Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Sudár Balázs

Sudár Balázs (1972) Budapesten született. Az ELTE BTK hallgatójaként szerzett történészi és török filológusi diplomát. PhD fokozatát ugyanitt szerezte meg ("A Palatics-kódex török versgyűjteményei"). Dolgozott az MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében, az ELTE Török Filológiai Tanszékén, jelenleg az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa. Kutatásai elsősorban a hódoltság oszmán-török kulturális életére irányulnak, főképpen irodalom- és zenetörténeti kérdésekkel foglalkozik, emellett érdeklődik a hódoltság muszlim vallásossága - elsősorban a dervisrendek - iránt.
1990-ben Kobzos Kiss Tamás tanítványaként került a Musica Historica Együttesbe, amellyel azóta is rendszeresen fellép, elsősorban magyar és közép-európai régizenét játszanak. 1997-ben kimondottan a régi török zene előadása céljából alapította meg a Canlar zenekart.

 

Publikációk - Tanulmányok:

1994
1. A magyarországi ásik-költészet. in: Tiszavirág 3(1994):2, 4-6.

1995
2. Egy Balassi-vers török háttere (Minap mulatni mentemben...). in: Keletkutatás 1995 ősz, 67-79.

1996
3. Sudár Balázs - Csörsz Rumen István: "Trombita, rézdob, tárogató..." (A török hadizene és Magyarország). Enying, 1996.

1998
4. Ex oriente lux, avagy a turáni átok (könyvismertetés: Csajághy György: A magyar népzene bölcsője: Kelet. Pécs, 1998.) in: Tiszavirág 1999 ősz, 39-40.

2000
5. A Hódoltság török irodalma. in: Szultán és császár birodalmában (Magyar kódex III.). Budapest, 2000, 160-164.
6. A Hódoltság török zenéje. in: Szultán és császár birodalmában (Magyar kódex III.). Budapest, 2000, 272-275.

2002
7. Fodor Pál - Sudár Balázs: Ali pasa házassági históriájának történeti háttere és török vonatkozásai. in: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely 1999. május 26-29. Szerk.: Szentmártoni Szabó Géza. Budapest, 2002. 325-358.
8. Katonaköltők a 16. századi hódoltságban. in: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001 tarihinde Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Budapest, 2002. 44-53.
16. yüzyIl OsmanlI Macaristan'Inda askeri şairler. in: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001 tarihinde Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Budapest, 2002. 155-163.
9. "Görösgál ostroma" 1555-ben és a hódoltsági török epikus költészet. in: Hadtörténelmi közlemények 115(2002):2, 353-374.
10. Ágoston Gábor - Sudár Balázs: Gül baba és a magyarországi bektasi dervisek (HTML) > PDF Terebess Kiadó, Budapest, 2002.
11. Az oszmán költészet hangszerszimbolikája. in: Orientalista Nap 2001. Szerk: Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori. Budapest, 2002, 132-140.

2003
12. Csorba György - Sudár Balázs: Egy magyar antikvárius Isztambulban: Szilágyi Dániel. in: Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok. Szerk: Csirkés Ferenc Péter - Csorba György - Sudár Balázs - Takács Zoltán. Budapest, 2003, 117-136.
13. Csorba György - Sudár Balázs: Egy jeles magyar könyvgyűjtő Isztambulban: Szilágyi Dániel és hagyatéka. In: Orientalista Nap 2003. Szerk: Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori. Budapest, 2003, 46-59.
14. Turkish Courtly Music under 16th-century Ottoman Rule in Hungary. in: Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th-17th centuries. (Acta et Studia I.) ed: Éva M. Jeremiás. Piliscsaba, 2003[2002], 233-243.
15. "A ló lába vágtat, a dalnok nyelve pereg" (könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan - Európai Folklór Intézet, Budapest, 2002.) in: Credo, 9(2003):1/2, 125-127.
16. Imahelyek, kolostorok, sírkápolnák. Kulturális létesítmények a török hódoltságban - I. rész. in: História, 25(2003):1, 9-13.
17. Iskolák, fürdők. Kulturális létesítmények a török hódoltságban - II. rész. in: História, 25(2003):4, 32-35.
18. Korkut apó legendái - magyarul. (könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan - Európai Folklór Intézet, Budapest, 2002.) in: Török füzetek, 11(2003):2, 13-14.
19. Kőasszonyok, kővitézek… (Könyvismertetés: Kunkovács László: Kőemberek. A sztyeppei népek ősi hagyatéka. in: Credo, 9(2003):3/4, 298-300.

