Terebess konyhakert
« vissza a Terebess Online nyitólapjára
« vissza a
Kertek és konyhák indexlapra

 

Hüvelyesek
Fabaceae

Nagy gazdasági jelentőségű, változatos felhasználású növények. Közös jellemzőjük: egyévesek, lágyszárúak. Termésük változatos megjelenésű, alakú és nagyságú hüvely. Virágjuk különböző színű, jellegzetes pillangós (csónak, vitorla, evező), olykor illatos. Általában önmegtermékenyülők. Gyökerükön gümőcskékben élnek a levegő nitrogénjét megkötő baktériumok, a Rhizobium fajok. Ezek a gazdanövényt nitrogénnel ellátják, és 40-80 kg/ha tiszta nitrogént juttatnak évenként a talajba. Gyökérzetük mélyre hatoló, s a meszet felhozza a talaj felsőbb rétegébe. A levelek rendszerint összetettek: szárnyaltak vagy tenyeresek, lándzsásak. Pálhalevelek és gyakran levélkacsok is találhatók rajtuk. A csillagfürt kivételével mészkedvelők. Magvaik nagyok, sok fehérjét, olajat, szénhidrátot raktároznak. Egyes fajaik különlegesen díszesek. Többségükben gazdaságilag igen jelentős fehérjedús élelmiszer, ipari, takarmány- és zöldtrágyanövények. Melegkedvelők, többségük szárazon tenyészik.

 

Szárazbabok (Phaseolus spp.)
Dry beans

Veteménybab (Phaseolus vulgaris)
Kidney bean, haricot bean, pinto bean, navy bean

– Ph. v. var. nanus – bokorbabok
– Ph. v. var communis – futóbabok


Holdbab, limabab
(Phaseolus lunatus)
Lima bean, butter bean >>>Tovább

Adzukibab (Phaseolus angularis, Vigna angularis)
Adzuki bean

Mungó bab (Phaseolus aureus, Vigna radiata) >>>Tovább
(más néven: mongbab, arany bab, sugárbab, örvös bab)
Mung bean, golden gram, green gram

Urdabab (Phaseolus mungo) >>>Tovább
Black gram, urd

Tűzbab (Phaseolus coccineus)
(más néven: törökbab, nagyvirágú paszuly)
Scarlet runner bean

Rizsbab, rizsízű bab (Phaseolus calacaratus)
Rice bean

Ujjas levelű bab (Phaseolus aconitifolius, Vigna aconitifolius)
Moth bean

Keskeny levelű bab (Phaseolus acutifolius)
Tepary bean

 

Szárított nagyszemű disznóbabok (Vicia spp.) >>>Tovább
(más néven: keleti bab, lapos bab, lóbab, nagyszemű lóbab, babó, nagybab, öregbab, vastagbab)

Dry broad beans

Lóbab (Vicia faba var. equina)
Horse bean

Nagyszemű disznóbab (Vicia fava var. major)
Broad bean

Disznóbab (Vicia faba var. minor)
Field bean

 

Szárazborsók (Pisum spp.)
Dry peas

Borsó (Pisum sativum)
Garden pea

Takarmányborsó (Pisum arvense)
Protein pea

 

Egyéb hüvelyesek

Csicseri borsó (Cicer arietinum) >>>Tovább
(más néven: bagolyborsó, háromszögűborsó)
Chickpea, Garbonzo, Bengal gram

Tehénborsó (Vigna sinensis, Vigna unguiculata (L.) Walp., V. u. convar. unguiculata) >>>Tovább
(más néven: kínai bab, szembab, tehénbab, homoki bab, csicseri bab)
Dry cow pea, blackeye pea, blackeye bean

Galambborsó, kajánbab (Cajanus cajan) >>>Tovább
Pigeon pea, cajan pea, congo bean

Lencse (Lens esculenta) >>>Tovább
Lentil

Bambara bab (Voandzeia subterranea)
Bambara bean, bambara groundnut, earth pea

Takarmánybükköny (Vicia sativa)
Vetch, common vetch

Csillagfürt (Lupinus spp.)
Lupins

Sisakbab, jácintbab (Dolichos lablab) >>>Tovább
Lablab, hyacinth bean

Kardbab (Carnavalia spp.)
Jack bean, sword bean

Szárnyasbab, szögletes szárnyasborsó (Psophocarpus teragonolobus) >>>Tovább
Winged bean

Bársonybab (Stizolobium spp.)
Velvet bean

Jícama, mexikói karalábé (Pachyrhizus erosus)
Yam bean

Szója(bab) >>>Tovább

Lednek >>>Tovább

Szegletes lednek (más néven: szeges lednek)
Mogyorós lednek (
más néven: tarlómogyoró)

Édesgyökér (Glycyrrhiza glabra L.) >>>Tovább

Földimogyoró >>>Tovább
(más néven: amerikaimogyoró, földimandula)

 

Bab

a Fabaceae családba tartozó egyes hüvelyesek, azok termése ill. magja. Az elnevezés eredetileg egy óvilági fajra, a Vicia fabára, a lóbabra vonatkozott, melyet másképpen disznóbabnak, laposbabnak vagy lóbükkönynek neveznek. A valódi babfajok magjait a szójabab kivételével étkezési célokra használják; összetételükben nagyon hasonlóak, viszont étkezési értékük széles határok között változik. A bab fehérjében gazdag, vas, B1- és B2-vitamin-tartalma közepes. Világszerte főzve fogyasztják, friss vagy szárított formában. A veteménybab legtöbb változata vagy 30-75 cm magas, felálló, bokros termetű, vagy 1,2-2,1 m magas, kúszó szárú növény, néhány fontos változat azonban átmeneti jellegű. A törpe és a félig kúszó fajtákat mindenütt nagy mennyiségben termesztik. Ha kúszó fajtákat friss fogyasztásra, zöldbabként termesztenek, a termésbetakarítás megkönnyítése végett támberendezésre van szükség.

A fajták nagymértékben különböznek méretben, alakban, színben és az éretlen termés zsengeségében (szálkamentességében). A szárazbabtermesztésre használatos fajták hüvelye általában semmilyen állapotban nem alkalmas friss fogyasztásra. A legtöbb ehető hüvelyű zöldbabfajta viszonylag kevés érett magot hoz, vagy magvaik nem jó minőségűek.

