest, 1981

Japán haiku versnaptár - Matsuo Bashô, Yosa Buson, Kobayashi Issa versei, fordította Tandori Dezső; válogatta, japán eredetiből magyar prózára fordította és az utószót írta [1980-ban] Halla István, Magyar Helikon, 1981; Könyvrecenzió: Bay Endre: Nippon üzenete, Nagyvilág, 1984. február, XXXIX. évfolyam 2. szám, 298. oldal

Kurtág György: A boldogult R. V. Truszova üzenetei szopránra és kamaraegyüttesre című orosz nyelvű dalciklusát (Op. 17.) 1981-ben mutatta be az Ensemble Intercontemporain Párizsban (szólista: Csengery Adrienne, karmester: Sylvain Cambreling). A mű átütő sikere indította meg Kurtág nemzetközi karrierjét. Dalos Rimma - lánykori nevén Rimma Vlagyimirovna Truszova - orosz származású költőnő 21 versére komponálta 1976-80 között.

Reményi József Tamás és Tarján Tamás irodalmi paródiái: Mindent hét lapra, Magvető, Budapest, 1981, a 69. oldalon: Oravecz Imre: Haiku I-II.

Szilágyi Ákos: HAIKÚÚÚÚ! In: Teremtmények: versek, Szépirodalmi, Budapest, 1981, 91. oldal

Weöres Sándor: Haiku. Weöres Sándor kézírásos könyve. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1981; Egybegyűjtött írások, I-III. kötet, Negyedik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1981

Zirkuli Péter kötete 6 haikuval: A kép ketrecéből, Szépirodalmi, Budapest, 1981

1982

Bakos Ferenc: Tíz haiku, Somogy, 1982/6. szám, 13. oldal

Balázsovics Mihály 5 haikuja: Szélirányban, Magvető Kiadó, Budapest, 1982, 54, 103 és 128. oldal

Csordás Gábor: Hat haiku a teremtésről, Életünk, 1982. április, 300. oldal; újraközlés: Szép versek 1982, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983, 129. oldal

Fodor Ákos [kötete 51 haikuval]: Hasadó anyag, Magvető Kiadó, Budapest, 1982, 101 oldal; Könyvrecenzió: In: Spiró György: Magániktató . (Esszék, kritikák, tanulmányok.) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985, 343-349. oldal

Greguss Sándor: Haiku ébredésre. A kerítés roncsai, Magvető, Budapest, 1982, 35. oldal

Kányádi Sándor haikui: Körömversek. Két körömre. Három haiku haiku-témára. Korunk, 1982. július, 521. oldal; Három haiku haiku témára, Alföld, XXXIII. évfolyam, 1982/11. szám, 3. oldal

Kodolányi Gyula: Tíz őszi haiku. Mozgó világ, 1982. (8. évf.) 10. szám, 41. oldal

Máté J. György: Japán haiku versnaptár - Tandori Dezső fordításkötete, Kortárs, 1982/11. szám, 1839-1840. oldal

Orbán Ottó haikuja 1982-ből, megjelent: Szép nyári nap, a párkák szótlanul figyelnek (1984) c. kötetében

Nichita Stănescu haikuja, Balogh József fordítása: A szavak ellen, Bukarest, Albatrosz Könyvkiadó, 1982, 17. oldal

1983

Cselényi Béla haikui: Magánbélyeg - Versek, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983. 21-22. oldal

Gergely Ágnes: Kilenc haiku, Dunatáj : tudományos és művészeti szemle, 1983. (6. évf.) 1. szám, 3. oldal

Tandori Dezső: Gyerekkori haiku. In: A feltételes megálló - Versek 1976-1980, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983, 328. oldal

Tóth László haikui: Istentelen színjáték 1976-1982, Madách Kiadó, Bratislava, 1983, 29. oldal

1984

Csordás Gábor haikui: Kuplé az előcsarnokban, versek, Magvető, Budapest, 1984, 26-28, 33-34. oldal

Fodor Ákos versei. Palócföld: irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat, 1984. (18. évf.) 1. szám, 10-11. oldal

Holló András: Húsz haiku, Új Forrás, 16. évf., 5. szám, 1984. október

Körmendi Lajos haikuja: „tested lakatlan szigetén / hajót álmodik valaki - / én" (1984). Kötetben: Édesem, ma oly fanyar vagyok..., Karcag, 1994

Pap József haikui: Véraláfutás, Forum, Újvidék, 1984, 89-103. oldal

Petőcz András haikuja: Önéletrajzi kísérletek, JAK-Magvető, Budapest, 1984, 73. oldal

Rácz Péter haikui: Szemtől szembe ültetés, Kozmosz, Budapest, 1984

Tom Raworth: Fiam, a haiku-író, Kodolányi Gyula fordítása, Színkép - Új nemzedékek műfordításaiból, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1984, 261. oldal

Nichita Stănescu: Haiku. (Kovács András Ferenc műfordítása), Igaz Szó, 1984/2. szám, 158. oldal

Jorgosz Szeferisz 11 haikuja Képes Géza fordításában: A bolond gránátalmafa, Budapest, Kozmosz, 1984

Weöres Sándor: Posta messziről, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1984, 79. oldal

1985

Csiszár László haikuja: Alapművelet (Fiatal költők antológiája), Kriterion, Bukarest, 1985, 91. oldal

Fodor Ákos versei. Palócföld: irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat, 1985. (19. évf.) 3. szám, 9. oldal

Győrffy Attila haikui: A Teremtés utódlása, Magvető, Budapest, 1985, 251. oldal

Hatvani Dániel: 43 haiku (versfüzér), Forrás, 1985/11. szám, 8-11. oldal

Ladányi Mihály Öt haiku. In: Van időd - versek, Magvető, Budapest, 1985, 31. oldal. Újabb kiadása: Csillagok kutyaláncon - összegyűjtött versek, 1959-1985, Magvető, Budapest, 1987, 473-474. oldal

Pődör György: Haiku-hajkurászás (hét apokrif haiku). In: Szélmalomverő - versek, Sylvester J. Ny., Szombathely, 1985, 77-78. oldal

Tóth László haikui: Ötödik emelet avagy Egy éden bugyrai (1977-1984), Madách, Bratislava, 1985, 47, 51, 77, 112-113. oldal

1986

Csontos János: Négy haiku (1986) XL, Összegyűjtött versek, 1980-2002, Széphalom, Budapest, 2002, 81-82. oldal; Haiku-naptár (Szondi Györgynek, 1993), ugyanott, 124-130. oldal

Danyi Magdolna: Pap József haiku-költészete, Híd, 1986/5 szám, 622-623. oldal

Fedor Zoltán (1952-): Hetvenhét haiku. In: Szivárványszürkület, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1986, 63-86. oldal

Fodor Ákos [kötete 54 haikuval]: Jazz (versek, műfordítások), Magvető, 1986, 101 oldal

Greguss Sándor: Egy haiku föltárása; A héja tolla (Japán költők), in: Árnyékbirodalom, Magvető, Budapest, 1986, 18. és 81-110. oldal

Holló András: Nyolc haiku. In: Kötet nélkül - Fiatal Komárom megyei költők, Komárom Megyei Tanács VB. Művelődési osztálya (Új Forrás füzetek 1), Tatabánya, 1986, 75-76. oldal

Pap József: [5] Tavaszi haiku: Híd, 1986/5 szám, 620-621. oldal

Szőcs Géza: Verőember-haiku 1-2.: In: Az uniformis látogatása, New York (N.Y.), Hungarian Human Rights Foundation, [1986]

Turai Kamil: Öt haiku. In: Homokfúvás, Bács-Kiskun Megyei Tanács, Kecskemét, 1986, 121. oldal

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások, I-III. kötet, Ötödik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1986 [!1987]; Hatodik kiadás [változatlan utánnyomás, kisebb szöveghibák javításával], Argumentum, Budapest, 2003

Zágonyi Ervin: Kosztolányi japán versfordításai – forrásaik fényében. ItK (Irodalomtörténeti Közlemények), 1986/3. szám [Második része: ItK, 1990/1. szám, 46-70. oldal]

Zászlós Levente haikui: Napfogyatkozás, Szépirodalmi, Budapest, 1986, 69. oldal

1987

Fábri Péter 12 haiku strófája (Arcra arc c. vers): Napforduló, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 162. oldal

Fodor Ákos versei. Palócföld: irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat, 1987. (21. évf.) 1. szám, 4. oldal

Greguss Sándor: Bevezetés a klasszikus japán költészetbe. Japán haikuk (Matsuo Basho, Tan Taigi, Taniguchi Buson, Kobayashi Issa, Masaoka Shiki), Vigilia, 1987. január, 52. évfolyam, 1. szám, 20-25. oldal

Holló András 17 haikuja: Préselt lepke, Kozmosz Könyvek, Budapest 1987

Kurtág György: Hét dal énekhangra és cimbalomra. Károlyi Amy verseire és Kobayashi Issa haiku-jára, partitúra: Op. 22. Katalógusszám: 12499. Énekes kamarazene, Kiadó: Editio Musica Budapest (EMB), 1987, 8 oldal

Molcer Mátyás: Három haiku kamaraegyüttesre, 1987

Pálos Rozita: Haiku-füzér. Hazatérés - Válogatott versek, Komárom Megyei Tanács VB. (Új Forrás füzetek 2.), Tatabánya, 1987, 176-179. oldal

Pap József haikui: Jegy, Összegyűjtött versek, Újvidék, 1987, 175-183. oldal

Petrőczi Éva (Születési név: Ludwig Éva, 1951-): Egy haiku folytatása. In: Ez is történelem, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 21. oldal

Weöres Sándor: Kútbanéző, Magvető Kiadó, Budapest, 1987: 24, 39, 50, 68-70. oldal [A költő életében megjelent utolsó kötete.]

1988

Ács Károly: Válasz-haiku. In: Ács Károly összes versei, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988, 329. oldal

Csokits János haikui: Látogatás egy égitesten, 1948-1984, Koncz Lajos kiadása, Boston, 1988, 147, 163. oldal

Dalos Rimma [eredeti név: Rimma Dalos-Truszova] haikui: Nélküled én, Magvető, 1988, bilingvis kiad., fordította: Tandori Dezső és Veress Miklós

Fabó Kinga: Öt haiku, Anesztézia, Móra-Kozmosz, 1988, 59. oldal

Faludy György 88 haiku fordítása: Test és lélek, A világlíra 1400 gyöngyszeme, Magyar Világ, Budapest, 1988

Fenyvesi Anna: Japán zen haiku, Harmadkor, 1988/8, 40-42. oldal

Háy János 14 japán haiku fordítása: Harmadkor, 1988/8, 43-44. oldal

Kannás Alajos: Magyar haikuk [Hét haiku vers], Szivárvány, 1988/25. szám, 56. oldal

Kosztolányi Dezső: Idegen költők; [összegyűjt., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Réz Pál]. Szépirodalmi, Budapest, 1988

Pődör György: Hat haiku. In: Jövőhalászok, Vasi pedagógusok antológiája, kiad. a szombathelyi Művelődési és Sportház, Szombathely, 1988, 120-121. oldal

Rácz István 318 haiku fordítása: Fényes telihold - Négy évszak Nipponban (Haikuk és tankák) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1988

Villányi G. András 49 japán haiku fordítása, Nagyvilág, 1988/3. szám, 364-369. oldal

1989

Babics Imre 77 haikuja: A Kék Ütem Lovagrend, Magvető, Budapest, 1989, c. kötetében

A Mainichi Daily News 1989. aug. 13-i száma, majd a Sunday Mainichi Magazin nov. 12-i száma is közölte a Bakos Ferenc haikuját [Rising moon shadow...], Kazuo Szato japán fordításával és kommentárjával. ˙(A Nagyvilág 1990/2-es száma a 287.oldalon közölt egy kis hírt erről Magyar haiku-költő Japánban címmel.)

1989. december 16-án Tokióban megalakul a Haiku International Association (HIA); tagjai sorába Szato Kazuo titkár meghívja Bakos Ferencet, kinek ajánlására később Pachnik Zoltán is tag lesz.

Birtalan Balázs: Némafilm-haiku, Mozgó világ, 1989. (15. évf.) 11. szám, 78. oldal

Bodor Béla haikui: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok, Kozmosz Könyvek, Móra Kiadó, 1989

Farnbauer Gábor haikui: A magány illemtana, Madách, Bratislava - Szépirodalmi, Budapest, 1989, 44. oldal

Fodor Ákos [haiku kötete 125 haikuval]: Akupunktura , Magvető, 1989, 130 oldal

Kányádi Sándor haikui: Körömversek: Sörény és koponya, Csokonai Kiadóvállalat, Debrecen, 1989

Kodolányi Gyula: Tíz őszi haiku (1982), Négy magyar haiku (1986-1987), Három változat (1986-1987). In: Hatalmak, Téka Könyvkiadó, Liget Könyvek, Budapest, 1989, 14-17. oldal. Újabb kiadásuk: Táncban a sötéttel - Költemények 1971-2001, Kortárs Kiadó, Budapest, 2002, 7, 121-125. oldal

Lőrincze Lajos: Itt a körömvers ideje... (Kányádi Sándorról és a körömversről), Édes Anyanyelvünk, 11. évf., 1989. 4. sz. 6. oldal

Rózsa Endre kötete 20 haikuval: Szomjúság örökmécsei, Eötvös Kiadó, Budapest, 1989, 12, 28, 109. oldal

Telehold: 100 japán vers. Kosztolányi Dezső fordításai, Helikon Kiadó, 1989

Turczi István: Video haiku (Nincs tér, nincs idő. / Isten penészes szeme / vakablakra néz.), Új Forrás, 1989/6. szám, 21. oldal; Kötetekben: Amerikai akció - epizódok egy hátrahagyott történethez, Maecenas Könyvkiadó, Budapest, 1991, 78. oldal; Uram, nevezze meg a segédeit! Maecenas Könyvkiadó, Budapest, 1993, 31. oldal; Hívásra szól a csönd, Noran, Budapest, 2004, 36. oldal

Weöres Sándor: A sebzett föld éneke, [sajtó alá rendezte Károlyi Amy], Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989: 23, 24, 26-27, 65, 67-68, 71-73, 86. oldal.

1990

Aranyi László haikui: (szellem)válaszok, versek, Magvető Könyvkiadó, 1990

Bakos Ferenc haikuját (Sivatagi szél - / ha embert vágyom látni / csizmámra nézek.) magyar, angol, francia és japán nyelven közli a HIA (Haiku International Association) magazin 1990-es első száma. A negyedévente, majd kéthavonta megjelenő magazin rendszeresen közli a két magyar tag (Bakos Ferenc és Pachnik Zoltán) angolul írt darabjait; a HIA antológia 1992-es számában mindketten, a 2000. évi kiadásban B.F. szerepel egy-egy haikuval. A szövetség évente megrendezett versenyén Bakos Ferenc két ízben (2002-ben és 2006-ban) a legjobb nyolc közé került (Honorable Mention).

Bakos Ferenc fordításai: Sinkicsi Takahasi versei [4 haikuval], Nagyvilág, 1990/6. szám, 843-846. oldal; valamint Kazuo Szato: Tizenkét macska [12 haikuval], Nagyvilág, 1990/9. szám, 1352-1353. oldal

Beney Zsuzsa: Haiku-pillanatok, Tűzföldi táj - Válogatott és új versek, Szépirodalmi, Budapest, 1990, 49-55. oldal

Ian Fleming: Csak kétszer élsz : James Bond; ford. Krasznai Márton, I. P. Coop, Budapest, 1990, 310 oldal [a 11. fejezetben egy haiku]

Fodor Ákos: Három haiku, Újhold-Évkönyv, 1990/1, Magvető, Budapest, 139. oldal

Michael Groissmeier: Tizenkét haiku; ford. Visky András, Helikon, 1. évf. 15. sz. (1990), 5. oldal

Kiss Ernő haikui: Kőálmok - Versek, Új Kilátó Irodalompártoló Egyesület, Miskolc, 1990, 113-116. oldal

Kiss Ottó (1963-) haikuja: Lopott levegő - Versek 1982-1988, Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1990, 79. oldal

Etheridge Knight haikui; ford. Török Attila. Hétvilág, 1990/1, 62-63. oldal

Majla Sándor haikui: A szavak pírja, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990, 14-15. oldal

Molnár Vilmos haikui: Látó, 1. évf., 11. sz. (1990. november), 1320. oldal

Pálfi Ágnes: Haiku-lánc (1983). In: Napéj, Kráter Kiadó, 1990, 74. oldal

Carl Sandburg: Két haiku, Török Attila fordítása, Hétvilág, 1990/1. szám, 63. oldal

Saszet Géza: Haiku? Helikon (Kolozsvár), 1990/20. szám, 4. oldal

Szilágyi P. Csaba: Haikuk - Az évszakok magányossága. Korunk, 1990/9-10. szám, 1158-1159. oldal

Szőcs Géza: Miniatűrök, egypercesek, haikuk, töredékek, aforizmák, variációk, bagatellek: LAKODALMI TÖRTÉNETEK, Holmi, 1990. április, II. évfolyam, 4. szám, 442-446. oldal

Szúnyogh Sándor haikui: Árgus, I. évf., 1990. 3. szám, 23. oldal

Tompa Gábor haikui: Készenlét, Héttorony Könyvkiadó, 1990, 35. oldal

Turczi István: Három haiku. Zene állástalan zongoristáknak, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990, 60. oldal

Urbán Gyula haikui: Dávid, Orpheus Könyvek, Budapest, 1991, 37-39. oldal

Zágonyi Ervin: Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében. (2.) = ItK, 1990/1. szám, 46-70. oldal [Első része: ItK, 1986/3. szám]

1991

Aranyi László: Hat haiku. In: Közös forrásból - Magyar írók a Dráván innen, a Dráván túl , Pannónia Könyvek, Pécs, 1991, 22. oldal

Bakos Ferenc: Kilenc haibun, Élet és Irodalom, 1991. október 4. (40. szám) 15. oldal

Bakos Ferenc 12 haiku fordítása: Sigeru Ekuni: HAIKU made in Japan, Nagyvilág, 1991/6. szám, 855-856. old.

Bali Brigitta haikui: Jelenek könyve, Szépirodalmi, Budapest 1991, 142. oldal

Benkő Attila haikui: Névtelen ország. In: Küszöbök és vendégek, Orpheusz, Budapest, 1991, 65-69. oldal

Csiszár László haikui: Utazások a szférákban, Kriterion Könyvkiadó, Forrás sorozat, Bukarest, 1991, 61. oldal

Csontos János: Négy haiku. In: Menekült iratok. Szöveggyűjtemény a nyolcvanas évekből, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1991, 28. oldal

Czimmermann Toplák János (1958-) haikui: Flagelláns énekeskönyv - Versek, Szlovéniai Magyar Írócsoport, Lendva, 1991

Vavyan Fable: Álomhajsza - Fantasy-történet; [versek és versrészletek: Fodor Ákos]. Pannon Könyvkiadó, Budapest, 1991

Macuo Basó, Kató Gjódai, Enomoto Kikaku haikui; ford. Greguss Sándor, 2000 : Irodalmi és társadalmi havilap, 3. évf., 1991/5. szám, 26-27. oldal

Majla Sándor: Haikuk, Korunk, 1991/5. szám, 602. oldal

Kannás Alajos: Erdélyi haikuk [7 vers], Délsziget, 19/1991, 13. oldal

Kobayashi Issa: Apám utolsó napjai (Chichi no shúen nikki); ford., jegyz. Dombrády S. Géza, Szende Tamás, Stádium, 4. évf. 3. sz. (1991), 56-61. oldal

Pap József: Haiku-emlékek egy kirándulásról (1979): Délsziget, 19/1991, 41. oldal

Papp p Tibor haikui: Könnyv - versek, Gemma könyvek 28, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1991

Pető Tóth Károly: 70 haiku. In: Tízezerlyukú síp, egylyukú rosta, Göncöl Kiadó, 1991

Pődör György haikui: A pecsétek feltörése - versek - Gazdag Erzsi Kuratórium, Szombathely, 1991, 61, 129-130. oldal

Rigó József: Néhány haiku, Új Forrás, 1991/2. szám, 34. oldal

Szúnyogh Sándor haikui: Halicanumi rapszódia: válogatott versek 1963-1989. Újvidék: Forum, Lendva: Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség, Szlovéniai Magyar Írócsoport, (Čakovec: Zrinski) 1991.

