Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Zarathustra

másképpen ZARATHUSZTRA vagy (görögösen) ZOROASZTER (szül. Kr. e. 628 k. valószínűleg Rhagész, Irán - megh. 551 k.), perzsa vallásalapító; a zoroasztrizmus (lásd ott; mai indiai nevén párszi vallás) létrehozója.

Életéről igen gyéren maradtak fenn kézzelfogható adatok. A zoroasztrista hagyomány szerint „Nagy Sándor előtt 258 évvel” prófétált. Az Akhaimenidák (Kr. e. 559-330) fővárosát, Perszepoliszt III. Alexandrosz Kr. e. 330-ban foglalta el. Ezek szerint Zarathustra Kr. e. 588-ban térítette meg Vistászpát, aki valószínűleg Khorazmia (az Aral-tótól délre elterülő térség) királya volt. Zarathustra a Szpitama nevű szerény lovagi családból származott, s feltehetően a médiai Rhagészban született (ma Rejj, Teherán külvárosa). A vidék lakói akkoriban főleg pásztorkodással foglalkoztak. A portyázó nomádok gyakran megtámadták a pásztorokat, s Zarathustra erőszakos rendbontóknak, a „Hazugság híveinek” nevezte őket.

Vistászpa megtérése után Zarathustra a királyi udvarban maradt és tovább térített. Lányát a király egyik miniszteréhez, Dzsámászphoz adta feleségül. A hagyomány szerint 77 évet élt, így kb. Kr. e. 551-ben halt meg. Halála után sok monda született róla: születésekor a természet ujjongott, ő később sok népnek hirdette az igazságot, szent tüzeket gyújtott, és szent háborúban harcolt. Őt tekintették a papok, a harcosok és a földművesek mintaképének, de nagyszerű kézművesnek és gyógyítónak is tartották. A görögök szerint filozófus, matematikus, asztrológus avagy mágus volt, a zsidó és a keresztény hagyományban varázsló, csillagjós, próféta vagy a legfőbb eretnek. Zarathustra és a zoroasztrizmus komolyabb vallástörténeti kutatása csak XVIII. században kezdődött meg.

Lásd még!
Ahura Mazdá
Aveszta
zoroasztrizmus
párszi