A mag alapszíne a fehértől a zöldön, a sárgán, a sárgásbarnán, a rózsaszínen, a piroson, a barnán és a lilán keresztül egészen a feketéig terjedhet, s számtalan kontrasztmintázat fordulhat elő. A mag alakja a majdnem gömbölyűtől a lapos, a hosszúkás és a vese alakúig terjedhet. A hüvely színe a zöld, a sárga, a piros és a bíbor különböző árnyalatait veheti fel, ezenfelül piros vagy bíbor cirmos is lehet, alakja pedig lapos, kerek, szabályos vagy szabálytalan, egyenes vagy élesen begörbült; hossza 7,5-20 cm, olykor még ennél is több lehet. A közép- és dél-amerikai eredetű veteménybab (török eredetű, régies elnevezése a paszuly, Phaseolus vulgaris) a szója után a legfontosabb hüvelyes. Nálunk paszulynak is hívják; számos országban bokorbab, karósbab, ill. vesebab a neve, így az Egyesült Államokban is, ahol ez a kifejezés egy határozottan vese alakú, vörös, sötétvörös vagy fehér magvú fajtacsoportra vonatkozik. A veteménybab egyes változatait kizárólag szárazbab-előállítás céljából termesztik, más változatokat csak zöldbabként fogyasztanak, megint mások magját fejletlen (kifejtőbab) vagy érett állapotban egyaránt hasznosítják. Brazília, Kína és az Egyesült Államok együttvéve a világ szárazbabtermésének több mint egyharmadát termelik. A szárazbabot különösen nagyra becsülik a latin-amerikai és a karibi konyhában. A harmadik legfontosabb bab a lóbab (Vicia faba). Ez Európa elsőszámú babja, de az Egyesült Államokban kevésbé ismerik. A lóbab nem tűri a forró időjárást, nyáron a mérsékelt övben csak a hűvösebb, télen csak a melegebb területeken termesztik. A lóbab - ellentétben a fentebb tárgyalt babokkal - kismértékben fagytűrő. Szára felálló, kevésbé ágas, magassága 60-150 cm. Levelei rövid nyelűek, hüvelyei felálló levélhónalji csomókban állnak. A magok nagyok és szabálytalanul laposak. A legtöbb zöldbabfajta a legkülönbözőbb területeken megterem, ha megfelelő időben ültetik őket. A zöldbabfajtákat különösen Európa országaiban kedvelik. Az Egyesült Államokban zöldbabtermesztésre a legáltalánosabban használt faj a veteménybab (Phaseolus vulgaris).

A közép-amerikai eredetű holdbab vagy limabab (Ph. limensis vagy Ph. lunatus) Amerikán kívül néhány országban jelentős kereskedelmi cikk. A száraz étkezési limabab az Egyesült Államok szárazbabtermésének közel 2,5%-át teszi ki. Hüvelyének mérete és alakja, valamint magjának mérete, alakja, vastagsága és színe a bokor- és a karós változatoknál egyaránt széles határok között változhat. A limabab könnyen megkülönböztethető magjának jellegzetes, finom barázdáltságáról; a barázdák a köldökből indulnak ki. A trópusokon évelő, másutt általában egyévesként termesztik, hosszabb vegetációs időt és melegebb éghajlatot igényel, mint a legtöbb közönséges veteménybab.

A tűzbab (Ph. coccineus) Amerika trópusi részén őshonos. Természetes környezetében évelő, a mérsékelt övben - kismértékben - egyéves kultúrában termesztik. Erőteljes kúszónövény, skarlátpiros virágai mutatós fürtökben állnak, hüvelye nagy, érdes felületű, magjai szintén nagyok, színesek. A tűzbabot Nagy-Britanniában és Európában szép virága és húsos, éretlen hüvelyei miatt termesztik. A mungó-, urda-, indiai- vagy aranybab (Ph. aureus vagy Ph. mungo) Indiában őshonos. Hüvelye és magja az itt tárgyalt babfajok között messze a legkisebb: hüvelyei 7,5-10 cm hosszúak, bennük 10-14 gömbölyű-hasábos mag fejlődik, átmérőjük mintegy 3 mm. Keleten csíranövényként való fogyasztásra nagy mennyiségben termesztik, míg Európában és Amerikában a mungóbab kevésbé ismert, leszámítva a már elkészített csíráztatott formát. Ebben a formában a bab jó C-vitamin-forrás. A kétvirágú sisakbab (Dolichos biflorus) Indiában honos, nagy, trópusi kúszónövény, melynek éretlen magjait Ázsiában széles körben fogyasztják. A száraz magok nagyok, sötétek vagy egészen feketék, gömbölydedek, enyhén lapítottak vagy hosszúkásak.

 

Bokor- és karósbab
Phaseolus vulgaris L.

A régészeti és flórakutatások a faj őshazájaként Mexikó és Guatemala 500–1800 m tengerszint feletti területeit jelölik.

A 16. század közepén Amerikából Európába érkező babminták az akkor már ismert Vigna és Vicia nemzetségekről kapták nevüket. A görögök faziolosz szavából alkotta LINNÉ a Phaseolus elnevezést. A 18. században jelentek meg a fajták, ami a kultúra valódi európai meghonosodását és elterjedését mutatja (SOMOS, 1983). Feltehetően az 1800-as években kezdték zöldbabként is fogyasztani. Napjainkig fennmaradtak a „kéthasznú” típusok (tájfajták), amelyek zöldbabként és száraz babként is fogyaszthatók. A századforduló táján vált szét a zöld- és száraz bab típuskör. A nélkülözhetetlen aminosavak nagy része jelen van benne, így a triptofán, a lizin, a cisztin és a hisztidin. A B1-, B2- és E-vitaminok mellett még az A-vitamin mennyisége jelentős. Ezeken kívül kalciumot, foszfort, vasat, különféle ásványi anyagokat és rostot is tartalmaz.

A légszáraz mag 20–25% fehérjét, 50–55% szénhidrátot (ennek 4–7%-a cukor), 0,7–1% zsírt, 3–4% hamualkotórészt tartalmaz.

A korai termesztés, a szakaszos vetések és a feldolgozó ipari termékek lehetővé teszik a folyamatos áruellátást. Hazánkban az egy főre jutó zöldségfogyasztásnak csupán 5–7%-a a zöldbab. A zöldbab 60%-a frissen, 30%-a konzervként és közel 10%-a gyorsfagyasztva kerül a fogyasztókhoz. Az arányok változtatása mellett a mennyiség növelése jelentős feladat.

A közép-amerikai származási centrumban előkerült, csaknem 10 000 éves perui bableletek és a napjainkban fellelhető helyi tájfajták és vad típusok nagy százaléka a Phaseolus vulgaris fajba sorolható (GENTRY, 1969). A nagy alakgazdagságot mutató faj magában foglalja a bokor-, az indás és a kúszó (karós) típusokat, ezen belül a zöld- és az étkezési szárazbab-alakköröket is.