Új Symposion, 1991/1-2 [= 301-302. szám, az újvidéki irodalmi folyóirat haiku-száma]: A MI HAIKUNK
Török Attila haikui és haiku fordításai • Toszihiko és Todzso Izucu: Haiku, az egzisztenciális esemény • Kobayashi Issza haikui Zanin Csaba és Bozsik Péter fordításában • Pető Tóth Károly: Egylyukú rosta, tízezerlyukú síp • Sánta Gábor haikui • Majla Sándor haikui • Tompa Gábor haikui • Molcer Mátyás haikui • Bozsik Péter CHONTHAFEYER - a vajdasági hai-kukákból • Varga Imre: Haikuk egy vázlatfüzetből • Géczi János haikui és haiku-xeroxai • Zalán Tibor haikui • Zsávolya Zoltán haikui • Zsávolya Zoltán: A szűkített blende intenzitása (Bekezdések a haikuról) • Kovács Gábor haikui • Kovács Gábor: Gondolatok egy versformáról • Koliger Károly haikui •
Varga Szilveszter: Újkori haikuk • Fábián Imre: Haiku magyar módra • Zudor János haikui • Papp p Tibor haikui és Basó fordításai • Pintér Sándor: Madárbilincs • Bozsik Péter szerb haiku fordításai (M. Božin, N. Simin) • Earl Miner: Pound, a haiku és a költői kép (Fordította: Zanin Csaba) • Varga Imre: Hokku, haikai, haiku (Rögtönzések ugyanarról) • Tvrtko Kulenović: A haikuköltészet recepciója és esztétikája (Fordította: Zanin Csaba) • Vadai István: „Most vadmacskák halk hangja rí fehéren” • Török Attila: A haikuról • Bozsik Péter: Isten is olvasó - Beszélgetés Babics Imrével • Molcer Mátyás négy haiku partitúrája a borító 3. oldalán

Utassy József haikui: Keserves - Versek, 1986-1989, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1991

Yosa Buson: A Ló-gát mentén, tavaszi szélben (Shumpú batei no kyoku); ford. Szende Tamás, Dombrády S. Géza, Stádium, 4. évf. 3. sz. (1991), 53-55. oldal

1992

Bakos Ferenc 16 haiku fordítása: Sugjo Takaha: A haiku egy éve, Nagyvilág, 1992/9. szám, 1135-1136. oldal

Géher István: Három kórházi haiku, PoLíSz, 1992/23. szám, 42. oldal

Kannás Alajos: Magyar haikuk (Új rend; Külföldre szakadt; Sajtószabadság; Múlt idő; Vajdaság; Feltámadás; Nemzeti nyomor; Még mindig így; Megalkuvók; Márciusi), Délsziget, 22/1992 48. oldal; Hunnia, 1992, 28. szám, 7. oldal és 36. szám, 57. oldal

Kiss Dénes haikui: A fenevad etetése - versek, Püski, Budapest, 1992

Darko Plažanin horvát költő 7 haikuja Bakos Ferenc fordításában, Somogy, 1992/6, 58. oldal

Szabó Gábor: 24. haiku, in: Gaudete 1992. Karácsony, Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi és Egyházművészeti Társulata, Eger, 1992, 17. oldal

Szigeti Lajos haikui: Az ég tükrében - Versek, 1977-1992, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1992

Szúnyogh Sándor: Muravidéki haiku, Szivárvány, 1992/37. szám, 78. oldal

Tóth Csaba: Négy haiku. In: Harmadik Part, 1992. tél, Teljességügyi értesítő 13. szám, 1. oldal

Vitéz Ferenc kötete 99 haikuval: Évszakok, szavak, álmok, Partium Irodalmi Társaság, Debrecen, 1992, 5-21. oldal

1993

Garaczi László: Hét hiú haiku, Szép versek 1993, Magvető, Budapest, 1994, 79. oldal

Géczi János kötete 7 haikuval [az encián előszobája]: magánkönyv, Széphalom Könyvműhely, 1993

Jánky Béla: Hét haiku. In: Fagyöngy - Kortárs romániai magyar költők, Ablak Kiadó, Székelyudvarhely, 1993, 66. oldal

Láng Éva: 7x2 haiku. In: Mókuskerék, Mediant Kiadó, Budapest, 1993, 109. oldal; újraközlés: Nincs kivétel, Új versek és válogatások, Tevan Kiadó, Békéscsaba, 2003, 291-292. oldal

Nagy Anna haikui: Privát zsolozsma, Kaposvár, 1993, 20. oldal

Nagy Ferenc: 7x7 haiku avagy A cseresznyevirág árus nagyasszony látogatása. Magánkiadás [Szakállas Nyomda], Barcs, 1993, 23 oldal

Orbán Ottó: Haiku-por, Szivárvány, 1993/39. szám, 3. oldal

Pethő László: 83 haiku: Közeledvén a feltámadáshoz - válogatott versek, [Magánkiadás], Veszprém, 1993, 49-62. oldal

Rigó József: Néhány haiku. In: Sziromnyi, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat : JAMK : Új Forrás Könyvek 14, Tatabánya, 1993, 66-67. oldal

Rózsa Endre haikui: Tajtékcsöppök. In: Árnyékszobrok, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1993, 103-104. oldal

Sőrés Zsolt: Három haiku, Árgus, 1993/3-4. szám

Szakács Eszter haikui: Halak kertje, Stádium, Budapest, 1993, 39-42. oldal

Szirmay Endre haikui: Szószóló (Új versek és költemények prózában), Művészbarátok Egyesülete, Budapest, 1993, 16. oldal

Varga Imre: Két haiku, Új Forrás, 1993/8.szám, 50. oldal

Veres Andrea 10 haiku fordítása (Basó, Buszon, Issza): Palócföld, 1993/3-4. szám, 388-389. oldal

Vörös István haikui: A közbülső ítélet: versek, Budapest, Magvető, 1993, 109-110. oldal

1994

Bayer Béla: Öt haiku. In: Szárazdokk - Versek 1976-1991, Magánkiadás, Szekszárd, 1994, 51. oldal

Bogdán József haikui: Szívzörejek, Agapé, Szeged, 1994, 37-40. oldal

Csontos János haikui: Határfolyam, Budapest, Kráter Műhely Egyesület, 1994

Demény Péter haikui: Ikarosz imája, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1994, 54. oldal

Horváth Ödön japán haiku fordításai J. van Tooren (1900-1991) asszony holland változatai alapján: Harminckét japán haiku = 2000, Irodalmi és társadalmi havi lap, 1994/6, 39-41. oldal

Kuczka Péter: Cseppek (1993), Út a folyóhoz. Válogatott versek 1957-1993. Hét Krajcár, Budapest, 1994

Paulo Leminski brazil költő haikui Egressy Zoltán fordításában: Szórakozott győzelmünk, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1994, 56-60. oldal

Pap József: Három haiku, Tiszatáj, 1994. május, 15. oldal

Sajó László kötete 33 haikuval: Földön vonuló felhők, Századvég Kiadó, Budapest, 1994

Somogyvári Zsolt [87] japán haiku fordítása: Jisei*, Zen-szerzetesek és haiku költők versei a halál mezsgyéjéről, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994. A műfordítások hitelességét ellenőrizte: Dr Janó István.
*Jisei [ejtsd: dzsiszei = búcsúvers, halál vers] = a magyar költészetben rokonítható velük pl. Ady Endre a Vér és arany (1907) kötetben az élet-halál versek ciklusa (A Halál rokona), Radnóti Miklós: Razglednicák 1944-ből [razglednica szerb szó, jelentése: képeslap] vagy Zelk Zoltán halálos kórházi ágyán írt rövid versei (1981).

Szepes Mária: HAIKU VERSEK [396 haiku] Az Ember-Istenről. In: Csillagpor: Versek 1925-1994, Arkánum Szellemi Iskola, 1994, 201-282. oldal

Takács Tünde: Haiku. Szilánkok : diákművek, Tolna megyei fiatalok verseit, prózáit, rajzait bemutató gyűjtemény [szerk. Kiss Katalin, Lovászi Endre], Paks, Önkormányzat, 1994

Tarján Tamás: Két köntös. A szonett és a haiku, Holmi, 1994. április, VI. évf. 4. szám, 524-535. oldal;
Csokits János: Adalékok a „magyar haiku" történetéhez ann.: Tarján Tamás a Holmi 1994. 4. számában megjelent cikke kapcsán. Holmi, 1994. 10. szám, 1558. oldal

Vihar Judit: A haiku-költészet virágzása. In: A japán irodalom rövid története, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994, 60-62. oldal

Villányi László haikui: Az alma íze, Orpheusz, Budapest, 1994, 74 oldal

Tandori Dezső haikui: Mozgó világ, 1994. (20. évf.) 7. szám, 94. oldal; Egy híres mondás. Haiku: Holmi, 1994/10. szám, 1513. oldal

1995

Ács Károly 2 haikuja: Ráklépésben, Újvidék, Forum, 1995

Bérczes László (1951-) rendező, forgatókönyvíró: 9 Haiku, színes, magyar rövidfilm, 24 perc, 1995 (operatőr: Hartyándi Jenő, szereplők: Járó Tibor, Magdó Emil, József Zoltán, Margitházi Bea) > http://kgy.nava.hu/collections/mw/4994.html

Csokits János: Két haiku: Új Forrás, 1995/2. szám, 1. oldal

Fábián László: Néhány haiku, Kortárs, 1995/1. szám, 21. oldal

Fodor Ákos [kötete 88 haikuval]: Lehet (válogatott, örökbefogadott és újabb versek), Fabyen, 1995, 251 oldal

Gergely Ágnes: Egy régi ősz: kilenc görögös haiku, Kortárs, 1995/3. szám, 56. oldal

Irányi Gábriel: Öt haiku szextettre [1994-95] (Berlini Modern Art Szextett)

Jánky Béla: Japánbirs. Tizenhét haiku, Látó, 6. évf., 4. sz. (1995. április), 16-19. oldal

Káli István: Várakozás. (Hét haiku), Látó, 6. évf., 9. sz. (1995. szeptember), 16-17. oldal

Kántor Péter (1949-): Három haiku: Parnasszus, 1995. december, I. évf. 2. szám, 22. oldal; kötetben: Lóstaféta, Magvető Kiadó, Budapest, 2002, 53. oldal

Király László: Nyolc haiku - szopránra (vagy mezzoszopránra) és kamaraegyüttesre - 1995

Majla Sándor: Öt haiku: Stációk - Versek, Ablak Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1995, 41. oldal

Molnár Vilmos: Három haiku, Látó, 6. évf., 6. sz. (1995. június) – SzerelemLátó, 7. oldal

Petőcz András: Désirée-haiku. Új Forrás, 1995. 2. szám (február)

Robotka Csaba (1959-): Kilenc klasszikus haiku, Várhely, Sopron, 1995/2. szám, 28. oldal

Sajó László kötete 222 haikuval: Fényszög, Osiris Kiadó, Budapest, 1995

Tandori Dezső haikui: Vagy majdnem az, Versek, Balassi, Budapest, 1995: 8, 38, 39, 90. oldal

Tóth Gábor: Három haiku, Két iku, Zen versek. Új Forrás, 1995/2. szám (február) 3-5. oldal

Tóth György, Nagy Zopán, Cox Victor és Erdődi Gábor haikui, PoLíSz, 1995. ősz, 17. szám, 60. oldal

Villányi László: Három haiku, Új Forrás, 1995/2. szám, 1. oldal; Három haiku, Új Forrás, 1995/10. szám, 41. oldal

1996

12 Haiku (színes, magyar animációs film, 9 perc, 1996), rendező és forgatókönyvíró: Hegyi Füstös László, producer: Mikulás Ferenc, operatőr: Haeseler Ernő, zene: Huzella Péter.

Ájus Annamária: Haiku-árnyak, PoLíSz, 1996, 24. szám, 22. oldal

Antalfy István japán haiku fordításai: Hollókiáltás, Kecskemét, 1996, 78-80. oldal

Bakos Ferenc (78. oldal) és Pachnik Zoltán (270. oldal) egy-egy haikuja szerepel a William J. Higginson szerkesztette híres gyűjteményben Haiku World: An International Poetry Almanac, Kodansha, 1996

Bakos Ferenc 35 japán klasszikus és kortárs haiku fordítása: A haiku évszázadai. Egy kavics, ha pottyan c. előszóval, Nagyvilág, 1996/7-8. szám, 515-519. oldal

Barthes a haikuról - elemzés. In: Angyalosi Gergely: Roland Barthes, a semleges próféta , Budapest, Osiris, 1996, 168-180. oldal

Buda Ferenc haikui, Forrás, XXVIII. évfolyam, 11. szám, 1996. november, 18-24. oldal

Csák Gyöngyi haikui: Lázgörbe - versek, Littera Nova, Budapest, 1996, 13. oldal

Cseh Károly haikui: Ketten a kertben, Miskolc, Kelet Könyvek 12., 1996

Csíkzsögödi Szabó Zoltán haikui (Linköping, 1996. július 8.): Ághegy, Skandináviai magyar lapfolyam, 2. szám, 2002

Fürjes Péter: haikui, Arc, hátraarc, versek, 1970-1995, Kávé Kiadó, Budapest, 1996, 21, 23, 53. oldal

Karsai János [Írói álnév: Sei Shin] haikui: In: Sei Shin: A vívás lelke, Budo Kiskönyvtár, Hunor, Budapest, 1996

Kovács János István haikui: Öt kérdés (1996), In: Katáng - költemények, Debrecen, [Magánkiadás], 2006

Lantos Zoltán haikui: Ugyanazt a tengert, Nyomdacoop Kft. (Íves könyvek 14), Budapest, 1996, 24. oldal

Lázáry René Sándor [Kovács András Ferenc írói álneve] haikui, Forrás, XXVIII. évfolyam, 6. szám, 1996. június, 18-23. oldal

Lengyel Tamás haikui: Az irodalom visszavág, Budapest, 1996. június; Haiku(í)rva - 1., Pánsíp. Ungvár, 16. szám, 1996./2, 18. oldal; Haiku(í)rva - 2., Pánsíp. Ungvár, 17. szám, 1996./3, 11. oldal

Macuo Basó: Legszebb haikui. Szerkesztés és bevezetés: Vihar Judit, Fortuna-Printer Art, Budapest, 1996. (Basó 83 haikujának különböző magyar fordításai és eredeti szövege.)

Molnár András: Kezdő-haiku, Szivárvány, Chicago-Budapest, XVII. évfolyam, 50. szám, 1996/3, 127. oldal

Pap József haikui: Kert(v)észének - versek, Forum, Újvidék, 1996, 115 oldal

Szepes Erika: A japán moraszámláló vers formái - a haiku, In: A mai magyar vers, Intera - Tevan, 1996, I. kötet, 208-218. oldal

Petőcz András: Hódolat-haiku. In: Az utazó búcsúja, Magyar Írószövetség, Budapest, 1996

Tandori Dezső haikui: A Semmi kéz, Versek, Magvető, Budapest, 1996: 14, 21, 27, 33, 36, 37, 62. oldal

Tóth Gábor: Zen versek, Új Forrás, 1996/4. szám, 48-50. oldal

Tóth László: A transzcendens szitakötő (Tizennégy haiku). In: Harangzúgásban, avagy A hús bohóca : válogatott és új versek, 1968-1995, Pozsony : Ab-Art ; Dunaszerdahely : Nap, 1996, 77-79. oldal

Varga Imre / HAIKU /-BETŰVERSE/I/. In: Pannon Tükör avantgarde antológia, 1996. Különszám, 43. oldal > http://www.pannontukor.hu/PDF/1996/1996_kulonszam.pdf

Vaskó Péter: 4 haiku, Sárkányfű, Szépirodalmi és kulturális folyóirat I. évfolyam 2. szám, 1996. október, 16. oldal

Villányi László: Három haiku, Pannon Tükör : kulturális folyóirat, 1996. (1. évf.) 1. szám, 3. oldal

Vitéz Ferenc kötete 33 haikuval: Repülnél lenni, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996, 65-75. oldal

Zemlényi Attila: utolsó haiku: Pillangókés, Seneca Könyvkiadó, 1996

1997

Andrassew Iván: Haiku, Hócipő, 1997/?, 18. oldal

Anga Mária: Haiku-lánc. Hajnalt terítek ágyamon, Budapest, Hungarovox Kiadó, 1997, 48-49. oldal

Batári Gábor haikui: Napóra, földiektől égieknek, versek, Littera Nova, Budapest, 1997

Bauer Kinga japán haiku fordításai, Kalligram, 1997/6, 59. oldal: Tawara Machi 6 haikuja

Beney Zsuzsa: Haiku? Radnóti-elemzés, Jelenkor, 1997. február, 141-146. oldal

Böndör Pál haikui: Eleai tanítvány: Válogatott és új versek, Forum könyvkiadó, 1997

Buda Ferenc, Fodor Ákos, Kányádi Sándor, Pető Tóth Károly, és Szennay Ilona [Spannraft Marcellina] japán haiku fordításai (Racskó Ferenc 1997-ben készült 200 Basó haiku nyersfordítása és jegyzetei alapján a Terebess Kiadó felkérésére)

Czifrik Balázs (1975-) haikui: Mozgó világ, 1997. (23. évf.) 8. szám, 91. oldal

Csőke Zoltán haikui: Bársonyrozsda, Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, 1997

Dénes László haikui: Búcsú a Majomszigettől - Előkerített versek, Literator, Nagyvárad, 1997

Ferenczes István: Tíz erdélyi haiku, Látó, 8. évf., 12. sz. (1997. december), 6-8. oldal

Fodor Ákos [kötete 29 haikuval]: Dél után (jelek és ábrák egy korsó cserepein), Fabyen, 1997, 71 [4] oldal

Géher István: Anakreón áthangol [4 haiku], Műhely (Győr), 1997/4

Géher István: Kórházi haiku, Anakreón áthangol. In: Hol az a látvány? Összegyűjtött és új versek, Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 1997, 168, 176. oldal

Kerék Imre: Hét haiku (Tusrajz, Halász, Ősz, Pókfonál, Madárijesztő, Nyírfa, Varjú), Mozgó világ, 1997. (23. évf.) 5. szám, 86. oldal

Molcer Mátyás: Az idő fogságában, Szabadka, 1997; [második kiadás: 2003, 153 oldal]

Papp Noémi: A magyar haiku, Új Holnap, 1997. Különszám

Rózsa Pál (1946-): Haiku-rondo - vegyeskar Anga Mária versére, Op. 308 (1997) - 4 perc

Sáry László: 12 haiku. Vegyeskarra. Készült: 1997. Időtartam: 15 perc [Tandori Dezső fordításában megszólaló, a hónapok ciklusára írott kórusmű]

Simon Attila haikui: Átila, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1997, 61 oldal

Somlyó György: Törésvonalak, Seneca Kiadó, Budapest, 1997, 36-37, 45. oldal

Szennay Ilona [Spannraft Marcellina] haikui: Harmatalagút, Alterra, Budapest, 1997

Tandori Dezső a haikuról. In: Pályáim emlékezete. Illusztrált életrajz. Jövendő, Budapest, 1997, 64. oldal

Torok Csaba haikui: Pontos idő - válogatott és új versek, Újvidék, Forum, 1997, 106. oldal

Villányi László: Két haiku, Látó, 8. évf., 8-9. sz. (1997. augusztus-szeptember), 14. oldal

1998

Andrassew Iván 35 haikuja 1998-tól online: Vert ember álma (néhány szabálytalan haiku) az elender.hu-n

Bogdán József haikui: Szeder indája, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998

Bogdán László: átiratok múzeuma. Megközelítések – teleki lászló (1848; 1849; 1861; magyar haiku), Látó, 9. évf., 3. sz. (1998. március) – 1848, 36-38. oldal

Buda Ferenc, Kiss Benedek, Pető Tóth Károly, Szennay Ilona [Spannraft Marcellina] és Utassy József japán haiku fordításai (Racskó Ferenc 1998-ban készült 145 Buszon haiku nyersfordítása és jegyzetei alapján a Terebess Kiadó felkérésére)

Cseh Károly: Megbolydult idő címen három haiku (Káprázat, Léptek, Végjáték), Új Forrás, 30. évfolyam, 1998/4. szám

Csehy Zoltán alagyái, danái, elegy-belegy iramatai (Versek), Kalligram, Pozsony, 1998

Czébely Lajos haikui: Hatodik síp, 1998 Ősz

Czirmay Szabó Sándor haikui: Transsylvania, Erdélyi Tájékoztató, XXXIX. évf., 34. szám, New York, 1998

Dragan Pop Dragan [eredeti név: Batinić Dragan] haikui (Lélek egy doboz gyufában), Fehér Illés fordítása: Orbis, III. évfolyam, 1. szám, 1998. tavasz

Gyimesi László haikui: Elcserélt üzenet, Aquincumi ősz, Littera Nova, 1998, 24. oldal

Kányádi Sándor haikui: Öt körömvers egyazon témára, Holmi, 1998, 1. szám, 12. oldal

Karsai János [Írói álnév: Sei Shin] haikui: In: Sei Shin: A karddal egybeforrasztott világ, Budo Kiskönyvtár, Hunor, Budapest, 1998

Kovács István: 16 haiku: Kortárs, 1998/12; Salföldi haikuk, Hitel, 1998. október, XI. évfolyam, 10. szám, 24. oldal

Léka Géza haikui: Kortárs, 1998. szeptember

Lengyel Tamás: Haiku(í)rva. In: S. K. arabeus, ÚjLátószög-könyvek, Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 1998, 41. oldal

Macuo Basó: Százhetven haiku Fodor Ákos fordításában, nyersfodítás: Racskó Ferenc, Terebess Kiadó, Budapest, 1998

Viorel Mureşan 12 haikuja Jánk Károly fordításában: Utazás haikuk között, Korunk, 1998/10, 22-23. oldal

Nyírfalvi Károly haikui: Testünk jele a papíron, Eklektikon Kiadó, Budapest, 1998

Rózsa Endre haikui: Az ámokfutó álmai, hátrahagyott versek, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1998, 31-32, 70-71. oldal

Paul-Eerik Rummo haikui, Saitos Lajos fordításai, Somogy, 16. évf., 1988/4, 69. oldal

Somlyó György: Nyárvégi ég (haiku). In: Seb és kés - Válogatott versek, 1972-1997, Seneca, Budapest, 1998

Szarka József (1959-): 4 haiku, Kövek énekelnek : versek, Paks, 1998, 48. oldal

Szélbe kitett lámpás. Haikugyűjtemény, vál., szerk. és az utószót írta Benits Péter, Új Akropolisz Kulturális Egyesület, Budapest, 1998, 47 oldal (Benits Péter, • Gelencsér László • Horváth Péter • Kárpáti Gábor • Kovács Balázs • Nagy Alinda • Papp Tibor • Rusznák György • Varga Gábor • Vér Sándor haikuival)

Szepes Mária: Haikuk (Főhajtás a tüskekoronás Király előtt, Reflexiók a Bhagavad-Gítához). In: Angyalok éneke - Az élet kenyere, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1998, 131-150. oldal

Turcsány Péter: Alföldi haiku. In: Megmentett tisztásaink - Költemények 1995-1998, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1998, 38. oldal

Vihar Béla haikui: A szíjak között, Széphalom Könyvműhely, 1998

1999

1999. február 8-án a terebess.hu domain regisztrálása a Terebess Hungária Kft. neve alatt. A Terebess Könyvkiadó digitalizált haikugyűjteménye elérhetővé válik az Interneten.

Ács Károly: Alibi-haiku (1994). In: Az anyag panaszai - Régi és új versek, Szabadkai Szabadegyetem (Életjel Könyvek), Szabadka, 1999, 73. oldal

Bertók László haikui: Élet és Irodalom, 1999/46; Happy end, 1999. Haikukák a Jelenkor „Happy End"-estjére, Jelenkor, 2000 március

Csokits János 7 haiku: Új Forrás, 1999, 1. szám, 22-23. oldal

Csokits János haikui: Egy hajótörött naplójából (1974-1984), Új Forrás Könyvek 38, Tatabánya, 1999

Fehér Kálmán haikui, Szemkút, versek, Újvidék, Forum, 1999.

Fodor Ákos haikui: Napút, 1999/2. szám, 42-43. oldal

Fodor Ákos [kötete 97 haikuval]: Addig is (változatok a jelen létre), Fabyen, 1999, 174 oldal

Haiku, fórum nyitva 1999.07.27-tól: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9004963&la=98516267

Hatvani Dániel: 43 (ál)haiku. In: Kék őrület - Más kiadók és egyéb kutyapecérek által ki nem adott versek, Nap Alapítvány, Dunaharaszti, 1999, 38-48. oldal

Juhász Attila: Öt haiku, Új Forrás, 31. évfolyam, 5. szám, 1999. május

Kányádi Sándor japán haiku fordításai: Csipkebokor az alkonyatban, Kányádi Sándor egyberostált műfordításai, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999, 89-99. oldal [Eredetileg a Terebess Kiadó részére készültek, lásd! a 375-376. oldalon a jegyzetet.]

