Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Salát Gergely
egyetemi tanársegéd
ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszék

Életrajz

1975. május 22-én született Budapesten.

1989-92 között a Budapesti Piarista Gimnáziumban tanult.

1992-95 között a Pekingi 55. sz. Középiskola (Beijing Shi Di Wushiwu Zhongxue) diákja, az iskola felső tagozatát 1995-ben végezte el.

1995-96-ban a Peking Egyetem Jogi Karán (Beijing Daxue Falü Xi) nemzetközi jog szakon tanult.

1996-97-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karának levelező szakán két szemesztert végzett.

1996-2001 között az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén, kínai szakon tanult.

1997-2001 között a Külkereskedelmi Főiskola (2000-től új nevén Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Távol-keleti Nyelvi és Kommunikációs Intézetének keretében kínai üzleti és sajtónyelvet tanított.

1998 szeptemberétől 2000 júliusáig az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén gyakornok volt, megbízott előadóként nem kínai szakos hallgatóknak kínai nyelvet tanított.

2000-2003 között az ELTE BTK történelem szakának hallgatója.

2000 szeptemberétől megbízott előadóként a taiwani Chiang Ching-kuo Alapítvány támogatásával az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén kínai nyelvet és irodalomtörténetet tanít, irodalmi és történelmi szemináriumot vezet.

2000. november – 2001. február között elvégezte a Budapesti Gazdasági Főiskola nyelvvizsgáztatói továbbképző tanfolyamát.

2001 februárjában az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén kitűnő minősítésű orientalista (kínai) szakos előadói diplomát szerzett.

2001. április 1-jétől az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékének tanársegédje.

2001 májusától a nemzetközi Kínai Szintfelmérő Vizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi [HSK]) Magyarországi Bizottságának tagja, a magyarországi kihelyezett vizsga egyik szervezője.

2001-2004 között elvégezte az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola sinológiai programját.Salát Gergely főbb munkái
Könyv, jegyzet

Kínai országismeret (Földrajz - Történelem - Nyelv). Főiskolai jegyzet. Szerk. Hidasi Judit. Külkereskedelmi Főiskola Keleti Kommunikációs és Továbbképző Intézet, Budapest, 1999. 94 o.

Büntetőjog az ókori Kínában. Qin állam törvényei a shuihudi leletek alapján. [Sinológiai műhely 3.] Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 264 o.

Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre–Salát Gergely. [Sinológiai Műhely 4.] Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 320 o.

Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Szerk. Hamar Imre–Salát Gergely. [Sinológiai Műhely 5.] Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 300 o.

Modern kínai elbeszélők. Szerk. Hamar Imre–Salát Gergely. [Sinológiai Műhely 6.] Balassi Kiadó, Budapest, 2006. [Megjelenés alatt.]

Az ókori kínai Qin állam büntetőjogának rendszere. [Sinológiai Műhely 7.] Balassi Kiadó, Budapest, 2006. [Megjelenés alatt.]

Társadalom és gondolkodás az ókori Kínában. Szerk. Hamar Imre–Salát Gergely. [Sinológiai Műhely 8.] Balassi Kiadó, Budapest, 2006. [Megjelenés alatt.]


Tanulmányok

„Büntetőjog a régi Kínában. I.” Selyemút - Ázsiai Kultúrák Folyóirata 1997/2. 31-34. o.

„Büntetőjog a régi Kínában. II.” Selyemút - Ázsiai Kultúrák Folyóirata 1997/3. 17-21. o.

„Vallások Mao Kínájában.” In Mítoszok és vallások Kínában. Sinológiai Műhely I. Szerk. Hamar Imre. Balassi, Budapest, 2000. 140-160. o.

„Vallási kérdések a kulturális forradalom alatt.” Új Keleti Szemle 2000/1. 26-37. o.

„Szexuális bűncselekmények az ókori mezopotámiai jogban.” Új Keleti Szemle 2001. 3. évf. 1-2. sz. 84-97. o.

„Az ítélkezést befolyásoló tényezők Qin állam törvényeiben.” In Orientalista Nap 2001. Szerk. Birtalan Ágnes – Yamaji Masanori. Budapest, MTA Orientalisztikai Bizottság – Elte Orientalisztikai Intézet, 2002, 90-102. o.

„Az Első Császár évkönyvei a Shijiben.” In Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Szerk. Hamar Imre–Salát Gergely. [Sinológiai Műhely 4.] Balassi Kiadó, Budapest, 2003, 151–177. o.

„A kínai Qin állam törvényei.” In Szemelvények az ókori kelet jogforrásaiból. Válogatás az ókori Irán, India és Kína jogemlékeiből. Szerk. Jany János. [Studia Orientalia 2.] Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2003, 99–140. o.