A hazai babtermesztésben szereplő fajták néhány kivétellel szintén a vulgaris fajba sorolhatók. Kivételt képez néhány színes magvú – és virágú – (főleg nem determinált) fajta és tájfajta, amelyek a Phaseolus coccineus L. (tűzbab) fajba tartoznak. Ezek nagy szemű, általában színes magvú salátababok. A Phaseolus vulgaris és coccineus fajok kereszteződéséből származó populációk is részt vettek egyes kultúrtípusok kialakulásában.

A szubtrópusi és trópusi területeken más Phaseolus fajok is szerepelnek a termesztésben. Leggyakoribbak a Ph. lunatus (holdbab vagy limabab) és a Ph. acutifolius (keskeny levelű bab).

Az Európában, így hazánkban is legjelentősebb babfaj, a Phaseolus vulgaris a Fabaceae családba tartozik.

A növekedési típus alapján a fajták két csoportra (alakköre) oszthatók:

– Ph. v. var. nanus – bokorbabok,
– Ph. v. var communis – futóbabok.

 

Díszbabok, támaszbabok, karósbabok

- Veteménybab - Phaseolus vulgaris L.
- Török- vagy tűzbab - Phaseolus coccineus L.

Egy-két változata régóta díszíti a házikerteket, kiskerteket. Megka-póak magasra törő szárán különböző színben pompázó virágai és csüngő, változatos alakulású hüvelytermései (29. és 30. kép), A sok változatú támaszbabok ideális díszzöldségek. Kultúrájuk hasonló, ezért összevontan ismertetjük.

Származásuk, elterjedésük. Őshazájuk Mexikó és Dél-Amerika. A mai dísz-, karósbabok a termesztett bab (Ph. vulgaris L.) és a díszbab (tűzbab) (Ph. coccineus L.) változatai. Számtalan nemesített fajta létezik. Európában a XVI. században már elterjedtek. Hazánkban már 1560 körül ismertek. Karózva főként a Dunántúl déli és nyugati részén, Kalocsa, Mohács környékén. Pest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár megyében termesztik elterjedten.

Gazdasági és táplálkozási jelentőségük. Hozamuk éghajlattól, talajtól, müveléstől függően zölden 0,4-1,2 kg, szemesen (szárazon) 80-160 g négyzetméterenként. A zsenge hüvely 100 g-onként 2,6% fehérjét, 5,8% szénhidrátot, 1,3 g rostot, 0,2 mg karotint tartalmaz. Jelentős továbbá B1-, B2-, C- és PP-vitamin-tartalmuk, valamint kalcium-, foszfor- és vastartalmuk. Energiaértéke elenyésző, 144 J. A száraz babtermésük gazdag fehérjében (23%), szénhidrátban (62%), rostban, Bx-, B2-vitaminban. Ásványi sókból is igen jelentős mennyiséget, 150 mg kalciumot, 12 mg vasat és 475 mg foszfort tartalmaznak. Energiaértékük a zöldségfélék közül az egyik legnagyobb, 1417 J. Kitűnő talajjavító és N-megkötő hatásuk ismeretes.

Növénytani jellemzőik. Egyéves, lágy szárú növények. Gyökérzetük orsógyökér oldalágakkal, ezeken gyökérgümőkkel. Száruk jobbra csavarodó, 2-3 m-re felfutó. Levélzetük hármasán összetett, nagy, zöld, kis pálhákkal. Virágzatuk laza vagy tömöttebb fürt. A virág pillangós szerkezetű, 2-3 cm nagyságú; fehér, piros, lila, barnás színű. Hüvelyeik csüngök, 5-26 cm hosszúak, laposak vagy gömbölyűek, zöld-sárga, átmeneti, ill. egyéb tarka színekben. Magjuk 0,8-3 cm nagyságú, vese, hosszúkás, lapos, kerekded formájú fehér, fekete, piros, tarka és más színű lehet. Ezermagtömegük 360-1390 g között, fajták szerint. Csírá-zóképességük 90-98%-os. 3-4 évig vethetők, 6-10 nap alatt kelnek ki. Tenyészidejűk teljes érésig 90-130 nap.

Élettényezők iránti igényük. Fény- és hőigényesek. A csírázás hőmérsékleti optimuma 18-22 °C, virágzáskor, termésképzéskor 20-22 °C. 10 °C talajhőmérséklet alatt nem kelnek ki. Nagy, száraz melegben (28-36 °C) a virágok elrúgnak. Vízigényük: általában szárazon termeszthetők, azonban öntözve 80-100%-kal jobban teremnek. Főként virágzás előtt igénylik bővebben a nedvességet. Talajigényük: mély fekvésű, jó vízgazdálkodású (hordalék), de nem vízállásos talajt kívánnak. Tápanyagigényük: jó erőben levő talajt kívánnak. Sovány, száraz talajon az eredmény rossz lesz. Ősszel káliumtrágyából 10 g-ot, szuperfoszfátból 20 g-ot adhatunk négyzetméterenként.

Változékonyságuk, fajtáik. 'Borlotto lingua di fuoco' (Zorzi): szára erőteljes, levélzete dús, sötétzöld, virága kicsi, enyhén lilás, VI. 20-tól virít, hüvelye 10 x 1,2 cm, zöld, majd piros-tarka. Magja kávétarka. 'Anellino giallo' (Zorzi): szára erőteljes, levélzete középzöld, ritkás, virága kicsi fehéreslila, VI. 25-től virít, hüvelye vajsárga, erőteljesen kunkorodott. Magja sötétbarna-tarka. Igényes fajta. A 'Lima o del Papa' (Zorzi) szára finom, levélzete sötétzöld, virága kicsi, fehér, majd sárgára változik, VI. 25-től virít, hüvelye igen széles és lapos, (2,5-3 x 12 cm), világoszöld. Magja nagyon lapos, kávétarka, ezermagtömege 1390 g. A 'Grano grigio' (Zorzi) szára közepes, levélzete középzöld, virága halványlila, VII. 20-tól virít, hüvelye sárga, lapos. Magja szürkésbarna. A 'Juliska' (Szentesi tájfajta) szára erőteljes, levélzete középzöld, virága vajsárga, majd fehér, VI. 10-től virít, hüvelye vajsárga, lapított, széles. Magja hosszúkás, vese alakú, sötétbarna. Nagyon korai és bőtermő. Az 'Iregi fehér fürtös' szára középerős, levélzete középzöld, virága fehér, fürtös, VI. 10-től virít, hüvelye hosszú, gömbölyű, középzöld. Magja hosszúkás, vese alakú (20-25 cm), fehér. Igen korai és bőtermő. A 'Gesztenyebab' (Szentesi tájfajta) szára finom jellegű, középerős levélzete középzöld, virága fehér, fürtös, VII. 10-től virít, hüvelye zöld, lapított. Magja nagy, fehér. Salátának különösen alkalmas. A 'Tarka futó' (Szentesi tájfajta) szára finom megjelenésű, levélzete sötétzöld, virága tűzpiros, fürtös, VII. 10-től virít, hüvelye sötétzöld, lapított. Magja nagy, lilás tarka.

