Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Bartha Júlia
[Ökrösné Bartha Júlia, Ö. Bartha Júlia]

(Karcag, 1955-), orientalista, etnográfus, a szolnoki Damjanich János Múzeum néprajzi osztályvezetője. Kutatási területe a kunsági folklór és keleti kapcsolatai, a török népek néprajza. Tanulmányai szakfolyóiratokban, múzeumi kiadványokban és a Debreceni Egytem Néprajzi Tanszékének kiadásában jelentek meg.

 

A Terebess Online honlapon:

Keleti tanulmányok
Barbaricum Könyvműhely, (Keleti örökségünk 5.), Karcag, 1998

Tartalom

Fejezetek a Tien-san vidékének néprajzához
– Magyar kutatók a Tien-san vidékén – tudománytörténeti előzmények
– Lótartás, kumiszkészítés
– Táplálkozás
– Viselet
– Gazdálkodás, település-szerkezet
– Rokonsági rendszerek
– Temetkezési szokások
Tabut - az avar kori koporsóhasználat keleti párhuzamaihoz
Interetnikus kapcsolatok a játékkultúrában
Nemezelés

 

Az anatóliai törökök temetkezési szokásai
STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA 35.
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének kiadványa, Debrecen, 1996

Tartalom:

Bevezető
Világkép, halálkép
I. A halál előjelei
II. A halál beálltától a torig
III. A gyász
IV. Temető és társadalom

 

FOGYÓ HOLD - Tanulmányok a török népi kultúráról
Folklór és etnográfia 95, Debrecen, 1997

Tartalom:

Hidrellez, a tavaszünnep
Lakodalmas szokások
Adatok az anatóliai törökök rokonsági rendszeréhez
Népi növényismeret
Hagyományos árucsereformák a keleti kereskedelemben
Kartográfiai törekvések a török néprajztudományban

 

ADATOK A TÖRÖK NÉP ETNOBOTANIKAI ISMERETÉHEZ
Forrás: Keletkutatás, Kőrösi Csoma Társaság periodikája,
Budapest, 1993. (Tavasz, 41-57. oldal)

 

A KUNSÁG NÉPI KULTÚRÁJÁNAK KELETI ELEMEI
STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA 44.
Debrecen, 2002

Tartalomjegyzék

Bevezető
Történeti bevezető
A Nagykunság kutatása

I. Nyelvemlékek és folklór vonatkozásaik
1. A Nagykunság földrajzi nevei és a hozzájuk kapcsolódó epikus költészet
2. Személy- és ragadványnevek
Szórványemlékek
3. Gyermekfolklór
4. Proverbiumok - szólásokban ránk maradt emlékek
Káromkodások

II. Néphit
A sámánhit emléke a Kunság néphitében

III. Népszokások
A lakodalmas szokáskör
Temetkezési szokások

IV. Tárgyi kultúránk keleti vonatkozásai

V. Táplálkozás

VI. A kunsági viselet néhány sajátossága

VII. Díszítőművészet

 

Györffy István írásai a Balkánról és Törökországról a szerző saját fotográfiáival
Terebess Kiadó, Budapest, 2001
(Az előszót írta, a kötetet válogatta és szerkesztette: Bartha Júlia)

Bartha Júlia: A keletkutató Györffy István

 

Török állatmesék (Bartha Júlia fordításai)
Eső, IV. évf. 2. sz.

Bartha Júlia: Anatóliai török állatmesék

 

Hit, hagyomány, kultúra (PDF)
Török néprajzi tanulmányok
Szolnok, 2013

 

Karcag kismonográfia
(Kunsági Téka 1.), Karcag, 2006

 

Lále. Hagyományok a mai török társadalomban az emberélet fordulóinak népszokásai
(A Damjanich János Múzeum Közleményei 62.), Szolnok, 2006

 

A Damjanich János Múzeum honlapján:

Bartha Júlia: Török lakodalmas szokások
https://web.archive.org/web/20071028043342/http://www.djm.hu/miirtuk/torok_lak_szok.html

Bartha Júlia: A cifraszűr ázsiai kapcsolatai
https://web.archive.org/web/20071027075531/http://www.djm.hu/miirtuk/cifraszur.html

Bartha Júlia: A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Debrecen, 2002.
https://web.archive.org/web/20071028041614/http://www.djm.hu/miirtuk/keleti_elemek.htm

Bartha Júlia - Benedek Csaba: Tájházak a Nagykunság vidékén (.pdf)
https://web.archive.org/web/20071029194856/http://www.djm.hu/miirtuk/tajhazak.pdf

Bartha Júlia: Asszalám alejkum- Békesség nektek! Szubjetív útijegyzet Marokkóról 2007-ben
https://web.archive.org/web/20090702050038/http://www.djm.hu/miirtuk/marokko.htm

Bartha Júlia: LÂLE Hagyományok a mai török társadalomban, az emberélet fordulóinak népszokásai (.pdf)
http://www.djm.hu/miirtuk/Torok_monog1_184.pdf