Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Sudár Balázs

Sudár Balázs (1972) Budapesten született. Az ELTE BTK hallgatójaként szerzett történészi és török filológusi diplomát. PhD fokozatát ugyanitt szerezte meg ("A Palatics-kódex török versgyűjteményei"). Dolgozott az MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében, az ELTE Török Filológiai Tanszékén, jelenleg az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa. Kutatásai elsősorban a hódoltság oszmán-török kulturális életére irányulnak, főképpen irodalom- és zenetörténeti kérdésekkel foglalkozik, emellett érdeklődik a hódoltság muszlim vallásossága - elsősorban a dervisrendek - iránt.
1990-ben Kobzos Kiss Tamás tanítványaként került a Musica Historica Együttesbe, amellyel azóta is rendszeresen fellép, elsősorban magyar és közép-európai régizenét játszanak. 1997-ben kimondottan a régi török zene előadása céljából alapította meg a Canlar zenekart.

 

Publikációk - Tanulmányok:

1994
1. A magyarországi ásik-költészet. in: Tiszavirág 3(1994):2, 4-6.

1995
2. Egy Balassi-vers török háttere (Minap mulatni mentemben...). in: Keletkutatás 1995 ősz, 67-79.

1996
3. Sudár Balázs - Csörsz Rumen István: "Trombita, rézdob, tárogató..." (A török hadizene és Magyarország). Enying, 1996.

1998
4. Ex oriente lux, avagy a turáni átok (könyvismertetés: Csajághy György: A magyar népzene bölcsője: Kelet. Pécs, 1998.) in: Tiszavirág 1999 ősz, 39-40.

2000
5. A Hódoltság török irodalma. in: Szultán és császár birodalmában (Magyar kódex III.). Budapest, 2000, 160-164.
6. A Hódoltság török zenéje. in: Szultán és császár birodalmában (Magyar kódex III.). Budapest, 2000, 272-275.

2002
7. Fodor Pál - Sudár Balázs: Ali pasa házassági históriájának történeti háttere és török vonatkozásai. in: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely 1999. május 26-29. Szerk.: Szentmártoni Szabó Géza. Budapest, 2002. 325-358.
8. Katonaköltők a 16. századi hódoltságban. in: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001 tarihinde Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Budapest, 2002. 44-53.
16. yüzyIl OsmanlI Macaristan'Inda askeri şairler. in: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001 tarihinde Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Budapest, 2002. 155-163.
9. "Görösgál ostroma" 1555-ben és a hódoltsági török epikus költészet. in: Hadtörténelmi közlemények 115(2002):2, 353-374.
10. Ágoston Gábor - Sudár Balázs: Gül baba és a magyarországi bektasi dervisek (HTML) > PDF Terebess Kiadó, Budapest, 2002.
11. Az oszmán költészet hangszerszimbolikája. in: Orientalista Nap 2001. Szerk: Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori. Budapest, 2002, 132-140.

2003
12. Csorba György - Sudár Balázs: Egy magyar antikvárius Isztambulban: Szilágyi Dániel. in: Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok. Szerk: Csirkés Ferenc Péter - Csorba György - Sudár Balázs - Takács Zoltán. Budapest, 2003, 117-136.
13. Csorba György - Sudár Balázs: Egy jeles magyar könyvgyűjtő Isztambulban: Szilágyi Dániel és hagyatéka. In: Orientalista Nap 2003. Szerk: Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori. Budapest, 2003, 46-59.
14. Turkish Courtly Music under 16th-century Ottoman Rule in Hungary. in: Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th-17th centuries. (Acta et Studia I.) ed: Éva M. Jeremiás. Piliscsaba, 2003[2002], 233-243.
15. "A ló lába vágtat, a dalnok nyelve pereg" (könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan - Európai Folklór Intézet, Budapest, 2002.) in: Credo, 9(2003):1/2, 125-127.
16. Imahelyek, kolostorok, sírkápolnák. Kulturális létesítmények a török hódoltságban - I. rész. in: História, 25(2003):1, 9-13.
17. Iskolák, fürdők. Kulturális létesítmények a török hódoltságban - II. rész. in: História, 25(2003):4, 32-35.
18. Korkut apó legendái - magyarul. (könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan - Európai Folklór Intézet, Budapest, 2002.) in: Török füzetek, 11(2003):2, 13-14.
19. Kőasszonyok, kővitézek… (Könyvismertetés: Kunkovács László: Kőemberek. A sztyeppei népek ősi hagyatéka. in: Credo, 9(2003):3/4, 298-300.