Kelényi Béla: Cerveteri, Új Forrás, 31. évfolyam, 5. szám, 1999. május

Kínai és japán költők, fordította Kosztolányi Dezső, szakértő Zágonyi Ervin, Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 1999, 2004, 208 oldal

Kiss Benedek haikui: Kortárs, 1999. május, Forrás, 1999. november

Kovács Gábor: Negyven haiku, Egy sas délutánja, Versek, Duplex Könyvkiadó, Pécs, 1999. 37-42. oldal

Kuczka Péter 33 haikuja: Majdnem haikuk (1973. június 5.), Ezredvég, IX. évfolyam, 1. szám, 1999. január, 7-8. oldal

Láng István (1933-): Hét haiku - zongorára (1999). Bemutató: 2001. szeptember 29. Régi Zeneakadémia (Fittler Katalin)

Lárai Eszter: Haiku: Napút, 1999. október – I. évfolyam 8. szám, 16. oldal; kötetben: Idő-gettó cím alatt

Majoros Valéria fotói, kiállítás: Napvilág Könyves Galéria, 1999. május 27. - június 28. [Matsuo Basho, Yosa Buson és Kobayashi Issa verseivel Tandori Dezső fordításában]. Budapest, Napvilág, 1999. Intruder Kft., [16] oldal

Méhes Károly haikui 1999-től online a haiku.hu-n

Molcer Mátyás haiku-kötete: Tört fuvolára - Versek [120 haiku], Szabadegyetem (Életjel könyvek 82.), Szabadka, 1999, 46 oldal

Molnár András: Devilági, ÚjLátószög-könyvek, Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 1999, 79 oldal

Molnár Vilmos: Arról (Hármas haiku; Kövér haiku), Látó, 10. évf., 10. sz. (1999. október), 19. oldal

Nagy Zopán haikui: Napút, I. évfolyam, 2. szám, 1999. február-március, 48. oldal

Parancs János: Haiku 1-2.: Tőletek távolodóban, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1999, 145-146. oldal

Pék Pál (1939-2008): Öt haiku, Életünk, 1999. június, XXXVII. évfolyam, 6. szám, 535. oldal

Pető Tóth Károly 600 japán haiku fordítása online [1999]

Rácz Vince haikui: Irodalmi Szemle, 42. évfolyam, 1999/3-4. szám, 5. oldal; Irodalmi Szemle, 42. évfolyam, 1999/7-8. szám, 1. oldal; Kalligram, 1999/6. szám, 58. oldal

Ryôkan: 44 haiku. Japán-magyar kétnyelvű kiadás. Fordította: Terebess Gábor, a japán szöveget gondozta: Racskó Ferenc, Terebess Kiadó, Budapest, 1999, 50 oldal

Saitos Lajos: Haiku-naptár. In: Ezredvégi apokrif - Versek, aforizmák, Székesfehérvár, 1999, 28-50. oldal

Simon Balázs: Egy haiku: Élet és Irodalom, 1999. 29. szám

Somogyvári Szabolcs: A haiku a 20. századi magyar lírában. Szakdolgozat. [Bp., 1999]. 51 [2] oldal. Bíráló: Rónay László, ELTE leltári szám: 3014

Szennay Ilona [Spannraft Marcellina] haikui: Izsóplevelek, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999

Szepes Erika: Ezredvégi önarcképünk: a haiku, In: Olvassuk együtt! III. kötetében: Szerep és személyesség, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003, 317-353. oldal. (Ez a tanulmány a MAGYAR HAIKU KÖLTŐK c. antológia tervezett ELŐSZAVA (Orpheusz és Terebess Kiadó, 1999. Szerkesztő: Szepes Erika, a kötet papírkiadása nem készült el, de anyaga beépült a https://haiku.hu weblapba).

Tandori Dezső a haikuról. In: Nem lóverseny! („…mintha csak futna innen”). Regény. Ab Ovo, Budapest, 1999, 84. oldal

Tandori Dezső tűnődései a haikuról és válogatása saját haikuiból, in: Keletbe-fúlt kísérletek, Terebess Kiadó, Budapest, 1999, 128 oldal [különösen a 10., 43., 91-93. old.); Tandori Dezső a haikuról, in: Nem lóverseny! Regény. Ab Ovo, Budapest, 1999, 84. oldal; Tandori Dezső haikui, in: Főmű, Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 1999, 188. oldal

Ilpo Tiihonen haikui, Szopori Nagy Lajos fordításai: Kánon az erdőn, Válogatás az utolsó negyedszázad finn lírájából, Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, Árgus, 1999.

Timár György haikui: Napút, 1999/5. szám, 62. oldal; Élet és Irodalom, 1999, 24. szám

Tóth László haikui: Ötven tükör. Arcok, arcaim. Válogatott versek. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1999

Villányi László: Három haiku Parancs János emlékének, Élet és Irodalom, XLIII. évf., 45. szám, 1999. nov., 12; Három haiku, Magyar Napló, 1999/11, 7. oldal

Weöres Sándor: Versek a hagyatékból, Egybegyűjtött versek IV., Weöres Sándor örököse - Saxum Könyv Kft, Budapest, 1999: 60, 104-107, 112-125. oldal

2000

Constantin Abăluţă: Haiku, Szlafkay Attila fordítása: Tekintet, 2000/1, 84. oldal

André András: Két haiku. Mélyhűtött dallam, Accordia, Budapest, 2000, 109. oldal

Bakos Ferenc: Haiku hármaskönyv, Magánkiadás, Siófok-Kiliti, 2000: I. A haiku évszázadai, klasszikus és kortárs japán haiku, II. Rising Moon Shadow (Kelő hold árnya), III. Haiku honfoglalás (A haikuk egy része megjelent a Somogy folyóiratban is: 1982. 6. szám (Tíz haiku), 1985. 5. szám (Tíz haiku), 1988. 2. szám (Tizenhárom haiku), 1991. 1. szám (Kilenc haiku), 1993. 2. szám (Sivatagi haiku, Öt máltai haiku, Kiliti páros), 1997. 3. szám (Tíz haiku), 1999. 4. szám (Haiku egy esztendőre, Úti haiku), 2000. 6. szám (Három égitest).

Bence Lajos haikui: Rá-olvasások: Válogatott és új versek, Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Int., 2000

Bertók László haikui: Jelenkor, 2000 március; Új Forrás, 32. évf., 10. szám, 2000. december; Holmi, 2000/5

Bertók László haikui: Februári kés - új versek, 1998-1999, Budapest, Magvető, 2000

Balássy Péter haikui: Soproni Füzetek, 2000

Bence Lajos haikui: Rá-olvasások - Válogatott és új versek, Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Int., 2000

Bíró József: [4 haiku]. Eső, Irodalmi lap, III. évfolyam 3. szám (2000. ősz), 68. oldal

Buda Ferenc: 63 haiku. In: Árvaföld, Kairosz Kiadó, Budapest, 2000, 42-55. oldal

Csokits János: Kilenc haiku, Kísérletek egy versformára, Új Forrás, 2000, 10. szám, 41-42. oldal

Fábián László haikui: Hombár, Shark Print Kiadó (Editio plurilingua), Kaposvár, 2000, 73, 92-94, 119. oldal

Faludy tárlata: Japán költészet. Fordította: Faludy György, Glória Kiadó, Budapest, 2000, 95 oldal

Fecske Csaba: Öt haiku, Új Ember, 2000. augusztus 6.

Fehér Bence: Tizënnégy haiku, Főnixmadár, Orpheusz Könyvek, 2000, 65-68. oldal

Fodor Ákos [kötete 19 haikuval]: Kis Éji Zen , Békés Megyei Könyvtár - Körös Irodalmi Társaság (Körös könyvtár), Békéscsaba, 2000, 38 oldal

Follinus Anna és Szabó Eszter haikui. In: Holdfény utca tizenhat, [az Új Átlók Művészeti Társaság tagjainak ... alkotásaiból szerk. Kárpáti Kamil], Stádium, Budapest, 2000

Géczi János haikui: A térre én ... : kisversek, képversek gyermekeknek, kiskamaszoknak, Ister Kiadó, Budapest, 2000, 44. oldal

Bob Grumman: min. költ., tanulmány és matemakuk (matematikai műveleti jeleket tartalmazó haiku-szerű költemények), szerkesztette és fordította Koppány Márton, Tört és Redukált Nyelvek Intézete– Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2000, 49, 56-61, 71-77. oldal

Katarina Gubrinski-Takač haikui: Sarkantyúkák és krizantémok, Lukács István fordítása. A magyarországi horvát költőnő kötetének eredeti címe: Dragoljubi i krizanteme: 66 haiku, Budapest, Croatica Kiadó, 2000, 79 oldal

Gyukics Gábor haikui: Haikakukk, Ex Symposion, 2000/30, 44. oldal

Mila Haugová haikuja. Őzgerinc, Kalligram, Pozsony, 2000, 60. oldal

Hoványi János haikuja: Rigó és mandala, Borda Antikvárium, Budapest, 2000, 23. oldal

Kárpáti Kamil: Lehetetlen, de nem értelmetlen: A haiku divatja és a magyar haiku esélye, Napút, II. évfolyam, 3. szám, 2000. április

Kelényi Béla: Idő-haikuk, Új Forrás, 32. évfolyam, 10. szám, 2000. december, 43. oldal; Kelényi Béla: Nem hallatszik, nem is látszik: bevezetés haikuja: „Át- meg átszúr, hogy / összevarrja magát a / térben a hiány" japán fordításához > Végh József: Fordul a vers, Új Forrás, 32. évfolyam, 10. szám, 2000. december, 51-54. oldal

Kerék Imre: Hat japán haiku a télről, Mozgó világ, 2000. (26. évf.) 6. szám, 76. oldal

Király Levente haikui: A legkisebb, JAK – Kijárat, JAK-füzetek 111, Budapest, 2000

Kláris antológia '00, Uránusz Kiadó, Budapest, 2000 (Antalfy István és Barsi András haikuival)

Etheridge Knight haikui; ford. Gálik Ivett. Kalligram, 2000/9, 53-54. oldal

Egy csésze tea Isszával, Kobajasi Issza haikuversei [429 haiku] Terebess Gábor fordításában és előszavával, lektorálta: Soós Sándor, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2000, 96 oldal

Dean R. Koontz: Idegen emlékek I-II. [tkp. „haiku-krimi"; eredeti címe: False Memory, 1999], ford. Kelemen László és Süle Gábor. Animus Kiadó, Budapest, 2000

Molnár Attila Benedek: (öt) haiku-fohász : könyörgés, Poszt, közéleti, kulturális és kritikai folyóirat, 2000 Ősz-Tél, 96-97. oldal

Napút, 2000. április - II. évfolyam 3. szám (Kortárs költők haikui: Nagy Zopán • Babirák Hajnalka • Szabó Eszter • Rozsos Gábor • Barna T. Attila • Kovács Judit • Zólya Andrea Csilla • Oravecz Péter • Rózsássy Barbara • Szentmártoni János • Tolvaj Zoltán)

Németh István Péter: Balatoni haikuk, Árgus, 2000/2, 23. oldal [14 haiku]

Nyírfalvi Károly haikui: Szél és Nap, Tipotéka és Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 2000

Pálfi Ágnes: Három haiku Tömöry Mártának: Szín, 2000, 5/6. szám

Sárándi József: Haikuk Dóra hasán és fenekén, Trubadúrdal, Válogatott szerelmes versek 1968-2000, Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 2000, 214. oldal

Sárközi László: 18 haiku, Fedél nélkül - hajléktalanok lapja, 2000. június 1., 157. szám

Szabó Palócz Attila: Hordalék (A leghosszabb haiku a világon), Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu, 2000. A zEtna éghetetlen könyvtárában online.

Szigeti Lajos: Néhány haiku. In: A fény hullámverése, Versek 1996-2000, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2000, 44-45. oldal

Szöllősi Zoltán haikui: Forrás, 2000. június

Tar Károly: Három haiku. In: Üdv. : (felnégyelt versfolyam), Kolozsvár, Stúdium, 2000; valamint Létszó, Kolozsvár: Stúdium, 2001

Timár György: Három haiku: Napút, 2000/8. szám, 83. oldal

Tomas Tranströmer svéd költő haikui Mervel Ferenc fordításában, Kalligram, 2000/9. szám, 49-52. oldal. Kötetben: 117 vers, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2001, 183-186. oldal

Utassy József haikui: Hóvirágbűvölő, Littera Nova Kiadó, 2000, 30. oldal

Varga Imre haikui, Új Forrás, 2000/10. szám, 49-50. oldal

Vavszeg Mária haikui: A pillanat története - válogatás a Miskolci Egyetem hallgatóinak verseiből és novelláiból [vál. és szerk. Lutter Imre] ; [az Északkelet-Magyarországi Regionális Versmondó Egyesület, a Miskolci Egyetem és a ME Bolyai Kollégiuma közös kiadványa]. Miskolc, 2000

Vihar Judit 2000-től megszervezi a Magyar-Japán Baráti Társaságon belül a Haiku Klubot. Több haiku rendezvényük is van, de évente rendszeresen négy alkalommal találkoznak (minden évszakban), beszélgetnek a haikuról, felolvasnak japán haikukat és maguk is írnak haikut, renkut magyar, japán és angol nyelven. A klubban iskolás kortól egészen idős korig férfiak és nők vesznek részt. A foglalkozásokat általában Japánnal kapcsolatos szép helyen rendezik meg, pl. Margitsziget Japán kertje, Hopp Ferenc Múzeum kertje.

Villányi László: Három haiku, Árgus, 2000/2. szám, 6. oldal; Hármasok, Új Forrás, 2000/10. szám, 44. oldal; Három haiku, Forrás, 2000/5. szám

Zalán Tibor haikui: Új Forrás, 2000/10. szám, 47-48. oldal

Zalán Tibor: 30 haiku melyben tanítványaitól búcsúzik. In: Lassú halált játszik, Ister, Budapest, 2000, 42-46. oldal; Recenzió: Bordás Sándor: Versviszonyok – szöveg(belső)terek, Zalán Tibor: Lassú halált játszik c. kötetéről. Bárka, VIII. évfolyam, 2000/6. szám, 119-126. oldal

2001

2001. július 17-én a haiku.hu domain regisztrálása a Terebess Hungária Kft. neve alatt.

Albert Sándor: Fordítható-e a haiku? - Új Dunatáj : tudományos és művészeti szemle, 2001. (6. évf.) 3. szám, 73-81. oldal

Antal Barnabás haikui és tanulmánya: Impresszió 17 szótagban, Ezredvég, XI. évf., 3-4. szám, 2001. március-április, 51-54. oldal

Buda Ferenc: Négy haiku, Forrás, 2001. március

Csajka Gábor Cyprian (ingyen haiku)-ja: „Üres az égbolt / tükre. Körbekaszálok / egy szál pipacsot." In: Hard-Kier, 2001 (66-69: „négy kaszás"), Élet és Irodalom, XLVI. évfolyam, 27. szám, 2002. július 5.

Esnagy József: Kilenc haiku: Ezredvég, XI. évfolyam, 6-7. szám, 2001. június-július

Fecske Csaba haikui: Kavicsok, Élet és Irodalom, 2001, 46. szám

ArcHAIKUs Őszi Pillanatok című kiállítás, 2001. október 19. - november 4. - a Liszt Ferenc téren (Budapest, VI. Liszt Ferenc tér 10. I. em.) került megrendezésre. Az Artpool tizedik szabadtéri kiállításának tábláin a művészi haiku XVII. századi megteremtőjének és legnagyobb mesterének, Matsuo Basho-nak őszi verseit Fodor Ákos fordításában [14 haiku] együtt olvashatjuk a verseket fordító költő XX. századi haikuival [14 × 2 haiku]. Sajtóvisszhang: R. Székely Julianna: Táblák a téren (Zsebtükör), Magyar Hírlap, 2001-10-24.

Fodor Ákos versei angolul. In: Swimming in the Ground: Contemporary Hungarian Poetry. Translated and edited by Gabor G. Gyukics and Michael Castro, Neshui Publishing, 2001, 166 pages

Galgóczy Zsuzsa: Hosszú út előtt... (szedóka az őszhöz), Három haiku, Évszakok. In: Ki látta a csöndet? - Versek, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 2001, 35, 39-40. oldal

Giblák Judit haikui: Tekintet, 2001/6, 45. oldal; Kötetben: A térből kimetszve, Szerzői magánkiadás, Budapest, 2001, 12. oldal

Gyimesi László: Elrontott haiku, Vándorok nem raknak várat, Littera Nova, 2000

Haiku, szenrjú, vagy még az sem, fórum nyitva 2001.04.14-től: http://forum.origo.hu/topik.jsp?id=26700

Handi Péter: Haiku, Liget : irodalmi és ökológiai folyóirat, 2001. (14. évf.) 9. szám, 7. oldal

2001. október 31-én HR Kocsma (a DOOR Training Central Europe - Develor Rt. - estje a New Orleans étteremben): Haiku-költészet Bakos Ferenc és felesége előadásában; házi haiku-verseny rendezése. (Győztesek: Sáros András Miklós, Kaszás Helga, Ladányi Ferenc, Mayer Ferenc)

Hules Béla haiku-szerű versei: aki A-t mond mondjon B-t is, Orpheusz Könyvek, 2001

Jánky Béla: Negyvenkét haiku (Köszöntjük a 70 éves kölzőt), Helikon (Kolozsvár) 13. évf., 9. szám, 2001. május 10., 3. oldal

Janó István: A haiku hatása Amy Lowell imagista költészetére; in: Folia Japonica Budapestiensia, Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Japán Tanszék, 2001. 45-62.

Juhász Attila haikui: Hidegláz, Kortárs Kiadó, Budapest, 2001

Kálnay Adél haikui: Évszakokról, másként, Élet és Irodalom, XLV. évf., 23. szám, 2001. június 8.

Károly György haikui: Műhely, 2001/4. szám

Kelemen Hunor haikui: Szigetlakó, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001

Képes Gábor: Haiku-lánc Lilláról, Kávéházi Tavasz, 2001. július 5.

Kiss Benedek haikui: Magyar Napló, 2001. május–június–július, 6. oldal

Kötél-tánc - Fiatal költők antológiája, Nagy Lajos Alapítvány, Budapest, 2001 (Borsos Roland, Büki Péter, Lárai Eszter, Sárközi László haikuival)

Büki Péter haikui: Ezredvég, XI. évf., 3-4. szám, 2001. március-április; Kötél-tánc - Fiatal költők antológiája, Nagy Lajos Alapítvány, Budapest, 2001, 37. oldal

Körmendi Lajos haikui: Víz, erotika, Parnasszus, VII. évf., 2. szám, 2001 nyár, 56. oldal

Márkus-Barbarossa János: hahahaiku, Látó, 12. évf., 10. sz. (2001. október), 42. oldal

Maszaoka Siki: Vért hány a kakukk, Terebess Gábor 78 haiku-fordítása, Új Forrás, 33. évfolyamában, 2001. 4. szám, 98-105. oldal

Nagy Zopán haikui: Bárka, 2001/2. szám, 34. oldal

Petőcz András: Három sor. In: Bojtorján, Ister, Budapest, 2001

Rácz Era haikui: Az irodalom visszavág, 2001-2002 Tél (Új folyam 10. szám), 41. oldal

Saitos Lajos haikui: Évszakok hullámverése, Válogatott és új versek, Árgus Kiadó - Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 2001

Sárközi László haikui: Ezredvég, XI. évfolyam, 2. szám - 2001. február

Sato Noriko: A japán kultúra fogadtatása Magyarországon, BGF Külkereskedelmi Kar, Tudományos Évkönyv 2001, 308-316. oldal > http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2001_35.pdf

Szántai Zsolt (ford.): Haikuk és wakák, Szukits Könyvkiadó, Szeged, 2001

U. Szegedi Árpád haikui: 50 haiku, 50 pasztell, PolgART Könyvkiadó Kft., 2001, 109 oldal

Szepes Erika: Haiku: egység - teljesség - magány, Parnasszus, VII. évf., 1. szám, 2001. Tavasz, 106-120. oldal

Szlafkay Attila haikui: Gúzsbalett - versek, KecsmetionPress, Budapest, 2001

Tóbiás Krisztián: A legrosszabb haiku a világon, zEtna, 1999-2001/II.

Tomas Tranströmer: Sorompó mögött (Kilenc haiku a hällbyi javítóintézetből, 1959) Mervel Ferenc fordításában, Kalligram, 2001/11-12. szám, 70-71. oldal

Utassy József kötete 246 haikuval: Tüzek tüze. Összegyűjtött versek 1957-1997. Littera Nova Kiadó, Budapest, 2001

Váncsodi József haikui: PAD (Irodalmi és művészeti folyóirat), 2001, V. évfolyam, 1. szám, 38. oldal; PAD (Irodalmi és művészeti folyóirat), 2002, VI. évfolyam, 1. szám, 54. oldal

Villányi László: Hármasok, Árgus, 2001/3. szám

Zalán Tibor haikui: Árgus, 2001/1. szám (január - február); Bárka, IX. évfolyam 2001/5. szám, 21. oldal

Zsille Gábor haikui: Parnasszus, VII. évf., 1. szám, 2001. Tavasz

2002

2002-től HAIKU/INTERNATIONAL, a Terebess Asia Online (TAO) idegennyelvű haikugyűjteménye (Haiku in Western Languages)

Bereczk Miklós: A haiku (Buddhista Misszió honlapja, 2002. február 12.) > http://dharma.hu/hu/content/haiku

Bertók László haikui: Kortárs, 46. évf., 2002. február-március, 2-3. szám; Napút, IV. évf. 5. szám. 2002. június; 2000, 2002. december; Élet és Irodalom, 2002, 46. évfolyam, 52. szám

Bettes István haiku-kötete, 100 haikuval: Odvában a fa, Madách-Posonium, 2002

Bíró József: [5 haiku]. Parnasszus, VIII. évfolyam 4. szám, 2002. tél, 95. oldal

Bratka László haikui: Napút, 2002/1. szám, 16. oldal; Napút, 2002/7. szám, 25. oldal

BuSzabó Dezső: 8 haiku: Napút, 2002/8. szám, 39. oldal

Büki Péter: Egy haiku és bővítménye (I-II.), Ezredvég, XII. évf., 1. szám, 2002. január

Csíkzsögödi Szabó Zoltán haikui (Linköping, 1996. július 8.): Ághegy, Skandináviai magyar lapfolyam, 2. szám, 2002

Csokits János haikuja: Kortárs, 2003, 5. szám, 29. oldal

Czirfusz György: 12 haiku, Muravidék, 2002, 2. szám, 5. oldal

Czirmay Szabó Sándor haikui: Romániai Magyar Szó, 2002. ápr. 20/21

Dénes László: Évfordulós haiku. In: Váradykon - Versantológia, Nagyvárad, 2002, 140. oldal

Fecske Csaba haikui: Jelölni tűntömet, Versek 1975-2000, Felső-Magyarország Kiadó, Szépírás Kiadó, Miskolc, Szolnok, 2002; Négy őszi haiku, Lyukasóra, 2002/2. szám, 1. oldal; Három haiku. Új hevesi napló, Heves megyei irodalmi és közművelődési folyóirat, Eger, 12. évf. (2002. márc.) 3. szám, 35. oldal

Géczi János: Haikuk. Prae, Negyedik évfolyam, 2002/1-2. szám

G. Ferenczy Hanna haikui: Túl a netovábbon [elektronikus dok.], versek, Szentendre, Mercator Stúdió, 2002, 111. oldal

Fodor Ákos [3 haikuja], Parnasszus, VIII. évf., 4. szám, 2002 tél, 10. oldal; [2 haikuja], Élet és Irodalom, 46. évf., 48. szám, 2002. november 29.

Fodor Ákos [kötete 63 haikuval]: Buddha Weimarban (versek), Fabyen, 2002, 133 [7] oldal

Hajdrik József haikui: A Tisza illata c. antológiában, Divius Lux MM , 2002

Jánky Béla: Pillanatok színe, 82 haiku, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002; Könyvrecenziók: Jancsik Pál: Haikulíra, Szabadság (Kolozsvár), 2002. április 13., 10. oldal; Barabás Zoltán: Ablakok törnek, Várad, 2003, 2. évfolyam, 2. szám

Kántor János Kurszán: Haikuk, Magánkiadás, Keszthely, 2002; Könyvrecenzió: Fa Ede: Kántor János Kurszán: Haikuk c. kötetéről, Pannon Tükör, 7. évf., 1. szám (2002. jan.-febr.), 70-72. oldal; Bakos Ferenc: Magyar kavics, Életünk, 2006/2. szám, 86-89. oldal

Károly György haikui: Pannon Tükör, 2002/1

Kerék Imre haikui: Virágvölgy, Összegyűjtött versek 1961-2001, Hazánk Kiadó, Győr, 2002, 225-226, 300-301. oldal

Kiss Benedek haikui: Hitel, 2002. június

Kocsis Klára: Két haiku. Kelet-európai noteszlapok, Kairosz Kiadó, Budapest, 2002, 64. oldal

Sötét fenyő-árny, 276 japán haiku, Kulcsár F. Imre fordításai, Kairosz Kiadó, 2002

Lárai Eszter haikui: Idő-gettó, Z-füzetek-92, Budapest, 2002

Marek László haikuja: Új Horizont, XXX. évfolyam, 2002, 1. szám

Mesterházi Mónika haikuja: Új Forrás, 2002. 9. sz.