„A kínai nyelv oktatása a magyar felsőoktatásban, munkaerőpiaci lehetőségek.” In A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai, és európai uniós csatlakozásunk. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004, 87–98. o.

„Katolikusok a Kínai Népköztársaságban.” Vigília, 2004/7, 504–517. o.

„Az első kínai »jogtörténet« – Ban Gu értekezése a büntetésekről.” In Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Szerk. Hamar Imre–Salát Gergely. [Sinológiai Műhely 5.] Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 13–75. o.

„Haraggal és részrehajlóan – Lü Buwei életrajza a Shijiben.” Új Keleti Szemle 2004/1. [Megjelenés alatt.]

„A zhangjiashani leletek és a Zouyanshu.” [Megjelenés alatt.]

„Egy szökött rabszolga pere a korai Han-korban.” Memoria Antiqua, 2004 [Megjelenés alatt.]


Népszerűsítő cikkek, egyéb munkák

„Földalatti és hazafias katolikusok - Kína megosztott egyháza.” Új Ember 2000. nov. 5. 5. o.

„Pekingi mesék 1. Sákjamuni és a Fekvő Buddha Temploma.” Kungfu. Harcművészet – Hagyomány – Kultúra. I. évf. 1. sz. (2001. dec.) 13. o.

„A Shaolin-templom alapítása és Bódhidharma.” Kungfu. Harcművészet – Hagyomány – Kultúra. II. évf. 1. sz. (2002. febr.) 14-15. o.

„Milyen színű a Kék folyó?” (Közreműködőként Németh Györggyel) In Németh György: Karthágó és a só. Az ókortörténet babonái. Budapest, Korona, 2002, 47-48. o.

„A fordítók előszava.” (Antóni Csabával.) In Raymond Dawson: A kínai civilizáció világa. Budapest, Osiris, 2002, 7-8. o.

„A fordító és a lektor előszava.” (Antóni Csabával.) In Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története. [Historia philosophiae.] Budapest, Osiris, 2003, 7-14. o.

„Jegyzetek”, „Kiejtési útmutató.” In Krasznahorkai László: Rombolás és bánat az Ég alatt. Budapest, Magvető, 2004.

„A Vigília beszélgetése Csongor Barnabással.” Vigília, 2004/7, 544–549. o.

„Előszó.” In Kínai filozófia és vallás a középkor hajnalán. Szerk. Hamar Imre–Salát Gergely. [Sinológiai Műhely 5.] Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 7–9. o.

„In memoriam Ildikó (Hilda) Ecsedy (1938–2004).” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 57 (2004) No. 3. 363–365. o.

„Selected Bibliography of Ildikó (Hilda) Ecsedy’s Scholarly Works.” Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 57 (2004) No. 3. 367–373. o.

„In memoriam Ecsedy Ildikó (1938–2004).” Új Keleti Szemle, 2004/1. [Megjelenés alatt.]


Fordítások

Dr. Li Zhisui: „Mao és Hruscsov 1958-as találkozása.” (Közös fordítás Antóni Csabával.) In Polonyi Péter – A. Sajti Enikő: Mao – Tito. Budapest, Pannonica, 2000. 108-109. o.

Britannica Hungarica Világenciklopédia. 57 kínai és tibeti témájú szócikk. (V-, W-, Y-, Z-; fordítás.) Magyar Világ, Budapest, 2001.

Fang Ning: „A kínai reform és nyitás, valamint a külgazdaság és külkereskedelem kapcsolata.” (Zhongguo de gaige kaifang yu duiwai jingmao guanxi; közös fordítás Móhr Richárddal.) EU Working Papers, IV. évf. (2001) 1. sz. BGF KFK, 51-61. o.

Wang Xiaobo: „Háború a hasban.” (Esszé.) Magyar Napló, XIV. évf. 6. sz. 2002. június. 41-43. o.

Raymond Dawson: A kínai civilizáció világa. (The Chinese Experience; közös fordítás Antóni Csabával.) 271 o. Budapest, Osiris, 2002.

Kína. [China.] Budapest, Panem-Ex Kiadó, 2006. (Útitárs sorozat). [Megjelenés alatt.]

„A Tíz Bambusz Csarnoka.” Kiállítási katalógus CD–ROM, 10 tétel leírásának fordítása kínairól. Országos Széchényi Könyvtár, 2004. [Megjelenés alatt.]

Dr. Li Zhisui: Mao elnök orvosa voltam. (The Private Life of Chairman Mao; közös fordítás Antóni Csabával. 682 o.) [Megjelenés alatt.]

Yang Lian: „Ahol a tenger megáll”, „Darknesses”, „A zeneszerző tornya”. (Dahai tingzhi zhi chu, Heianmen, Zuoqujia de da; három vers fordítása kínaiból.) [Megjelenés alatt.]