Termesztésük. Május 1-től szeptember 30-ig tenyésznek, ezért fő kultúraként neveljük. Előnövényük valamennyi kapásnövény, utónövényként viszont a legtöbb zöldségnövény szépen díszlik. A talaj-előkészítés a jól elmunkált őszi ásás. Helyrevetésük május elejétől, 4-5 cm mélyen. Tenyészterület: 1 m-es sor- és 6-8 cm-es tőtávolság. Támfalra, kerítésre, épületrészre futtathatók. A támfalakhoz kitűnő a 2-3 m-es műanyag szegfűháló. Karós művelés esetén a 80 x 80 cm-enként elhelyezett, jól leerősített karók közé 3-4 fészket (benne 3-4 maggal) helyezünk el. A sorokat a gyakori szélirányba rendezzük. Vetőmagszükséglet 12-20 szem (5-20 g/m2). Az ápolása két-három kapálásból, az indák és a támaszok gondozásából áll. Öntözésre nagy szárazság esetén kerül sor, 15-25 mm-es csapadékkal. Szedésüket zsenge, kifejthető állapotban és éretten végezhetjük.

Feldolgozásuk, hasznosításuk. Kerítésre, házfalra, pergolákra futtatva, támaszok, karók mellé ültetve, lugasok, folyosók árnyékolására, pihenők kialakítására kiválóak. Háttérnövénynek, bemutató-, hobbi-, gyűjteményes kertekbe ültethetők. Igen sokoldalúan elkészíthetők. Egyes változatok különösen alkalmasak saláta, puding stb. készítésére. Zsenge állapotban - kis szénhidráttartalma, csekély energiaértéke folytán - cukorbetegeknek, diétázóknak kiváló étrendi hatású. A fehér, szárított hüvelyéből készült tea vércukor- és vérnyomáscsökkentő, szívműködést serkentő, vízhajtó hatású. A fehér babmagot gyulladásokra, kelések érlelésére borogatásként használják.

Elkészítésük

Kifejtettbab-leves. 1 liternyi kifejtett babhoz egy fej apróra vágott vöröshagymát és egy köteg friss, összevágott petrezselyemzöldet adunk. Sóval puhára főzzük, vékony paprikás rántással berántjuk. Tejföllel (vagy ecettel) ízesítve tálaljuk.

Sólet. 30 dkg füstölt csülökkel vagy sonkával fél liter érett, nagy szemű tarka babot kevés lében, 1 fej vöröshagymával, babérlevéllel megfőzünk úgy, hogy a babszemek egészben maradjanak. A főtt sonkát kivesszük, a visszamaradt babra kevés lisztet hintünk és lassú tűzön a levet besűrítjük. Lapos tányérra helyezzük, főtt szeletelt csülökkel, sonkával tálaljuk.

Babsaláta. 0,5 liter nagy szemű, kifejtett babot kevés sóval megfőzzük, leszűrve kihűtjük, majd karikára vágott hagymát, borsot, petrezselyemzöldet adunk hozzá. Ecetből, cukorból, sóból készült páclével leöntjük. Beérett, nagy szemű száraz babból hasonlóképpen készül, hosszabb főzéssel. Színes tarka babból készítve igen gusztusos.

Babpuding. 0,5 liter nagy szemű, fehér babot sós vízben puhára főzünk, szitán áttörve héjtalanítjuk. 5 dkg vajból liszttel és tejjel világos, sűrű mártást készítünk, megsózzuk, megborsozzuk, fölforrás után kihűtjük. Beleütünk 4 tojássárgáját, beletesszük a 4 tojás fölvert habját, az áttört babmasszát és egy evőkanál zsemlemorzsát. Vigyázva összekeverjük, beleöntjük a vajjal kikent, morzsával meghintett kis pudingformába és sütőben kb. 45 percig sütjük. Egyébként a támaszbabok termését a cukrászipar sokféle készítményhez felhasználhatja.

 

 

Zöldbab eltevése

Babgyuvecs 1.
Elkészítése: fél kg nagy szemű fejtett babot egy kevés vízben majdnem puhára főzünk. 1 dl olajban halványra pirítunk 4-5 fej szálasra vágott hagymát, hozzáadunk 1 kg. kicsumázott, karikára vágott húsos zöldpaprikát, 30-40 dkg hámozott paradicsomot (a paradicsom magos belsejét is kotorjuk ki), és az egészet babbal együtt összefőzzük. Ízlés szerint sózzuk, üvegekbe töltjük, a tetejére egy kevés benzoesavas nátriumot szórunk, lekötjük, és száraz gőzbe rakjuk.

Babgyuvecs 2.
Hozzávalók: 50 dkg fejtett bab, 4 nagy fej vöröshagyma, 50 dkg zöldpaprika, 2 liter friss paradicsomlé, 1 dl olaj, 2 ek. só, üvegenként késhegynyi tartósítószer.
A babot leöblítjük, majd annyi sós vízben, amennyi ellepi, puhára főzzük és lecsepegtetjük. A paprikát forrásban lévő vízbe mártjuk, lehűtjük, a héját lehúzzuk, felkockázzuk. A hagymát karikákra vágjuk, és az olajon üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a paradicsomlevet, a paprikát, a babot, megsózzuk, és lassú tüzön 15 percig főzzük. Még forrón üvegekbe töltjük, rádobjuk a tartósítót, lekötjük, és száraz dunsztba tesszük.

Babos zakuszka
Hozzávalók: 35 db paradicsompaprika, 10 db nagy vöröshagyma, 2 kg fejtett bab, 1 l olaj, só, bors, 1 l paradicsomlé, 2-3 babérlevél, üvegenként csipetnyi tartósítószer.
Elkészítése: A paprikákat megmossuk, kimagozzuk és ledaráljuk. A hagymát megtisztítjuk, ledaráljuk és lecsöpögtetjük. A babot megfőzzük, ledaráljuk, de hagyhatjuk egészben is. Egy nagyobb edényben, olajon ledinszteljük a hagymát, majd beleadjuk a paprikát, és addig dinszteljük, míg a lé elpárolog, a keverék besűrűsödik. Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a babot, a paradicsomot, és a többi ízesítőt, Visszarakjuk a tűzre, és óvatosan kevergetve összefőzzük, majd kisebb üvegekbe merjük. A tetejére olajat öntünk, tartósítót szórunk rá, majd száraz dunsztba rakjuk.
Szendvicsekre kenve is fogyaszthatjuk, paprikába töltve hidegtálakhoz is használhatjuk.