Novák Valentin haikui: Japánkert, Parnasszus, Budapest, 2002

Oláh András haikui: Egy filmszalag vége, Felsőmagyarország Kiadó, 2002, 47. oldal

Rácz Era haikui: Lepkesóhaj, Fekete Zongora, Budapest, 2002

Sárközi László haikui: Ezredvég, XII. évfolyam, 2. szám - 2002. február

Simó Edmund haikui: Romániai Magyar Szó, 2002. évfolyamában (február 23-24, április 13-14, május 11-12, június 8-9, június 22-23, június 29-30, július 20-21, augusztus 24-25, november 7.)

Solymosi Bálint haikuja: 2000, Irodalmi és társadalmi havi lap, 2002. június

Székely Szabolcs haikui: Parnasszus, VIII. évf., 3. szám, 2002 ősz, 130. oldal; Parnasszus, VIII. évf., 4. szám, 2002 tél, 54-55. oldal

Szente Imre haikui (Jajku, Halál-eufemizmusok): Ághegy, Skandináviai magyar lapfolyam, 2. szám, 2002, 108-109. oldal

Szűgyi Zsolt: Négy haiku M.-nak: Az Irodalom Visszavág, Új folyam, 11. szám (IV11), 2002/1 (tavasz-nyár), 54. oldal

Tandori Dezső: Tizennégy haiku, Ezredvég, XII. évfolyam, 11. szám, 2002. november

Timár György: Hat haiku: Parnasszus, VIII. évf., 1. szám, 2002 tavasz, 10. oldal

Turczi István haikui: Sms 66 kortárs költőnek, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2002, 16-17. oldal

Utassy József. Öt haiku. Irodalmi Szemle, 2002, 45. évfolyam, 3. szám, 34. oldal

Vadai István (1960-): Tükörben tükröződő tükör : műértelmezések, Tiszatáj könyvek, Szeged, 2002, 306 oldal

Varga Dániel 14 haikuja: In: Elégiák: szürke és ragyogás, Fekete Sas Kiadó, 2002

Varga Imre: Böjti haikuk: Napút, 2002/3. szám, 14-15. oldal

Vasi Ferenc Zoltán haikui: Tekintet, 2002/1

Vaskó Péter 22 haikuja. In: Árnyéklovasság, (Vang So verseskönyve), Balassi Kiadó, Budapest, 2002

Vihar Judit: A haikuköltészet Magyarországon c. tanulmányának angol változatát (Haiku Poetry in Hungary) bemutatja a World Haiku Festival 2002 konferencián, Yuwa-machi, Akita prefektúra, Japán

Vihar Judit: Siki, a vérző torkú költő. Esszé. Magyar Napló, 2002. október, 43-45. oldal (Ez az esszé a World Haiku Review című folyóirat által meghirdetett pályázaton első helyezést ért el, és a lap 2001. novemberi számában angol nyelven - The poet with a bleeding throat - megjelent)

Vihar Judit fordításai: Ban'ja Nacuisi haikui és Kidzsima Hadzsime versei. Magyar Napló, 2002. október. 51-53.

Villányi László: időközben, Orpheusz, Budapest, 2003, 36 oldal

Ivan Wernisch haikui, Vörös István fordításai: Parnasszus, VIII. évf., 2. szám, 2002 nyár, 54-55. oldal

Zágony Rudolf haikui: Fészek - a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának lapja, X. és XI. évfolyamában, 2002-2003

Zalán Tibor haikui: Januári életképek, Élet és Irodalom, XLVI. évf., 7. szám, 2002. február 15. > Javítás a 9. számban, 2002. március 1; És néhány haiku..., Hévíz : művészeti és művelődési folyóirat, 2002. (10. évf.) 3. szám, 10-11. oldal

Zsille Gábor haikui: Elúszik, beköszön, Balassi Kiadó, Budapest, 2002

2003

Akeia: Évszakok. Négyszer negyven haiku. Pietas et Litterae (Kedvenc verseim 13), Szeged, 2003, 44 oldal

Barabás Zoltán haikui: Pótszavak nélkül - Egybegyűjtött versek, Convex Kiadó, Nagyvárad, 2003

Béki István haikui: Bonctan, Hanga Kiadó – MissionArt Galéria, Budapest, 2003

Emil Biela lengyel költő 140 haikuja Zsille Gábor fordításában: Haiku, Masszi Kiadó, Budapest, 2003

Bertók László haikui: Élet és Irodalom, 2003, 47. évfolyam, 38. szám; Parnasszus, IX. évf., 1. szám, 2003 tavasz, 71. oldal

Both Balázs: Öt haiku, Napút, 2003. március, V. évfolyam 2. szám; kötetben: Árnyéktalan pillanat - versek, Budapest, Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, 2005, 45. oldal

BuSzabó Dezső: Száz haiku (2001-2003) In: Tizenkét görcs, Egybegyűjtött versek, Kráter, Pomáz, 2003, 327-344. oldal; Kilenc haiku: Napút, 2003/7. szám, 92. oldal

Cseh Károly: Bibliás föld : válogatott versek és műfordítások, 1992-2001, Gonda Könyvkiadó, Eger, 2003

Feldmár András angolul írt haikukat 2003-ban Büky Dorottya 23 fotójához. Az akkor Evocation 23-nak elnevezett sorozat képei megjárták Los Angelest és Budapesten is többször ki lettek állítva. A sorozatot Magyarországon Küszöbgyakorlatok címen a Jaffa kiadó adta ki 2007 őszén, különleges mesekönyvszerű leporelló formátumban. Feldmár angol nyelvű verseit Tandori Dezső fordította magyar haikukká.

Fenyvesi Félix Lajos: Tíz haiku (1988-1998). In: Vásárhelyi képírók, Lazi Bt., Szeged, 2003, 109-110. oldal; Írott kő, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2003

Fodor Ákos [2 haikuja], Parnasszus, IX. évf., 2. szám, 2003 nyár, 5. oldal; [7 haikuja], Parnasszus, IX. évf., 3. szám, 2003 ősz, 5-6. oldal; [13 haikuja], Élet és Irodalom, 47. évf., 36. szám, 2003. szeptember 5.

Fodor Ákos [kötete 143 haikuval]: SZÓ-TÁR : korábbi és későbbi versek, Podonyi Hedvig válogatásában, C.E.T. Belvárosi Kiadó, Bp., 2003, 272 oldal

Géczi János: ősz vagy júlia (haikuk és wakák, kéziratos versek, 2003. OSzK) 81 haikuval

Seymour Glass [Petőcz András írói álneve] haikui: Tenyered, ha csattan, Petőcz András fordításai [sic!], Ister, Budapest, 2003. („Egy amerikai író kitalált valamikor, jó ötven évvel ezelőtt egy költőt, akiről történeteket írt. Én megszerettem ezeket a történeteket, és kitaláltam, milyen verseket írt volna Seymour Glass, Salinger regényhőse, ha valóban létezett volna.")

Góg János 5 haikuja: Mélyből fakadó táncok - versek, Raszter Kiadó, 2003, 13. oldal

Greguss Sándor: Felhők a tenger felett, hold a hegyek felett, Terebess Online, 2003

Gyimesi László haikui: Falfirkák a közfürdőből: új versek, (Z-füzetek), Budapest, 2003

Horváth Ödön: Három haiku: Napút, 2003/5. szám, 60. oldal

Kenyeres Pál (1913-2003): Hét öreges, suta haiku. In: Lehetőség - Antológia (Havi Szemle 1997-1999), Kölcsey Egyesület, Arad, 2003, 18. oldal

Kerék Imre: Nyolc haiku (Tusrajz. Ősz. Pókfonál. Halász. Madárijesztő. Nyírfa. Varjú. Január), Somogy, 2003/4. szám, 307-308. oldal

Király Levente haikui: Élet és Irodalom, 47. évfolyam, 41. szám, 2003

Kiss Benedek haikui: Kortárs, 2003 június, 47. évfolyam, 6. szám

Kósa Gábor: Haiku versnaptár hárfára és marimbára (2003), I. Tavasz. Allegretto, II. Nyár. Andante melancolico, III. Ősz. Larghetto, IV. Tél. Largo. [In: Harpchipelago - Kortárs magyar kompozíciók hárfára, CD Album, Hungaroton, 2009]

Kovács András Ferenc haikui: Forrás, 2003. március; Jelenkor, 2003/2; Alföld, 2003. (54. évf.) 8. szám, 6. oldal; Bárka, XI. évfolyam 2003/2. szám, 10-11. oldal

Kovács András Ferenc haikui: Vásárhelyi vásár, Versek kicsiknek, nagyoknak, Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2003, 20-23. oldal

Márkus András: Anyám, előre! c. haikuja: „Anyám előre főz, / hogy ha meghal, / legyen még egy hétig mit ennünk." [Székelyföld, 2003, 10. szám, 61. oldal]: Álmomban macskát szült a nőm című kötetében, Erdélyi Híradó Kiadó - Előretolt Helyőrség sorozat, Kolozsvár, 2005, 7. oldal

Martonosi Mirella: Haikuk öcsémhez, Képes Ifjúság, 2299. szám, 2003. november 26.

Mile Zsigmond Zsolt haikui: Átkelek a dumán, versek (1996-2002), Magyar Napló, Budapest, 2003, 29-31, 35, 88. oldal

Murányi Sándor Olivér: Három haiku, Várad folyóirat, 6. szám [2003, 2. évf., 2. szám]

Nagy Viktor: Két haiku / 2002. Rehab. Használati utasítás börtönhöz, Budapest, Konkrét könyvek, 2003, 58. oldal

Nyírfalvi Károly: Magyar haikuk: Napút, 2003. március, V. évfolyam 2. szám

Pálfi Ágnes: Három haiku. In: Hétrét - Versek, Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2003, 31. oldal

Pap József haikui: Vesződségek, Forum, Újvidék, 2003, 14-15, 20, 63-64. oldal

Pécsi Györgyi: Körömvers, a honosított haiku (fejezet a Kányádi Sándor kismonográfiában, Kalligram Kiadó, Pozsony 2003, 150-153. oldal)

Pethő László haikui (Októberi áhítat): Magyar Napló, 2003. október

Rékasy Ildikó: Öt haiku: Új Holnap, 2003. Tavasz (3. évf.) 1. szám

Saitos Lajos kötete 12 haikuval: Por Isten szemében, Új versek, Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 2004, 33-35. oldal

Sall László haikuja: Ághegy, Skandináviai magyar lapfolyam, 3-4. szám, 2003

Sánta Hajnalka: Ősszel (haiku): Őszi Antológia. Lyra - a Boldog Jövőnkért Alapítvány irodalmi antológiája, 2003. ősz, 23. oldal

Somogyi Tamás fotókiállítása: Huszonhárom haiku. Szabadművelődés Háza (Székesfehérvár, Fürdő sor 3.). Megtekinthető: 2003. május 15-től június 15-ig.

Nichita Stănescu haikui, Ráduly János fordításai: Népújság, LV. évfolyam, 291. (15558.) szám, 2003. december 13.

Szakács Eszter haikui: Élet és Irodalom, 47. évf., 26 szám, 2003

Szegedi Kovács György: Hét-Rét görnyedt haiku, Árgus, 2003. február, 23. oldal

Székely Szabolcs haikui: PoLíSz, 2003. június-július, 78. oldal

Haiku - az micsoda? Beszélgetés Szentpölteni Ágival, a haiku-pályázat egyik győztesével, Dunaújvárosi Hírlap, 2003-09-02, 5. oldal

Az olvasó nyert! A haiku-pályázat két nyertesének - Szentpölteni Ági, Tóth Zoltán - alkotásai olvashatók, Dunaújvárosi Hírlap, 2003-09-02, 6. oldal

Szepesi Attila: Lélekmadár (33 beregszászi haiku), Tiszatáj, 2003. január, 23-26. oldal

Szondi György: Bolgár haiku. Haemus, Társadalmi és kulturális folyóirat, A Bolgár Országos Önkormányzat kiadványa. 2003/4, 51-57. oldal

Tamási Orosz János haikui: Parnasszus, IX. évf., 4. szám, 2003 tél, 93. oldal

Végh Sándor haikui: Kaláka, 7. szám, 2003. május 20.

Jan Erik Vold haikui, Sulyok Vince fordításai, Jégcsapidő, Versek, Napkút, Budapest, 2003

Vörös Péter haiku-kötete: Cseresznyevirág: (101 haiku), Crocus, Nové Zámky (Érsekújvár), 2003, 62 oldal

Wilheim András: Cage és a haiku, Magyar zene : zenetudományi folyóirat, 2003. (41. évf.) 2. szám, 209-218. oldal

Zalán Tibor haikui: Friss rajzok a halálról, Jelenkor, 2003, 46. évf., 12. szám, 1192. oldal

2004

Alkonyzóna - hajléktalan művészek antológiája, Barrus, 2004, (Káliz Endre és Sárközi László haikuival)

Alpár Balázs: Haikuk, 6 tétel vegyeskarra (Andrassew Iván versei). Bemutató: Ifjúsági Kortárs Zenei Estek (Óbudai Társaskör), 2004. március 5.

Amatőr Művészek Fóruma: Haiku, nyitva 2004.10.17-től: http://www.amatormuveszek.hu/modules.php?name=News&new_topic=30

Ayhan Ey Gökhán haikui, Ezredvég, XIV. évfolyam, 10. szám, 2004. október

Bálint Tamás: Haiku. Nyugati Jelen (Arad), 2004. december

Beney Zsuzsa: Tél, C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 2004

Bertók László: Háromkák, Magvető, Budapest, 2004. [A haikuk egy része 1999 és 2003 között megjelent folyóiratokban: 2000, Élet és Irodalom, Holmi, Jelenkor, Kortárs, Napút, Parnasszus, Új Forrás.]; Könyvrecenzió: Bányai János (1939-): A magyarított haiku. In.: Költő(k), könyv(ek), vers(ek) - könyv és kritika IV., Forum, Újvidék, 2010, 48-51. oldal

Both Balázs: Badacsonyi haikuk, Soproni füzetek, 2004, 54. oldal; kötetben: Árnyéktalan pillanat - versek, Budapest, Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, 2005, 23. oldal

Csák Gyöngyi: Négy haiku, Ezredvég, XIV. évfolyam 3. szám, 2004. március

A csend tava. 50 szlovén haiku. Válogatta és szerkesztette: Dimitar Anakiev, Jelenkor, 2004. október, 1023-1033. oldal

Darnel Christian: Mosolyog az ég, [35 haiku] a szerző előszavával - 2004-től online a haiku.hu-n

Elblinger Ferenc: Két haiku Baka István emlékére, Tiszatáj, 2004. március

Esnagy József: Motívumok, Ezredvég, XIV. évfolyam 12. szám, 2004. december

Fecske Csaba: Tizenkét haiku, Ezredvég, XIV. évfolyam 5. szám - 2004. május; Három sóhaj, Új Forrás, 2004. 5. sz.

Fehér Kriszta: Egy haiku, Ré (haiku): Szőrös Kő, 2004/6. szám, 24. oldal

Fodor Ákos [3 haikuja], Parnasszus, X. évf., 1. szám, 2004 tavasz, 3-4. oldal; [2 haikuja], Parnasszus, X. évf., 3. szám, 2004 ősz, 23. oldal

Gergely Edó: Két hajkú, Romániai Magyar Szó, 2004. október 16-17., Színkép melléklet, E. oldal

Haiku műferdítések, fórum nyitva 2004.10.23-tól: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9115699&la=42661222

P. Horváth László haikui: Fohász haragért (2004) c. kötetében

Horváth Márton: Kilenc haiku. LÁZ-UL-ÁSOK, Válogatott üvegeim - szövegeim, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004, 28. oldal

Jánk Károly: Hónapról hónapra (Haikuk), Látó, 15. évf., 10. sz. (2004. október), 3-6. oldal

Kavicsok. Tandori Dezső [japán] haikufordításai, Tóth-Vásárhelyi Réka képei, Print-X Kiadó, 2004. [Válogatás a Japán haiku versnaptár, 1981, c. kötetből.]

Kavicsok - A kard és toll útja, [Szabó Zsolt és mások haikui], Torii Könyvkiadó, Budapest, 2004, 58 oldal

Kelemen Erzsébet haikui: Jel, 2004. október; Magyar Jövő, 2004, XII. évfolyam 4. szám

Kelemen Zoltán haikui: Új Forrás, 2004/5. szám (május)

Kerék Imre: Nyolc haiku (Tusrajz, Ősz, Pókfonál, Halász, Madárijesztő, Nyírfa, Varjú, Január): Napút, 2004/9. szám, 85. oldal; Tizenkét japán haiku, Várhely, Sopron, 2004/2. szám, , 14-16. oldal

Kovács András Ferenc: Hét haiku (Újesztendő; Hejehuja; Föltámadás; Költőverseny; Vándorének; Sziklakert; Őszi kérdés), Látó, 15. évf., 1. sz. (2004. január), 3-4. oldal; (Tizenhat haiku), A Hét, 2004. január 8. szám

Kovács István: 10 haiku: Lyukasóra, 2004. március; 14 haiku: Forrás, 2004. május; 13 haiku: Tiszatáj, 2004. június, 31-32. oldal; Kézmozdulat a szürkületben, Magyar Napló, 2004, 79-94. oldal

Körmendi Lajos haikui: Délibáb, Szél-haiku, Parnasszus, X. évf., 3. szám, 2004 ősz, 26-27. oldal

A Kráter Műhely Egyesület és a PoLíSz műfordítói díját Tóth Éva költőnő alapította. A 2004-es műfordítói pályázatra egy híján száz pályamű érkezett. A vers- és prózakategóriákban összevont első díjat Kolozsi Kiss Eszter kapta Macuo Basó: Keskeny út északra című, haiku-betéteket is tartalmazó szépprózájának fordításáért. (részlet in: PoLíSz, 2004. június-július, 77. szám, 65-67. oldal)

Lárai Eszter haikui: Tollbafojtás, Parnasszus, Budapest, 2004, 130. oldal

Lászlóffy Csaba haikui: Korunk, 2004. december, 12. szám, 63. oldal; Napút, 2004/9. szám, 104. oldal

Lengyel Géza haikui: A pingponglabda dúdolója, Budapest, Szerző, 2004, 134 oldal

Lengyel Tamás haikui: Tamás evangéliuma, Budapest: Kortárs, 2004

Lukács Gergely Sándor: Százharminc haiku, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2004, 96 oldal

Marik Álmos: Haiku-eső, Ezredvég, XIV. évfolyam 3. szám - 2004. március, 20. oldal

Mészáros Gábor haikui: Pannon Tükör, 9. évfolyam 5. szám, 2004. szeptember-október, 11. oldal

Módos Csaba: (haiku helyett), Csütörtök Du, 4. évfolyam, 1-2. szám, 2004. március-május, 61. oldal

Mogyorósi László: Haikuk és haikuparódiák, Parnasszus, X. évf., 4. szám, 2004 tél, 95-96. oldal

Novotny Tihamér: Ego-elő-szoba, fény-másolatok (és más azonosulások). Nagy Zopán művészetéről. MAMŰ Galéria, 2004. február 13–27. In: Bárka, XII. évfolyam 2004/2. szám, 91-96. oldal

Nyírfalvi Károly haikui: Ülök a küszöbön: Cinkotai versek, Cinkotáért Közhasznú Egyesület, Budapest, 2004; valamint Tekintet, 2004/3. szám

Payer Imre haikui: Ezredvég, XIV. évfolyam 10. szám, 2004. október

Pohl László 592 japán haiku fordítása: Száznyolcvankét talált haiku, Pohl Kiadó, 2004. Készült 8 példányban + Pohl László 410 további haiku fordítása online

Sántha Attila: Haikuk a honfoglalásról. In: Kemál és Amál, Ulpius-ház Könyvkiadó, Budapest, 2004, 54. oldal

Alan Spence: Öt haiku (1986), G. István László fordítása. In: Belső terek - 25 év 25 skót verse, Parnasszus Könyvek, Budapest, 2004, 37. oldal

Szakács Eszter: Haiku kötésminta - egy sima, egy fordított, Jelenkor, 2004. év, 47. évfolyam, 9. szám, 877-878. oldal

Szoliva János: Két haiku, Somogy, 2004/6. szám, 569. oldal

Szűgyi Zoltán haikui, Vár Ucca Műhely, 2004/3. szám, 22-23. oldal

Takaró Mihály haikui: Kánaán felé - versek, Budapest, Püski, 2004, 51-60. oldal

Terebess Gábor: Haiku a poggyászban, Ausztrália, 1969-1970 [13 haiku], Parnasszus, X. évf., 3. szám, 2004 ősz, 49-50. oldal

Tomas Tranströmer: Haikuversek, Sulyok Vince fordításai, Parnasszus, X. évf., 4. szám, 2004 tél, 15-16. oldal

Tompa Gábor haikui: Lidércbánya, Versek (1997-2004) Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004, 58-59. oldal

Utassy József: Öt haiku, Somogy, 2004/1. szám, 13. oldal

Varga Imre kötete 68 haikuval: Halj meg, hogy élhess! Kalligram, Pozsony, 2004

Varga Sándor: Két haiku. A hűség. A gondviselés. Híd, 2004/2. szám, 194. oldal

Vörös István haikui a Baltazár Színház Múló Rúzs c. darabjához készült Örök naptár c. könyvben, 2004, Budapest

Vörös István: Hét évszázad haikui avagy mi lett volna, ha a magyarok nem nyugatnak, hanem keletnek indulnak, és verseiknek haikuba kell beleférniük, Élet és Irodalom, 2004, 48. évfolyam, 19. szám

Ján Zambor haikui (Álmom erősít): Forgács Ildikó fordítása, Magyar Napló, 2004. október

Zelki János: Haiku, Élet és Irodalom, 2004. november 5., 48. évfolyam, 45. szám, 16. oldal

Zsille Gábor: Haiku-mise, Napút, 2004. november, VI. évfolyam 9. szám

2005

Ambrózi László haikui, Sándor Zoltán fordításai: Sikoly, 5. szám, 2005. Tél, 109. oldal

Arday-Janka Judit: Hangok költészete - magyar haiku (Fodor Ákos költői nyelvéről), Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, Budapest, Kijárat, 2005, 534-551. oldal

Bakos Ferenc: Kétnyelvű haiku. Londoni senryu. Életünk, 2005/4. szám, 39-44. oldal

Bettes István haikui, Kalligram, XIV. évfolyam, 2005. szeptember-október, 44-45. oldal

Bíró József haikui: Asia, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2005, 43 oldal; [11 haiku]: Eső, Irodalmi lap, VIII. évfolyam 4. szám; (2005. tél), 34-36. oldal; Szepes Erika: Avantgárd szintetizáló humanizmus Bíró József Trakta és Asia című köteteiről, Eső - Irodalmi lap, VIII. évfolyam 4. szám, (2005. tél), 17-20. oldal

Bodnár László: Lélekdalok, Rím Könyvkiadó, Tokaj, 2005, 53-56. oldal

Both Balázs haikui: Árnyéktalan pillanat : versek, Budapest, Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, 2005, 23. és 45. oldal

Youenn Brusk: Susogások a szélben - haikuságok magyarul; eszperantóból ford. Szabadi Tibor J., Kanizsa-Infó Lapkiadó, Nagykanizsa, 2005, 45 oldal [A fordítás a „Flustradoj en la vento" (Brest: Emgleo Breiz: Brud Nevez, 1996) c. kiadás alapján készült.]

