Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Bartha Júlia
[Ökrösné Bartha Júlia, Ö. Bartha Júlia]

(Karcag, 1955-), orientalista, etnográfus, a szolnoki Damjanich János Múzeum néprajzi osztályvezetője. Kutatási területe a kunsági folklór és keleti kapcsolatai, a török népek néprajza. Tanulmányai szakfolyóiratokban, múzeumi kiadványokban és a Debreceni Egytem Néprajzi Tanszékének kiadásában jelentek meg.

 

A Terebess Online honlapon:

Keleti tanulmányok
Barbaricum Könyvműhely, (Keleti örökségünk 5.), Karcag, 1998

Tartalom

Fejezetek a Tien-san vidékének néprajzához
– Magyar kutatók a Tien-san vidékén – tudománytörténeti előzmények
– Lótartás, kumiszkészítés
– Táplálkozás
– Viselet
– Gazdálkodás, település-szerkezet
– Rokonsági rendszerek
– Temetkezési szokások
Tabut - az avar kori koporsóhasználat keleti párhuzamaihoz
Interetnikus kapcsolatok a játékkultúrában
Nemezelés

 

Az anatóliai törökök temetkezési szokásai
STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA 35.
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa, Debrecen, 1996

Tartalom:

Bevezető
Világkép, halálkép
I. A halál előjelei
II. A halál beálltától a torig
III. A gyász
IV. Temető és társadalom

 

FOGYÓ HOLD - Tanulmányok a török népi kultúráról
Folklór és etnográfia 95, Debrecen, 1997

Tartalom:

Hidrellez, a tavaszünnep
Lakodalmas szokások
Adatok az anatóliai törökök rokonsági rendszeréhez
Népi növényismeret
Hagyományos árucsereformák a keleti kereskedelemben
Kartográfiai törekvések a török néprajztudományban

 

ADATOK A TÖRÖK NÉP ETNOBOTANIKAI ISMERETÉHEZ
Forrás: Keletkutatás, Kőrösi Csoma Társaság periodikája,
Budapest, 1993. (Tavasz, 41-57. oldal)

 

A KUNSÁG NÉPI KULTÚRÁJÁNAK KELETI ELEMEI
STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA 44.
Debrecen, 2002

Tartalomjegyzék

Bevezető
Történeti bevezető
A Nagykunság kutatása

I. Nyelvemlékek és folklór vonatkozásaik
1. A Nagykunság földrajzi nevei és a hozzájuk kapcsolódó epikus költészet
2. Személy- és ragadványnevek
Szórványemlékek
3. Gyermekfolklór
4. Proverbiumok - szólásokban ránk maradt emlékek
Káromkodások

II. Néphit
A sámánhit emléke a Kunság néphitében

III. Népszokások
A lakodalmas szokáskör
Temetkezési szokások

IV. Tárgyi kultúránk keleti vonatkozásai

V. Táplálkozás

VI. A kunsági viselet néhány sajátossága

VII. Díszítőművészet

 

Györffy István írásai a Balkánról és Törökországról a szerző saját fotográfiáival
Terebess Kiadó, Budapest, 2001
(Az előszót írta, a kötetet válogatta és szerkesztette: Bartha Júlia)

Bartha Júlia: A keletkutató Györffy István

 

Török állatmesék (Bartha Júlia fordításai)
Eső, IV. évf. 2. sz.

Bartha Júlia: Anatóliai török állatmesék

 

Hit, hagyomány, kultúra (PDF)
Török néprajzi tanulmányok
Szolnok, 2013

 

Karcag kismonográfia
(Kunsági Téka 1.), Karcag, 2006

 

Lále. Hagyományok a mai török társadalomban az emberélet fordulóinak népszokásai
(A Damjanich János Múzeum Közleményei 62.), Szolnok, 2006

 

A Damjanich János Múzeum honlapján:

Bartha Júlia: Török lakodalmas szokások
https://web.archive.org/web/20071028043342/http://www.djm.hu/miirtuk/torok_lak_szok.html

Bartha Júlia: A cifraszűr ázsiai kapcsolatai
https://web.archive.org/web/20071027075531/http://www.djm.hu/miirtuk/cifraszur.html

Bartha Júlia: A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Debrecen, 2002.
https://web.archive.org/web/20071028041614/http://www.djm.hu/miirtuk/keleti_elemek.htm

Bartha Júlia - Benedek Csaba: Tájházak a Nagykunság vidékén (.pdf)
https://web.archive.org/web/20071029194856/http://www.djm.hu/miirtuk/tajhazak.pdf

Bartha Júlia: Asszalám alejkum- Békesség nektek! Szubjetív útijegyzet Marokkóról 2007-ben
https://web.archive.org/web/20090702050038/http://www.djm.hu/miirtuk/marokko.htm

Bartha Júlia: LÂLE Hagyományok a mai török társadalomban, az emberélet fordulóinak népszokásai (.pdf)
http://www.djm.hu/miirtuk/Torok_monog1_184.pdf