Ecetes zöldbab (levesnek, főzeléknek)
Hozzávalók: Zsenge zöldbab, tetszés szerinti mennyiségben, ízlés szerint só, cukor, ecet, tartósítószer
Elkészítése: A zöldbabot megtisztítom, megmosom, lecsöpögtetem, és 3 cm-es darabkákra vágom. Gyengén ecetes-cukros vizet forralok, majd a forrásban levő lében a zöldbabot félig megfőzöm. Hagyom kihűlni, csak azután szűröm le. A lecsöpögtetett zöldbabot tiszta, jól kimosott üvegekbe teszem. A visszamaradt ecetes levet még egyszer fölforralom, l-enként 1 dkg sót és még annyi ecetet keverek bele, hogy kellemesen savanykás legyen. A levet ráöntöm a zöldbabra, majd mindegyik üveg tetejére 1-1 késhegynyi benzoesavas nátriumot szórok, és szorosan lekötöm. Ezután 20 percig gőzölöm, és forró vízben hagyom kihűlni. Csak hidegen teszem el végleges helyére.

Fejtett bab
Elkészítése: A friss, nagy szemű babot forró vízbe tesszük fel főni, tisztított vegyes zöldséggel, sóval, borssal, mintha levesnek főznénk. Ha megpuhult, leszűrjük, és miután a zöldségféléket kiszedtük belőle, csavaros üvegekbe rakjuk. A levét megecetezve még egyszer felforraljuk, és forrón ráöntjük. A tető alá celofánt teszünk, az üvegekbe lezárjuk, és száraz gőzbe rakjuk. Felhasználásakor a levest csak be kell rántani, füstölt hús levével felengedni, esetleg tejfelezni, utána ízesíteni. A főtt zöldségeket felhasználhatjuk salátához, rizottóhoz stb.

Hagymás zöldbab
Hozzávalók: Zsenge, vékonyka zöldbab, tetszés szerinti mennyiségben, fele mennyiségű apró vöröshagyma, ízlés szerint ecet, cukor, só, kapor, tárkony, mustármag, szemes fekete bors, koriander
Elkészítése: A zöldbabot megtisztítom, félbevágom, majd többször váltott vízben megmosom és lecsöpögtetem. Lábosba teszem, annyi vizet öntök rá, hogy ellepje. Ízesítem ecettel, cukorral, sóval, és a fűszereket is a vízbe teszem. Kellemes savanykásnak kell lennie. Felforralom, beledobom a megtisztított apró hagymafejeket, majd félpuhára főzöm. Ezután leszűröm, a zöldbabot és a hagymát üvegekbe rakom. Soronként fűszerezem a zöldfűszerekkel, majd az átszűrt lével felöntöm. Az üveget lezárom, és 60 percig nedves gőzben gőzölöm. A fazékban hagyom kihűlni, csak ezután teszem el a helyére.

Télire eltett zöld paszuly
Elkészítése: A leggyengébb hártyátlan paszulyt a két végén meg kell tisztítani, forró vízben félig meg kell főzni, vigyázva, hogy egész puha ne legyen, mert úgy jó, ha a szál paszulyok épen megmaradnak. A megfőzött paszulyt, szitára szedjük ki, habszedő kanállal, hogy ugyanabba a vízbe, a melyben főtt és a mely már forró, még több paszulyt is lehessen azonnal befőzni. Ha a paszuly kissé hűlni kezd a szitán, rakjuk be szépen bő szájú literes vagy nagyobb üvegekbe. Készítsünk hozzá levet a saját levéből, a melyben főtt; szedjünk e léből edénybe néhány kanállal és sózzuk meg jól; továbbá ecettel a levet meg kell savanyítani, és el kell jól elegyíteni, azután, e paszulyos edényeket színig tele kell vele tölteni olyanformán, hogy a paszulyon felül még vagy kétujjnyi paszulytól ment üres lé legyen, mert főzés közben leapad, s akkor hamarébb elromlik. Ha minden üveget megtöltöttünk, öntsünk a lé tetejére egy ujjnyi zsírt, kössük be hólyaggal jó szorosan, azután tegyük forró vízbe s főzzük ki jól vagy egy óra hosszáig. Ekkor vegyük le a tűzről, fedjük be ruhával és hagyjuk a vízzel együtt kihűlni, azután elrakhatjuk.

Üveges zöldbab (angol)
Elkészítése: 90 dkg apróra vágott zöldbabot forró vízben 5 percig főzünk. Egy másik edényben 1 hagymát 2 dl ecettel puhára párolunk. A babot leszűrjük, és a hagymához adjuk. 4 dkg lisztet, 1 púpozott ek. mustárporral, 1 ek. (furmurek) összekeverjük, és egy kevés ecettel sűrű pasztát készítünk. Ezzel összekeverjük a babot. 10 percig állni hagyjuk, majd hozzáadunk 45 dkg (demorary) cukrot és 22 dkg barna cukrot. Jól összekeverjük, és 15 percig főzzük. Üvegekbe rakjuk.

Üveges zöldbab (gőzölve)
Alapadag: 3 kg zöldbab, 5 dkg só, 1 dl 10%-os ecet, na. benzoát.
Elkészítése: A megtisztított, feldarabolt zöldbabot főzőedénybe rakjuk, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, hozzáadjuk a sót, a forrás kezdetétől számítva. 10 percig főzzük. Üvegekbe szedjük. Rászűrjük a főzőlét, hozzáadunk 1 tk. ecetet, csipetnyi na. benzoátot, az üvegeket lezárjuk. Gőzölő edénybe rakjuk, és a forrás kezdetétől számítva 10 percig gőzöljük. Az edényben hagyjuk kihűlni.

Üveges zöldbab 1.
Alapadag: 3 kg zöldbab, 5 dkg só, 1 dl 10%-os ecet, nátriumbenzoát.
Elkészítése: A megtisztított, feldarabolt zöldbabot kuktába tesszük, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, hozzáadjuk a sót, az ecetet és a tartósítót, a kuktát lezárjuk, és a sípolás kezdetétől számítva 4-5 percig főzzük. Ha lehűlt, a babot üvegekbe rakjuk, a lét újra felforraljuk, és az üvegekbe öntjük. Az üvegeket azonnal lezárjuk, és száraz dunsztba rakjuk.