Buda Ferenc: Nyolc haiku. In: Árapály, Nap Kiadó, Budapest, 2005

Csörgő Zoltán haikui: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, Tájékoztató 29, 2005 ősz, 15. oldal

Évszakok. Klasszikus japán haiku műfordítások. Barczikay Zoltán és Bakos Ferenc fordításai, Nagyvilág, 2005/10. szám, 772-774. oldal

Fehér Kálmán: Beteljesedett haiku, Híd, 2005/9. szám, 3-4. oldal

Géczi János haikui: Az egyetlen tőr balladája - Új versek, Tiszatáj könyvek, Szeged, 2005, 27-32. oldal

Győrffy Ákos haikui, Székelyföld, X. évfolyam, 2005. december

Hajas Tibor 3 haikuja: Szövegek, Enciklopédia Kiadó, 2005, 67. és 118. oldal

Jánk Károly: Vadnyom (hetvenhét haiku), Koinónia, Kolozsvár, 2005, 104 oldal; Könyvrecenziók: Sándor Katalin: Haikuk nyomán, Korunk, Október 2005; Vári Csaba: Aszkétaversek, Erdélyi Terasz, 2006. december 4.

Jánk Károly: 12 haiku ((A feledésben...); Két vers között; Szent Iván éje; Havazás; Takuboku nyomán; Telehold; Nyári út; Hajnal; Eper; Kettős haiku. Ősz a dombvidéken; Kettős haiku. A vándor; Bashó emléke: téli táj), Látó, 16. évf., 12. sz. (2005. december), 48-50. oldal

Jánky Béla: Pillanatok színe [Második, bővített kiadás], 201 haiku, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005; Könyvrecenzió: Gyulai Levente: Könyv a pillanatról, Látó, 18. évf., 2. sz. (2007. február), 100-102. oldal

Káliz Endre kivételes próbálkozása 2005-ben: 17 morás haikukat írt! Online: https://terebess.hu/haiku/magyar/kaliz.html

Regina Katinaite-Lumpickiené: Haiku-füzér, Cseh Károly fordítása, Ezredvég, 2005/12. szám

Vytaustas Kazilea: Gnómák, Cseh Károly fordításai, Ezredvég, 2005/12. szám

Kollár Árpád: horrorhaikuk. In: például a madzag, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2005

Kovács András Ferenc: haiku három hangra, 2000, Irodalmi és társadalmi havi lap, 2005. május, 5. szám, 38. oldal; Békák Buddha bronzszobránál, In: Überallesbadeni dalnokversenyek, (Burleszkek és szatírák), Koinónia, Kolozsvár, 2005

Lengyel Géza haikui: In: Néhány valódi - Versek (2004-2005) Uránusz Kiadó, Budapest, 2005, 97. oldal

Macuo Basó: Keskeny út északra, Kolozsi Kiss Eszter fordítása. In: Függőkert, Orientalisztikai tanulmányok 2., MondAt Kft., Budapest, 2005, 51-80. oldal

Marsall László haikui: Holnapután? Új versek, Új KÉZirat Kiadó - Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2005

Vért hány a kakukk, Maszaoka Siki [163] haikuverse Terebess Gábor fordításában, Erdős György előszavával, artOrient Kiadó, Budapest, 2005, 104 oldal

Miszlai Gyula haikui: Minótaurosz sír, Akkordia Kiadó, Budapest, 2005

Wolfgang Müller-Thalheim: A haiku és a kifejezés pszichopatológiája - a költészet alkalmazása a művészetterápiában. In: Lelki folyamatok dinamikája, Flaccus, Budapest, 2005, 303-308. oldal

Nagy Bandó András haikui: 333 haIQ, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2005

Nagy Zopán haikui: Haiku-levelek, Ezredvég, XV. évfolyam 12. szám - 2005. december

Németh István Péter: Gyűszűnyi bordalok [17 haiku], Hitel, 2005/10. szám, 73–74. oldal

Nyírfalvi Károly haikui: Bőrinfo, 2005/2. szám; Erdészeti Lapok, 2005/12. szám

Osváth László József haikui: Önarckép - általad, Kilincs Könyvek, Budapest, 2005, 83. és 86. oldal

Pap József: Záró haiku (versek a hagyatékból), Híd, 2005/12, 5-6. oldal

Papp Lajos: Harminchárom haiku, Ezredvég, XV. évfolyam 8-9. szám, 2005. augusztus-szeptember

Pelesek Dóra haikui: Firka a falra - válogatás egyetemisták és főiskolások verseiből, prózáiból és műfordításaiból [vál. és szerk. Lutter Imre]. Budapest, 2005, Kaleidoszkóp könyvsorozat

Pintér Lajos haikuja: Forrás, 2005/1. szám, 12. oldal

Richter Ilona: Haiku ősz. In: Szemlélődés, P. Athéné Kiadó, Göd, 2005, 51-56. oldal

Sánta Gábor: Tizenkét haiku. In: Szegedtől Szegedig - Antológia, Bába és Társai Kft., Szeged, 2005, 182. oldal

Sárközi László haikui: Dedikáció az örökkévalóságnak, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2005, 75-87. oldal

Sebők Éva: Önismeretlen című haiku-kötete, In: Kettős könyv, Széphalom, 2005, 5-73. oldal.

Simonfy József haikui: Romániai Magyar Szó, 2005. január 22-23, 5080-5081. szám, 7. oldal; haikuk (mi fog; nehéz; férc; patak; kő), Látó, 16. évf., 4. sz. (2005. április), 24-25. oldal; kilenc haiku (szó; hold; psyche; ugyanaz; ébredtem; ahogy; kő; üres; dalos), Látó, 16. évf., 11. sz. (2005. november), 31-32. oldal

Szántai Zsolt (ford.): 500 zen és klasszikus haiku, Trajan Könyvesműhely, Budapest, Napkelet útjain sorozat, 2005

Szegedi Kovács György: Hét-Szentséges haiku, Pompeji mozaikok, Budapest, Ráció Kiadó, 2005, 14. oldal

Szepes Erika: A haiku és holdudvara - Sebők Éva Kettős könyve elé, Napút, 2005. május - VII. évfolyam 4. szám

Szuromi Pál: Tizenhárom haiku, Forrás, 37. évf., 2005. 10. szám, 62-63. oldal

Tarján Tamás: A széthasított köntös - avagy a koszorú meg a kosz, Új Forrás, 1995, 7. szám

Tarnóc János haikui: Őszország, C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 2005, 45. oldal

Terebess Gábor: Haiku a poggyászban, artOrient Kiadó, Budapest, 2005, 176 oldal. Fejezetek: Franciaország, 1965-1969 [34 haiku], Japán, 1967 [42 haiku], Ausztrália, 1969-1970 [55 haiku], Bali, 2004 [30 haiku].

Terebess Gábor: Japán, 1967 [42 haiku], C.E.T. Central European Time folyóirat, 2005/5-6. szám, május-június, 13-18. oldal

Modern nyugati haiku, Terebess Gábor haiku fordításai, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2005, 216 oldal
Több mint 20 országból 68 szerző egy tucat nyelvből fordított 764 haikuverse: Alberti, Rafael (spanyol, 1902-1999) • Almeida, Guilherme de (brazil, 1890-1969) • Andrejev, Alekszej (orosz, 1971-) • Benedetti, Mario (uruguayi, 1920-2009) • Bodmershof, Imma von (osztrák, 1895-1982) • Borges, Jorge Luis (argentin, 1899-1986) • Brault, Jacques (kanadai, 1933-) • Celan, Paul (osztrák, 1920-1970) • Chula, Margaret (USA, 1947-) • Clarke, John Cooper (angol, 1949-) • Claudel, Paul (francia, 1868-1955) • Clement, Rosa (brazil, 1954-) • Cohen, Leonard (kanadai, 1934-2016) • Cobb, David (angol, 1926-) • Codrescu, Ion (román, 1951-) • Couchoud, Paul-Louis (francia, 1879-1959) • Cummings, E. E. (USA, 1894-1962) • Éluard, Paul (francia, 1895-1952) • Fletcher, John Gould (USA, 1886-1950) • Fonseca, Jorge Jr. (brazil, 1912-1985) • Franchetti, Paulo (brazil, 1954-) • Gay, Garry (USA, 1951-) • Gerbal, Yves (francia, 1959-) • Ginsberg, Allen (USA, 1926-1997) • Granström, Lars (svéd, 1953-) • Guillevic, Eugene (francia, 1907-1997) • Gurga, Lee (USA, 1949-) • Gutiérrez Cruz, Carlos (mexikói, 1897-1930) • Hackett, James W. (USA, 1929-) • Hammarskjöld, Dag (svéd, 1905-1961) • Jiménez, Juan Ramón (spanyol, 1881-1958) • Juliana, Elis (curaçaói, 1927-2013) • Kerouac, Jack (USA, 1922-1969) • Kirkup, James (angol, 1918-2009) • Klinge, Günther (német, 1910-2009) • Knight, Etheridge (USA, 1931-1991) • Loranger, Jean-Aubert (kanadai, 1896-1942) • Lowell, Amy (USA, 1874-1925) • Maublanc, René (francia, 1891-1960) • Mena, Paul David (USA, 1959-) • Palmero, Ertore José (argentin, 1923-) • Paulhan, Jean (francia, 1884-1968) • Paz, Octavio (mexikói, 1914-1998) • Pessanha, Camilo (portugál, 1867-1926) • Pound, Ezra (USA, 1885-1972) • Quasimodo, Salvatore (olasz, 1901-1968) • Reichhold, Jane (USA, 1937-2016) • Renard, Jules (francia, 1864-1910) • Reps, Paul (USA, 1895-1990) • Rilke, Rainer Maria (osztrák, 1875-1926) • Ritszosz, Jannisz (görög, 1909-1990) • Roseliep, Raymond (USA, 1917-1983) • Sandburg, Carl (USA, 1878-1967) • Scott, Alexander (skót, 1920-1989) • Sirowitz, Hal (USA, 1949-) • Snyder, Gary (USA, 1930-) • Stevens, Wallace (USA, 1879-1955) • Szeferisz, Jorgosz (görög, 1900-1971) • Tablada, José Juan (mexikói, 1871-1945) • Tagore, Rabindranath (bengáli, 1861-1941) • Tranströmer, Tomas (svéd, 1931-2015) • Ungaretti, Giuseppe (olasz, 1888-1970) • Verbeke, Geert (flamand, 1948-) • Verhart, Max (holland, 1944-) • Vocance, Julien (francia, 1878-1954) • Wienert, Angelika (német, 1956-) • Williams, Carlos William (USA, 1883-1963) • Wright, Richard (USA, 1908-1960)

Vasi Ferenc Zoltán: Újraszületve élni (haiku-füzér), Szőrös Kő, 2005/4. szám, 58-59. oldal

Vékony Andor: Haikuk füzetlapon - Ősz és tél, VBK (Vándor Baráti Köre) Alapítvány, Kaposvár, Verses füzetek 2005/I.

Haiku poetry in Hungary by Judit Vihar, für den Ersten Europäischen Haiku-Kongress, Bad Nauheim, Deutschland, am 13. Mai 2005, Deutsche Haiku Gesellschaft, (The First European Haiku Congress, Bad Nauheim, Germany, 13th May 2005)

Zalán Tibor: Ezüst haikuk Jankovics József halálára. In: szállás rossz ágyon, Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2005 100-102. oldal

2006

Babics Imre 21 haikuja Napkelet címmel: 2006-ban online a http://www.terasz.hu- n; nyomtatásban: Hármashatár-heg, Budapest, Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, 2007, 5-10. oldal

Bakos Ferenc: Új ezredév, [Magánkiadás, Siófok-Kiliti], 2006; Egyiptomi haiku. Pannon Tükör, 2006/6. szám, 27-28. oldal

Bán Olivér: Bérletnyi haiku. In: Minden állomáson és megállóhelyen, Tipp Cult Kft., Budapest, 2006, 69. oldal

Bíró József haikui: Tükörmáglya - 55 vers, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2006, 77 oldal

Birtalan Ferenc: Tizenegy haiku, Ezredvég, XVI. évfolyam 8-9. szám - 2006. aug.-szept. Kötetben: A félnégyes barom, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2007

Bodor Béla: Tizenkét őszi haiku, Rádió, Első közlés, 2006. december 21; Öt téli haiku, Élet és Irodalom, 2006. december 22., 50. évf. 51-52. szám; Öt őszi haiku, Spanyolnátha, 2006. december

Buda Ferenc: 63 haiku. In: Isten szalmaszálán - Buda Ferenc legszebb versei, Forrás Kiadó, Kecskemét, 2006, 126-137. oldal; Mi híja még, Versek 1955-2005, Holnap Kiadó, 2006. 69 haiku, 186-196. oldal, Nyolc haiku, 244-245. oldal

Csepregi János: Nyolc pofátlanul profán haiku, Napút, 2006. június, VIII. évfolyam, 5. szám

Dénes Mónika: Kőbányai Haikuk. 2006-ban a Világóceán Kiadó haiku-pályázatán második helyezést ért el. Megjelent a Szintézisben című antológiában, Világóceán Kiadó, Százhalombatta, 2006

Esnagy József haiku-kötete: Emlősök és madarak, Bajai Honpolgár Alapítvány, Baja, 2006, 88 oldal

Fa Ede: Varázsmeséktől a haikuig, [próza, vers, esszé], Aranyecset Irodalmi, Előadóművészeti és Zenei Egyesület, Nagykanizsa, 2006, 142 oldal

Fecske Csaba: Hat haiku. Együtt - a Magyar Írószövetség kárpátaljai írócsoportjának folyóirata, 2006. VIII. évf. 4. szám, 28. oldal

Fodor Ákos [kötete 111 haikuval]: Még: mindig, Fabyen Kiadó, [Kaposvár], 2006, 224, [10] oldal

Greguss Sándor: A héja tolla (egy haikai), Spanyolnátha, 2006

P. Horváth László haikui: Dühös imák (2006) c. kötetében

Jánk Károly: 9 haiku: Élet és Irodalom, 2006. július 21., 50. évf. 29. szám; 12 haiku: Látó, 2006. december

Káliz Endre: Hét haiku, Fedél nélkül – hajléktalanok lapja, 2006. december 28, 325. számában.

Kelényi Béla haikui: Az „Évszakok” ciklusból, Új Forrás, 38. évfolyam, 3. szám, 2006. március

Kenéz Heka Etelka japán haiku stílusban írt költeményei. [Hódmezővásárhely], Kenéz Heka E., [2006]. 124 oldal

Kovács András Ferenc: Haiku három hangra. In: Álmatlan ég - Versek (2002-2004), Koinónia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2006

Kőszegi Barta Kálmán: Szabad haikuk, Bárka - Irodalmi és művészeti folyóirat, XIV. évfolyam 4. szám, 2006, 30. oldal

Kürti László haikui: PoLíSz, 98. szám, 2006

Léka Géza haikui: Hitel, 2006. január, 74. oldal

Luzsicza István: Öt haiku. In: Az artista estére hazamegy - Versek, Írott Szó Alapítvány-Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2006, 65. oldal

Macuo Basó: Távoli tartományok szűk ösvényein (Greguss Sándor fordítása) - részlet - Műhely (Győr), 2006/5, 6-14. oldal; Greguss Sándor: Haikai és haiku, Műhely (Győr), 2006/5, 15-21. oldal

Marczinka Csaba haikui: Nem-telenségeink, Pannon Tükör, 2006/2. szám, 22. oldal

Marossy József haikui az Unisher Kiadónál, Budapesten 2006-ban megjelent öt verseskötetében: Hinta és pacsirta, Leszakadtok, Holnapok, Vajon, Vagy.

Máté Imre haikui: Pannon Tükör, 11. évfolyam 2. szám, 2006. március-április, 35-36. oldal

Nagy Zopán haikui: „Fény-képek", Napút, 2006. január-február, VIII. évfolyam 1. szám; A „Családi haikuk" sorozatból, Ezredvég, XVI. évfolyam 8-9. szám - 2006. aug.-szept.

Nagyatádi H. Tamás: Egyetlen haikum. Pannon Tükör, 2006/4. szám, 25. oldal

Németh István Péter: 52 gyűszűnyi bordal; 52 balatoni haiku, Nipponi irka, [Szerzői kiadás], Tapolca, 2006, 9-13; 19-24. oldal

Noon Azaki [Kováts Lajos]: Ötvenkettő haiku, Bumbum [Art Consulting, Budapest, 2006], 52 oldal

Normantas Paulius: Fehér - Baltas című fotóalbum-haikukötetének bemutatója 2006. február 8-án, a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Házban, Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.

Orosz László Wladimir haikui: Tua maxima culpa, Miskolc, Norna (Dilmun könyvek), 2006

Papp Lajos: 25 haiku: Szegedtől Szegedig - Antológia, Bába és Társai Kft., Szeged, 200, 250-251. oldal

Péntek Rita: Csalódás [haiku], Műhely (Győr), 2006/5, 38. oldal

Rettegi Attila haikui: Sikoly folyóirat, 7-8-9. szám, 2006. nyár, ősz, tél, 37. oldal

Sajó László: Szünetjelek az égből : Válogatott versek, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 315 oldal

Sárándi József: Bénázok (haiku): Birtokviszony, Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 2006, 64. oldal

Standovár Ágota haikui: Szintézisben - Antológia 2006, Világóceán Kiadó, Százhalombatta

Suhai Pál: Három haiku, Liget : irodalmi és ökológiai folyóirat, 2006. (19. évf.) 2. szám, 78. oldal

Szondi György bolgár haiku fordításai: Magoncok és morzsák, Bolgár apró írások, Napkút Kiadó, 2006.
Balabanova, Ljudmilla (1949-) • Barbarov, Georgi (1955-) • Biljarszka, Ginka (1946-) • Bincsev, Toma (1946-) • Csuhov, Petar (1961-) • Georgiev, Velin (1933-) • Hagadiszjan, Borisz (1958-) • Hrisztov, Borisz (1945-) • Jakimova, Roszica (1966-) • Joanova, Mina (1941-) • Joszifova, Ekaterina (1941-) • Ke Pella, Hriszto (1948-) • Kiszjov, Zdravko (1937-) • Kulekov, Ivan (1951-) • Metodiev, Ivan (1946-2003) • Palazov, Dimitar (1933-) • Pasztuhov, Krasztyu (1941-) • Rancsin, Radoszlav (1942-) • Sztefanov, Dimitar (1932-) • Sztojanov, Rumen (1941-) • Szugarev, Edvin (1953-) • Varszano, Mina (1984-) • Vatova, Penka (1959-) • Velikova, Conka (1950-) • Zvezdinov, Atanasz (1941-) • Zsekov, Margarit (1963-)

Szőke Kálmán: Haiku-lélegzetek: Szavak a némasághoz - Válogatott és új versek, Hét Krajcár Kiadó, Budapest, 2006, 94-95. oldal

Taneda Szantóka: hóra hulló hó [188 haiku], (Terebess Gábor fordítása, Erdős György utószavával), Terebess Online, 2006; Ismertető: Bakos Ferenc: A Hegytetőtűz magányossága, Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 73-74. oldal. > Javított, bővített [436 haiku], kétnyelvű kiadás online, 2011

Tarnóc János: Embernek lenni (Terebess Gábor: Haiku a poggyászban) (angolból ford. Dányi Dániel), Kilincs: nem kizárólag irodalmi folyóirat, 2006/1 szám, 73-75. oldal

Haiku in the Luggage by Gábor Terebess. Translated from the Hungarian by Jon Tarnoc, artOrient Press, Budapest, 2006, 208 pp. [183 Haiku]; Könyvismertető: Hírlevél - A Magyar–Japán Baráti Társaság tájékoztatója, 2006. december, 83. szám, 8. oldal

Haiku a poggyászban (1965-2005), Terebess Gábor négy haiku ciklusa Galkó Balázs és Vallai Péter előadásában, Rendezte: Böjte József, Terebess Kiadó, 2006, hangoskönyv > werkfilm (operatőre: Jankura Péter). Tartalom: Franciaország, 1965-1969 - Lázadás • Elindultam Párizs városából, 1969 (napló) • Japán, 1967 - Megvilágosulás • Ausztrália, 1969-1970 - Dél keresztje alatt • Bali, 2004 - Esős évszak

Terebess Gábor: Elindultam Párizs városából. Haibun napló (1969. november 21 - december 3.), Kilincs: nem kizárólag irodalmi folyóirat, 2006/1. szám, 21-27. oldal

Új könyvpiac Fórum: Csevegő: haikuksizó, nyitva 2006.03.17-től: http://www.ujkonyvpiac.hu/forumtema.asp?id=533&ord=desc

Utassy József haikui: Forrás, 2006/3 szám, 71. oldal; Pannon Tükör, 2006/2. szám, 6. oldal

Végh Attila haikui: Útravaló - 500 haiku, Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös, 2006

Végh Sándor haikui: A csend hangjai, Szeged, 2006

Vékony Andor: Haikuk füzetlapon - Haikuk és tankák, VBK (Vándor Baráti Köre) Alapítvány, Kaposvár, Verses füzetek 2006/II-III.; Vándorutak, VBK (Vándor Baráti Köre) Alapítvány, Kaposvár, 2006

Vitéz Ferenc 52 (újabb) haikuja: Néző Pont, 2006/1 [1. évf. 1. sz. (2006. dec.)], Debrecen

Vörös István: Nagyvárosi haikuk: Bárka - Irodalmi és művészeti folyóirat, XIV. évfolyam 3. szám, 2006, 23-24. oldal

Zágonyi Ervin: Kosztolányi kínai és japán versfordításainak keletkezéstörténete; a japán közvetítő szövegek jegyzéke, ItK, 2008/4. szám, 407-434. oldal

2007

Bartos Aranka: Tűzmadár - haikuk, Baja : Bartos A., 2008, 187 oldal

Basa Viktor haikui: Engedelmes szavak. Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, Budapest, 2007

Benő Attila haikui: Tizenöt lélegzetvétel, Látó, 2007. július

Bertók László haikui Szalai Kata illusztrációival: Két lepke csapkod, Pécs, Szerzők, 2007, 47 oldal

Bíró József: KADO [36 haiku], Orpheusz Könyvek, Budapest, 2007; [5 haiku]. Műhely : kulturális folyóirat, 2007. (30. évf.) 2. szám, 25. oldal

Borsodi L. László: Csonka haiku: Félemelet, Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2007, 45. oldal

Csata Ernő haikui: Pannon Tükör, 12. évfolyam 6. szám, 2007. november-december, 11. oldal

Cseh Károly: Gesztenyék ideje : ötvenöt vers az ötvenötödikre, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2007: 52, 57, 80-81. oldal

Dénes Mónika: Reggeli haikuk. In: Lázadó dalnok : antológia [szerk. Szabó Zsolt] Szerencs : HAT : MAIT, 2007, 49. oldal

Farkas Attila Márton: Mi a haiku? - Liget : irodalmi és ökológiai folyóirat, 2007. (20. évf.) 1. szám, 64-84. oldal

Fazakas Attila: Haiku, Látó, 18. évf., 10. sz. (2007. október), 57. oldal

Fodor György: Haiku-világ, világ-haiku, Szkholion - A Debreceni Egyetem BTK HÖK művészeti és szakfolyóirata, 2007/1, 24-30. oldal

Géczi János: Haikuk, Spanyolnátha, 2007 nyár, IV. évfolyam, 2. szám

Greguss Sándor: Tört nád - Japán versfordítások, Canon Hungária Kft., Budapest, 2007, 110 oldal (Tartalom: Haikai és haiku • Tört nád - 300 haiku • A héja tolla • Távoli tartományok szűk ösvényein • Esztétikai minőségek a japán költészetben • Az évszak-szavak • A nevekről)

Györe Gabriella: Remekül tudok hallgatni. Interjú Fodor Ákossal. Litera, 2007. június 22.