2004
20. Török fürdők a hódoltságban. Történelmi szemle 45(2003[2004]):3/4. 213-263.
21. Baths in Ottoman Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 57(2004):4, 391-437.
22. A tizenötéves háború török költői. Hadtörténelmi közlemények 117(2004):4, 1146-1165.
23. A budapesti Császár fürdő török felirata. Török füzetek 12(2004):3, 4.
24.
Ismail Tosun Saral cikkének margójára. Török füzetek 12(2004):3, 5. > I. T. Saral Pir Gaib
25. Balassi Bálint és a török költészet. Török füzetek 12(2004):4, 3-4.
26. Bálint Balassi ve türk şiiri. Török füzetek 12(2004):4, 5-6.
27. Van, akit sólyom karmol meg. (Könyvismertetés. Akit sólyom karmolt meg… Modern török elbeszélések. Ford: Tasnádi Edit.) Török füzetek 12(2004):4, 21.
28. Balassi Bálint és a török költészet. Balassi. A költő élete és versei. CD-Rom. Budapest 2004.
29. Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. A visegrádi vár házairól az 1570-es évek elején felvett jegyzéket, illetve Evlia cselebinek a visegrádi várról adott leírását, törökből, Sudár Balázs fordította. Visegrád, 2004. 181-87.

2005
30. Vác városának török házösszeírása 1570-ből (PDF). Századok 139(2005):4, 791-853.
31. Török kopuz - magyar koboz? Hangszertörténeti tanulmány. Magyar Zene 43(2005):2, 215-227.
32. Szövegvariációk a török ásik-költészetben. Mindenes Gyűjtemény. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. (Artes Populares 21.) szerk. Csörsz Rumen István. Budapest, 2005, 39-53.
33. Gazel-i türki ve madzsari. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. III. Főszerk. Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest, 2005, 256.
34. László Károly kütahyai török dalai (1851). In: Függőkert. Orientalisztiki tanulmányok 2. Szerk. Csirkés Ferenc-Csorba György-Sudár Balázs-Takács Zoltán. Budapest, 2005, 393-434.
35. A Palatics-kódex török versgyűjteményei. Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban. Budapest, Balassi, 2005.
36. A műfordító Balassi Bálint és a török bejtek. In: Kalligram 2005 november-december, 77-84.
37. Turkish 'Kopuz' - Hungarian 'Koboz'. A Study int he History of a Musical Instrument. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Ed. Ibolya Gerelyes. Budapest, 2005, 143-156.

2006
38. "Török bandájoknál tányérok csattogtak..." Török hadizenészek Magyarországon. In: Tanári Kincsestár - Történelem. 2006. január. H. 1.19.1-8.
39. "Tán prémes bundába bújhatok…" Egy hódoltsági török költő panaszai. História 28(2006):1, 24-25.
40. A muszlim klasszikus költészet és a török énekmondás kezdetei. In: Folklór és irodalom. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest 2005 [2006], 277-287.
41. Ki volt Jakováli Haszan pasa? In: Pécsi Szemle 9(2006):1, 27-34.
42. "Madár lelkem kalitkájában zokog…" Test és lélek a török énekmondók költészetében. In: Kőrösi Csoma Sándor. Test és lélek a keleti kultúrákban. Kovászna, 2006, 135-143.
43. Egy budai török értelmiségi könyvtára a 16. században. Történelmi Szemle 47(2005[2006]):3/4, 315-331.
44. A budapesti Császár fürdő török felirata.


Műfordítások:

1. Karadzsólán és Iszmigán Szultán. Fordította és átdolgozta: Vaskó Péter és Sudár Balázs. in: Tiszavirág 4(1995):1, melléklet.
2. Mevlânâ Yakînî: Az íj és a nyíl vitája. Fordította: Sudár Balázs. in: Ijászlap 1998:2, 3 és 1998:3, 5. és in: Tradíció MMI, 147-152.
3. Ahmedí: A húros hangszerek vetélkedése. Fordította: Sudár Balázs. in: Tradíció MMII, 215-220.
4. Mevlána Dzseláleddín Rúmí: Rubáik. in: www.terebess.hu > Perzsa költők tára.
5. Kajguszuz Abdál: Bolondok könyve. Terebess Kiadó, Budapest, 2003.
6. Halikarnas Balikçisi: A fuvolás. In: Credo 10(2004):1/2, 118-120. > Halikarnas Balikçisi elbeszélései
7.
Orhan Veli KanIk haikui in: www.haiku.hu


Sudár Balázs haikui