Üveges zöldbab 2.
Alapadag: zöldbab, só, nátriumbenzoát, borkén, üvegenként 1-1,5 evőkanál. 20%-os ecet.
Elkészítése: A babot tisztítsd meg, vágd méretesre (ahogy szereted, vagy szoktad), enyhén sós vízben főzd majdnem teljesen készre. Szűrőkanállal szedd át üvegekbe úgy, hogy még maradjon szabadon 1.5-2 cm a nyakig. A sós főző lébe dobj bele egy csapott kávéskanálnyi borkénport, és ugyanennyi nátriumbenzoátot. Forrald fel újra a főzőlét és önts annyit az üvegekbe, hogy a babot legalább 1 cm-re ellepje. Majd a lé tetejére önts 1- 1.5 evőkanálnyi 20%-os ecetet. Zárd le az üvegeket és rakd száraz dunsztba. Javaslat: A babot rakd az üveg alsó karimájáig, a főző lével pedig töltsd fel a felső karimáig. Két évig biztosan eláll, ha elég lé van rajta, mert idővel a lé szintje lesüllyed, és a felső babréteg megbarnul.

Vajbab eltevése (gőzölve)
Alapadag: vajbab, só, víz a mennyiségtől függően.
Elkészítése: Az őszi zsenge vajbabot megmossuk, megtisztítjuk a szálkáktól és egészben, vagy feldarabolva sós vízben félpuhára főzzük. Üvegekbe rakjuk, ráöntjük a főzőlét, az üvegeket a szokott módon lezárjuk, majd gőzölő edénybe rakjuk, és 30 percig gőzöljük. A gőzölőben hagyjuk kihűlni.

Zöldbab
Elkészítése: A gyenge zöldbabot a szálkájától megtisztítjuk, és feldarabolás nélkül gyenge sós vízben megfőzzük, levéből öntünk rá, a lébe, melyben főtt, kevés ecetet öntünk, ezt a babra öntjük, tetejére kevés szalicilt teszünk, jó szorosan lekötjük és kigőzöljük.

Zöldbab ecetben 1.
Elkészítése: A frissen szedett, hibátlan zöldbabot megtisztítjuk, megmossuk, és tetszés szerinti darabokra vágjuk. Gyengén ecetes vizet forralunk, forráskor az összevágott zöldbabot beledobjuk, és félpuhára főzzük. Ezután leszűrjük, jól lecsurgatjuk, és hűlni hagyjuk. Az ecetes vizet újból felforraljuk, ha túl gyenge, egy kevés ecetet öntünk még hozzá, és minden literhez 1 dkg sót adunk. A kihűlt babot széles szájú üvegbe rakjuk, de nem egészen tele, és ráöntjük a kihűlt ecetes vizet. Minden üvegre egy csipetnyi szalicilt teszünk, lekötözzük, és kb. 15-20 percig gőzöljük. Az üvegeket a vízben hagyjuk kihűlni.

Zöldbab ecetben 2.
Elkészítése: A gyenge zöldbabot szálkáitól megtisztítjuk, két végét levágjuk, de a hüvelyeket egészben hagyva bő, forró sós vízbe tesszük és kb. 5 percig forraljuk. Ekkor szitára öntjük, lecsurgatjuk, és üvegekbe rakjuk. Ecetes-sós salátalevet készítünk, felforraljuk, majd langyosan öntjük a babra. A tetejére zsírt vagy olajat öntünk úgy, hogy a babot kb. kétujjnyira ellepje. Az üvegeket lekötjük, és 10-15 percig gőzöljük. Ha az üveget felbontjuk, a zsírt leszedjük, és az étel elkészítéséhez felhasználjuk. A zöldbabot salátának a levével együtt, főzeléknek, rakottan stb. pedig hideg vízzel leöblítve, lecsorgatva használjuk.

Zöldbab elrakása cukorral
Hozzávalók: 5 kg megpucolt bab, jó nagy marék cukor.
Elkészítése: A babot lecukrozzuk, 3 órát állni hagyjuk, óránként kevergetjük, üvegekbe rakjuk. Ami vizet enged, elosztjuk, gyönge ecetes vizet teszünk rá, és 1 óráig dunsztoljuk.

Zöldbab fagyasztva
Elkészítése: A zöldbabot megtisztítjuk, majd feldaraboljuk, és 5-6 percig főzzük. Ha levesnek szánjuk, akkor 4-5 bébi sárgarépával együtt főzzük. Az előfőzés után levét leöntjük, lecsöpögtetjük és lefagyasztjuk. Zacskónként 1-1 adagot ajánlatos fagyasztani. Erre a célra leginkább egy szögletes műanyag doboz ajánlható. Így az adagok egyformák lesznek, és a fagyasztóban is jobban elférnek.

Zöldbab nagymama módra
Hozzávalók: zöldbab, üvegenként 1 tk. Só, 1 ek. ecet, késhegynyi tartósítószer.
Elkészítése: A babot alaposan megmossuk, lecsepegtetjük, majd feldaraboljuk. Akkora üvegekbe tesszük, amit télen egyszerre felhasználunk. Sós, gyengén ecetes vizet készítünk, belerakjuk a tartósítót, felforraljuk, s ha már kihűlt, ráöntjük a babra. Az üvegeket jól lezárjuk és a forrás kezdetététől számítva 3/4 óráig gőzöljük. A gőzölőben hagyjuk kihűlni.

Zöldbab nyersen
Elkészítése: A friss zöldbabot egészben hagyva - de megtisztítva, szálkátlanítva - jól megmossuk, lecsurgatva tálba tesszük, meghintjük sóval (1 kg babra 1 evőkanál só) és néhány órát állni hagyjuk. Akkora üvegekbe rakjuk, amennyibe egy főzéshez való fér, tetejére benzoesavas nátriumot szórunk, és felöntjük felforralt és kihűtött vízzel úgy, hogy kb. 1 ujjnyi üres rész maradjon, ezt olajjal töltjük fel. Lekötjük, és a kamrába rakjuk. Használatkor a babot sózni már nem kell, és az olajat is felhasználhatjuk az elkészítésekor.