Recenziók

Yongping Liu: Origins of Chinese Law. Penal and Administrative Law in its Early Development. Oxford University Press, Hong Kong, Oxford, New York, 1998. In: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 55 (2002) No. 4. 426-430. o.

Jinhua Chen: Making and Remaking History. A Study of Tiantai Sectarian Historiography. Tokyo, The International Institute for Buddhist Studies of The International College for Advanced Buddhist Studies, 1999. In Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 56 (2003) 468-469. o.

Imre Hamar: A Religious Leader in the Tang: Chengguan’s Biography. Tokyo, The International Institute for Buddhist Studies of The International College for Advanced Buddhist Studies, 2002. (Studia Philologica Buddhica. Occasional Paper Series XII.) In Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 56 (2003) 466-467. o.

Catalogue of the Collections of Sir Aurel Stein in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Compiled by John Falconer—Ágnes Kárteszi—Ágnes Kelecsényi—Lilla Russel-Smith, edited by Éva Apor—Helen Wang. Budapest, Library of the Hungarian Academy of Sciences, 2002. (Keleti Tanulmányok—Oriental Studies 11.) Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 56 (2003)

Jacques Gernet: A kínai civilizáció története. Budapest, Osiris, 2001. Új Keleti Szemle 2002/1.


Előadások, rádiószereplések

„Törvények, büntetések az ókori Kínában.” Budapest, Magyar-Kínai Baráti Társaság, 2002. november

Gernet és Dawson új könyvéről. Társalgó, Kossuth Rádió, 2003. január 9.

A kínai írásról. Jó reggelt, Európa! Petőfi Rádió, 2003. január 12.

Fung Yu-lan kínai filozófiatörténet-könyvéről. Társalgó, Kossuth Rádió, 2003. november

„A kínai nyelv oktatása a magyar felsőoktatásban, munkaerőpiaci lehetőségek.” A keleti nyelvek oktatásának gazdasági, kulturális vonatkozásai, és európai uniós csatlakozásunk – konferencia. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 2004. március 12.

Az első kínai császárról. Társalgó, Kossuth Rádió, 2004. május 27.

Az ókori Kína büntetőjogáról. Társalgó, Kossuth Rádió, 2004. augusztus 31.

„Az ókori kínai Qin állam törvényei.” Budapest, Tőkei Ferenc Társaság, 2005. okt.

A kínai újévről. Klub Rádió, 2006. január 18.

„Legal commentaries in ancient China: The Qin lü da wen seen as a proto-commentary.” 4th Conference of the European Association of Chinese Linguistics (EACL-4), Budapest, 2006. január 20-22.

„A Mennyei Birodalomtól a Kínai Népköztársaságig – a kínai civilizáció ezredévei”. Szeged, Móra Ferenc Kollégium, 2006. március 22. (Civilizációtörténeti kalandozások sorozat)

„Vallások a Kínai Népköztársaságban.” Hová vezet a Selyemút? Konferencia Kínáról. Szeged, Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium, 2006. április 6.

„Valláspolitika a Kínai Népköztársaságban.” Budapest, Magyar-Kínai Baráti Társaság, 2006. április 12.


Lektorálás

A bábok világa – The World of Puppets. CD-ROM. (Angol fordítás, lektorálás.) Szerk. Csányi János. Internet Játékház, 2001.

Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban. [Sinológiai műhely 3.] Budapest, Balassi, 2002

P. Szabó Sándor: A kínai erkölcs és a szülők tisztelete. Budapest, Kossuth, 2003.

Fung Yu-lan: A kínai filozófia rövid története. [Historia philosophiae.] Budapest, Osiris, 2003.

Krasznahorkai László: Rombolás és bánat az Ég alatt. Budapest, Magvető, 2004.

Hamar Imre: A kínai buddhizmus története. Egyetemi tankönyv. Budapest, ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszék–Balassi, 2004.


Közreműködés filmekben

Hős (Yingxiong). Kínai film, 2002, rend. Zhang Yimou. Magyar bemutató: 2004. A magyar fordítás elkészítésében részvétel szakértőként.

Ferde forgatás. (Big shot’s funeral.) Kínai film, ?????. A magyar fordítás elkészítésében részvétel szakértőként.


Salát Gergely tanulmányai online a Terebess honlapon:

A „büntetőjog” (xing) Konfuciusz államelméletében
A katolikus egyház Kínában
A kínai külpolitika a kulturális forradalom alatt
Valláspolitika a Népi Kína első évtizedeiben
Női szerepek a konfuciánus világképben
A kínai Holdújév
Mongol hódítás Kelet-Ázsiában a 13. század első felében


Cikkei a Wikipédiában:
http://hu.wikipedia.org/wiki/User:Salger