Gyulai Levente: Könyv a pillanatról - Jánky Béla : Pillanatok színe. 201 haiku c. könyvéről, Látó, 2007. (18. évf.) 2. szám

Handó Péter: Három sor keresése, Börzsönyi Helikon, A Spangár András Irodalmi Kör művészeti folyóirata, II. évfolyam 5. szám, 2007 május, 6-10. oldal

G. István László: Nyári haikuk, Bárka, XV. évfolyam, 2007/2. szám, 52. oldal

Kelemen Erzsébet haikui: Magyar Jövő, 2007/2. szám és 2007/3. szám

Kenéz Heka Etelka haikui: A fény tánca, Szerzői magánkiadás, Hódmezővásárhely, 2007, 132 oldal

Kovács András Ferenc haikui: Forrás, 39. évfolyam, 2007. 10. szám, 3-4. oldal és 11. szám, 3-4. oldal

Kovács András Ferenc: Időmadárkönyv, (69 haiku), Illusztrálta: Kohsei; Koinónia, Kolozsvár, 2007, 104 oldal

Légrády Csaba haikui: Ezredvég, XVII. évfolyam, 3. szám, 2007. március

Lengyel Géza haikui: Rácsodálkozás, Hét Krajcár Kiadó, Budapest, 2007, 51-60, 88-89. oldal

Molnár Bernadette haikui: PoLíSz, 102. szám, 2007

Nacuisi Banja: Madarak - 50 haiku Vihar Judit fordításában - Pápai Éva akvarelljeivel - Balassi Kiadó, Budapest, 2007, 112 oldal

Nagy Farkas Dudás Erika haikui: Forrás, 39. évfolyam, 2007. 11. szám, 48-49. oldal; Az álarcos belépője c. kötete online [2007-től] haikukkal. > http://nfdevers.blogspot.com/p/az-alarcos-belepoje-kotet-osszes-verse.html

Pfitznerné Cseh Sarolta (1931-2006) haikui: A szél és én - válogatott versek, [Magánkiadás], Veszprém, 2007

Pusztay János: Jajkuk. In: Köznapok, Savaria University Press, Szombathely, 2007, 29-40. oldal; Télikék, Savaria University Press, Szombathely, 2007, 30-49. oldal

Rácz Era haikui. In: Belülről, Septim Bt.- Blog Kiadó, 2007

Sinkó István: Testet öltött haiku: AL Galéria, Budapest, Műértő: művészeti és műkereskedelmi folyóirat, 2007. (10. évf.) 7-8. szám, 9. oldal

Széki Patka László haikui: Pannon Tükör, 12. évfolyam 1. szám, 2007. január-február, 7-8. oldal

Szepes Erika: A szenvedés méltósága. Bíró József Tükörmáglya című kötetéről, Műhely (Győr), 2007/2. szám, 80-83. oldal

Szepes Erika: Fecske Csaba, a hűség költője - avagy a legkisebbik fiú világgá megy és hazatér, Új Hegyvidék, 2007/3-4. szám, ősz-tél, 139-140. oldal

Thimár Attila haikui: Lélekkönyv, Budapest, Ráció Kiadó, 2007

Tornai József haikui: Új Hegyvidék, 2007 ősz-tél, 2. évfolyam, 3-4. szám, 57-59. oldal; Hitel, 2007. december, 25. oldal; Forrás, 39. évfolyam, 2007. 11. szám, 42-44. oldal

Tóth Armand dalciklusa: Boldogság madara, 14 haiku szoprán hangra és fuvolákra (2007) > http://www.hungaroton.hu/en/print/4758

Utassy József haikui: Tiszatáj, 2007. (61. évf.) 3. szám, 46-50. oldal

Végh Attila: Mindennapi bölcselmeink - Haiku-versek, Pallas Antikvárium Kft., Gyöngyös, 2007

Zsibói Gergely: Négy haiku, Palócföld, 2007/1 szám, 69. oldal; Zsibói Gergely kötete: Csönd-szilánkok (versek). BBMK és Közművel. Int. (Palócföld könyvek), Salgótarján, 2007

Zsille Gábor haikui: Napút, 2007/3. szám, 108-109. oldal; Műhely (Győr), 2007/4, 42. oldal; Műhely (Győr), 2007. Bicikli szám, 91. oldal; Miskolci keresztény szemle : a KÉSZ ökumenikus kulturális folyóirata, 2007. (3. évf.) 2. (10.) szám, 90. oldal

2008

Acsádi Rozália haikui: Gaudi-csipke, Szekszárd, Kerényi, 2008, 56 oldal

Ágoston Csilla: Haikuk az esőben, Műhely (Győr), 2008/4, 25. oldal

Anga Mária Haiku-lánc (Memento, Idő, Lelet, Végül, Kegyelet, Ablak, Hit, Változás, Kert, Vízió), Agria, 2. évfolyam 4. szám (2008. tél)

Aranyi László: Négy haiku, Kapu, 2008, XXI. évfolyam, 5. szám, 68. oldal

Balla D. Károly haikui 2008-tól: Irodalmi Jelen, 2008 március, Forrás, 40. évfolyam, 2008. 6. szám, Parnasszus, 2008/Tavasz, 2000, Irodalmi és társadalmi havi lap, 2008. július – augusztus, Új Lenyomat, 2008. december, Eső, 2009/nyár, Spanyolnátha, 2009 ősz.

Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek I-III., (Hulló idő, Csönd és hallgatás között, Életem élete), Gondolat Kiadó, Budapest, 2008, 972 oldal
Recenziók: Szegő János: Áttetsző sűrűség, Revizor, 2008.12.19.; Báthori Csaba: Volt, nincs, van, Magyar Narancs, XX. évf. 36. szám - 2008-09-04; Tarján Tamás: Érte értett éter, kultura.hu, 2008. szeptember 16.

Bíró József haikui. In: Halálom halála - válogatott és új versek, 1973-2003 [19. fejezet], Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008, 450 oldal; [12 haiku] Eső, Irodalmi lap, XI. évfolyam 4. szám; (2008. tél), 26-27. oldal; [9 haiku]. Műhely : kulturális folyóirat, 2008. (31. évf.) 2. szám, 32-33. oldal

Cseh Károly: Soproni ősz [9 haiku]. Agria, 2. évfolyam 4. szám (2008. tél), 135. oldal

Csepregi János: néhány vény nélkül kapható haiku, Ímé, a test..., Fiatal Írók Szövetsége - Napkút Kiadó, Budapest, 2008, 68 oldal

Ermesz Csaba (Karma Gyurme Szenge) haikui: Magányos harcos, [Budapest] : Ermesz Cs. : Szenge Kv., [2008]. 92 oldal

Fa Ede: Eszmélet(len), Takács László Irodalmi Kör, Nagykanizsa, 2008, 222 oldal

Fodor Ákos [kötete 38 haikuval]: Pontok, Vihar Judit válogatásában, Japán cédrus 3., Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, Bp., 2008, 44 oldal; Könyvrecenzió: Váradi Ábel: (Metszés)Pontok , Újnautilus, irodalmi és társadalmi portál, Kiadja az Oikosz Egyesület (Asociatia Oikosz), Gyergyóremete, 2009. március 10. http://ujnautilus.info/metszespontok/

Freytag Orsolya: „Nem a rózsa csak az illata” – a legyezőversek újraértelmezése Paul Claudel életművében, Szkholion : A DE-BTK HÖK művészeti és szakfolyóirata, 6. évf. 1. sz. / 2008, 44-52. oldal

A Füvészkert, Magyarország legrégebbi botanikus kertje, Budapest VIII. kerületében, az Illés u. 25. alatt található, 2008-tól a tavaszi cseresznyevirágzáskor (ez a japán Ohanami vagy Sakura-ünnep) minden évben haiku pályázatot is hirdet.

Géczi János: Haikuk. In: HogyÖt. Az ötéves Spanyolnátha művészeti folyóirat antológiája (Spanyolnátha Könyvek 4.). Hernádkak, 2009. 131. oldal

Juhász R. József: Szedd szét! Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2008, 72 oldal [Verseskötet, négy fejezete: Amerikai levelek, His Master’s Letters, Kilencparancsolat, Mint akit enyhén megérintett (Kambodzsasorozat) - a kambodzsai fotósorozathoz haikuversek kötődnek.]

Káliz Endre: 3 haiku, Fedél nélkül – hajléktalanok lapja, 2008. február 21, 355. számában.

Kelemen Erzsébet haikui: Viaszpecsét, Ráció Kiadó Kft., Budapest, 2008, 80 oldal

Kelemen Zoltán haikui: Új forrás, 2008. (40. évf.) 9. szám

Kenéz Heka Etelka haikui: Istar a szerelem úrnője - válogatott költemények 50 kötetből, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2008, 63-70. oldal

Stephen King haikuja: In: Az (eredeti címe: It, 1986), Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008, 1. kötet, 247. oldal [A műfordító kiléte nem deríthető ki a kötetből.]

Kolozsy-Kiss Eszter: Kosztolányi Dezső japán versfordításairól, Literatura, 34. évf. 2008/1, 37-68. oldal

Korpa Tamás: Krúdy Gyula-emlékhaiku, Agria, 2. évfolyam 2. szám (2008. nyár)

Kovács András Ferenc: K. D. ismét japánokat műfordít, Forrás, 40. évfolyam, 2008. 3. szám, 3-4. oldal

Marabu [a karikaturista eredeti neve: Szabó László Róbert] haikui blogján 2008-ban > http://marabu-bloglap.blogspot.com

Nagy Zopán haikui: Ezredvég, XVIII. évfolyam 4. szám - 2008. április; Bárka, XVI. évfolyam, 2008/1. szám, 46-47. oldal

Napút, 2008. április - X. évfolyam 3. szám (Cseresznyevirágzás, haikuszám): Acsádi Rozália • Balla Zsuzsanna • Balogh József • Bartha Tamás • Bessenyei Judit • Boga Bálint • Bozsoky Erika • Börzsönyi Erika • Branyiczky Rita • Brassai Ágnes • Csepregi János • Cserny Timi Pookah • Demeter Mária • Egry Artúr • Fucskó Miklós • Gáspár Imre • Géczi R. Ferenc • Geisz László • Gergely László • Halászi Aladár • Havadi Krisztina • Illés László • Jakab Lilla • Kiliti Natália • Kiss Georgina • Kósa Emese • Kovács Roland • Medgyesi Gabriella • Mészáros Ildikó (Kokesz) • Móczár Csaba • Molnár Krisztina Rita • Molnár Szilvia (Aphrodite) • Nagy Balázs • Nagy Mihály • Novák Valentin • Pálinkás Krisztina (Lyrian) • Rezes Erzsébet • Safranka Judit • Salamon József Imre • Sánta Hajnalka • Standovár Ágota • Sümegi Attila • Szabó Julianna • Szél Zsolt • Szelőczei Orsolya • Szepsy Eleonóra • Talált Évike • Tóth Katalin • Valyon László • Végh Attila (vegha) • Végh Sándor • Véghelyi Balázs • Vihar Judit haikuival • Vékony Andor - Sárközi László [közös] haikui • Szlafkay Attila román haiku fordításai (Constantin Abăluţă, Ion Codrescu, Cătălin Isman, Vasile Smărăndescu, Nichita Stănescu, Florin Vasiliu) • Popovics Péter japán haiku fordításai (Kaga no Csijó)

Howard Norman: A haiku-mester [Macuo Basó] nyomdokán, National Geographic Magyarország, 2008. (6. évf.) 2. szám, 94-107. oldal

Oláh András haikui: Agria, 2. évfolyam 1. szám (2008. tavasz)

Oláh Zoltán haikui: Vigilia, 73. évfolyam, 2008. augusztus, 599. oldal

Pollák László haikui: Alkonyattól pirkadatig : hajléktalan művészek antológiája, szerk. Háy János, Budapest, Barrus, 2008, 140-141. oldal

Riersch Zoltán: Arcomba hajolnak a csönd ágai (haiku, háromka, hokku...-és, valami más), Krúdy Gyula Irodalmi Kör, Budapest, 2008, 36 oldal

Edoardo Sanguineti: Kettős haiku. In: Laborintus (Válogatott versek), Kiss Irén fordítása, Ráció Kiadó, Budapest, 2008, 133. oldal

Siklósi Horváth Klára 80 haikuja. In: Sárkányok úsznak, Orpheusz könyvek, Budapest, 2008, 100 oldal

Széki Patka László haikui: Tempevölgy, 2008. június (mutatványszám), 55. oldal

Szenti Tibor: Haiku, Mészáros A., Hódmezővásárhely, 2008, 172 oldal

Szepes Erika: Elrejtett kulcs - Nagy Zopán többszintű haikuvilága, Napút, 2008. április – X. évfolyam 3. szám, 3-12. oldal. Nagy Zopán: Mai haikuk, Napút, 2008. április – X. évfolyam 3. szám, 13-14. oldal

Szűgyi Zsolt kötete 42 haikuval: Árnyalatok árnyalatokkal, Napút-füzetek 28, 2008

Szűk Balázs: Haiku-lánc (Holdeső, Ereklye, Holt, Angyal a tóban, Út, Fönt), Agria, 2. évfolyam 4. szám (2008. tél)

Tar Károly haikui: Itt és ott: Száznyolc vers, a szerző harminckilenc fényképfelvételével díszítve, Ághegy Könyvek, 2008

Minden házban van haiku - Terebess Gábor, in: Gulyás Judit - Szeleczky Ildikó: Gyűjtőszenvedély, Geobook Hungary Kiadó, Szentendre, 2008, 112-123. oldal

Tóth Katalin: Téli haikuk, Ezredvég, XVIII. évfolyam 3. szám, 2008. március

Vári Csaba: Körömversek. In: Kávé, félkeserű, Erdélyi Híradó Kiadó - Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 2008

Véghelyi Balázs haikui: Kötelék, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2008.

Ősi fenyő. Japán haikuk Vihar Judit fordításában, Japán cédrus [sorozat] 2. Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, Budapest, 2008, 48 oldal

Weöres Sándor: Egybegyűjtött művek, Egybegyűjtött költemények, I-II. kötet, [Hetedik kiadás], Helikon Kiadó, Budapest, 2008

Zalán Tibor: Haibun - Firkák a villamosról, Híd, 2008. szeptember, 33-34. oldal

Zalán Tibor: Váz [103 haiku]. Vál. és szerk.: Zalán Sára, Japán cédrus 1. [haiku sorozat], Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, Budapest, 2008, 48 oldal; Bányai János: Táj- és jelkép [Zalán Tibor: Váz c. kötetéről], Híd, 2008. szeptember, 35-39. oldal és Magyar haiku?: Költő(k), könyv(ek), vers(ek) - könyv és kritika IV., Forum, Újvidék, 2010, 318-321. oldal ; Onagy Zoltán interjúja Zalán Tiborral: És marad a Váz... Új Könyvpiac, 2008.4.30. http://www.ujkonyvpiac.hu/cikkek.asp?id=3188; Juhász Attila: „Vén albumban friss rajzok" (Zalán Tibor: Váz c. haiku-kötetéről), Új Forrás, 2008. 9. szám; Fodor György: Hiátus egy vázon, Zalán Tibor: Váz c. kötetéről, Bárka, XVII. évfolyam, 2009/4. szám

2009

Borisz Akunyin: A halál szerelmese, ford. Szabó Mária; a versbetéteket ... N. Kiss Zsuzsa ford., Budapest, Európa, 2009. 273 oldal

Andrassew Iván haikui 2009-től blogjain:, lásd! www.andrassvers.blogspot.com és www.andrassew.blogspot.com

Aranyi László: Két balatoni haiku, Duna-part, 2009/1

Baán Tibor haikui: Konstelláció - Kollázsok és haikuk, Hét Krajcár Kiadó, Budapest, 2009, 64 oldal

Baják K. Zsuzsanna (Susy Berg): A haikutól a kakushinig, Ághegy, Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam, 26-27. szám, 2009, 3439-3440. oldal

Bakos Ferenc 83 haiku fordítása: Mijamoto Sugoe: Táncoló cinegék, Nagyvilág, 2009/11. szám, 968-975. oldal

Bakos Ferenc 2009-ben két díjat is nyert angolul írt haikuival Japánban. Az Ito En Tea Company „New Haiku" versenyén az angol szekcióban 31 ország 13 ezer pályázója közül a legjobb 9-be került, és a „Tiszteletre Érdemes" díjban részesült. A Mainichi Daily News japán országos napilap 2009. évi nemzetközi haiku versenyén megkapta a 12 második díj egyikét. Lásd! Magyar szerző haikusikere, Nagyvilág, 2009/11. szám, 1021. oldal; Nemzetközi haiku-verseny híre Japánból, Nagyvilág, 2010/2-3. szám, 239. oldal

Bakos Ferenc: Huika-termés (Tűnődés a Napút 2008. áprilisi száma fölött), Napút, 2009. április - XI. évfolyam, 3. szám, 120–123. oldal

Balla D. Károly kötete 36 haikuval: Harmadvalaki, Versek, 1999–2008, Savaria University Press, Szombathely, 2009

Bárdos Attila haikui: Öregszik a délután, Baja [Ady E. Városi Kvtár és Művel. Közp.] 2009

Barna T. Attila: Haiku-lánc, Agria, 3. évfolyam 2. szám (2009. nyár)

Benő Attila haikui: Várad (nagyváradi szépirodalmi lap) 2009. 4. szám

Bibity Attila 2 haikuja: Új Lenyomat, Művészeti folyóirat, 2009

Bíró József: MUKKEUM SI [81 haiku], Hungarovox Könyvkiadó, Budapest, 2009; [3 haiku]. Műhely : kulturális folyóirat, 2009. (32. évf.) 3. szám, 25. oldal

Birtalan Balázs haikui: Művirágok a szimbolizmus oltárára, Budapest, Katalizátor, 2009

Boros Edit: Hét haiku, Agria, 3. évfolyam 3. szám (2009. ősz)

Buda Ferenc: Haikuk, Agria, 3. évfolyam 3. szám (2009. ősz)

BuSzabó Dezső: Három haiku, kilenc haiku, PoLíSz, 125. szám, 2009 nyár, 72. oldal

Csernák Árpád: Ügyesek és ügytelenek - A haikuk elé, PoLíSz, 125. szám, 2009 nyár, 70. oldal; Haikuk, uo. 71. oldal

Dávid Beatrix: 9 haiku egy búzamagért, PoLíSz, 125. szám, 2009 nyár, 73-74. oldal

Deák Mór haikuja: Én maradok - Versek, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009, 49. oldal

Jiří Dědeček: PH haiku; ford. Bolemant László. Magyar Napló, 21. évf. 10.sz. (2009. okt.), 67. oldal

Dusa Lajos: Három haiku, Hitel, 2009. július, 70. oldal

Dömötör László haikui: Vonal és szó, Napkút Kiadó Kft., 2009

Eszteró István haikui: Nirvána Gombostűje - Versek, Erdélyi Gondolat, 2009

Fecske Csaba: Hat haiku, Agria, 3. évfolyam 2. szám (2009. nyár)

Felicides Ildikó fotókiállítása a képek mellé válogatott magyar és magyarra fordított szerzők haikuival: Lépten, nyomon. Megtekinthető: 2009. május 15-től június 28-ig. Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház, Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.

Fodor Ákos [kötete 131 haikuval]: Gonghangok : 21 kamarakoncert, Budapest, Fekete Sas, 2009, 321 oldal; Könyvrecenziók: Vihar Judit: „Tömegmagány", Élet és Irodalom , LIV. évfolyam 11. szám, 2010. március 19; Dávid Anna Dóra: 21 kamarakoncert szavakra, Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 71-73. oldal

Fodor Ákos versei. Műhely : kulturális folyóirat, 2009. (32. évf.) 4. szám, 11-12. oldal; Új Forrás, 41. évf. 4. szám (2009. április); Ujjlenyomat – Példaképek, család , Napút, 2009. március - XI. évfolyam 2. szám, 6. oldal

Fodor György: Haikutól wakáig, Fodortól Zalánig - Kortársak a cédrus árnyékában, Bárka, XVII. évf., 2009/3, 51-54. oldal

Géher István: Mérleg c. haikuja hetvenedik születésnapjára: Napút, 2009/10. szám, 13. oldal

Horváth Ödön haiku ciklusai 2009. január 14-ig: Az örök idő nyomában: 847 haiku • Aki Benned bízik: 629 haiku • Kutass magad felé: 470 haiku • Gyümölcsök ideje: 628 haiku • Teremtőnk tenyerében: 258 haiku • Források nyomában: 2195 haiku

Horváth Ödön: Leírhatatlan (nyolc haiku), Agria, 3. évf. 3. szám (2009. ősz)

Juhász Ottó: Tíz pillanatvers. Műhely : kulturális folyóirat, 2009. (32. évf.) 3. szám, 21. oldal

Kabdebó Tamás haikuja: Kortárs, 2009/1, 52. oldal

Kovács András Ferenc haikui: Sötét tus, néma tinta, Magvető, Budapest, 2009; Könyvrecenzió: Borcsa János: A gyönyörrel öldöklő öröm, Bárka, XVIII. évf. 2010/2. szám, 113-114. oldal

Kovács katáng Ferenc: Haiku a város peremén. Ajánlott versek, Pont Kiadó, Budapest, 2009; ua. Ághegy, skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam, 2010, 30. szám, 4019-4020. oldal

Kulcsár Attila: 500 haiku. Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza, 2009, 118 oldal

Lipcsei Márta: Életet zengő haiku lánc, Agria, 3. évfolyam, 4. szám (2009. tél)

Macuo Basó [18] haikuja Vihar Judit fordításában, Napút, 2009. május - XI. évfolyam 5. szám, 120. oldal

Macuo Basó: 333 haiku; ford. Gy. Horváth László, Tandori Dezső; vál. Gy. Horváth László; a jegyzeteket írta Gy. Horváth László, Nagy Anita; Budapest, Európa Könyvkiadó, (Lyra Mundi), 2009. [Tandori Dezső műfordításai az 1981-es Japán haiku versnaptárból valók, melyek Halla István japán eredetiből készült prózafordításán alapultak. Gy. Horváth László japán és angol forrásait a 160. oldalon sorolja fel. A kolofón szerint a fordításokat Nagy Anita egybevetette az eredetivel.]
Recenziók:
Buda Attila Macuo Basó: 333 haiku c. kötetről, Szépirodalmi Figyelő, 2009/3. szám, 71-72. oldal; Kolozsy-Kiss Eszter: Bashô haikui - közvetítőnyelvből (Macuo Basó: 333 haiku), Pannonhalmi Szemle, XVII. évf., téli (2009/4.) száma, 116-120. oldal

„Egy szótagnyi, félszónyi utalás" - Gy. Horváth László műfordító a haikuról. Magyar Narancs, XXI. évf. 41. szám, 2009. október 8, Könyvmelléklet, V-VII. oldal

Az év végére Terebess Gábor befejezte Basó haikuinak eddigi legteljesebb magyar fordítását, online már olvasható: Macuo Basó: Régi tó vizet csobbant [630 haiku]. A kötet mottója is egy Basó idézet: „Nézd, hogy folyik a Szunagava: nem próbál mély lenni." Kétnyelvű változatából (Word DOC) közöl 10 x 10 haikut magyarul is a Simply Haiku, Autumn 2010, Vol. 8. No. 2-től kezdődően tíz folyóiratszámában.
Az előzményekről: Basó kb. 1000 haikut írt, ebből közel 450 haikut fordított le magyar nyelvre több mint 2000 változatban 40 fordító.
Mielőtt Terebess Gábor hozzálátott volna saját verziójához, több havi munkával beazonosította Basó eredeti haikuival az összes eddig elkészült magyar változatot. Ugyanezt megtette az angol fordításokkal is, ez már egy egész évet vett igénybe, mert hozzávetőleg tízezer fordításnak kellett megtalálnia a japán forrását. Így elkerülhette a korábbi megoldások akaratlan ismétlését. Az interneten jelenleg Basó összes haikuja elérhető japánul és latin betűs átírásban (a kezdősorok ábécé rendjébe szedve, megkönnyítve a keresést a nyugati olvasók/fordítók számára), Terebess Gábor összeállításában egy Word DOC oldalon.