Zöldbab olajban
Elkészítése: A gyenge zöldbabot megtisztítjuk, esetleg szálkáit lehúzzuk. A hüvelyeket egészben hagyva bő, forrásban lévő vízbe tesszük és kb. 5 percig forraljuk. Ekkor szitára öntjük, lecsurgatjuk, és üvegekbe rakjuk. Főzőlevéből ízlés szerint ecetes sós salátalevet készítünk, felforraljuk, majd langyosan a babra öntjük. A tetejére zsírt vagy olajat öntünk úgy, hogy a babot kb. kétujjnyira ellepje. Az üvegeket lekötjük, és 10-15 percig gőzöljük. Ha az üveget felbontjuk, a zsírt leszedjük, és az étel elkészítéséhez felhasználjuk. A zöldbabot, salátának a levével együtt, főzeléknek, rakottan stb. pedig, lecsurgatva készítjük el.

Zöldbab paradicsomban
Elkészítése: A friss zöldbabot megtisztítjuk, megmossuk, tetszés szerinti darabokra vágjuk, és gyenge sós vízzel leforrázzuk. Letakarva állni hagyjuk, amíg a víz kihűl. A vízből a babot szűrőkanállal kiszedjük, üvegekbe rakjuk, és szitán áttört, jól felforralt paradicsomlét öntünk rá. Az üvegeket lekötözzük, és a forrástól számított 30-35 percig gőzöljük. Télen kitűnő főzeléket készíthetünk belőle.

Zöldbab pikáns lében
Hozzávalók: 2 kg nagyon zsenge, jófajta zöldbab, 5 dkg só, a léhez literenként: 5 dl borecet, 5 dl víz, 10 szem fekete bors, 20 dkg kristálycukor. Egyszerűen elkészíthető.
Elkészítése: A zöldbabot megtisztítjuk, ha szükséges, szálkáit lehúzzuk. Többször váltott vízben megmossuk, végül lecsöpögtetjük. Összekeverjük a borecetet a vízzel, majd sót, cukrot és borsot teszünk bele. Felforraljuk, és annyi ideig főzzük, amíg a cukor és a só el nem olvad benne. Tiszta, kiforrázott üvegekbe rakjuk a zöldbabszálakat, és a már kihűlt ecetes lével leöntjük. A bab ne lógjon ki a léből, de az üvegben ne legyen háromnegyed részénél több folyadék. Gondosan lezárjuk, illetve lekötjük, és gőzölőfazékba tesszük. A fazékban lévő vizet fokozatosan felmelegítjük. A zöldbabon lévő folyadék gyöngyözésétől számított 20 percig hagyjuk kis lángon forrni. Az üvegeket két napig a fazékban hagyjuk, majd megismételjük a gőzölést. A fazékban kihűlt zöldbabot ezután már végleges helyére állítjuk. Megjegyzés: Használhatjuk salátának, levesnek, főzeléknek. Leve finom salátaízesítő lehet. A felbontott üveget tartsuk hűtőszekrényben, mert egy-két napnál tovább nem áll el.

Zöldbab savanyítva
Alapadag: 3 kg zöldbab, 2 maréknyi petrezselyemzöld, 2 közepes fej vöröshagyma, 2 fej fokhagyma, só.
Elkészítése: A zöldbabot megtisztítjuk, a hosszabbakat félbevágjuk, enyhén sós vízben félpuhára főzzük, majd leszűrjük. Kétliteres üveg aljára petrezselymet szórunk (szárastól), rárakjuk a megtisztított fokhagymagerezdek harmadrészét, majd a babot a vékonyra szeletelt hagymával rárétegezzük. A középtájra, és a tetejére is rakunk fokhagymát és petrezselymet. Alaposan lenyomkodjuk, tetejére kb. 2 tk-nyi sót szórunk, majd a langyos főző lével felöntjük. Kistányérral letakarva árnyékos helyre rakjuk, hogy kiforrja magát. Ha letisztul, az üveget lekötjük, és végleges helyére tesszük. Sült és rántott húsok mellé adjuk körítésnek. A főzőlét másnapig ne öntsük ki, mert lehet, hogy az üvegben pótolni kell!

Zöldbab sóban 1.
Elkészítése: A fiatal, gyenge, mindenképpen frissen szedett zöldbabot megtisztítjuk szálkáitól, végeit lecsípjük és összedaraboljuk. Megmosva üvegekbe rakjuk, rétegesen, sóval: egy kiló babhoz tizenöt-húsz deka sót számítunk. Ha az üveg majdnem tele lett - egyujjnyit hagyjunk ki -, felöntjük felforralt, de lehűtött vízzel. Légmentesen lekötjük, és hűvös, szellős helyre rakjuk.

Zöldbab sóban 2.
Elkészítése: A friss zöldbabot megtisztítjuk, esetleges szálkáit lehúzzuk, megmossuk, és darabokra vágjuk. Az így előkészített babot lemérjük, és minden kg babhoz 15 dkg sót és 2 dkg cukrot számítunk. A babot a sóval és a cukorral összekeverjük, és 24 óráig állni hagyjuk. Ez alatt a bab levet enged és összeesik. Ekkor a babot üvegekbe rakjuk, sós-cukros levét ráöntjük, lekötözzük, és hűvös helyre rakjuk. Kigőzölni nem kell.

Zöldbab sóban 3.
Elkészítése: A frissen szedett gyenge zöldbabot egészben hagyva - végeit sem vágjuk le! - kissé besózzuk, és pár órát állni hagyjuk. Üvegekbe rakjuk, egy üvegbe annyit, amennyit egyszerre elhasználunk, mert felbontva nem áll el. Háromujjnyi babréteg után mindig egyujjnyi sóréteg, amíg az üveg meg nem telik. A legtetejére egy-két kanál olvasztott zsírt öntünk, ez zárja el a levegőtől, de még le is kötjük. Az üvegeket hűvös helyen tartsuk!

Zöldbab sóban 4.
Elkészítése: A szép, egészséges zöldbabot pucolás nélkül tesszük el télre. Az üveg aljára ujjnyi sót teszünk, erre 1 réteg zöldbabot, ezt addig ismételjük, amíg az üveg megtelik, a tetején sóréteg legyen. Lekötés után a kamrába tesszük. Télen felbontás után mossuk, majd pucoljuk meg, mintha friss lenne.

Zöldbab szárítva 1.
Elkészítése: A gyönge vajbabot megtisztítjuk, és miután esetleges szálkáit lehúztuk, tetszés szerinti darabokra vágjuk. Egy liter vízhez egy kávéskanálnyi sót, egy evőkanálnyi cukrot teszünk, és a babot kb. 10 percig főzzük benne, utána leszűrjük. Ha megszikkadt, tálcára tett papíron szétterítjük, és ugyanúgy szárítjuk, mint a zöldborsót. Használat előtt néhány órára hidegvízbe áztatjuk, és az áztató vízzel együtt használjuk fel, azaz főzzük meg.