2004
20. Török fürdők a hódoltságban. Történelmi szemle 45(2003[2004]):3/4. 213-263.
21. Baths in Ottoman Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 57(2004):4, 391-437.
22. A tizenötéves háború török költői. Hadtörténelmi közlemények 117(2004):4, 1146-1165.
23. A budapesti Császár fürdő török felirata. Török füzetek 12(2004):3, 4.
24.
Ismail Tosun Saral cikkének margójára. Török füzetek 12(2004):3, 5. > I. T. Saral Pir Gaib
25. Balassi Bálint és a török költészet. Török füzetek 12(2004):4, 3-4.
26. Bálint Balassi ve türk şiiri. Török füzetek 12(2004):4, 5-6.
27. Van, akit sólyom karmol meg. (Könyvismertetés. Akit sólyom karmolt meg… Modern török elbeszélések. Ford: Tasnádi Edit.) Török füzetek 12(2004):4, 21.
28. Balassi Bálint és a török költészet. Balassi. A költő élete és versei. CD-Rom. Budapest 2004.
29. Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. A visegrádi vár házairól az 1570-es évek elején felvett jegyzéket, illetve Evlia cselebinek a visegrádi várról adott leírását, törökből, Sudár Balázs fordította. Visegrád, 2004. 181-87.

2005
30. Vác városának török házösszeírása 1570-ből (PDF). Századok 139(2005):4, 791-853.
31. Török kopuz - magyar koboz? Hangszertörténeti tanulmány. Magyar Zene 43(2005):2, 215-227.
32. Szövegvariációk a török ásik-költészetben. Mindenes Gyűjtemény. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. (Artes Populares 21.) szerk. Csörsz Rumen István. Budapest, 2005, 39-53.
33. Gazel-i türki ve madzsari. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. III. Főszerk. Kőszeghy Péter. Balassi, Budapest, 2005, 256.
34. László Károly kütahyai török dalai (1851). In: Függőkert. Orientalisztiki tanulmányok 2. Szerk. Csirkés Ferenc-Csorba György-Sudár Balázs-Takács Zoltán. Budapest, 2005, 393-434.
35. A Palatics-kódex török versgyűjteményei. Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban. Budapest, Balassi, 2005.
36. A műfordító Balassi Bálint és a török bejtek. In: Kalligram 2005 november-december, 77-84.
37. Turkish 'Kopuz' - Hungarian 'Koboz'. A Study int he History of a Musical Instrument. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Ed. Ibolya Gerelyes. Budapest, 2005, 143-156.

2006
38. "Török bandájoknál tányérok csattogtak..." Török hadizenészek Magyarországon. In: Tanári Kincsestár - Történelem. 2006. január. H. 1.19.1-8.
39. "Tán prémes bundába bújhatok…" Egy hódoltsági török költő panaszai. História 28(2006):1, 24-25.
40. A muszlim klasszikus költészet és a török énekmondás kezdetei. In: Folklór és irodalom. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Budapest 2005 [2006], 277-287.
41. Ki volt Jakováli Haszan pasa? In: Pécsi Szemle 9(2006):1, 27-34.
42. "Madár lelkem kalitkájában zokog…" Test és lélek a török énekmondók költészetében. In: Kőrösi Csoma Sándor. Test és lélek a keleti kultúrákban. Kovászna, 2006, 135-143.
43. Egy budai török értelmiségi könyvtára a 16. században. Történelmi Szemle 47(2005[2006]):3/4, 315-331.
44. A budapesti Császár fürdő török felirata.


Műfordítások:

1. Karadzsólán és Iszmigán Szultán. Fordította és átdolgozta: Vaskó Péter és Sudár Balázs. in: Tiszavirág 4(1995):1, melléklet.
2. Mevlânâ Yakînî: Az íj és a nyíl vitája. Fordította: Sudár Balázs. in: Ijászlap 1998:2, 3 és 1998:3, 5. és in: Tradíció MMI, 147-152.
3. Ahmedí: A húros hangszerek vetélkedése. Fordította: Sudár Balázs. in: Tradíció MMII, 215-220.
4. Mevlána Dzseláleddín Rúmí: Rubáik. in: www.terebess.hu > Perzsa költők tára.
5. Kajguszuz Abdál: Bolondok könyve. Terebess Kiadó, Budapest, 2003.
6. Halikarnas Balikçisi: A fuvolás. In: Credo 10(2004):1/2, 118-120. > Halikarnas Balikçisi elbeszélései
7.
Orhan Veli KanIk haikui in: www.haiku.hu


Sudár Balázs haikui