Mathias Molcer: Aufgebrochene Flöte, Übertragung von Dr. Marthe Pfeiffer, Subotica, 2009 (Der Originaltitel: Tört fuvolára. Illustration: Mathias Molcer)

Molnár Szilvia haikui: Aranyló búzaszemek : antológia [szerk. Kisgyőry Szabó Zsolt], Szerencs, HAT : MAIT, 2009, 158-159. oldal

Nagy Attila haikui: Túl a fényeken, [e-book], Debrecen, 2009, 12. oldal

Nagy Csilla: Tizenhétre lapot húzni (Zalán Tibor: Váz - Ősi fenyő. Japán haikuk Vihar Judit fordításában). Palócföld, 2009/2. 70-72. oldal

Nagy Zopán: Azaki Nemazaki (régiúj) haikui, Ezredvég, XIX. évfolyam 1. szám - 2009. január

Napút, 2009. március - XI. évfolyam 2. szám (Falevél-tár, haikuszám): Aranyi László • Auth Szilvia • Balog Eszter • Bartosiewicz László • Boga Bálint • Bognár László József • Bozsoky Erika • Brassai Ágnes • Cseh Katalin • Csurgó Gabriella • Csuszner Ferencz • Domonkos Marcell fordításai • Fazakas Attila • Fodor Ákos • Fucskó Miklós • Gál Erika • Gergely László • Győri Orsolya • Halász Krisztián • Harcos Katalin • Horváthné Mészáros Erzsébet • Jahoda Sándor • H. Józsa Márta • Kepes Adrienn • Kérész Gyula • Kirilla Teréz • B. Kiss Krisztina • Kiss-Péterffy Márta • Kisszőlősi Szánthó Lóránt • Kósa Emese • Kőműves Klára • Ligeti Éva • Mészáros Ildikó • Mirtse Zsuzsa • Móczár Csaba • Nagy Mihály (Mygan) • Nyírfalvi Károly • Rozán Eszter • J. Simon Aranka • Szabó Julianna • Szabóné Horváth Anna • Szaszovszky József • Szitás Krisztina • Szűgyi Zsolt • Tóth-Benedek Csanád • Varga István • Várkonyi Ágnes • Véghelyi Balázs • Vihar Judit haikuival

Németh István Péter: 17 haiku. Levelek az ősz koszorújából, Arborétumi betlehemes : új versek és műfordítások, Tapolca, [Visual.hu Kft.], 2009. 42 oldal

NTK Horváth Sándor haikui: Az üveghegyen túl, Szerzői magánkiadás, Kaposvár, 2009

Nyírfalvi Károly haikui: Másnapra megenyhül, Ad Librum, Budapest, 2009

Orcsik Roland: Hová lett a haiku a kínai bolhapiacról? Tiszatáj, 2009/4. szám, 66. oldal

Oromszegi Ottó: Egy fagottos haikui: társadalmi látleletek, Budapest, Papirusz Book, 2009, 143 oldal

I. Pécsi Irodalmi Fesztivál műsorán, 2009. május 14. Művészetek és Irodalom Háza, Pécs, „Review within review” felolvasóest. A Jelenkor Alapítvány programja a japán haiku versforma jegyében. A szlovén Apokalipsa folyóirat a Haiku World Association tagjaként soknyelvű (köztük magyar fordításokkal) haiku antológiát adott ki. Felolvastak: Bertók László, Kukorelly Endre, Primož Repar stb.

Posta Marianna (1983-): Haikuk (Valóra, Ultrahang, Gondviselés, Istenes, A tékozló, Történelem, Kikelet, Jel[tel]en I.–II.–III.), Agria, 3. évfolyam, 3. szám (2009. ősz); Haikuk, Agria, 3. évfolyam, 4. szám (2009. tél)

Pusztay János: Az éjszaka képei - Hatvanhat haiku, Savaria University Press, Szombathely, 2009

Ráduly János haikui: Látó, 2009. július

Reményi József Tamás és Tarján Tamás kötetében (Szénszünet, Palatinus Kiadó, 2009): Tandori Dezső paródia: Verne-haiku (5 / 7 / léghajón)

Rjókan minden haikuverse - 100 haiku Terebess Gábor magyar és angol fordításában, online: 2009, valamint az egybegyűjtött francia fordítások, köztük Terebess Gáboré is.

Sáfrány Attila: A haiku Nyugaton és Nyugat a haikuban - A haiku szellemisége, Fókusz, Vajdasági ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portál, Kultúra, 72. szám - 2009. október 1.

Szántai Zsolt (ford.): 1000 japán vers, STB Könyvek Könyvkiadó Kft., 2009, 240 oldal [Vigyázat! A haiku formában fordított versek egy része az eredetiben nem haiku.]

Szepes Erika: Nagy Zopán mágiája - A szétrobbant világ összeillesztése a „Skizológia" című kötetben, Irodalmi Jelen, 03/02/2009

Szugita Hiszadzso: Haikuk. Terebess Gábor fordításai, Vigilia, 74. évfolyam, 2009/7. szám, 532. oldal

Szűgyi Zoltán 25 pillangóhaikuja: pillangóversek, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2009

Szűk Balázs: Húsz haiku, Vigilia, 74. évfolyam, 2009/6. szám, 452-453. oldal

Tavaszi Fesztivál 2009, Thália Színház, Japán nap - Haikuíró verseny, a versenyt rendezte és levezette dr. Vihar Judit

Tomán Zsóka haikui: Napút, 2009/8. szám, 97. oldal

Váradi Ábel: Haikubéka-ugrások Kelettől Nyugatig avagy a haiku mint lét-beszéd-mód és/vagy funkció mentális kérdőre vonása, Studia Caroliensia, (A Károli Gáspár Református Egyetem folyóirata), 2009. 4. (X.), 15-32. oldal

Weöres Sándor: Egybegyűjtött művek, Egybegyűjtött költemények, III. kötet, [Hetedik kiadás], Helikon Kiadó, Budapest, 2009

2010

12. Arnolfini Fesztivál: Napló, 2010. május 29., Szigetszentmiklós. Haikuk és re-haikuk. Géczi János és Zsubori Ervin költészeti párosnaplója; könyvbemutató és digitális prezentáció. Évkör-haikuk. Láng Eszter haiku-ciklusa; a fesztivál hivatalos utóprojektje.

Borisz Akunyin: Halál szeretője, ford. M. Nagy Miklós. Budapest, Európa, 2010. 366 oldal

Aranyi László haikui: Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 67. oldal

Babics Imre és Bíró József haikui megjelentek magyar-angol-japán nyelven a Sekai Haiku [World Haiku] 2010 No. 6, (Shichigatsudo, Tokyo) c. antológiában

Bakos Ferenc: Sivatagi szél - haiku[kötet], Ad Librum, Budapest, 2010, 87 oldal; Balatoni haiku-naptár [12 haiku], Balatonfüredi Napló, X. évfolyam, 2010. 3. szám, 3. oldal; u.a. Tempevölgy, ötödik szám, 2010. március, 51. oldal

Balázs Beáta: Haikuráliák, Agria, 4. évfolyam 1. szám (2010. tavasz)

Bányai János (1939-): Költő(k), könyv(ek), vers(ek) - könyv és kritika IV., Forum, Újvidék, 2010, (A magyarított haiku. Bertók László: Háromkák: 48-51. oldal; Magyar haiku? Zalán Tibor: Váz: 318-321. oldal)

Bertók László: Három haiku a költészetről. Litera, 2010. április 11; ua. Háromkák a költészetről. Napút, 2010. április – XII. évfolyam 3. szám

Bíró József: [12 haiku]. Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 60-61. oldal; [3 haiku]. Műhely : kulturális folyóirat, 2010. (33. évf.) 3. szám, 42. oldal

Bodnár László: A virradat üzen - versek, Kazinczy Ferenc Társsaság, Sátoraljaújhely, 2010, 76-79. oldal

Botos Ferenc haikui: A csend határán, Ezredvég, XX. évfolyam 1. szám - 2010. január; Műhely (Győr), 2010/5. szám, 38. oldal

Cseh Károly haikui, Bükkalja, 8. „Fagyos téli szám", 2010 december, 9. oldal

Debreczeni Éva haikuja: A boldogtalan tollhercegnő - Versek, szerkesztő: Cseke Gábor, Szerzői kiadás, Szatmárnémeti, 2010

Ezer magyar haiku. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta Vihar Judit. Napkút Kiadó, Budapest, 2010, 352 oldal [Ebben a gyűjteményben kétszáznyolcvankét magyar költő verseit olvashatjuk: határon innen és túl, huszonöt témakörbe csoportosítva az éppen ezer haikut. Helyet kaptak a könyvben olyan költőink rövid művei is, akik még csak haiku-szerű költeményeket írtak, többek között Radnóti, Jékely, Pilinszky, Petri György.]; Könyvrecenziók: Fekete J. József: A domesztikált haiku, Magyar Szó, 2010. augusztus 28.; Vitéz Ferenc: Haikufüzérek, Nagyítás, 2. évfolyam, 26. szám (2010. június 30.)

Farkas Gábor: Körömtanulmány (Kányádi Sándor haiku-költészete), Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 75-77. oldal

Fecske Csaba: Nehogy [6 haiku]. Bárka, XVIII. évf. 2010/3. szám, 26. oldal

Fenyvesi Félix Lajos haikui: Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 59. oldal

Finta Kata [Németiné Finta Katalin] haikui: Sorsok, Balassagyarmat, 2010 > http://mek.oszk.hu/08900/08933/index.phtml

Focus on Hungary. Haiku by Szilvia Auth, Károlyiné Baka Gyöngyi, Ferenc Bakos, József Balogh, Zoltán Csíkzsögödi Szabó, János Csokits, Marcell Domonkos, Csaba Fecske, Miklós Fucskó, Katalin Harcos, Ödön Horváth, Béla Jánky, János Kurszán Kántor, János Karsai, András Ferenc Kovács, Vincze Lucskai, Hajnalka Sánta, László Sárközi, Klára Siklósi Horváth, Sándor Szúnyogh, Attila Török, József Utassy, László Valyon, Judith Vihar , Sándor Weöres (all haiku in the selection translated by Anatoly Kudryavitsky); Haiku Poetry in Hungary by Judit Vihar > in: Shamrock - Haiku Journal of the Irish Haiku Society. No. 16. [2010]

Fodor Ákos versei: Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 69-70. oldal

Fodor, Akos: Gonghangok/Gongklänge. Miniaturen. Ungarisch-Deutsch. Aus dem Ungarischen von Vera Ahamer, Edition Zwei, Wieser Verlag, Klagenfurt, 2010, 73 oldal

Füzesi István haiku-kötete: Szavak mögötti táj, Kelly Könyvkiadó, Budapest, 2010, 128 oldal

Géczi János: Haikuk, Élet és Irodalom, 2010. február 11. 17. oldal; Március-haikuk 1-10. Nagyítás, 2010/13. szám (2010.03.31.), 10. oldal; Május-haikuk, Nagyítás, 2010/19. szám, (2010.05.12.); Haikui s haiku-fotói: Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 62-63. oldal; Április-haikuk: Magyar Lettre, 2010. ősz, 4. oldal; Március-haikuk: Jelenkor, 2010. szeptember, 916. oldal; Március-haikuk: Élet és irodalom, LIV. évfolyam 48. szám, 21. oldal, 2010. december 3.

Géczi János, Zsubori Ervin: Haikuk és re-haikuk - párosnapló, Arnolfini Archívum, Budapest, 2010, 64 oldal [A két ciklust, összesen 122 haikut tartalmazó kötet a 12. Arnolfini Fesztiválra jelent meg, az Arnolfini Archívum Paperbook könyvsorozatának 25. darabjaként, 50 példányban.]

Halmai Tamás: Aranytemplom [haikuversek], Bárka, XVIII. évf. 2010/4. szám, 38-41. oldal

Hámori Andrea interjúja: Aki kitalálta a háromkákat - a haiku magyarítója, Bertók László költő, Nagyítás, 2. évfolyam, 14. szám (2010. április 7.), 26. oldal

Horváth Ödön haikui (Az örök idő nyomában): Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 68. oldal

Jahoda Sándor haikui: Tizenhét szótag, Hungarovox Kiadó, Budapest, 2010, 62 oldal

A Japán Alapítvány Budapesti Japán Kulturális Központ „Magyar Nyelvű Haiku" pályázatot írt ki. A téma: a Nyár. Beküldési határidő: 2010. szeptember 30. A pályázaton résztvenni kívánók az alábbi kategóriákban indulhattak: „Középiskolai diák”: 14-18 éves kor között; „Egyetemista”: 18-26 éves kor között; „Felnőtt”: 27 éves kortól; „Hivatásos”: publikált költők; A bírói panel tagjai (Fodor Ákos, Vihar Judit, Zalán Tibor) a hivatásos kategória : I. díját Szlukovényi Katalinnak adta. A Japán Alapítvány Első Magyar Nyelvű Haiku Pályázata díjátadó estjére, és Mayuzumi Madoka japán haiku költőnő ez alkalomból tartott díszelőadására 2010. november 28-án került sor a Magyar Kultúra Alapítvány Corvin termében.

Jász Attila haikui: Vigilia, 75. évfolyam, 2010/9. szám, 696-697. oldal; Műhely (Győr), 2010/4. szám, 25. oldal; Műhely (Győr), 2010/5. szám, 27. oldal

Józsa Emő: Télhaikuk. A barátom szerelmes. Műhely (Győr), 2010/5. szám, 34. oldal

Juhász Attila haikui. Műhely : kulturális folyóirat, 2010. (33. évf.) 3. szám, 25. oldal

Kamarás Klára haikui: Mint fák a szélben, Héthatár Kiadó, Pécs, 2010, 208. oldal

Kovács András Ferenc: Függőleges haiku, Horizontális haiku, Bárka, 2010/4. szám, 4. oldal

Lángi Péter: HAIKUtya mindenségit, Pannon Tükör, 15. évfolvam 5. szám, 2010. szeptember-október, 41. oldal

Markó Béla: Út a hegyek közt - 99 haiku, Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2010, 116 oldal

Megyeri Krisztina: Esőhíd című, kamaraegyüttesre és énekhangra, négy japán nyelvű haikura írt ciklusa. Mini Fesztivál, Művészetek Palotája, Fesztiválszínház, 2010. január 29. Kővári Eszter Sára - ének, Szűcs Péter - klarinét, Nagy Antal Endre - trombita, Gulyás Emese - hegedű, brácsa, Rohmann Ditta - gordonka, Mali Emese - zongora; vezényelt: Horváth Balázs

Molnár Krisztina Rita: Négy haiku a kertből, Pannon Tükör, 15. évfolvam 5. szám, 2010. szeptember-október, 37. oldal

Molnár Vilmos haikui: Postakocsi, Erdélyi Híradó Kiadó és Ráció Kiadó, Kolozsvár és Budapest, 2010

Nagy Bandó András haikui: Öt hét öt - 575 haiku, Szamárfül Kiadó, Orfű, 2010

Napút-est... haiku-est, 2010. március 29-én Budapesten, a Halom, hegy, domb témában a Cédrus Művészeti Alapítvány, a Japán Alapítvány Budapesti Irodája,, és Százhalombatta Város Önkormányzata által meghirdetett s a Napút folyóirat az esten bemutatott márciusi számában közzétett nyolcvannégy szerzős válogatás alkalmából - a pályázatkiírók részéről.

Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám (Halomban haiku): Auth Szilvia Balla Zsuzsanna Bazsó Ádám Belan István Bikádi-Varga Emese Sarolta Bódai-Soós Judit Borsos Benjámin Bozsoky Erika Brassai Ágnes Bukros Zsolt Csík Mónika Csula Emil Csurgó Gabriella Dékány Dávid Demeter Mária Dittrich Panka Domonkos Marcell Farkas Gábor Fazekas István Fodor György Fucskó Miklós Füzesi István Gál Erika Gergely László Góczán Bettina Halászi Aladár Harján Silvia Hegyi-Botos Attila Hétvári Andrea Juhász Erika Kapecz Zsuzsa Kapitány Máté Kindl György Klemm József Kósa Emese Kovács Júlia Kupcsulik Ágnes Lajtai LászlóLengyel Csilla Lenkes László Ligeti Éva Mérai Mária Miklya Zsolt Mirtse Zsuzsa Móczár Csaba Molnár Szilvia (Aphrodite) Móritz Mátyás Nyírfalvi Károly Papp Máté Kiss-Péterffy Márta Rezes Erzsébet Rozán Eszter Salamon Ferenc és tanítványai: Illyés Bíborka, Pinti Emőke, Tamás Andrea, Rancz Adrienn, Székely Gyöngyike, Stancu Richard Sánta Hajnalka Sárai-Szabó Alexandra Schauber Krisztina Schwamm Fanni Silhouette Simó Edmund J. Simon Aranka Sós Dóra Szabolcsi Erzsébet Szekeres Ferenc Szemere Brigitta Szentkirályi Fittler József Szitás Krisztina Szlamka Zsófia Szűgyi ZsoltToperczer Anita B. Tóth Klári Várkonyi Ágnes Vass Zoltán Barna Vékony Andor Vihar Judit Wilhelm József Zsatkovics Edit haikuival

Német István Péter: Balatoni haikuk. Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 64-65. oldal

Németh Péter Mikola: Hét haiku, Árkád, 2. évfolyam, 1. szám [2010]; 9 haiku (Impressziók Szinnyei Merse Pál festményeire), Pannon Tükör, 2010/2. szám, 30-31. oldal; Hét haiku. Napút, 2010. március - XII. évfolyam 2. szám, 66. oldal

NTK Horváth Sándor haikui: A rontás virágai, Szerzői magánkiadás, Kaposvár, 2010; A próba ideje, Szerzői magánkiadás, Kaposvár, 2010

II. Pécsi Irodalmi Fesztivál műsorán, 2010. május 7. Művészetek és Irodalom Háza, Pécs. A nemzetközi folyóirat-találkozó többnyelvű haiku felolvasóestje cseh, szlovén, magyar, horvát és osztrák résztvevőkkel. Moderátor: Ágoston Zoltán.

Péntek Rita: Tavasz, Műhely (Győr), 2010/4. szám, 34. oldal

Pusztay János: Az délszaka képei - Hatvanhat haiku, Savaria University Press, Szombathely, 2010, 135 oldal

Jules Renard: Természeti történetek; Lukács Laura fordítása, Nagyvilág, LV. évfolyam, 4. szám, 2010. április, 288-300. oldal

Sáfrány Attila: A haiku és kelet. Sikoly, VII. évfolyam, 23. szám – 2010. nyár, 71-83. oldal

Salföld, Kovács István haikui Keresztes Lajos fotóival, Print-Tech Kft., Budapest, 2010, 104 oldal

Edoardo Sanguineti: Négy haiku, Dupla haiku, Terebess Gábor fordításai, Napút, 2010. május - XII. évfolyam 4. szám, 80. oldal [A 2010. május 18-án elhunyt költő összesen hat haikut írt életében.]

Sass Ervin: Bach muzsikál odafent [16 haiku strófa]. Bárka, XVIII. évf. 2010/2. szám, 63. oldal

Sikoly folyóirat (Sziveri János Művészeti Színpad, Muzslya, Szerbia), VII. évfolyam, 23. szám, 2010. nyár. A haikunak szentelt TIZENHÉT LASSÚ LÉPÉS című részben olvasható Sáfrány Attila: A Haiku és Kelet c. tanulmánya, továbbá Csík Mónika, Joel Kha, Nagy Farkas Dudás Erika, Bódai-Soós Judit, Horváth Ödön, Schwamm Fanni és Bogáti-Bokor Ákos haikui, akárcsak egy japán haikukból készült összeállítás, amelyet Horváth Ödön válogatott és fordított holland nyelvről.

Só Balázs haikui: Ezredvég, XX. évfolyam, 5. szám - 2010. május

Soós József: Három haiku II., Pannon Tükör, 2010/1. szám, 25. oldal

Székács Vera: Csillaghaikuk. Műhely : kulturális folyóirat, 2010. (33. évf.) 3. szám, 39. oldal

Szekeres Ferenc: Ferikuim : az I. félszázad : 50+1 feriku. Szolnok : Szerző, 2010, 74 oldal

Tunyogi Csapó Gábor: Haiku -játék, Pannon Tükör, 15. évfolvam, 1. szám, 2010. január-február, 32. oldal

Vadkerty Dorottya haikui: Ezredvég, XX. évfolyam 11. szám - 2010. november

A vihar kapujában (haibunok): Sikoly, VII. évfolyam, 22. szám, 2010. tavasz > http://sikoly.zzl.org/?tag=haibun

Világ Haiku Fesztivál [Haiku Világkonferencia], Pécs, 2010. augusztus 6-8. Szervező: Magyar-Japán Baráti Társaság. A találkozó szakmai programjában workshopok, haikuverseny, renkuírás, felolvasások mellett két haikukiállítás is szerepelt: az egyik az olasz művész, Toni Piccini haigáiból, képes haiku verseiből, a másik pedig a Károli Gáspár Református Egyetem diákjainak dolgozataiból. A résztvevők haikuit a város kirakataiban plakátozták, valamint egy 200 oldalas emlékkönyvben publikálták, a fesztiválon írt haikuikat díjazták. Résztvevők a konferencián:
Külföldiek: 1. Nacuisi Banja (Japán) 2. Petar Csuhov (Bulgária) 3. Hanne Hansen (Dánia) 4. Daniéle Duteil (Franciaország) 5. Jacob Kobina Ayiah Mensah (Ghána) 6. Rob Flipse (Hollandia) 7. Đurđa Vukelić-Rožić (Horvátország) 8. Stjepan Rožić (Horvátország) 9. Željka Vučinić-Jambrešić (Horvátország) 10. Cucsija Naoto (Japán) 11. Kimura Tosio (Japán) 12. Otani Makiko (Japán) 13. Kamakura Szajumi (Japán) 14. Toni Piccini (Olaszország) 15. Adina Enachescu (Romania) 16. Marius Chelaru (Románia) 17. Vasile Moldovan (Románia) 18. Ecaterina Zazu Neagoe (Románia) 19. Valentin Nikolitov (Románia) 20. Amelia Stanescu (Románia) 21. Laura Vaceanu (Románia) 22. Doc Drumheller (Új Zéland)
Magyarország: 1. Vihar Judit 2. Auth Szilvia 3. Bakos Ferenc 4. Bárdos Attila 5. Domonkos Marcell 6. Földeáki-Horváth Anna 7. Hidasi Judit 8. Hollós Roland 9. Nagy Bandó András 10. Németh Péter Mikola 11. Sánta Hajnalka 12. Szabó Aida
A rendezvény zárónapján ginko-ra (közös sétát követő házi haiku-versenyre) került sor, 1. díj: Doc Drumheller, Új-Zéland. Bakos Ferenc angolul írt költeménye a második díjat nyerte: ginko walk / unworn shoes of my father / died a year ago (ginko séta / egy éve halott apám / új cipőjében).
Sajtóvisszhang: Valaczkay Gabriella: Tizenhét aranyrög, Népszabadság, 2010. augusztus 7.