Zöldbab szárítva 2.
Elkészítése: A zöldbabot megtisztítjuk a végeitől és a szálkáitól, de egészben hagyjuk. Tészta módjára sós vízben kifőzzük. Szitára téve jól lecsurgatjuk a levét, aztán zsák-varrótű (nagyobb varrótű) segítségével vékony spárgára fűzzük. Erős napon, jó szellős helyen teljesen kiszárítjuk. Mikor kiszáradt, zacskóba vagy dobozba rakjuk, és hűvös, szellős helyre tesszük. Használat előtt alaposan megmossuk, és vízben áztatjuk.

Zöldbab szárítva 3.
Elkészítése: A zöldbabot megtisztítjuk, majd hosszában kettévágjuk, és puhára főzzük. Leszűrjük, és tiszta ruhára terítve a napra tesszük száradni. Kb. fél nap alatt megszárad a napsütésen. Ha megszáradt, tüllzacskóba rakjuk és szellős, hűvös helyen tároljuk. Levesnek, vagy főzeléknek használhatjuk.

Zöldbab szárítva 4.
Elkészítése: Úgy járunk el vele, mint az előző zöldbabbal, csak amikor a levét lecsurgatjuk, abroszon napra állítjuk, és gyakori keverés mellett addig szárítjuk, míg nem zörög. Használat előtt a szükséges mennyiséget leforrázzuk.

Zöldbab szárítva 5.
Elkészítése: A teljesen zsenge sárga- vagy zöldhüvelyű babot megmossuk, két végét levágjuk, de nem daraboljuk fel, hanem egészben hagyva erősen sózott vízben 1-2 percig forraljuk. Ezután leszűrjük, és szétterítjük hűlni. A hüvelyeket erős fehér cérnára felfűzzük, és a napra akasztjuk, vagy a füzéreket a tepsire fektetjük, és langyos sütőbe tesszük száradni, nyitott ajtó mellett. Ha csontkeményre száradt, vászonzacskóba tesszük, és szellős helyen tartjuk. Használat előtt be kell áztatni, majd úgy készítjük el, mint a friss zöldbabot.

Zöldbab üvegben
Elkészítése: Úgy járunk el, mint az előzővel, csak a gyenge zöldbabot a szálkájától megtisztítjuk, hosszúra, vagy kockára vágjuk, sós vízben félig megfőzzük, levét tésztaszűrőn lecsurgatjuk, üvegekbe rakjuk, s a lébe, melyben főtt, kevés ecetet öntünk, ezt a babra öntjük, tetejére kevés szalicilt teszünk, jó szorosan lekötjük és kigőzöljük.

Zöldbab üvegben, gőzölve
Elkészítése: A babot megtisztítjuk szálkáitól, tetszés szerinti darabokra vagdaljuk, és gyengén sós vízben megfőzzük, de szét ne főjön, épp csak megpuhuljon! Üvegekbe rakjuk, és leöntjük a sós lével, hogy ellepje, amiben főtt. Légmentesen lekötjük celofánnal, és egy óra hosszat kigőzöljük. Elég, ha nyomban melegen párnák közé rakjuk. Ezt a kigőzölést harmadnap megismételjük: az üvegeket tepsibe sorakoztatjuk, alá öntünk egyujjnyi hideg vizet, úgy tesszük a tűzre, és forrósítjuk át. Ismét egy órán keresztül gőzöljük.

Zöldbab zsírral
Elkészítése: A frissen szedett, gyenge zöldbabot egészben hagyva (a végeit vágjuk le) gyengén meghintjük sóval, és egy óráig állni hagyjuk. Üvegekbe annyi babot teszünk, amennyit egy-egy alkalommal felhasználunk. Az üveg aljára, a közepe tájára és a tetejére is egy-egy réteg sót hintünk, majd 2 evőkanál olvasztott zsírt öntünk rá, lekötjük, és hűvös, száraz helyre tesszük. Használatkor a zsírréteget levesszük, a babot pedig többször váltott hideg vízben kiáztatjuk, végeit levágva, tetszés szerint feldaraboljuk, és úgy készítjük el, mint a friss zöldbabot.

Zöldbabsaláta
Hozzávalók: Egy félliteres üveghez fél kg zöldbab kell, késhegynyi só, egy evőkanál ecet és 5 szem bors.
Elkészítése: A fiatal, szálkátlan zöldbabot megtisztítjuk, és gőzben vagy kevés vízben félpuhára főzzük, azután szűrőre vagy szitára borítjuk, miután kihűlt, néhány szem borsot közé téve akkora üvegekbe rakjuk, amilyeneknek a tartalmát egyszerre elfogyasztjuk. A főzőlevet, - vagy ha gőzben főztük, egy kevés felforralt vizet - ráöntjük, hogy ellepje, a babot, rászórunk egy mokkáskanál tartósítószert, majd lekötjük, és 4-5 percig gőzöljük. Felhasználhatjuk reszelt hagymával, zöldpetrezselyemmel vagy majonézes salátának is.

Zöldbabsaláta télire
Elkészítése: Tisztítsunk meg - lehetőleg zöldhüvelyű - 2 kg zsenge hüvelyes babot. Vegyünk 8 póré- vagy vöröshagymát, 1 csomag kaprot, 2 fűszerpaprikát, 4 kávéskanál mustármagot, 8 szem szegfűszeget, 2 kávéskanál szegfűborsot, 0,75 liter borecetet, 37 dkg cukrot, 1 evőkanál sót, 1 liter vizet. A zöldbabot és a hagymát tisztítsuk meg. A hagymát vágjuk 4-4 hosszúkás darabra, a zöldbabot vágjuk tetszés szerinti méretre. A 3-4 cm. hosszúságú a legkellemesebb fogyasztásra. Mosás után szedjük le a kaporleveleket a szárról, és az elkészített üvegek aljára egyenletesen rakjuk bele. A paprikát, a fűszereket szintén osszuk el egyformán az üvegekben. Ezután töltsük fel az üvegeket a felvágott zöldbabbal. Közben készítsük el a felöntő levet. 1 liter vízben oldjunk fel 37 dkg cukrot, adjuk hozzá a 0,75 liter borecetet, és hagyjuk ismét felforrni. Töltsük forrón a patent vagy csavaros tetős üvegekbe úgy, hogy a babot 2 cm folyadék fedje. Azonnal zárjuk le, és tegyük előre melegített vízfürdőbe. Az 1 kg-os üvegeket hevítsük 90 C fokig és tartsuk ezen a hőmérsékleten 90 percig, azaz másfél óráig. Így egész télen át eltartható önmagában, avagy más salátával keverve is ízletes savanyúság.