Világ Haiku Fesztivál - World Haiku Festival, [Antológia], Magyar-Japán Baráti Társaság, Pécs, 2010, 200 oldal [A résztvevők haikuit adja közre több nyelven; kereskedelmi forgalomba nem hozható.]

Gré Wansdronk haikui (Festőszemmel, A város szívében, Szellemeskedés), hollandból fordította Horváth Ödön, a Fodrozódások [Rimpelingen] - tankák, haikuk és senryuk, c. kötetből. Duna-part (Érd), 2010/4. szám

Zalán Tibor: Költészet [haiku]: Litera, 2010. április 11; Napút, 2010. április – XII. évfolyam 3. szám

Zsubori Ervin, Géczi János: Haikuk és re-haikuk - párosnapló, Arnolfini Archívum, Budapest, 2010, 64 oldal [A két ciklust, összesen 122 haikut tartalmazó kötet a 12. Arnolfini Fesztiválra jelent meg, az Arnolfini Archívum Paperbook könyvsorozatának 25. darabjaként, 50 példányban.]

 

A kronológiával kapcsolatos adatgyűjtést Terebess Gábor 2010 év végével befejezte,
ezután csak esetlegesen várhatók adatok.

 

2011

Borisz Akunyin: A gyémántszekér I-II; ford. Szabó Mária, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2011, 744 oldal; (I - A szitakötővadász, Oroszország, 1905; a haiku mintájára építi fel a kötetet: a három fejezet további alfejezetekre oszlik, a haikusorok szótagszámának megfelelően. II. - A sorok között, Japán, 1878; a második kötetben minden fejezetet egy haiku zár, mintegy összefoglalva a cselekményt.)

Balládium, Költészet napi haikuk, 2011. április 11-ig > http://balladium.blogspot.com

Bárdos Attila: Tangens - Kettős végtelen, Napkút Kiadó, Budapest, 2011, 112 oldal

Benő Attila haikui: A kórus és a kutyák c. verseskötetében, Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2011, 35-48. oldal

Benzk Ádám: Szamárfülek és szilánkok, Ad Librum Kiadó, Budapest, 2011, 104 oldal

Bíró József és Vihar Judit haikui megjelentek magyar-angol-japán nyelven a Sekai Haiku [World Haiku] 2011. No. 7, (Shichigatsudo, Tokyo) c. antológiában

Jorge Luis Borges: Tizenhét haiku Terebess Gábor fordításában, Irodalmi Jelen, 2011, november 17.

Botos Ferenc: Tükörajtó - Haikuk, Z-füzetek/137, Budapest, 2011, 56 oldal; Szemelvények: Napút, 2011. március – XIII. évfolyam 2. szám, 10. oldal; Ezredvég, XXI. évfolyam 5. szám - 2011. május

Cseh Károly haikui, Bükkalja, 9. „Virágos szám", 2011 április, 16. oldal

Haiku - Az ifjú Hold : japán haikuköltészet a tizenötödik századtól mostanáig / J. van Tooren (1900-1991) asszony: Haiku - Een jonge maan: Japanse haiku van de vijftiende eeuw tot heden, Amsterdam, Meulenhoff, 1973, alapján magyarra átültette Horváth Ödön. Napeledel Könyvkiadó, Budapest, 2011, 295 oldal

Hetesi Péter Pál: Haikukönyv, Syllabux Könyvkiadó, 2011, epub

Horváth Ödön: Az örök idő nyomában : négy évszak haikui, Napeledel Könyvkiadó, Budapest, 2011, 189 oldal

Kortárs, 2011. május [Haiku-szám]
Buda Ferenc: Hat pár haiku
Fodor Ákos: Tavasz, hajnal; Ébredés; Vanitatum vanitas; Intelem; Az igazi gazdagság; Oldás & kötés; Kör; Gyógyhatás; Hálózati személy jelent; A népszónok; Prognózis; Bevezetés; Két érték; ...Túlsúly, melytől leszakad...; Egy virág-nézet; Egy virág-nézet; Korhozadék; Státusz Zalán Tibor: Határ; Hattyú; Létezés; Sirály; Sóhaj; Töredelem; Sors; Próbálkozás; Roppanás; Gyöngédség; Állapot; Jelenés Filip Tamás: Huszonkét haiku Tandori Dezső: Az „Egyáltalán” ciklusból Markó Béla: Beteljesülés; Tavaszi sötétség; Boldogság; Szerződés; Vonzás; Átváltozás; Tűnődés; Holdvilág; Művészet; Őszi remény; Mutatvány Tamás Menyhért: Haikuk Thimár Attila: Haikuk Vilcsek Béla: Haiku-varázslat, Ezer magyar haiku Sajó László: A'sziszi, szentferenc haikui

Laborcz Monika: Évek hídja - 70 haiku, 70 mű, 70 év, Magánkiadás, 2011, 84 oldal

Macuo Basó: Észak ösvényein - Egy 17. századi japán költő verses útinaplója, [az eredeti japán szöveget Utagava Hirosige fametszetei díszítik]; szerk. és ford. Vihar Judit; Vince Kiadó, Budapest, 2011, 199 oldal

Macuo Basó: Útinaplók, Kolozsy-Kiss Eszter fordítása, Ráció Kiadó, Budapest, 2011, 112 oldal

Nacuisi Banja haikui, Bakos Ferenc fordításában Türkiz tej címen, Nagyvilág, 2011. november, 837-843, 885. oldal; Nacuisi Banja: A tenger világa : 50 haiku. The world of the sea : 50 haiku. Umi no sekai : 50 haiku. Pápai Éva akvarelljei; angolra ford. Nacuisi Banja és Jack Galmitz; magyarra ford. Vihar Judit, Balassi Kiadó, Budapest, 2011, 111 oldal

Nagy Zopán: A kötet címe - A haiku jegyében [az ecsetrajzok Gaál József művei; utószó: Szepes Erika tanulmánya: „Könnyedebb - és szigorú... / Mint a haiku"], Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2011, 101 oldal; Könyvrecenzió: Fekete J. József: A Változatlan Semmi megfigyelője, Magyar Szó, 2011. május 5.

Napút, 2011. március – XIII. évfolyam 2. szám (Nap, út – haikuk): Altair • Antal Attila • Arany Mária • Ásványi Tibor • Auth Szilvia • Baczó Zsolt • Baka Györgyi • Bakos Ferenc • Balázs Ágnes • Balla Zsuzsanna • Balogh József • Benda Katalin • Bessenyei Judit • Bender Krisztina • Bódai-Soós Judit • Bogár Ádám Tamás • Botos Ferenc • Bozsoky Erika • Böjthe Pál • Bősze Éva • Börzsönyi Erika • Czirok Ferenc • Csanádpalotai Rácz Zoltán • Csapó Bianka • Császár József • Cseh Károly • Cseh László • Csurgó Gabriella • Dányi Dániel • Darvas Zsuzsanna • Demeter Mária • Csendes Katalin tanítványai • Dittrich Panka • Dobó Edit • Domonkos Marcell • Doncsev Toso fordításai • Donnert Károly • Dömök Elíz • Draskóczi Ágnes • Egyházi Bernadett • Ermesz Csaba • Enyedi Gina • Farkas Gábor • Farkas István • Ferencz Mónika • Fer-Kai • Fittler Szakura • Földeáki-Horváth Anna • Füzesi István • Gál Erika • Garamszegi Marek Irén • Góczán Bettina • Habi • Hajdú Dávid • Halászi Aladár • Harján Silvia • Hegedüs András • Juhász Erika • Horváth Ödön • Juhász Anikó • Juhász János • Kalicz László (Ganryu) • Kántor Krisztián • Károly György fordításai • Károly György • Kecskés Rózsa • Kindl György • Kiss-Péterffy Márta • Kocsondiné Eisenkorb Györgyi • Kolláth Orsolya • Kreischer Nelly • Kósa Emese • Lantódi-Káliz Endre fordításai • Lengyel Csilla Kinga • Ligeti Éva • Lőrinczy Barbara Eszter • Magyisztrák András • Méry Beáta • Márföldi Krisztina • Mermező Géza • Mészáros Erzsébet • Mészáros Ildikó • Mészáros Ildikó Hilda • Miczki Gábor • Miklya Zsolt • Móricz Mátyás • Móczár Csaba • Muzsai István • Nagy Ákos (Tollkoptató) • Nagy Zoárd • Neko • Nerhaft Antalné • Nyírfalvi Károly • Pataki Edit • Pergel Antal • Pócsy Ferenc • Petz György • Révész Ágnes • Rába Ildikó Mariann • Rezes Erzsébet • Rozsos Gábor • Rozán Eszter • Rózsa Iván • Schwamm Fanni • Streéb Mária • J. Simon Aranka • Sipos Áron Tamás • Sipos Timea • Szabó Aida • Szakáli Anna • Szabolcsi Erzsébet • Szala Endre • Szemere Brigitta • Szentkirályi Fittler József • Szigethy Rebeka Sára • Szilágyi Erzsébet • Szilva Imre • Szinay Balázs • Szitás Krisztina • Szlamka Zsófia • Takács E. Ildikó • Tárczyné Pusztai Beatrix • Tomán Zsóka • Tomor Gábor • B. Tóth Klári • Tsering drol ma • Turi Emese • Vass Veronika • Véghelyi Balázs • Vihar Judit • Vitéz Ferenc • Wilhelm József • Zentai Eta • Zoltay Lívia • Zsatkovics Edit • Zsubori Ervin haikui • Haigák: Kirilla Teréz (Sain Mátyás fotóival), Bódai-Soós Judit, Szabolcsi Erzsébet, Muzsai István és Szitás Krisztina alkotásai

Sass Ervin: Nincs ami a kincs : száz haiku. Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2011, 53 oldal

Szepes Erika: Tizenhét szótag - Esszék és elemzések, (Olvassuk együtt! V.) Napkút Kiadó, Budapest, 2011, 208 oldal

Szűgyi Zoltán pillangóhaikui, Magyar Műhely, 55. évf., 2011, (1. szám) 155. szám, 15. oldal

Tamás Menyhért haikui: Kortárs, 2011. május; Hitel, 2011. június, 19. oldal; Új Ember, 2011.10.02.

Terebess Gábor: Harangon alvó lepke (Josza Buszon haikuversei Terebess Gábor fordításában), olvasható online, 2011 (DOC).

Terebess Gábor: hóra hulló hó (Taneda Szantóka szabadhaikui, javított, bővített, kétnyelvű online kiadás, 2011), (DOC)

Terebess Gábor: Százszor szép krizantém (A japán haikukat válogatta és fordította Terebess Gábor), olvasható online, 2011 (HTML).

Terebess Gábor: Terebesfehérpataktól a zen haikuig, Napút, 2012. március - XIV. évfolyam 2. szám, 3-5. oldal

Terebess Gábor: Vissza Isszához (= Egy csésze tea Isszával, Kobajasi Issza haikuversei Terebess Gábor fordításában, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2000, c. kötet kétnyelvű, javított és bővített változata), a haikuk olvashatók online > időrendben (Word DOC) > betűrendben (Word DOC).

Tomas Tranströmer: Haikuversek a Gyászgondola, 1966, c. kötetből, Terebess Gábor fordításai, Bécsi Posta , Új sorozat, VI. évfolyam, 7. (47.) szám, 2011 október, 1. oldal

Vonderviszt Anna: Haiku fordítástechnika Macuo Basó, Josza Buszon és Kobajasi Issza művei alapján, Kísérlet a haiku elemeinek megragadására, Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Japán szak, Témavezető: dr. Umemura Yuko, 2011, 134 oldal, olvasható online (PDF).

Wavrik Gábor: 17 szótagnyi bölcsesség, A haiku, Szöveg és fotógrafika: Wavrik Gábor, Ziher, Kétheti kulturális kínálat.
http://www.ziher.info/cikk-konyv/373-17-szotagyni-bolcsesseg--haiku.html

A World Haiku Association meghívására Vihar Judit és Bakos Ferenc részt vettek a 2. Tokiói Költészeti Fesztiválon és a WHA 6. Konferenciáján Japánban: felolvasásokat tartottak műveikből, és hozzászóltak a haiku-írás szabályait feszegető vitához. (Erről hír: Haikukonferencia Tokióban, Nagyvilág 2011/11, 883.oldal .)

2012

Bakos Ferenc, Bíró József, Domonkos Marcell, Földeáki-Horváth Anna, Vermes György és Vihar Judit haikui megjelentek magyar-angol-japán nyelven a Sekai Haiku [World Haiku] 2012. No. 8, (Shichigatsudo, Tokyo) c. antológiában

Bakos Ferenc: Szatori egyes szám második személyre. Olvasói kulcs Terebess Gábor haikuköltészetéhez, Napút, 2012. március - XIV. évfolyam 2. szám, 92-93. oldal

Bakos Ferenc: Katasztrófák a kortárs japán haikuban, Nagyvilág, Világirodalmi folyóirat, LVII. évfolyam, 12. szám, 2012 december, 1208-1218 oldal

Bíró József haikui: Tűnődés telihold idején, Irodalmi Jelen , 2012 október 31: http://www.irodalmijelen.hu/node/14964

Botos Ferenc: In memoriam Varlam Salamov, Holnap Magazin , Székesfehérvár, 2012. 10. szám; Bécsi Napló, Bécs, 2012/5. szám

Géczi János: Ősz vagy Júlia, Napkút Kiadó, (Japán Cédrus sorozat 4.), Budapest, 2012, 48 oldal

Harminckettedik oldal / ÁL. - [Bonyhád] : Magánkiad., cop. 2012, 84 oldal

Jánk Károly: Ülni örökre : 65 haiku. Satu Mare : Profundis, cop. 2012, 80 oldal

Káliz Endre: Kasza suhan, búzakék [Haiku-ciklus], Fedél Nélkül - Hajléktalanok lapja, XIX. évf. 472. szám, 8. oldal (2012.08.16.)

Keuler Jenő: Nézelődve – Zenei képfüzér Horváth Ödön haikuira. Ekszpanzió XXIV. Nemzetközi Kortárs Művészeti Találkozó, 2012. augusztus 24-25, Verőcei Művelődési Ház

Kodolányi Gyula: Járj, merre tetszik, Nap Kiadó, Budapest, 2012, 254 oldal

Lady Nairi [eredeti név: Homonnai Rita]: Csepp a tengerben - Haiku-gyűjtemény, Underground Kiadó, 2012, 145 oldal

Lukács Gergely Sándor: Fényrom : haiku füzér; ill. Pállay Kovács Szilvia. Budapest : Széphalom Kvműhely, 2012, 136 oldal

Markó Béla: Boldog Sziszüphosz : haikuk 2011-ből; ill. ... Részegh Botond. Csíkszereda : Bookart, 2012, 153 oldal

Más-más csönd | Различна тишина; Bolgár haikuantológia | Антология на българското хайку, Válogatta, szerkesztette és az előszót írta: Petar Csuhov, Fordította: Szondi György [kétnyelvű haikugyűjtemény, 55 kortárs bolgár alkotó 159 háromsorosa], Napkút Kiadó, Budapest, 2012, 128 oldal

Napút, 2012. március - XIV. évfolyam 2. szám (Kavicsteremtés - haiku különszám): Terebess Gábor: Terebesfehérpataktól a zen haikuig; Bakos Ferenc: Szatori egyes szám második személyre. Olvasói kulcs Terebess Gábor haikuköltészetéhez; Zalán Tibor, Fodor Ákos, Németh Péter Mikola, Nagy Zopán, Szűgyi Zsolt haikui; Jónai Zs. Balázs, Szabolcsi Erzsébet, Terebess Gábor, Tillinger Gábor haiku fordításai;
Kavicsteremtés [pályázat]:
Antalffy Yvette-Hildegard, Auth Szilvia, Balla Zsuzsanna, Bárdos Attila, Benda Katalin, Bessenyei Judit, Bibor István, Botos Ferenc, Bozsoky Erika, Böjthe Pál, Börzsönyi Erika, Bősze Éva, Csata Ernő, Demeter Mária, Domonkos Marcell, Farkas Balázs, Fazekas István, Ferencz Evelin, Ferencz Győző, Fer-Kai, Földeáky-Horváth Anna, Góczán Bettina, György Emőke, Habos László, Halászi Aladár, Halmai Tamás, Harcos Katalin, Hegedüs András, Héricz Patrik, Horváth Ödön, Horváthné Gergely Edit, Jahoda Sándor, Kántor Krisztián, Kerti Károly György, B. Kiss Krisztina, Kiss-Péterffy Márta, Kormányos Ákos, Kósa Emese, Liszói Gyuricza József, Kreischer (Ruszin) Nelly, Lőrinczy Barbara, Márk Éva, Mészáros Ildikó, Mizsér Gabriaella, Molnár Vilmos, Molnár Péter, Mór György, Móritz Mátyás, D. Nagy Nóra, Nagy István (Paphnutius), Nagy Zoárd, Nagyatádi Horváth Tamás, Nagypál István, Németh Erzsébet, Pál Kitti, Pálmai Tibor, Primusz Tibor László, Rozán Eszter, Rózsa Iván, Saitos Lajos, J. Simon Aranka, Só Balázs, Sonyovszky László, Stakic Ágnes, Szabó Julianna, Szabolcsi Erzsébet, Szabóné Horváth Anna, Szakáli Anna / Szani, Székely-Benczédi Endre, Szemere Brigitta, Szentkirályi Fittler József, Szlamka Zsófia, Tarsoly Beke Tamás, Tóth Evelin, B. Tóth Klári, Tsering drol ma, Turboly Erzsébet, Varga Imre, Véghelyi Balázs, Vermuth Attila, Vázsonyi Judit, Vihar Judit, Virág József, Wilhelm József, Zalakovits Gábor, Zsatkovics Edit, Zsibói Gergely, Zsubori Ervin haikui

Pilizota Szandra: Szaké [62 haiku], Littera Nova (Prima verba könyvek, 20), Budapest, 2012, 63 oldal

Sánta Hajnalka: Fülön csípett pillanatok : haikuk. Pécs : [Sánta H.], 2012, 38 oldal

Sass Ervin: Törd át az időt : százegy haiku. Békéscsaba : M. Téka Erkel S. Könyvesház, 2012, 54 oldal

Szabó Gitta: Pillanatképek haiku formára írva, Magánkiadás (Schlemmerné Szabó Gitta), 2012, 84 oldal

Szekeres Ferenc: Káin és Ábel közé szorulva : a világvégét követően ... : 110+2 feriku : cenzúrázott változat. Szolnok : Szerző, 2012, 163 oldal; Ferikuink : 2012. évi válogatás : 212 feriku : második ferikukötet / szerk. és a bevezetőt írta SzeFe. Szolnok : Szekeres F., 2012, 191 oldal

Terebess Gábor: Befejezetlen... (Szumitaku Kensin szabadhaikui, kétnyelvű online kiadás, 2012) (DOC)

Terebess Gábor: A kígyó szeme (Takahama Kjosi haikui, kétnyelvű online kiadás, 2012) (HTML)

Terebess Gábor: Tág az ég (Odzaki Hószai szabadhaikui, kétnyelvű online kiadás, 2012) (DOC)

Terebess Gábor: Terebesfehérpataktól a zen haikuig, Napút, 2012. március - XIV. évfolyam 2. szám, 3-5. oldal

Tomas Tranströmer: A nagy talány [Haiku versciklus]. Fordította Tillinger Gábor, Napkút Kiadó, 2012, 92 oldal

Tóth-Vásárhelyi Réka: Rizómák melyek a fény felé törnek, Napkút Kiadó, Budapest, 2012, 104 oldal

2013

A beatnemzedék haikui: Gregory Corso="nyugati/diprima.html"font> Diane di PrimaAllen GinsbergJack KerouacMichael McClurePeter OrlovskyGary SnyderLew WelchPhilip Whalen (Terebess Gábor fordításai, kétnyelvű online kiadások, 2013)

Fábry Béla: Visszanézve, magánkiadás, 2013.

Fodor Ákos [kötete 97 haikuval]: Kis téli-zene : hangocskák a Csönd körül. (20 noktürn), Fekete Sas Kiadó, 2013, 290 oldal

Irodalmi Jelen 2013. június, XIII. évfolyam, 140. szám: A hónap költője – Fodor Ákos

Terebess Gábor: Haiku életfogytig, Tiszaörvény és Budapest, Napút, 2013. december - XV. évfolyam 10. szám, 60-62. oldal

Terebess Gábor: Macska a kapuban (Nacume Szószeki haikui, kétnyelvű online kiadás, 2013) (DOC)

Napút, 2013. február - XV. évfolyam 2. szám (Víztükörkép - haiku különszám)

Weöres Sándor: Egybegyűjtött művek, Elhagyott versek, Helikon Kiadó, Budapest, 2013, 720 oldal [Kiadatlan és az Egybegyűjtött költemények I-III. kötetéből hiányzó versek]

2014

Angyal János: Haikuk. (Köszönet A gyémántszekér írójának, Borisz Akunyinnak). Stádium, Társadalmi és Kulturális Hírlap, III. évf. 3. szám, 2014, 14. oldal

Bakos Ferenc: Haiku-séta, Napút, 2014. március, - XVI. évfolyam 2. szám, 3. oldal

Janó István: Az imagizmustól a vorticizmusig – Ezra Pound haikuértelmezése, előadás a KRE Japanológia szak megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencián, KRE BTK Japanológiai Tanszék 2014. október 15.

Laurel Péter: Belső lépcsők, Underground Kiadó, Budapest, 2014, 54 oldal

Napút, 2014. március - XVI. évfolyam 2. szám (Pehelymély - haiku különszám)

Saitos Lajos: Mire megvirrad, Vörösmarty Társaság, Székesfehérvár, 2014

Szennay Ilona: Felhőszirmok. Magyar táj - japán ecsettel. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014.

Terebess Gábor: Két haiku - két zen történet, Napút, 2014. március - XVI. évfolyam 2. szám, 19. oldal

2015

Bakos Ferenc: desert wind (angol és magyar nyelvű haiku kötet), Red Moon Press (USA), 2015 - Vihar Judit és Terebess Gábor fülszöveg-ajánlásával

Rejtőzködő tó, Modern japán haikuk - szerkesztette: Kató Kóko, fordította: Bakos Ferenc és Vihar Judit -, Cédrus Művészeti Alapítvány - Napkút Kiadó, Budapest, 2015 (Zopcsák Ferenc kalligráfiáival)

Szimeonov Todor: Dac a végtelennel: 60 haiku, Változó Világ kiadó, Budapest, 2015

2016

Laurel Péter: Álmaid lassan, Révai Digitális Kiadó 2016, 64 oldal

2019

Terebess Gábor: Haiku Tandori Dezső halálára: kettétépett lap / levél lehetne tőled / némaság helyett

 

 


Előkészületben:

Haiku értelmező szótár

Ki kicsoda a magyar haiku világában

Versben bujdosó haikuk